STAMBOOM VAN TIJS (HOOGERBEETS)

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.   TIJS (HOOGERBEETS) {i1800} (De persoon van dit rapport) werd geboren rond 1580 (geschat).
Tijs was de vader van een zoon:
Jan Tijsz Hoogerbeets in g1605
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 5.

Generatie van Kinderen

2.   JAN TIJSZ HOOGERBEETS {i1524} (Tijs' Zoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1605 (geschat) als kind van Tijs (Hoogerbeets), zoals getoond binnen stamboom 5. Jan Tijsz is gestorven rond 1661.
Jan Tijsz huwde 2 maal. Hij huwde met Neel Pietersdr Tijmons en Guertje Frans.
Noot:  Jan Tijsz en de drie kinderen waren in leven in 1646, blijkens NA (NA nr. 4225 d.d. 01/09/1646, Beemster).
3.   NEEL PIETERSDR TIJMONS {i1525} (Tijs' Schoondochter) werd geboren als kind van Pieter Tijmons, zoals getoond in stamboom 137. Neel Pietersdr is gestorven in 1643 in Beemster.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neel Pietersdr Tijmons"]
Noot:  Overleden in 1643 Beemster (Bron: NA Beemster 4232, d.d. 10/02/1643).
Jan Tijsz Hoogerbeets huwde Neel Pietersdr Tijmons. Zij kregen drie kinderen:
Jan Jansz Hoogerbeets in g1632
Claes Jansz Hoogerbeets in g1638
Hillegont Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 1.
4.   GUERTJE FRANS {i1528} (Tijs' Schoondochter).
Jan Tijsz Hoogerbeets huwde Guertje Frans. Zij kregen drie kinderen:
Trijntje Jansdr Hoogerbeets in g1648
Tijs Jansz Hoogerbeets in g1650
Pieter Jansz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
Noot:  De kinderen uit dit 2e huwelijk werden na zijn overlijden in huis gehaald bij Jan Jansz Tijs. Hij kreeg daar kostgeld voor. Zoon Tijs Jans is jong overleden. Bron Weeskamerboek Beemster, ORA nr. 4081, folio 47.

Generatie van Kleinkinderen

5.   JAN JANSZ HOOGERBEETS {i1518} (Tijs' Kleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1632 (geschat) als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Neel Pietersdr Tijmons, zoals getoond in stamboom 1. Jan Jansz is gestorven voor 1673, jonger dan 41 jaar.
Noot:  leefde 1656 te Beemster.
6.   ANNA DIRKSDR BLAUWEBOER {i1519} (Tijs' Vrouw van kleinzoon) werd geboren als kind van Dirk Cornelisz Blauweboer en Aaf Klaasdr, zoals getoond binnen stamboom 4. Zij werd begraven op 19 oktober 1690 in Beemster.
Anna Dirksdr huwde 2 maal. Zij huwde met Jan Jansz Hoogerbeets en Jan Cornelisz Reizenaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Dirksdr Blauweboer"]
Jan Jansz Hoogerbeets huwde Anna Dirksdr Blauweboer op 13 februari 1656 in Beemster. Zij kregen zes kinderen:
Neeltje Jansdr Hoogerbeets
Adriaantje Jansz Hoogerbeets
Welmoet Jansdr Hoogerbeets
Dirk Jansz Hoogerbeets
Dirk Jansz Hoogerbeets
Jan Jansz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 3.
7.   CLAES JANSZ HOOGERBEETS {i771} (Tijs' Kleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1638 (geschat) als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Neel Pietersdr Tijmons, zoals getoond in stamboom 1. Claes Jansz is gestorven voor 1715, jonger dan 77 jaar.
Noot:  Attestatieboek Kwadijk, ingekomen februari 1685 Claas Jansz (Coopman) en Jannetje Samuels, van Thamen (bij Uithoorn)

Met attestatie vertrokken naar Edam per 5-5-1709, overleed vóór 1715.

8.   JANNETJE SAMUELS {i772} (Tijs' Vrouw van kleinzoon) werd geboren als kind van Samuel Samuels en Maritje Baarts, zoals getoond binnen stamboom 19. Zij werd begraven op 24 oktober 1717.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannetje Samuels"]
Noot:  Woonde in 1715 te Jisp.
Claes Jansz Hoogerbeets huwde Jannetje Samuels rond 1664 (geschat). Zij kregen zes kinderen:
Jan Claasz Hoogerbeets
Baert Claasz Hoogerbeets
Neeltje Claasdr Hoogerbeets
Samuel Claasz Hoogerbeets
Pieter Claasz Hoogerbeets
Neeltje Claasdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 5.
Noot:  Kinderen van Claas Jansz en Jannetje Samuels:

Bron NA 2988, nr.43 en nr. 18, d.d. 20/01/1715 Jisp, verschenen ten huize van Baart Claasz H., Jannetje Sammels wed. Claas Jansz H. en vroeger gewoond hebbend te Kwadijk, thans te Jisp. Heeft de kinderen: Baart Claasz. H., wonende te Jisp; Sammel Claasz H., wonende op de Koog aande Zaan (Bestevaerspad); Neeltje Claasz H., gehuwd met Cornelis Adriaens Krom, wonende te Westzaan, Jan Claasz H., wonende te Edam.

9.   HILLEGONT JANSDR HOOGERBEETS {i1526} (Tijs' Kleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Neel Pietersdr Tijmons, zoals getoond in stamboom 1.
10.   JAN LAMBERTS SCHELTES {i2177} (Tijs' Echtgenoot van kleindochter).
Jan Lamberts huwde 2 maal. Hij huwde met Lijsbeth Huijberts en Hillegont Jansdr Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Lamberts Scheltes"]
Jan Lamberts Scheltes huwde Hillegont Jansdr Hoogerbeets op 27 september 1671 in Beemster. Zie stamboom 6.
11.   TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS {i1530} (Tijs' Kleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1648 (geschat) als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Guertje Frans, zoals getoond in stamboom 2.
12.   CORNELIS PIETER BUTTER {i1531} (Tijs' Echtgenoot van kleindochter).
Cornelis Pieter Butter huwde Trijntje Jansdr Hoogerbeets op 16 september 1668 in Beemster. Zij kregen een zoon:
Cornelis Butter
Deze familie wordt getoond als stamboom 8.
13.   TIJS JANSZ HOOGERBEETS {i1529} (Tijs' Kleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1650 (geschat) als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Guertje Frans, zoals getoond in stamboom 2.
Noot:  Jong gestorven.

14.   PIETER JANSZ HOOGERBEETS {i790} (Tijs' Kleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Guertje Frans, zoals getoond in stamboom 2. Hij werd gedoopt op 19 april 1657, in Beemster. Pieter Jansz is gestorven voor 1724 in Oost Zaandam.
Pieter Jansz huwde vier maal. Hij huwde met Cornelisje Cornelis, Neeltje Arents, Tetje Jellis en Aagje Hillebrands.
Noot:  Deed belijdenis op 30 mei 1681 Beemster en woonde Ringhdijk aan de Suijdkant over de Ringsloot; hij is met attestatie vertrokken op 6 juli 1681 naar Sardam.

Bron: Beemster, attestatieboek 5A, pag. 82 , NHA te Haarlem. Volgens NA Zaandam nr. 5817/145 van 6 september 1708, is hij dan 51 jaar oud.

15.   CORNELISJE CORNELIS {i795} (Tijs' Vrouw van kleinzoon).
Pieter Jansz Hoogerbeets huwde Cornelisje Cornelis. Zie stamboom 9.
16.   NEELTJE ARENTS {i793} (Tijs' Vrouw van kleinzoon).
Pieter Jansz Hoogerbeets huwde Neeltje Arents. Zij kregen een zoon:
Arent Pietersz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 10.
17.   TETJE JELLIS {i796} (Tijs' Vrouw van kleinzoon).
Pieter Jansz Hoogerbeets huwde Tetje Jellis. Zie stamboom 11.
18.   AAGJE HILLEBRANDS {i791} (Tijs' Vrouw van kleinzoon).
Pieter Jansz Hoogerbeets huwde Aagje Hillebrands. Zij kregen een dochter:
Antje Pietersdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 12.

Generatie van Achterkleinkinderen

19.   NEELTJE JANSDR HOOGERBEETS {i1318} (Tijs' Achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Anna Dirksdr Blauweboer, zoals getoond in stamboom 3. Zij werd gedoopt op 26 december 1659, in Beemster.
20.   PIETER CORNELIS VEEN {i1535} (Tijs' Echtgenoot van achterkleindochter).
Pieter Cornelis Veen huwde Neeltje Jansdr Hoogerbeets op 13 april 1681 in Purmerend. Zie stamboom 13.
21.   ADRIAANTJE JANSZ HOOGERBEETS {i1532} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Anna Dirksdr Blauweboer, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op 27 november 1661, in Beemster.

22.   WELMOET JANSDR HOOGERBEETS {i1533} (Tijs' Achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in Beemster als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Anna Dirksdr Blauweboer, zoals getoond in stamboom 3. Zij werd gedoopt op 20 september 1663, in Purmerend. Welmoet Jansdr is gestorven op 9 februari 1715 in Beemster. Zij werd begraven op 12 februari 1715 in Beemster.
Welmoet Jansdr huwde 2 maal. Zij huwde met Jan Pieters en Jan Jacobs Groot.
23.   JAN PIETERS {i1536} (Tijs' Echtgenoot van achterkleindochter) werd geboren als kind van Pieter Elberts en Guurtje Dirks, zoals getoond binnen stamboom 14. Hij werd gedoopt op 13 mei 1668, in Beemster.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Pieters"]
Jan Pieters huwde Welmoet Jansdr Hoogerbeets. Zie stamboom 14.
24.   JAN JACOBS GROOT {i1539} (Tijs' Echtgenoot van achterkleindochter).
Jan Jacobs Groot huwde Welmoet Jansdr Hoogerbeets. Zie stamboom 15.
25.   DIRK JANSZ HOOGERBEETS {i1521} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Anna Dirksdr Blauweboer, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op 31 januari 1666, in Beemster.
Noot:  leefde te Beemster 1667-1692.

26.   DIRK JANSZ HOOGERBEETS {i1534} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Anna Dirksdr Blauweboer, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op 26 juni 1667, in Beemster. Hij werd begraven op 8 maart 1720 in Beemster.

27.   JAN JANSZ HOOGERBEETS {i1512} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Anna Dirksdr Blauweboer, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op 25 augustus 1669, in Beemster. Jan Jansz is gestorven voor 1728.
Jan Jansz huwde drie maal. Hij huwde met Geertje Arjensdr, Geertje Klaasdr en Maartje Jacobsdr.
Noot:  staat bij de doop van zijn zoon Jacob vermeld als 'Jan Jansz Reijsenaar'.
28.   GEERTJE ARJENSDR {i1514} (Tijs' Vrouw van achterkleinzoon).
Noot:  vermeld als echtgenote te Middenbeemster in 1709.
Jan Jansz Hoogerbeets huwde Geertje Arjensdr in 1709 in Middenbeemster. Zie stamboom 16.
29.   GEERTJE KLAASDR {i1515} (Tijs' Vrouw van achterkleinzoon).
Jan Jansz Hoogerbeets huwde Geertje Klaasdr in 1713 in Middenbeemster. Zij kregen een dochter:
Saartje Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 17.
30.   MAARTJE JACOBSDR {i1513} (Tijs' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1693 als kind van Jacob Pieters en Fransje Dirks, zoals getoond binnen stamboom 34. Maartje is gestorven voor 17 juli 1727, jonger dan 34 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maartje Jacobsdr"]
Jan Jansz Hoogerbeets huwde Maartje Jacobsdr, ongeveer 21 jaar oud, rond 1714. Zij kregen vier kinderen:
Luuwtje Jansdr Hoogerbeets
Weimoet Jansdr Hoogerbeets in r1716
Jacob Jansz Hoogerbeets
Jan Jansz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 18.
31.   JAN CLAASZ HOOGERBEETS {i776} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets en Jannetje Samuels, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op 1 januari 1665, in Purmerend.
Noot:  Woonde 1715 te Edam.
32.   ANNA JANSDR JANKNEGT {i777} (Tijs' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Cornelis Janknegt en Ytje Dirks, zoals getoond binnen stamboom 31. Anna Jansdr is gestorven op 11 februari 1710 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Jansdr Janknegt"]
Noot:  Bij overlijden zijn ook de kinderen genoemd (Bron: Weeskamerboek Edam).
Jan Claasz Hoogerbeets huwde Anna Jansdr Janknegt op 6 augustus 1689 in Edam. Zij kregen negen kinderen:
Klaas Jansz Hoogerbeets in g1692
Sijtje Jansdr Hoogerbeets in g1694
Jan Jansz Hoogerbeets in r1696
Geertje Jansdr Hoogerbeets
Pieter Jansz Hoogerbeets in r1701
Maritje (Maartje) Jansdr Hoogerbeets in r1703
Cornelis Jansz Hoogerbeets in r1704
Dirk Jansz Hoogerbeets
Trijntje Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 19.
Noot:  Gegevens uit RA Edam, huw.vw. d.d. 06/08/1689: Jan Klaasz H. verschijnt met zijn vader Klaas Jansz H. (wonende Kwadijk) en Anna Jans uit de Purmer, dochter van Jan Cornelisdr. Janknegt.
33.   BAERT CLAASZ HOOGERBEETS {i773} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets en Jannetje Samuels, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op 5 mei 1666, in Purmerend.
Noot:  Woonde 1715 te Jisp.
34.   LEENTJE JANSD {i783} (Tijs' Vrouw van achterkleinzoon).
Baert Claasz Hoogerbeets huwde Leentje Jansd. Zij kregen vier kinderen:
Jan Baartsz Hoogerbeets
Jan Baartsz Hoogerbeets
Jannitje Baartsdr Hoogerbeets
Jan Baartsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 20.
35.   NEELTJE CLAASDR HOOGERBEETS {i775} (Tijs' Achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets en Jannetje Samuels, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op 13 mei 1668, in Purmerend. Neeltje Claasdr is gestorven voor 20 februari 1674 in Purmerend.
Noot:  Jong overleden (tussen 1668 en 1674).

