STAMBOOM VAN DIRC VAN DE BEETSE

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.  DIRC VAN DE BEETSE‎ (‎De persoon van dit rapport) werd geboren rond ‎1325 (geschat).
Noot:  ook Dideric de Beets genoemd, schildknaap voor het jaar 1343.
Dirc‎ was de vader van vijf zonen:
Heyndric Dircsz van der Beets‎ in g1350
Gerrit Dircsz van der Beets
Pieter Dircsz van der Beets‎ in g1360
Jan Dircsz van der Beets
Willem Dircsz van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 1.

Generatie van Kinderen

2.  HEYNDRIC DIRCSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1350 (geschat) als kind van Dirc van de Beetse‎, zoals getoond in stamboom 1. Hij is gestorven voor ‎4 mei 1416, ‎jonger dan 66 jaar.
Noot:  ook Heyndric heer dircsz en Heyndric Jonge Dircsz genoemd.
Heyndric‎ was de vader van twee zonen:
Pieter Heyndricsz van der Beets‎ in g1373
Nicolaas Heyndricsz van der Beets‎ in g1375
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
3.  GERRIT DIRCSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirc van de Beetse‎, zoals getoond in stamboom 1.
Noot:  ook Gerard jonge Dircsz genoemd.
Gerrit‎ was de vader van vijf zonen:
Nicolaas Gerritsz van der Beets
Gerrit Gerritsz van der Beets
Claes Gerritsz van der Beets
Bertout Gerritsz van der Beets
Dirc Gerritsz van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 3.
4.  PIETER DIRCSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1360 (geschat) als kind van Dirc van de Beetse‎, zoals getoond in stamboom 1. Hij is gestorven voor ‎25 juli 1409, ‎jonger dan 49 jaar.
Noot:  ook Pieter Heren Dircsz genoemd; in 1396 bij Adelbert van Beyeren aangesteld tegen Oosthuysen; Baljuw van Kennemerland en Vriesland 1394-1395; schout van Alkmaar; vier keer vermeld als raadslid in subscripties van oorkonden van Adelbert van Beyeren (Albrecht van Beijeren).
5.  MACHTELD VAN POELGEEST‎ (‎Dirc‎'s Schoondochter) werd geboren in ‎1365 als kind van Gerrit I van Poelgeest‎ en Beatrix Jansdr van Schoonhoudt‎, zoals getoond in stamboom 24. Zij is gestorven in ‎1423, ‎ongeveer 58 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Machteld van Poelgeest‎"]
Pieter Dircsz van der Beets‎ huwde Machteld van Poelgeest. ‎Zij kregen zeven kinderen:
Bertout Pietersz van der Beets
Jan Pietersz van der Beets
Johanna Pietersdr van der Beets
Aleid Pietersdr van der Beets
Gerrit Pietersz van der Beets
Catharina Pietersdr van der Beets
Machteld Pietersdr van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 4.
6.  JAN DIRCSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirc van de Beetse‎, zoals getoond in stamboom 1. Hij is gestorven voor ‎25 december 1429.
Jan‎ was de vader van een zoon:
Heyndric Jansz van der Beets‎ in g1385
Deze familie wordt getoond als stamboom 5.
7.  WILLEM DIRCSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirc van de Beetse‎, zoals getoond in stamboom 1.
Willem‎ was de vader van drie zonen:
Bertout Willemsz van der Beets
Dirc Willemsz van der Beets
Jacob Willemsz van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 6.

Generatie van Kleinkinderen

8.  PIETER HEYNDRICSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1373 (geschat) als kind van Heyndric Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 2.

9.  NICOLAAS HEYNDRICSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1375 (geschat) als kind van Heyndric Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 2. Hij is gestorven voor ‎25 december 1429, ‎jonger dan 54 jaar.

10.  NICOLAAS GERRITSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 3.
Noot:  12-12-1372: Gerard jonge Dirksz. bij opdracht, LRK 50 fol. 130v nr. 856.
9-8-1389: Gerbrand Gerard jonge Dirkszz. bij overdracht door Nikolaas, zijn oudere broer, die
aankwam van hun vader, LRK 50 fol. 298v nr. 1892.
9-8-1389: Rertout Gerard heer Dirkszz. bij overdracht door Nikolaas, zijn broer, LRK 50 fol.


