STAMBOOM VAN CLAES (HOOGERBEETS)

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.  CLAES (HOOGERBEETS)‎ (‎De persoon van dit rapport) werd geboren rond ‎1610 (geschat).
Claes‎ was de vader van drie zonen:
Ijsbrand Claesz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1631 (geschat)
Jacob Claesz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1634 (geschat)
Aert Claesz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1636 (geschat)
Deze familie wordt getoond als stamboom 1.

1e Generatie van Nakomelingen

2.  IJSBRAND CLAESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1631 (geschat) als kind van Claes (Hoogerbeets)‎, zoals getoond in stamboom 1.
Noot:  1649 varensman te Amsterdam.

3.  JACOB CLAESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1634 (geschat) als kind van Claes (Hoogerbeets)‎, zoals getoond in stamboom 1.
4.  DUIJFJE JANSDR‎ (‎Claes‎'s Schoondochter).
Jacob Claesz Hoogerbeets‎ huwde Duijfje Jansdr. ‎Zij kregen twee kinderen:
Tames Jacobsz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1655 (geschat)
Annetje Jacobsdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
5.  AERT CLAESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1636 (geschat) als kind van Claes (Hoogerbeets)‎, zoals getoond in stamboom 1.
6.  TRIJS PIETERSDR‎ (‎Claes‎'s Schoondochter).
Aert Claesz Hoogerbeets‎, ‎huwde Trijs Pietersdr‎ in ‎1659. Zij kregen een zoon:
Pieter Aertsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 3.

2e Generatie van Nakomelingen

7.  TAMES JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1655 (geschat) als kind van Jacob Claesz Hoogerbeets‎ en Duijfje Jansdr‎, zoals getoond in stamboom 2.
Tames‎ huwde 2 maal, die omvatten Neeltje Gerrits‎.
Noot:  waarschijnlijk zoon van.
Tames‎ was de vader van vijf zonen:
Melchert Tamesz Hoogerbeets‎ is geboren in ‎1675 in Oostzaandam; is gestorven in ‎1761 in (Oostzaandam)
Tijs Tamesz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1685 in Oostzaandam
Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1687 in Oostzaandam; is gestorven in ‎april 1733
Garment Tamesz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1689 in Oostzaandam
Pieter Tamesz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1691 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 5.
8.  NEELTJE GERRITS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van kleinzoon).
Noot:  Neeltje Gerrits is een latere vrouw van Tames omdat in 1714 een zoon van dit echtpaar wordt gedoopt terwijl Melchert al in 1675 werd geboren.
Tames Jacobsz Hoogerbeets‎, ‎jonger dan 48 jaar, huwde Neeltje Gerrits‎ voor ‎1703 in (Oostzaandam)). Zij kregen een zoon:
Tames Tamesz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 4.
Noot:  Volgens lidmatenlijst gereformeerd Oostzaandam op 2 Apr 1702 woonenden op het Fransepad.
9.  ANNETJE JACOBSDR HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Claesz Hoogerbeets‎ en Duijfje Jansdr‎, zoals getoond in stamboom 2. Zij werd gedoopt op ‎27 november 1658, in Oostzaandam.

10.  PIETER AERTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Aert Claesz Hoogerbeets‎ en Trijs Pietersdr‎, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op ‎12 februari 1659, in Oost Zaandam.

3e Generatie van Nakomelingen

11.  MELCHERT TAMESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1675, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 5. Hij is gestorven in ‎1761, ‎ongeveer 86 jaar oud, in (Oostzaandam).
Noot:  Melchert en zijn broers waren vissers. Hij was ook bekend als Melchert Thamensz.

Tsaar Peter de Grote bezocht Zaandam in 1697 toen hij incognito een bezoek aan Nederland bracht. Over dit bezoek het volgende:

De Czaar geraakte te Zaandam insgelijks in kennis met Melchert Tames Hoogerbeets, die een zoogenoemd waterschip voerde, en, of met visschen in de Zuider-Zee, of met het slepen van schepen over de droogte van het Pampus, den kost won. Peter verkoos dit een en ander met eigene oogen op te nemen. Men gaf denzelven in bedenking, dat op zulk eene schuit geen verblijf was, voor hem geschikt, doch dit maakte geene verandering in zijn besluit. Hij wilde eene reis mede doen , en leefde hierbij in alles gelijk met de visscherlieden.

Bron: het boek "Rusland en de Nederlanden: beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen" door Jacobus Scheltema, gepubliceerd door H. Gartman, 1817.

Uit dit boek blijkt dat Melchert in 1675 werd geboren en in 1761 overleed. Gezien het leeftijdsverschil van 10 jaar met broer Tijs, is Melchert waarschijnlijk uit een eerder huwelijk van Tames.

12.  LIJSABETH DIRKS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1687.
Melchert Tamesz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 34 jaar oud, huwde Lijsabeth Dirks,‎ ‎ongeveer 22 jaar oud, rond ‎1709. Zij kregen zeven kinderen:
Jan Melchertsz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1710
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1712 in Oostzaandam
Neltje Melcherts Hoogerbeets
Neeltje Melcherts Hoogerbeets
Neeltje Melchers Hoogerbeets
Dirk Melchertsz Hoogerbeets
Maritje Melcherts Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 6.
Noot:  Volgens lidmatenlijst gereformeerd Oostzaandam woonde het echtpaar op 3 maart 1712 op de Zuijddijk.
13.  TIJS TAMESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1685, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 5.
Tijs‎ huwde drie maal. Hij huwde met Grietje Gerrits‎, Aegie Jakobs‎ en Aagje Klaas‎.
14.  GRIETJE GERRITS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1690.
Tijs Tamesz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 26 jaar oud, huwde Grietje Gerrits,‎ ‎ongeveer 21 jaar oud, rond ‎1711. Zij kregen twee kinderen:
Gerrit Tijsz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1712 in Westzaandam
Neeltje Tijs Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 7.
15.  AEGIE JAKOBS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Tijs Tamesz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 31 jaar oud, huwde Aegie Jakobs‎ rond ‎1716. Zij kregen een dochter:
Neeltje Tijs Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 8.
16.  AAGJE KLAAS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Tijs Tamesz Hoogerbeets‎, ‎ouder dan 31 jaar, huwde Aagje Klaas‎ na ‎februari 1717. Zij kregen twee zonen:
Jakop Tijsz Hoogerbeets
Jan Tijsz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1719
Deze familie wordt getoond als stamboom 9.
17.  JACOB TAMESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1687, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 5. Hij is gestorven in ‎april 1733, ‎ongeveer 45 jaar oud.
Jacob‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Grietje Muusse‎ en Gerretje Gerrits Haak‎.
18.  GRIETJE MUUSSE‎ (‎Claes‎'s Vrouw van achterkleinzoon). Zij is gestorven in ‎april 1732.
Jacob Tamesz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 25 jaar oud, huwde Grietje Muusse‎ in ‎1712. Zij kregen acht kinderen:
Sijmon Jacobsz Hoogerbeets
Muus Jacobsz Hoogerbeets
Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎25 mei 1802 in Oostzaandam
Muijs Jacobsz Hoogerbeets
Taams Jacobsz Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎30 juli 1722 in Oostzaandam
Tamis Jacobsz Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎13 september 1725
Tamis Jacobsz Hoogerbeets
Jan Jacobsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 10.
19.  GERRETJE GERRITS HAAK‎ (‎Claes‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Jacob Tamesz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 45 jaar oud, huwde Gerretje Gerrits Haak‎ in ‎september 1732 in Zaandam. Zie stamboom 11.
Noot:  Jacob was weduwnaar op de Zuijddijk, Gerretje was jd op de hoek van de driehoek op de Brouwersgracht tot Amsterdam.
20.  GARMENT TAMESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1689, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 5.
21.  TRIJNTJE JANS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1695, in Oostzaandam.
Garment Tamesz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 22 jaar oud, huwde Trijntje Jans,‎ ‎ongeveer 16 jaar oud, rond ‎1711 in Oostzaandam. Zij kregen zes kinderen:
Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1712
Neeltje Garments Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎19 mei 1720 in Oostzaandam
Tamis Hoogerbeets
Neeltje Garments Hoogerbeets
Taamis Garment Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎1 augustus 1725 in Oostzaandam
Tamis Garmentsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 12.
22.  PIETER TAMESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1691, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 5.
23.  WENTJE JANS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1695.
Pieter Tamesz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 21 jaar oud, huwde Wentje Jans,‎ ‎ongeveer 17 jaar oud, rond ‎1712. Zij kregen vier kinderen:
Neeltje Pieters Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1712
Maritje Pieters Hoogerbeets
Tames Pietersz Hoogerbeets
Albert Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 13.
24.  TAMES TAMESZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets‎ en Neeltje Gerrits‎, zoals getoond in stamboom 4. Hij werd gedoopt op ‎11 oktober 1714, in Oostzaandam.
Noot:  Tames was volgens de DTB van Oostzaandam een kind van Tames Jacobsz en Neeltje Gerrits. Zie Notes bij Neeltje Gerrits.

4e Generatie van Nakomelingen

25.  JAN MELCHERTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1710 als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets‎ en Lijsabeth Dirks‎, zoals getoond in stamboom 6.
26.  GUURTJE CORNELIS MAASJANNE(S)‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1710 als kind van Cornelis Maasjannes‎, zoals getoond in stamboom 183.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Guurtje Cornelis Maasjanne(S)‎"]
Jan Melchertsz Hoogerbeets‎ huwde Guurtje Cornelis Maasjanne(S)‎ in Zaandam. Zij kregen zes kinderen:
Jan Jansz Hoogerbeets
Trijntje Jans Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎17 maart 1737 in Oostzaandam
Dirk Jansz Hoogerbeets
Trijntje Jans Hoogerbeets
Tamis Jansz Hoogerbeets
Maartje Jans Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 14.
27.  HEIJNDRIK MELCHERTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1712, in Oostzaandam, als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets‎ en Lijsabeth Dirks‎, zoals getoond in stamboom 6.
Heijndrik‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Maartje Cornelis Kluft‎ en Rebecca Hendriks Zwerver‎.
Noot:  Ook bekend als Heijndrik Melgertsz van der Beets.
28.  MAARTJE CORNELIS KLUFT‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 21 jaar oud, huwde Maartje Cornelis Kluft‎ op ‎9 augustus 1733 in Oostzaandam. Zij kregen vijf kinderen:
Antje Heijndriks Hoogerbeets
Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets
Maartje Heijndriks Hoogerbeets
Dirk Heijndriksz Hoogerbeets
Maritje Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 15.
Noot:  jm en jd beiden op het Tweede Kattegat.
29.  REBECCA HENDRIKS ZWERVER‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Hendrik Zwerver‎ en Maria de Vos‎, zoals getoond binnen stamboom 16. Zij werd gedoopt op ‎7 december 1738, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Rebecca Hendriks Zwerver‎"]
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 47 jaar oud, huwde Rebecca Hendriks Zwerver‎ op ‎11 mei 1760 in Oostzaandam. Zij kregen een dochter:
Maria Heijndriks Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 16.
Noot:  Met betoog voor het gerecht, weduwnaar en jd, beiden op de Zuijddijk.
30.  NELTJE MELCHERTS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets‎ en Lijsabeth Dirks‎, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op ‎12 juli 1714, in Oost Zaandam.

31.  NEELTJE MELCHERTS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets‎ en Lijsabeth Dirks‎, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op ‎28 oktober 1717, in Oostzaandam.

32.  NEELTJE MELCHERS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets‎ en Lijsabeth Dirks‎, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op ‎25 januari 1722, in Oostzaandam.
33.  MARKUS PIETERSZ FONS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Ook bekend als Fonds en Funst.
Markus Pietersz Fons‎ huwde Neeltje Melchers Hoogerbeets‎ op ‎14 mei 1741 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Pieter Marcusz Fons‎ is gestorven voor ‎1748 in Oostzaandam
Pieter Marcusz Fons‎ is gestorven voor ‎1749 in Oostzaandam
Pieter Marcusz Fons‎ is gestorven na ‎1811
Melchior Jansz Fons‎ is gestorven voor ‎1762 in Oostzaandam
Evert Marcusz Fons
Lijsbet Markus Fons
Melchert Fons
Deze familie wordt getoond als stamboom 17.
34.  DIRK MELCHERTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets‎ en Lijsabeth Dirks‎, zoals getoond in stamboom 6. Hij werd gedoopt op ‎26 november 1724, in Oostzaandam.

35.  MARITJE MELCHERTS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets‎ en Lijsabeth Dirks‎, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op ‎3 december 1726, in Oostzaandam.

36.  GERRIT TIJSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1712, in Westzaandam, als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Gerrits‎, zoals getoond in stamboom 7. Hij werd begraven op ‎13 oktober 1760 in Oost-Zaandam.
Gerrit‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Aaltgen Ijsbrants‎ en Femna Koerts‎.
Noot:  jm, afkomstig van het Hasepad (Westzaandam).
37.  AALTGEN IJSBRANTS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Noot:  jd, afkomstig van het Hasepad (Westzaandam).
Gerrit Tijsz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 18 jaar oud, huwde Aaltgen Ijsbrants‎ op ‎13 mei 1731 in Westzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets
Guertje Gerritsdr Hoogerbeets
Tijs Gerritsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 18.
Noot:  jm en jd, beiden op het Hasepad.
38.  FEMNA KOERTS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1720, in Zaandam.
Noot:  jd in de Noord.
Gerrit Tijsz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 47 jaar oud, huwde Femna Koerts,‎ ‎ongeveer 39 jaar oud, op ‎11 mei 1760 in Oostzaandam. Zie stamboom 19.
Noot:  Gerrit was toen weduwnaar op het Sluijspad te Oostzaandam.
39.  NEELTJE TIJS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Gerrits‎, zoals getoond in stamboom 7. Zij werd gedoopt op ‎2 september 1714, in Oostzaandam.

40.  NEELTJE TIJS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets‎ en Aegie Jakobs‎, zoals getoond in stamboom 8. Zij werd gedoopt op ‎7 februari 1717, in Oostzaandam.

41.  JAKOP TIJSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets‎ en Aagje Klaas‎, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op ‎5 juni 1718, in Oostzaandam.

42.  JAN TIJSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1719 als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets‎ en Aagje Klaas‎, zoals getoond in stamboom 9.
Noot:  Jan doet belijdenis op 20 april 1739 in Koog aan de Zaan.
43.  MEIJNSJE CLAASDR IJP‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Claas Dircksz Ijp‎ en Antje Dircksdr de Jong‎, zoals getoond in stamboom 188. Zij werd gedoopt op ‎6 oktober 1715, in Westzaan.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Meijnsje Claasdr Ijp‎"]
Jan Tijsz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 19 jaar oud, huwde Meijnsje Claasdr Ijp‎ op ‎7 september 1738 in Westzaan. Zij kregen zeven kinderen:
Guurtje Jansdr Hoogerbeets
Dirk Jansz Hoogerbeets
Neeltje Jansdr Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎1751
Antje Jansdr Hoogerbeets
Neeltje Jansdr Hoogerbeets
Trijntje Jansdr Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎1755
Trijntje Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 20.
Noot:  Jan Tijsz en Meijnsje ontvingen op 7 September 1738 te Westzaan verordeningen. J.m. en j.d. tot Westzaan.

Zij vertrokken in 1739 uit Koog aan de Zaan naar Westzaan.

44.  SIJMON JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Muusse‎, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op ‎29 oktober 1713, in Oostzaandam.

45.  MUUS JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Muusse‎, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op ‎25 juni 1716, in Oostzaandam.

46.  NEELTJE JACOBS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Muusse‎, zoals getoond in stamboom 10. Zij werd gedoopt op ‎25 juli 1717, in Oostzaandam. Zij is gestorven op ‎25 mei 1802 in Oostzaandam.
47.  JAN TEUNISZ GIJSEN‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Teunis Dirksz Gijsen‎ en Trijntje Jans‎, zoals getoond binnen stamboom 21. Hij werd gedoopt op ‎29 oktober 1716, in Oostzaandam. Hij werd begraven op ‎30 maart 1782 in Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Teunisz Gijsen‎"]
Jan Teunisz Gijsen‎ huwde Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎. Zij kregen elf kinderen:
Teunis Jansz Gijsen‎ is gestorven voor ‎22 februari 1742 in Oostzaandam
Tamis Jansz Gijsen‎ is gestorven voor ‎19 augustus 1745 in Oostzaandam
Grietje Jans Gijsen‎ is gestorven voor ‎16 juli 1744 in Oostzaandam
Tames Jansz Gijsen‎ is gestorven voor ‎12 november 1747 in Oostzaandam
Trijntje Jans Gijsen‎ is gestorven voor ‎23 februari 1749 in Oostzaandam
Tames Jansz Gijsen
Trijntje Jans Gijsen
Dieuwertje Jans Gijsen
Jannetje Jans Gijsen‎ is gestorven op ‎18 juni 1813 in Zaandam
Dirk Jansz Gijsen
Jacob Jansz Gijsen
Deze familie wordt getoond als stamboom 21.
48.  MUIJS JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Muusse‎, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op ‎21 maart 1720, in Zaandam.
Noot:  Ook bekend a;s Muews.
49.  GEERTRUIJ DIRKSE SCHUIJLEMAN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Dirk Schuyleman‎ en Geertje Goosens‎, zoals getoond binnen stamboom 22. Zij werd gedoopt op ‎26 augustus 1731, in Amersfoort.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruij Dirkse Schuijleman‎"]
Muijs Jacobsz Hoogerbeets‎ huwde Geertruij Dirkse Schuijleman‎ op ‎15 mei 1759 in Amersfoort. Zij kregen vier kinderen:
Grietje Hoogerbeets
Dirk Hoogerbeets
Dirk Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎12 september 1822
Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 mei 1768 in Amersfoort; is gestorven op ‎8 december 1839 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 22.
50.  TAAMS JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Oostzaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Muusse‎, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op ‎18 mei 1721. Hij is gestorven voor ‎30 juli 1722 in Oostzaandam.

51.  TAMIS JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Muusse‎, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op ‎30 juli 1722, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎13 september 1725.

52.  TAMIS JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Muusse‎, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op ‎5 september 1725, in Oostzaandam.

53.  JAN JACOBSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets‎ en Grietje Muusse‎, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op ‎3 oktober 1726, in Oostzaandam.

54.  KLAAS GARBRANTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1712 als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets‎ en Trijntje Jans‎, zoals getoond in stamboom 12.
Noot:  Ook bekend als Hogerbeets.
55.  MAARTJE GERRITS KALKOVENS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon). Zij werd gedoopt op ‎8 maart 1714, in Oostzaandam.
Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Maartje Gerrits Kalkovens‎ op ‎23 oktober 1735 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Trijntje Claas Hoogerbeets
Garbrant Claasz Hoogerbeets‎ is gestorven in ‎1783 in Oostzaandam
Gerrit Claasz Hoogerbeets
Aaltje Klaas Hoogerbeets
Trijntje Klaas Hoogerbeets
Joost Klaasz Hoogerbeets
Jan Klaasz Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎31 januari 1836 in Zaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 23.
Noot:  Klaas was jm op het Hanepad, Maartje was jd op het Bogaartpad.
56.  NEELTJE GARMENTS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets‎ en Trijntje Jans‎, zoals getoond in stamboom 12. Zij werd gedoopt op ‎27 september 1714, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎19 mei 1720 in Oostzaandam.

57.  TAMIS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets‎ en Trijntje Jans‎, zoals getoond in stamboom 12. Hij werd gedoopt op ‎14 februari 1717, in Zaandam.

58.  NEELTJE GARMENTS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets‎ en Trijntje Jans‎, zoals getoond in stamboom 12. Zij werd gedoopt op ‎19 mei 1720, in Oostzaandam.
59.  JAN CORNELISZ DE HAAS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Jan Cornelisz de Haas‎ huwde Neeltje Garments Hoogerbeets‎ op ‎3 juli 1740 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Trijntje Jans de Haas‎ is gestorven voor ‎4 november 1745 in Oostzaandam
Trijntje Jans de Haas‎ is gestorven voor ‎16 december 1749 in Oostzaandam
Cornelis Jansz de Haas
Trijntje Jans de Haas‎ is gestorven voor ‎2 januari 1757 in Oostzaandam
Garmet Jansz de Haas‎ is gestorven voor ‎26 juli 1753 in Oostzaandam
Garmet Jansz de Haas
Trijntje Jans de Haas
Deze familie wordt getoond als stamboom 24.
Noot:  Jan was jm op het Roozendaal, Neeltje was jd op het Hazepad.
60.  TAAMIS GARMENT HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets‎ en Trijntje Jans‎, zoals getoond in stamboom 12. Hij werd gedoopt op ‎8 april 1723, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎1 augustus 1725 in Oostzaandam.

