STAMBOOM VAN TIJS (HOOGERBEETS)

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.  TIJS (HOOGERBEETS)‎ (‎De persoon van dit rapport) werd geboren rond ‎1580 (geschat).
Tijs‎ was de vader van een zoon:
Jan Tijsz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1605 (geschat); is gestorven rond ‎1661
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 5.

1e Generatie van Nakomelingen

2.  JAN TIJSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1605 (geschat) als kind van Tijs (Hoogerbeets)‎, zoals getoond binnen stamboom 5. Hij is gestorven rond ‎1661.‎
Jan‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Neel Pietersdr Tijmons‎ en Guurtje Frans‎.
Noot:  Jan Tijsz en de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk waren in leven in 1646, blijkens NA (NA nr. 4225 d.d. 01/09/1646, Beemster).
3.  NEEL PIETERSDR TIJMONS‎ (‎Tijs‎'s Schoondochter) werd geboren als kind van Pieter Tijmons‎, zoals getoond binnen stamboom 5. Zij is gestorven in ‎1643 in Beemster.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neel Pietersdr Tijmons‎"]
Noot:  Overleden in 1643 Beemster (Bron: NA Beemster 4232, d.d. 10/02/1643).
Jan Tijsz Hoogerbeets‎ huwde Neel Pietersdr Tijmons. ‎Zij kregen drie kinderen:
Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎1673
Claes Jansz Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎1715
Hillegont Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 1.
4.  GUURTJE FRANS‎ (‎Tijs‎'s Schoondochter).
Jan Tijsz Hoogerbeets‎ huwde Guurtje Frans. ‎Zij kregen drie kinderen:
Trijntje Jansdr Hoogerbeets
Pieter Jansz Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎1724 in Oost Zaandam
Tijs Jansz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
Noot:  De kinderen uit dit 2e huwelijk werden na zijn overlijden in huis gehaald bij Jan Jansz Tijs. Hij kreeg daar kostgeld voor. Zoon Tijs Jans is jong overleden. Bron Weeskamerboek Beemster, ORA nr. 4081, folio 47.

2e Generatie van Nakomelingen

5.  JAN JANS TIJS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Neel Pietersdr Tijmons‎, zoals getoond in stamboom 1. Hij werd gedoopt op ‎12 april 1631, in Edam. Hij is gestorven voor ‎1673.
Noot:  leefde 1656 te Beemster.
6.  ANNA DIRKSDR BLAUWEBOER‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van kleinzoon) werd geboren als kind van Dirk Cornelisz Blauweboer‎ en Aaf Klaasdr‎, zoals getoond binnen stamboom 4. Zij werd begraven op ‎19 oktober 1690 in Beemster.
Anna‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ en Jan Cornelisz Reizenaar‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Dirksdr Blauweboer‎"]
Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ huwde Anna Dirksdr Blauweboer‎ op ‎13 februari 1656 in Beemster. Zij kregen zes kinderen:
Neeltje Jansdr Hoogerbeets
Adriaantje Jansz Hoogerbeets
Welmoet Jansdr Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎9 februari 1715 in Beemster
Dirk Jansz Hoogerbeets
Dirk Jansz Hoogerbeets
Jan Jansz Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎1728
Deze familie wordt getoond als stamboom 3.
7.  CLAES JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Neel Pietersdr Tijmons‎, zoals getoond in stamboom 1. Hij werd gedoopt op ‎17 december 1636, in Edam. Hij is gestorven voor ‎1715.
Noot:  Attestatieboek Kwadijk, ingekomen februari 1685 Claas Jansz (Coopman) en Jannetje Samuels, van Thamen (bij Uithoorn)

Met attestatie vertrokken naar Edam per 5-5-1709, overleed vóór 1715.

8.  JANNETJE SAMUELS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van kleinzoon) werd geboren als kind van Samuel Samuels‎ en Maritje Baarts‎, zoals getoond binnen stamboom 19. Zij werd begraven op ‎24 oktober 1717.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannetje Samuels‎"]
Noot:  Woonde in 1715 te Jisp.
Claes Jansz Hoogerbeets‎ huwde Jannetje Samuels‎ rond ‎1663 (geschat). Zij kregen zeven kinderen:
Baefje Claesdr Hoogerbeets
Jan Claesz Hoogerbeets
Baert Claesz Hoogerbeets
Neeltje Claesdr Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎20 februari 1674 in Purmerend
Sammel Claesz Hoogerbeets
Pieter Claesz Hoogerbeets
Neeltje Claesdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 5.
Noot:  Kinderen van Claas Jansz en Jannetje Samuels:

Bron NA 2988, nr.43 en nr. 18, d.d. 20/01/1715 Jisp, verschenen ten huize van Baart Claasz H., Jannetje Sammels wed. Claas Jansz H. en vroeger gewoond hebbend te Kwadijk, thans te Jisp. Heeft de kinderen: Baart Claasz. H., wonende te Jisp; Sammel Claasz H., wonende op de Koog aande Zaan (Bestevaerspad); Neeltje Claasz H., gehuwd met Cornelis Adriaens Krom, wonende te Westzaan, Jan Claasz H., wonende te Edam.

9.  HILLEGONT JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Neel Pietersdr Tijmons‎, zoals getoond in stamboom 1. Zij werd gedoopt op ‎18 januari 1643, in Beets.
Noot:  moeder overleden kort na de geboorte(?).
10.  JAN LAMBERTS SCHELTES‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van kleindochter).
Jan‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Lijsbeth Huijberts‎ en Hillegont Jansdr Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Lamberts Scheltes‎"]
Jan Lamberts Scheltes‎ huwde Hillegont Jansdr Hoogerbeets‎ op ‎27 september 1671 in Beemster. Zie stamboom 6.

11.  TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Frans‎, zoals getoond in stamboom 2.
12.  CORNELIS PIETER BUTTER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van kleindochter).
Cornelis Pieter Butter‎ huwde Trijntje Jansdr Hoogerbeets‎ op ‎16 september 1668 in Beemster. Zij kregen een zoon:
Cornelis Butter
Deze familie wordt getoond als stamboom 8.
13.  PIETER JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Frans‎, zoals getoond in stamboom 2. Hij werd gedoopt op ‎19 april 1657, in Beemster. Hij is gestorven voor ‎1724 in Oost Zaandam.
Pieter‎ huwde vier maal. Hij huwde met Cornelisje Cornelis‎, Neeltje Arents‎, Tetje Jellis‎ en Aagje Hillebrands‎.
Noot:  Deed belijdenis op 30 mei 1681 Beemster en woonde Ringhdijk aan de Suijdkant over de Ringsloot; hij is met attestatie vertrokken op 6 juli 1681 naar Sardam.

Bron: Beemster, attestatieboek 5A, pag. 82 , NHA te Haarlem. Volgens NA Zaandam nr. 5817/145 van 6 september 1708, is hij dan 51 jaar oud.

14.  CORNELISJE CORNELIS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van kleinzoon).
Pieter Jansz Hoogerbeets‎ huwde Cornelisje Cornelis. ‎ Zie stamboom 9.
15.  NEELTJE ARENTS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van kleinzoon).
Pieter Jansz Hoogerbeets‎ huwde Neeltje Arents. ‎Zij kregen een zoon:
Arent Pietersz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 10.
16.  TETJE JELLIS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van kleinzoon).
Pieter Jansz Hoogerbeets‎ huwde Tetje Jellis. ‎ Zie stamboom 11.
17.  AAGJE HILLEBRANDS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van kleinzoon).
Pieter Jansz Hoogerbeets‎ huwde Aagje Hillebrands. ‎Zij kregen een dochter:
Antje Pietersdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 12.
18.  TIJS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Frans‎, zoals getoond in stamboom 2.
Noot:  Noot 1.

3e Generatie van Nakomelingen

19.  NEELTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ en Anna Dirksdr Blauweboer‎, zoals getoond in stamboom 3. Zij werd gedoopt op ‎26 december 1659, in Beemster.
20.  PIETER CORNELIS VEEN‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Pieter Cornelis Veen‎ huwde Neeltje Jansdr Hoogerbeets‎ op ‎13 april 1681 in Purmerend. Zie stamboom 13.

21.  ADRIAANTJE JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ en Anna Dirksdr Blauweboer‎, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op ‎27 november 1661, in Beemster.

22.  WELMOET JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Beemster als kind van Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ en Anna Dirksdr Blauweboer‎, zoals getoond in stamboom 3. Zij werd gedoopt op ‎20 september 1663, in Purmerend. Zij is gestorven op ‎9 februari 1715 in Beemster. Zij werd begraven op ‎12 februari 1715 in Beemster.
Welmoet‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Jan Pieters‎ en Jan Jacobs Groot‎.
23.  JAN PIETERS‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van achterkleindochter) werd geboren als kind van Pieter Elberts‎ en Guurtje Dirks‎, zoals getoond binnen stamboom 14. Hij werd gedoopt op ‎13 mei 1668, in Beemster.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Pieters‎"]
Jan Pieters‎ huwde Welmoet Jansdr Hoogerbeets‎. Zie stamboom 14.
24.  JAN JACOBS GROOT‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Jan Jacobs Groot‎ huwde Welmoet Jansdr Hoogerbeets‎. Zie stamboom 15.

25.  DIRK JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ en Anna Dirksdr Blauweboer‎, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op ‎31 januari 1666, in Beemster.
Noot:  leefde te Beemster 1667-1692.

26.  DIRK JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ en Anna Dirksdr Blauweboer‎, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op ‎26 juni 1667, in Beemster. Hij werd begraven op ‎8 maart 1720 in Beemster.

27.  JAN JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jans Tijs Hoogerbeets‎ en Anna Dirksdr Blauweboer‎, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op ‎25 augustus 1669, in Beemster. Hij is gestorven voor ‎1728.
Jan‎ huwde drie maal. Hij huwde met Geertje Arjensdr‎, Geertje Klaasdr‎ en Maartje Jacobsdr‎.
Noot:  staat bij de doop van zijn zoon Jacob vermeld als 'Jan Jansz Reijsenaar'.
28.  GEERTJE ARJENSDR‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Noot:  vermeld als echtgenote te Middenbeemster in 1709.
Jan Jansz Hoogerbeets‎ huwde Geertje Arjensdr‎ in ‎1709 in Middenbeemster. Zie stamboom 16.
29.  GEERTJE KLAASDR‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Jan Jansz Hoogerbeets‎ huwde Geertje Klaasdr‎ in ‎1713 in Middenbeemster. Zij kregen een dochter:
Saartje Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 17.
30.  MAARTJE JACOBSDR‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1693 als kind van Jacob Pieters‎ en Fransje Dirks‎, zoals getoond binnen stamboom 24. Zij is gestorven voor ‎1728, ‎jonger dan 34 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maartje Jacobsdr‎"]
Jan Jansz Hoogerbeets‎ huwde Maartje Jacobsdr,‎ ‎ongeveer 21 jaar oud, rond ‎1714. Zij kregen vier kinderen:
Luuwtje Jansdr Hoogerbeets
Welmoet Jansdr Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1716
Jacob Jansz Hoogerbeets
Jan Jansz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 18.
31.  BAEFJE CLAESDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Jannetje Samuels‎, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op ‎17 januari 1664, in Purmerend.
Noot:  vermoedelijk Baertje.

32.  JAN CLAESZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Jannetje Samuels‎, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op ‎1 januari 1665, in Purmerend.
Noot:  Woonde 1715 te Edam.
33.  ANNA JANSDR JANKNEGT‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Cornelis Janknegt‎ en Ytje Dirks‎, zoals getoond binnen stamboom 32. Zij is gestorven op ‎11 februari 1710 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Jansdr Janknegt‎"]
Noot:  Bij overlijden zijn ook de kinderen genoemd (Bron: Weeskamerboek Edam).
Jan Claesz Hoogerbeets‎ huwde Anna Jansdr Janknegt‎ op ‎6 augustus 1689 in Edam. Zij kregen negen kinderen:
Claes Jansz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1692 (geschat)
Sijtje Jansdr Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1694 (geschat)
Jan Jansz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1696 in Edam
Geertje Jansdr Hoogerbeets
Pieter Jansz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1702 (geschat) in Edam
Cornelis Jansz Hoogerbeets
Maartje Jansdr Hoogerbeets
Dirk Jansz Hoogerbeets
Trijntje Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 19.
Noot:  Gegevens uit RA Edam, huw.vw. d.d. 06/08/1689: Jan Klaasz H. verschijnt met zijn vader Klaas Jansz H. (wonende Kwadijk) en Anna Jans uit de Purmer, dochter van Jan Cornelisdr. Janknegt.
34.  BAERT CLAESZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Jannetje Samuels‎, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op ‎5 mei 1666, in Purmerend.
Noot:  Woonde 1715 te Jisp.
35.  LEENTJE JANSD‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Baert Claesz Hoogerbeets‎ huwde Leentje Jansd. ‎Zij kregen vier kinderen:
Jan Baartsz Hoogerbeets
Jan Baartsz Hoogerbeets
Jannitje Baartsdr Hoogerbeets
Jan Baartsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 20.
36.  NEELTJE CLAESDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Jannetje Samuels‎, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op ‎13 mei 1668, in Purmerend. Zij is gestorven voor ‎20 februari 1674 in Purmerend.
Noot:  Jong overleden (tussen 1668 en 1674).

37.  SAMMEL CLAESZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Jannetje Samuels‎, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op ‎23 maart 1670, in Purmerend. Hij werd begraven op ‎11 april 1746 in Alkmaar.
Noot:  Woonde in 1715 te Koog a/d Zaan. Was 1722 weduwnaar.
38.  ANTJE YSEBRANDS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Sammel Claesz Hoogerbeets‎ huwde Antje Ysebrands‎ op ‎1 maart 1722 in Zaandijk. Zie stamboom 21.
Noot:  Samuel Klaasse H. huwde 01-03-1722 te Koog als wednr. op de Koog met Antje Ysebrants, j.d. van Zaandijk. Bron: trouwen, geref. Koog 1696 -1816, nr. 301, pag. 14 (impost).
39.  PIETER CLAESZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Jannetje Samuels‎, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op ‎17 maart 1672, in Purmerend.