36.   SAMUEL CLAASZ HOOGERBEETS {i774} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets en Jannetje Samuels, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op 23 maart 1670, in Purmerend. Samuel Claasz is gestorven in Alkmaar. Hij werd begraven op 11 april 1746 in Zaandam.
Noot:  Woonde in 1715 te Koog a/d Zaan. Was 1722 weduwnaar.
37.   ANTJE YSEBRANDS {i1189} (Tijs' Vrouw van achterkleinzoon).
Samuel Claasz Hoogerbeets huwde Antje Ysebrands op 1 maart 1722 in Zaandijk. Zie stamboom 21.
Noot:  Samuel Klaasse H. huwde 01-03-1722 te Koog als wednr. op de Koog met Antje Ysebrants, j.d. van Zaandijk. Bron: trouwen, geref. Koog 1696 -1816, nr. 301, pag. 14 (impost).
38.   PIETER CLAASZ HOOGERBEETS {i2173} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets en Jannetje Samuels, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op 17 maart 1672, in Purmerend.

39.   NEELTJE CLAASDR HOOGERBEETS {i2174} (Tijs' Achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Jansz Hoogerbeets en Jannetje Samuels, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op 20 februari 1674, in Purmerend.
Noot:  Woonde 1715 te Westzaan.
40.   CORNELIS ARIAENSZ KROM {i797} (Tijs' Echtgenoot van achterkleindochter).
Cornelis Ariaensz Krom huwde Neeltje Claasdr Hoogerbeets. Zie stamboom 22.
41.   CORNELIS BUTTER {i1585} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Pieter Butter en Trijntje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 8. Hij werd gedoopt op 26 februari 1679, in Beemster.

42.   ARENT PIETERSZ HOOGERBEETS {i794} (Tijs' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets en Neeltje Arents, zoals getoond in stamboom 10.

43.   ANTJE PIETERSDR HOOGERBEETS {i792} (Tijs' Achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets en Aagje Hillebrands, zoals getoond in stamboom 12.

Generatie van 2 maal achter-achterkleinkinderen

44.   KLAAS JANSZ HOOGERBEETS {i779} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1692 (geschat) als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19.
45.   GUURTJE JANSDR MARS {i780} (Tijs' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Mars, zoals getoond in stamboom 139.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Guurtje Jansdr Mars"]
Klaas Jansz Hoogerbeets huwde Guurtje Jansdr Mars op 12 september 1717 in Jisp. Zij kregen twee kinderen:
Antje Klaasdr Hoogerbeets
Jan Klaasz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 23.
46.   SIJTJE JANSDR HOOGERBEETS {i1510} (Tijs' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1694 (geschat) als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19.
47.   SIJBRANT PIETERS BURGER {i1511} (Tijs' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Sijbrant Pieters Burger huwde Sijtje Jansdr Hoogerbeets in 1714. Zij kregen twee kinderen:
Pieter Burger
Annetje Sybrants Burger
Deze familie wordt getoond als stamboom 24.
48.   JAN JANSZ HOOGERBEETS {i400} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1696, in Edam, als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19.
Jan Jansz huwde 2 maal. Hij huwde met Niesje de Wit en Neeltje Soet.
Noot:  vader kwam ook uit edam.
49.   NIESJE DE WIT {i849} (Tijs' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1687/88, in Amsterdam, als kind van Abraham de Wit en Madeleen Slecht, zoals getoond binnen stamboom 25. Niesje is gestorven voor 1734, jonger dan 46 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Niesje de Wit"]
Jan Jansz Hoogerbeets, ongeveer 26 jaar oud, huwde Niesje de Wit, ongeveer 35 jaar oud, op 16 september 1722 in Edam. Zie stamboom 25.
Noot:  Jan Hogerbeets, huwde otr A’dam Kerk 28 augustus 1722 (Stadsarchief A’dam nr. 560/150), van Edam, oud 26 jaar, zijn vader Jan Hogerbeets te Edam consent ingebracht, huwde 05/09/1722 te Edam (boek 34 folio 178A) met Niesje de Wit, van Amsterdam, oud 34 jaar, ouders dood, geassisteerd door haar broeder Jan de Wit. Acte verleent 16/09/1722 te Edam te trouwen.
50.   NEELTJE SOET {i850} (Tijs' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1697 als kind van Jan Soet en Marrijtje Cornelis Kordijn of Korden, zoals getoond in stamboom 140.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neeltje Soet"]
Jan Jansz Hoogerbeets, ongeveer 39 jaar oud, huwde Neeltje Soet, ongeveer 38 jaar oud, in 1735 in Edam. Zij kregen een zoon:
Jan Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 26.
Noot:  Jan Hogerbeets als wednr. van Niesje de Wit(t), otr A’dam Kerk 23 oktober 1733 (Stadsarchief A’dam nr. 575/206) als Johannes Hoogerbeets, met Neeltje Soet, van Amsterdam, oud 36 jaar, haar moeder is Marrijtje Cornelis Kordijn of Korden; haar vader is Jan Soet.
51.   GEERTJE JANSDR HOOGERBEETS {i1298} (Tijs' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op 16 mei 1700, in Edam. Zij werd begraven op 8 februari 1782 in Edam.
Geertje Jansdr huwde 2 maal. Zij huwde met Paulus de Boer en Marten Popkes.
Noot:  Haar werd gegund door de Burgemeester om kaarsen te leveren voor 1 jaar per 27/03/1739.
Begraven in de Kerk Edam.

52.   PAULUS DE BOER {i789} (Tijs' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter). Paulus is gestorven voor 1768.
Paulus de Boer huwde Geertje Jansdr Hoogerbeets op 25 juni 1730 in Edam. Zij kregen een dochter:
Aaltje de Boer
Deze familie wordt getoond als stamboom 27.
53.   MARTEN POPKES {i2181} (Tijs' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Marten Popkes huwde Geertje Jansdr Hoogerbeets. Zie stamboom 28.
54.   PIETER JANSZ HOOGERBEETS {i401} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1701, in Edam, als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd begraven op 5 mei 1761 in Rotterdam.
Noot:  Bij overlijden vermeld: kwam uit Edam.
55.   PIETERNELLA VAN WESTRENE (WESTERE(E)NEN) {i853} (Tijs' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Tiel. Zij werd begraven op 11 maart 1740 in Rotterdam.
Noot:  jongedochter, afkomstig van Thiel.
Pieter Jansz Hoogerbeets, ongeveer 20 jaar oud, huwde Pieternella van Westrene (Westere(E)nen) op 11 november 1721 in Rotterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Jan Pietersz Hoogerbeets in g1722
Dirck Hoogerbeets
Pieter Hoogerbeets
Nn Hoogerbeets in r1731
Cornelis Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 29.
Noot:  Ondertrouw: 26-10-1721, Rotterdam.
56.   MARITJE (MAARTJE) JANSDR HOOGERBEETS {i1548} (Tijs' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1703 als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19.
57.   JACOB HARMENS OVERVEEN {i1553} (Tijs' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Jacob Harmens Overveen huwde Maritje (Maartje) Jansdr Hoogerbeets, ongeveer 20 jaar oud, op 24 oktober 1723 in Alkmaar. Zij kregen een dochter:
Antje Overveen
Deze familie wordt getoond als stamboom 30.
58.   CORNELIS JANSZ HOOGERBEETS {i386} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1704 als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd begraven op 9 februari 1760 in Edam.
Noot:  Beroep: Schipper.
59.   PIETERTJE VEEN {i511} (Tijs' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Pieter Willems Veen en Annetje Jans, zoals getoond binnen stamboom 31. Zij werd gedoopt op 27 maart 1699, in Edam. Zij werd begraven op 25 maart 1767 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pietertje Veen"]
Noot: 
Begraven in de kerk te Edam.

Cornelis Jansz Hoogerbeets, ongeveer 21 jaar oud, huwde Pietertje Veen op 25 december 1725 in Edam. Zij kregen negen kinderen:
Jan Cornelisz Hoogerbeets
Pieter Cornelisz Hoogerbeets
Annetje Cornelisdr Hoogerbeets
Maritje Cornelisdr Hoogerbeets
Pieter Cornelisz Hoogerbeets
Pieter Cornelisz Hoogerbeets
Dirk Cornelisz Hoogerbeets
Maretje Cornelisdr Hoogerbeets
Willem Cornelisz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 31.
60.   DIRK JANSZ HOOGERBEETS {i1551} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19.

61.   TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS {i1552} (Tijs' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Claasz Hoogerbeets en Anna Jansdr Janknegt, zoals getoond in stamboom 19. Trijntje Jansdr is gestorven in Edam. Zij werd begraven op 28 juli 1749 in Edam.
Noot:  Begraven in de kerk te Edam.

62.   JAN BAARTSZ HOOGERBEETS {i784} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Baert Claasz Hoogerbeets en Leentje Jansd, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op 21 augustus 1701, in Jisp.

63.   JAN BAARTSZ HOOGERBEETS {i785} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Baert Claasz Hoogerbeets en Leentje Jansd, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op 1 januari 1705, in Jisp.

64.   JANNITJE BAARTSDR HOOGERBEETS {i786} (Tijs' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Baert Claasz Hoogerbeets en Leentje Jansd, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op 19 januari 1708, in Jisp.
65.   KLAAS JACOB HAGEL {i788} (Tijs' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter). Klaas Jacob is gestorven op 15 januari 1774 in Jisp.
Klaas Jacob Hagel huwde Jannitje Baartsdr Hoogerbeets op 29 december 1726 in Jisp. Zie stamboom 32.
66.   JAN BAARTSZ HOOGERBEETS {i787} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Baert Claasz Hoogerbeets en Leentje Jansd, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op 27 juli 1710, in Jisp.

67.   SAARTJE JANSDR HOOGERBEETS {i1540} (Tijs' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Geertje Klaasdr, zoals getoond in stamboom 17. Zij werd gedoopt op 15 januari 1713, in Beemster.

68.   LUUWTJE JANSDR HOOGERBEETS {i1541} (Tijs' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Maartje Jacobsdr, zoals getoond in stamboom 18. Zij werd gedoopt op 9 september 1714, in Purmerland.

69.   WEIMOET JANSDR HOOGERBEETS {i1516} (Tijs' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1716 als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Maartje Jacobsdr, zoals getoond in stamboom 18.
Noot:  Leefde te Wijdewormer in 1727.
70.   CORNELIS GERRITSZ DOOD {i1517} (Tijs' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Cornelis Gerritsz Dood huwde Weimoet Jansdr Hoogerbeets. Zie stamboom 33.
71.   JACOB JANSZ HOOGERBEETS {i762} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Maartje Jacobsdr, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op 6 februari 1718, in Jisp. Hij werd begraven op 20 oktober 1788 in Purmerland.
Noot:  samen met zijn zus Welmoet in het weesboek van Purmerend vanaf 1727 vermeld als wees.
72.   GRIETJE HILLEBRANDSDR {i763} (Tijs' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Schardam. Grietje is gestorven op 17 november 1792 in Purmerland.
Noot:  jongedochter van Schardam.
Jacob Jansz Hoogerbeets huwde Grietje Hillebrandsdr op 13 april 1755 in Purmerend. Zij kregen zes kinderen:
Maritje Jacobsdr Hoogerbeets
Wolmert Jacobsdr Hoogerbeets
Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets
Jan Jacobsz Hoogerbeets
Pieter Jacobsz Hoogerbeets
Dirk Jacobsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 34.
73.   JAN JANSZ HOOGERBEETS {i1544} (Tijs' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Maartje Jacobsdr, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op 2 maart 1721, in Purmerend.

Generatie van 3 maal achter-achterkleinkinderen

74.   ANTJE KLAASDR HOOGERBEETS {i781} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jansz Hoogerbeets en Guurtje Jansdr Mars, zoals getoond in stamboom 23. Zij werd gedoopt op 28 oktober 1717, in Jisp.

75.   JAN KLAASZ HOOGERBEETS {i782} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jansz Hoogerbeets en Guurtje Jansdr Mars, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op 26 december 1718, in Jisp. Hij werd begraven op 27 mei 1752 in Edam.

76.   PIETER BURGER {i2182} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Sijbrant Pieters Burger en Sijtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24.

77.   ANNETJE SYBRANTS BURGER {i2183} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Sijbrant Pieters Burger en Sijtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24.
78.   HR. DE VRIES {i2184} (Tijs' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Hr. de Vries huwde Annetje Sybrants Burger. Zij kregen twee kinderen:
Christiaan de Vries
Marretje de Vries
Deze familie wordt getoond als stamboom 35.
79.   AALTJE DE BOER {i2180} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Paulus de Boer en Geertje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 27.

80.   JAN PIETERSZ HOOGERBEETS {i851} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1722 (geschat) als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets en Pieternella van Westrene (Westere(E)nen), zoals getoond in stamboom 29. Jan Pietersz is gestorven op 20 februari 1792 in Amsterdam. Hij werd begraven op 22 februari 1792 in Muiden.
Noot:  scheepstimmerman en poorter van Amsterdam geworden, komende van Rotterdam op 11/03/1749 (nr. 20 / 621, Poorterboek).
81.   MAR(E)IJTJE DE B(O)OIS {i852} (Tijs' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Muijden. Mar(E)ijtje is gestorven in Amsterdam. Zij werd begraven op 30 september 1789 in Muiden.
Jan Pietersz Hoogerbeets huwde Mar(E)ijtje de B(O)ois op 13 december 1744 in Muijden. Zij kregen drie zonen:
Pieter Hoogerbeets
Jacobus Hoogerbeets
Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 36.
Noot:  Huwde als j.m. van Rotterdam te Muiden 13/12/1744 (nr. 3 folio 150); otr. Muiden 28/11/1744 (nr. 23/86A) met Mar(e)ijtje de Boois (de Bors / du Bois / du Boijs), j.d. van Muiden.
82.   DIRCK HOOGERBEETS {i854} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets en Pieternella van Westrene (Westere(E)nen), zoals getoond in stamboom 29. Hij werd gedoopt op 11 maart 1727, in Rotterdam. Dirck is gestorven op 4 augustus 1744.
Noot:  Trompetter. Overleden op het schip Ketel (schip was pas vertrokken).