61.  TAMIS GARMENTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets‎ en Trijntje Jans‎, zoals getoond in stamboom 12. Hij werd gedoopt op ‎1 augustus 1725, in Oostzaandam.

62.  NEELTJE PIETERS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1712 als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets‎ en Wentje Jans‎, zoals getoond in stamboom 13.
63.  KLAAS PIETERSZ LOOS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Pietersz Loos‎ huwde Neeltje Pieters Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, op ‎15 januari 1736 in Oostzaandam. Zie stamboom 25.
Noot:  Noot 1.
64.  MARITJE PIETERS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets‎ en Wentje Jans‎, zoals getoond in stamboom 13. Zij werd gedoopt op ‎5 november 1713, in Oostzaandam.

65.  TAMES PIETERSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets‎ en Wentje Jans‎, zoals getoond in stamboom 13. Hij werd gedoopt op ‎15 december 1715, in Oostzaandam.

66.  ALBERT HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets‎ en Wentje Jans‎, zoals getoond in stamboom 13. Hij werd gedoopt op ‎31 januari 1717, in Oostzaandam.

5e Generatie van Nakomelingen

67.  JAN JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Cornelis Maasjanne(S)‎, zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op ‎7 januari 1731, in Oostzaandam.

68.  TRIJNTJE JANS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Cornelis Maasjanne(S)‎, zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op ‎20 april 1732, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎17 maart 1737 in Oostzaandam.

69.  DIRK JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Cornelis Maasjanne(S)‎, zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op ‎1 december 1733, in Oostzaandam.

70.  TRIJNTJE JANS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Cornelis Maasjanne(S)‎, zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op ‎17 maart 1737, in Oostzaandam.
Trijntje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Jan Cornelisz de Graaf‎ en Klaas Jacobsz Kramer‎.
71.  JAN CORNELISZ DE GRAAF‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Cornelis Gerritsz de Graaf‎ en Stijntje Gerrits‎, zoals getoond binnen stamboom 26. Hij werd gedoopt op ‎24 mei 1733, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎3 december 1767.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Cornelisz de Graaf‎"]
Jan Cornelisz de Graaf‎ huwde Trijntje Jans Hoogerbeets‎ op ‎28 november 1756 in Oostzaandam. Zij kregen zes kinderen:
Cornelis Jansz de Graaf‎ is gestorven voor ‎26 juli 1759 in Oostzaandam
Stijntje Jans de Graaf
Cornelis Jansz de Graaf‎ is gestorven voor ‎19 december 1761 in Oostzaandam
Lijsje Jans de Graaf
Cornelis Jansz de Graaf
Jannetje Jans de Graaf
Deze familie wordt getoond als stamboom 26.
72.  KLAAS JACOBSZ KRAMER‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Jacobsz Kramer‎ huwde Trijntje Jans Hoogerbeets‎ op ‎20 december 1767 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Jacob Klaasz Kramer
Guurtje Klaas Kramer‎ is geboren op ‎3 april 1772 in Oostzaandam
Jan Klaasz Kramer
Deze familie wordt getoond als stamboom 27.
Noot:  Klaas was jm zeggende woonachtig te zijn te Oostzaandam, Trijntje was weduwe alhier op de Zuijddijk.
73.  TAMIS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Cornelis Maasjanne(S)‎, zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op ‎25 december 1739, in Oostzaandam. Hij werd begraven op ‎20 oktober 1784 in Oostzaandam.
74.  LIJSJE JANS DE VRIES‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Pietersz de Vries‎ en Grietje Pieters Heijnis‎, zoals getoond binnen stamboom 28. Zij werd gedoopt op ‎1 juli 1736, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lijsje Jans de Vries‎"]
Tamis Jansz Hoogerbeets‎ huwde Lijsje Jans de Vries‎ op ‎16 juli 1769 in Oostzaandam. Zij kregen vier kinderen:
Jan Tamisz Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎27 juni 1771 in Oostzaandam
Jan Tamisz Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 mei 1777 in Oostzaandam
Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 mei 1777 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 28.
Noot:  Noot 1.
75.  MAARTJE JANS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets‎ en Guurtje Cornelis Maasjanne(S)‎, zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op ‎18 november 1742, in Oostzaandam.

76.  ANTJE HEIJNDRIKS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎ en Maartje Cornelis Kluft‎, zoals getoond in stamboom 15. Zij werd gedoopt op ‎2 maart 1735, in Oostzaandam.

77.  CORNELIS HEIJNDRIKSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎ en Maartje Cornelis Kluft‎, zoals getoond in stamboom 15. Hij werd gedoopt op ‎8 januari 1737, in Oostzaandam.
78.  LIJSBET CORNELIS KALES‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Kales‎ en Maartje Dirks Romeijn‎, zoals getoond binnen stamboom 29. Zij werd gedoopt op ‎27 november 1736, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lijsbet Cornelis Kales‎"]
Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets‎ huwde Lijsbet Cornelis Kales‎ op ‎11 maart 1759 in Oostzaandam. Zij kregen drie dochters:
Maritje Cornelis Hoogerbeets
Maartje Cornelis Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎9 juni 1816 in Zaandam
Antje Cornelis Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 29.
Noot:  jm en jd op de Zuijddijk.
79.  MAARTJE HEIJNDRIKS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎ en Maartje Cornelis Kluft‎, zoals getoond in stamboom 15. Zij werd gedoopt op ‎20 maart 1738, in Oostzaandam.

80.  DIRK HEIJNDRIKSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎ en Maartje Cornelis Kluft‎, zoals getoond in stamboom 15. Hij werd gedoopt op ‎3 november 1740, in Oostzaandam.

81.  MARITJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎ en Maartje Cornelis Kluft‎, zoals getoond in stamboom 15. Zij werd gedoopt op ‎27 november 1742, in Oostzaandam.

82.  MARIA HEIJNDRIKS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets‎ en Rebecca Hendriks Zwerver‎, zoals getoond in stamboom 16. Zij werd gedoopt op ‎4 januari 1761, in Oostzaandam.

83.  PIETER MARCUSZ FONS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons‎ en Neeltje Melchers Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎14 oktober 1745, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎1748 in Oostzaandam.

84.  PIETER MARCUSZ FONS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons‎ en Neeltje Melchers Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎28 maart 1748, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎1749 in Oostzaandam.

85.  PIETER MARCUSZ FONS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons‎ en Neeltje Melchers Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎11 mei 1749, in Oostzaandam. Hij is gestorven na ‎1811.
Pieter‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Grietje Samuels Leneveu‎ en Risje Jacobs Kool‎.
Noot:  Beroep: veerschipper.
86.  GRIETJE SAMUELS LENEVEU‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Samuel Pietersz Leneveu‎ en Maritje Jongejans Bijl‎, zoals getoond binnen stamboom 30. Zij werd gedoopt op ‎4 februari 1753, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje Samuels Leneveu‎"]
Pieter Marcusz Fons‎ huwde Grietje Samuels Leneveu‎ op ‎4 oktober 1778 in Oostzaandam. Zie stamboom 30.
Noot:  Pieter was weduwnaar op de Zuijddijk, Grietje was jd op het Prinsepad.
87.  RISJE JACOBS KOOL‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jacob Fransz Kool‎ en Trijntje Tijmons Olij‎, zoals getoond binnen stamboom 31. Zij werd gedoopt op ‎20 augustus 1752, in Westzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Risje Jacobs Kool‎"]
Pieter Marcusz Fons‎ huwde Risje Jacobs Kool‎ op ‎25 juni 1815 in Zaandam. Zie stamboom 31.
Noot:  Pieter was weduwnaar van Grietje Leneven; Risje was weduwe van Cornelis van der Markt.
88.  MELCHIOR JANSZ FONS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons‎ en Neeltje Melchers Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎23 januari 1752, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎1762 in Oostzaandam.

89.  EVERT MARCUSZ FONS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons‎ en Neeltje Melchers Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎25 april 1754, in Oostzaandam.

90.  LIJSBET MARKUS FONS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons‎ en Neeltje Melchers Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 17. Zij werd gedoopt op ‎12 april 1759, in Oostzaandam.

91.  MELCHERT FONS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons‎ en Neeltje Melchers Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎16 mei 1762, in Oostzaandam.
Noot:  Vernoemd naar zijn grootvader die in 1761 overleed.
92.  JANTJE HENDERIKS LAND‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Melchert Fons‎ huwde Jantje Henderiks Land‎ op ‎15 oktober 1786 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Maritje Melcherts Fons‎ is geboren op ‎20 januari 1790 in Oostzaandam
Neltje Melcherts Fons‎ is geboren op ‎9 juli 1792 in Oostzaandam
Henderik Melchertsz Fons‎ is geboren op ‎14 februari 1794 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 32.
Noot:  Noot 1.
93.  IJSBRAND GERRITSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets‎ en Aaltgen Ijsbrants‎, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op ‎16 september 1731, in Westzaandam.
Ijsbrand‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Imptje Pieters‎ en Agatha Holthuijsen‎.
Noot:  lidmaatregistratie Bovenkarspel, ingeschreven 1757, uitgeschreven 10 mei 1770, verhuist naar Bloemendaal.
94.  IMPTJE PIETERS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ huwde Imptje Pieters. ‎Zij kregen twee kinderen:
Aeltje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 december 1753 in Graft; is gestorven op ‎26 december 1753 in Graft
Pieter Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 33.
95.  AGATHA HOLTHUIJSEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Adrianus Holthuijsen‎ en Sijtje Peijn‎, zoals getoond in stamboom 194. Zij werd gedoopt op ‎13 maart 1737, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Agatha Holthuijsen‎"]
Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ huwde Agatha Holthuijsen‎ op ‎4 mei 1765 in Leiden. Zij kregen vijf kinderen:
Aaltjen Hoogerbeets
Sijtje Hoogerbeets
Gerrit Hoogerbeets
Sijtje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 april 1772 in Bloemendaal
Adrianus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 december 1773 in Bloemendaal
Deze familie wordt getoond als stamboom 34.
Noot:  Bij zijn huwelijk te Leiden wordt vermeld dat IJsbrand in Bovenkarspel woont en dat hij een bewijs van attestatie moest meebrengen.
96.  GUERTJE GERRITSDR HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets‎ en Aaltgen Ijsbrants‎, zoals getoond in stamboom 18. Zij werd gedoopt op ‎19 september 1734, in Westzaandam.

97.  TIJS GERRITSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets‎ en Aaltgen Ijsbrants‎, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op ‎24 februari 1737, in Zaandam.

98.  GUURTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Meijnsje Claasdr Ijp‎, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op ‎11 oktober 1739, in Westzaan.
99.  WILLEM PIETERSZ SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1745, in Westzaan.
Willem Pietersz Schipper,‎ ‎ongeveer 18 jaar oud, huwde Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎ op ‎15 juni 1764 in Westzaan. Zij kregen elf kinderen:
Pieter Willemsz Schipper‎ is gestorven voor ‎1767 in Westzaan
Pieter Willemsz Schipper‎ is gestorven voor ‎1777 in Westzaan
Guurtje Willemsdr Schipper‎ is gestorven voor ‎1773
Jan Willemsz Schipper‎ is gestorven voor ‎1769 in Westzaan
Jan Willemsz Schipper‎ is gestorven voor ‎1771 in Westzaan
Jan Willemsz Schipper‎ is gestorven voor ‎1779 in Westzaan
Guurtje Willemsdr Schipper‎ is geboren op ‎2 maart 1773 in Westzaan; is gestorven voor ‎1779 in Westzaan
Meijnsje Willemsdr Schipper‎ is geboren op ‎18 juli 1774 in Westzaan
Guurtje Willemsdr Schipper‎ is geboren op ‎23 maart 1776 in Westzaan
Pieter Willemsz Schipper‎ is geboren op ‎9 juni 1777 in Westzaan
Jan Willemsz Schipper‎ is geboren op ‎8 juli 1779 in Westzaan
Deze familie wordt getoond als stamboom 35.
100.  DIRK JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Meijnsje Claasdr Ijp‎, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op ‎2 juli 1741, in Westzaan.

101.  NEELTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Meijnsje Claasdr Ijp‎, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op ‎12 april 1743, in Westzaan. Zij is gestorven voor ‎1751.

102.  ANTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Meijnsje Claasdr Ijp‎, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op ‎9 april 1747, in Westzaan.

103.  NEELTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Meijnsje Claasdr Ijp‎, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op ‎15 augustus 1751, in Westzaan.

104.  TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Meijnsje Claasdr Ijp‎, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op ‎29 april 1753, in Westzaan. Zij is gestorven voor ‎1755.

105.  TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets‎ en Meijnsje Claasdr Ijp‎, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op ‎19 oktober 1755, in Westzaan.
106.  KLAAS JACOBSZ KRAMER‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Jacobsz Kramer‎ huwde Trijntje Jansdr Hoogerbeets‎. Zij kregen twee kinderen:
Guurtje Kramer
Jan Kramer
Deze familie wordt getoond als stamboom 36.
107.  TEUNIS JANSZ GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op ‎25 augustus 1740, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎22 februari 1742 in Oostzaandam.

108.  TAMIS JANSZ GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op ‎22 februari 1742, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎19 augustus 1745 in Oostzaandam.

109.  GRIETJE JANS GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op ‎23 juni 1743, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎16 juli 1744 in Oostzaandam.

110.  TAMES JANSZ GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op ‎19 augustus 1745, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎12 november 1747 in Oostzaandam.

111.  TRIJNTJE JANS GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op ‎8 november 1746, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎23 februari 1749 in Oostzaandam.

112.  TAMES JANSZ GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op ‎12 november 1747, in Oostzaandam.

113.  TRIJNTJE JANS GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op ‎23 februari 1749, in Oostzaandam.

114.  DIEUWERTJE JANS GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op ‎12 december 1751, in Oostzaandam.

115.  JANNETJE JANS GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op ‎25 februari 1753, in Oostzaandam. Zij is gestorven op ‎18 juni 1813 in Zaandam.

116.  DIRK JANSZ GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op ‎1 juni 1755, in Oostzaandam.

117.  JACOB JANSZ GIJSEN‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen‎ en Neeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op ‎8 september 1757, in Oostzaandam.

118.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Amersfoort als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets‎ en Geertruij Dirkse Schuijleman‎, zoals getoond in stamboom 22. Zij werd gedoopt op ‎23 mei 1760, in Amersfoort.
119.  GERRIT WILLEMSE‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Gerrit Willemse‎ huwde Grietje Hoogerbeets‎ op ‎8 januari 1802 in Amsterdam. Zie stamboom 37.

120.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets‎ en Geertruij Dirkse Schuijleman‎, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op ‎9 juni 1763, in Amersfoort.
Noot:  Noot 2.

121.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Amersfoort als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets‎ en Geertruij Dirkse Schuijleman‎, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op ‎8 november 1765, in Amersfoort. Hij is gestorven voor ‎12 september 1822.
Dirk‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen‎ en Johanna van Leeuwen‎.
Noot:  Was in 1801 weduwnaar van Amersfoort.
122.  ADRIANA STOFFELINE NIEUWENHUIZEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem.
Dirk Hoogerbeets‎ huwde Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen‎ op ‎8 december 1793 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Geertrui Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 38.
123.  JOHANNA VAN LEEUWEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Waamel. Zij is gestorven op ‎12 september 1822 in Tiel.
Dirk Hoogerbeets‎ huwde Johanna van Leeuwen‎ op ‎25 oktober 1801 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 augustus 1802 in Haarlem
Geertruij Hoogerbeets‎ is geboren op ‎8 augustus 1803 in Haarlem; is gestorven op ‎27 oktober 1875 in Amsterdam
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 november 1804 in Haarlem; is gestorven op ‎13 februari 1886 in Tiel
Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 oktober 1806 in Haarlem; is gestorven op ‎14 juni 1881 in Amsterdam
Lena Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1811 in Tiel; is gestorven op ‎21 oktober 1817 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 39.
124.  JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 mei 1768, in Amersfoort, als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets‎ en Geertruij Dirkse Schuijleman‎, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op ‎27 mei 1770,‎ 2 jaar oud, in Amersfoort. Hij is gestorven op ‎8 december 1839, ‎71 jaar oud, in Leeuwarden.
Jacobus‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Margaretha Verdries‎ en Grietje Sibbes‎.
125.  ANNA MARGARETHA VERDRIES‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎4 juli 1773, in Leeuwarden, als kind van Lodewijk Verdries‎ en Jeltje Simmer‎, zoals getoond binnen stamboom 40. Zij werd gedoopt op ‎11 juli 1773,. ‎ Zij is gestorven op ‎13 juni 1827, ‎53 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Margaretha Verdries‎"]
Jacobus Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, huwde Anna Margaretha Verdries,‎ ‎21 jaar oud, op ‎5 oktober 1794 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Jeltje Jacobs Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 augustus 1797 in Leeuwarden; is gestorven op ‎2 september 1868 in Leeuwarden
Jacobus Muis Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 februari 1799 in Leeuwarden; is gestorven op ‎2 juni 1876 in Veenhuizen (Norg)
Willem Hoogerbeets‎ is geboren in ‎1801 in Diemen; is gestorven op ‎24 februari 1858 in Leeuwarden
Lodewijk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 november 1805 in Haarlem; is gestorven rond ‎1821 in Leeuwarden
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren in ‎1808; is gestorven op ‎26 november 1881 in Arnhem
Coenraad Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1811 in Leeuwarden; is gestorven op ‎5 oktober 1865
Ferdinand Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 mei 1813 in Leeuwarden; is gestorven op ‎13 mei 1884 in Leeuwarden
Geertrui Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 april 1817 in Leeuwarden; is gestorven op ‎21 juli 1836 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 40.
126.  GRIETJE SIBBES‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Jacobus Hoogerbeets‎ huwde Grietje Sibbes. ‎Zij kregen een zoon:
Johannes Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎26 november 1881 in Arnhem
Deze familie wordt getoond als stamboom 41.
Noot:  nog niet bekend.
127.  TRIJNTJE CLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎ en Maartje Gerrits Kalkovens‎, zoals getoond in stamboom 23. Zij werd gedoopt op ‎9 juli 1736, in Oostzaandam.