40.  NEELTJE CLAESDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Jannetje Samuels‎, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op ‎20 februari 1674, in Purmerend.
Noot:  Woonde 1715 te Westzaan.
41.  CORNELIS ARIAENSZ KROM‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Cornelis Ariaensz Krom‎ huwde Neeltje Claesdr Hoogerbeets‎. Zie stamboom 22.

42.  CORNELIS BUTTER‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Pieter Butter‎ en Trijntje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 8. Hij werd gedoopt op ‎26 februari 1679, in Beemster.

43.  ARENT PIETERSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets‎ en Neeltje Arents‎, zoals getoond in stamboom 10.

44.  ANTJE PIETERSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets‎ en Aagje Hillebrands‎, zoals getoond in stamboom 12.

4e Generatie van Nakomelingen

45.  SAARTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Geertje Klaasdr‎, zoals getoond in stamboom 17. Zij werd gedoopt op ‎15 januari 1713, in Beemster.

46.  LUUWTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Maartje Jacobsdr‎, zoals getoond in stamboom 18. Zij werd gedoopt op ‎9 september 1714, in Purmerland.

47.  WELMOET JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1716 als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Maartje Jacobsdr‎, zoals getoond in stamboom 18.
Noot:  Leefde te Wijdewormer in 1727.
48.  CORNELIS GERRITSZ DOOD‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Cornelis Gerritsz Dood‎ huwde Welmoet Jansdr Hoogerbeets‎. Zie stamboom 23.

49.  JACOB JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Maartje Jacobsdr‎, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op ‎6 februari 1718, in Jisp. Hij werd begraven op ‎20 oktober 1788 in Purmerland.
Noot:  samen met zijn zus Welmoet in het weesboek van Purmerend vanaf 1727 vermeld als wees.
50.  GRIETJE HILLEBRANDSDR‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Schardam. Zij is gestorven op ‎17 november 1792 in Purmerland.
Jacob Jansz Hoogerbeets‎ huwde Grietje Hillebrandsdr‎ op ‎13 april 1755 in Purmerend. Zij kregen zes kinderen:
Maritje Jacobsdr Hoogerbeets
Wolmert Jacobsdr Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎29 december 1820 in Purmerend
Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎4 januari 1801 in Ilpendam
Jan Jacobsz Hoogerbeets
Pieter Jacobsz Hoogerbeets‎ is gestorven in ‎1787 in Purmerland
Dirk Jacobsz Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎10 juni 1841 in Beemster
Deze familie wordt getoond als stamboom 24.
51.  JAN JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Maartje Jacobsdr‎, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op ‎2 maart 1721, in Purmerend.

52.  CLAES JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1692 (geschat) als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19.
53.  GUURTJE JANSDR MARS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Mars‎, zoals getoond in stamboom 141.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Guurtje Jansdr Mars‎"]
Claes Jansz Hoogerbeets‎, ‎huwde Guurtje Jansdr Mars‎ op ‎12 september 1717 in Jisp. Zij kregen twee kinderen:
Antje Klaasdr Hoogerbeets
Jan Klaasz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 25.
54.  SIJTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1694 (geschat) als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19.
55.  SIJBRANT PIETERS BURGER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Sijbrant Pieters Burger‎ huwde Sijtje Jansdr Hoogerbeets‎, ‎in ‎1714. Zij kregen twee kinderen:
Pieter Burger
Annetje Sybrants Burger
Deze familie wordt getoond als stamboom 26.
56.  JAN JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1696, in Edam, als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19.
Jan‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Niesje de Wit‎ en Neeltje Soet‎.
Noot:  vader kwam ook uit edam.
57.  NIESJE DE WIT‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1687/88, in Amsterdam, als kind van Abraham de Wit‎ en Madeleen Slecht‎, zoals getoond binnen stamboom 27. Zij is gestorven voor ‎1734, ‎jonger dan 46 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Niesje de Wit‎"]
Jan Jansz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 26 jaar oud, huwde Niesje de Wit,‎ ‎ongeveer 35 jaar oud, op ‎16 september 1722 in Edam. Zie stamboom 27.
Noot:  Jan Hogerbeets, huwde otr A’dam Kerk 28 augustus 1722 (Stadsarchief A’dam nr. 560/150), van Edam, oud 26 jaar, zijn vader Jan Hogerbeets te Edam consent ingebracht, huwde 05/09/1722 te Edam (boek 34 folio 178A) met Niesje de Wit, van Amsterdam, oud 34 jaar, ouders dood, geassisteerd door haar broeder Jan de Wit. Acte verleent 16/09/1722 te Edam te trouwen.
58.  NEELTJE SOET‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1697 als kind van Jan Soet‎ en Marrijtje Cornelis Kordijn of Korden‎, zoals getoond in stamboom 142.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neeltje Soet‎"]
Jan Jansz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 39 jaar oud, huwde Neeltje Soet,‎ ‎ongeveer 38 jaar oud, in ‎1735 in Edam. Zij kregen een zoon:
Jan Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 28.
Noot:  Jan Hogerbeets als wednr. van Niesje de Wit(t), otr A’dam Kerk 23 oktober 1733 (Stadsarchief A’dam nr. 575/206) als Johannes Hoogerbeets, met Neeltje Soet, van Amsterdam, oud 36 jaar, haar moeder is Marrijtje Cornelis Kordijn of Korden; haar vader is Jan Soet.
59.  GEERTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op ‎16 mei 1700, in Edam. Zij werd begraven op ‎8 februari 1782 in Edam.
Geertje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Paulus de Boer‎ en Marten Popkes‎.
Noot:  Haar werd gegund door de Burgemeester om kaarsen te leveren voor 1 jaar per 27/03/1739.
Begraven in de Kerk Edam.

60.  PAULUS DE BOER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter). Hij is gestorven voor ‎1768.
Paulus de Boer‎ huwde Geertje Jansdr Hoogerbeets‎ op ‎25 juni 1730 in Edam. Zij kregen een dochter:
Aaltje de Boer
Deze familie wordt getoond als stamboom 29.
61.  MARTEN POPKES‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Marten Popkes‎ huwde Geertje Jansdr Hoogerbeets‎. Zie stamboom 30.

62.  PIETER JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1702 (geschat), in Edam, als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd begraven op ‎5 mei 1761 in Rotterdam.
Noot:  Bij overlijden vermeld: kwam uit Edam.
63.  PIETERNELLA VAN WESTRENE‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Tiel. Zij werd begraven op ‎11 maart 1740 in Rotterdam.
Noot:  jongedochter, afkomstig van Thiel.
Pieter Jansz Hoogerbeets‎, ‎huwde Pieternella van Westrene‎ op ‎11 november 1721 in Rotterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Jan Pietersz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1722 (geschat); is gestorven op ‎20 februari 1792 in Amsterdam
Dirck Pietersz Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎8 april 1744
Pieter Pietersz Hoogerbeets
Nn Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1731 in Rotterdam
Cornelis Pietersz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 31.
Noot:  Ondertrouw: 26-10-1721, Rotterdam.
64.  CORNELIS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd begraven op ‎9 februari 1760 in Edam.
Noot:  Beroep: Schipper.
65.  PIETERTJE VEEN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Pieter Willems Veen‎ en Annetje Jans‎, zoals getoond binnen stamboom 32. Zij werd gedoopt op ‎27 maart 1699, in Edam. Zij werd begraven op ‎25 maart 1767 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pietertje Veen‎"]
Noot: 
Begraven in de kerk te Edam.

Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ huwde Pietertje Veen‎ op ‎25 december 1725 in Edam. Zij kregen negen kinderen:
Jan Cornelisz Hoogerbeets
Pieter Cornelisz Hoogerbeets
Annetje Cornelisdr Hoogerbeets
Maritje Cornelisdr Hoogerbeets
Pieter Cornelisz Hoogerbeets
Pieter Cornelisz Hoogerbeets
Dirk Cornelisz Hoogerbeets
Maretje Cornelisdr Hoogerbeets‎ is gestorven in ‎1768 in Monnickendam
Willem Cornelisz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 32.
66.  MAARTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19.
67.  JACOB HARMENS OVERVEEN‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Jacob Harmens Overveen‎ huwde Maartje Jansdr Hoogerbeets‎ op ‎24 oktober 1723 in Alkmaar. Zij kregen een dochter:
Antje Overveen
Deze familie wordt getoond als stamboom 33.
68.  DIRK JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19.

69.  TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Claesz Hoogerbeets‎ en Anna Jansdr Janknegt‎, zoals getoond in stamboom 19. Zij is gestorven in Edam. Zij werd begraven op ‎28 juli 1749 in Edam.
Noot:  Begraven in de kerk te Edam.

70.  JAN BAARTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Baert Claesz Hoogerbeets‎ en Leentje Jansd‎, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op ‎21 augustus 1701, in Jisp.

71.  JAN BAARTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Baert Claesz Hoogerbeets‎ en Leentje Jansd‎, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op ‎1 januari 1705, in Jisp.

72.  JANNITJE BAARTSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Baert Claesz Hoogerbeets‎ en Leentje Jansd‎, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op ‎19 januari 1708, in Jisp.
73.  KLAAS JACOB HAGEL‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter). Hij is gestorven op ‎15 januari 1774 in Jisp.
Klaas Jacob Hagel‎ huwde Jannitje Baartsdr Hoogerbeets‎ op ‎29 december 1726 in Jisp. Zie stamboom 34.

74.  JAN BAARTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Baert Claesz Hoogerbeets‎ en Leentje Jansd‎, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op ‎27 juli 1710, in Jisp.

5e Generatie van Nakomelingen

75.  MARITJE JACOBSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Hillebrandsdr‎, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op ‎23 maart 1755, in Purmerend.

76.  WOLMERT JACOBSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Hillebrandsdr‎, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op ‎23 mei 1756, in Purmerend. Zij is gestorven op ‎29 december 1820 in Purmerend.
Noot:  Dienstbode, ongehuwd.

77.  NEELTJE JACOBSDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Hillebrandsdr‎, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op ‎11 augustus 1757, in Purmerend. Zij is gestorven op ‎4 januari 1801 in Ilpendam.
78.  PIETER JANSZ NEUTEBOOM‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jan Jansz Neuteboom‎ en Guurtje Dircksdr Ruijter‎, zoals getoond binnen stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎8 maart 1750.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Jansz Neuteboom‎"]
Pieter Jansz Neuteboom‎ huwde Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets‎ op ‎23 november 1783 in Ilpendam. Zij kregen vijf zonen:
Jacob Pietersz Neuteboom
Dirk Pietersz Neuteboom
Dirk Pietersz Neuteboom
Dirk Pietersz Neuteboom
Albert Pietersz Neuteboom
Deze familie wordt getoond als stamboom 35.
79.  JAN JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Hillebrandsdr‎, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op ‎13 februari 1759, in Purmerend.

80.  PIETER JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Hillebrandsdr‎, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op ‎30 juli 1761, in Purmerend. Hij is gestorven in ‎1787 in Purmerland.

81.  DIRK JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Wijdewormer als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Hillebrandsdr‎, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op ‎6 november 1763, in Purmerland. Hij is gestorven op ‎10 juni 1841 in Beemster.
Noot:  Dirk was jonge man te Purmerland.
82.  MARIJTJE JACOBSDR ZIJP‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jacob Pietersz Sijp‎ en Doortje Pieters Leeg‎, zoals getoond binnen stamboom 36. Zij werd gedoopt op ‎27 augustus 1775, in Ilpendam. Zij is gestorven op ‎29 februari 1828 in Purmerend.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marijtje Jacobsdr Zijp‎"]
Noot:  Marijtje was jonge dochter in de Purmer onder Ilpendam.
Dirk Jacobsz Hoogerbeets‎ huwde Marijtje Jacobsdr Zijp‎ op ‎26 april 1795 in Purmerland. Zij kregen vier kinderen:
Grietje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 september 1797 in Purmerland; is gestorven op ‎19 januari 1858 in Purmerend
Doortje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 juni 1799 in Purmerland; is gestorven op ‎30 september 1833 in Beemster
Maartje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 juni 1801 in Purmerland; is gestorven op ‎30 mei 1833 in Beemster
Jacob Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 mei 1816 in Purmerland; is gestorven op ‎23 april 1900 in Haarlemmerliede - Spaarnwoude
Deze familie wordt getoond als stamboom 36.
Noot:  ondertrouw 18 april 1795 te Purmerland.
83.  ANTJE KLAASDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Guurtje Jansdr Mars‎, zoals getoond in stamboom 25. Zij werd gedoopt op ‎28 oktober 1717, in Jisp.

84.  JAN KLAASZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets‎ en Guurtje Jansdr Mars‎, zoals getoond in stamboom 25. Hij werd gedoopt op ‎26 december 1718, in Jisp. Hij werd begraven op ‎27 mei 1752 in Edam.

85.  PIETER BURGER‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Sijbrant Pieters Burger‎ en Sijtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 26.

86.  ANNETJE SYBRANTS BURGER‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Sijbrant Pieters Burger‎ en Sijtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 26.
87.  HR. DE VRIES‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Hr. de Vries‎ huwde Annetje Sybrants Burger‎. Zij kregen twee kinderen:
Christiaan de Vries
Marretje de Vries
Deze familie wordt getoond als stamboom 37.
88.  JAN HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Neeltje Soet‎, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op ‎10 februari 1736, in Amsterdam.
Noot:  ged. 10/02/1736, Hervormd, Oude kerk Amsterdam. Bron: 22 p.96 (folio 48v) nr. 4 Stadsarch. A’dam.
Vader: Jan Hogerbeets; Moeder: Neeltje Soet; Getuigen: Jacob Soet en Marritje Cornelis; Pastor: Gerardus Kulenkamp.


89.  AALTJE DE BOER‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Paulus de Boer‎ en Geertje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 29.