83.   PIETER HOOGERBEETS {i1397} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets en Pieternella van Westrene (Westere(E)nen), zoals getoond in stamboom 29. Hij werd gedoopt op 11 maart 1727, in Rotterdam.

84.   NN HOOGERBEETS {i1776} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinkind, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1731, in Rotterdam, als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets en Pieternella van Westrene (Westere(E)nen), zoals getoond in stamboom 29. Hij werd begraven op 1 september 1740 in Rotterdam.

85.   CORNELIS HOOGERBEETS {i855} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Hoogerbeets en Pieternella van Westrene (Westere(E)nen), zoals getoond in stamboom 29. Hij werd gedoopt op 12 februari 1732, in Rotterdam.

86.   ANTJE OVERVEEN {i1124} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Harmens Overveen en Maritje (Maartje) Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 30. Zij werd gedoopt op 17 oktober 1726, in Alkmaar.

87.   JAN CORNELISZ HOOGERBEETS {i510} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op 29 september 1726, in Edam. Hij werd begraven op 24 oktober 1777 in Edam.
Jan Cornelisz huwde 2 maal. Hij huwde met Hilletje Benedictus de Haan en Annetje Egbertsdr Rijswijk.
88.   HILLETJE BENEDICTUS DE HAAN {i805} (Tijs' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Benedictus Jansz de Haan en Grietje Jansdr, zoals getoond binnen stamboom 37. Zij werd gedoopt op 1 maart 1724, in Edam. Zij werd begraven op 27 oktober 1760 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hilletje Benedictus de Haan"]
Jan Cornelisz Hoogerbeets huwde Hilletje Benedictus de Haan op 27 februari 1752 in Edam. Zij kregen vijf kinderen:
Pietertje Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets
Crelisje Hoogerbeets
Cornelis Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 37.
89.   ANNETJE EGBERTSDR RIJSWIJK {i2847} (Tijs' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Egbert Pouwelsz Rijswijk en Trijntje Jacobsdr Tromp, zoals getoond in stamboom 143. Zij werd gedoopt op 19 januari 1721, in Edam. Zij werd begraven op 15 januari 1798 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Annetje Egbertsdr Rijswijk"]
Jan Cornelisz Hoogerbeets huwde Annetje Egbertsdr Rijswijk op 14 november 1762 in Edam. Zie stamboom 38.
90.   PIETER CORNELISZ HOOGERBEETS {i509} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op 15 februari 1728, in Edam.

91.   ANNETJE CORNELISDR HOOGERBEETS {i798} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Zij werd gedoopt op 30 november 1729, in Edam. Zij werd begraven op 24 juni 1772 in Edam.
92.   JACOB DIRKSZ GROOT {i806} (Tijs' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Dirk Groot, zoals getoond binnen stamboom 40.
Jacob Dirksz huwde 2 maal. Hij huwde met Annetje Cornelisdr Hoogerbeets en Maritje Vos.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacob Dirksz Groot"]
Jacob Dirksz Groot huwde Annetje Cornelisdr Hoogerbeets op 8 december 1754 in Edam. Zie stamboom 39.
93.   MARITJE CORNELISDR HOOGERBEETS {i799} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Zij werd gedoopt op 27 mei 1731, in Edam.

94.   PIETER CORNELISZ HOOGERBEETS {i800} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op 7 juli 1734, in Edam.

95.   PIETER CORNELISZ HOOGERBEETS {i801} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op 9 december 1735, in Edam.
96.   GRIETJE LAMBERTSDR HORN {i810} (Tijs' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Lambert Horn en Maretje Druijst, zoals getoond binnen stamboom 41. Zij werd gedoopt in 1735, in Edam. Zij werd begraven op 28 mei 1806 in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje Lambertsdr Horn"]
Pieter Cornelisz Hoogerbeets huwde Grietje Lambertsdr Horn op 18 juli 1762 in Edam. Zij kregen vijf kinderen:
Pietertje Hoogerbeets
Maretje Hoogerbeets
Annetje Hoogerbeets
Lambert Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 41.
97.   DIRK CORNELISZ HOOGERBEETS {i802} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op 12 mei 1737, in Edam.

98.   MARETJE CORNELISDR HOOGERBEETS {i803} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Zij werd gedoopt op 1 oktober 1738, in Edam. Maretje Cornelisdr is gestorven in 1768 in Monnickendam.
99.   WILLEM POS {i811} (Tijs' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Willem Pos huwde Maretje Cornelisdr Hoogerbeets op 10 april 1763 in Edam. Zij kregen twee kinderen:
Geertje Pos
Cornelis Pos
Deze familie wordt getoond als stamboom 42.
100.   WILLEM CORNELISZ HOOGERBEETS {i804} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Hoogerbeets en Pietertje Veen, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op 28 september 1739, in Edam.

101.   JAN HOOGERBEETS {i1456} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets en Neeltje Soet, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op 10 februari 1736, in Amsterdam.
Noot:  ged. 10/02/1736, Hervormd, Oude kerk Amsterdam. Bron: 22 p.96 (folio 48v) nr. 4 Stadsarch. A’dam.
Vader: Jan Hogerbeets; Moeder: Neeltje Soet; Getuigen: Jacob Soet en Marritje Cornelis; Pastor: Gerardus Kulenkamp.


102.   MARITJE JACOBSDR HOOGERBEETS {i764} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets en Grietje Hillebrandsdr, zoals getoond in stamboom 34. Zij werd gedoopt op 23 maart 1755, in Purmerend.

103.   WOLMERT JACOBSDR HOOGERBEETS {i765} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets en Grietje Hillebrandsdr, zoals getoond in stamboom 34. Zij werd gedoopt op 23 mei 1756, in Purmerend. Wolmert Jacobsdr is gestorven op 29 december 1820 in Purmerend.
Noot:  Dienstbode, ongehuwd.

104.   NEELTJE JACOBSDR HOOGERBEETS {i766} (Tijs' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets en Grietje Hillebrandsdr, zoals getoond in stamboom 34. Zij werd gedoopt op 11 augustus 1757, in Purmerend. Neeltje Jacobsdr is gestorven op 4 januari 1801 in Ilpendam.
105.   PIETER JANSZ NEUTEBOOM {i831} (Tijs' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jan Jansz Neuteboom en Guurtje Dircksdr Ruijter, zoals getoond binnen stamboom 43. Hij werd gedoopt op 8 maart 1750.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Jansz Neuteboom"]
Pieter Jansz Neuteboom huwde Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets op 23 november 1783 in Ilpendam. Zij kregen vier zonen:
Jacob Neuteboom in 1790
Derk Pietersz Neuteboom
Derk Neuteboom
Albert Neuteboom
Deze familie wordt getoond als stamboom 43.
106.   JAN JACOBSZ HOOGERBEETS {i767} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets en Grietje Hillebrandsdr, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 13 februari 1759, in Purmerend.

107.   PIETER JACOBSZ HOOGERBEETS {i768} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets en Grietje Hillebrandsdr, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 30 juli 1761, in Purmerend. Pieter Jacobsz is gestorven in 1787 in Purmerland.

108.   DIRK JACOBSZ HOOGERBEETS {i702} (Tijs' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Wijdewormer als kind van Jacob Jansz Hoogerbeets en Grietje Hillebrandsdr, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 6 november 1763, in Purmerland. Dirk Jacobsz is gestorven op 10 juni 1841 in Beemster.
Noot:  Dirk was jonge man te Purmerland.
109.   MARIJTJE JACOBSDR ZIJP {i252} (Tijs' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jacob Pietersz Sijp en Doortje Pieters Leeg, zoals getoond binnen stamboom 44. Zij werd gedoopt op 27 augustus 1775, in Ilpendam. Marijtje Jacobsdr is gestorven op 29 februari 1828 in Purmerend.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marijtje Jacobsdr Zijp"]
Noot:  Marijtje was jonge dochter in de Purmer onder Ilpendam.
Dirk Jacobsz Hoogerbeets huwde Marijtje Jacobsdr Zijp op 26 april 1795 in Purmerland. Zij kregen vier kinderen:
Grietje Hoogerbeets in 1797
Doortje Hoogerbeets in 1799
Maartje Hoogerbeets in 1801
Jacob Hoogerbeets in 1816
Deze familie wordt getoond als stamboom 44.
Noot:  ondertrouw 18 april 1795 te Purmerland.

Generatie van 4 maal achter-achterkleinkinderen

110.   CHRISTIAAN DE VRIES {i2185} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hr. de Vries en Annetje Sybrants Burger, zoals getoond in stamboom 35.

111.   MARRETJE DE VRIES {i2186} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hr. de Vries en Annetje Sybrants Burger, zoals getoond in stamboom 35.

112.   PIETER HOOGERBEETS {i1783} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Pietersz Hoogerbeets en Mar(E)ijtje de B(O)ois, zoals getoond in stamboom 36. Hij werd gedoopt op 29 november 1747, in Muiden. Pieter is gestorven op 16 juni 1806 in Amsterdam.
Pieter huwde drie maal. Hij huwde met Anna L(E)ijst, Woutertje Swart en Anna Catrina Mendrink.
Noot:  was scheepstimmerman uit Muijden en poorter van A’dam 22/08/1769 (Bron: Poorterboek nr. 25, p.140).
113.   ANNA L(E)IJST {i1784} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Lijst en Gesina Egbrinkhof, zoals getoond binnen stamboom 45. Zij werd gedoopt op 17 augustus 1740, in Amsterdam. Anna is gestorven in Amsterdam. Zij werd begraven op 8 december 1786 in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna L(E)ijst"]
Pieter Hoogerbeets huwde Anna L(E)ijst op 12 juni 1772 in Amsterdam. Zie stamboom 45.
Noot:  Pieter Hogerbeets huwde Amsterdam 12/06/1772 (StA A’dam 617/649), 24 jaar, geassisteerd door zijn vader Jan, scheepstimmerman uit Muiden, met Anna L(e)ijst, 30 jaar, geassisteerd met haar moeder Gesina Egbrinkhof.
114.   WOUTERTJE SWART {i1786} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Willem (De) Swart en Hendrikje van Loene(N), zoals getoond binnen stamboom 48. Woutertje is gestorven op 5 juli 1794 in Amsterdam. Zij werd begraven op 5 juli 1794 in Amsterdam.
Woutertje huwde 2 maal. Zij huwde met Pieter Hoogerbeets en Johannes Stolsius.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Woutertje Swart"]
Noot:  Overleden en begr. W.K. (Wester Kerk, 1105/125v) Amsterdam.
Pieter Hoogerbeets huwde Woutertje Swart op 11 mei 1787 in Amsterdam. Zij kregen twee kinderen:
Jan Hoogerbeets
Nn Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 46.
Noot:  Pieter Hogerbeets huwde Amsterdam 11/05/1787 (StA A’dam 632/251) met
Woutertje Swart; hij wednr. van Annaatje Lijst, zij weduwe van Johannes Stolsius.

115.   ANNA CATRINA MENDRINK {i1788} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Pieter Hoogerbeets huwde Anna Catrina Mendrink op 23 oktober 1794 in Amsterdam. Zie stamboom 47.
Noot:  Ondertrouw. Hij, geref., brg. van Muijden, wednr. van Woutertje Swart. Zij 44 jaar, van Bentheim, ouders dood, geassisteerd met haar broeder Willem Hendrik. (StA A’dam 639/311).
116.   JACOBUS HOOGERBEETS {i856} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Pietersz Hoogerbeets en Mar(E)ijtje de B(O)ois, zoals getoond in stamboom 36. Hij werd gedoopt op 2 augustus 1754, in Amsterdam. Jacobus is gestorven op 25 augustus 1803 in Amsterdam.
Noot:  Doop hervormd, Oude kerk A’dam, getuigen: Jan Hogerbeets en Neeltje Soet; Pastor: Johan Temmink (StA A’dam, 26 p.132 (folio 67) nr. 2)

Overlijden vermeld: (1206/500 St.A.K.H.)

Was scheepstimmerman, uit A’dam, en poorter van A’dam 18/10/1776 (vader was scheepstimmerman) (bron; Poorterboek nr. 26, p.179).

117.   GRIETJE (MARREGRIETJE) BARENTS ALDERING {i858} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1752, in Weesp, als kind van Barent Claasz Aldering en Marretje Haggers de Wit, zoals getoond in stamboom 145.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje (Marregrietje) Barents Aldering"]
Noot:  Zij is geboren ca 1752, Weesp, hervormd dopen boek2B: Marregrietje, vader Baarens Claasse, moeder Marretje (de) Wit; get. Dirk Wit en Trijntje Barnsteen (Barnsteijn).
Jacobus Hoogerbeets huwde Grietje (Marregrietje) Barents Aldering, ongeveer 25 jaar oud, op 1 mei 1778 in Amsterdam. Zij kregen zes kinderen:
Maria Hoogerbeets
Barent Hoogerbeets
Jacoba Hoogerbeets
Jan Hoogerbeets
Martje Hoogerbeets
Frederika Wilhelmina Hoogerbeets in 1789
Deze familie wordt getoond als stamboom 49.
Noot:  Jacobus Hogerbeets huwde met Grietje Barends Alder(d)ing (Alderling / Alderdink).
Hij 24 jaar en zij 26 jaar, met moeders consent, vader woont in Weesp. (StA A’dam 623/83).