128.  GARBRANT CLAASZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎ en Maartje Gerrits Kalkovens‎, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op ‎17 juli 1738, in Oostzaandam. Hij is gestorven in ‎1783 in Oostzaandam.
129.  MARIA ROOT‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Garbrant Claasz Hoogerbeets‎ huwde Maria Root‎ op ‎20 april 1766 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Klaas Garbrantsz Hoogerbeets
Johanna Maria Gerbrand Hoogerbeets
Alida Garbrand Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 42.
Noot:  Met betoog van Amsterdam, jm en jd, thans beijden tot Amsterdam.
130.  GERRIT CLAASZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎ en Maartje Gerrits Kalkovens‎, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op ‎5 februari 1741, in Oostzaandam.
131.  TRIJNTJE PIETERS GROENVELD‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Pieter Cornelis Groenveld‎ en Guurtje Jacobs Soet‎, zoals getoond binnen stamboom 43. Zij werd gedoopt op ‎19 juli 1739, in Westzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Pieters Groenveld‎"]
Gerrit Claasz Hoogerbeets‎ huwde Trijntje Pieters Groenveld‎ op ‎17 oktober 1767 in Oostzaandam. Zij kregen een zoon:
Pieter Gerritsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 43.
Noot:  Betoog van de Westzijde, jm op het Bogaardspad, jd aan de Westzijde op het Vermaningspad.
132.  AALTJE KLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎ en Maartje Gerrits Kalkovens‎, zoals getoond in stamboom 23. Zij werd gedoopt op ‎8 augustus 1743, in Oostzaandam.
133.  JAN JACOBSZ DAM‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacob Geurtsz Dam‎ en Trijntje van Hoogstraten‎, zoals getoond binnen stamboom 44. Hij werd gedoopt op ‎12 december 1741, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Jacobsz Dam‎"]
Jan Jacobsz Dam‎ huwde Aaltje Klaas Hoogerbeets‎ op ‎24 augustus 1766 in Oostzaandam. Zij kregen acht kinderen:
Jacob Jansz Dam‎ is gestorven voor ‎13 oktober 1768 in Oostzaandam
Jacob Jansz Dam
Trijntje Jans Dam‎ is gestorven voor ‎6 juli 1777 in Oostzaandam
Maritje Jans Dam‎ is geboren op ‎9 juli 1773 in Oostzaandam; is gestorven voor ‎7 januari 1775 in Oostzaandam
Maritje Jans Dam‎ is geboren op ‎7 januari 1775 in Oostzaandam
Trijntje Jans Dam‎ is geboren op ‎6 juli 1777 in Oostzaandam
Klaas Jansz Dam‎ is geboren op ‎19 augustus 1779 in Oostzaandam; is gestorven voor ‎29 augustus 1784 in Oostzaandam
Klaas Jansz Dam‎ is geboren op ‎29 augustus 1784 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 44.
Noot:  jm Zuijddijk, jd Bogaardspad.
134.  TRIJNTJE KLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎ en Maartje Gerrits Kalkovens‎, zoals getoond in stamboom 23. Zij werd gedoopt op ‎22 januari 1747, in Oostzaandam.
Trijntje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Simon Gerritsz van de Stadt‎ en Sikke Harmensz Fennema‎.
135.  SIMON GERRITSZ VAN DE STADT‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter). Hij werd gedoopt op ‎23 juli 1741, in Westzaandam. Hij werd begraven op ‎13 juni 1778.
Simon Gerritsz van de Stadt‎ huwde Trijntje Klaas Hoogerbeets‎ op ‎21 november 1773 in Oostzaandam. Zie stamboom 45.
Noot:  Betoog naar Westzaandam, jm te Westzaandam op de Hogedijk, jd op het Boogaardpad.
136.  SIKKE HARMENSZ FENNEMA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Sikke Harmensz Fennema‎ huwde Trijntje Klaas Hoogerbeets‎. Zij kregen een dochter:
Maartje Sikkes Fennema‎ is geboren op ‎6 oktober 1786 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 46.
137.  JOOST KLAASZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎ en Maartje Gerrits Kalkovens‎, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op ‎14 september 1749, in Oostzaandam.
Joost‎ huwde drie maal. Hij huwde met Wompje Hendriks Krijgsman‎, Stijntje Willems Boertjes‎ en Maritje Cornelis Spaans‎.
138.  WOMPJE HENDRIKS KRIJGSMAN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Hendrik Jansz Krijgsman‎ en Maartje Pieters Dood‎, zoals getoond binnen stamboom 47. Zij werd gedoopt op ‎2 november 1752, in Oost Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wompje Hendriks Krijgsman‎"]
Joost Klaasz Hoogerbeets‎ huwde Wompje Hendriks Krijgsman‎ op ‎9 juni 1776. Zij kregen zes kinderen:
Klaas Joostsz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 mei 1777 in Oostzaandam; is gestorven op ‎25 november 1834 in Zaandam
Maartje Joosts Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 mei 1779 in Oostzaandam
Maritje Joosts Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 juni 1781 in Oostzaandam
Henderik Joostsz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 oktober 1782 in Oostzaandam
Maartje Joosts Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 juli 1784 in Oostzaandam
Garbrand Joostsz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 februari 1786 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 47.
139.  STIJNTJE WILLEMS BOERTJES‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Joost Klaasz Hoogerbeets‎ huwde Stijntje Willems Boertjes‎ op ‎26 juli 1789 in Oostzaandam. Zie stamboom 48.
Noot:  Joost was weduwnaar op het Bogaardpad, Stijntje was weduwe in de Noord.
140.  MARITJE CORNELIS SPAANS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Spaans‎ en Maritje Heijndriks Duurhout‎, zoals getoond binnen stamboom 49. Zij werd gedoopt op ‎6 januari 1770, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maritje Cornelis Spaans‎"]
Noot:  Ook bekend als Maartje.
Joost Klaasz Hoogerbeets‎ huwde Maritje Cornelis Spaans‎ op ‎8 maart 1799 in Oostzaandam. Zij kregen twee kinderen:
Cornelis Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 juli 1800 in Zaandam; is gestorven op ‎5 oktober 1868 in Zaandam
Maartje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 juli 1804 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 49.
141.  JAN KLAASZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets‎ en Maartje Gerrits Kalkovens‎, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op ‎22 februari 1756, in Oostzaandam. Hij is gestorven op ‎31 januari 1836 in Zaandam.
Jan‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Trijntje Jans Keijzer‎ en Agata Cornelia Roos‎.
142.  TRIJNTJE JANS KEIJZER‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Klaasz Hoogerbeets‎ huwde Trijntje Jans Keijzer‎ op ‎21 september 1783 in Oostzaandam. Zie stamboom 50.
Noot:  Betoog Westzaandam, jm op de Zuijddijk, jd aan de Westzijde.
143.  AGATA CORNELIA ROOS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Roos‎ en Geertje Anthonijs Feber‎, zoals getoond binnen stamboom 51. Zij werd gedoopt op ‎17 januari 1768, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Agata Cornelia Roos‎"]
Jan Klaasz Hoogerbeets‎ huwde Agata Cornelia Roos‎ op ‎17 oktober 1790 in Oostzaandam. Zij kregen vier kinderen:
Maartje Jans Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎18 december 1857 in Zaandam
Cornelis Jansz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 december 1793 in Oostzaandam; is gestorven op ‎25 januari 1815 in Zaandam
Klaas Jansz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 september 1796 in Oostzaandam; is gestorven voor ‎26 november 1799
Klaas Jansz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 november 1799 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 51.
Noot:  Jan was weduwnaar op het Pantepad, Agata was jd op de Zuijddijk.
144.  TRIJNTJE JANS DE HAAS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas‎ en Neeltje Garments Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op ‎19 maart 1741, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎4 november 1745 in Oostzaandam.

145.  TRIJNTJE JANS DE HAAS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas‎ en Neeltje Garments Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op ‎4 november 1745, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎16 december 1749 in Oostzaandam.

146.  CORNELIS JANSZ DE HAAS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas‎ en Neeltje Garments Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op ‎13 april 1747, in Oostzaandam.

147.  TRIJNTJE JANS DE HAAS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas‎ en Neeltje Garments Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op ‎16 december 1749, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎2 januari 1757 in Oostzaandam.

148.  GARMET JANSZ DE HAAS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas‎ en Neeltje Garments Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op ‎9 april 1752, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎26 juli 1753 in Oostzaandam.

149.  GARMET JANSZ DE HAAS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas‎ en Neeltje Garments Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op ‎26 juli 1753, in Oostzaandam.

150.  TRIJNTJE JANS DE HAAS‎ (‎Claes‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas‎ en Neeltje Garments Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op ‎2 januari 1757, in Oostzaandam.

6e Generatie van Nakomelingen

151.  CORNELIS JANSZ DE GRAAF‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op ‎12 december 1756, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎26 juli 1759 in Oostzaandam.

152.  STIJNTJE JANS DE GRAAF‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 26. Zij werd gedoopt op ‎27 oktober 1757, in Oostzaandam.

153.  CORNELIS JANSZ DE GRAAF‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op ‎26 juli 1759, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎19 december 1761 in Oostzaandam.

154.  LIJSJE JANS DE GRAAF‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 26. Zij werd gedoopt op ‎7 september 1760, in Oostzaandam.

155.  CORNELIS JANSZ DE GRAAF‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op ‎19 december 1761, in Oostzaandam.

156.  JANNETJE JANS DE GRAAF‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 26. Zij werd gedoopt op ‎19 januari 1764, in Oostzaandam.

157.  JACOB KLAASZ KRAMER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 27. Hij werd gedoopt op ‎29 mei 1768, in Oostzaandam.

158.  GUURTJE KLAAS KRAMER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 april 1772, in Oostzaandam, als kind van Klaas Jacobsz Kramer‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 27. Zij werd gedoopt op ‎5 april 1772,‎ in Oostzaandam.

159.  JAN KLAASZ KRAMER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer‎ en Trijntje Jans Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 27. Hij werd gedoopt op ‎8 juni 1774, in Oostzaandam.

160.  JAN TAMISZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets‎ en Lijsje Jans de Vries‎, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op ‎10 mei 1770, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎27 juni 1771 in Oostzaandam.

161.  JAN TAMISZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets‎ en Lijsje Jans de Vries‎, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op ‎27 juni 1771, in Oostzaandam.

162.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets‎ en Lijsje Jans de Vries‎, zoals getoond in stamboom 28. Zij werd gedoopt op ‎29 mei 1777,‎ in Oostzaandam.

163.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets‎ en Lijsje Jans de Vries‎, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op ‎29 mei 1777,‎ in Oostzaandam.

164.  MARITJE CORNELIS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets‎ en Lijsbet Cornelis Kales‎, zoals getoond in stamboom 29. Zij werd gedoopt op ‎18 juni 1761, in Oostzaandam.

165.  MAARTJE CORNELIS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets‎ en Lijsbet Cornelis Kales‎, zoals getoond in stamboom 29. Zij werd gedoopt op ‎19 februari 1764, in Oostzaandam. Zij is gestorven op ‎9 juni 1816 in Zaandam.
166.  CORNELIS CORNELISZ LUIJTS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Ook bekend als Luijssen.
Cornelis Cornelisz Luijts‎ huwde Maartje Cornelis Hoogerbeets‎ op ‎22 augustus 1784 in Oostzaandam. Zie stamboom 52.
Noot:  Cornelis was jm op het Kopermolenspad, Maartje was jd op het Hanepad. Op 27 Dec 1789 vertrokken naar Westzanen.
167.  ANTJE CORNELIS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets‎ en Lijsbet Cornelis Kales‎, zoals getoond in stamboom 29. Zij werd gedoopt op ‎28 april 1771, in Oostzaandam.

168.  MARITJE MELCHERTS FONS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 januari 1790, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons‎ en Jantje Henderiks Land‎, zoals getoond in stamboom 32. Zij werd gedoopt op ‎24 januari 1790,‎ in Oostzaandam.

169.  NELTJE MELCHERTS FONS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 juli 1792, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons‎ en Jantje Henderiks Land‎, zoals getoond in stamboom 32. Zij werd gedoopt op ‎12 juli 1792,‎ in Oostzaandam.

170.  HENDERIK MELCHERTSZ FONS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 februari 1794, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons‎ en Jantje Henderiks Land‎, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd gedoopt op ‎16 februari 1794,‎ in Oostzaandam.

171.  AELTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 december 1753, in Graft, als kind van Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ en Imptje Pieters‎, zoals getoond in stamboom 33. Zij is gestorven op ‎26 december 1753, ‎als zuigeling, in Graft.

172.  PIETER HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ en Imptje Pieters‎, zoals getoond in stamboom 33. Hij werd begraven op ‎11 juli 1787 in Haarlem.
Noot:  Akte van borgtocht voor Pieter Hoogerbeets 1-2-1783, IJsbrant Hoogerbeets, schoolmeester en voorzanger te Aelbertsberg of Bloemendaal en Jan Olthuys te Haarlem.

173.  AALTJEN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ en Agatha Holthuijsen‎, zoals getoond in stamboom 34. Zij werd begraven op ‎25 maart 1769 in Grootebroek.
Noot:  Noot 3.

174.  SIJTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ en Agatha Holthuijsen‎, zoals getoond in stamboom 34. Zij werd begraven op ‎20 juli 1769 in Grootebroek.
Noot:  Noot 3.

175.  GERRIT HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ en Agatha Holthuijsen‎, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op ‎17 juni 1770, in Bloemendaal.

176.  SIJTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 april 1772, in Bloemendaal, als kind van Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ en Agatha Holthuijsen‎, zoals getoond in stamboom 34. Zij werd gedoopt op ‎5 april 1772,‎ in Bloemendaal.

177.  ADRIANUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 december 1773, in Bloemendaal, als kind van Ijsbrand Gerritsz Hoogerbeets‎ en Agatha Holthuijsen‎, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op ‎25 december 1773,‎ in Bloemendaal.

178.  PIETER WILLEMSZ SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎24 maart 1765, in Westzaan. Hij is gestorven voor ‎1767 in Westzaan.

179.  PIETER WILLEMSZ SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎8 maart 1767, in Westzaan. Hij is gestorven voor ‎1777 in Westzaan.

180.  GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op ‎8 maart 1767, in Westzaan. Zij is gestorven voor ‎1773.

181.  JAN WILLEMSZ SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎27 november 1768, in Westzaan. Hij is gestorven voor ‎1769 in Westzaan.

182.  JAN WILLEMSZ SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎31 december 1769, in Westzaan. Hij is gestorven voor ‎1771 in Westzaan.

183.  JAN WILLEMSZ SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎31 maart 1771, in Westzaan. Hij is gestorven voor ‎1779 in Westzaan.

184.  GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 maart 1773, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op ‎7 maart 1773,‎ in Westzaan. Zij is gestorven voor ‎1779, ‎jonger dan 5 jaar, in Westzaan.

185.  MEIJNSJE WILLEMSDR SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 juli 1774, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op ‎24 juli 1774,‎ in Westzaan.

186.  GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 maart 1776, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op ‎24 maart 1776,‎ in Westzaan.

187.  PIETER WILLEMSZ SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 juni 1777, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎15 juni 1777,‎ in Westzaan.
188.  MAARTJE PAULUS EVELIJNS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1781.
Pieter Willemsz Schipper‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Maartje Paulus Evelijns,‎ ‎ongeveer 19 jaar oud, rond ‎1800 in Westzaan. Zie stamboom 53.

189.  JAN WILLEMSZ SCHIPPER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 juli 1779, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper‎ en Guurtje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op ‎11 juli 1779,‎ in Westzaan.

190.  GUURTJE KRAMER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer‎ en Trijntje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 36. Zij werd gedoopt op ‎3 april 1772, in Oostzaandam.

191.  JAN KRAMER‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer‎ en Trijntje Jansdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 36. Hij werd gedoopt op ‎8 juni 1774, in Oostzaandam.

192.  GEERTRUI HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen‎, zoals getoond in stamboom 38. Zij werd gedoopt op ‎2 maart 1794, in Haarlem.

193.  JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 augustus 1802, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Johanna van Leeuwen‎, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op ‎25 augustus 1802,‎ in Haarlem.

194.  GEERTRUIJ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 augustus 1803, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Johanna van Leeuwen‎, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op ‎14 augustus 1803,‎ in Haarlem. Zij is gestorven op ‎27 oktober 1875, ‎72 jaar oud, in Amsterdam.
195.  WILLEM GIJSBERT HOENDERVOOGT‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Willem Gijsbert Hoendervoogt‎ huwde Geertruij Hoogerbeets‎, ‎34 jaar oud, op ‎9 augustus 1837 in Amsterdam. Zie stamboom 54.

196.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 november 1804, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Johanna van Leeuwen‎, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op ‎11 november 1804,‎ in Haarlem. Hij is gestorven op ‎13 februari 1886, ‎81 jaar oud, in Tiel.
197.  CATHARINA (TRIJNTJE) SAS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎26 januari 1804, in Buren, Gel. Zij is gestorven op ‎25 februari 1867, ‎63 jaar oud, in Tiel.
Johannes Hoogerbeets‎ huwde Catharina (Trijntje) Sas. ‎Zij kregen zes kinderen:
Dirk Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 november 1825 in Tiel; is gestorven op ‎4 juni 1868 in Tiel
Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 maart 1828 in Tiel; is gestorven op ‎21 oktober 1905 in Tiel
Jacob Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 oktober 1834 in Tiel; is gestorven op ‎15 juni 1875 in Tiel
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 september 1838 in Tiel
Leendert Hoogerbeets‎ is geboren op ‎11 juli 1842 in Tiel; is gestorven op ‎4 februari 1907 in Tiel
Johanna Margaretha Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 december 1848 in Tiel; is gestorven op ‎20 november 1892 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 55.
198.  JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 oktober 1806, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Johanna van Leeuwen‎, zoals getoond in stamboom 39. Hij is gestorven op ‎14 juni 1881, ‎74 jaar oud, in Amsterdam.
199.  FRANCINA CHRISTINA STEPHANA STRIETMAN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎21 april 1811, in Baarn, als kind van Johannes Hendrik Strietman‎ en Johanna Leescher‎, zoals getoond binnen stamboom 56.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Francina Christina Stephana Strietman‎"]
Jacobus Hoogerbeets‎, ‎32 jaar oud, huwde Francina Christina Stephana Strietman,‎ ‎28 jaar oud, op ‎31 juli 1839 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Johanna Elisabeth Geertruida Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 augustus 1839 in Amsterdam
Jacoba Francina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 juni 1841 in Amsterdam
Johanna Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎31 mei 1846 in Amsterdam; is gestorven op ‎10 juni 1925 in Hilversum
Willem Gijsbert Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 november 1849 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 56.
200.  LENA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1811, in Tiel, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Johanna van Leeuwen‎, zoals getoond in stamboom 39. Zij is gestorven op ‎21 oktober 1817, ‎ongeveer 6 jaar oud, in Tiel.

201.  JELTJE JACOBS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 augustus 1797, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Anna Margaretha Verdries‎, zoals getoond in stamboom 40. Zij is gestorven op ‎2 september 1868, ‎71 jaar oud, in Leeuwarden.
202.  ARJAAN (ARJEN) FOLKERTS FEENSTRA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra‎ huwde Jeltje Jacobs Hoogerbeets‎. Zij kregen drie kinderen:
Pietje Feenstra‎ is geboren op ‎14 juni 1820; is gestorven op ‎6 oktober 1908 in Leeuwarden
Jacob Feenstra‎ is geboren op ‎31 juli 1822; is gestorven op ‎22 april 1902 in Leeuwarden
Romke Feenstra‎ is geboren op ‎12 oktober 1831 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 57.
203.  JACOBUS MUIS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 februari 1799, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Anna Margaretha Verdries‎, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op ‎2 juni 1876, ‎77 jaar oud, in Veenhuizen (Norg).
204.  MARIJKE NORBRUIJS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1796, in Leeuwarden.
Jacobus Muis Hoogerbeets‎, ‎21 jaar oud, huwde Marijke Norbruijs,‎ ‎ongeveer 24 jaar oud, op ‎10 december 1820 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 december 1820 in Leeuwarden; is gestorven op ‎27 april 1891 in Idaarderadeel
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎4 oktober 1823 in Leeuwarden; is gestorven op ‎17 maart 1887 in Leeuwarden
Lodewijk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 juni 1826 in Leeuwarden; is gestorven op ‎26 maart 1843 in Leeuwarden
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 januari 1829; is gestorven op ‎13 september 1833 in Leeuwarden
Arjaan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 november 1831 in Leeuwarden; is gestorven op ‎28 augustus 1833 in Leeuwarden
Fimke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 april 1834 in Leeuwarden; is gestorven op ‎11 december 1835 in Leeuwarden
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 september 1836 in Leeuwarden; is gestorven op ‎3 maart 1842 in Leeuwarden
Arjaan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 september 1836 in Leeuwarden; is gestorven op ‎12 juni 1934 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 58.
205.  WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1801, in Diemen, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Anna Margaretha Verdries‎, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op ‎24 februari 1858, ‎ongeveer 56 jaar oud, in Leeuwarden.
206.  WILHELMINA STEFFERING‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎10 mei 1800, in Leeuwarden, als kind van Jan Jacobs Steffering‎ en Dina Hendriks‎, zoals getoond binnen stamboom 59. Zij is gestorven op ‎9 december 1889, ‎89 jaar oud, in Menaldumadeel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmina Steffering‎"]
Willem Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 22 jaar oud, huwde Wilhelmina Steffering,‎ ‎23 jaar oud, op ‎28 september 1823 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Grietje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 december 1823 in Leeuwarden; is gestorven op ‎15 februari 1905 in Leeuwarden
Dina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 april 1826 in Leeuwarden; is gestorven op ‎19 oktober 1826 in Leeuwarden
Dina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 oktober 1827 in Leeuwarden; is gestorven op ‎23 mei 1877 in Leeuwarden
Pietje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 augustus 1830 in Leeuwarden; is gestorven op ‎27 mei 1834 in Leeuwarden
Jacoba Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 maart 1833 in Leeuwarden; is gestorven op ‎14 januari 1908 in Leeuwarden
Jan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎31 augustus 1835 in Leeuwarden; is gestorven op ‎10 september 1842 in Leeuwarden
Coenraad Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 april 1838 in Leeuwarden; is gestorven op ‎21 november 1906 in Leeuwarden
Pietje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 februari 1841 in Leeuwarden; is gestorven op ‎19 december 1919 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 59.
207.  LODEWIJK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 november 1805, in Haarlem, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Anna Margaretha Verdries‎, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven rond ‎1821, ‎ongeveer 15 jaar oud, in Leeuwarden.

208.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1808 als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Anna Margaretha Verdries‎, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op ‎26 november 1881, ‎ongeveer 73 jaar oud, in Arnhem.
Noot:  moerder was Grietje Sibbes!!!
209.  WIJPKJE WOUTERS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1799.
Noot:  Naaister.
Johannes Hoogerbeets‎ huwde Wijpkje Wouters. ‎Zij kregen een zoon:
Gerben Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 oktober 1826 in Leeuwarden; is gestorven op ‎1 januari 1848 in Oegstgeest
Deze familie wordt getoond als stamboom 60.
210.  COENRAAD HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1811, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Anna Margaretha Verdries‎, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op ‎5 oktober 1865, ‎ongeveer 54 jaar oud.
Noot:  54 jaar oud, ongehuwd.