90.  JAN PIETERSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1722 (geschat) als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets‎ en Pieternella van Westrene‎, zoals getoond in stamboom 31. Hij is gestorven op ‎20 februari 1792, ‎in Amsterdam. Hij werd begraven op ‎22 februari 1792 in Muiden.
Noot:  scheepstimmerman en poorter van Amsterdam geworden, komende van Rotterdam op 11/03/1749 (nr. 20 / 621, Poorterboek).
91.  MARIJTJE DE BOIS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Muijden. Zij is gestorven in Amsterdam. Zij werd begraven op ‎30 september 1789 in Muiden.
Jan Pietersz Hoogerbeets‎, ‎huwde Marijtje de Bois‎ op ‎13 december 1744 in Muijden. Zij kregen drie zonen:
Pieter Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎16 juni 1806 in Amsterdam
Jacobus Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎25 augustus 1803 in Amsterdam
Klaas Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 38.
Noot:  Huwde als j.m. van Rotterdam te Muiden 13/12/1744 (nr. 3 folio 150); otr. Muiden 28/11/1744 (nr. 23/86A) met Mar(e)ijtje de Boois (de Bors / du Bois / du Boijs), j.d. van Muiden.
92.  DIRCK PIETERSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets‎ en Pieternella van Westrene‎, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op ‎11 maart 1727, in Rotterdam. Hij is gestorven op ‎8 april 1744.
Noot:  trompetter, overleden op het schip de Ketel kort nadat het was uitgevaren.

93.  PIETER PIETERSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets‎ en Pieternella van Westrene‎, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op ‎11 maart 1727, in Rotterdam.

94.  NN HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinkind, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1731, in Rotterdam, als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets‎ en Pieternella van Westrene‎, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd begraven op ‎1 september 1740 in Rotterdam.

95.  CORNELIS PIETERSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets‎ en Pieternella van Westrene‎, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op ‎12 februari 1732, in Rotterdam.

96.  JAN CORNELISZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd gedoopt op ‎29 september 1726, in Edam. Hij werd begraven op ‎24 oktober 1777 in Edam.
Jan‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Hilletje Benedictus de Haan‎ en Annetje Egbertsdr Rijswijk‎.
97.  HILLETJE BENEDICTUS DE HAAN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Benedikdtus Jansz de Haan‎ en Grietje Jansz‎, zoals getoond binnen stamboom 39. Zij werd gedoopt op ‎1 maart 1724, in Edam. Zij werd begraven op ‎27 oktober 1760 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hilletje Benedictus de Haan‎"]
Jan Cornelisz Hoogerbeets‎ huwde Hilletje Benedictus de Haan‎ op ‎27 februari 1752 in Edam. Zij kregen vijf kinderen:
Pietertje Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎20 december 1827 in Edam
Grietje Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎2 november 1756 in Edam
Grietje Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎9 april 1782 in Edam
Crelisje Hoogerbeets
Cornelis Jansz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 39.
Noot:  ondertrouw 12 februari te Edam.
98.  ANNETJE EGBERTSDR RIJSWIJK‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Egbert Pouwelsz Rijswijk‎ en Trijntje Jacobsdr Tromp‎, zoals getoond in stamboom 145. Zij werd gedoopt op ‎19 januari 1721, in Edam. Zij werd begraven op ‎15 januari 1798 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Annetje Egbertsdr Rijswijk‎"]
Jan Cornelisz Hoogerbeets‎ huwde Annetje Egbertsdr Rijswijk‎ op ‎14 november 1762 in Edam. Zie stamboom 40.
Noot:  ondertrouw 30 Oct 1762.
99.  PIETER CORNELISZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd gedoopt op ‎15 februari 1728, in Edam.

100.  ANNETJE CORNELISDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Zij werd gedoopt op ‎30 november 1729, in Edam. Zij werd begraven op ‎24 juni 1772 in Edam.
101.  JACOB DIRKSZ GROOT‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Dirk Groot‎, zoals getoond binnen stamboom 42.
Jacob‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Annetje Cornelisdr Hoogerbeets‎ en Maritje Vos‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacob Dirksz Groot‎"]
Jacob Dirksz Groot‎ huwde Annetje Cornelisdr Hoogerbeets‎ op ‎8 december 1754 in Edam. Zie stamboom 41.

102.  MARITJE CORNELISDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Zij werd gedoopt op ‎27 mei 1731, in Edam.

103.  PIETER CORNELISZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd gedoopt op ‎7 juli 1734, in Edam.

104.  PIETER CORNELISZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd gedoopt op ‎9 december 1735, in Edam.
105.  GRIETJE LAMBERTSDR HORN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Lambert Horn‎ en Maretje Druijst‎, zoals getoond binnen stamboom 43. Zij werd gedoopt in ‎1735, in Edam. Zij werd begraven op ‎28 mei 1806 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje Lambertsdr Horn‎"]
Pieter Cornelisz Hoogerbeets‎ huwde Grietje Lambertsdr Horn‎ op ‎18 juli 1762 in Edam. Zij kregen vijf kinderen:
Pietertje Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎10 juni 1786 in Edam
Maritje Hoogerbeets
Annetje Hoogerbeets
Lambert Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 43.
106.  DIRK CORNELISZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd gedoopt op ‎12 mei 1737, in Edam.

107.  MARETJE CORNELISDR HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Zij werd gedoopt op ‎1 oktober 1738, in Edam. Zij is gestorven in ‎1768 in Monnickendam.
108.  WILLEM POS‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Willem Pos‎ huwde Maretje Cornelisdr Hoogerbeets‎ op ‎10 april 1763 in Edam. Zij kregen twee kinderen:
Geertje Pos
Cornelis Pos
Deze familie wordt getoond als stamboom 44.
109.  WILLEM CORNELISZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ en Pietertje Veen‎, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd gedoopt op ‎28 september 1739, in Edam.

110.  ANTJE OVERVEEN‎ (‎Tijs‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Harmens Overveen‎ en Maartje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 33. Zij werd gedoopt op ‎17 oktober 1726, in Alkmaar.

6e Generatie van Nakomelingen

111.  JACOB PIETERSZ NEUTEBOOM‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Ilpendam als kind van Pieter Jansz Neuteboom‎ en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎22 november 1789.
112.  MAARTJE DORREGEEST‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1792, in Akersloot, als kind van Jacob Dorregeest‎ en Dieuwertje van der Neer‎, zoals getoond binnen stamboom 45.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maartje Dorregeest‎"]
Jacob Pietersz Neuteboom‎ huwde Maartje Dorregeest,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, op ‎6 september 1818 in Oterleek. Zie stamboom 45.

113.  DIRK PIETERSZ NEUTEBOOM‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Neuteboom‎ en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎10 juni 1792, in Ilpendam.

114.  DIRK PIETERSZ NEUTEBOOM‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Neuteboom‎ en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎6 oktober 1793, in Purmer.

115.  DIRK PIETERSZ NEUTEBOOM‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Neuteboom‎ en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎28 december 1794, in Ilpendam.

116.  ALBERT PIETERSZ NEUTEBOOM‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Neuteboom‎ en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎29 april 1798, in Ilpendam.

117.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 september 1797, in Purmerland, als kind van Dirk Jacobsz Hoogerbeets‎ en Marijtje Jacobsdr Zijp‎, zoals getoond in stamboom 36. Zij werd gedoopt op ‎1 oktober 1797,‎ in Purmerland. Zij is gestorven op ‎19 januari 1858, ‎60 jaar oud, in Purmerend.
118.  GERRIT GLASTRA‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎30 juni 1794, in Beemster. Hij is gestorven op ‎14 september 1848, ‎54 jaar oud, in Purmerend.
Gerrit Glastra,‎ ‎29 jaar oud, huwde Grietje Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, op ‎29 februari 1824 in Beemster. Zie stamboom 46.

119.  DOORTJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 juni 1799, in Purmerland, als kind van Dirk Jacobsz Hoogerbeets‎ en Marijtje Jacobsdr Zijp‎, zoals getoond in stamboom 36. Zij werd gedoopt op ‎23 juni 1799,‎ in Purmerland. Zij is gestorven op ‎30 september 1833, ‎34 jaar oud, in Beemster.
Noot:  in 1825 dienstmaagd.
120.  JAN VEEN‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎1 december 1797, in Opperdoes. Hij is gestorven op ‎22 februari 1844, ‎46 jaar oud, in Beemster.
Noot:  in 1825 landbouwer.
Jan Veen,‎ ‎27 jaar oud, huwde Doortje Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, op ‎27 april 1825 in Beemster. Zij kregen twee kinderen:
Elisabeth Veen‎ is geboren op ‎9 februari 1826 in Beemster; is gestorven op ‎30 juni 1893 in Graft
Dirk Jans Veen‎ is geboren rond ‎1830 in Beemster
Deze familie wordt getoond als stamboom 47.
121.  MAARTJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 juni 1801, in Purmerland, als kind van Dirk Jacobsz Hoogerbeets‎ en Marijtje Jacobsdr Zijp‎, zoals getoond in stamboom 36. Zij werd gedoopt op ‎14 juni 1801,‎ in Purmerland. Zij is gestorven op ‎30 mei 1833, ‎31 jaar oud, in Beemster.
122.  PIETER EDEL‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎9 juli 1802, in Kwadijk, als kind van Lammert Edel‎ en Maartje Kleen‎, zoals getoond binnen stamboom 48. Hij is gestorven op ‎7 juni 1864, ‎61 jaar oud, in Beemster.
Pieter‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Maartje Hoogerbeets‎ en Maartje Kat‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Edel‎"]
Pieter Edel,‎ ‎25 jaar oud, huwde Maartje Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, op ‎23 april 1828 in Beemster. Zij kregen vier kinderen:
Nn Edel‎ is geboren op ‎5 juni 1829 in Beemster
Lammert Edel‎ is geboren in ‎1831 in Beemster
Maartje Edel‎ is geboren in ‎1832 in Beemster; is gestorven op ‎28 december 1856 in Beemster
Dirk Edel‎ is geboren op ‎25 mei 1833 in Beemster; is gestorven op ‎14 juni 1833 in Beemster
Deze familie wordt getoond als stamboom 48.
123.  JACOB HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 mei 1816, in Purmerland, als kind van Dirk Jacobsz Hoogerbeets‎ en Marijtje Jacobsdr Zijp‎, zoals getoond in stamboom 36. Hij is gestorven op ‎23 april 1900, ‎83 jaar oud, in Haarlemmerliede - Spaarnwoude.
Noot:  boerenknecht/landbouwer.
124.  CORNELIA MOOIJEN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎18 november 1822, in Kwadijk, als kind van Hendrikus Arnold Mooijen‎ en Grietje Jacobsdr Zijp‎, zoals getoond binnen stamboom 50. Zij is gestorven op ‎20 februari 1894, ‎71 jaar oud, in Wijdewormer.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelia Mooijen‎"]
Noot:  was in 1848 dienstbode.
Jacob Hoogerbeets‎, ‎31 jaar oud, huwde Cornelia Mooijen,‎ ‎25 jaar oud, op ‎7 mei 1848 in Edam. Zij kregen zeven kinderen:
Marijtje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 november 1848 in Wijdewormer; is gestorven op ‎13 april 1863 in Wijdewormer
Grietje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 maart 1850 in Wijdewormer; is gestorven op ‎11 februari 1916 in Beemster
Doortje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 juli 1852 in Wijdewormer
Aagje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 maart 1855 in Wijdewormer; is gestorven op ‎13 januari 1942 in Haarlem
Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 augustus 1858 in Wijdewormer; is gestorven op ‎16 januari 1922 in Den Haag
Hendrikus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 maart 1862 in Wijdewormer; is gestorven op ‎2 januari 1946
Jacob Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 april 1867 in Wijdewormer; is gestorven op ‎20 maart 1923 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 50.
125.  CHRISTIAAN DE VRIES‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hr. de Vries‎ en Annetje Sybrants Burger‎, zoals getoond in stamboom 37.

126.  MARRETJE DE VRIES‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hr. de Vries‎ en Annetje Sybrants Burger‎, zoals getoond in stamboom 37.

127.  PIETER HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Pietersz Hoogerbeets‎ en Marijtje de Bois‎, zoals getoond in stamboom 38. Hij werd gedoopt op ‎29 november 1747, in Muiden. Hij is gestorven op ‎16 juni 1806 in Amsterdam.
Pieter‎ huwde drie maal. Hij huwde met Anna Leijst‎, Woutertje Swart‎ en Anna Catrina Hendrik (Mendrink)‎.
Noot:  was scheepstimmerman uit Muijden en poorter van A’dam 22/08/1769 (Bron: Poorterboek nr. 25, p.140).
128.  ANNA LEIJST‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Lijst‎ en Gesina Egbrinkhof‎, zoals getoond binnen stamboom 51. Zij werd gedoopt op ‎17 augustus 1740, in Amsterdam. Zij is gestorven in Amsterdam. Zij werd begraven op ‎8 december 1786 in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Leijst‎"]
Pieter Hoogerbeets‎ huwde Anna Leijst‎ op ‎12 juni 1772 in Amsterdam. Zie stamboom 51.
Noot:  Pieter Hogerbeets huwde Amsterdam 12/06/1772 (StA A’dam 617/649), 24 jaar, geassisteerd door zijn vader Jan, scheepstimmerman uit Muiden, met Anna L(e)ijst, 30 jaar, geassisteerd met haar moeder Gesina Egbrinkhof.
129.  WOUTERTJE SWART‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Willem (De) Swart‎ en Hendrikje van Loene(N)‎, zoals getoond binnen stamboom 54. Zij is gestorven op ‎5 juli 1794 in Amsterdam. Zij werd begraven op ‎5 juli 1794 in Amsterdam.
Woutertje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Pieter Hoogerbeets‎ en Johannes Stolsius‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Woutertje Swart‎"]
Noot:  Overleden en begr. W.K. (Wester Kerk, 1105/125v) Amsterdam.
Pieter Hoogerbeets‎ huwde Woutertje Swart‎ op ‎11 mei 1787 in Amsterdam. Zij kregen twee kinderen:
Jan Hoogerbeets‎ is gestorven na ‎1806
Nn Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 52.
Noot:  Pieter Hogerbeets huwde Amsterdam 11/05/1787 (StA A’dam 632/251) met
Woutertje Swart; hij wednr. van Annaatje Lijst, zij weduwe van Johannes Stolsius.