118.   KLAAS (NICOLAAS) HOOGERBEETS {i857} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Pietersz Hoogerbeets en Mar(E)ijtje de B(O)ois, zoals getoond in stamboom 36. Hij werd gedoopt op 5 juni 1757, in Amsterdam. Klaas (Nicolaas) is gestorven op 10 februari 1813 in Den Helder.
Klaas (Nicolaas) huwde drie maal. Hij huwde met Trijntje Smit, Anna van Merkel (Markel) en Johanna Neuring.
Noot:  Scheepstimmerman.
119.   TRIJNTJE SMIT {i861} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets huwde Trijntje Smit op 28 april 1780 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Maria Petronella Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets
Jannetje Hoogerbeets
Steijntje Hoogerbeets
Roelof Hendrik Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 50.
120.   ANNA VAN MERKEL (MARKEL) {i1457} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon). Anna is gestorven op 15 augustus 1807 in Amsterdam.
Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets huwde Anna van Merkel (Markel) op 15 januari 1796 in Amsterdam. Zie stamboom 51.
121.   JOHANNA NEURING {i872} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets huwde Johanna Neuring op 18 november 1808 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Hendrik Frederik Jacobus Hoogerbeets in 1808
Deze familie wordt getoond als stamboom 52.
122.   PIETERTJE HOOGERBEETS {i807} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets en Hilletje Benedictus de Haan, zoals getoond in stamboom 37. Zij werd gedoopt op 19 augustus 1753, in Edam. Pietertje is gestorven op 20 februari 1827 in Edam. Zij werd begraven op 24 februari 1827 in Edam.
123.   PIETER KERK {i816} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter). Hij werd begraven op 4 december 1829 in Edam.
Pieter Kerk huwde Pietertje Hoogerbeets op 25 oktober 1778 in Edam. Zij kregen vier kinderen:
Jan Kerk
Cornelis Kerk
Klaas Kerk
Hilletje Kerk
Deze familie wordt getoond als stamboom 53.
124.   GRIETJE HOOGERBEETS {i808} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets en Hilletje Benedictus de Haan, zoals getoond in stamboom 37. Zij werd gedoopt op 18 februari 1756, in Edam. Zij werd begraven op 4 november 1756 in Edam.

125.   GRIETJE HOOGERBEETS {i809} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets en Hilletje Benedictus de Haan, zoals getoond in stamboom 37. Zij werd gedoopt op 31 juli 1757, in Edam. Zij werd begraven op 12 april 1782 in Edam.
126.   ALBERT ALDERS (ADELS) {i2227} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Albert Alders (Adels) huwde Grietje Hoogerbeets op 20 mei 1781 in Durgerdam. Zij kregen een zoon:
Albert Alders (Adels)
Deze familie wordt getoond als stamboom 54.
127.   CRELISJE HOOGERBEETS {i2187} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets en Hilletje Benedictus de Haan, zoals getoond in stamboom 37. Zij werd gedoopt op 4 oktober 1758, in Edam. Zij werd begraven op 10 januari 1806 in Edam.
128.   ANTHONY WESTER {i2189} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Anthony Wester huwde Crelisje Hoogerbeets op 27 mei 1781 in Edam. Zij kregen een dochter:
Hilletje Wester
Deze familie wordt getoond als stamboom 55.
129.   CORNELIS HOOGERBEETS {i2852} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz Hoogerbeets en Hilletje Benedictus de Haan, zoals getoond in stamboom 37. Hij werd gedoopt op 8 oktober 1760, in Edam. Hij werd begraven op 28 november 1760 in Edam.

130.   PIETERTJE HOOGERBEETS {i2196} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets en Grietje Lambertsdr Horn, zoals getoond in stamboom 41. Zij werd gedoopt op 7 januari 1764, in Edam. Pietertje is gestorven op 10 juni 1786 in Edam. Zij werd begraven op 16 juni 1786 in Edam.
131.   NICOLAAS VAN DER LINGE(N) {i817} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jan van der Lingen en Maria van Soelen, zoals getoond binnen stamboom 56. Hij werd gedoopt op 2 mei 1757, in Beusichem. Nicolaas is gestorven op 7 december 1814 in Edam.
Nicolaas huwde 2 maal. Hij huwde met Pietertje Hoogerbeets en Jannetje Bakker.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Nicolaas van der Linge(N)"]
Nicolaas van der Linge(N) huwde Pietertje Hoogerbeets op 15 oktober 1780 in Beusichem. Zij kregen vier kinderen:
Jan van der Linge
Grietje van der Linge
Cornelis (Crelis) van der Linge
Pieter van der Linge
Deze familie wordt getoond als stamboom 56.
132.   MARETJE HOOGERBEETS {i813} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets en Grietje Lambertsdr Horn, zoals getoond in stamboom 41. Zij werd gedoopt op 25 november 1768, in Edam. Zij werd begraven op 23 december 1807 in Edam.
Maretje huwde 2 maal. Zij huwde met Adrianus Kuijn en Pieter Makkinga.
133.   ADRIANUS KUIJN {i2195} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Adrianus Kuijn huwde Maretje Hoogerbeets op 7 mei 1797 in Edam. Zie stamboom 58.
134.   PIETER MAKKINGA {i2194} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Pieter Makkinga huwde Maretje Hoogerbeets op 1 februari 1801 in Edam. Zie stamboom 59.
135.   ANNETJE HOOGERBEETS {i814} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets en Grietje Lambertsdr Horn, zoals getoond in stamboom 41. Zij werd gedoopt op 7 maart 1770, in Edam.
136.   HENDRIK ROLFF {i822} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter). Hij werd begraven op 4 november 1829 in Edam.
Noot:  Boekverkoper in 1827.
Hendrik Rolff huwde Annetje Hoogerbeets op 10 augustus 1792 in Amsterdam. Zij kregen acht kinderen:
Roelofje Alida Rolff
Grietje Rolff
Christiaan Rolff
Roelofje Alida Rolff
Pieter Rolff
Hendrik Rolff
Jacobus Lambertus Rolff
Johannes Rolff
Deze familie wordt getoond als stamboom 60.
137.   LAMBERT HOOGERBEETS {i815} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets en Grietje Lambertsdr Horn, zoals getoond in stamboom 41. Hij werd gedoopt op 7 maart 1770, in Edam. Hij werd begraven op 10 oktober 1791 in Edam.

138.   GRIETJE HOOGERBEETS {i835} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Hoogerbeets en Grietje Lambertsdr Horn, zoals getoond in stamboom 41. Zij werd gedoopt op 3 maart 1773, in Edam. Zij werd begraven op 22 september 1802 in Edam.
139.   ADRIANUS VAN DIJK {i836} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Adrianus van Dijk huwde Grietje Hoogerbeets. Zij kregen een zoon:
Pieter van Dijk
Deze familie wordt getoond als stamboom 61.
140.   GEERTJE POS {i2191} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pos en Maretje Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 42. Zij werd gedoopt op 11 juni 1764, in Edam.

141.   CORNELIS POS {i812} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pos en Maretje Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 42. Hij werd gedoopt op 15 december 1765, in Edam.

142.   JACOB NEUTEBOOM {i1349} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1790, in Ilpendam, als kind van Pieter Jansz Neuteboom en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 43.
143.   MAARTJE DORREGEEST {i1350} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1792, in Akersloot, als kind van Jacob Dorregeest en Dieuwertje van der Neer, zoals getoond binnen stamboom 62.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maartje Dorregeest"]
Jacob Neuteboom, ongeveer 28 jaar oud, huwde Maartje Dorregeest, ongeveer 26 jaar oud, op 6 september 1818 in Oterleek. Zie stamboom 62.
144.   DERK PIETERSZ NEUTEBOOM {i832} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Neuteboom en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 43. Hij werd gedoopt op 6 oktober 1793, in Ilpendam.

145.   DERK NEUTEBOOM {i833} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Neuteboom en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 43. Hij werd gedoopt op 28 december 1794, in Ilpendam.

146.   ALBERT NEUTEBOOM {i834} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Jansz Neuteboom en Neeltje Jacobsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 43. Hij werd gedoopt op 29 april 1798, in Ilpendam.

147.   GRIETJE HOOGERBEETS {i701} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 september 1797, in Purmerland, als kind van Dirk Jacobsz Hoogerbeets en Marijtje Jacobsdr Zijp, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 1 oktober 1797, in Purmerland. Grietje is gestorven op 19 januari 1858, 60 jaar oud, in Purmerend.
148.   GERRIT GLASTRA {i759} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 30 juni 1794, in Beemster, als kind van Jacobus Glastra en Geertje Bou(W)man, zoals getoond binnen stamboom 63. Gerrit is gestorven op 14 september 1848, 54 jaar oud, in Purmerend.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Glastra"]
Gerrit Glastra, 29 jaar oud, huwde Grietje Hoogerbeets, 26 jaar oud, op 29 februari 1824 in Beemster. Zij kregen vier kinderen:
Geertje Glastra in r1826
Marijtje Glastra in r1827
Dirk Glastra in r1833
Jacobus Glastra in r1840
Deze familie wordt getoond als stamboom 63.
149.   DOORTJE HOOGERBEETS {i709} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 juni 1799, in Purmerland, als kind van Dirk Jacobsz Hoogerbeets en Marijtje Jacobsdr Zijp, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 23 juni 1799, in Purmerland. Doortje is gestorven op 30 september 1833, 34 jaar oud, in Beemster.
Noot:  in 1825 dienstmaagd.
150.   JAN VEEN {i760} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 1 december 1797, in Opperdoes. Jan is gestorven op 22 februari 1844, 46 jaar oud, in Beemster.
Noot:  in 1825 landbouwer.
Jan Veen, 27 jaar oud, huwde Doortje Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 27 april 1825 in Beemster. Zij kregen twee kinderen:
Elisabeth Veen in 1826
Dirk Jans Veen in r1830
Deze familie wordt getoond als stamboom 64.
151.   MAARTJE HOOGERBEETS {i710} (Tijs' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 juni 1801, in Purmerland, als kind van Dirk Jacobsz Hoogerbeets en Marijtje Jacobsdr Zijp, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 14 juni 1801, in Purmerland. Maartje is gestorven op 30 mei 1833, 31 jaar oud, in Beemster.
152.   PIETER EDEL {i761} (Tijs' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 9 juli 1802, in Kwadijk, als kind van Lammert Edel en Maartje Kleen, zoals getoond binnen stamboom 65. Pieter is gestorven op 7 juni 1864, 61 jaar oud, in Beemster.
Pieter huwde 2 maal. Hij huwde met Maartje Hoogerbeets en Maartje Kat.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Edel"]
Pieter Edel, 25 jaar oud, huwde Maartje Hoogerbeets, 26 jaar oud, op 23 april 1828 in Beemster. Zij kregen vier kinderen:
Nn Edel in 1829
Lammert Edel in 1831
Maartje Edel in 1832
Dirk Edel in 1833
Deze familie wordt getoond als stamboom 65.
153.   JACOB HOOGERBEETS {i253} (Tijs' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 mei 1816, in Purmerland, als kind van Dirk Jacobsz Hoogerbeets en Marijtje Jacobsdr Zijp, zoals getoond in stamboom 44. Jacob is gestorven op 23 april 1900, 83 jaar oud, in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Noot:  boerenknecht/landbouwer.
154.   CORNELIA MOOIJEN {i465} (Tijs' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 18 november 1822, in Kwadijk, als kind van Hendrikus Arnold Mooijen en Grietje Jacobsdr Zijp, zoals getoond binnen stamboom 67. Cornelia is gestorven op 20 februari 1894, 71 jaar oud, in Wijdewormer.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelia Mooijen"]
Noot:  was in 1848 dienstbode.
Jacob Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Cornelia Mooijen, 25 jaar oud, op 7 mei 1848 in Edam. Zij kregen zeven kinderen:
Marijtje Hoogerbeets in 1848
Grietje Hoogerbeets in 1850
Doortje Hoogerbeets in 1852
Aagje Hoogerbeets in 1855
Dirk Hoogerbeets in 1858
Hendrikus Hoogerbeets in 1862
Jacob Hoogerbeets in 1867
Deze familie wordt getoond als stamboom 67.

Generatie van 5 maal achter-achterkleinkinderen

155.   MARIA HOOGERBEETS {i859} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 29 september 1780, in Amsterdam.
156.   GERRIT KOENDERMAN {i874} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter).
Gerrit Koenderman huwde Maria Hoogerbeets op 10 juli 1807 in Amsterdam. Zij kregen twee kinderen:
Joannes Koenderman
Alida Koenderman in 1809
Deze familie wordt getoond als stamboom 68.
Noot:  trouw of ondertrouw.
157.   BARENT HOOGERBEETS {i860} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 20 oktober 1782, in Amsterdam.

158.   JACOBA HOOGERBEETS {i864} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 8 oktober 1783, in Amsterdam.

159.   JAN HOOGERBEETS {i866} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 28 november 1784, in Amsterdam.

160.   MARTJE HOOGERBEETS {i867} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 5 maart 1786, in Amsterdam.

161.   FREDERIKA WILHELMINA HOOGERBEETS {i870} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 maart 1789, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Grietje (Marregrietje) Barents Aldering, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 15 maart 1789, in Amsterdam.

162.   MARIA PETRONELLA HOOGERBEETS {i862} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets en Trijntje Smit, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 22 april 1781, in Amsterdam.

163.   GRIETJE HOOGERBEETS {i863} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets en Trijntje Smit, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 10 juli 1782, in Amsterdam.

164.   JANNETJE HOOGERBEETS {i865} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets en Trijntje Smit, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 22 augustus 1784, in Amsterdam.