211.  FERDINAND HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 mei 1813, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Anna Margaretha Verdries‎, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op ‎13 mei 1884, ‎70 jaar oud, in Leeuwarden.
212.  SJOUKJE ROSENBERG‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Ferdinand Hoogerbeets‎, ‎48 jaar oud, huwde Sjoukje Rosenberg‎ op ‎24 februari 1862 in Leeuwarden. Zie stamboom 61.

213.  GEERTRUI HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 april 1817, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Anna Margaretha Verdries‎, zoals getoond in stamboom 40. Zij is gestorven op ‎21 juli 1836, ‎19 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Noot 4.

214.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Grietje Sibbes‎, zoals getoond in stamboom 41. Hij is gestorven op ‎26 november 1881 in Arnhem.

215.  KLAAS GARBRANTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets‎ en Maria Root‎, zoals getoond in stamboom 42. Hij werd gedoopt op ‎6 februari 1767, in Amsterdam.

216.  JOHANNA MARIA GERBRAND HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets‎ en Maria Root‎, zoals getoond in stamboom 42. Zij werd gedoopt op ‎2 maart 1769, in Oostzaandam.

217.  ALIDA GARBRAND HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets‎ en Maria Root‎, zoals getoond in stamboom 42. Zij werd gedoopt op ‎26 april 1770, in Oostzaandam.

218.  PIETER GERRITSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Claasz Hoogerbeets‎ en Trijntje Pieters Groenveld‎, zoals getoond in stamboom 43. Hij werd gedoopt op ‎15 oktober 1769, in Oostzaandam.

219.  JACOB JANSZ DAM‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam‎ en Aaltje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op ‎26 juli 1767, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎13 oktober 1768 in Oostzaandam.

220.  JACOB JANSZ DAM‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam‎ en Aaltje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op ‎13 oktober 1768, in Oostzaandam.

221.  TRIJNTJE JANS DAM‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam‎ en Aaltje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op ‎23 juni 1771, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎6 juli 1777 in Oostzaandam.

222.  MARITJE JANS DAM‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 juli 1773, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam‎ en Aaltje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op ‎11 juli 1773,‎ in Oostzaandam. Zij is gestorven voor ‎7 januari 1775, ‎jonger dan 1 jaar, in Oostzaandam.

223.  MARITJE JANS DAM‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 januari 1775, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam‎ en Aaltje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op ‎8 januari 1775,‎ in Oostzaandam.

224.  TRIJNTJE JANS DAM‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 juli 1777, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam‎ en Aaltje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op ‎13 juli 1777,‎ in Oostzaandam.

225.  KLAAS JANSZ DAM‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 augustus 1779, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam‎ en Aaltje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op ‎22 augustus 1779,‎ in Oostzaandam. Hij is gestorven voor ‎29 augustus 1784, ‎jonger dan 5 jaar, in Oostzaandam.

226.  KLAAS JANSZ DAM‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 augustus 1784, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam‎ en Aaltje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op ‎29 augustus 1784,‎ in Oostzaandam.

227.  MAARTJE SIKKES FENNEMA‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 oktober 1786, in Oostzaandam, als kind van Sikke Harmensz Fennema‎ en Trijntje Klaas Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 46.

228.  KLAAS JOOSTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets‎ en Wompje Hendriks Krijgsman‎, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op ‎1 juni 1777,‎ in Oostzaandam. Hij is gestorven op ‎25 november 1834, ‎57 jaar oud, in Zaandam.
Klaas‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Alieda Huijberts Pos‎ en Trijntje Cornelisdr Hottentot‎.
229.  ALIEDA HUIJBERTS POS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Willempje Vuijlssmeer‎, zoals getoond binnen stamboom 62. Zij is gestorven op ‎19 mei 1812 in Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Alieda Huijberts Pos‎"]
Klaas Joostsz Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Alieda Huijberts Pos‎ op ‎16 juli 1801 in Zaandam. Zij kregen drie kinderen:
Wompje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎8 september 1804 in Oostzaandam; is gestorven op ‎1 december 1816 in Zaandam
Huybert Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 november 1807 in Oost Zaandam; is gestorven op ‎19 januari 1820 in Zaandam
Maartje Hoogerbeets‎ is geboren in ‎1809; is gestorven op ‎15 februari 1838 in Zaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 62.
230.  TRIJNTJE CORNELISDR HOTTENTOT‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎27 augustus 1788, in Oostzaan, als kind van Cornelis Dirksz Hottentot‎ en Grietje Sijmons Prins‎, zoals getoond binnen stamboom 64. Zij werd gedoopt op ‎31 augustus 1788,‎ in Oostzaan. Zij is gestorven op ‎9 november 1832, ‎44 jaar oud, in Zaandam.
Trijntje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Klaas Joostsz Hoogerbeets‎ en Dirk Dirksz Klut‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Cornelisdr Hottentot‎"]
Klaas Joostsz Hoogerbeets‎, ‎35 jaar oud, huwde Trijntje Cornelisdr Hottentot,‎ ‎24 jaar oud, op ‎28 maart 1813 in Zaandam. Zij kregen een dochter:
Grietje Hoogerbeets‎ is geboren in ‎1814 in Zaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 63.
Noot:  weduwnaar van Alida Post.
231.  MAARTJE JOOSTS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 mei 1779, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets‎ en Wompje Hendriks Krijgsman‎, zoals getoond in stamboom 47. Zij werd gedoopt op ‎16 mei 1779,‎ in Oostzaandam.

232.  MARITJE JOOSTS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 juni 1781, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets‎ en Wompje Hendriks Krijgsman‎, zoals getoond in stamboom 47. Zij werd gedoopt op ‎10 juni 1781,‎ in Oostzaandam.

233.  HENDERIK JOOSTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 oktober 1782, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets‎ en Wompje Hendriks Krijgsman‎, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op ‎6 oktober 1782,‎ in Oostzaandam.

234.  MAARTJE JOOSTS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 juli 1784, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets‎ en Wompje Hendriks Krijgsman‎, zoals getoond in stamboom 47. Zij werd gedoopt op ‎25 juli 1784,‎ in Oostzaandam.

235.  GARBRAND JOOSTSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 februari 1786, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets‎ en Wompje Hendriks Krijgsman‎, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op ‎16 februari 1786,‎ in Oostzaandam.

236.  CORNELIS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 juli 1800, in Zaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets‎ en Maritje Cornelis Spaans‎, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op ‎31 juli 1800,‎ in Oost Zaandam. Hij is gestorven op ‎5 oktober 1868, ‎68 jaar oud, in Zaandam.
237.  NEELTJE BAKKER‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1795, in Zaandam, als kind van Klaas Bakker‎ en Grietje Duivis‎, zoals getoond binnen stamboom 65.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neeltje Bakker‎"]
Cornelis Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, huwde Neeltje Bakker,‎ ‎ongeveer 32 jaar oud, op ‎25 mei 1828 in Zaandam. Zij kregen een dochter:
Grietje Hoogerbeets‎ is geboren in ‎1830 in Zaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 65.
238.  MAARTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 juli 1804, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets‎ en Maritje Cornelis Spaans‎, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op ‎5 augustus 1804,‎ in Oostzaandam.
Noot:  Moeder wordt bij de doop 'Maartje Cornelis Spaans' genoemd.

239.  MAARTJE JANS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Oostzaandam als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets‎ en Agata Cornelia Roos‎, zoals getoond in stamboom 51. Zij werd gedoopt op ‎21 augustus 1791, in Zaandam. Zij is gestorven op ‎18 december 1857 in Zaandam.
240.  AUKE FOLKJERT ZEIJLEMAKER‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1792, in Kolhorn, als kind van Folkjert Aukesz Zeijlemaker‎ en Antje Ariensdr Pool‎, zoals getoond binnen stamboom 66.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Auke Folkjert Zeijlemaker‎"]
Auke Folkjert Zeijlemaker,‎ ‎ongeveer 30 jaar oud, huwde Maartje Jans Hoogerbeets‎ op ‎22 juni 1823 in Zaandam. Zie stamboom 66.

241.  CORNELIS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 december 1793, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets‎ en Agata Cornelia Roos‎, zoals getoond in stamboom 51. Hij werd gedoopt op ‎15 december 1793,‎ in Oostzaandam. Hij is gestorven op ‎25 januari 1815, ‎21 jaar oud, in Zaandam.

242.  KLAAS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 september 1796, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets‎ en Agata Cornelia Roos‎, zoals getoond in stamboom 51. Hij is gestorven voor ‎26 november 1799, ‎jonger dan 3 jaar.

243.  KLAAS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 november 1799, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets‎ en Agata Cornelia Roos‎, zoals getoond in stamboom 51.

7e Generatie van Nakomelingen

244.  DIRK JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 november 1825, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Catharina (Trijntje) Sas‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎4 juni 1868, ‎42 jaar oud, in Tiel.
Dirk‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Geertruida van Spierenburg‎ en Johanna van Zetten‎.
245.  GEERTRUIDA VAN SPIERENBURG‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎8 april 1825, in Tiel, als kind van Willem van Spierenburg‎ en Geertruida Cordes‎, zoals getoond in stamboom 232. Zij is gestorven op ‎28 januari 1866, ‎40 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruida van Spierenburg‎"]
Dirk Johannes Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Geertruida van Spierenburg,‎ ‎26 jaar oud, op ‎19 april 1851. Zij kregen vijf kinderen:
Johannes Hendrikus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 juli 1852 in Tiel; is gestorven op ‎28 juni 1874 in Tiel
Wilhelmina Geertruida Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 april 1854 in Tiel
Dirk Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎4 mei 1857 in Tiel
Pieter Gerardus Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 oktober 1859 in Tiel
Gerritje Cornelia Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 oktober 1862 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 67.
246.  JOHANNA VAN ZETTEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎19 april 1838, in Rijswijk, als kind van Jan Hendrik van Zetten‎ en Johanna Rijnberk‎, zoals getoond binnen stamboom 68.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna van Zetten‎"]
Dirk Johannes Hoogerbeets‎, ‎40 jaar oud, huwde Johanna van Zetten,‎ ‎28 jaar oud, op ‎3 november 1866. Zij kregen een dochter:
Johanna Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 december 1867 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 68.
247.  PIETER GERARDUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 maart 1828, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Catharina (Trijntje) Sas‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎21 oktober 1905, ‎77 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 5.
248.  DIRKJE VAN KOETSVELD‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎20 februari 1827, in Zoelen, als kind van Floris van Koetsveld‎ en Anna de Wit‎, zoals getoond in stamboom 219. Zij is gestorven op ‎19 augustus 1897, ‎70 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirkje van Koetsveld‎"]
Pieter Gerardus Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, huwde Dirkje van Koetsveld,‎ ‎29 jaar oud, op ‎10 mei 1856 in Tiel. Zij kregen zeven kinderen:
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 oktober 1856 in Tiel; is gestorven op ‎23 januari 1881 in Tiel
Anna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 december 1858 in Tiel; is gestorven op ‎3 oktober 1929 in Tiel
Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 mei 1860 in Tiel; is gestorven op ‎25 januari 1890 in Tiel
Florus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎4 oktober 1862 in Tiel; is gestorven op ‎17 februari 1893 in Tiel
Catharina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 augustus 1864 in Tiel; is gestorven op ‎5 maart 1951 in 's Gravenhage
Jenneke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 september 1866 in Tiel
Jan Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 juni 1869 in Tiel; is gestorven op ‎10 augustus 1906 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 69.
249.  JACOB HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 oktober 1834, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Catharina (Trijntje) Sas‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎15 juni 1875, ‎40 jaar oud, in Tiel.
250.  JACOBA JOHANNA VAN SPIERENBURG‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎5 maart 1829, in Tiel. Zij is gestorven op ‎7 november 1878, ‎49 jaar oud, in Tiel.
Jacob Hoogerbeets‎ huwde Jacoba Johanna van Spierenburg. ‎Zij kregen vier kinderen:
Catharina Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 augustus 1859 in Tiel; is gestorven op ‎4 januari 1942 in 's Gravenhage
Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 september 1863 in Tiel; is gestorven op ‎18 december 1898 in Nieuw Helvoet
Jacob Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 maart 1867 in Tiel; is gestorven op ‎16 februari 1896 in Tiel
Wilhelmina Adriana Hoogerbeets‎ is geboren op ‎4 augustus 1869 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 70.
251.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 september 1838, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Catharina (Trijntje) Sas‎, zoals getoond in stamboom 55.
Johannes‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Dirkje Adriana van Beem‎ en Aleida Andernach‎.
Noot:  Noot 5.
252.  DIRKJE ADRIANA VAN BEEM‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1834, in Buren, als kind van Gijsbert Hendrik van Beem‎ en Adriana Hendrika van Stuivenberg‎, zoals getoond binnen stamboom 71.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirkje Adriana van Beem‎"]
Johannes Hoogerbeets‎, ‎20 jaar oud, huwde Dirkje Adriana van Beem,‎ ‎ongeveer 24 jaar oud, op ‎28 oktober 1858 in Buren. Zij kregen vijf kinderen:
Trijntje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 januari 1859 in Buren, Gel
Adriana Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 april 1862 in Buren; is gestorven op ‎16 januari 1919 in Rotterdam
Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎11 september 1863 in Buren, Gel
Gijsberta Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 oktober 1864 in Buren, Gel; is gestorven op ‎26 augustus 1872 in Tiel
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 maart 1867 in Buren, Gel; is gestorven op ‎26 december 1938 in Zoelen (Buren)
Deze familie wordt getoond als stamboom 71.
253.  ALEIDA ANDERNACH‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎4 oktober 1835, in Tiel.
Johannes Hoogerbeets‎, ‎30 jaar oud, huwde Aleida Andernach,‎ ‎33 jaar oud, op ‎14 augustus 1869 in Tiel. Zij kregen vijf kinderen:
Jacoba Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 september 1871 in Tiel; is gestorven op ‎30 oktober 1878 in Tiel
Hendrik Jan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 februari 1873 in Tiel
Gijsberta Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 januari 1874 in Tiel; is gestorven op ‎8 augustus 1875 in Tiel
Catharina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎8 december 1875 in Tiel; is gestorven op ‎7 juli 1876 in Tiel
Aleida Catharina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 december 1877 in Tiel; is gestorven op ‎1 december 1963 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 72.
254.  LEENDERT HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 juli 1842, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Catharina (Trijntje) Sas‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎4 februari 1907, ‎64 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 5.
255.  JOHANNA VAN HATTEM‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎16 februari 1837, in Tiel, als kind van Nicolaas van Hattem‎ en Johanna de Weijer‎, zoals getoond binnen stamboom 73. Zij is gestorven op ‎25 augustus 1917, ‎80 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna van Hattem‎"]
Leendert Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Johanna van Hattem,‎ ‎30 jaar oud, op ‎10 augustus 1867 in Tiel. Zij kregen zes kinderen:
Nicolaas Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 november 1867 in Tiel; is gestorven op ‎17 mei 1948 in Tiel
Johannes Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 september 1869 in Tiel; is gestorven op ‎1 april 1872 in Tiel
Johan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 februari 1871 in Tiel; is gestorven op ‎13 maart 1890 in Tiel
Dirk Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 december 1872 in Tiel; is gestorven op ‎16 november 1874 in Tiel
Dirkje Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 april 1875 in Tiel
Leena Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 januari 1879 in Tiel; is gestorven op ‎31 december 1949 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 73.
256.  JOHANNA MARGARETHA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 december 1848, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Catharina (Trijntje) Sas‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij is gestorven op ‎20 november 1892, ‎43 jaar oud, in Tiel.
257.  GIJSBERTUS VAN WESTERING‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎20 augustus 1845, in Tiel. Hij is gestorven op ‎20 februari 1889, ‎43 jaar oud, in Tiel.
Gijsbertus van Westering,‎ ‎22 jaar oud, huwde Johanna Margaretha Hoogerbeets‎, ‎19 jaar oud, op ‎13 juni 1868 in Tiel. Zij kregen vier kinderen:
Dirk Johannes van Westering‎ is geboren op ‎22 januari 1871 in Tiel
Johannes Antonie van Westering‎ is geboren op ‎28 november 1875 in Tiel
Frederika Johanna van Westering‎ is geboren op ‎6 april 1877 in Tiel
Trijntje van Westering‎ is geboren op ‎2 oktober 1882 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 74.
258.  JOHANNA ELISABETH GEERTRUIDA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 augustus 1839, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Francina Christina Stephana Strietman‎, zoals getoond in stamboom 56.
Johanna‎ kreeg een zoon:
Johannes Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 oktober 1869 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 75.
259.  JACOBA FRANCINA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 juni 1841, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Francina Christina Stephana Strietman‎, zoals getoond in stamboom 56.

260.  JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎31 mei 1846, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Francina Christina Stephana Strietman‎, zoals getoond in stamboom 56. Zij is gestorven op ‎10 juni 1925, ‎79 jaar oud, in Hilversum.
261.  GERRIT WILLEM ZWEERS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎4 oktober 1844, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Catharina Boot‎, zoals getoond in stamboom 198. Hij is gestorven op ‎9 mei 1918, ‎73 jaar oud, in Zutphen.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Willem Zweers‎"]
Gerrit Willem Zweers,‎ ‎24 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎2 september 1869 in Amsterdam. Zij kregen dertien kinderen:
Gerrit Willem Zweers‎ is geboren op ‎21 juli 1870 in Amsterdam; is gestorven op ‎4 september 1928 in Utrecht
Francina Christina Stephana Zweers‎ is geboren op ‎26 september 1872 in Amsterdam; is gestorven op ‎31 maart 1943 in Rotterdam
Jacobus Zweers‎ is geboren op ‎17 augustus 1874 in Amsterdam; is gestorven op ‎20 mei 1875 in Amsterdam
Catharina Zweers‎ is geboren op ‎26 november 1875 in Amsterdam; is gestorven op ‎22 december 1953 in Laag Keppel
Jacobus Hendrik Zweers‎ is geboren op ‎20 april 1877 in Amsterdam; is gestorven op ‎30 januari 1878 in Amsterdam
Johanna Hendrika Zweers‎ is geboren op ‎14 augustus 1878 in Amsterdam; is gestorven op ‎9 mei 1941 in Amsterdam
Alida Jacoba Zweers‎ is geboren op ‎8 maart 1880 in Amsterdam
Suzanne Jacoba Zweers‎ is geboren op ‎12 oktober 1881 in Amsterdam; is gestorven op ‎7 december 1881 in Amsterdam
Jacobus Zweers‎ is geboren op ‎2 oktober 1882 in Amsterdam; is gestorven op ‎8 november 1882 in Amsterdam
Johannes Zweers‎ is geboren op ‎2 oktober 1882 in Amsterdam; is gestorven op ‎10 november 1882 in Amsterdam
Jacobus Zweers‎ is geboren op ‎14 juni 1884 in Amsterdam; is gestorven op ‎11 september 1884 in Amsterdam
Johannes Gijsbert Zweers‎ is geboren op ‎21 maart 1887 in Amsterdam
Gerard Jacobus Zweers‎ is geboren op ‎18 augustus 1891 in Amsterdam; is gestorven op ‎13 november 1891 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 76.
262.  WILLEM GIJSBERT HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 november 1849, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Francina Christina Stephana Strietman‎, zoals getoond in stamboom 56.
263.  SUZANNE JACOBA DE JONG‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Aart Marinus de Jong‎ en Susanna Jacoba Stapert‎, zoals getoond binnen stamboom 77.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Suzanne Jacoba de Jong‎"]
Willem Gijsbert Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, huwde Suzanne Jacoba de Jong‎ op ‎15 november 1877 in Amsterdam. Zie stamboom 77.

264.  PIETJE FEENSTRA‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 juni 1820 als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra‎ en Jeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 57. Zij is gestorven op ‎6 oktober 1908, ‎88 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  was bij overlijden 88 jaar en weduwe.

265.  JACOB FEENSTRA‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎31 juli 1822 als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra‎ en Jeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 57. Hij is gestorven op ‎22 april 1902, ‎79 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  was bij overlijden 79 jaar oud en weduwnaar.

266.  ROMKE FEENSTRA‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 oktober 1831, in Leeuwarden, als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra‎ en Jeltje Jacobs Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 57.
Noot:  vader is in de geboorteacte vermeld als "Veenstra".

267.  JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 december 1820, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets‎ en Marijke Norbruijs‎, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op ‎27 april 1891, ‎70 jaar oud, in Idaarderadeel.
Noot:  Naam vader staat in de akte vermeld als "Jacobus Hogerbeets Muis"; zie ook: "Hoogerbees", "Marijke Noorderhuis", "Norbruis" en "Norberhuis"

Jacobus, Anne en Maria staan vermeld in een notariële acte van 14 januari 1885 te Idaarderadeel (Notarieel archief - Tresoar, Deel: 135007, Periode: 1885, Idaarderadeel, archief 26, inventaris­num­mer 135007, 14 januari 1885, Minuut-akten 1885, aktenummer 1).