11.  GERRIT GERRITSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 3.

12.  CLAES GERRITSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 3.
Noot:  ook vermeld als Claes Eggelofsz.
13.  CATHARINA ONBEKEND‎ (‎Dirc‎'s Vrouw van kleinzoon).
Claes Gerritsz van der Beets‎ huwde Catharina Onbekend. ‎Zij kregen een zoon:
Egbert Claesz van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 7.
14.  BERTOUT GERRITSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 3. Hij is gestorven voor ‎21 augustus 1400.
Noot:  Oosthuizen, 8-2-1418: Bertout van der Beets zoals gehouden van heer Gerard van Heemskerk, die balling is en verbeurde aan de graaf, AGH., inv.nr. 710 fol. 9.
Bertout‎ was de vader van een zoon:
Jan Bertoutsz van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 8.
15.  DIRC GERRITSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 3.
Noot:  Berkhout, 11-6-1406: Dirk Gerardsz. van der Beest (!) bij opdracht uit eigen, LRK 54, fol. 27v.
In 1418 schout van Oosthuysen;
22-11-1455: Dirk Gerardsz., burger van Hoorn, bij opdracht uit eigen, LRK 116 c. Friesl., fol.
7v-8.

Dirc‎ was de vader van een dochter:
Catharina van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 9.
16.  BERTOUT PIETERSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Dircsz van der Beets‎ en Machteld van Poelgeest‎, zoals getoond in stamboom 4.
Noot:  schout van Hoorn.
17.  CLEMENTIA DE GREBBER‎ (‎Dirc‎'s Vrouw van kleinzoon) werd geboren als kind van Willem de Grebber‎ en Machteld van Crabbenburg‎, zoals getoond binnen stamboom 10.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Clementia de Grebber‎"]
Bertout Pietersz van der Beets‎ huwde Clementia de Grebber. ‎Zij kregen twee kinderen:
Catharina Bertoutsdr van der Beets
Willem Bertoutsz van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 10.
18.  JAN PIETERSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Dircsz van der Beets‎ en Machteld van Poelgeest‎, zoals getoond in stamboom 4.
19.  HILLEGONDE WILLEMSDR VAN DER BURCH‎ (‎Dirc‎'s Vrouw van kleinzoon) werd geboren als kind van Willem Simonsz van der Burch‎, zoals getoond binnen stamboom 11. Zij is gestorven voor ‎26 april 1399.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hillegonde Willemsdr van der Burch‎"]
Jan Pietersz van der Beets‎ huwde Hillegonde Willemsdr van der Burch. ‎Zij kregen een zoon:
Willem Jansz van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 11.
20.  JOHANNA PIETERSDR VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Dircsz van der Beets‎ en Machteld van Poelgeest‎, zoals getoond in stamboom 4.

21.  ALEID PIETERSDR VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Dircsz van der Beets‎ en Machteld van Poelgeest‎, zoals getoond in stamboom 4. Zij is gestorven voor ‎13 augustus 1440.
22.  JAN MOENS‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van kleindochter).
Jan Moens‎ huwde Aleid Pietersdr van der Beets‎. Zij kregen vier dochters:
Elisabeth Jansdr Moens
Clementia Jansdr Moens
Beatrijs Jansdr Moens
Christina Jansdr Moens
Deze familie wordt getoond als stamboom 12.
23.  GERRIT PIETERSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Dircsz van der Beets‎ en Machteld van Poelgeest‎, zoals getoond in stamboom 4.

24.  CATHARINA PIETERSDR VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Dircsz van der Beets‎ en Machteld van Poelgeest‎, zoals getoond in stamboom 4.
25.  JACOB VAN POELENBURCH‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van kleindochter).
Jacob van Poelenburch‎ huwde Catharina Pietersdr van der Beets‎. Zie stamboom 13.

26.  MACHTELD PIETERSDR VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Dircsz van der Beets‎ en Machteld van Poelgeest‎, zoals getoond in stamboom 4. Zij is gestorven na ‎17 januari 1464.