130.  ANNA CATRINA HENDRIK (MENDRINK)‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Pieter Hoogerbeets‎ huwde Anna Catrina Hendrik (Mendrink)‎ op ‎23 oktober 1794 in Amsterdam. Zie stamboom 53.
Noot:  Hij, geref., brg. van Muijden, wednr. van Woutertje Swart. Zij 44 jaar, van Bentheim, ouders dood, geassisteerd met haar broeder Willem Hendrik. (StA A’dam 639/311).
131.  JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Pietersz Hoogerbeets‎ en Marijtje de Bois‎, zoals getoond in stamboom 38. Hij werd gedoopt op ‎2 augustus 1754, in Amsterdam. Hij is gestorven op ‎25 augustus 1803 in Amsterdam.
Noot:  Doop hervormd, Oude kerk A’dam, getuigen: Jan Hogerbeets en Neeltje Soet; Pastor: Johan Temmink (StA A’dam, 26 p.132 (folio 67) nr. 2)

Overlijden vermeld: (1206/500 St.A.K.H.)

Was scheepstimmerman, uit A’dam, en poorter van A’dam 18/10/1776 (vader was scheepstimmerman) (bron; Poorterboek nr. 26, p.179).

132.  GRIETJE (MARREGRIETJE) BARENTS ALDERING‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1752, in Weesp, als kind van Barent Claasz Aldering‎ en Marretje Haggers de Wit‎, zoals getoond in stamboom 147.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje (Marregrietje) Barents Aldering‎"]
Noot:  Zij is geboren ca 1752, Weesp, hervormd dopen boek2B: Marregrietje, vader Baarens Claasse, moeder Marretje (de) Wit; get. Dirk Wit en Trijntje Barnsteen (Barnsteijn).
Jacobus Hoogerbeets‎ huwde Grietje (Marregrietje) Barents Aldering,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, op ‎1 mei 1778 in Amsterdam. Zij kregen zes kinderen:
Maria Hoogerbeets
Barent Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎28 juni 1783 in Amsterdam
Jacoba Hoogerbeets
Jan Hoogerbeets
Martje Hoogerbeets
Frederika Wilhelmina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 maart 1789 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 55.
Noot:  Jacobus Hogerbeets huwde met Grietje Barends Alder(d)ing (Alderling / Alderdink).
Hij 24 jaar en zij 26 jaar, met moeders consent, vader woont in Weesp. (StA A’dam 623/83).

133.  KLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Pietersz Hoogerbeets‎ en Marijtje de Bois‎, zoals getoond in stamboom 38. Hij werd gedoopt op ‎5 juni 1757, in Amsterdam.
Klaas‎ huwde drie maal. Hij huwde met Trijntje Smit‎, Anna van Merkel (Markel)‎ en Johanna Neuring‎.
Noot:  ook Nicolaas genoemd.
134.  TRIJNTJE SMIT‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Klaas Hoogerbeets‎ huwde Trijntje Smit‎ op ‎28 april 1780 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Maria Petronella Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets
Jannetje Hoogerbeets
Steijntje Hoogerbeets
Roelof Hendrik Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 56.
135.  ANNA VAN MERKEL (MARKEL)‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon). Zij is gestorven op ‎15 augustus 1807 in Amsterdam.
Klaas Hoogerbeets‎ huwde Anna van Merkel (Markel)‎ op ‎15 januari 1796 in Amsterdam. Zie stamboom 57.
136.  JOHANNA NEURING‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Klaas Hoogerbeets‎ huwde Johanna Neuring‎ op ‎18 november 1808 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Hendrik Frederik Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 januari 1808 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 58.
137.  PIETERTJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets‎ en Hilletje Benedictus de Haan‎, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op ‎19 augustus 1753, in Edam. Zij is gestorven op ‎20 december 1827 in Edam. Zij werd begraven op ‎24 december 1827 in Edam.
138.  PIETER KERK‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1756, in Monnickendam. Hij is gestorven op ‎1 december 1829, ‎ongeveer 73 jaar oud, in Edam. Hij werd begraven op ‎4 december 1829 in Edam.
Noot:  wordt vermeld in een notariële acte van 28 juni 1787 te Grootebroek (Notarissen in West-Friesland tot 1843, 1552-1843, Grootebroek, archief 1685, inventaris­num­mer 1684, 28-6-1787, ONA 1684. Grootebroek, akten notaris Outger Slaghem, 1783-1787., aktenummer 182).
Pieter Kerk,‎ ‎ongeveer 22 jaar oud, huwde Pietertje Hoogerbeets‎ op ‎25 oktober 1778 in Edam. Zij kregen vier kinderen:
Jan Pietersz Kerk‎ is gestorven op ‎9 februari 1809 in Monnickendam
Cornelis Pietersz Kerk
Klaas Pietersz Kerk‎ is gestorven op ‎28 juni 1824 in Edam
Hilletje Pieters Kerk‎ is gestorven op ‎27 maart 1842 in Edam
Deze familie wordt getoond als stamboom 59.
139.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets‎ en Hilletje Benedictus de Haan‎, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op ‎18 februari 1756, in Edam. Zij is gestorven op ‎2 november 1756 in Edam. Zij werd begraven op ‎4 november 1756 in Edam.

140.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets‎ en Hilletje Benedictus de Haan‎, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op ‎31 juli 1757, in Edam. Zij is gestorven op ‎9 april 1782 in Edam. Zij werd begraven op ‎12 april 1782 in Edam.
Noot:  bij het graf vermed: "Grietje Hogerbeets van Durgerdam".
141.  ALBERT ALDERS (ADELS)‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Albert Alders (Adels)‎ huwde Grietje Hoogerbeets‎ op ‎20 mei 1781 in Durgerdam. Zij kregen een zoon:
Albert Alders (Adels)
Deze familie wordt getoond als stamboom 60.
142.  CRELISJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets‎ en Hilletje Benedictus de Haan‎, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op ‎4 oktober 1758, in Edam. Zij werd begraven op ‎10 januari 1806 in Edam.
Noot:  graf in de Zuidkap nr. 29.
143.  ANTHONIJ WESTER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Anthonij Wester‎ huwde Crelisje Hoogerbeets‎ op ‎27 mei 1781 in Edam. Zij kregen een dochter:
Hilletje Wester
Deze familie wordt getoond als stamboom 61.
144.  CORNELIS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets‎ en Hilletje Benedictus de Haan‎, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op ‎8 oktober 1760, in Edam.

145.  PIETERTJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets‎ en Grietje Lambertsdr Horn‎, zoals getoond in stamboom 43. Zij werd gedoopt op ‎7 januari 1764, in Edam. Zij is gestorven op ‎10 juni 1786 in Edam. Zij werd begraven op ‎16 juni 1786 in Edam.
146.  NICOLAAS VAN DER LINGE(N)‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jan van der Lingen‎ en Maria van Soelen‎, zoals getoond binnen stamboom 62. Hij werd gedoopt op ‎2 mei 1757, in Beusichem. Hij is gestorven op ‎7 december 1814 in Edam.
Nicolaas‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Pietertje Hoogerbeets‎ en Jannetje Bakker‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Nicolaas van der Linge(N)‎"]
Nicolaas van der Linge(N)‎ huwde Pietertje Hoogerbeets‎ op ‎15 oktober 1780 in Beusichem. Zij kregen vier kinderen:
Jan van der Linge
Grietje van der Linge
Cornelis (Crelis) van der Linge
Pieter van der Linge
Deze familie wordt getoond als stamboom 62.
147.  MARITJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets‎ en Grietje Lambertsdr Horn‎, zoals getoond in stamboom 43. Zij werd gedoopt op ‎25 november 1768, in Edam. Zij werd begraven op ‎23 december 1807 in Edam.
Maritje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Adrianus Kuijn‎ en Pieter Makkinga‎.
148.  ADRIANUS KUIJN‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Alida Bul‎, zoals getoond binnen stamboom 64.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adrianus Kuijn‎"]
Adrianus Kuijn‎ huwde Maritje Hoogerbeets‎ op ‎7 mei 1797 in Hoorn. Zie stamboom 64.
Noot:  ondertrouw 15 april 1797 Hoorn.
149.  PIETER MAKKINGA‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Pieter Makkinga‎ huwde Maritje Hoogerbeets‎ op ‎1 februari 1801 in Edam. Zie stamboom 65.

150.  ANNETJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets‎ en Grietje Lambertsdr Horn‎, zoals getoond in stamboom 43. Zij werd gedoopt op ‎7 maart 1770, in Edam.
151.  HENDRIK ROLFF‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter). Hij werd begraven op ‎4 november 1829 in Edam.
Noot:  Boekverkoper in 1827.
Hendrik Rolff‎ huwde Annetje Hoogerbeets‎ op ‎10 augustus 1792 in Amsterdam. Zij kregen acht kinderen:
Roelofje Alida Rolff
Grietje Rolff
Christiaan Rolff
Roelofje Alida Rolff
Pieter Rolff
Hendrik Rolff
Jacobus Lambertus Rolff‎ is gestorven op ‎1 mei 1853 in Edam
Johannes Rolff
Deze familie wordt getoond als stamboom 66.
152.  LAMBERT HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets‎ en Grietje Lambertsdr Horn‎, zoals getoond in stamboom 43. Hij werd gedoopt op ‎7 maart 1770, in Edam. Hij werd begraven op ‎10 oktober 1791 in Edam.

153.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets‎ en Grietje Lambertsdr Horn‎, zoals getoond in stamboom 43. Zij werd gedoopt op ‎3 maart 1773, in Edam. Zij werd begraven op ‎22 september 1802 in Edam.
154.  ADRIANUS VAN DIJK‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Adrianus van Dijk‎ huwde Grietje Hoogerbeets‎. Zij kregen een zoon:
Pieter van Dijk
Deze familie wordt getoond als stamboom 67.
155.  GEERTJE POS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pos‎ en Maretje Cornelisdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op ‎11 juni 1764, in Edam.

156.  CORNELIS POS‎ (‎Tijs‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pos‎ en Maretje Cornelisdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op ‎15 december 1765, in Edam.

7e Generatie van Nakomelingen

157.  ELISABETH VEEN‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 februari 1826, in Beemster, als kind van Jan Veen‎ en Doortje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 47. Zij is gestorven op ‎30 juni 1893, ‎67 jaar oud, in Graft.
Noot:  Beroep: naaister.
158.  JAN BEETS‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎10 november 1827, in Oosthuizen, als kind van Klaas Dirksz Beets‎ en Aagje Groot‎, zoals getoond in stamboom 165.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Beets‎"]
Noot:  Beroep: boerenknecht.
Jan Beets,‎ ‎26 jaar oud, huwde Elisabeth Veen‎, ‎28 jaar oud, op ‎7 mei 1854 in Oosthuizen. Zij kregen vijf kinderen:
Jan Beets‎ is geboren rond ‎1856 in Jisp; is gestorven op ‎8 maart 1876 in Utrecht
Aagje Beets‎ is geboren rond ‎1858 in Jisp
Doortje Beets‎ is geboren rond ‎1860 in Jisp
Klaas Beets‎ is geboren rond ‎1864 in Jisp
Dirk Beets‎ is geboren rond ‎1867 in Jisp
Deze familie wordt getoond als stamboom 68.
159.  DIRK JANS VEEN‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1830, in Beemster, als kind van Jan Veen‎ en Doortje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 47.
Noot:  Noot 2.
160.  GRIETJE JANS VAN AMMERS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1828, in Beets, als kind van Jan van Ammers‎ en Aafje Pieters Tuin‎, zoals getoond binnen stamboom 69.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje Jans van Ammers‎"]
Dirk Jans Veen‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Grietje Jans van Ammers,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, op ‎30 april 1854 in Beemster. Zie stamboom 69.

161.  NN EDEL‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinkind, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 juni 1829, in Beemster, als kind van Pieter Edel‎ en Maartje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 48.
Noot:  Levenloos geboren kind.

162.  LAMMERT EDEL‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1831, in Beemster, als kind van Pieter Edel‎ en Maartje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 48.
163.  ELIZABETH DE KONING‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haskerland als kind van Arie de Koning‎ en Grietje Jurjens Hiemersma‎, zoals getoond binnen stamboom 70.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elizabeth de Koning‎"]
Lammert Edel‎, ‎ongeveer 29 jaar oud, huwde Elizabeth de Koning‎ op ‎2 september 1860 in Beemster. Zie stamboom 70.

164.  MAARTJE EDEL‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1832, in Beemster, als kind van Pieter Edel‎ en Maartje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 48. Zij is gestorven op ‎28 december 1856, ‎ongeveer 24 jaar oud, in Beemster.

165.  DIRK EDEL‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 mei 1833, in Beemster, als kind van Pieter Edel‎ en Maartje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 48. Hij is gestorven op ‎14 juni 1833, ‎als zuigeling, in Beemster.

166.  MARIJTJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 november 1848, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Cornelia Mooijen‎, zoals getoond in stamboom 50. Zij is gestorven op ‎13 april 1863, ‎14 jaar oud, in Wijdewormer.