268.  AALTJE JANS ZANDBURG‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1818/19, in Beets, als kind van Jan Pieters Zandburg‎ en Antje Rintjes Brouwer‎, zoals getoond binnen stamboom 78. Zij is gestorven op ‎22 september 1884, ‎ongeveer 66 jaar oud, in Idaarderadeel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Jans Zandburg‎"]
Jacobus Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Aaltje Jans Zandburg,‎ ‎ongeveer 35 jaar oud, op ‎11 mei 1854 in Idaarderadeel. Zij kregen vier dochters:
Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 november 1854 in Warga, Idaarderadeel; is gestorven op ‎22 augustus 1941 in Sneek
Anne Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 mei 1857 in Idaarderadeel; is gestorven op ‎28 maart 1891 in Warga
Japikje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 juni 1859 in Idaarderadeel
Jantje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 juni 1859 in Idaarderadeel
Deze familie wordt getoond als stamboom 78.
269.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 oktober 1823, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets‎ en Marijke Norbruijs‎, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op ‎17 maart 1887, ‎63 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Schoenmaker.
270.  WILLEMKE ARJAANS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎18 oktober 1819. Zij is gestorven op ‎18 augustus 1898, ‎78 jaar oud, in Leeuwarden.
Hendrik Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, huwde Willemke Arjaans,‎ ‎27 jaar oud, op ‎16 mei 1847 in Leeuwarden. Zij kregen vijf zonen:
Jacob Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 juni 1848 in Leeuwarden; is gestorven op ‎17 juli 1923 in Leeuwarden
Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 augustus 1850 in Leeuwarden; is gestorven op ‎7 september 1850 in Leeuwarden
Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 februari 1852 in Leeuwarden; is gestorven op ‎1 maart 1902
Arjaan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 maart 1856 in Leeuwarden; is gestorven op ‎12 juni 1934 in Leeuwarden
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 maart 1859 in Leeuwarden; is gestorven op ‎24 juni 1934 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 79.
271.  LODEWIJK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 juni 1826, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets‎ en Marijke Norbruijs‎, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op ‎26 maart 1843, ‎16 jaar oud, in Leeuwarden.

272.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 januari 1829 als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets‎ en Marijke Norbruijs‎, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op ‎13 september 1833, ‎4 jaar oud, in Leeuwarden.

273.  ARJAAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 november 1831, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets‎ en Marijke Norbruijs‎, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op ‎28 augustus 1833, ‎1 jaar oud, in Leeuwarden.

274.  FIMKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 april 1834, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets‎ en Marijke Norbruijs‎, zoals getoond in stamboom 58. Zij is gestorven op ‎11 december 1835, ‎1 jaar oud, in Leeuwarden.

275.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 september 1836, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets‎ en Marijke Norbruijs‎, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op ‎3 maart 1842, ‎5 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Eerst geborene van tweelingbroer Arjaan.

276.  ARJAAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 september 1836, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets‎ en Marijke Norbruijs‎, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op ‎12 juni 1934, ‎97 jaar oud, in Leeuwarden.
Arjaan‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Isabella Christina Sprenkeling‎ en Dorothea Rust‎.
277.  ISABELLA CHRISTINA SPRENKELING‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Wilhelmus Hendricus Sprenkeling‎ en Johanna Hendrika van der Eijk‎, zoals getoond binnen stamboom 80.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Isabella Christina Sprenkeling‎"]
Arjaan Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Isabella Christina Sprenkeling‎ op ‎27 juli 1870 in 's Gravenhage. Zij kregen een dochter:
Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 juli 1865 in 's Gravenhage; is gestorven op ‎1 juni 1908 in Utrecht
Deze familie wordt getoond als stamboom 80.
278.  DOROTHEA RUST‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎12 december 1833, in 's Gravenhage. Zij is gestorven op ‎21 maart 1921, ‎87 jaar oud, in 's Gravenhage.
Arjaan Hoogerbeets‎, ‎37 jaar oud, huwde Dorothea Rust,‎ ‎39 jaar oud, op ‎5 november 1873 in 's Gravenhage. Zie stamboom 81.

279.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 december 1823, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Steffering‎, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op ‎15 februari 1905, ‎81 jaar oud, in Leeuwarden.
280.  NANNE HOBBES STREEKSTRA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎16 juli 1822, in Dokkum, als kind van Hobbe Nannes Streekstra‎ en Aletta Budinga‎, zoals getoond binnen stamboom 82.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Nanne Hobbes Streekstra‎"]
Noot:  kastmaker.
Nanne Hobbes Streekstra,‎ ‎22 jaar oud, huwde Grietje Hoogerbeets‎, ‎21 jaar oud, op ‎18 mei 1845 in Leeuwarden. Zij kregen drie zonen:
Hobbe Streekstra‎ is geboren in ‎1848 in Leeuwarden
Willem Streekstra‎ is geboren op ‎17 oktober 1849 in Leeuwarden; is gestorven rond ‎1942 in Amsterdam
Koenraad Streekstra‎ is geboren op ‎2 augustus 1854 in Leeuwarden; is gestorven op ‎5 juni 1930 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 82.
281.  DINA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 april 1826, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Steffering‎, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op ‎19 oktober 1826, ‎als zuigeling, in Leeuwarden.

282.  DINA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 oktober 1827, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Steffering‎, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op ‎23 mei 1877, ‎49 jaar oud, in Leeuwarden.
283.  JAN JEIPS BOSMA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter).
Jan Jeips Bosma‎ huwde Dina Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, op ‎30 november 1856 in Leeuwarden. Zij kregen twee dochters:
Sijke Bosma‎ is geboren op ‎24 april 1860 in Workum
Nn Bosma‎ is geboren op ‎3 juni 1865 in Leeuwarderadeel; is gestorven op ‎3 juni 1865 in Leeuwarderadeel
Deze familie wordt getoond als stamboom 83.
284.  PIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 augustus 1830, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Steffering‎, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op ‎27 mei 1834, ‎3 jaar oud, in Leeuwarden.

285.  JACOBA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 maart 1833, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Steffering‎, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op ‎14 januari 1908, ‎74 jaar oud, in Leeuwarden.
286.  JAN VAN DER HELM‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacob van der Helm‎ en Anna Teunis‎, zoals getoond binnen stamboom 84.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van der Helm‎"]
Jan van der Helm‎ huwde Jacoba Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, op ‎18 november 1860 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Jan van der Helm‎ is geboren op ‎15 oktober 1863 in Leeuwarden; is gestorven op ‎15 april 1917 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 84.
287.  JAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎31 augustus 1835, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Steffering‎, zoals getoond in stamboom 59. Hij is gestorven op ‎10 september 1842, ‎7 jaar oud, in Leeuwarden.

288.  COENRAAD HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 april 1838, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Steffering‎, zoals getoond in stamboom 59. Hij is gestorven op ‎21 november 1906, ‎68 jaar oud, in Leeuwarden.
Coenraad‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Jetske Jonker‎ en Dirkje van der Kam‎.
289.  JETSKE JONKER‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎9 augustus 1835, in Leeuwarderadeel, als kind van Hotze Ynses Jonker‎ en Josina Ablij‎, zoals getoond in stamboom 201. Zij is gestorven op ‎21 november 1878, ‎43 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jetske Jonker‎"]
Coenraad Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, huwde Jetske Jonker,‎ ‎28 jaar oud, op ‎15 mei 1864 in Leeuwarden. Zij kregen twee zonen:
Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 juli 1865 in Leeuwarden
Hotse Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 november 1866 in Leeuwarden; is gestorven op ‎17 oktober 1946 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 85.
290.  DIRKJE VAN DER KAM‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎19 april 1842, in Menaldumadeel, als kind van Johan Casper van der Kam‎ en Trijntje Willems Venstra‎, zoals getoond in stamboom 205. Zij is gestorven op ‎4 oktober 1922, ‎80 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirkje van der Kam‎"]
Coenraad Hoogerbeets‎, ‎41 jaar oud, huwde Dirkje van der Kam,‎ ‎37 jaar oud, op ‎22 november 1879 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Coenraad Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎11 januari 1881 in Leeuwarden; is gestorven op ‎20 juli 1962 in Amersfoort
Deze familie wordt getoond als stamboom 86.
291.  PIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 februari 1841, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Steffering‎, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op ‎19 december 1919, ‎78 jaar oud, in Leeuwarden.
292.  WILLEM VAN DER VLERK‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎27 april 1838, in Leeuwarden. Hij is gestorven op ‎19 januari 1894, ‎55 jaar oud, in Leeuwarden.
Willem van der Vlerk,‎ ‎27 jaar oud, huwde Pietje Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎28 mei 1865 in Leeuwarden. Zij kregen drie zonen:
Johannes van der Vlerk‎ is geboren op ‎18 mei 1866 in Leeuwarden
Willem van der Vlerk‎ is geboren op ‎10 juni 1867 in Leeuwarden
Coenraad van der Vlerk‎ is geboren op ‎21 maart 1874 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 87.
293.  GERBEN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 oktober 1826, in Leeuwarden, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Wijpkje Wouters‎, zoals getoond in stamboom 60. Hij is gestorven op ‎1 januari 1848, ‎21 jaar oud, in Oegstgeest.

294.  WOMPJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 september 1804, in Oostzaandam, als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets‎ en Alieda Huijberts Pos‎, zoals getoond in stamboom 62. Zij werd gedoopt op ‎23 september 1804,‎ in Oostzaandam. Zij is gestorven op ‎1 december 1816, ‎12 jaar oud, in Zaandam.

295.  HUYBERT HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 november 1807, in Oost Zaandam, als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets‎ en Alieda Huijberts Pos‎, zoals getoond in stamboom 62. Hij werd gedoopt op ‎7 januari 1808,. ‎ Hij is gestorven op ‎19 januari 1820, ‎12 jaar oud, in Zaandam.

296.  MAARTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1809 als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets‎ en Alieda Huijberts Pos‎, zoals getoond in stamboom 62. Zij is gestorven op ‎15 februari 1838, ‎ongeveer 28 jaar oud, in Zaandam.

297.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1814, in Zaandam, als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets‎ en Trijntje Cornelisdr Hottentot‎, zoals getoond in stamboom 63.
298.  ALBERTUS KOK‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1807, in Amsterdam, als kind van Cornelis Kok‎ en Geertrui de Jong‎, zoals getoond binnen stamboom 88.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Albertus Kok‎"]
Albertus Kok‎ huwde Grietje Hoogerbeets‎. Zie stamboom 88.

299.  GRIETJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1830, in Zaandam, als kind van Cornelis Hoogerbeets‎ en Neeltje Bakker‎, zoals getoond in stamboom 65.
300.  GERRIT MUIJS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1832, in Koog aan de Zaan, als kind van Jan Cornelis Muijs‎ en Grietje Carbaat‎, zoals getoond binnen stamboom 89. Hij is gestorven op ‎2 september 1905, ‎ongeveer 73 jaar oud, in Bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Muijs‎"]
Gerrit Muijs,‎ ‎ongeveer 31 jaar oud, huwde Grietje Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 33 jaar oud, op ‎19 juni 1864 in Zaandam. Zie stamboom 89.

8e Generatie van Nakomelingen

301.  JOHANNES HENDRIKUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 juli 1852, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets‎ en Geertruida van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 67. Hij is gestorven op ‎28 juni 1874, ‎21 jaar oud, in Tiel.

302.  WILHELMINA GEERTRUIDA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 april 1854, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets‎ en Geertruida van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 67.
303.  GOSUINUS MATTHEUS DE JONG‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎2 september 1853, in Tiel.
Gosuinus Mattheus de Jong‎ huwde Wilhelmina Geertruida Hoogerbeets‎. Zie stamboom 90.

304.  DIRK JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 mei 1857, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets‎ en Geertruida van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 67.
Noot:  1901 ingeschreven in bevolkingsregister Hoorn.

305.  PIETER GERARDUS JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 oktober 1859, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets‎ en Geertruida van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 67.

306.  GERRITJE CORNELIA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 oktober 1862, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets‎ en Geertruida van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 67.
Gerritje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Petrus Jacobus de Bruijn‎ en Clasinus Fredricus Struijs‎.
Noot:  Noot 6.
307.  PETRUS JACOBUS DE BRUIJN‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1857, in Amsterdam, als kind van Pieter de Bruijn‎ en Maria van der Heijden‎, zoals getoond binnen stamboom 91.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petrus Jacobus de Bruijn‎"]
Petrus Jacobus de Bruijn,‎ ‎ongeveer 29 jaar oud, huwde Gerritje Cornelia Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎11 mei 1887 in Amsterdam. Zie stamboom 91.
308.  CLASINUS FREDRICUS STRUIJS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎28 augustus 1860, in 's Gravenhage, als kind van Wilhelmus Hermanus Struijs‎ en Geertruida Groos‎, zoals getoond binnen stamboom 92.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Clasinus Fredricus Struijs‎"]
Clasinus Fredricus Struijs,‎ ‎36 jaar oud, huwde Gerritje Cornelia Hoogerbeets‎, ‎34 jaar oud, op ‎18 december 1896 in Nijmegen. Zie stamboom 92.

309.  JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 december 1867, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets‎ en Johanna van Zetten‎, zoals getoond in stamboom 68.
310.  JOHAN DAVID HAM‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1861, in Hilversum. Hij is gestorven op ‎29 maart 1910, ‎ongeveer 48 jaar oud, in Avereest.
Noot:  boekhandelaar.
Johan David Ham,‎ ‎ongeveer 30 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎19 mei 1892 in Hilversum. Zie stamboom 93.

311.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 oktober 1856, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ en Dirkje van Koetsveld‎, zoals getoond in stamboom 69. Hij is gestorven op ‎23 januari 1881, ‎24 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 5.

312.  ANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 december 1858, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ en Dirkje van Koetsveld‎, zoals getoond in stamboom 69. Zij is gestorven op ‎3 oktober 1929, ‎70 jaar oud, in Tiel.
313.  JAN VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎17 februari 1859, in Tiel, als kind van Cornelis van Doesburg‎ en Gerarda de Kleijn‎, zoals getoond binnen stamboom 94. Hij is gestorven op ‎13 januari 1939, ‎79 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van Doesburg‎"]
Jan van Doesburg,‎ ‎23 jaar oud, huwde Anna Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎23 december 1882 in Tiel. Zij kregen dertien kinderen:
Cornelis van Doesburg‎ is geboren op ‎2 maart 1883 in Tiel; is gestorven op ‎19 augustus 1909 in Tiel
Pieter Gerardus van Doesburg‎ is geboren op ‎24 maart 1884 in Tiel
Gerardus van Doesburg‎ is geboren op ‎6 april 1885 in Tiel
Dirk van Doesburg‎ is geboren op ‎12 mei 1886 in Tiel
Wilhelm Johannes van Doesburg‎ is geboren op ‎23 juni 1887 in Tiel; is gestorven op ‎10 augustus 1949 in Tiel
Johanna van Doesburg‎ is geboren op ‎7 november 1888 in Tiel
Catharina van Doesburg‎ is geboren op ‎7 november 1888 in Tiel; is gestorven op ‎26 november 1890 in Tiel
Catharina van Doesburg‎ is geboren op ‎11 augustus 1891 in Tiel
Jan van Doesburg‎ is geboren op ‎19 augustus 1892 in Tiel
Anna van Doesburg‎ is geboren op ‎10 november 1893 in Tiel; is gestorven op ‎17 maart 1900 in Tiel
Floris Jan Dirk van Doesburg‎ is geboren op ‎17 juni 1897 in Tiel; is gestorven op ‎12 juli 1897 in Tiel
Adriana Flora van Doesburg‎ is geboren op ‎27 mei 1899 in Tiel; is gestorven op ‎11 maart 1900 in Tiel
Anna Adriana van Doesburg‎ is geboren op ‎13 november 1901 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 94.
314.  PIETER GERARDUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 mei 1860, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ en Dirkje van Koetsveld‎, zoals getoond in stamboom 69. Hij is gestorven op ‎25 januari 1890, ‎29 jaar oud, in Tiel.

315.  FLORUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 oktober 1862, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ en Dirkje van Koetsveld‎, zoals getoond in stamboom 69. Hij is gestorven op ‎17 februari 1893, ‎30 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 5.

316.  CATHARINA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 augustus 1864, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ en Dirkje van Koetsveld‎, zoals getoond in stamboom 69. Zij is gestorven op ‎5 maart 1951, ‎86 jaar oud, in 's Gravenhage.
317.  GIJSBERT VAN TUSSENBROEK‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1865, in Ophemert, als kind van Johannes Catharinus van Tussenbroek‎ en Aaltje Ton‎, zoals getoond binnen stamboom 95.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gijsbert van Tussenbroek‎"]
Gijsbert van Tussenbroek,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, huwde Catharina Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, op ‎1 juni 1893 in Tiel. Zij kregen drie kinderen:
Johannes Catharinus van Tussenbroek‎ is geboren op ‎3 mei 1895 in 's Gravenhage
Dirkje Catharina van Tussenbroek‎ is geboren op ‎3 juli 1896 in 's Gravenhage
Alida van Tussenbroek‎ is geboren op ‎14 maart 1898 in 's Gravenhage
Deze familie wordt getoond als stamboom 95.
318.  JENNEKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 september 1866, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ en Dirkje van Koetsveld‎, zoals getoond in stamboom 69.
319.  JOHAN GODFRIED KRÜGER‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1868 als kind van Johan Godfried Krüger‎ en Angenieta Barlo‎, zoals getoond binnen stamboom 96.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johan Godfried Krüger‎"]
Noot:  Beroep: schipper.
Johan Godfried Krüger,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, huwde Jenneke Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, op ‎3 oktober 1895 in Tiel. Zij kregen drie dochters:
Angenieta Krüger‎ is geboren in ‎1897 in Tiel
Dirkje Krüger‎ is geboren op ‎25 juni 1899 in Delft; is gestorven op ‎17 juli 1899
Dirkje Krüger‎ is geboren op ‎1 juli 1900 in Heerjansdam; is gestorven op ‎23 juli 1900 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 96.
320.  JAN DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 juni 1869, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets‎ en Dirkje van Koetsveld‎, zoals getoond in stamboom 69. Hij is gestorven op ‎10 augustus 1906, ‎37 jaar oud, in Tiel.

321.  CATHARINA JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 augustus 1859, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Jacoba Johanna van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 70. Zij is gestorven op ‎4 januari 1942, ‎82 jaar oud, in 's Gravenhage.
322.  CAREL FREDERIK ALBERTUS REGENAAR‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎26 augustus 1855, in 's Gravenhage, als kind van Johan Casper Regenaar‎ en Carolina Frederika Scheffel‎, zoals getoond binnen stamboom 97.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Carel Frederik Albertus Regenaar‎"]
Carel Frederik Albertus Regenaar,‎ ‎31 jaar oud, huwde Catharina Johanna Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, op ‎1 september 1886 in 's Gravenhage. Zie stamboom 97.

323.  AALTJE WILHELMINA ADRIANA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 september 1863, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Jacoba Johanna van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 70. Zij is gestorven op ‎18 december 1898, ‎35 jaar oud, in Nieuw Helvoet.
Aaltje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Hendrikus Antonius Schieveen‎ en Johannes Mattheus Ophof‎.
324.  HENDRIKUS ANTONIUS SCHIEVEEN‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎10 juli 1863, in Rotterdam, als kind van Barend Heyander Schieveen‎ en Hermina Hendrika Fransen‎, zoals getoond binnen stamboom 100.
Hendrikus‎ huwde drie maal. Hij huwde met Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets‎, Cornelia Goverdina Korteland‎ en Anna Catharina Haubrich‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrikus Antonius Schieveen‎"]
Hendrikus Antonius Schieveen,‎ ‎21 jaar oud, huwde Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets‎, ‎21 jaar oud, op ‎15 april 1885 in Rotterdam, en zij waren gescheiden. Zie stamboom 98.
Noot:  gescheiden op 30 juni 1892 te Rotterdam.
325.  JOHANNES MATTHEUS OPHOF‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎1 juni 1862, in Rotterdam, als kind van Hendrik Ophof‎ en Jacoba Johanna Neitz‎, zoals getoond binnen stamboom 102. Hij is gestorven op ‎3 augustus 1934, ‎72 jaar oud, in Nieuw Helvoet.
Johannes‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets‎ en Trintje van der Vliet‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johannes Mattheus Ophof‎"]
Johannes Mattheus Ophof,‎ ‎31 jaar oud, huwde Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets‎, ‎30 jaar oud, op ‎30 mei 1894 in Amsterdam. Zie stamboom 99.