27.  HEYNDRIC JANSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1385 (geschat) als kind van Jan Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 5.
Noot:  25-12-1429: Hendrik van der Beets bij dode van Jan, zijn vader, en krijgt ten eigen in ruil voor 1
morgen in Oterleek, LRK 62 fol. 112.


28.  BERTOUT WILLEMSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 6. Hij is gestorven voor ‎28 augustus 1451.
29.  AGATHA ONBEKEND‎ (‎Dirc‎'s Vrouw van kleinzoon).
Bertout Willemsz van der Beets‎ huwde Agatha Onbekend. ‎Zij kregen drie kinderen:
Floris Bertoutsz van der Beets
Willem Bertoutsz van der Beets
Ave Bertoutsdr van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 14.
30.  DIRC WILLEMSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 6. Hij is gestorven voor ‎17 november 1402.
Noot:  vermoord en laat kinderen na.

31.  JACOB WILLEMSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Dircsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 6.

Generatie van Achterkleinkinderen

32.  EGBERT CLAESZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Claes Gerritsz van der Beets‎ en Catharina Onbekend‎, zoals getoond in stamboom 7.
Noot:  Oosthuizen, ..-.-14..: Egbert Klaasz. van der Beets, als getuige vermeld 1444, Marquette, 394.

33.  JAN BERTOUTSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Bertout Gerritsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 8.
Noot:  21-8-1400: Jan Bertout Gerardsz. bij dode van zijn vader, LRK 52 fol. 393v.
31-12-1420: Jan Bertoutsz., LRK 62 fol. 10v.
20-12-1430: Jan Bertoutsz., LRK 62 fol. 134v.
14-4-1439: Jan Bertoutsz., LRK 114 fol. 122v.
19-5-1442: Jan Bertoutsz. ten eigen, LRK 115 c. Friesl. fol. 1.


34.  CATHARINA VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirc Gerritsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 9.
Noot:  24-4-1464: Katharina, dochter van Dirk Gerardsz., bij dode van haar vader en Jan Nikolaasz., haar man, is buitenslands, LRK 117 c. Friesl., fol. 1.
14-8-1464: Lijftocht van Jan Nikolaasz. op de mindere helft, LRK 117 c. Friesl., fol. 2v-3.
1-11-1473: Katharina, dochter van Dirk Gerardsz., krijgt ten eigen, omdat het huis zeer vervallen is in ruil voor nr. 52, LRK 118 c. Friesl., fol. 2v-3.

35.  JAN NICOLAASZ‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Jan Nicolaasz‎ huwde Catharina van der Beets‎. Zie stamboom 15.

36.  CATHARINA BERTOUTSDR VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Bertout Pietersz van der Beets‎ en Clementia de Grebber‎, zoals getoond in stamboom 10.
37.  NICOLAAS EGBERTSZ‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Noot:  achternaam ook Eggelsz.
Nicolaas Egbertsz‎ huwde Catharina Bertoutsdr van der Beets‎. Zij kregen een zoon:
Egbert Nicolaasz van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 16.
38.  WILLEM BERTOUTSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Bertout Pietersz van der Beets‎ en Clementia de Grebber‎, zoals getoond in stamboom 10.
Noot:  28-8-1451: Melis Rembrandsz. voor Willem van der Beets bij dode van Bertout, diens vader, Warder 285 fol. 11.

39.  WILLEM JANSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Pietersz van der Beets‎ en Hillegonde Willemsdr van der Burch‎, zoals getoond in stamboom 11.

40.  ELISABETH JANSDR MOENS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Moens‎ en Aleid Pietersdr van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 12. Zij is gestorven voor ‎25 april 1444.
41.  ADRIAAN NICOLAASZ‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Adriaan Nicolaasz‎ huwde Elisabeth Jansdr Moens‎. Zie stamboom 17.