165.   STEIJNTJE HOOGERBEETS {i868} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets en Trijntje Smit, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 10 september 1786, in Amsterdam.

166.   ROELOF HENDRIK HOOGERBEETS {i869} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets en Trijntje Smit, zoals getoond in stamboom 50. Hij werd gedoopt op 11 maart 1792, in Amsterdam.

167.   JAN HOOGERBEETS {i2229} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Hoogerbeets en Woutertje Swart, zoals getoond in stamboom 46. Hij werd gedoopt op 14 november 1787, in Amsterdam. Jan is gestorven na 1806.

168.   NN HOOGERBEETS {i2230} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinkind, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Hoogerbeets en Woutertje Swart, zoals getoond in stamboom 46. Hij werd begraven op 16 februari 1791 in Amsterdam.
Noot:  doodgeboren.

169.   HENDRIK FREDERIK JACOBUS HOOGERBEETS {i873} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 januari 1808, in Amsterdam, als kind van Klaas (Nicolaas) Hoogerbeets en Johanna Neuring, zoals getoond in stamboom 52. Hij werd gedoopt op 21 februari 1808, in Amsterdam.

170.   JAN KERK {i818} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Kerk en Pietertje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53. Hij werd gedoopt op 31 januari 1783, in Edam. Jan is gestorven op 9 februari 1809 in Monnickendam.
171.   MARIA GOJEWIJN {i2216} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Kerk huwde Maria Gojewijn op 7 september 1805 in Monnickendam. Zie stamboom 69.
172.   CORNELIS KERK {i819} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Kerk en Pietertje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53. Hij werd gedoopt op 7 september 1785, in Edam.

173.   KLAAS KERK {i820} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Kerk en Pietertje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53. Hij werd gedoopt op 27 juli 1787, in Edam.
Klaas huwde 2 maal. Hij huwde met Jannetje Koevanger en Catharina Horn.
174.   JANNETJE KOEVANGER {i2220} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon). Jannetje is gestorven op 12 november 1813 in Edam.
Klaas Kerk huwde Jannetje Koevanger. Zie stamboom 70.
175.   CATHARINA HORN {i2217} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 14 september 1788, in Edam, als kind van Thijs Horn en Ariaantje C Cos, zoals getoond binnen stamboom 71. Catharina is gestorven op 30 september 1875, 87 jaar oud, in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catharina Horn"]
Klaas Kerk huwde Catharina Horn, 25 jaar oud, op 7 april 1814 in Edam. Zie stamboom 71.
176.   HILLETJE KERK {i821} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Kerk en Pietertje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53. Zij werd gedoopt op 13 november 1793, in Edam.
177.   MEINDERT DIRK VAN GENDEREN {i2221} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1794, in Hoogkarspel, als kind van Jan Diderik van Genderen en Maria Theresia van der Vlist, zoals getoond binnen stamboom 72.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Meindert Dirk van Genderen"]
Meindert Dirk van Genderen, ongeveer 21 jaar oud, huwde Hilletje Kerk op 31 augustus 1815 in Edam. Zie stamboom 72.
178.   ALBERT ALDERS (ADELS) {i2228} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Albert Alders (Adels) en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 54. Hij werd gedoopt op 24 maart 1782, in Ransdorp.

179.   HILLETJE WESTER {i2190} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Anthony Wester en Crelisje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 55. Zij werd gedoopt op 13 april 1783, in Edam.

180.   JAN VAN DER LINGE {i2197} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N) en Pietertje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 56. Hij werd gedoopt in 1781.

181.   GRIETJE VAN DER LINGE {i2198} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N) en Pietertje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 56. Zij werd gedoopt in 1782.

182.   CORNELIS (CRELIS) VAN DER LINGE {i2199} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N) en Pietertje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 56. Hij werd gedoopt in 1785.

183.   PIETER VAN DER LINGE {i2200} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N) en Pietertje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 56. Hij werd gedoopt in 1786.

184.   ROELOFJE ALIDA ROLFF {i823} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff en Annetje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 60. Zij werd gedoopt op 30 juni 1793, in Edam.

185.   GRIETJE ROLFF {i824} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff en Annetje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 60. Zij werd gedoopt op 4 februari 1795, in Edam.
186.   PIETER MUNNICH {i2204} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1794, in Broek in Waterland, als kind van Juriaan Munnich en Pietertje Bertoen, zoals getoond binnen stamboom 73.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Munnich"]
Pieter Munnich huwde Grietje Rolff. Zie stamboom 73.
187.   CHRISTIAAN ROLFF {i825} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff en Annetje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 60. Hij werd gedoopt op 8 januari 1797, in Edam.
188.   JOHANNA BULSING {i2207} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 28 januari 1798, in Zaandam, als kind van Jan Anthoni Bulsing en Barbera de Winter, zoals getoond binnen stamboom 74.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Bulsing"]
Christiaan Rolff huwde Johanna Bulsing, 20 jaar oud, op 16 november 1818 in Groningen. Zie stamboom 74.
189.   ROELOFJE ALIDA ROLFF {i826} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff en Annetje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 60. Zij werd gedoopt op 13 februari 1799, in Edam.
190.   ZACHARIAS VAN DER LINGE(N) {i2203} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Nicolaas van der Linge(N) en Jannetje Bakker, zoals getoond in stamboom 57. Hij werd gedoopt in 1792, in Edam.
Zacharias van der Linge(N) huwde Roelofje Alida Rolff op 2 september 1827 in Edam. Zie stamboom 75.
191.   PIETER ROLFF {i827} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff en Annetje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 60. Hij werd gedoopt op 1 september 1802, in Edam.

192.   HENDRIK ROLFF {i828} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff en Annetje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 60. Hij werd gedoopt op 23 december 1804, in Edam.
Noot:  Beroep bij huwelijk: ontvanger der registratie.
193.   ANNA THEODORA WIELANDT {i2210} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1813, in Heerenveen, als kind van Jarich Tadema Wielandt en Johanna Bello, zoals getoond binnen stamboom 76.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Theodora Wielandt"]
Hendrik Rolff huwde Anna Theodora Wielandt, ongeveer 17 jaar oud, op 21 april 1831 in Texel. Zie stamboom 76.
194.   JACOBUS LAMBERTUS ROLFF {i829} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff en Annetje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 60. Hij werd gedoopt op 8 februari 1807, in Edam.
Noot:  Beroep bij huwelijk: boekverkoper.
195.   MARTHA SOPHIA OOIJKAAS {i2213} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Texel als kind van Dirk Ooijkaas en Petronella Roelofs, zoals getoond binnen stamboom 77.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Martha Sophia Ooijkaas"]
Jacobus Lambertus Rolff huwde Martha Sophia Ooijkaas op 7 november 1830 in Texel. Zie stamboom 77.
196.   JOHANNES ROLFF {i830} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Hendrik Rolff en Annetje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 60. Hij werd gedoopt op 30 april 1809, in Edam.

197.   PIETER VAN DIJK {i837} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Adrianus van Dijk en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 61. Hij werd gedoopt op 24 september 1797, in Edam.

198.   GEERTJE GLASTRA {i2869} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1826, in Beemster, als kind van Gerrit Glastra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 63.
Noot:  Woonplaatsen: Purmer 1856 te Kwadijk.
199.   EIJMBERT SCHRIJVER {i2870} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 15 februari 1830, in Alkmaar, als kind van Hendrik Schrijver en Eleonora Roseboom, zoals getoond binnen stamboom 78.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Eijmbert Schrijver"]
Noot:  Kleermaker, woonde te Kwadijk.
Eijmbert Schrijver, 25 jaar oud, huwde Geertje Glastra, ongeveer 29 jaar oud, op 20 januari 1856 in Kwadijk. Zie stamboom 78.
200.   MARIJTJE GLASTRA {i2873} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1827, in Purmerend, als kind van Gerrit Glastra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 63. Marijtje is gestorven na 1887, ouder dan 60 jaar.
Noot:  Woonde te Kwadijk en te Edam.
201.   CORNELIS KRIJGSMAN {i2875} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 29 mei 1825, in Kwadijk, als kind van Hermanus Krijgsman en Maartje Wonder, zoals getoond binnen stamboom 79. Cornelis is gestorven op 19 januari 1887, 61 jaar oud, in Kwadijk.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Krijgsman"]
Noot:  Bode, arbeider.
Cornelis Krijgsman, 26 jaar oud, huwde Marijtje Glastra, ongeveer 24 jaar oud, op 25 april 1852 in Kwadijk. Zie stamboom 79.
202.   DIRK GLASTRA {i2874} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1833 als kind van Gerrit Glastra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 63.
Noot:  Boerenbedrijf.

203.   JACOBUS GLASTRA {i2878} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1840, in Beemster, als kind van Gerrit Glastra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 63. Jacobus is gestorven op 28 september 1862, ongeveer 22 jaar oud, in Kwadijk.

204.   ELISABETH VEEN {i769} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 februari 1826, in Beemster, als kind van Jan Veen en Doortje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 64. Elisabeth is gestorven op 30 juni 1893, 67 jaar oud, in Graft.
Noot:  Beroep: naaister.
205.   JAN BEETS {i468} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 10 november 1827, in Oosthuizen, als kind van Klaas Dirksz Beets en Aagje Groot, zoals getoond in stamboom 163.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Beets"]
Noot:  Beroep: boerenknecht.
Jan Beets, 26 jaar oud, huwde Elisabeth Veen, 28 jaar oud, op 7 mei 1854 in Oosthuizen. Zij kregen vijf kinderen:
Jan Beets in r1856
Aagje Beets in r1858
Doortje Beets in r1860
Klaas Beets in r1864
Dirk Beets in r1867
Deze familie wordt getoond als stamboom 80.
206.   DIRK JANS VEEN {i1428} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1830, in Beemster, als kind van Jan Veen en Doortje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 64.
Noot:  beroep: dienstbode.
207.   GRIETJE JANS VAN AMMERS {i1429} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1828, in Beets, als kind van Jan van Ammers en Aafje Pieters Tuin, zoals getoond binnen stamboom 81.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje Jans van Ammers"]
Dirk Jans Veen, ongeveer 23 jaar oud, huwde Grietje Jans van Ammers, ongeveer 25 jaar oud, op 30 april 1854 in Beemster. Zie stamboom 81.
208.   NN EDEL {i2815} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinkind, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 juni 1829, in Beemster, als kind van Pieter Edel en Maartje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 65.
Noot:  Levenloos geboren kind.

209.   LAMMERT EDEL {i2819} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1831, in Beemster, als kind van Pieter Edel en Maartje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 65.
210.   ELIZABETH DE KONING {i2823} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haskerland als kind van Arie de Koning en Grietje Jurjens Hiemersma, zoals getoond binnen stamboom 82.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elizabeth de Koning"]
Lammert Edel, ongeveer 29 jaar oud, huwde Elizabeth de Koning op 2 september 1860 in Beemster. Zie stamboom 82.
211.   MAARTJE EDEL {i2812} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1832, in Beemster, als kind van Pieter Edel en Maartje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 65. Maartje is gestorven op 28 december 1856, ongeveer 24 jaar oud, in Beemster.

212.   DIRK EDEL {i2820} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1833, in Beemster, als kind van Pieter Edel en Maartje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 65. Dirk is gestorven op 14 juni 1833, als zuigeling, in Beemster.

213.   MARIJTJE HOOGERBEETS {i470} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 november 1848, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets en Cornelia Mooijen, zoals getoond in stamboom 67. Marijtje is gestorven op 13 april 1863, 14 jaar oud, in Wijdewormer.