167.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 maart 1850, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Cornelia Mooijen‎, zoals getoond in stamboom 50. Zij is gestorven op ‎11 februari 1916, ‎65 jaar oud, in Beemster.
168.  JAN AL‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Jisp als kind van Bastiaan Al‎ en Trijntje Kramer‎, zoals getoond binnen stamboom 71. Hij werd gedoopt op ‎18 oktober 1853, in Jisp. Hij is gestorven op ‎28 november 1934 in Beemster.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Al‎"]
Noot:  Beroep: koopman.
Jan Al‎ huwde Grietje Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, op ‎1 april 1877 in Wijdewormer. Zij kregen zes kinderen:
Bastiaan Al‎ is geboren op ‎23 februari 1878 in Beemster
Jacob Al‎ is geboren op ‎3 juni 1880 in Beemster
Trijntje Al‎ is geboren op ‎5 september 1884 in Beemster; is gestorven op ‎25 augustus 1888 in Beemster
Cornelia Al‎ is geboren op ‎16 januari 1888 in Beemster; is gestorven in ‎1969 in Wijde Wormer
Jan Al‎ is geboren op ‎17 december 1890 in Beemster
Hendrik Al‎ is geboren op ‎20 mei 1898 in Beemster; is gestorven op ‎21 mei 1898 in Beemster
Deze familie wordt getoond als stamboom 71.
169.  DOORTJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 juli 1852, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Cornelia Mooijen‎, zoals getoond in stamboom 50.
170.  GERRIT STEEN‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎12 november 1849, in Wijdenes, als kind van Cornelis Steen‎ en Aafje Leeuwrik‎, zoals getoond binnen stamboom 72.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Steen‎"]
Gerrit Steen,‎ ‎26 jaar oud, huwde Doortje Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎7 mei 1876 in Wijdewormer. Zij kregen drie kinderen:
Cornelis Steen‎ is geboren in ‎1881 in Sloten
Jacob Steen‎ is geboren in ‎1884 in Sloten; is gestorven op ‎1 augustus 1896 in Heemstede
Aafje Steen‎ is geboren in ‎1888 in Sloten
Deze familie wordt getoond als stamboom 72.
171.  AAGJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 maart 1855, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Cornelia Mooijen‎, zoals getoond in stamboom 50. Zij is gestorven op ‎13 januari 1942, ‎86 jaar oud, in Haarlem.
172.  DIRK BROUWER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎9 november 1850, in Purmerend, als kind van Cornelis Brouwer‎ en Teuntje Overdijk‎, zoals getoond binnen stamboom 73. Hij is gestorven op ‎10 oktober 1908, ‎57 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirk Brouwer‎"]
Dirk Brouwer,‎ ‎27 jaar oud, huwde Aagje Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎19 mei 1878 in Beemster. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Brouwer‎ is geboren op ‎4 maart 1879 in Sloten (NH); is gestorven op ‎8 juli 1955 in Hoorn
Jacob Brouwer‎ is geboren op ‎28 februari 1881 in Sloten; is gestorven op ‎2 maart 1952 in Alkmaar
Dirk Brouwer‎ is geboren op ‎13 mei 1883 in Sloten
Cornelia Brouwer‎ is geboren op ‎7 oktober 1885 in Sloten; is gestorven op ‎26 april 1893 in Haarlemmerliede
Teunis Brouwer‎ is geboren op ‎15 september 1888
Deze familie wordt getoond als stamboom 73.
173.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 augustus 1858, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Cornelia Mooijen‎, zoals getoond in stamboom 50. Hij is gestorven op ‎16 januari 1922, ‎63 jaar oud, in Den Haag.
Noot:  Makelaar en Architect, heeft huizen ontworpen in de Vossiusstraat te Amsterdam, plakette onthuld door zijn zoon Jacob.
174.  MARIA ELISABETH BROUWERS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎11 februari 1868, in Amsterdam, als kind van Pieter Bastiaan Brouwers‎ en Joanna van Reenen‎, zoals getoond binnen stamboom 74. Zij is gestorven op ‎2 november 1928, ‎60 jaar oud, in Den Haag.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Elisabeth Brouwers‎"]
Dirk Hoogerbeets‎, ‎30 jaar oud, huwde Maria Elisabeth Brouwers,‎ ‎21 jaar oud, op ‎7 mei 1889 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zij kregen zes kinderen:
Cornelia Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 april 1890 in Amsterdam; is gestorven op ‎27 mei 1958 in Den Haag
Maria Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 september 1891 in Amsterdam; is gestorven op ‎13 augustus 1971 in Haarlem
Jacob Pieter Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 oktober 1892 in Amsterdam; is gestorven op ‎23 februari 1945 in Bandoeng (Indonesië)
Margaretha Catharina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 maart 1895 in Amsterdam
Elisabeth Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 maart 1898 in Bussum; is gestorven in ‎1972 in Montreal (Canada)
Dorothea Johanna Hoogerbeets‎ is geboren in ‎1901; is gestorven op ‎2 december 1930 in Wassenaar
Deze familie wordt getoond als stamboom 74.
Noot:  door echtsceiding ontbonden 14 juni 1907 te Amsterdam/Den Haag.
175.  HENDRIKUS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 maart 1862, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Cornelia Mooijen‎, zoals getoond in stamboom 50. Hij is gestorven op ‎2 januari 1946, ‎83 jaar oud.
176.  SOPHIA CLARA BOURSAULT‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎7 november 1863, in Amsterdam, als kind van Nicolaas Christiaan Boursault‎ en Klaaske Bordjes Spaanstra‎, zoals getoond binnen stamboom 75. Zij is gestorven op ‎28 december 1947, ‎84 jaar oud, in Soest.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Sophia Clara Boursault‎"]
Hendrikus Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, huwde Sophia Clara Boursault,‎ ‎25 jaar oud, op ‎8 augustus 1889 in Amsterdam. Zij kregen acht kinderen:
Cornelia Sophia Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 juli 1890 in Amsterdam; is gestorven op ‎2 augustus 1978
Christiaan Nicolaas Hendrikus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 december 1891 in Amsterdam; is gestorven op ‎4 mei 1918
Clara Jacoba Dorina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 maart 1894 in Amsterdam; is gestorven op ‎19 december 1942
Jacoba Emma Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 augustus 1896 in Amsterdam; is gestorven op ‎10 december 1973 in Leusden
Dirk Egbertus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 februari 1899 in Amsterdam; is gestorven op ‎25 september 1975 in Den Haag
Hendrikus Egbertus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 februari 1899 in Amsterdam; is gestorven op ‎16 mei 1966 in Amsterdam
Sophia Clara Greta Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 maart 1902 in Amsterdam
Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 mei 1906 in Amsterdam; is gestorven op ‎13 december 1955 in Nieuwer Amstel
Deze familie wordt getoond als stamboom 75.
177.  JACOB HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 april 1867, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Cornelia Mooijen‎, zoals getoond in stamboom 50. Hij is gestorven op ‎20 maart 1923, ‎55 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Beroep: huisschilder.
178.  JOHANNA PETRONELLA JACOMINA VAN DEN BROEK‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎13 mei 1870, in Den Haag, als kind van Jacomina Petronella van den Broek‎, zoals getoond binnen stamboom 111.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Petronella Jacomina van den Broek‎"]
Noot:  Natuurlijke erkende dochter.
Jacob Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, huwde Johanna Petronella Jacomina van den Broek,‎ ‎23 jaar oud, op ‎14 september 1893 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelia Jacomina Petronella Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 augustus 1894 in Amsterdam; is gestorven op ‎29 oktober 1910 in Amsterdam
Jacomina Petronella Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 juli 1895 in Amsterdam; is gestorven op ‎17 juni 1911 in Amsterdam
Jacob Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 februari 1897 in Amsterdam; is gestorven in ‎november 1989
Maria Elisabeth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 april 1898 in Amsterdam; is gestorven op ‎24 mei 1898 in Amsterdam
Lambertus Wilhelm Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 maart 1899 in Amsterdam; is gestorven op ‎4 november 1924 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 76.
179.  JAN HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Hoogerbeets‎ en Woutertje Swart‎, zoals getoond in stamboom 52. Hij werd gedoopt op ‎14 november 1787, in Amsterdam. Hij is gestorven na ‎1806.

180.  NN HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinkind, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Hoogerbeets‎ en Woutertje Swart‎, zoals getoond in stamboom 52. Hij werd begraven op ‎16 februari 1791 in Amsterdam.
Noot:  doodgeboren.

181.  MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij werd gedoopt op ‎29 september 1780, in Amsterdam.
182.  GERRIT COENDERMAN‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter).
Gerrit Coenderman‎ huwde Maria Hoogerbeets‎ op ‎10 juli 1807 in Amsterdam. Zij kregen drie kinderen:
Joannes Coenderman
Alida Coenderman‎ is geboren op ‎6 januari 1809 in Amsterdam
Jacobus Johannes Coenderman‎ is geboren op ‎2 december 1812 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 77.
Noot:  trouw of ondertrouw.
183.  BARENT HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij werd gedoopt op ‎20 oktober 1782, in Amsterdam. Hij is gestorven op ‎28 juni 1783 in Amsterdam.

184.  JACOBA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij werd gedoopt op ‎8 oktober 1783, in Amsterdam.

185.  JAN HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij werd gedoopt op ‎28 november 1784, in Amsterdam.

186.  MARTJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij werd gedoopt op ‎5 maart 1786, in Amsterdam.

187.  FREDERIKA WILHELMINA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 maart 1789, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij werd gedoopt op ‎15 maart 1789,‎ in Amsterdam.

188.  MARIA PETRONELLA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Hoogerbeets‎ en Trijntje Smit‎, zoals getoond in stamboom 56. Zij werd gedoopt op ‎22 april 1781, in Amsterdam.

189.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Hoogerbeets‎ en Trijntje Smit‎, zoals getoond in stamboom 56. Zij werd gedoopt op ‎10 juli 1782, in Amsterdam.

190.  JANNETJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Hoogerbeets‎ en Trijntje Smit‎, zoals getoond in stamboom 56. Zij werd gedoopt op ‎22 augustus 1784, in Amsterdam.

191.  STEIJNTJE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Hoogerbeets‎ en Trijntje Smit‎, zoals getoond in stamboom 56. Zij werd gedoopt op ‎10 september 1786, in Amsterdam.

192.  ROELOF HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Hoogerbeets‎ en Trijntje Smit‎, zoals getoond in stamboom 56. Hij werd gedoopt op ‎11 maart 1792, in Amsterdam.

193.  HENDRIK FREDERIK JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 januari 1808, in Amsterdam, als kind van Klaas Hoogerbeets‎ en Johanna Neuring‎, zoals getoond in stamboom 58. Hij werd gedoopt op ‎21 februari 1808,‎ in Amsterdam.

194.  JAN PIETERSZ KERK‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Kerk‎ en Pietertje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 59. Hij werd gedoopt op ‎31 januari 1783, in Edam. Hij is gestorven op ‎9 februari 1809 in Monnickendam.
195.  MARIA GOJEWIJN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Pietersz Kerk‎ huwde Maria Gojewijn‎ op ‎7 september 1805 in Monnickendam. Zie stamboom 78.

196.  CORNELIS PIETERSZ KERK‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Kerk‎ en Pietertje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 59. Hij werd gedoopt op ‎7 september 1785, in Edam.

197.  KLAAS PIETERSZ KERK‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Kerk‎ en Pietertje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 59. Hij werd gedoopt op ‎27 juli 1787, in Edam. Hij is gestorven op ‎28 juni 1824 in Edam.
Klaas‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Jannetje Koevanger‎ en Catharina Horn‎.
198.  JANNETJE KOEVANGER‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon). Zij is gestorven op ‎12 november 1813 in Edam.
Klaas Pietersz Kerk‎ huwde Jannetje Koevanger. ‎ Zie stamboom 79.
199.  CATHARINA HORN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎14 september 1788, in Edam, als kind van Thijs Horn‎ en Ariaantje C Cos‎, zoals getoond binnen stamboom 80. Zij is gestorven op ‎30 september 1875, ‎87 jaar oud, in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catharina Horn‎"]
Klaas Pietersz Kerk‎ huwde Catharina Horn,‎ ‎25 jaar oud, op ‎7 april 1814 in Edam. Zie stamboom 80.

200.  HILLETJE PIETERS KERK‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Kerk‎ en Pietertje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 59. Zij werd gedoopt op ‎13 november 1793, in Edam. Zij is gestorven op ‎27 maart 1842 in Edam.
201.  MEINDERT DIRK VAN GENDEREN‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1794, in Hoogkarspel, als kind van Jan Diderik van Genderen‎ en Maria Theresia van der Vlist‎, zoals getoond binnen stamboom 81.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Meindert Dirk van Genderen‎"]
Meindert Dirk van Genderen,‎ ‎ongeveer 21 jaar oud, huwde Hilletje Pieters Kerk‎ op ‎31 augustus 1815 in Edam. Zie stamboom 81.

202.  ALBERT ALDERS (ADELS)‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Albert Alders (Adels)‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 60. Hij werd gedoopt op ‎24 maart 1782, in Ransdorp.

203.  HILLETJE WESTER‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Anthonij Wester‎ en Crelisje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 61. Zij werd gedoopt op ‎13 april 1783, in Edam.

204.  JAN VAN DER LINGE‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N)‎ en Pietertje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 62. Hij werd gedoopt in ‎1781.

205.  GRIETJE VAN DER LINGE‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N)‎ en Pietertje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 62. Zij werd gedoopt in ‎1782.

206.  CORNELIS (CRELIS) VAN DER LINGE‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N)‎ en Pietertje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 62. Hij werd gedoopt in ‎1785.

207.  PIETER VAN DER LINGE‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N)‎ en Pietertje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 62. Hij werd gedoopt in ‎1786.

208.  ROELOFJE ALIDA ROLFF‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff‎ en Annetje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Zij werd gedoopt op ‎30 juni 1793, in Edam.

209.  GRIETJE ROLFF‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff‎ en Annetje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Zij werd gedoopt op ‎4 februari 1795, in Edam.
210.  PIETER MUNNICH‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1794, in Broek in Waterland, als kind van Juriaan Munnich‎ en Pietertje Bertoen‎, zoals getoond binnen stamboom 82.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Munnich‎"]
Pieter Munnich‎ huwde Grietje Rolff‎. Zie stamboom 82.

211.  CHRISTIAAN ROLFF‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff‎ en Annetje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Hij werd gedoopt op ‎8 januari 1797, in Edam.
212.  JOHANNA BULSING‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎28 januari 1798, in Zaandam, als kind van Jan Anthoni Bulsing‎ en Barbera de Winter‎, zoals getoond binnen stamboom 83.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Bulsing‎"]
Christiaan Rolff‎ huwde Johanna Bulsing,‎ ‎20 jaar oud, op ‎16 november 1818 in Groningen. Zie stamboom 83.

213.  ROELOFJE ALIDA ROLFF‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff‎ en Annetje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Zij werd gedoopt op ‎13 februari 1799, in Edam.
214.  ZACHARIAS VAN DER LINGE(N)‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N)‎ en Jannetje Bakker‎, zoals getoond in stamboom 63. Hij werd gedoopt in ‎1792, in Edam.
Zacharias van der Linge(N)‎ huwde Roelofje Alida Rolff‎ op ‎2 september 1827 in Edam. Zie stamboom 84.