42.  CLEMENTIA JANSDR MOENS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Moens‎ en Aleid Pietersdr van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 12. Zij is gestorven voor ‎28 augustus 1509.
43.  NICOLAAS VAN DE VENNE‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Noot:  ook vermeld als "van Veen" en "claes van der Veen".
Nicolaas van de Venne‎ huwde Clementia Jansdr Moens‎. Zij kregen een zoon:
Jacob Nicolaasz van de Venne
Deze familie wordt getoond als stamboom 18.
44.  BEATRIJS JANSDR MOENS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Moens‎ en Aleid Pietersdr van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 12. Zij is gestorven voor ‎29 oktober 1453.
45.  JAN JANSZ‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Jan Jansz‎ huwde Beatrijs Jansdr Moens‎. Zij kregen twee zonen:
Jan Jansz
Jacob Jansz
Deze familie wordt getoond als stamboom 19.
46.  CHRISTINA JANSDR MOENS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Moens‎ en Aleid Pietersdr van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 12. Zij is gestorven voor ‎8 mei 1505.
47.  WILLEM PIETER MAARTENSZ‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van achterkleindochter).
Willem Pieter Maartensz‎ huwde Christina Jansdr Moens‎. Zij kregen een zoon:
Gerard Willemsz
Deze familie wordt getoond als stamboom 20.
48.  FLORIS BERTOUTSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Bertout Willemsz van der Beets‎ en Agatha Onbekend‎, zoals getoond in stamboom 14. Hij is gestorven voor ‎13 maart 1469.
Floris‎ was de vader van een dochter:
Agatha Florisdr van der Beets
Deze familie wordt getoond als stamboom 21.
49.  WILLEM BERTOUTSZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Bertout Willemsz van der Beets‎ en Agatha Onbekend‎, zoals getoond in stamboom 14.

50.  AVE BERTOUTSDR VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Bertout Willemsz van der Beets‎ en Agatha Onbekend‎, zoals getoond in stamboom 14.

Generatie van 2 maal achter-achterkleinkinderen

51.  EGBERT NICOLAASZ VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas Egbertsz‎ en Catharina Bertoutsdr van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 16. Hij is gestorven na ‎2 juni 1459.
Noot:  11-6-1430: Egbert van der Beets Nikolaasz. bij dode van Katharina Bertoutsdr., weduwe, zijn
moeder, LRK 62 fol. 121v.


52.  JACOB NICOLAASZ VAN DE VENNE‎ (‎Dirc‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Nicolaas van de Venne‎ en Clementia Jansdr Moens‎, zoals getoond in stamboom 18. Hij is gestorven voor ‎30 oktober 1531.

53.  JAN JANSZ‎ (‎Dirc‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz‎ en Beatrijs Jansdr Moens‎, zoals getoond in stamboom 19.

54.  JACOB JANSZ‎ (‎Dirc‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz‎ en Beatrijs Jansdr Moens‎, zoals getoond in stamboom 19.

55.  GERARD WILLEMSZ‎ (‎Dirc‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pieter Maartensz‎ en Christina Jansdr Moens‎, zoals getoond in stamboom 20.
Noot:  burger van Edam.

56.  AGATHA FLORISDR VAN DER BEETS‎ (‎Dirc‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Floris Bertoutsz van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 21. Zij is gestorven voor ‎3 augustus 1451.
Noot:  ook genoemd Aechte. Had zij een tweede huwellijk met Broeder Pietersz?

13-3-1469: Agatha, dochter van Floris van der Beets, bij dode van haar vader, die hield van de
Nijenburg, behorend aan Roeland van Uitkerke, LRK 118 c. Friesl. fol. 1.
7-5-1469: Broeder Pietersz. krijgt voor Agatha, dochter van Floris van der Beets, zijn vrouw, ten
eigen in ruil voor een huis in Haarlem, LRK 118 c. Kenn. fol. 3.

57.  WALRAVEN JACOBSZ‎ (‎Dirc‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Walraven Jacobsz‎ huwde Agatha Florisdr van der Beets‎. Zij kregen een zoon:
Jacob Walravensz
Deze familie wordt getoond als stamboom 22.

Generatie van 3 maal achter-achterkleinkinderen

58.  JACOB WALRAVENSZ‎ (‎Dirc‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Walraven Jacobsz‎ en Agatha Florisdr van der Beets‎, zoals getoond in stamboom 22.
Noot:  3-8-1451: Jacob Walravenz. bij dode van Agatha Florisdr., zijn moeder, LRK 116 c. Amstell.
fol. 5v.

 

webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
copyright © 2002-2023
laatst bijgewerkt op 30 Augustus 2023