214.   GRIETJE HOOGERBEETS {i471} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 maart 1850, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets en Cornelia Mooijen, zoals getoond in stamboom 67. Grietje is gestorven op 11 februari 1916, 65 jaar oud, in Beemster.
215.   JAN AL {i475} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Jisp als kind van Bastiaan Al en Trijntje Kramer, zoals getoond binnen stamboom 83. Hij werd gedoopt op 18 oktober 1853, in Jisp. Jan is gestorven op 28 november 1934 in Beemster.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Al"]
Noot:  Beroep: koopman.
Jan Al huwde Grietje Hoogerbeets, 27 jaar oud, op 1 april 1877 in Wijdewormer. Zij kregen zes kinderen:
Bastiaan Al in 1878
Jacob Al in 1880
Trijntje Al in 1884
Cornelia Al in 1888
Jan Al in 1890
Hendrik Al in 1898
Deze familie wordt getoond als stamboom 83.
216.   DOORTJE HOOGERBEETS {i472} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 juli 1852, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets en Cornelia Mooijen, zoals getoond in stamboom 67.
217.   GERRIT STEEN {i2829} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 12 november 1849, in Wijdenes, als kind van Cornelis Steen en Aafje Leeuwrik, zoals getoond binnen stamboom 84.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Steen"]
Gerrit Steen, 26 jaar oud, huwde Doortje Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 7 mei 1876 in Wijdewormer. Zij kregen drie kinderen:
Cornelis Steen in 1881
Jacob Steen in 1884
Aafje Steen in 1888
Deze familie wordt getoond als stamboom 84.
218.   AAGJE HOOGERBEETS {i473} (Tijs' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 maart 1855, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets en Cornelia Mooijen, zoals getoond in stamboom 67. Aagje is gestorven op 13 januari 1942, 86 jaar oud, in Haarlem.
219.   DIRK BROUWER {i1434} (Tijs' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1851, in Purmerend, als kind van Cornelis Brouwer en Teuntje Overdijk, zoals getoond binnen stamboom 85.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirk Brouwer"]
Dirk Brouwer, ongeveer 26 jaar oud, huwde Aagje Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 19 mei 1878 in Beemster. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Brouwer in 1879
Jacob Brouwer in 1881
Dirk Brouwer in 1883
Cornelia Brouwer in 1885
Teunis Brouwer in 1888
Deze familie wordt getoond als stamboom 85.
220.   DIRK HOOGERBEETS {i255} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 augustus 1858, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets en Cornelia Mooijen, zoals getoond in stamboom 67. Dirk is gestorven op 16 januari 1922, 63 jaar oud, in Den Haag.
Noot:  Makelaar en Architect, heeft huizen ontworpen in de Vossiusstraat te Amsterdam, plakette onthuld door zijn zoon Jacob.
221.   MARIA ELISABETH BROUWERS {i474} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 11 februari 1868, in Amsterdam, als kind van Pieter Bastiaan Brouwers en Joanna van Reenen, zoals getoond binnen stamboom 87. Maria Elisabeth is gestorven op 2 november 1928, 60 jaar oud, in Den Haag.
Maria Elisabeth huwde 2 maal. Zij huwde met Dirk Hoogerbeets en Johannes Pieter Punt.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Elisabeth Brouwers"]
Dirk Hoogerbeets, 30 jaar oud, huwde Maria Elisabeth Brouwers, 21 jaar oud, op 7 mei 1889 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zij kregen zes kinderen:
Cornelia Maria Hoogerbeets in 1890
Maria Johanna Hoogerbeets in 1891
Jacob Pieter Hoogerbeets in 1892
Margaretha Catharina Hoogerbeets in 1895
Elisabeth Maria Hoogerbeets in 1898
Dorothea Johanna Hoogerbeets in 1900
Deze familie wordt getoond als stamboom 86.
Noot:  door echtsceiding ontbonden 14 juni 1907 te Amsterdam/Den Haag.
222.   HENDRIKUS HOOGERBEETS {i254} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 maart 1862, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets en Cornelia Mooijen, zoals getoond in stamboom 67. Hendrikus is gestorven op 2 januari 1947, 84 jaar oud, in Amsterdam.
223.   SOPHIA CLARA BOURSAULT {i78} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 7 november 1863 als kind van Nicolaas Christiaan Boursault en Klaaske Bordjes Spaanstra, zoals getoond binnen stamboom 88. Sophia Clara is gestorven op 28 december 1947, 84 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Sophia Clara Boursault"]
Hendrikus Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Sophia Clara Boursault, 25 jaar oud, op 8 augustus 1889 in Amsterdam. Zij kregen acht kinderen:
Cornelia Sophia Hoogerbeets in 1890
Christiaan Nicolaas Hendrikus Hoogerbeets in 1891
Clara Jacoba Dorina Hoogerbeets in 1894
Jacoba Emma Hoogerbeets in 1896
Dirk Egbertus Hoogerbeets in 1899
Hendrikus Egbertus Hoogerbeets in 1899
Sophia Clara Greta Hoogerbeets in 1902
Rombout Hoogerbeets in 1906
Deze familie wordt getoond als stamboom 88.
224.   JACOB HOOGERBEETS {i256} (Tijs' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 april 1867, in Wijdewormer, als kind van Jacob Hoogerbeets en Cornelia Mooijen, zoals getoond in stamboom 67. Jacob is gestorven op 20 maart 1923, 55 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Beroep: huisschilder.
225.   JOHANNA PETRONELLA JACOMINA VAN DEN BROEK {i257} (Tijs' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 13 mei 1870, in Den Haag, als kind van Jacomina Petronella van den Broek, zoals getoond binnen stamboom 107.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Petronella Jacomina van den Broek"]
Noot:  Natuurlijke erkende dochter.
Jacob Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Johanna Petronella Jacomina van den Broek, 23 jaar oud, op 14 september 1893 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelia Jacomina Petronella Hoogerbeets in 1894
Jacomina Petronella Hoogerbeets in 1895
Jacob Hoogerbeets in 1897
Maria Elisabeth Hoogerbeets in 1898
Lambertus Wilhelm Hoogerbeets in 1899
Deze familie wordt getoond als stamboom 89.

Generatie van 6 maal achter-achterkleinkinderen

226.   JOANNES KOENDERMAN {i875} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Koenderman en Maria Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 68. Hij werd gedoopt op 5 juni 1807, in Amsterdam.
Noot:  R.K. gedoopt, onecht kind.

227.   ALIDA KOENDERMAN {i876} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 januari 1809, in Amsterdam, als kind van Gerrit Koenderman en Maria Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 68.
Noot:  R.K. gedoopt.

228.   JAN BEETS {i2015} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1856, in Jisp, als kind van Jan Beets en Elisabeth Veen, zoals getoond in stamboom 80. Jan is gestorven op 8 maart 1876, ongeveer 19 jaar oud, in Utrecht.
Noot:  was ongehuwd.

229.   AAGJE BEETS {i2016} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1858, in Jisp, als kind van Jan Beets en Elisabeth Veen, zoals getoond in stamboom 80.
230.   JAN VAN KONINGSDAAL {i2017} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1860, in Jisp, als kind van Jan van Koningsdaal en Johanna Groot, zoals getoond binnen stamboom 90.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van Koningsdaal"]
Noot:  Beroep: arbeider.
Jan van Koningsdaal, ongeveer 20 jaar oud, huwde Aagje Beets, ongeveer 22 jaar oud, op 1 mei 1881 in Jisp. Zie stamboom 90.
231.   DOORTJE BEETS {i2020} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1860, in Jisp, als kind van Jan Beets en Elisabeth Veen, zoals getoond in stamboom 80.
232.   ARIS HOP {i2021} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1855, in Graft, als kind van Gerrit Hop en Dirkje van Harlingen, zoals getoond binnen stamboom 91.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aris Hop"]
Noot:  Beroep: slachter.
Aris Hop, ongeveer 26 jaar oud, huwde Doortje Beets, ongeveer 21 jaar oud, op 23 april 1882 in Jisp. Zie stamboom 91.
233.   KLAAS BEETS {i2024} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1864, in Jisp, als kind van Jan Beets en Elisabeth Veen, zoals getoond in stamboom 80.
Noot:  Beroep: arbeider.
234.   MARIJTJE TJEERTES {i2025} (Tijs' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1865, in Wormer, als kind van Hendrik Tjeertes en Johanna Hoek, zoals getoond binnen stamboom 92.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marijtje Tjeertes"]
Noot:  Beroep: dienstbode.
Klaas Beets, ongeveer 19 jaar oud, huwde Marijtje Tjeertes, ongeveer 18 jaar oud, op 20 januari 1884 in Jisp. Zie stamboom 92.
235.   DIRK BEETS {i2013} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1867, in Jisp, als kind van Jan Beets en Elisabeth Veen, zoals getoond in stamboom 80.
Noot:  Beroep: arbeider/tuinman.
236.   GUURTJE DE JONGH {i2014} (Tijs' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1867, in Graft.
Dirk Beets, ongeveer 20 jaar oud, huwde Guurtje de Jongh, ongeveer 20 jaar oud, op 22 april 1888. Zij kregen een zoon:
Jan Beets in 1888
Deze familie wordt getoond als stamboom 93.
237.   BASTIAAN AL {i711} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 februari 1878, in Beemster, als kind van Jan Al en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 83.

238.   JACOB AL {i712} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1880, in Beemster, als kind van Jan Al en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 83.

239.   TRIJNTJE AL {i713} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 september 1884, in Beemster, als kind van Jan Al en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 83. Trijntje is gestorven op 25 augustus 1888, 3 jaar oud, in Beemster.

240.   CORNELIA AL {i714} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 januari 1888, in Beemster, als kind van Jan Al en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 83. Cornelia is gestorven in 1969, ongeveer 81 jaar oud, in Wijde Wormer.
Cornelia huwde haar achterneef, 1 gen. verwijderd, Jan Beets.
241.   JAN AL {i728} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 december 1890, in Beemster, als kind van Jan Al en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 83.
242.   ANNEKE VAN GENDEREN {i730} (Tijs' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 23 januari 1892, in Amsterdam, als kind van Pieter Dielece van Genderen en Elisabeth de Waal, zoals getoond binnen stamboom 95.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anneke van Genderen"]
Jan Al, 23 jaar oud, huwde Anneke van Genderen, 22 jaar oud, op 26 maart 1914 in Beemster. Zij kregen twee kinderen:
Grietje Al in 1916
Piet Al in 1924
Deze familie wordt getoond als stamboom 95.
243.   HENDRIK AL {i729} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 mei 1898, in Beemster, als kind van Jan Al en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 83. Hendrik is gestorven op 21 mei 1898, als zuigeling, in Beemster.

244.   CORNELIS STEEN {i2832} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1881, in Sloten, als kind van Gerrit Steen en Doortje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84.
245.   CORNELIA TAKES {i2833} (Tijs' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Steen, ongeveer 25 jaar oud, huwde Cornelia Takes in 1906 in Haarlem. Zie stamboom 96.
246.   JACOB STEEN {i2834} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1884, in Sloten, als kind van Gerrit Steen en Doortje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Jacob is gestorven op 1 augustus 1896, ongeveer 12 jaar oud, in Heemstede.

247.   AAFJE STEEN {i2835} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1888, in Sloten, als kind van Gerrit Steen en Doortje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84.
248.   JOHAN HERMAN GEUS {i2836} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter).
Johan Herman Geus huwde Aafje Steen in Haarlemmerliede. Zie stamboom 97.
249.   CORNELIS BROUWER {i1435} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 maart 1879, in Sloten (NH), als kind van Dirk Brouwer en Aagje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 85.

250.   JACOB BROUWER {i2837} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 februari 1881, in Sloten, als kind van Dirk Brouwer en Aagje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 85.

251.   DIRK BROUWER {i2838} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 mei 1883, in Sloten (NH), als kind van Dirk Brouwer en Aagje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 85.

252.   CORNELIA BROUWER {i2839} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 oktober 1885, in Sloten (NH), als kind van Dirk Brouwer en Aagje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 85. Cornelia is gestorven op 26 april 1893, 7 jaar oud, in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

253.   TEUNIS BROUWER {i2840} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 september 1888, in Sloten (NH), als kind van Dirk Brouwer en Aagje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 85.

254.   CORNELIA MARIA HOOGERBEETS {i690} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 april 1890, in Amsterdam, als kind van Dirk Hoogerbeets en Maria Elisabeth Brouwers, zoals getoond in stamboom 86. Cornelia Maria is gestorven op 27 mei 1958, 68 jaar oud, in Den Haag.
255.   MATTHIJS WILLEM SCHALIJ {i2764} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 21 februari 1875, in Breukelen-Nijenrode, als kind van Matthijs Willem Schalij en Dina Adriana Lagerweij, zoals getoond binnen stamboom 98. Matthijs Willem is gestorven op 18 juni 1936, 61 jaar oud, in Den Haag.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Matthijs Willem Schalij"]
Matthijs Willem Schalij, 55 jaar oud, huwde Cornelia Maria Hoogerbeets, 40 jaar oud, op 17 april 1930 in Den Haag. Zie stamboom 98.
256.   MARIA JOHANNA HOOGERBEETS {i691} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 september 1891, in Amsterdam, als kind van Dirk Hoogerbeets en Maria Elisabeth Brouwers, zoals getoond in stamboom 86. Maria Johanna is gestorven op 13 augustus 1971, 79 jaar oud, in Haarlem.
257.   JACOB JOHAN SMIT {i1322} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 29 maart 1880, in Haarlem. Jacob Johan is gestorven op 19 december 1944, 64 jaar oud, in Indonesië.
Jacob Johan Smit, 32 jaar oud, huwde Maria Johanna Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 16 december 1912 in Den Haag. Zij kregen twee kinderen:
Neline Aafje Maria Smit in 1914
Willem Hendrik Dirk Smit in 1916
Deze familie wordt getoond als stamboom 99.
258.   JACOB PIETER HOOGERBEETS {i359} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 oktober 1892, in Amsterdam, als kind van Dirk Hoogerbeets en Maria Elisabeth Brouwers, zoals getoond in stamboom 86. Jacob Pieter is gestorven op 23 februari 1945, 52 jaar oud, in Bandoeng (Indonesië).
259.   FLORENCE PRUDENCE HORTENSE HUIJER {i489} (Tijs' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 28 januari 1907, in Soerabaja (Indonesië), als kind van Johannes Nicolaas Huijer en Florence Charlotte Marie May, zoals getoond in stamboom 175. Florence Prudence Hortense is gestorven op 7 augustus 1999, 92 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Florence Prudence Hortense Huijer"]
Jacob Pieter Hoogerbeets, 35 jaar oud, huwde Florence Prudence Hortense Huijer, 21 jaar oud, op 28 januari 1928 in Bangil (Indonesië). Zij kregen drie kinderen:
Florence Maria Hoogerbeets in 1928
Maria Cornelia Hoogerbeets
Jacob Dirk Hoogerbeets in 1932
Deze familie wordt getoond als stamboom 100.
260.   MARGARETHA CATHARINA HOOGERBEETS {i692} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 oktober 1895, in Amsterdam, als kind van Dirk Hoogerbeets en Maria Elisabeth Brouwers, zoals getoond in stamboom 86. Margaretha Catharina is gestorven op 29 augustus 1896, als zuigeling, in Bussum.