215.  PIETER ROLFF‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff‎ en Annetje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Hij werd gedoopt op ‎1 september 1802, in Edam.

216.  HENDRIK ROLFF‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff‎ en Annetje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Hij werd gedoopt op ‎23 december 1804, in Edam.
Noot:  Beroep bij huwelijk: ontvanger der registratie.
217.  ANNA THEODORA WIELANDT‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1813, in Heerenveen, als kind van Jarich Tadema Wielandt‎ en Johanna Bello‎, zoals getoond binnen stamboom 85.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Theodora Wielandt‎"]
Hendrik Rolff‎ huwde Anna Theodora Wielandt,‎ ‎ongeveer 17 jaar oud, op ‎21 april 1831 in Texel. Zie stamboom 85.

218.  JACOBUS LAMBERTUS ROLFF‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff‎ en Annetje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Hij werd gedoopt op ‎8 februari 1807, in Edam. Hij is gestorven op ‎1 mei 1853 in Edam.
Noot:  Beroep bij huwelijk: boekverkoper.
219.  MARTHA SOPHIA OOIJKAAS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Texel als kind van Dirk Ooijkaas‎ en Petronella Roelofs‎, zoals getoond binnen stamboom 86.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Martha Sophia Ooijkaas‎"]
Jacobus Lambertus Rolff‎ huwde Martha Sophia Ooijkaas‎ op ‎7 november 1830 in Texel. Zie stamboom 86.

220.  JOHANNES ROLFF‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff‎ en Annetje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Hij werd gedoopt op ‎30 april 1809, in Edam.

221.  PIETER VAN DIJK‎ (‎Tijs‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Adrianus van Dijk‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 67. Hij werd gedoopt op ‎24 september 1797, in Edam.

8e Generatie van Nakomelingen

222.  JAN BEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1856, in Jisp, als kind van Jan Beets‎ en Elisabeth Veen‎, zoals getoond in stamboom 68. Hij is gestorven op ‎8 maart 1876, ‎ongeveer 19 jaar oud, in Utrecht.
Noot:  was ongehuwd.

223.  AAGJE BEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1858, in Jisp, als kind van Jan Beets‎ en Elisabeth Veen‎, zoals getoond in stamboom 68.
224.  JAN VAN KONINGSDAAL‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1860, in Jisp, als kind van Jan van Koningsdaal‎ en Johanna Groot‎, zoals getoond binnen stamboom 87.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van Koningsdaal‎"]
Noot:  Noot 3.
Jan van Koningsdaal,‎ ‎ongeveer 20 jaar oud, huwde Aagje Beets‎, ‎ongeveer 22 jaar oud, op ‎1 mei 1881 in Jisp. Zie stamboom 87.

225.  DOORTJE BEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1860, in Jisp, als kind van Jan Beets‎ en Elisabeth Veen‎, zoals getoond in stamboom 68.
226.  ARIS HOP‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1855, in Graft, als kind van Gerrit Hop‎ en Dirkje van Harlingen‎, zoals getoond binnen stamboom 88.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aris Hop‎"]
Noot:  Noot 4.
Aris Hop,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, huwde Doortje Beets‎, ‎ongeveer 21 jaar oud, op ‎23 april 1882 in Jisp. Zie stamboom 88.

227.  KLAAS BEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1864, in Jisp, als kind van Jan Beets‎ en Elisabeth Veen‎, zoals getoond in stamboom 68.
Noot:  Noot 3.
228.  MARIJTJE TJEERTES‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1865, in Wormer, als kind van Hendrik Tjeertes‎ en Johanna Hoek‎, zoals getoond binnen stamboom 89.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marijtje Tjeertes‎"]
Noot:  Noot 5.
Klaas Beets‎, ‎ongeveer 19 jaar oud, huwde Marijtje Tjeertes,‎ ‎ongeveer 18 jaar oud, op ‎20 januari 1884 in Jisp. Zie stamboom 89.

229.  DIRK BEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1867, in Jisp, als kind van Jan Beets‎ en Elisabeth Veen‎, zoals getoond in stamboom 68.
Noot:  Beroep: arbeider/tuinman.
230.  GUURTJE DE JONGH‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1867, in Graft.
Dirk Beets‎, ‎ongeveer 20 jaar oud, huwde Guurtje de Jongh,‎ ‎ongeveer 20 jaar oud, op ‎22 april 1888. Zij kregen een zoon:
Jan Beets‎ is geboren op ‎22 oktober 1888 in Jisp; is gestorven op ‎2 augustus 1969 in Wijde Wormer
Deze familie wordt getoond als stamboom 90.
231.  BASTIAAN AL‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 februari 1878, in Beemster, als kind van Jan Al‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71.

232.  JACOB AL‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 juni 1880, in Beemster, als kind van Jan Al‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71.

233.  TRIJNTJE AL‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 september 1884, in Beemster, als kind van Jan Al‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71. Zij is gestorven op ‎25 augustus 1888, ‎3 jaar oud, in Beemster.

234.  CORNELIA AL‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 januari 1888, in Beemster, als kind van Jan Al‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71. Zij is gestorven in ‎1969, ‎ongeveer 81 jaar oud, in Wijde Wormer.
Cornelia‎ huwde haar achterneef, 1 gen. verwijderd, Jan Beets‎.
235.  JAN AL‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 december 1890, in Beemster, als kind van Jan Al‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71.
236.  ANNEKE VAN GENDEREN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎23 januari 1892, in Amsterdam, als kind van Pieter Dielece van Genderen‎ en Elisabeth de Waal‎, zoals getoond binnen stamboom 92.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anneke van Genderen‎"]
Jan Al‎, ‎23 jaar oud, huwde Anneke van Genderen,‎ ‎22 jaar oud, op ‎26 maart 1914 in Beemster. Zij kregen twee kinderen:
Grietje Al‎ is geboren op ‎9 maart 1916 in Beemster
Piet Al‎ is geboren op ‎11 oktober 1924 in Beemster; is gestorven op ‎2 oktober 1999 in Beemster
Deze familie wordt getoond als stamboom 92.
237.  HENDRIK AL‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 mei 1898, in Beemster, als kind van Jan Al‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71. Hij is gestorven op ‎21 mei 1898, ‎als zuigeling, in Beemster.

238.  CORNELIS STEEN‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1881, in Sloten, als kind van Gerrit Steen‎ en Doortje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 72.
239.  CORNELIA TAKES‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Steen‎, ‎ongeveer 25 jaar oud, huwde Cornelia Takes‎ in ‎1906 in Haarlem. Zie stamboom 93.

240.  JACOB STEEN‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1884, in Sloten, als kind van Gerrit Steen‎ en Doortje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 72. Hij is gestorven op ‎1 augustus 1896, ‎ongeveer 12 jaar oud, in Heemstede.

241.  AAFJE STEEN‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1888, in Sloten, als kind van Gerrit Steen‎ en Doortje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 72.
242.  JOHAN HERMAN GEUS‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter).
Johan Herman Geus‎ huwde Aafje Steen‎ in Haarlemmerliede. Zie stamboom 94.

243.  CORNELIS BROUWER‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 maart 1879, in Sloten (NH), als kind van Dirk Brouwer‎ en Aagje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op ‎8 juli 1955, ‎76 jaar oud, in Hoorn.
244.  TRIJNTJE THEUNISZ‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Brouwer‎ huwde Trijntje Theunisz. ‎ Zie stamboom 95.

245.  JACOB BROUWER‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 februari 1881, in Sloten, als kind van Dirk Brouwer‎ en Aagje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op ‎2 maart 1952, ‎71 jaar oud, in Alkmaar.
246.  MARIA GERARDA JOSEPHINE BOLTEN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1881, in Amsterdam, als kind van Henricus Lambertus Bolten‎ en Victoria Petronella Carpreau‎, zoals getoond binnen stamboom 96.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Gerarda Josephine Bolten‎"]
Jacob Brouwer‎, ‎26 jaar oud, huwde Maria Gerarda Josephine Bolten,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, op ‎23 mei 1907 in Haarlem. Zie stamboom 96.

247.  DIRK BROUWER‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 mei 1883, in Sloten, als kind van Dirk Brouwer‎ en Aagje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 73.
248.  JACOBA KUIT‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1888, in Alkmaar, als kind van Willem Kuit‎ en Grietje Bruin‎, zoals getoond binnen stamboom 97.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacoba Kuit‎"]
Dirk Brouwer‎, ‎28 jaar oud, huwde Jacoba Kuit,‎ ‎ongeveer 22 jaar oud, op ‎1 juni 1911 in Beverwijk. Zie stamboom 97.

249.  CORNELIA BROUWER‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 oktober 1885, in Sloten, als kind van Dirk Brouwer‎ en Aagje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 73. Zij is gestorven op ‎26 april 1893, ‎7 jaar oud, in Haarlemmerliede.

250.  TEUNIS BROUWER‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 september 1888 als kind van Dirk Brouwer‎ en Aagje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 73.
251.  FORRA HOOGESTEGER‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van François Hoogesteger Hoogesteger‎ en Cornelia Krombeen‎, zoals getoond binnen stamboom 98.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Forra Hoogesteger‎"]
Teunis Brouwer‎, ‎24 jaar oud, huwde Forra Hoogesteger‎ op ‎7 mei 1913 in Den Haag. Zie stamboom 98.

252.  CORNELIA MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 april 1890, in Amsterdam, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Maria Elisabeth Brouwers‎, zoals getoond in stamboom 74. Zij is gestorven op ‎27 mei 1958, ‎68 jaar oud, in Den Haag.
Cornelia‎ huwde drie maal. Zij huwde met Jacobus de Vries‎, Hendrik van Dorsser‎ en Matthijs Willem Schalij‎.
253.  JACOBUS DE VRIES‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Reinier de Vries‎ en Johanna Louissen‎, zoals getoond binnen stamboom 99.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacobus de Vries‎"]
Noot:  eerste luitenant der infanterie van het Oostindisch leger.
Jacobus de Vries‎ huwde Cornelia Maria Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎7 mei 1913 in 's Gravenhage. Zie stamboom 99.
254.  HENDRIK VAN DORSSER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Frans Cornelis van Dorsser‎ en Maria Theodora Betty Küp‎, zoals getoond binnen stamboom 100.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrik van Dorsser‎"]
Hendrik van Dorsser‎ huwde Cornelia Maria Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎11 maart 1915 in 's Gravenhage. Zie stamboom 100.
Noot:  gescheiden 11 juli 1928 te 's Gravenhage.
255.  MATTHIJS WILLEM SCHALIJ‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎21 februari 1875, in Breukelen-Nijenrode, als kind van Matthijs Willem Schalij‎ en Dina Adriana Lagerweij‎, zoals getoond binnen stamboom 101. Hij is gestorven op ‎18 juni 1936, ‎61 jaar oud, in Den Haag.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Matthijs Willem Schalij‎"]
Matthijs Willem Schalij,‎ ‎55 jaar oud, huwde Cornelia Maria Hoogerbeets‎, ‎40 jaar oud, op ‎17 april 1930 in 's Gravenhage. Zie stamboom 101.

256.  MARIA JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 september 1891, in Amsterdam, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Maria Elisabeth Brouwers‎, zoals getoond in stamboom 74. Zij is gestorven op ‎13 augustus 1971, ‎79 jaar oud, in Haarlem.
257.  JACOB JOHAN SMIT‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎29 maart 1880, in Haarlem. Hij is gestorven op ‎19 december 1944, ‎64 jaar oud, in Indonesië.
Jacob Johan Smit,‎ ‎32 jaar oud, huwde Maria Johanna Hoogerbeets‎, ‎21 jaar oud, op ‎16 december 1912 in Den Haag. Zij kregen twee kinderen:
Neline Aafje Maria Smit‎ is geboren op ‎26 november 1914 in Bandung (Indonesië)
Willem Hendrik Dirk Smit‎ is geboren op ‎4 maart 1916 in Bandung (Indonesië); is gestorven op ‎31 december 2001 in Amstelveen
Deze familie wordt getoond als stamboom 102.
258.  JACOB PIETER HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 oktober 1892, in Amsterdam, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Maria Elisabeth Brouwers‎, zoals getoond in stamboom 74. Hij is gestorven op ‎23 februari 1945, ‎52 jaar oud, in Bandoeng (Indonesië).
259.  FLORENCE PRUDENCE HORTENSE HUIJER‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎28 januari 1907, in Soerabaja (Indonesië), als kind van Johannes Nicolaas Huijer‎ en Florence Charlotte Marie May‎, zoals getoond in stamboom 176. Zij is gestorven op ‎7 augustus 1999, ‎92 jaar oud, in Amsterdam.
Florence‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Jacob Pieter Hoogerbeets‎ en Jacobus Veenendaal‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Florence Prudence Hortense Huijer‎"]
Jacob Pieter Hoogerbeets‎, ‎35 jaar oud, huwde Florence Prudence Hortense Huijer,‎ ‎21 jaar oud, op ‎28 januari 1928 in Bangil (Indonesië). Zij kregen drie kinderen:
Florence Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 december 1928 in Malang
Maria Cornelia Hoogerbeets
Jacob Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 februari 1932 in (Indonesië); is gestorven in ‎1993 in USA
Deze familie wordt getoond als stamboom 103.
260.  MARGARETHA CATHARINA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 maart 1895, in Amsterdam, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Maria Elisabeth Brouwers‎, zoals getoond in stamboom 74.

261.  ELISABETH MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 maart 1898, in Bussum, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Maria Elisabeth Brouwers‎, zoals getoond in stamboom 74. Zij is gestorven in ‎1972, ‎ongeveer 74 jaar oud, in Montreal (Canada).
262.  EDDY DE VYNCK‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter).
Eddy de Vynck‎ huwde Elisabeth Maria Hoogerbeets‎. Zij kregen een zoon:
Alfred M.J de Vynck
Deze familie wordt getoond als stamboom 105.
263.  DOROTHEA JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1901 als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Maria Elisabeth Brouwers‎, zoals getoond in stamboom 74. Zij is gestorven op ‎2 december 1930, ‎ongeveer 29 jaar oud, in Wassenaar.
264.  JOHN WILLIAM COIT‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter).
John William Coit‎ huwde Dorothea Johanna Hoogerbeets‎. Zie stamboom 106.

