genealogie

van der Beets
van Hoge Beets
Hogerbeets - Hoogerbeets

wapen van Beets
Wapen van Beets

wapen van Hoogerbeets, Hoorn
Wapen van Hoogerbeets
Hoorn
Beets, Noord-Holland
Beets, Noord-Holland
wapen van Hoogerbeets, Leeuwarden
Wapen van Hoogerbeets
Leeuwarden
 

In de late middeleeuwen, ten tijde van Albrecht van Beieren, graaf van Holland (1336-1404), droegen verschillende mensen de titel 'ridder' en werd hun naam geassocieerd met hun welgestelde positie in de samenleving. Veelal was de naam afgeleid van de plaats of het gebied waar zij vandaan kwamen of woonachtig waren. Dergelijke namen begonnen vrijwel altijd met 'van'. Enkele bekende namen uit die tijd zijn o.a. van Egmond, van Heemskerk, van Foreest, van Assendelft en van Poelgeest.

van der Beets

Een iets minder bekend geslacht is van der Beets, dat wordt genoemd in een lange lijst van "edelen ende wel geboren mannen" in Die Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant. De betreffende ridder Dirc van de Beetse (~1325) had een aantal kinderen die bezittingen en posities hadden rondom het Noord-Hollandse plaatsje Beets in de Zeevang. De meest bekende zoon is ongetwijfeld Pieter Heren Dircxsz van der Beets (~1360), die baljuw was van Kennemerland en Vrieslant, en schout van Alkmaar. Een directe link tussen de families van der Beets en van Hoge Beets is nog niet gevonden, maar het is meer dan waarschijnlijk dat het hier om hetzelfde geslacht gaat. De familie van der Beets eindigt op dit moment via de leenregisters met Heyndrick Jansz (~1385), waar de familie van Hoge Beets begint met Heyndrick (~1430)...

Stamboom van der Beets

Families van deze stamboom waren met name gevestigd in en rond Beets en nabijgelegen plaatsen zoals Grosthuizen, Scharwoude, Schardam, Etersheim, Oosthuizen en Warder.

Met dank aan Jan Doets (1934), die veel onderzoek heeft gedaan naar Beets en deze stamboom.

van Hoge Beets - Hogerbeets - Hoogerbeets

De naam Hoogerbeets, vroeger ook gespeld als Hogerbeets en van Hoge Beets, is afgeleid van de hostede Hoge Beets die in de 15e eeuw was gelegen ten oosten van de kerk in Beets en in het bezit was van de familie van Heyndrick (~1430). Ofschoon de naam Hogerbeets en Hoogerbeets reeds in de vroegste vermeldingen van de DTB van Hoorn voorkomen, zien we in een notariële acte uit 1589 nog de naam Rombout van Hoge Beets vermeld staan.

Dirck Heyndricxsz vestigde zich eind vijftiende of begin zestiende eeuw in Hoorn, alwaar zijn zoon Heyndrick Dircxsz tussen 1515 en zijn dood in 1543 afwisselend wethouder en burgemeester was. Kleinzonen van Heyndrick waren o.a. de welbekende raadpensionaris van Leiden Rombout Dircxsz en diens neef, de arts en dichter Pieter Pietersz, later ook Petrus genoemd, die in Hoorn zeer geliefd was. Als arts viel hij in 1599 zelf ten prooi aan de pest.

<Pieter Hoogerbeets> <Rombout Hoogerbeets> <Hillegonda Wentzen> <Gerbrant Buyk> <Reynoutgen Hoogerbeets>
Pieter Hoogerbeets
Rombout Hoogerbeets
Hillegonda Wentzen
Gerbrant Buyck
Reynoutgen Hoogerbeets

In de late 16e en vroege 17e eeuw vestigden nazaten van dit Hoornse geslacht zich in andere plaatsen in de provincie, voornamelijk richting de Beemster en Amsterdam. In archieven uit die tijd staan echter vaak alleen patroniemen vermeld, wat het zeer lastig maakt om nazaten te traceren. Het beeld wordt duidelijker rond het einde van de 17e eeuw, als gegevens in met name DTB's gedetailleerder worden. Helaas zijn ook veel gegevens van o.a. kerken verloren gegaan door brand.

Het is wellicht moeilijk voor te stellen dat het met de hoeveelheid beschikbare gegevens nog steeds niet mogelijk is om de latere takken te verbinden met de stamboom van Hoorn. Toch kan geen van de drie stamvaders, Claes, Jan en Tijs defintief worden verbonden met een tak van de stamvader Heyndrick. Een belangrijke reden hiervoor is dat begin 17e eeuw de familie Hoogerbeets in de godsdienstoorlog werd vervolgd, waarbij Rombout in 1619 gevangen werd gezet. De naam Hoogerbeets is dan bijna niet meer te vinden in registers.