261.   ELISABETH MARIA HOOGERBEETS {i1319} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 maart 1898, in Bussum, als kind van Dirk Hoogerbeets en Maria Elisabeth Brouwers, zoals getoond in stamboom 86. Elisabeth Maria is gestorven in 1972, ongeveer 74 jaar oud, in Montreal (Canada).
262.   EDOUARD JEAN JOSEPH DE VIJNCK {i1320} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter).
Edouard Jean Joseph de Vijnck huwde Elisabeth Maria Hoogerbeets, 31 jaar oud, op 26 oktober 1929 in Den Haag. Zij kregen een zoon:
Alfred M.J de Vijnck
Deze familie wordt getoond als stamboom 101.
263.   DOROTHEA JOHANNA HOOGERBEETS {i2841} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 juli 1900, in Bussum, als kind van Dirk Hoogerbeets en Maria Elisabeth Brouwers, zoals getoond in stamboom 86. Dorothea Johanna is gestorven op 2 december 1930, 30 jaar oud, in Wassenaar.
264.   JOHN WILLIAM COIT {i2842} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter).
John William Coit huwde Dorothea Johanna Hoogerbeets, 22 jaar oud, op 20 januari 1923 in Den Haag. Zie stamboom 102.
265.   CORNELIA SOPHIA HOOGERBEETS {i351} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 juli 1890, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets en Sophia Clara Boursault, zoals getoond in stamboom 88. Cornelia Sophia is gestorven op 2 augustus 1978, 88 jaar oud.
266.   NAMLE DE VISSER {i1299} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter). Namle is gestorven in 1945.
Namle de Visser huwde Cornelia Sophia Hoogerbeets. Zij kregen vier kinderen:
Sophia Clara de Visser in 1922
Roelie de Visser in 1923
Aize de Visser in 1928
Hendrik de Visser in 1928
Deze familie wordt getoond als stamboom 103.
267.   CHRISTIAAN NICOLAAS HENDRIKUS HOOGERBEETS {i352} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 december 1891, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets en Sophia Clara Boursault, zoals getoond in stamboom 88. Christiaan Nicolaas Hendrikus is gestorven op 4 mei 1918, 26 jaar oud.

268.   CLARA JACOBA DORINA HOOGERBEETS {i353} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 maart 1894, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets en Sophia Clara Boursault, zoals getoond in stamboom 88. Clara Jacoba Dorina is gestorven op 19 september 1942, 48 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Verpleegster.

269.   JACOBA EMMA HOOGERBEETS {i354} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 augustus 1896, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets en Sophia Clara Boursault, zoals getoond in stamboom 88. Jacoba Emma is gestorven op 10 december 1973, 77 jaar oud, in Leusden.
270.   PIETER BARTEL ORANJE {i971} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 15 juli 1897, in Goes, als kind van Cornelis Oranje en Henderina Cornelia Meijers, zoals getoond binnen stamboom 104. Pieter Bartel is gestorven op 24 december 1979, 82 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Bartel Oranje"]
Pieter Bartel Oranje, 28 jaar oud, huwde Jacoba Emma Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 17 september 1925 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Christiaan Nicolaas Oranje in 1927
Cornelia Hendrina Oranje in 1928
Sophia Clara Oranje in 1930
Hendrika Jacoba Oranje in 1942
Deze familie wordt getoond als stamboom 104.
271.   DIRK EGBERTUS HOOGERBEETS {i73} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 februari 1899, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets en Sophia Clara Boursault, zoals getoond in stamboom 88. Dirk Egbertus is gestorven op 25 september 1975, 76 jaar oud, in Den Haag.
272.   DORA LUISE LONCKE {i1309} (Tijs' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Dirk Egbertus Hoogerbeets, 52 jaar oud, huwde Dora Luise Loncke op 12 september 1951. Zie stamboom 105.
273.   HENDRIKUS EGBERTUS HOOGERBEETS {i72} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 februari 1899, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets en Sophia Clara Boursault, zoals getoond in stamboom 88. Hendrikus Egbertus is gestorven op 16 mei 1966, 67 jaar oud, in Amsterdam.

274.   SOPHIA CLARA GRETA HOOGERBEETS {i355} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 maart 1902, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets en Sophia Clara Boursault, zoals getoond in stamboom 88.
275.   JOHAN ROTGANS {i974} (Tijs' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 9 augustus 1888, in Schagen, als kind van Jan Rotgans en Antje Roggeveen, zoals getoond binnen stamboom 106. Johan is gestorven op 28 februari 1961, 72 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johan Rotgans"]
Johan Rotgans, 35 jaar oud, huwde Sophia Clara Greta Hoogerbeets, 22 jaar oud, op 2 juli 1924 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Lucas Rombout Rotgans in 1927
Deze familie wordt getoond als stamboom 106.
276.   ROMBOUT HOOGERBEETS {i79} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 mei 1906, in Amsterdam, als kind van Hendrikus Hoogerbeets en Sophia Clara Boursault, zoals getoond in stamboom 88. Rombout is gestorven op 13 december 1955, 49 jaar oud, in Nieuwer Amstel.

277.   CORNELIA JACOMINA PETRONELLA HOOGERBEETS {i693} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 augustus 1894, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets en Johanna Petronella Jacomina van den Broek, zoals getoond in stamboom 89. Cornelia Jacomina Petronella is gestorven op 29 november 1910, 16 jaar oud, in Amsterdam.

278.   JACOMINA PETRONELLA HOOGERBEETS {i694} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 juli 1895, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets en Johanna Petronella Jacomina van den Broek, zoals getoond in stamboom 89. Jacomina Petronella is gestorven op 17 juni 1911, 15 jaar oud, in Amsterdam.

279.   JACOB HOOGERBEETS {i43} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 februari 1897, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets en Johanna Petronella Jacomina van den Broek, zoals getoond in stamboom 89. Jacob is gestorven in november 1989, 92 jaar oud.
280.   PIETERNELLA WENDERHOLD {i42} (Tijs' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 2 september 1895, in Amsterdam, als kind van Johann Hermann Wenderhold en Maria Cornelia Spruijt, zoals getoond binnen stamboom 107. Pieternella is gestorven op 3 september 1971, 76 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieternella Wenderhold"]
Jacob Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Pieternella Wenderhold, 30 jaar oud, op 8 oktober 1925 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Jacob Hoogerbeets in 1927
Piet Hoogerbeets in 1931
Jacoba Pieternella Hoogerbeets in 1933
Herman Hoogerbeets in 1936
Deze familie wordt getoond als stamboom 107.
281.   MARIA ELISABETH HOOGERBEETS {i695} (Tijs' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 april 1898, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets en Johanna Petronella Jacomina van den Broek, zoals getoond in stamboom 89. Maria Elisabeth is gestorven op 24 mei 1898, als zuigeling, in Amsterdam.

282.   LAMBERTUS WILHELM HOOGERBEETS {i696} (Tijs' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 maart 1899, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets en Johanna Petronella Jacomina van den Broek, zoals getoond in stamboom 89. Lambertus Wilhelm is gestorven op 4 november 1924, 25 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Beroep: rijwielhersteller.
283.   ELISABETH CATHARINA CLAASSEN {i697} (Tijs' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 augustus 1894, in Middelburg, als kind van Jacob Johannes Claassen en Cornelia Antoinetta Baale, zoals getoond binnen stamboom 108. Elisabeth Catharina is gestorven op 31 juli 1960, 65 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Catharina Claassen"]
Lambertus Wilhelm Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Elisabeth Catharina Claassen, 26 jaar oud, op 31 maart 1921 in Amsterdam. Zie stamboom 108.

Generatie van 7 maal achter-achterkleinkinderen

284.   JAN BEETS {i715} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 oktober 1888, in Jisp, als kind van Dirk Beets en Guurtje de Jongh, zoals getoond in stamboom 93. Jan is gestorven op 2 augustus 1969, 80 jaar oud, in Wijde Wormer.
Noot:  Beroep: tuinman.
Jan huwde zijn achternicht, 1 gen. verwijderd, Cornelia Al.
Jan Beets, 22 jaar oud, huwde Cornelia Al, 23 jaar oud, op 30 april 1911 in Beemster. Zij kregen drie kinderen:
Guurtje Beets in 1912
Jan Beets in 1913
Grietje Beets in 1916
Deze familie wordt getoond als stamboom 94.
285.   GUURTJE BEETS {i716} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 maart 1912, in Beemster, als kind van Jan Beets en Cornelia Al, zoals getoond in stamboom 94.

286.   JAN BEETS {i717} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 oktober 1913, in Beemster, als kind van Jan Beets en Cornelia Al, zoals getoond in stamboom 94. Jan is gestorven op 9 maart 1999, 85 jaar oud, in Zaandam.
287.   TRIJNTJE GROOT {i719} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 22 september 1914, in Wormer, als kind van Jan Groot en Trijntje Duyvis, zoals getoond binnen stamboom 109. Trijntje is gestorven op 29 juli 2000, 85 jaar oud, in Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Groot"]
Jan Beets, 22 jaar oud, huwde Trijntje Groot, 21 jaar oud, op 29 april 1936 in Oostzaan. Zij kregen vier kinderen:
Jan Beets in 1939
Cornelis Beets in 1941
Thea Beets in 1944
Dirk Beets in 1949
Deze familie wordt getoond als stamboom 109.
288.   GRIETJE BEETS {i718} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 februari 1916, in Beemster, als kind van Jan Beets en Cornelia Al, zoals getoond in stamboom 94.

289.   GRIETJE AL {i733} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 maart 1916, in Beemster, als kind van Jan Al en Anneke van Genderen, zoals getoond in stamboom 95.
290.   MAARTEN JAN KWANTES {i735} (Tijs' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 12 mei 1911, in Ilpendam, als kind van Willem Kwantes en Geertje Overdijk, zoals getoond binnen stamboom 110.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maarten Jan Kwantes"]
Maarten Jan Kwantes, 26 jaar oud, huwde Grietje Al, 21 jaar oud, op 26 augustus 1937 in Beemster. Zij kregen drie kinderen:
Anneke Kwantes in 1938
Jan Kwantes in 1951
Willem Kwantes
Deze familie wordt getoond als stamboom 110.
291.   PIET AL {i734} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 oktober 1924, in Beemster, als kind van Jan Al en Anneke van Genderen, zoals getoond in stamboom 95. Piet is gestorven op 2 oktober 1999, 74 jaar oud, in Beemster.
292.   GRE MULDERIJ {i748} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon).
Piet Al huwde Gre Mulderij. Zij kregen drie kinderen:
Ineke Al
Jan Al
Peter Al
Deze familie wordt getoond als stamboom 111.
293.   NELINE AAFJE MARIA SMIT {i1324} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 november 1914, in Bandung (Indonesië), als kind van Jacob Johan Smit en Maria Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 99.
294.   GEORGE RICHARD CONINCK WESTENBERG {i1329} (Tijs' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 31 augustus 1907, in Antwerpen. George Richard is gestorven op 24 juni 1990, 82 jaar oud, in Haarlem.
George Richard Coninck Westenberg huwde Neline Aafje Maria Smit. Zie stamboom 112.
Noot:  hebben drie dochters.
295.   WILLEM HENDRIK DIRK SMIT {i1323} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 maart 1916, in Bandung (Indonesië), als kind van Jacob Johan Smit en Maria Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 99. Willem Hendrik Dirk is gestorven op 31 december 2001, 85 jaar oud, in Amstelveen.
296.   NELLY KORTEWEG {i1325} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 9 juli 1917, in Utrecht. Nelly is gestorven op 7 augustus 1986, 69 jaar oud, in Amstelveen.
Willem Hendrik Dirk Smit, 30 jaar oud, huwde Nelly Korteweg, 29 jaar oud, op 9 juli 1946 in Jakarta (Indonesië). Zij kregen drie kinderen:
Frans Jacob Willem Smit in 1947
Maria Johanna Christina Smit in 1948
Jacob Johan Smit in 1952
Deze familie wordt getoond als stamboom 113.
297.   FLORENCE MARIA HOOGERBEETS {i262} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 december 1928, in Malang, als kind van Jacob Pieter Hoogerbeets en Florence Prudence Hortense Huijer, zoals getoond in stamboom 100.
Florence Maria huwde 2 maal, die omvatten Ruurd Johannes Heerema.
Florence Maria kreeg een dochter:
Justine Merei Hoogerbeets in 1968
Deze familie wordt getoond als stamboom 115.
298.   RUURD JOHANNES HEEREMA {i1444} (Tijs' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 5 september 1917, in Sneek (Friesland), als kind van Schelte Heerema en Catharina Pars, zoals getoond binnen stamboom 114. Ruurd Johannes is gestorven op 17 januari 2000, 82 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Ruurd Johannes Heerema"]
Ruurd Johannes Heerema, 35 jaar oud, huwde Florence Maria Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 21 februari 1953 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Hortense Catharina Heerema in 1954
Deze familie wordt getoond als stamboom 114.
Noot:  gescheiden 20 Augustus 1968 te Amsterdam.
299.   MARIA CORNELIA HOOGERBEETS {i490} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Pieter Hoogerbeets en Florence Prudence Hortense Huijer, zoals getoond in stamboom 100.
300.   JACOB MIJNDERT VAN GENT {i1331} (Tijs' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 17 juni 1928, in Breda, als kind van Jacob Arie van Gent en Jacoba Jeannette Walburg, zoals getoond binnen stamboom 116.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacob Mijndert van Gent"]
Jacob Mijndert van Gent huwde Maria Cornelia Hoogerbeets in Australië. Zij kregen twee zonen:
Marcel Paul Walburg van Gent
Jaap Walburg van Gent
Deze familie wordt getoond als stamboom 116.
301.   JACOB DIRK HOOGERBEETS {i258} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 februari 1932, in (Indonesië), als kind van Jacob Pieter Hoogerbeets en Florence Prudence Hortense Huijer, zoals getoond in stamboom 100. Jacob Dirk is gestorven in 1993, ongeveer 61 jaar oud, in USA.
Jacob Dirk huwde drie maal. Hij huwde met Louise Anna Schilt, Patricia Jane Thomas en Evelyn Grace Williams.
302.   LOUISE ANNA SCHILT {i259} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 3 februari 1934, in Haarlem.
Jacob Dirk Hoogerbeets, ongeveer 21 jaar oud, huwde Louise Anna Schilt, ongeveer 19 jaar oud, in 1953 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Louise Hortense Hoogerbeets in 1953
Rombout Hoogerbeets in 1955
Deze familie wordt getoond als stamboom 117.
303.   PATRICIA JANE THOMAS {i263} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 2 december 1939, in Polson MT.
Jacob Dirk Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Patricia Jane Thomas, 23 jaar oud, op 6 juni 1963 in Fort Lauderdale MI. Zij kregen twee kinderen:
Linda Jane Hoogerbeets in 1967
Joel Dirk Hoogerbeets in 1969
Deze familie wordt getoond als stamboom 118.
304.   EVELYN GRACE WILLIAMS {i266} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 15 augustus 1943, in San Diego, California (USA).
Jacob Dirk Hoogerbeets, 43 jaar oud, huwde Evelyn Grace Williams, 32 jaar oud, op 28 november 1975 in Nevada (USA). Zij kregen een dochter:
Heidi Jean Hoogerbeets in 1977
Deze familie wordt getoond als stamboom 119.
305.   ALFRED M.J DE VIJNCK {i1321} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Edouard Jean Joseph de Vijnck en Elisabeth Maria Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 101.