265.  CORNELIA SOPHIA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 juli 1890, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets‎ en Sophia Clara Boursault‎, zoals getoond in stamboom 75. Zij is gestorven op ‎2 augustus 1978, ‎88 jaar oud.
266.  NAMLE DE VISSER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎25 juni 1886, in Luinjeberd (Aengwinden), als kind van Aize Jelles de Visser‎ en Roelofje Jans Kok‎, zoals getoond binnen stamboom 107. Hij is gestorven op ‎14 juli 1945, ‎59 jaar oud, in Heerenveen.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Namle de Visser‎"]
Namle de Visser,‎ ‎33 jaar oud, huwde Cornelia Sophia Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, op ‎29 mei 1920 in Aengwirden. Zij kregen vier kinderen:
Sophia Clara de Visser‎ is geboren op ‎20 maart 1922
Roelie de Visser‎ is geboren op ‎18 augustus 1923
Aize de Visser‎ is geboren op ‎27 december 1928
Hendrik de Visser‎ is geboren op ‎27 december 1928
Deze familie wordt getoond als stamboom 107.
267.  CHRISTIAAN NICOLAAS HENDRIKUS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 december 1891, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets‎ en Sophia Clara Boursault‎, zoals getoond in stamboom 75. Hij is gestorven op ‎4 mei 1918, ‎26 jaar oud.

268.  CLARA JACOBA DORINA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 maart 1894, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets‎ en Sophia Clara Boursault‎, zoals getoond in stamboom 75. Zij is gestorven op ‎19 december 1942, ‎48 jaar oud.

269.  JACOBA EMMA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 augustus 1896, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets‎ en Sophia Clara Boursault‎, zoals getoond in stamboom 75. Zij is gestorven op ‎10 december 1973, ‎77 jaar oud, in Leusden.
270.  PIETER BARTEL ORANJE‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎15 juli 1897, in Goes, als kind van Cornelis Oranje‎ en Henderina Cornelia Meijers‎, zoals getoond binnen stamboom 108. Hij is gestorven op ‎24 december 1979, ‎82 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Bartel Oranje‎"]
Pieter Bartel Oranje,‎ ‎28 jaar oud, huwde Jacoba Emma Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, op ‎17 september 1925 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Christiaan Nicolaas Oranje‎ is geboren op ‎6 maart 1927
Cornelia Hendrina Oranje‎ is geboren op ‎19 mei 1928
Sophia Clara Oranje‎ is geboren op ‎30 november 1930
Hendrika Jacoba Oranje‎ is geboren op ‎5 oktober 1942
Deze familie wordt getoond als stamboom 108.
271.  DIRK EGBERTUS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 februari 1899, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets‎ en Sophia Clara Boursault‎, zoals getoond in stamboom 75. Hij is gestorven op ‎25 september 1975, ‎76 jaar oud, in Den Haag.
272.  DORA LUISE LONCKE‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Dirk Egbertus Hoogerbeets‎, ‎52 jaar oud, huwde Dora Luise Loncke‎ op ‎12 september 1951. Zie stamboom 109.

273.  HENDRIKUS EGBERTUS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 februari 1899, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets‎ en Sophia Clara Boursault‎, zoals getoond in stamboom 75. Hij is gestorven op ‎16 mei 1966, ‎67 jaar oud, in Amsterdam.

274.  SOPHIA CLARA GRETA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 maart 1902, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets‎ en Sophia Clara Boursault‎, zoals getoond in stamboom 75.
275.  JOHAN ROTGANS‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎9 augustus 1888, in Schagen, als kind van Jan Rotgans‎ en Antje Roggeveen‎, zoals getoond binnen stamboom 110. Hij is gestorven op ‎28 februari 1961, ‎72 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johan Rotgans‎"]
Johan Rotgans,‎ ‎35 jaar oud, huwde Sophia Clara Greta Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, op ‎2 juli 1924 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Lucas Rombout Rotgans‎ is geboren op ‎8 november 1927; is gestorven op ‎25 mei 1948
Deze familie wordt getoond als stamboom 110.
276.  ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 mei 1906, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets‎ en Sophia Clara Boursault‎, zoals getoond in stamboom 75. Hij is gestorven op ‎13 december 1955, ‎49 jaar oud, in Nieuwer Amstel.

277.  CORNELIA JACOMINA PETRONELLA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 augustus 1894, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Johanna Petronella Jacomina van den Broek‎, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op ‎29 oktober 1910, ‎16 jaar oud, in Amsterdam.

278.  JACOMINA PETRONELLA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 juli 1895, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Johanna Petronella Jacomina van den Broek‎, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op ‎17 juni 1911, ‎15 jaar oud, in Amsterdam.

279.  JACOB HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 februari 1897, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Johanna Petronella Jacomina van den Broek‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven in ‎november 1989, ‎92 jaar oud.
280.  PIETERNELLA WENDERHOLD‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎2 september 1895, in Amsterdam, als kind van Johann Hermann Wenderhold‎ en Maria Cornelia Spruijt‎, zoals getoond binnen stamboom 111. Zij is gestorven op ‎3 september 1971, ‎76 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieternella Wenderhold‎"]
Jacob Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, huwde Pieternella Wenderhold,‎ ‎30 jaar oud, op ‎8 oktober 1925 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Jacob Hoogerbeets‎ is geboren op ‎8 juni 1927 in Amsterdam
Piet Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 mei 1931 in Haarlem
Jacoba Pieternella Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 november 1933 in Haarlem
Herman Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 september 1936 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 111.
281.  MARIA ELISABETH HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 april 1898, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Johanna Petronella Jacomina van den Broek‎, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op ‎24 mei 1898, ‎als zuigeling, in Amsterdam.

282.  LAMBERTUS WILHELM HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 maart 1899, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Johanna Petronella Jacomina van den Broek‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op ‎4 november 1924, ‎25 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Beroep: rijwielhersteller.
283.  ELISABETH CATHARINA CLAASSEN‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎12 augustus 1894, in Middelburg, als kind van Jacob Johannes Claassen‎ en Cornelia Antoinetta Baale‎, zoals getoond binnen stamboom 112. Zij is gestorven op ‎31 juli 1960, ‎65 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Catharina Claassen‎"]
Lambertus Wilhelm Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, huwde Elisabeth Catharina Claassen,‎ ‎26 jaar oud, op ‎31 maart 1921 in Amsterdam. Zie stamboom 112.

284.  JOANNES COENDERMAN‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Coenderman‎ en Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 77. Hij werd gedoopt op ‎5 juni 1807, in Amsterdam.
Noot:  R.K. gedoopt, onecht kind.

285.  ALIDA COENDERMAN‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 januari 1809, in Amsterdam, als kind van Gerrit Coenderman‎ en Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 77.
Noot:  R.K. gedoopt.

286.  JACOBUS JOHANNES COENDERMAN‎ (‎Tijs‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 december 1812, in Amsterdam, als kind van Gerrit Coenderman‎ en Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 77.
287.  ALTIE KELDER‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1810, in Amsterdam, als kind van Hendrik Gejorge Kelder‎ en Lukke Blenderman‎, zoals getoond binnen stamboom 113.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Altie Kelder‎"]
Jacobus Johannes Coenderman‎, ‎24 jaar oud, huwde Altie Kelder,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, op ‎8 november 1837 in Amsterdam. Zie stamboom 113.

9e Generatie van Nakomelingen

288.  JAN BEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 oktober 1888, in Jisp, als kind van Dirk Beets‎ en Guurtje de Jongh‎, zoals getoond in stamboom 90. Hij is gestorven op ‎2 augustus 1969, ‎80 jaar oud, in Wijde Wormer.
Noot:  Beroep: tuinman.
Jan‎ huwde zijn achternicht, 1 gen. verwijderd, Cornelia Al‎.
Jan Beets,‎ ‎22 jaar oud, huwde Cornelia Al‎, ‎23 jaar oud, op ‎30 april 1911 in Beemster. Zij kregen drie kinderen:
Guurtje Beets‎ is geboren op ‎11 maart 1912 in Beemster
Jan Beets‎ is geboren op ‎24 oktober 1913 in Beemster; is gestorven op ‎9 maart 1999 in Zaandam
Grietje Beets‎ is geboren op ‎22 februari 1916 in Beemster
Deze familie wordt getoond als stamboom 91.
289.  GUURTJE BEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 maart 1912, in Beemster, als kind van Jan Beets‎ en Cornelia Al‎, zoals getoond in stamboom 91.

290.  JAN BEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 oktober 1913, in Beemster, als kind van Jan Beets‎ en Cornelia Al‎, zoals getoond in stamboom 91. Hij is gestorven op ‎9 maart 1999, ‎85 jaar oud, in Zaandam.
291.  TRIJNTJE GROOT‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎22 september 1914, in Wormer, als kind van Jan Groot‎ en Trijntje Duyvis‎, zoals getoond binnen stamboom 114. Zij is gestorven op ‎29 juli 2000, ‎85 jaar oud, in Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Groot‎"]
Jan Beets‎, ‎22 jaar oud, huwde Trijntje Groot,‎ ‎21 jaar oud, op ‎29 april 1936 in Oostzaan. Zij kregen vier kinderen:
Jan Beets‎ is geboren op ‎23 september 1939 in Purmerend
Cornelis Beets‎ is geboren op ‎9 maart 1941 in Wormer; is gestorven op ‎20 april 1946 in Zaandam
Thea Beets‎ is geboren op ‎24 december 1944 in Wormer
Dirk Beets‎ is geboren op ‎27 februari 1949 in Wormer
Deze familie wordt getoond als stamboom 114.
292.  GRIETJE BEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 februari 1916, in Beemster, als kind van Jan Beets‎ en Cornelia Al‎, zoals getoond in stamboom 91.

293.  GRIETJE AL‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 maart 1916, in Beemster, als kind van Jan Al‎ en Anneke van Genderen‎, zoals getoond in stamboom 92.
294.  MAARTEN JAN KWANTES‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎12 mei 1911, in Ilpendam, als kind van Willem Kwantes‎ en Geertje Overdijk‎, zoals getoond binnen stamboom 115.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maarten Jan Kwantes‎"]
Maarten Jan Kwantes,‎ ‎26 jaar oud, huwde Grietje Al‎, ‎21 jaar oud, op ‎26 augustus 1937 in Beemster. Zij kregen drie kinderen:
Anneke Kwantes‎ is geboren op ‎19 februari 1938 in Beemster
Jan Kwantes‎ is geboren op ‎22 mei 1951 in Beemster; is gestorven op ‎8 oktober 1999 in Beemster
Willem Kwantes
Deze familie wordt getoond als stamboom 115.
295.  PIET AL‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 oktober 1924, in Beemster, als kind van Jan Al‎ en Anneke van Genderen‎, zoals getoond in stamboom 92. Hij is gestorven op ‎2 oktober 1999, ‎74 jaar oud, in Beemster.
296.  GRE MULDERIJ‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon).
Piet Al‎ huwde Gre Mulderij. ‎Zij kregen drie kinderen:
Ineke Al
Jan Al
Peter Al
Deze familie wordt getoond als stamboom 116.
297.  NELINE AAFJE MARIA SMIT‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 november 1914, in Bandung (Indonesië), als kind van Jacob Johan Smit‎ en Maria Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 102.
298.  GEORGE RICHARD CONINCK WESTENBERG‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎31 augustus 1907, in Antwerpen. Hij is gestorven op ‎24 juni 1990, ‎82 jaar oud, in Haarlem.
George Richard Coninck Westenberg‎ huwde Neline Aafje Maria Smit‎. Zie stamboom 117.
Noot:  hebben drie dochters.
299.  WILLEM HENDRIK DIRK SMIT‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 maart 1916, in Bandung (Indonesië), als kind van Jacob Johan Smit‎ en Maria Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 102. Hij is gestorven op ‎31 december 2001, ‎85 jaar oud, in Amstelveen.
300.  NELLY KORTEWEG‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎9 juli 1917, in Utrecht. Zij is gestorven op ‎7 augustus 1986, ‎69 jaar oud, in Amstelveen.
Willem Hendrik Dirk Smit‎, ‎30 jaar oud, huwde Nelly Korteweg,‎ ‎29 jaar oud, op ‎9 juli 1946 in Jakarta (Indonesië). Zij kregen drie kinderen:
Frans Jacob Willem Smit‎ is geboren op ‎10 maart 1947 in Bandung (Indonesië)
Maria Johanna Christina Smit‎ is geboren op ‎9 november 1948 in Tomohon (Celebes, Indonesië)
Jacob Johan Smit‎ is geboren op ‎22 mei 1952 in Pangkal Pinang (Banka, Indonesië)
Deze familie wordt getoond als stamboom 118.
301.  FLORENCE MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 december 1928, in Malang, als kind van Jacob Pieter Hoogerbeets‎ en Florence Prudence Hortense Huijer‎, zoals getoond in stamboom 103.
Florence‎ huwde 2 maal, die omvatten Ruurd Johannes Heerema‎.
Florence‎ kreeg een dochter:
Justine Merei Hoogerbeets‎ is geboren op ‎8 december 1968
Deze familie wordt getoond als stamboom 120.
302.  RUURD JOHANNES HEEREMA‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎5 september 1917, in Sneek (Friesland), als kind van Schelte Heerema‎ en Catharina Pars‎, zoals getoond binnen stamboom 119. Hij is gestorven op ‎17 januari 2000, ‎82 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Ruurd Johannes Heerema‎"]
Ruurd Johannes Heerema,‎ ‎35 jaar oud, huwde Florence Maria Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎21 februari 1953 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Hortense Catharina Heerema‎ is geboren op ‎26 mei 1954 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 119.
Noot:  gescheiden 20 Augustus 1968 te Amsterdam.
303.  MARIA CORNELIA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Pieter Hoogerbeets‎ en Florence Prudence Hortense Huijer‎, zoals getoond in stamboom 103.
304.  JACOB MEINDERT VAN GENT‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎17 juni 1928, in Breda, als kind van Jacob Arie van Gent‎ en Jacoba Jeannette Walburg‎, zoals getoond binnen stamboom 121.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacob Meindert van Gent‎"]
Noot:  Na emigratie naar Australië (of Nieuw Zeeland) is met goedkeuring van de overheid zijn achternaam veranderd in Walburg van Gent.
Jacob Meindert van Gent‎ huwde Maria Cornelia Hoogerbeets‎ in Australië. Zij kregen twee zonen:
Marcel Paul Walburg van Gent
Jaap Walburg van Gent
Deze familie wordt getoond als stamboom 121.
305.  JACOB DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 februari 1932, in (Indonesië), als kind van Jacob Pieter Hoogerbeets‎ en Florence Prudence Hortense Huijer‎, zoals getoond in stamboom 103. Hij is gestorven in ‎1993, ‎ongeveer 61 jaar oud, in USA.
Jacob‎ huwde drie maal. Hij huwde met Louise Anna Schilt‎, Patricia Jane Thomas‎ en Evelyn Grace Williams‎.
306.  LOUISE ANNA SCHILT‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎3 februari 1934, in Haarlem.
Jacob Dirk Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 21 jaar oud, huwde Louise Anna Schilt,‎ ‎ongeveer 19 jaar oud, in ‎1953 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Louise Hortense Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 februari 1953
Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 april 1955
Deze familie wordt getoond als stamboom 122.
307.  PATRICIA JANE THOMAS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎2 december 1939, in Polson MT.
Jacob Dirk Hoogerbeets‎, ‎31 jaar oud, huwde Patricia Jane Thomas,‎ ‎23 jaar oud, op ‎6 juni 1963 in Fort Lauderdale MI. Zij kregen twee kinderen:
Linda Jane Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 augustus 1967 in Albuquerque NM
Joel Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 juli 1969 in Miami, Florida, USA
Deze familie wordt getoond als stamboom 123.
308.  EVELYN GRACE WILLIAMS‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎15 augustus 1943, in San Diego, California (USA).
Jacob Dirk Hoogerbeets‎, ‎43 jaar oud, huwde Evelyn Grace Williams,‎ ‎32 jaar oud, op ‎28 november 1975 in Nevada (USA). Zij kregen een dochter:
Heidi Jean Hoogerbeets‎ is geboren op ‎4 februari 1977 in Tucson, Arizona (USA)
Deze familie wordt getoond als stamboom 124.
309.  ALFRED M.J DE VYNCK‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Eddy de Vynck‎ en Elisabeth Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 105.