De tak van Tijs komt het dichtste bij de stamboom van Hoorn, met een geboortejaar ergens rond 1580. Echter, wat de naam van zijn vader c.q. patroniem was is onbekend. Dit geldt ook voor Jan (~1595) en Claes (~1610). Helaas is het stamboomfragment van Velius te sumier en lijkt het erop dat hij alleen de leden van de stamboom vermeldde die het meest bekend waren. Ongetwijfeld hadden deze leden broers en zusters. Zo zien we in een huwelijksregistratie van 1627 de naam Dirck Reijnersz Hogerbeets, wat erop lijkt te wijzen dat er naast de eerder genoemde stamvaders ook een Reijner Hoogerbeets is geweest. Onderzoeken we de DTB van Hoorn, die aanvangt in 1579, dan vinden we slechts één Reijner die in de betrekking hebbende periode een zoon Dirck had, ene Reijner Gerritsz, die mogelijk een neef Gerrit Heijndricksz had. Zie fragmenten hieronder.

stambomen

Deze tak vindt zijn oorsprong in Beets, beginnend met Heyndrick (Hoogerbeets) en zijn zoon Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets, die zich vóór 1515 in Hoorn vestigde. Nochthans kan niemand die tegenwoordig de naam Hoogerbeets of Hogerbeets draagt met zekerheid worden verbonden met deze oorspronkelijke stamboom, waarvan de laatst bekende telg, Heijndrick Jansz in 1643 te Hoorn werd gedoopt.

Veel onderzoek naar voorouders van deze tak is gedaan door Janny van der Hulst en Frank Hoogerbeets.

Deze tak begint in de tweede helft van de 16e eeuw met Tijs (Hoogerbeets). Via zijn zoon Jan Tijsz vestigden nazaten zich in de 17e eeuw in de Beemster en van daaruit in Edam, Zaandam en Amsterdam. Vanuit Amsterdam ontwikkelde zich in de 20e eeuw een tak in de Verengde Staten.

Met dank aan Frank Smit, Klaas Zijp en Janny van der Hulst die veel onderzoek hebben gedaan naar voorouders van deze tak.

Dit is een grote tak die waarschijnllijk eind 16e eeuw begint bij Jan (Hoogerbeets), wiens kleinzoon Harman in Haarlem hertrouwde met Grietje Jansz en daarmee de stamvader werd van de omvangrijke stamboom Hoogerbeets in Haarlem. In de 20e eeuw vinden we nazaten in Schotland, Canada en de Verenigde Staten.

Onderzoek naar voorouders van deze tak is met name gedaan door Janny van der Hulst, Frank Smit en Frank Hoogerbeets.

Deze tak begint in de eerste helft van de 17e eeuw met Claes (Hoogerbeets). Aanvankelijk vinden we nazaten in Oostzaandam. Vanuit Zaandam ontwikkelde zich een tak in Amersfoort die zich weer splitste naar Leeuwarden en Tiel.

Met dank aan Frank Smit, Mary Alers, Willem Hoogerbeets en Janny van der Hulst die veel onderzoek hebben gedaan naar voorouders van deze tak.

fragmenten

Huwelijken en gezinnen die (nog) geen aansluiting hebben op één der bovengenoemde takken:

privacy verklaring

Sinds mei 2018 is de wetgeving op privacy aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor stamboom-publicaties. Strikt genomen mag niemand zonder toestemming van de betreffende persoon diens gegevens openbaar maken. De gegevens van levende personen op hoogerbeets.net zijn zorgvuldig verzameld en gepubliceerd met toestemming van de betreffende persoon/familie. Hebt u zich bedacht en wilt u dat uw gegevens van de website worden verwijderd, neem dan contact op met de website beheerder via onderstaand email-adres. Uw gegevens worden dan binnen enkele dagen verwijderd.

informatie en software

Deze website is een initiatief van Frank Hoogerbeets. In 2000 en 2001 had hij veel informatie verzameld, in archieven verspreid over het land, maar vooral ook van mensen die in het verleden veel onderzoek hadden gedaan en bereid waren al hun gegevens te delen. Het resultaat is een weelde aan informatie die mede dankzij het gratis genealogieprogramma Personal Ancestral File (PAF) digitaal kon worden verwerkt. Omdat de ontwikkeling en ondersteuning van dit programma door FamilySearch in 2013 is gestopt, kunt u hier een kopie downloaden van de laatste volledige versie:
- PAF v5.2 (Engels) 10MB.
- PAF v5.2 (meertalig) 39MB.

Voor informatie, aanvullingen en correcties kunt u contact opnemen met Frank Hoogerbeets: info@hoogerbeets.net.


Webdesign by Frank Hoogerbeets © 2002-2023
laatst bijgewerkt op 18 augustus 2023