306.   SOPHIA CLARA DE VISSER {i1311} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 maart 1922 als kind van Namle de Visser en Cornelia Sophia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 103.

307.   ROELIE DE VISSER {i1310} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 augustus 1923 als kind van Namle de Visser en Cornelia Sophia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 103.

308.   AIZE DE VISSER {i1312} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 december 1928 als kind van Namle de Visser en Cornelia Sophia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 103.

309.   HENDRIK DE VISSER {i1313} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 december 1928 als kind van Namle de Visser en Cornelia Sophia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 103.

310.   CHRISTIAAN NICOLAAS ORANJE {i1300} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 maart 1927 als kind van Pieter Bartel Oranje en Jacoba Emma Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104.
311.   MARRIGJE DEN UYL {i1304} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon). Marrigje is gestorven op 11 juli 2009.
Christiaan Nicolaas Oranje, 27 jaar oud, huwde Marrigje den Uyl op 14 oktober 1954. Zie stamboom 120.
312.   CORNELIA HENDRINA ORANJE {i1301} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 mei 1928 als kind van Pieter Bartel Oranje en Jacoba Emma Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104. Cornelia Hendrina is gestorven op 30 januari 2005, 76 jaar oud.
313.   JAN JACOBUS VAN DEN BERG {i1305} (Tijs' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter). Jan Jacobus is gestorven op 30 november 2001.
Jan Jacobus van den Berg huwde Cornelia Hendrina Oranje, 35 jaar oud, op 7 februari 1964. Zie stamboom 121.
314.   SOPHIA CLARA ORANJE {i1302} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 november 1930 als kind van Pieter Bartel Oranje en Jacoba Emma Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104.
315.   ZILVESTER NIEUWBOER {i1306} (Tijs' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter). Zilvester is gestorven op 26 maart 1998.
Zilvester Nieuwboer huwde Sophia Clara Oranje, 25 jaar oud, op 5 april 1956. Zie stamboom 122.
316.   HENDRIKA JACOBA ORANJE {i1303} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 oktober 1942 als kind van Pieter Bartel Oranje en Jacoba Emma Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104.
317.   OTTO HENDRIK JOHANNES WAGENAAR {i1307} (Tijs' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Otto Hendrik Johannes Wagenaar huwde Hendrika Jacoba Oranje, 24 jaar oud, op 2 december 1966 in Abcoude. Zie stamboom 123.
Noot:  Woonden op 20 april 1967 op De Weer 67 te Zaandam.
318.   LUCAS ROMBOUT ROTGANS {i1308} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 november 1927 als kind van Johan Rotgans en Sophia Clara Greta Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 106. Lucas Rombout is gestorven op 25 mei 1948, 20 jaar oud.

319.   JACOB HOOGERBEETS {i26} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 juni 1927, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets en Pieternella Wenderhold, zoals getoond in stamboom 107.
Noot:  Geen kinderen.
320.   ANTOINETTE VAN DAM {i21} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon).
Jacob Hoogerbeets huwde Antoinette van Dam. Zie stamboom 124.
321.   PIET HOOGERBEETS {i25} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 mei 1931, in Haarlem, als kind van Jacob Hoogerbeets en Pieternella Wenderhold, zoals getoond in stamboom 107.
322.   HENDRIKA CORNELIA BOOM {i22} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 14 januari 1940, in Hoofddorp.
Piet Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Hendrika Cornelia Boom, 19 jaar oud, op 18 maart 1959 in Haarlem. Zij kregen drie kinderen:
Esther Hoogerbeets in 1960
Walter Hoogerbeets in 1972
Annemieke Hoogerbeets in 1974
Deze familie wordt getoond als stamboom 125.
323.   JACOBA PIETERNELLA HOOGERBEETS {i24} (Tijs' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 november 1933, in Haarlem, als kind van Jacob Hoogerbeets en Pieternella Wenderhold, zoals getoond in stamboom 107.
324.   M.M. HEVEL {i2863} (Tijs' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
M.M. Hevel huwde Jacoba Pieternella Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 23 november 1957 in Haarlem. Zie stamboom 126.
325.   HERMAN HOOGERBEETS {i23} (Tijs' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 september 1936, in Haarlem, als kind van Jacob Hoogerbeets en Pieternella Wenderhold, zoals getoond in stamboom 107.
326.   M.TH.C.A.M. KUIPERS {i2864} (Tijs' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon).
Herman Hoogerbeets, 34 jaar oud, huwde M.Th.C.A.M. Kuipers op 9 december 1970 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Andre Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 127.

Generatie van 8 maal achter-achterkleinkinderen

327.   JAN BEETS {i722} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 september 1939, in Purmerend, als kind van Jan Beets en Trijntje Groot, zoals getoond in stamboom 109.
328.   DIA SCHUITEMAKER {i723} (Tijs' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Beets huwde Dia Schuitemaker. Zie stamboom 128.
329.   CORNELIS BEETS {i724} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 maart 1941, in Wormer, als kind van Jan Beets en Trijntje Groot, zoals getoond in stamboom 109. Cornelis is gestorven op 20 april 1946, 5 jaar oud, in Zaandam.

330.   THEA BEETS {i725} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 december 1944, in Wormer, als kind van Jan Beets en Trijntje Groot, zoals getoond in stamboom 109.
331.   KLAAS WIJKSTRA {i726} (Tijs' Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Wijkstra huwde Thea Beets. Zie stamboom 129.
332.   DIRK BEETS {i727} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 februari 1949, in Wormer, als kind van Jan Beets en Trijntje Groot, zoals getoond in stamboom 109.

333.   ANNEKE KWANTES {i738} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 februari 1938, in Beemster, als kind van Maarten Jan Kwantes en Grietje Al, zoals getoond in stamboom 110.
334.   CHRISTIAAN SLOT {i743} (Tijs' Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 19 september 1933, in Beemster, als kind van Paulus Slot en Trijntje van der Hoek, zoals getoond binnen stamboom 130.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Christiaan Slot"]
Christiaan Slot huwde Anneke Kwantes. Zij kregen twee zonen:
Paul Slot
Martin Slot
Deze familie wordt getoond als stamboom 130.
335.   JAN KWANTES {i739} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 mei 1951, in Beemster, als kind van Maarten Jan Kwantes en Grietje Al, zoals getoond in stamboom 110. Jan is gestorven op 8 oktober 1999, 48 jaar oud, in Beemster.
336.   ALIE DONKER {i742} (Tijs' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Kwantes huwde Alie Donker. Zie stamboom 131.
337.   WILLEM KWANTES {i740} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Maarten Jan Kwantes en Grietje Al, zoals getoond in stamboom 110.
338.   WILLY BURGER {i741} (Tijs' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Willem Kwantes huwde Willy Burger. Zie stamboom 132.
339.   INEKE AL {i749} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Piet Al en Gre Mulderij, zoals getoond in stamboom 111.

340.   JAN AL {i750} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Piet Al en Gre Mulderij, zoals getoond in stamboom 111.
341.   SIMONE - {i752} (Tijs' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Al huwde Simone -. Zij kregen twee kinderen:
Dennis Al
Jacqueline Al
Deze familie wordt getoond als stamboom 133.
342.   PETER AL {i751} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Piet Al en Gre Mulderij, zoals getoond in stamboom 111.

343.   FRANS JACOB WILLEM SMIT {i1326} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 maart 1947, in Bandung (Indonesië), als kind van Willem Hendrik Dirk Smit en Nelly Korteweg, zoals getoond in stamboom 113.

344.   MARIA JOHANNA CHRISTINA SMIT {i1327} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 november 1948, in Tomohon (Celebes, Indonesië), als kind van Willem Hendrik Dirk Smit en Nelly Korteweg, zoals getoond in stamboom 113.

345.   JACOB JOHAN SMIT {i1328} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 mei 1952, in Pangkal Pinang (Banka, Indonesië), als kind van Willem Hendrik Dirk Smit en Nelly Korteweg, zoals getoond in stamboom 113.
Noot:  arts.

346.   JUSTINE MEREI HOOGERBEETS {i688} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 december 1968 als kind van Florence Maria Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 115.
Noot:  Niet erkend door de vader.
Justine Merei kreeg een dochter:
Sterre Florence Hoogerbeets in 2000
Deze familie wordt getoond als stamboom 134.
347.   MARCEL PAUL WALBURG VAN GENT {i699} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Mijndert van Gent en Maria Cornelia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 116.

348.   JAAP WALBURG VAN GENT {i1330} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Mijndert van Gent en Maria Cornelia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 116.

349.   LOUISE HORTENSE HOOGERBEETS {i260} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 februari 1953 als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets en Louise Anna Schilt, zoals getoond in stamboom 117.

350.   ROMBOUT HOOGERBEETS {i261} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 april 1955 als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets en Louise Anna Schilt, zoals getoond in stamboom 117.

351.   HORTENSE CATHARINA HEEREMA {i689} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 mei 1954, in Amsterdam, als kind van Ruurd Johannes Heerema en Florence Maria Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 114.

352.   LINDA JANE HOOGERBEETS {i265} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 augustus 1967, in Albuquerque NM, als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets en Patricia Jane Thomas, zoals getoond in stamboom 118.
353.   BRIAN LLOYD DUMONTIER {i567} (Tijs' Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 14 maart 1960, in Kalispell MT.
Brian Lloyd Dumontier, 34 jaar oud, huwde Linda Jane Hoogerbeets, 27 jaar oud, op 14 december 1994 in Las Vegas. Zie stamboom 135.
354.   JOEL DIRK HOOGERBEETS {i264} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juli 1969, in Miami, Florida, USA, als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets en Patricia Jane Thomas, zoals getoond in stamboom 118.
355.   MARIANNE MARIE LEZEAU {i434} (Tijs' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 25 september 1969, in Chicago, Illinois, USA.
Joel Dirk Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Marianne Marie Lezeau, 26 jaar oud, op 2 februari 1996. Zij kregen vier kinderen:
Jacob Oliver Hoogerbeets in 2001
Sophie Marie Hoogerbeets in 2005
Zachary Dirk Hoogerbeets in 2007
Lucas Thomas Hoogerbeets in 2007
Deze familie wordt getoond als stamboom 136.
356.   HEIDI JEAN HOOGERBEETS {i267} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 februari 1977, in Tucson, Arizona (USA), als kind van Jacob Dirk Hoogerbeets en Evelyn Grace Williams, zoals getoond in stamboom 119.

357.   ESTHER HOOGERBEETS {i36} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 januari 1960, in Haarlem, als kind van Piet Hoogerbeets en Hendrika Cornelia Boom, zoals getoond in stamboom 125.

358.   WALTER HOOGERBEETS {i35} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 juli 1972, in Barsingerhorn, als kind van Piet Hoogerbeets en Hendrika Cornelia Boom, zoals getoond in stamboom 125.

359.   ANNEMIEKE HOOGERBEETS {i34} (Tijs' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 november 1974, in Kolhorn, als kind van Piet Hoogerbeets en Hendrika Cornelia Boom, zoals getoond in stamboom 125.

360.   ANDRE HOOGERBEETS {i495} (Tijs' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Herman Hoogerbeets en M.Th.C.A.M. Kuipers, zoals getoond in stamboom 127.

Generatie van 9 maal achter-achterkleinkinderen

361.   PAUL SLOT {i744} (Tijs' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Christiaan Slot en Anneke Kwantes, zoals getoond in stamboom 130.

362.   MARTIN SLOT {i745} (Tijs' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Christiaan Slot en Anneke Kwantes, zoals getoond in stamboom 130.

363.   DENNIS AL {i753} (Tijs' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Al en Simone -, zoals getoond in stamboom 133.

364.   JACQUELINE AL {i754} (Tijs' 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Al en Simone -, zoals getoond in stamboom 133.

365.   STERRE FLORENCE HOOGERBEETS {i1332} (Tijs' 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 februari 2000 als kind van Justine Merei Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 134.
Noot:  Niet erkend door de vader.

366.   JACOB OLIVER HOOGERBEETS {i569} (Tijs' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 januari 2001, in Saint Peters, Missouri, USA, als kind van Joel Dirk Hoogerbeets en Marianne Marie Lezeau, zoals getoond in stamboom 136.

367.   SOPHIE MARIE HOOGERBEETS {i1500} (Tijs' 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 februari 2005, in Saint Peters, Missouri, USA, als kind van Joel Dirk Hoogerbeets en Marianne Marie Lezeau, zoals getoond in stamboom 136.

368.   ZACHARY DIRK HOOGERBEETS {i2292} (Tijs' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 december 2007, in Saint Peters, Missouri, USA, als kind van Joel Dirk Hoogerbeets en Marianne Marie Lezeau, zoals getoond in stamboom 136.

369.   LUCAS THOMAS HOOGERBEETS {i2293} (Tijs' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 december 2007, in Saint Peters, Missouri, USA, als kind van Joel Dirk Hoogerbeets en Marianne Marie Lezeau, zoals getoond in stamboom 136.

 

Web design: Grovon
Copyright © 2000-2012 Grovon
Alle Rechten Voorbehouden