310.  SOPHIA CLARA DE VISSER‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 maart 1922 als kind van Namle de Visser‎ en Cornelia Sophia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 107.

311.  ROELIE DE VISSER‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 augustus 1923 als kind van Namle de Visser‎ en Cornelia Sophia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 107.

312.  AIZE DE VISSER‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 december 1928 als kind van Namle de Visser‎ en Cornelia Sophia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 107.

313.  HENDRIK DE VISSER‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 december 1928 als kind van Namle de Visser‎ en Cornelia Sophia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 107.

314.  CHRISTIAAN NICOLAAS ORANJE‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 maart 1927 als kind van Pieter Bartel Oranje‎ en Jacoba Emma Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 108.
315.  MARRIGJE DEN UYL‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon).
Christiaan Nicolaas Oranje‎, ‎27 jaar oud, huwde Marrigje den Uyl‎ op ‎14 oktober 1954. Zie stamboom 125.

316.  CORNELIA HENDRINA ORANJE‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 mei 1928 als kind van Pieter Bartel Oranje‎ en Jacoba Emma Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 108.
317.  JAN JACOBUS VAN DEN BERG‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter). Hij is gestorven op ‎30 november 2001.
Jan Jacobus van den Berg‎ huwde Cornelia Hendrina Oranje‎, ‎35 jaar oud, op ‎7 februari 1964. Zie stamboom 126.

318.  SOPHIA CLARA ORANJE‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 november 1930 als kind van Pieter Bartel Oranje‎ en Jacoba Emma Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 108.
319.  ZILVESTER NIEUWBOER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter). Hij is gestorven op ‎26 maart 1998.
Zilvester Nieuwboer‎ huwde Sophia Clara Oranje‎, ‎25 jaar oud, op ‎5 april 1956. Zie stamboom 127.

320.  HENDRIKA JACOBA ORANJE‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 oktober 1942 als kind van Pieter Bartel Oranje‎ en Jacoba Emma Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 108.
321.  OTTO HENDRIK JOHANNES WAGENAAR‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Otto Hendrik Johannes Wagenaar‎ huwde Hendrika Jacoba Oranje‎, ‎24 jaar oud, op ‎2 december 1966. Zie stamboom 128.

322.  LUCAS ROMBOUT ROTGANS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 november 1927 als kind van Johan Rotgans‎ en Sophia Clara Greta Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 110. Hij is gestorven op ‎25 mei 1948, ‎20 jaar oud.

323.  JACOB HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 juni 1927, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Pieternella Wenderhold‎, zoals getoond in stamboom 111.
Noot:  Noot 6.
324.  ANTOINETTE VAN DAM‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon).
Jacob Hoogerbeets‎ huwde Antoinette van Dam. ‎ Zie stamboom 129.

325.  PIET HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 mei 1931, in Haarlem, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Pieternella Wenderhold‎, zoals getoond in stamboom 111.
326.  HENDRIKA CORNELIA BOOM‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎14 januari 1940, in Hoofddorp.
Piet Hoogerbeets‎ huwde Hendrika Cornelia Boom. ‎Zij kregen drie kinderen:
Esther Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 januari 1960 in Haarlem
Walter Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 juli 1972 in Barsingerhorn
Annemieke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 november 1974 in Kolhorn
Deze familie wordt getoond als stamboom 130.
327.  JACOBA PIETERNELLA HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 november 1933, in Haarlem, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Pieternella Wenderhold‎, zoals getoond in stamboom 111.

328.  HERMAN HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 september 1936, in Haarlem, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Pieternella Wenderhold‎, zoals getoond in stamboom 111.
Herman‎ was de vader van een zoon:
Andre Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 131.

10e Generatie van Nakomelingen

329.  JAN BEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 september 1939, in Purmerend, als kind van Jan Beets‎ en Trijntje Groot‎, zoals getoond in stamboom 114.
330.  DIA SCHUITEMAKER‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Beets‎ huwde Dia Schuitemaker. ‎ Zie stamboom 132.

331.  CORNELIS BEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 maart 1941, in Wormer, als kind van Jan Beets‎ en Trijntje Groot‎, zoals getoond in stamboom 114. Hij is gestorven op ‎20 april 1946, ‎5 jaar oud, in Zaandam.

332.  THEA BEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 december 1944, in Wormer, als kind van Jan Beets‎ en Trijntje Groot‎, zoals getoond in stamboom 114.
333.  KLAAS WIJKSTRA‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Wijkstra‎ huwde Thea Beets‎. Zie stamboom 133.

334.  DIRK BEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 februari 1949, in Wormer, als kind van Jan Beets‎ en Trijntje Groot‎, zoals getoond in stamboom 114.

335.  ANNEKE KWANTES‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 februari 1938, in Beemster, als kind van Maarten Jan Kwantes‎ en Grietje Al‎, zoals getoond in stamboom 115.
336.  CHRISTIAAN SLOT‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎19 september 1933, in Beemster, als kind van Paulus Slot‎ en Trijntje van der Hoek‎, zoals getoond binnen stamboom 134.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Christiaan Slot‎"]
Christiaan Slot‎ huwde Anneke Kwantes‎. Zij kregen twee zonen:
Paul Slot
Martin Slot
Deze familie wordt getoond als stamboom 134.
337.  JAN KWANTES‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 mei 1951, in Beemster, als kind van Maarten Jan Kwantes‎ en Grietje Al‎, zoals getoond in stamboom 115. Hij is gestorven op ‎8 oktober 1999, ‎48 jaar oud, in Beemster.
338.  ALIE DONKER‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Kwantes‎ huwde Alie Donker. ‎ Zie stamboom 135.

339.  WILLEM KWANTES‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Maarten Jan Kwantes‎ en Grietje Al‎, zoals getoond in stamboom 115.
340.  WILLY BURGER‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Willem Kwantes‎ huwde Willy Burger. ‎ Zie stamboom 136.

341.  INEKE AL‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Piet Al‎ en Gre Mulderij‎, zoals getoond in stamboom 116.

342.  JAN AL‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Piet Al‎ en Gre Mulderij‎, zoals getoond in stamboom 116.
343.  SIMONE ?‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Al‎ huwde Simone ?. ‎Zij kregen twee kinderen:
Dennis Al
Jacqueline Al
Deze familie wordt getoond als stamboom 137.
344.  PETER AL‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Piet Al‎ en Gre Mulderij‎, zoals getoond in stamboom 116.

345.  FRANS JACOB WILLEM SMIT‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 maart 1947, in Bandung (Indonesië), als kind van Willem Hendrik Dirk Smit‎ en Nelly Korteweg‎, zoals getoond in stamboom 118.

346.  MARIA JOHANNA CHRISTINA SMIT‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 november 1948, in Tomohon (Celebes, Indonesië), als kind van Willem Hendrik Dirk Smit‎ en Nelly Korteweg‎, zoals getoond in stamboom 118.

347.  JACOB JOHAN SMIT‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 mei 1952, in Pangkal Pinang (Banka, Indonesië), als kind van Willem Hendrik Dirk Smit‎ en Nelly Korteweg‎, zoals getoond in stamboom 118.
Noot:  arts.

348.  JUSTINE MEREI HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 december 1968 als kind van Florence Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 120.
Noot:  Niet erkend door de vader.
Justine‎ kreeg een dochter:
Sterre Florence Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 februari 2000
Deze familie wordt getoond als stamboom 138.
349.  HORTENSE CATHARINA HEEREMA‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 mei 1954, in Amsterdam, als kind van Ruurd Johannes Heerema‎ en Florence Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 119.

350.  MARCEL PAUL WALBURG VAN GENT‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Meindert van Gent‎ en Maria Cornelia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 121.

351.  JAAP WALBURG VAN GENT‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Meindert van Gent‎ en Maria Cornelia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 121.

352.  LOUISE HORTENSE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 februari 1953 als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets‎ en Louise Anna Schilt‎, zoals getoond in stamboom 122.

353.  ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 april 1955 als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets‎ en Louise Anna Schilt‎, zoals getoond in stamboom 122.

354.  LINDA JANE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 augustus 1967, in Albuquerque NM, als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets‎ en Patricia Jane Thomas‎, zoals getoond in stamboom 123.
355.  BRIAN LLOYD DUMONTIER‎ (‎Tijs‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎14 maart 1960, in Kalispell MT.
Brian Lloyd Dumontier,‎ ‎34 jaar oud, huwde Linda Jane Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, op ‎14 december 1994 in Las Vegas. Zie stamboom 139.

356.  JOEL DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 juli 1969, in Miami, Florida, USA, als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets‎ en Patricia Jane Thomas‎, zoals getoond in stamboom 123.
357.  MARIANNE MARIE LEZEAU‎ (‎Tijs‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎25 september 1969, in Chicago, Illinois, USA.
Joel Dirk Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, huwde Marianne Marie Lezeau,‎ ‎26 jaar oud, op ‎2 februari 1996. Zij kregen vier kinderen:
Jacob Oliver Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 januari 2001 in Saint Peters, Missouri, USA
Sophie Marie Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 februari 2005 in Saint Peters, Missouri, USA
Zachary Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 december 2007 in Saint Peters, Missouri, USA
Lucas Thomas Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 december 2007 in Saint Peters, Missouri, USA
Deze familie wordt getoond als stamboom 140.
358.  HEIDI JEAN HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 februari 1977, in Tucson, Arizona (USA), als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets‎ en Evelyn Grace Williams‎, zoals getoond in stamboom 124.

359.  ESTHER HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 januari 1960, in Haarlem, als kind van Piet Hoogerbeets‎ en Hendrika Cornelia Boom‎, zoals getoond in stamboom 130.

360.  WALTER HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 juli 1972, in Barsingerhorn, als kind van Piet Hoogerbeets‎ en Hendrika Cornelia Boom‎, zoals getoond in stamboom 130.

361.  ANNEMIEKE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 november 1974, in Kolhorn, als kind van Piet Hoogerbeets‎ en Hendrika Cornelia Boom‎, zoals getoond in stamboom 130.

362.  ANDRE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Herman Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 131.

11e Generatie van Nakomelingen

363.  PAUL SLOT‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Christiaan Slot‎ en Anneke Kwantes‎, zoals getoond in stamboom 134.

364.  MARTIN SLOT‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Christiaan Slot‎ en Anneke Kwantes‎, zoals getoond in stamboom 134.

365.  DENNIS AL‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Al‎ en Simone ?‎, zoals getoond in stamboom 137.

366.  JACQUELINE AL‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Al‎ en Simone ?‎, zoals getoond in stamboom 137.

367.  STERRE FLORENCE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 februari 2000 als kind van Justine Merei Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 138.
Noot:  Niet erkend door de vader.

368.  JACOB OLIVER HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 januari 2001, in Saint Peters, Missouri, USA, als kind van Joel Dirk Hoogerbeets‎ en Marianne Marie Lezeau‎, zoals getoond in stamboom 140.

369.  SOPHIE MARIE HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 februari 2005, in Saint Peters, Missouri, USA, als kind van Joel Dirk Hoogerbeets‎ en Marianne Marie Lezeau‎, zoals getoond in stamboom 140.

370.  ZACHARY DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 december 2007, in Saint Peters, Missouri, USA, als kind van Joel Dirk Hoogerbeets‎ en Marianne Marie Lezeau‎, zoals getoond in stamboom 140.

371.  LUCAS THOMAS HOOGERBEETS‎ (‎Tijs‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 december 2007, in Saint Peters, Missouri, USA, als kind van Joel Dirk Hoogerbeets‎ en Marianne Marie Lezeau‎, zoals getoond in stamboom 140.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2021
laatst gewijzigd op 6 februari 2021