326.  JACOB JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 maart 1867, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Jacoba Johanna van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 70. Hij is gestorven op ‎16 februari 1896, ‎28 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Beroep: boekbinder.

327.  WILHELMINA ADRIANA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 augustus 1869, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Jacoba Johanna van Spierenburg‎, zoals getoond in stamboom 70.

328.  TRIJNTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 januari 1859, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Dirkje Adriana van Beem‎, zoals getoond in stamboom 71.
329.  WILLEM BORSJE‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Pieter Borsje‎ en Cornelia de Graaf‎, zoals getoond binnen stamboom 103.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willem Borsje‎"]
Willem Borsje‎ huwde Trijntje Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, op ‎4 september 1884 in Rotterdam. Zij kregen twee kinderen:
Pieter Johannes Borsje‎ is geboren in ‎1887 in Rotterdam
Catharina Borsje‎ is geboren in ‎1897 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 103.
330.  ADRIANA HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 april 1862, in Buren, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Dirkje Adriana van Beem‎, zoals getoond in stamboom 71. Zij is gestorven op ‎16 januari 1919, ‎56 jaar oud, in Rotterdam.
Adriana‎ huwde 2 maal, die omvatten Jacobus van de Merwe‎.
Adriana‎ kreeg een dochter:
Aleida Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 mei 1884 in Tiel; is gestorven op ‎7 juni 1884 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 105.
331.  JACOBUS VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Alblasserdam als kind van Gijsbert van de Merwe‎ en Lijntje Spiering‎, zoals getoond binnen stamboom 104. Hij is gestorven op ‎23 oktober 1910 in Rotterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacobus van de Merwe‎"]
Jacobus van de Merwe‎ huwde Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎1 december 1886 in Rotterdam. Zij kregen elf kinderen:
Gijsbertus van de Merwe‎ is geboren op ‎15 april 1887 in Rotterdam; is gestorven op ‎3 januari 1954 in Rotterdam
Johannes van de Merwe‎ is geboren op ‎13 augustus 1888 in Rotterdam; is gestorven op ‎7 mei 1889 in Rotterdam
Johannes van de Merwe‎ is geboren op ‎14 oktober 1889 in Rotterdam; is gestorven op ‎18 juli 1891 in Rotterdam
Leendert van de Merwe‎ is geboren op ‎18 december 1890 in Rotterdam; is gestorven op ‎22 maart 1892 in Rotterdam
Jacoba Pieternella Alberdina van de Merwe‎ is geboren op ‎26 juli 1893 in Rotterdam; is gestorven op ‎14 januari 1958 in Rotterdam
Johannes van de Merwe‎ is geboren op ‎28 juni 1895 in Rotterdam
Adrianus Hendrikus van de Merwe‎ is geboren op ‎14 augustus 1897 in Rotterdam
Willem van de Merwe‎ is geboren op ‎10 maart 1899 in Rotterdam
Leendert van de Merwe‎ is geboren op ‎5 mei 1900 in Rotterdam; is gestorven op ‎1 februari 1902 in Rotterdam
Adriana Hendrika Catharina van de Merwe‎ is geboren op ‎26 oktober 1902 in Rotterdam
Catharina Dirkje Adriana van de Merwe‎ is geboren op ‎11 april 1904 in Rotterdam; is gestorven op ‎15 december 1904 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 104.
332.  JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 september 1863, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Dirkje Adriana van Beem‎, zoals getoond in stamboom 71.
Noot:  Noot 7.
333.  ADRIANUS CORNELIS VAN ZETTEN‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1864, in Zoelen, als kind van Klaas van Zetten‎ en Jantje Jansen‎, zoals getoond binnen stamboom 106.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adrianus Cornelis van Zetten‎"]
Adrianus Cornelis van Zetten,‎ ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎11 februari 1888 in Tiel. Zie stamboom 106.

334.  GIJSBERTA HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 oktober 1864, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Dirkje Adriana van Beem‎, zoals getoond in stamboom 71. Zij is gestorven op ‎26 augustus 1872, ‎7 jaar oud, in Tiel.

335.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 maart 1867, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Dirkje Adriana van Beem‎, zoals getoond in stamboom 71. Hij is gestorven op ‎26 december 1938, ‎71 jaar oud, in Zoelen (Buren).
Noot:  Noot 8.
336.  CHRISTINA VAN SCHAIK‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎14 september 1865, in Zoelen, als kind van Cornelis van Schaik‎ en Christina Borneman‎, zoals getoond binnen stamboom 107. Zij is gestorven op ‎23 januari 1942, ‎76 jaar oud, in Zoelen.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Christina van Schaik‎"]
Noot:  geboren Borneman, erkend.
Johannes Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, huwde Christina van Schaik,‎ ‎24 jaar oud, op ‎1 november 1889 in Zoelen. Zij kregen zes kinderen:
Dirkje Adriana Aleida Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 april 1890 in Zoelen; is gestorven op ‎7 oktober 1890 in Zoelen (Buren)
Cornelis Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 maart 1891 in Zoelen; is gestorven op ‎18 juli 1960 in Dodewaard
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 augustus 1892 in Drumpt; is gestorven op ‎8 oktober 1892 in Drumpt (Tiel)
Dirkje Adriana Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 februari 1894 in Drumpt (Wadenoijen)
Christiaan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 oktober 1895 in Drumpt; is gestorven op ‎23 februari 1896 in Drumpt (Tiel)
Christiaan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 juli 1897 in Drumpt; is gestorven op ‎29 juli 1897 in Drumpt (Tiel)
Deze familie wordt getoond als stamboom 107.
337.  JACOBA HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 september 1871, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Aleida Andernach‎, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op ‎30 oktober 1878, ‎7 jaar oud, in Tiel.

338.  HENDRIK JAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 februari 1873, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Aleida Andernach‎, zoals getoond in stamboom 72.

339.  GIJSBERTA HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 januari 1874, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Aleida Andernach‎, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op ‎8 augustus 1875, ‎1 jaar oud, in Tiel.

340.  CATHARINA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 december 1875, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Aleida Andernach‎, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op ‎7 juli 1876, ‎als zuigeling, in Tiel.

341.  ALEIDA CATHARINA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 december 1877, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Aleida Andernach‎, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op ‎1 december 1963, ‎85 jaar oud, in Rotterdam.
342.  GERRIT DIRK VERBEEK‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎15 juli 1869, in Tiel, als kind van Peter Arnoldus Verbeek‎ en Janna van Oort‎, zoals getoond binnen stamboom 108. Hij is gestorven op ‎14 oktober 1908, ‎39 jaar oud, in Schiedam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Dirk Verbeek‎"]
Gerrit Dirk Verbeek,‎ ‎35 jaar oud, huwde Aleida Catharina Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, op ‎30 november 1904 in Rotterdam. Zij kregen een zoon:
Peter Arnoldus Verbeek
Deze familie wordt getoond als stamboom 108.
343.  NICOLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 november 1867, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets‎ en Johanna van Hattem‎, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op ‎17 mei 1948, ‎80 jaar oud, in Tiel.
344.  MARIA SCHELLING‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎26 december 1869, in Tiel, als kind van Johannes Alexander Schelling‎ en Wilhelmina Maria Verheul‎, zoals getoond binnen stamboom 109. Zij is gestorven na ‎17 mei 1948, ‎ouder dan 78 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Schelling‎"]
Nicolaas Hoogerbeets‎, ‎42 jaar oud, huwde Maria Schelling,‎ ‎40 jaar oud, op ‎22 september 1910 in Tiel. Zij kregen een zoon:
Leendert Johannes Nicolaas Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 december 1911 in Tiel; is gestorven op ‎28 oktober 2007 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 109.
345.  JOHANNES DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 september 1869, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets‎ en Johanna van Hattem‎, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op ‎1 april 1872, ‎2 jaar oud, in Tiel.

346.  JOHAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 februari 1871, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets‎ en Johanna van Hattem‎, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op ‎13 maart 1890, ‎19 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 5.

347.  DIRK JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 december 1872, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets‎ en Johanna van Hattem‎, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op ‎16 november 1874, ‎1 jaar oud, in Tiel.

348.  DIRKJE JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 april 1875, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets‎ en Johanna van Hattem‎, zoals getoond in stamboom 73.
349.  LEENDERT VAN ALPHEN‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎13 oktober 1874, in Tiel, als kind van Gerrit van Alphen‎ en Jenneke Verbeek‎, zoals getoond binnen stamboom 110.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Leendert van Alphen‎"]
Leendert van Alphen,‎ ‎22 jaar oud, huwde Dirkje Johanna Hoogerbeets‎, ‎21 jaar oud, op ‎14 november 1896 in Tiel. Zij kregen vier kinderen:
Gerrit van Alphen‎ is geboren op ‎12 februari 1897 in Tiel
Johan van Alphen‎ is geboren op ‎31 juli 1898 in Tiel; is gestorven op ‎9 december 1899 in Tiel
Johanna van Alphen‎ is geboren op ‎18 december 1899 in Tiel; is gestorven op ‎12 november 1901 in Tiel
Jenneke van Alphen‎ is geboren op ‎1 september 1901 in Tiel; is gestorven op ‎22 november 1901 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 110.
350.  LEENA JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 januari 1879, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets‎ en Johanna van Hattem‎, zoals getoond in stamboom 73. Zij is gestorven op ‎31 december 1949, ‎70 jaar oud, in Tiel.
351.  JOOST POST‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1882, in Tiel, als kind van Hermanus Cornelis Post‎ en Gozewina Jacoba van Tricht‎, zoals getoond binnen stamboom 111.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Joost Post‎"]
Joost Post,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, huwde Leena Johanna Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, op ‎5 oktober 1907 in Tiel. Zie stamboom 111.

352.  DIRK JOHANNES VAN WESTERING‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 januari 1871, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering‎ en Johanna Margaretha Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 74.

353.  JOHANNES ANTONIE VAN WESTERING‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 november 1875, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering‎ en Johanna Margaretha Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 74.

354.  FREDERIKA JOHANNA VAN WESTERING‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 april 1877, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering‎ en Johanna Margaretha Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 74.

355.  TRIJNTJE VAN WESTERING‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 oktober 1882, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering‎ en Johanna Margaretha Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 74.
356.  AALBERT CHRISTIAAN PIKET‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1888, in Rotterdam, als kind van Jacobus Nicolaas Piket‎ en Alida Catharina Bosselaar‎, zoals getoond binnen stamboom 112.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aalbert Christiaan Piket‎"]
Aalbert Christiaan Piket,‎ ‎ongeveer 21 jaar oud, huwde Trijntje van Westering‎, ‎26 jaar oud, op ‎8 september 1909 in Rotterdam. Zie stamboom 112.

357.  JOHANNES JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 oktober 1869, in Amsterdam, als kind van Johanna Elisabeth Geertruida Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 75.
Noot:  Natuurlijke erkende zoon.
358.  DINA PETRONELLA EDENS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1873, in Amsterdam, als kind van Franciscus Edens‎ en Jacomina Hendrika de Munter‎, zoals getoond binnen stamboom 113.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dina Petronella Edens‎"]
Johannes Jacobus Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, huwde Dina Petronella Edens,‎ ‎ongeveer 23 jaar oud, op ‎6 augustus 1896 in Amsterdam. Zie stamboom 113.

359.  GERRIT WILLEM ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 juli 1870, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op ‎4 september 1928, ‎58 jaar oud, in Utrecht.

360.  FRANCINA CHRISTINA STEPHANA ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 september 1872, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op ‎31 maart 1943, ‎70 jaar oud, in Rotterdam.

361.  JACOBUS ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 augustus 1874, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op ‎20 mei 1875, ‎als zuigeling, in Amsterdam.

362.  CATHARINA ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 november 1875, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op ‎22 december 1953, ‎78 jaar oud, in Laag Keppel.
363.  HENRICUS JACOBUS HOEKSEMA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎18 april 1885, in Amsterdam. Hij is gestorven op ‎21 november 1937, ‎52 jaar oud, in Hilversum.
Henricus Jacobus Hoeksema,‎ ‎30 jaar oud, huwde Catharina Zweers‎, ‎39 jaar oud, op ‎9 september 1915 in Amsterdam. Zie stamboom 114.

364.  JACOBUS HENDRIK ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 april 1877, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op ‎30 januari 1878, ‎als zuigeling, in Amsterdam.

365.  JOHANNA HENDRIKA ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 augustus 1878, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op ‎9 mei 1941, ‎62 jaar oud, in Amsterdam.
366.  MICHIEL DERK VAN OTTERLOO‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎20 april 1879, in Rotterdam. Hij is gestorven op ‎7 maart 1922, ‎42 jaar oud, in Emmen.
Michiel Derk van Otterloo,‎ ‎33 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Zweers‎, ‎34 jaar oud, op ‎18 augustus 1912 in Amsterdam. Zie stamboom 115.

367.  ALIDA JACOBA ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 maart 1880, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76.
368.  ANDREAS JACOBUS BAKKER‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎8 december 1880, in Amsterdam. Hij is gestorven op ‎11 november 1943, ‎62 jaar oud, in Amsterdam.
Andreas Jacobus Bakker,‎ ‎27 jaar oud, huwde Alida Jacoba Zweers‎, ‎28 jaar oud, op ‎5 november 1908 in Amsterdam. Zie stamboom 116.

369.  SUZANNE JACOBA ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 oktober 1881, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op ‎7 december 1881, ‎als zuigeling, in Amsterdam.

370.  JACOBUS ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 oktober 1882, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op ‎8 november 1882, ‎als zuigeling, in Amsterdam.

371.  JOHANNES ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 oktober 1882, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op ‎10 november 1882, ‎als zuigeling, in Amsterdam.

372.  JACOBUS ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 juni 1884, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op ‎11 september 1884, ‎als zuigeling, in Amsterdam.

373.  JOHANNES GIJSBERT ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 maart 1887, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76.
374.  LENA DOROTHEA CHEVALIER‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎1 juni 1903, in Soerabaya.
Johannes Gijsbert Zweers‎, ‎45 jaar oud, huwde Lena Dorothea Chevalier,‎ ‎29 jaar oud, op ‎17 juni 1932 in Mr. Cornelis. Zie stamboom 117.

375.  GERARD JACOBUS ZWEERS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 augustus 1891, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Johanna Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op ‎13 november 1891, ‎als zuigeling, in Amsterdam.

376.  MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 november 1854, in Warga, Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Aaltje Jans Zandburg‎, zoals getoond in stamboom 78. Zij is gestorven op ‎22 augustus 1941, ‎86 jaar oud, in Sneek.
377.  JAN VAN DER WAL‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1828, in Wirdum, als kind van Hendrik Klazes van der Wal‎ en Tietje Martens Jelgersma‎, zoals getoond binnen stamboom 118.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van der Wal‎"]
Jan van der Wal,‎ ‎ongeveer 66 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets‎, ‎39 jaar oud, op ‎17 november 1894 in Leeuwarderadeel. Zie stamboom 118.

378.  ANNE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 mei 1857, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Aaltje Jans Zandburg‎, zoals getoond in stamboom 78. Zij is gestorven op ‎28 maart 1891, ‎33 jaar oud, in Warga.

379.  JAPIKJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 juni 1859, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Aaltje Jans Zandburg‎, zoals getoond in stamboom 78.

380.  JANTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 juni 1859, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets‎ en Aaltje Jans Zandburg‎, zoals getoond in stamboom 78.

381.  JACOB HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 juni 1848, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Willemke Arjaans‎, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op ‎17 juli 1923, ‎75 jaar oud, in Leeuwarden.
Jacob‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Aaltje Huizinga‎ en Feijkjen Buursma‎.
382.  AALTJE HUIZINGA‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎20 augustus 1846, in Leeuwarden, als kind van Johannes Huizinga‎ en Liskje Annes de Vries‎, zoals getoond in stamboom 233. Zij is gestorven op ‎1 maart 1881, ‎34 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Huizinga‎"]
Jacob Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, huwde Aaltje Huizinga,‎ ‎24 jaar oud, op ‎2 december 1870 in Leeuwarden. Zij kregen vijf kinderen:
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 november 1870 in Leeuwarden
Liskje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 januari 1873 in Leeuwarden; is gestorven op ‎30 maart 1929 in Leeuwarden
Willemke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 augustus 1875 in Leeuwarden; is gestorven op ‎11 februari 1881 in Leeuwarden
Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 september 1876 in Leeuwarden
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 juli 1880 in Leeuwarden; is gestorven op ‎2 juli 1881 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 119.
383.  FEIJKJEN BUURSMA‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Jacob Hoogerbeets‎, ‎35 jaar oud, huwde Feijkjen Buursma‎ op ‎22 september 1883 in Leeuwarden. Zij kregen twee dochters:
Willemke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 december 1883 in Leeuwarden
Jentje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 juli 1886 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 120.
384.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 augustus 1850, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Willemke Arjaans‎, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op ‎7 september 1850, ‎als zuigeling, in Leeuwarden.

385.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 februari 1852, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Willemke Arjaans‎, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op ‎1 maart 1902, ‎50 jaar oud.
386.  DIEUWKE VAN DER MAEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎6 mei 1864.
Dirk Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Dieuwke van der Maen,‎ ‎20 jaar oud, op ‎7 maart 1885 in Leeuwarden. Zij kregen zes kinderen:
Willemke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 juli 1885 in Leeuwarden; is gestorven op ‎5 december 1914
Klaaske Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 oktober 1886
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 mei 1888 in Leeuwarden; is gestorven op ‎31 januari 1943 in Huizum
Aukje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 oktober 1889 in Leeuwarden; is gestorven op ‎16 juli 1959 in Leeuwarden
Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 februari 1892 in Leeuwarden; is gestorven op ‎10 oktober 1964 in Leeuwarden
Elisabeth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎4 mei 1901
Deze familie wordt getoond als stamboom 121.
387.  ARJAAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 maart 1856, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Willemke Arjaans‎, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op ‎12 juni 1934, ‎78 jaar oud, in Leeuwarden.
388.  MARIA VAN TILBURG‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎21 april 1850, in Leeuwarden, als kind van Anthonie van Tilburg‎ en Lydia Trippenzee‎, zoals getoond binnen stamboom 122. Zij is gestorven op ‎19 oktober 1923, ‎73 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria van Tilburg‎"]
Arjaan Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Maria van Tilburg,‎ ‎30 jaar oud, op ‎15 mei 1880 in Leeuwarden. Zij kregen vijf kinderen:
Willemke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 oktober 1881 in Leeuwarden; is gestorven op ‎5 januari 1951 in Leeuwarden
Lydia Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 januari 1883 in Leeuwarden
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 april 1884 in Leeuwarden; is gestorven op ‎9 januari 1886 in Leeuwarden
Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 september 1886 in Leeuwarden; is gestorven op ‎19 mei 1938 in Leeuwarden
Jantje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 januari 1889 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 122.
389.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 maart 1859, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Willemke Arjaans‎, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op ‎24 juni 1934, ‎75 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  beroep: rijksklerk
overleden 75 jaar oud, gehuwd.

390.  ELISABETH JIELOF‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎10 augustus 1861, in Leeuwarden, als kind van Philippus Coenraads Jielof‎ en Antje Koster‎, zoals getoond binnen stamboom 123. Zij is gestorven op ‎4 oktober 1937, ‎76 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Jielof‎"]
Noot:  76 jaar oud, weduwe.
Hendrik Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Elisabeth Jielof,‎ ‎21 jaar oud, op ‎5 mei 1883 in Leeuwarden. Zij kregen vier kinderen:
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 april 1884 in Leeuwarden; is gestorven op ‎11 februari 1919 in Leeuwarden
Philippus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 mei 1886 in Leeuwarden
Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 september 1888 in Leeuwarden
Anne Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 mei 1892 in Leeuwarden; is gestorven op ‎4 november 1892 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 123.
391.  MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 juli 1865, in 's Gravenhage, als kind van Arjaan Hoogerbeets‎ en Isabella Christina Sprenkeling‎, zoals getoond in stamboom 80. Zij is gestorven op ‎1 juni 1908, ‎42 jaar oud, in Utrecht.
Maria‎ huwde 2 maal, die omvatten Pieter Martinus de Groot‎.
Maria‎ kreeg een dochter:
Johanna Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 september 1888 in Utrecht
Deze familie wordt getoond als stamboom 125.
392.  PIETER MARTINUS DE GROOT‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1863, in Utrecht, als kind van Pieter de Groot‎ en Elisabeth Corver‎, zoals getoond binnen stamboom 124.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Martinus de Groot‎"]
Pieter Martinus de Groot,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎22 mei 1889 in Utrecht. Zij kregen vier kinderen:
Wilhelmina Adriana Elisabeth de Groot‎ is geboren op ‎24 januari 1891 in Utrecht
Hendrika Maria de Groot‎ is geboren op ‎23 augustus 1893 in Utrecht
Elisabeth de Groot‎ is geboren op ‎11 september 1896 in Utrecht
Pieter Jacobus de Groot‎ is geboren op ‎25 december 1900 in Utrecht; is gestorven op ‎25 augustus 1965 in Roosendaal
Deze familie wordt getoond als stamboom 124.
393.  HOBBE STREEKSTRA‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1848, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 82.
Noot:  portier te Hellendoorn.

394.  WILLEM STREEKSTRA‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 oktober 1849, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 82. Hij is gestorven rond ‎1942, ‎ongeveer 92 jaar oud, in Amsterdam.
395.  TSJITSKE DOLSTRA‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Willem Streekstra‎, ‎27 jaar oud, huwde Tsjitske Dolstra‎ op ‎13 mei 1877 in Leeuwarden. Zie stamboom 126.

396.  KOENRAAD STREEKSTRA‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 augustus 1854, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra‎ en Grietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 82. Hij is gestorven op ‎5 juni 1930, ‎75 jaar oud, in Amsterdam.

397.  SIJKE BOSMA‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 april 1860, in Workum, als kind van Jan Jeips Bosma‎ en Dina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 83.
Noot:  moeder wordt in de geboorteacte vermeld als "Dina Wilbs Hogerbeets" en als "Dina Wilberts Hogerbeets".

398.  NN BOSMA‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 juni 1865, in Leeuwarderadeel, als kind van Jan Jeips Bosma‎ en Dina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 83. Zij is gestorven op ‎3 juni 1865, ‎als zuigeling, in Leeuwarderadeel.
Noot:  Noot 9.

399.  JAN VAN DER HELM‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 oktober 1863, in Leeuwarden, als kind van Jan van der Helm‎ en Jacoba Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 84. Hij is gestorven op ‎15 april 1917, ‎53 jaar oud, in Leeuwarden.

400.  WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 juli 1865, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets‎ en Jetske Jonker‎, zoals getoond in stamboom 85.
401.  SUZANNA SARA DE PRINSE‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1874, in Serooskerke, als kind van Hendrik de Prinse‎ en Catharina Johanna Blondeel‎, zoals getoond binnen stamboom 127.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Suzanna Sara de Prinse‎"]
Willem Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Suzanna Sara de Prinse,‎ ‎ongeveer 24 jaar oud, op ‎2 november 1898 in Amsterdam. Zie stamboom 127.

402.  HOTSE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 november 1866, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets‎ en Jetske Jonker‎, zoals getoond in stamboom 85. Hij is gestorven op ‎17 oktober 1946, ‎79 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  pakhuisknecht.
403.  WIJKE STIENSTRA‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎26 juli 1871, in Jelsum (Leeuwarderadeel), als kind van Tjerk Betzes Stienstra‎ en Aukje Klazes Smits‎, zoals getoond binnen stamboom 167.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wijke Stienstra‎"]
Noot:  dienstbode.
Hotse Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Wijke Stienstra,‎ ‎20 jaar oud, op ‎25 mei 1892 in Leeuwarden. Zij kregen twee kinderen:
Jetske Hoogerbeets‎ is geboren op ‎31 januari 1895 in Leeuwarden; is gestorven op ‎10 oktober 1914 in Leeuwarden
Tjerk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 januari 1898 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 128.
404.  COENRAAD WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 januari 1881, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets‎ en Dirkje van der Kam‎, zoals getoond in stamboom 86. Hij is gestorven op ‎20 juli 1962, ‎81 jaar oud, in Amersfoort.
Noot:  Agent bij de politie.
405.  KORNELIA LOURENS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎8 juli 1879, in Wolvega, als kind van Jan Johannes Lourens‎ en Immigje Weemstra‎, zoals getoond in stamboom 242. Zij is gestorven op ‎16 juni 1964, ‎84 jaar oud, in Amersfoort.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Kornelia Lourens‎"]
Coenraad Willem Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, huwde Kornelia Lourens,‎ ‎24 jaar oud, op ‎11 mei 1904 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Coenraad Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 maart 1905 in Amersfoort
Deze familie wordt getoond als stamboom 129.
406.  JOHANNES VAN DER VLERK‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 mei 1866, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk‎ en Pietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 87.

407.  WILLEM VAN DER VLERK‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 juni 1867, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk‎ en Pietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 87.

408.  COENRAAD VAN DER VLERK‎ (‎Claes‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 maart 1874, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk‎ en Pietje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 87.

9e Generatie van Nakomelingen

409.  CORNELIS VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 maart 1883, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94. Hij is gestorven op ‎19 augustus 1909, ‎26 jaar oud, in Tiel.

410.  PIETER GERARDUS VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 maart 1884, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94.
411.  WILLEMINA BEVORT‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Wilhelm Hermanus Bevort‎ en Hendrika Temmink‎, zoals getoond binnen stamboom 130.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willemina Bevort‎"]
Pieter Gerardus van Doesburg‎, ‎34 jaar oud, huwde Willemina Bevort‎ op ‎16 november 1918 in Borculo. Zie stamboom 130.

412.  GERARDUS VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 april 1885, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94.
413.  MARIA CORNELIA VAN ACKOOIJ‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎10 juli 1890, in Tiel, als kind van Cornelis van Ackooij‎ en Petronella Vissers‎, zoals getoond binnen stamboom 131.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Cornelia van Ackooij‎"]
Gerardus van Doesburg‎, ‎43 jaar oud, huwde Maria Cornelia van Ackooij,‎ ‎38 jaar oud, op ‎22 februari 1929 in Tiel. Zie stamboom 131.

414.  DIRK VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 mei 1886, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94.
415.  JANSJE ANNA HOLLENGA‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎7 augustus 1888, in Culemborg, als kind van Marinus Hollenga‎ en Hendrina van Son‎, zoals getoond binnen stamboom 132.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jansje Anna Hollenga‎"]
Dirk van Doesburg‎, ‎25 jaar oud, huwde Jansje Anna Hollenga,‎ ‎22 jaar oud, op ‎27 juli 1911 in Utrecht. Zie stamboom 132.

416.  WILHELM JOHANNES VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 juni 1887, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94. Hij is gestorven op ‎10 augustus 1949, ‎62 jaar oud, in Tiel.
417.  PETRONELLA MARIA VAN GERWEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎8 april 1895, in Tiel, als kind van Carolus Hubertus van Gerwen‎ en Petronella Lammers‎, zoals getoond binnen stamboom 133.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Maria van Gerwen‎"]
Wilhelm Johannes van Doesburg‎, ‎36 jaar oud, huwde Petronella Maria van Gerwen,‎ ‎28 jaar oud, op ‎28 juni 1923 in Tiel. Zie stamboom 133.

418.  JOHANNA VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 november 1888, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94.

419.  CATHARINA VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 november 1888, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94. Zij is gestorven op ‎26 november 1890, ‎2 jaar oud, in Tiel.

420.  CATHARINA VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 augustus 1891, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94.
421.  ADRIANUS CORNELIS WIELDERS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1892, in Tiel, als kind van Aart Gradus Wielders‎ en Josina Koenen‎, zoals getoond binnen stamboom 134.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adrianus Cornelis Wielders‎"]
Adrianus Cornelis Wielders,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, huwde Catharina van Doesburg‎, ‎27 jaar oud, op ‎2 augustus 1919 in Tiel. Zie stamboom 134.

422.  JAN VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 augustus 1892, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94.
423.  HERMANIA ELSELINA VAN HOLTEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1898 als kind van Johan Rudolf van Holten‎ en Johanna Jacoba Seegers‎, zoals getoond binnen stamboom 135.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hermania Elselina van Holten‎"]
Jan van Doesburg‎, ‎32 jaar oud, huwde Hermania Elselina van Holten,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, op ‎3 december 1924 in Elst. Zie stamboom 135.

424.  ANNA VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 november 1893, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94. Zij is gestorven op ‎17 maart 1900, ‎6 jaar oud, in Tiel.

425.  FLORIS JAN DIRK VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 juni 1897, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94. Hij is gestorven op ‎12 juli 1897, ‎als zuigeling, in Tiel.

426.  ADRIANA FLORA VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 mei 1899, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94. Zij is gestorven op ‎11 maart 1900, ‎als zuigeling, in Tiel.

427.  ANNA ADRIANA VAN DOESBURG‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 november 1901, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg‎ en Anna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 94.

428.  JOHANNES CATHARINUS VAN TUSSENBROEK‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 mei 1895, in 's Gravenhage, als kind van Gijsbert van Tussenbroek‎ en Catharina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 95.

429.  DIRKJE CATHARINA VAN TUSSENBROEK‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 juli 1896, in 's Gravenhage, als kind van Gijsbert van Tussenbroek‎ en Catharina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 95.
430.  CAREL VAN BRAKEL‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎10 januari 1898, in 's Gravenhage, als kind van Carel van Brakel‎ en Geerda le Noble‎, zoals getoond binnen stamboom 136. Hij is gestorven op ‎14 oktober 1949, ‎51 jaar oud, in Voorburg.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Carel van Brakel‎"]
Carel van Brakel,‎ ‎25 jaar oud, huwde Dirkje Catharina van Tussenbroek‎, ‎27 jaar oud, op ‎7 november 1923 in 's Gravenhage. Zie stamboom 136.

431.  ALIDA VAN TUSSENBROEK‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 maart 1898, in 's Gravenhage, als kind van Gijsbert van Tussenbroek‎ en Catharina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 95.

432.  ANGENIETA KRÜGER‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1897, in Tiel, als kind van Johan Godfried Krüger‎ en Jenneke Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 96.
433.  HENRI STEMPHER‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1891, in Deventer, als kind van Bernardus Stempher‎ en Antonetta Hermans‎, zoals getoond binnen stamboom 137.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Henri Stempher‎"]
Henri Stempher,‎ ‎ongeveer 29 jaar oud, huwde Angenieta Krüger‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, op ‎29 september 1920 in Rotterdam. Zie stamboom 137.

434.  DIRKJE KRÜGER‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 juni 1899, in Delft, als kind van Johan Godfried Krüger‎ en Jenneke Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 96. Zij is gestorven op ‎17 juli 1899, ‎als zuigeling.

435.  DIRKJE KRÜGER‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 juli 1900, in Heerjansdam, als kind van Johan Godfried Krüger‎ en Jenneke Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 96. Zij is gestorven op ‎23 juli 1900, ‎als zuigeling, in Rotterdam.

436.  PIETER JOHANNES BORSJE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1887, in Rotterdam, als kind van Willem Borsje‎ en Trijntje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 103.
437.  AALTJE DADEMA‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1887, in Groningen.
Pieter Johannes Borsje‎, ‎ongeveer 26 jaar oud, huwde Aaltje Dadema,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, op ‎26 november 1913 in Rotterdam. Zie stamboom 138.

438.  CATHARINA BORSJE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1897, in Rotterdam, als kind van Willem Borsje‎ en Trijntje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 103.
439.  CORNELIS ANTHONIE HEIJKOOP‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1895, in Rotterdam, als kind van Cornelis Anthonie Heijkoop‎ en Anna Cornelia Groenewoud‎, zoals getoond binnen stamboom 139.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Anthonie Heijkoop‎"]
Cornelis Anthonie Heijkoop,‎ ‎ongeveer 30 jaar oud, huwde Catharina Borsje‎, ‎ongeveer 28 jaar oud, op ‎2 september 1925 in Rotterdam. Zie stamboom 139.

440.  ALEIDA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 mei 1884, in Tiel, als kind van Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 105. Zij is gestorven op ‎7 juni 1884, ‎als zuigeling, in Tiel.

441.  GIJSBERTUS VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 april 1887, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104. Hij is gestorven op ‎3 januari 1954, ‎66 jaar oud, in Rotterdam.
442.  JOHANNA MARIA BOLK‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1889, in Rotterdam, als kind van Hendrik Bolk‎ en Hendrika Bergeman‎, zoals getoond binnen stamboom 140.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Maria Bolk‎"]
Gijsbertus van de Merwe‎, ‎25 jaar oud, huwde Johanna Maria Bolk,‎ ‎ongeveer 22 jaar oud, op ‎22 mei 1912 in Rotterdam. Zie stamboom 140.

443.  JOHANNES VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 augustus 1888, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104. Hij is gestorven op ‎7 mei 1889, ‎als zuigeling, in Rotterdam.

444.  JOHANNES VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 oktober 1889, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104. Hij is gestorven op ‎18 juli 1891, ‎1 jaar oud, in Rotterdam.

445.  LEENDERT VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 december 1890, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104. Hij is gestorven op ‎22 maart 1892, ‎1 jaar oud, in Rotterdam.

446.  JACOBA PIETERNELLA ALBERDINA VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 juli 1893, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104. Zij is gestorven op ‎14 januari 1958, ‎64 jaar oud, in Rotterdam.
447.  ALBERTUS DISSER‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1890, in IJsselmonde, als kind van Abraham Disser‎ en Johanna Confurius‎, zoals getoond binnen stamboom 141.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Albertus Disser‎"]
Albertus Disser,‎ ‎ongeveer 22 jaar oud, huwde Jacoba Pieternella Alberdina van de Merwe‎, ‎19 jaar oud, op ‎26 februari 1913 in Rotterdam. Zie stamboom 141.

448.  JOHANNES VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 juni 1895, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104.

449.  ADRIANUS HENDRIKUS VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 augustus 1897, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104.

450.  WILLEM VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 maart 1899, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104.
451.  JOHANNA ARENDINA SCHROETER‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1901, in Rotterdam, als kind van Albert Paul Wilhelm Schroeter‎ en Johanna Willemina Westendorp‎, zoals getoond binnen stamboom 142.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Arendina Schroeter‎"]
Willem van de Merwe‎, ‎22 jaar oud, huwde Johanna Arendina Schroeter,‎ ‎ongeveer 20 jaar oud, op ‎4 januari 1922 in Rotterdam. Zie stamboom 142.

452.  LEENDERT VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 mei 1900, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104. Hij is gestorven op ‎1 februari 1902, ‎1 jaar oud, in Rotterdam.

453.  ADRIANA HENDRIKA CATHARINA VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 oktober 1902, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104.

454.  CATHARINA DIRKJE ADRIANA VAN DE MERWE‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 april 1904, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe‎ en Adriana Hendrika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 104. Zij is gestorven op ‎15 december 1904, ‎als zuigeling, in Rotterdam.

455.  DIRKJE ADRIANA ALEIDA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 april 1890, in Zoelen, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Christina van Schaik‎, zoals getoond in stamboom 107. Zij is gestorven op ‎7 oktober 1890, ‎als zuigeling, in Zoelen (Buren).

456.  CORNELIS DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 maart 1891, in Zoelen, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Christina van Schaik‎, zoals getoond in stamboom 107. Hij is gestorven op ‎18 juli 1960, ‎69 jaar oud, in Dodewaard.
Noot:  Noot 8.
457.  CORNELIA HENDRIKA ROTHOF‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎21 januari 1887, in Dordrecht, als kind van Dirk Rothof‎ en Pietertje te Brake‎, zoals getoond binnen stamboom 143. Zij is gestorven op ‎5 december 1962, ‎75 jaar oud, in Dodewaard.
Cornelia‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Gerrit Hendrik van Welij‎ en Cornelis Dirk Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelia Hendrika Rothof‎"]
Cornelis Dirk Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, huwde Cornelia Hendrika Rothof,‎ ‎32 jaar oud, op ‎28 mei 1919 in Dodewaard. Zij kregen twee kinderen:
Christina Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 maart 1920 in Dodewaard; is gestorven op ‎2 maart 2011 in Leiden
Dirk Pieter Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 februari 1921 in Dodewaard; is gestorven op ‎28 februari 1921 in Dodewaard
Deze familie wordt getoond als stamboom 143.
458.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 augustus 1892, in Drumpt, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Christina van Schaik‎, zoals getoond in stamboom 107. Hij is gestorven op ‎8 oktober 1892, ‎als zuigeling, in Drumpt (Tiel).

459.  DIRKJE ADRIANA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 februari 1894, in Drumpt (Wadenoijen), als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Christina van Schaik‎, zoals getoond in stamboom 107.
460.  JOHANNES JAN BOTHOF‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1894, in Dordrecht.
Noot:  magazijnchef.
Johannes Jan Bothof,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, huwde Dirkje Adriana Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, op ‎1 september 1920 in Hilversum. Zie stamboom 145.

461.  CHRISTIAAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 oktober 1895, in Drumpt, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Christina van Schaik‎, zoals getoond in stamboom 107. Hij is gestorven op ‎23 februari 1896, ‎als zuigeling, in Drumpt (Tiel).

462.  CHRISTIAAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 juli 1897, in Drumpt, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Christina van Schaik‎, zoals getoond in stamboom 107. Hij is gestorven op ‎29 juli 1897, ‎als zuigeling, in Drumpt (Tiel).

463.  PETER ARNOLDUS VERBEEK‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Amsterdam als kind van Gerrit Dirk Verbeek‎ en Aleida Catharina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 108.
464.  ANNA HELENA KLEIN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎22 september 1909, in Delft, als kind van Johann Klein‎ en Anna Helena Büttgen‎, zoals getoond in stamboom 245.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Helena Klein‎"]
Peter Arnoldus Verbeek‎ huwde Anna Helena Klein. ‎ Zie stamboom 146.

465.  LEENDERT JOHANNES NICOLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 december 1911, in Tiel, als kind van Nicolaas Hoogerbeets‎ en Maria Schelling‎, zoals getoond in stamboom 109. Hij is gestorven op ‎28 oktober 2007, ‎95 jaar oud, in Tiel.
Noot:  enig kind en ongehuwd gestorven.

466.  GERRIT VAN ALPHEN‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 februari 1897, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen‎ en Dirkje Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 110.

467.  JOHAN VAN ALPHEN‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎31 juli 1898, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen‎ en Dirkje Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 110. Hij is gestorven op ‎9 december 1899, ‎1 jaar oud, in Tiel.

468.  JOHANNA VAN ALPHEN‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 december 1899, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen‎ en Dirkje Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 110. Zij is gestorven op ‎12 november 1901, ‎1 jaar oud, in Tiel.

469.  JENNEKE VAN ALPHEN‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 september 1901, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen‎ en Dirkje Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 110. Zij is gestorven op ‎22 november 1901, ‎als zuigeling, in Tiel.

470.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 november 1870, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Aaltje Huizinga‎, zoals getoond in stamboom 119.
Noot:  Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 2 december 1870
Hendrik was in 1920 en 1930 letterzetter.

471.  ELISABETH MONTENBERG‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎5 mei 1869, in Leeuwarden, als kind van Willem Hendrik Montenberg‎ en Jacobje de Swart‎, zoals getoond in stamboom 244.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Montenberg‎"]
Hendrik Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, huwde Elisabeth Montenberg,‎ ‎24 jaar oud, op ‎24 februari 1894 in Leeuwarden. Zij kregen drie kinderen:
Jacob Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 juni 1894 in Amsterdam
Willem Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 maart 1896 in Amsterdam
Aaltje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 juli 1900 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 147.
472.  LISKJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 januari 1873, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Aaltje Huizinga‎, zoals getoond in stamboom 119. Zij is gestorven op ‎30 maart 1929, ‎56 jaar oud, in Leeuwarden.
473.  FOLKERT VAN ALTHUIS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎20 juli 1872, in Huins. Hij is gestorven op ‎14 november 1939, ‎67 jaar oud, in Leeuwarden.
Folkert van Althuis‎ huwde Liskje Hoogerbeets‎. Zij kregen een zoon:
Jacob van Althuis‎ is geboren op ‎11 oktober 1900 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 148.
474.  WILLEMKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 augustus 1875, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Aaltje Huizinga‎, zoals getoond in stamboom 119. Zij is gestorven op ‎11 februari 1881, ‎5 jaar oud, in Leeuwarden.

475.  JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 september 1876, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Aaltje Huizinga‎, zoals getoond in stamboom 119.

476.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 juli 1880, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Aaltje Huizinga‎, zoals getoond in stamboom 119. Hij is gestorven op ‎2 juli 1881, ‎als zuigeling, in Leeuwarden.

477.  WILLEMKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 december 1883, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Feijkjen Buursma‎, zoals getoond in stamboom 120.

478.  JENTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 juli 1886, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Feijkjen Buursma‎, zoals getoond in stamboom 120.

479.  WILLEMKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 juli 1885, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Dieuwke van der Maen‎, zoals getoond in stamboom 121. Zij is gestorven op ‎5 december 1914, ‎29 jaar oud.
Noot:  elders overleden; geboortepl: Leeuwarden; beroep moeder: werkster.
480.  JAN ANNE POPMA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Jan Anne Popma‎ huwde Willemke Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, op ‎7 december 1912 in Leeuwarden. Zie stamboom 149.

481.  KLAASKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 oktober 1886 als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Dieuwke van der Maen‎, zoals getoond in stamboom 121.
482.  CORNELIS KIESTRA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Cornelis Kiestra‎ huwde Klaaske Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎3 juni 1911 in Leeuwarden. Zie stamboom 150.

483.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 mei 1888, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Dieuwke van der Maen‎, zoals getoond in stamboom 121. Hij is gestorven op ‎31 januari 1943, ‎54 jaar oud, in Huizum.
484.  FOKJE ZIJLSTRA‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎19 april 1895, in Leeuwarden. Zij is gestorven op ‎8 februari 1978, ‎82 jaar oud, in Leeuwarden.
Hendrik Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Fokje Zijlstra,‎ ‎26 jaar oud, op ‎25 januari 1922. Zie stamboom 151.

485.  AUKJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 oktober 1889, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Dieuwke van der Maen‎, zoals getoond in stamboom 121. Zij is gestorven op ‎16 juli 1959, ‎69 jaar oud, in Leeuwarden.
486.  SIMON FOKKENS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎29 augustus 1880, in Leeuwarden, als kind van Eelke Fokkens‎ en Aaltje Brouwers‎, zoals getoond binnen stamboom 152. Hij is gestorven op ‎7 september 1953, ‎73 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Simon Fokkens‎"]
Simon Fokkens,‎ ‎57 jaar oud, huwde Aukje Hoogerbeets‎, ‎48 jaar oud, op ‎27 april 1938 in Leeuwarden. Zie stamboom 152.

487.  WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 februari 1892, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Dieuwke van der Maen‎, zoals getoond in stamboom 121. Hij is gestorven op ‎10 oktober 1964, ‎72 jaar oud, in Leeuwarden.
488.  JOHANNA SOPHIA VAN DER WEERT‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎5 december 1895, in Leeuwarden. Zij is gestorven op ‎3 oktober 1980, ‎84 jaar oud, in Den Haag.
Willem Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, huwde Johanna Sophia van der Weert,‎ ‎25 jaar oud, op ‎11 mei 1921 in Leeuwarden. Zij kregen twee zonen:
Dirk Johan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 april 1922 in Harlingen; is gestorven op ‎3 december 1981
Johan Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 december 1930 in Culemborg; is gestorven op ‎4 februari 1997 in Terschelling West
Deze familie wordt getoond als stamboom 153.
489.  ELISABETH HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 mei 1901 als kind van Dirk Hoogerbeets‎ en Dieuwke van der Maen‎, zoals getoond in stamboom 121.
490.  WIEBE VAN ROSSUM‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Wiebe van Rossum‎ huwde Elisabeth Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, op ‎25 augustus 1930 in Leeuwarden. Zie stamboom 154.

491.  WILLEMKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 oktober 1881, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets‎ en Maria van Tilburg‎, zoals getoond in stamboom 122. Zij is gestorven op ‎5 januari 1951, ‎69 jaar oud, in Leeuwarden.
492.  COENRAAD HIELKEMA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎15 mei 1881, in Leeuwarden, als kind van Willem Hielkema‎ en Ytje van der Meer‎, zoals getoond binnen stamboom 155. Hij is gestorven op ‎1 maart 1950, ‎68 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Coenraad Hielkema‎"]
Coenraad Hielkema,‎ ‎23 jaar oud, huwde Willemke Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎19 november 1904 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Willem Hielkema‎ is geboren rond ‎1907; is gestorven op ‎13 januari 1909 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 155.
493.  LYDIA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 januari 1883, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets‎ en Maria van Tilburg‎, zoals getoond in stamboom 122.
494.  WIEBE HENDERIKUS LEONARDUS NAUTA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎23 januari 1886, in Groningen, als kind van Leendert Nauta‎ en Anna Hendrika Berendina van der Leest‎, zoals getoond binnen stamboom 156. Hij is gestorven op ‎2 mei 1940, ‎54 jaar oud, in Schiedam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wiebe Henderikus Leonardus Nauta‎"]
Wiebe Henderikus Leonardus Nauta,‎ ‎25 jaar oud, huwde Lydia Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, op ‎8 november 1911 in Leeuwarden. Zij kregen twee kinderen:
Leendert Nauta‎ is geboren op ‎10 mei 1913 in Leeuwarden
Arjaan Marie Nauta‎ is geboren op ‎9 juni 1917 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 156.
495.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 april 1884, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets‎ en Maria van Tilburg‎, zoals getoond in stamboom 122. Hij is gestorven op ‎9 januari 1886, ‎1 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  21 maanden oud.

496.  JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 september 1886, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets‎ en Maria van Tilburg‎, zoals getoond in stamboom 122. Zij is gestorven op ‎19 mei 1938, ‎51 jaar oud, in Leeuwarden.
497.  TJIBBE MELLEMA‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎3 januari 1886, in Leeuwarden, als kind van Tjeerd Dirks Mellema‎ en Rigtje Tjibbes Nestra‎, zoals getoond binnen stamboom 157. Hij is gestorven op ‎8 juni 1961, ‎75 jaar oud, in Huizum.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Tjibbe Mellema‎"]
Tjibbe Mellema,‎ ‎20 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets‎, ‎20 jaar oud, op ‎17 november 1906 in Leeuwarden. Zij kregen een dochter:
Maria Mellema‎ is geboren op ‎5 februari 1907 in Leeuwarden; is gestorven op ‎9 februari 1907 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 157.
498.  JANTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 januari 1889, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets‎ en Maria van Tilburg‎, zoals getoond in stamboom 122.

499.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 april 1884, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Elisabeth Jielof‎, zoals getoond in stamboom 123. Hij is gestorven op ‎11 februari 1919, ‎34 jaar oud, in Leeuwarden.
500.  MAAIKE GRAF‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1882, in Leeuwarden, als kind van Franciscus Wilhelmus Andreas Graf‎ en Akke van der Laars‎, zoals getoond binnen stamboom 158.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maaike Graf‎"]
Hendrik Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Maaike Graf,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, op ‎9 juni 1908 in Leeuwarden. Zie stamboom 158.

501.  PHILIPPUS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 mei 1886, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Elisabeth Jielof‎, zoals getoond in stamboom 123.
Noot:  beroep: verkoper.
502.  ADRIANA MARIA VAN TIEL‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1888, in Tiel, als kind van Jacobus Marinus van Tiel‎ en Jannetje Cornelia Wiggers‎, zoals getoond binnen stamboom 159.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adriana Maria van Tiel‎"]
Philippus Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, huwde Adriana Maria van Tiel,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, op ‎21 februari 1916 in Arnhem. Zie stamboom 159.

503.  WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 september 1888, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Elisabeth Jielof‎, zoals getoond in stamboom 123.
Noot:  beroep: secretarie-ambtenaar.
504.  PETRONELLA MULLER‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1891 als kind van Theodorus Martinus Muller‎ en Theodora Heinst‎, zoals getoond binnen stamboom 160.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Muller‎"]
Willem Hoogerbeets‎, ‎31 jaar oud, huwde Petronella Muller,‎ ‎ongeveer 28 jaar oud, op ‎23 december 1919 in Nijmegen. Zie stamboom 160.

505.  ANNE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 mei 1892, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Elisabeth Jielof‎, zoals getoond in stamboom 123. Zij is gestorven op ‎4 november 1892, ‎als zuigeling, in Leeuwarden.

506.  JOHANNA MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 september 1888, in Utrecht, als kind van Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 125.
Noot:  voorechtelijk kind.

507.  WILHELMINA ADRIANA ELISABETH DE GROOT‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 januari 1891, in Utrecht, als kind van Pieter Martinus de Groot‎ en Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 124.
Noot:  Moeder wordt in de geboorteacte vermeld als 'Maria Hoogbeek' en in de huwelijksacte (met Wouter Zoon) als 'Maria Hoogbeets'.
508.  WOUTER ADRIANUS ZOON‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1888, in Wormerveer, als kind van Gerrit Zoon‎ en Margaretha Wilhelmina Twisk‎, zoals getoond binnen stamboom 161.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wouter Adrianus Zoon‎"]
Wouter Adrianus Zoon,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, huwde Wilhelmina Adriana Elisabeth de Groot‎, ‎23 jaar oud, op ‎1 juli 1914 in Amsterdam. Zie stamboom 161.

509.  HENDRIKA MARIA DE GROOT‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 augustus 1893, in Utrecht, als kind van Pieter Martinus de Groot‎ en Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 124.
510.  MARINUS JACOBUS GRUL‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎3 augustus 1894, in 's Gravenhage, als kind van Marinus Cornelis Grul‎ en Maria Johanna de Vries‎, zoals getoond binnen stamboom 162.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marinus Jacobus Grul‎"]
Marinus Jacobus Grul,‎ ‎20 jaar oud, huwde Hendrika Maria de Groot‎, ‎21 jaar oud, op ‎18 november 1914 in 's Gravenhage. Zij kregen drie kinderen:
Maria Hendrika de Groot‎ is geboren op ‎7 augustus 1914 in Leiden
Hendrikus Franciscus Grul‎ is gestorven op ‎15 september 1916 in 's Gravenhage
Jacobus Norbertus Grul‎ is geboren in ‎1928 in Amsterdam; is gestorven op ‎27 augustus 1933 in Weesperkarspel
Deze familie wordt getoond als stamboom 162.
Noot:  ondertrouw 28 oktober.
511.  ELISABETH DE GROOT‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 september 1896, in Utrecht, als kind van Pieter Martinus de Groot‎ en Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 124.
512.  BERNARDUS KOOL‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1896, in Zuilen, als kind van Nikolaas Kool‎ en Elisabeth Maria Reijerse‎, zoals getoond binnen stamboom 163.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Bernardus Kool‎"]
Bernardus Kool,‎ ‎ongeveer 21 jaar oud, huwde Elisabeth de Groot‎, ‎21 jaar oud, op ‎26 september 1917 in Amsterdam. Zie stamboom 163.

513.  PIETER JACOBUS DE GROOT‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 december 1900, in Utrecht, als kind van Pieter Martinus de Groot‎ en Maria Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 124. Hij is gestorven op ‎25 augustus 1965, ‎64 jaar oud, in Roosendaal.
Pieter‎ huwde drie maal. Hij huwde met Willemina Helena Theodora van der Wal‎, Maria Wilhelmina Cornelia Driessen‎ en Maria Petronella Bertha Weijnen‎.
514.  WILLEMINA HELENA THEODORA VAN DER WAL‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎5 januari 1901, in 's Gravenhage, als kind van Teunis van der Wal‎ en Willemina Jansen‎, zoals getoond binnen stamboom 164.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willemina Helena Theodora van der Wal‎"]
Pieter Jacobus de Groot‎, ‎21 jaar oud, huwde Willemina Helena Theodora van der Wal,‎ ‎21 jaar oud, op ‎12 juli 1922 in 's Gravenhage, en zij waren gescheiden. Zie stamboom 164.
Noot:  gescheiden op 20 juni 1928 te 's Gravenhage.
515.  MARIA WILHELMINA CORNELIA DRIESSEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎10 augustus 1898, in Hilvarenbeek, als kind van Gradus Driessen‎ en Esther Johanna Jeanne Lubliek‎, zoals getoond binnen stamboom 165.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Wilhelmina Cornelia Driessen‎"]
Pieter Jacobus de Groot‎, ‎27 jaar oud, huwde Maria Wilhelmina Cornelia Driessen,‎ ‎30 jaar oud, op ‎29 november 1928 in Nijmegen. Zie stamboom 165.
516.  MARIA PETRONELLA BERTHA WEIJNEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎9 september 1902, in Roosendaal, als kind van Charles Joseph Maria Weijnen‎ en Anna Maria Jacobs‎, zoals getoond binnen stamboom 166. Zij is gestorven op ‎15 maart 1991, ‎88 jaar oud, in Roosendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Petronella Bertha Weijnen‎"]
Pieter Jacobus de Groot‎ huwde Maria Petronella Bertha Weijnen. ‎ Zie stamboom 166.

517.  JETSKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎31 januari 1895, in Leeuwarden, als kind van Hotse Hoogerbeets‎ en Wijke Stienstra‎, zoals getoond in stamboom 128. Zij is gestorven op ‎10 oktober 1914, ‎19 jaar oud, in Leeuwarden.

518.  TJERK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 januari 1898, in Leeuwarden, als kind van Hotse Hoogerbeets‎ en Wijke Stienstra‎, zoals getoond in stamboom 128.
519.  JANKE STOELWINDER‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎10 mei 1899, in Leeuwarden, als kind van Gerrit Stoelwinder‎ en Elisabeth Friso‎, zoals getoond binnen stamboom 181.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Janke Stoelwinder‎"]
Tjerk Hoogerbeets‎, ‎21 jaar oud, huwde Janke Stoelwinder,‎ ‎19 jaar oud, op ‎19 april 1919. Zij kregen vier kinderen:
Hotse Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 december 1919
Jetske Hoogerbeets‎ is geboren in ‎maart 1925 in Leeuwarden; is gestorven op ‎7 augustus 1925 in Leeuwarden
Gerrit Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 februari 1931
Willem Coenraad Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 februari 1933 in Amsterdam; is gestorven op ‎20 februari 2009 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 167.
520.  COENRAAD HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 maart 1905, in Amersfoort, als kind van Coenraad Willem Hoogerbeets‎ en Kornelia Lourens‎, zoals getoond in stamboom 129.
521.  GEERTRUIDA SCHOLTEN‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1907, in Hardenberg, als kind van Engbert Scholten‎ en Frederika Meijer‎, zoals getoond binnen stamboom 168.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruida Scholten‎"]
Coenraad Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Geertruida Scholten,‎ ‎ongeveer 22 jaar oud, op ‎17 april 1930 in Enschede. Zie stamboom 168.

10e Generatie van Nakomelingen

522.  CHRISTINA JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 maart 1920, in Dodewaard, als kind van Cornelis Dirk Hoogerbeets‎ en Cornelia Hendrika Rothof‎, zoals getoond in stamboom 143. Zij is gestorven op ‎2 maart 2011, ‎90 jaar oud, in Leiden. Zij werd begraven op ‎8 maart 2011 in Leiden.
523.  CORNELIS HENDRIKS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎17 maart 1916. Hij is gestorven op ‎8 maart 1989, ‎72 jaar oud, in Leiden.
Cornelis Hendriks‎ huwde Christina Johanna Hoogerbeets‎. Zie stamboom 169.

524.  DIRK PIETER HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 februari 1921, in Dodewaard, als kind van Cornelis Dirk Hoogerbeets‎ en Cornelia Hendrika Rothof‎, zoals getoond in stamboom 143. Hij is gestorven op ‎28 februari 1921, ‎als zuigeling, in Dodewaard.

525.  JACOB HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 juni 1894, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Elisabeth Montenberg‎, zoals getoond in stamboom 147.
526.  MARTH G VAN DER ZEE‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎26 september 1894, in Rotterdam, als kind van Catharina van der Zee‎, zoals getoond binnen stamboom 170.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marth G van der Zee‎"]
Jacob Hoogerbeets‎, ‎37 jaar oud, huwde Marth G van der Zee,‎ ‎37 jaar oud, op ‎21 januari 1932 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Elisabeth Tetje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 augustus 1932 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 170.
527.  WILLEM HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 maart 1896, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Elisabeth Montenberg‎, zoals getoond in stamboom 147.
Willem‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Jannette Antonia Poot‎ en Petronella Agatha van Bronswijk‎.
528.  JANNETTE ANTONIA POOT‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎21 juli 1898, in Amsterdam, als kind van Hendrik Petrus Poot‎ en Maria Christina Schaefer‎, zoals getoond in stamboom 251. Zij is gestorven op ‎14 februari 1926, ‎27 jaar oud, in Bandoeng (Indon.).
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannette Antonia Poot‎"]
Willem Hendrik Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Jannette Antonia Poot,‎ ‎22 jaar oud, op ‎23 september 1920 in Amsterdam. Zij kregen twee kinderen:
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 november 1922 in Semarang (Indon.)
Christine Antonia Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 september 1924 in Bandoeng (Indon.)
Deze familie wordt getoond als stamboom 171.
529.  PETRONELLA AGATHA VAN BRONSWIJK‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎8 december 1904, in Leiden, als kind van Lodewijk Franciscus van Bronswijk‎ en Antje Steenvoorden‎, zoals getoond binnen stamboom 173.
Petronella‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Simon Marks‎ en Willem Hendrik Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Agatha van Bronswijk‎"]
Willem Hendrik Hoogerbeets‎, ‎34 jaar oud, huwde Petronella Agatha van Bronswijk,‎ ‎25 jaar oud, op ‎9 oktober 1930 in Amsterdam. Zie stamboom 172.
Noot:  Woonden gedurende WOII te Bandoeng waar Willem sergeant infanterie was. Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996 > Inventaris nr. 433, Scan: 172.
530.  AALTJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 juli 1900, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets‎ en Elisabeth Montenberg‎, zoals getoond in stamboom 147.
531.  WILHELMUS MAAS‎ (‎Claes‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1897, in Amsterdam, als kind van Gerrit Jan Maas‎ en Niesje Petten‎, zoals getoond binnen stamboom 174.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmus Maas‎"]
Wilhelmus Maas,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, huwde Aaltje Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, op ‎21 juni 1923 in Amsterdam. Zie stamboom 174.

532.  JACOB VAN ALTHUIS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 oktober 1900, in Leeuwarden, als kind van Folkert van Althuis‎ en Liskje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 148.
533.  DIEUWKE KIKSTRA‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎28 maart 1901, in Leeuwarden.
Jacob van Althuis‎, ‎23 jaar oud, huwde Dieuwke Kikstra,‎ ‎23 jaar oud, op ‎3 september 1924 in Leeuwarden. Zie stamboom 175.

534.  DIRK JOHAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 april 1922, in Harlingen, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Johanna Sophia van der Weert‎, zoals getoond in stamboom 153. Hij is gestorven op ‎3 december 1981, ‎59 jaar oud.
535.  WILLEMIJNTJE GEELHOEDT‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎7 juni 1926.
Dirk Johan Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, huwde Willemijntje Geelhoedt,‎ ‎23 jaar oud, op ‎20 oktober 1949. Zij kregen twee zonen:
Willem Johan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 oktober 1951
Pieter Willem Abraham Cornelis Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 oktober 1953
Deze familie wordt getoond als stamboom 176.
536.  JOHAN WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 december 1930, in Culemborg, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Johanna Sophia van der Weert‎, zoals getoond in stamboom 153. Hij is gestorven op ‎4 februari 1997, ‎66 jaar oud, in Terschelling West.
537.  REGINA TILLY DE BRAAF‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎30 september 1929, in Culemborg.
Johan Willem Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Regina Tilly de Braaf,‎ ‎25 jaar oud, op ‎7 juli 1955. Zij kregen twee kinderen:
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 oktober 1959 in Utrecht
Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 juli 1964 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 177.
538.  WILLEM HIELKEMA‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1907 als kind van Coenraad Hielkema‎ en Willemke Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 155. Hij is gestorven op ‎13 januari 1909, ‎ongeveer 1 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  2 jaar oud.

539.  LEENDERT NAUTA‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 mei 1913, in Leeuwarden, als kind van Wiebe Henderikus Leonardus Nauta‎ en Lydia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 156.

540.  ARJAAN MARIE NAUTA‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 juni 1917, in Leeuwarden, als kind van Wiebe Henderikus Leonardus Nauta‎ en Lydia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 156.

541.  MARIA MELLEMA‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 februari 1907, in Leeuwarden, als kind van Tjibbe Mellema‎ en Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 157. Zij is gestorven op ‎9 februari 1907, ‎als zuigeling, in Leeuwarden.

542.  MARIA HENDRIKA DE GROOT‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 augustus 1914, in Leiden, als kind van Marinus Jacobus Grul‎ en Hendrika Maria de Groot‎, zoals getoond in stamboom 162.
Noot:  Bij het huwelijk tussen Marinus Jacobus Grul en Hendrika Maria de Groot op 18-11-1914 te 's Gravenhage is dit kind door beiden erkend.

543.  HENDRIKUS FRANCISCUS GRUL‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Marinus Jacobus Grul‎ en Hendrika Maria de Groot‎, zoals getoond in stamboom 162. Hij is gestorven op ‎15 september 1916 in 's Gravenhage.

544.  JACOBUS NORBERTUS GRUL‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1928, in Amsterdam, als kind van Marinus Jacobus Grul‎ en Hendrika Maria de Groot‎, zoals getoond in stamboom 162. Hij is gestorven op ‎27 augustus 1933, ‎ongeveer 5 jaar oud, in Weesperkarspel.

545.  HOTSE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 december 1919 als kind van Tjerk Hoogerbeets‎ en Janke Stoelwinder‎, zoals getoond in stamboom 167.
546.  ANNA CATHARINA SOPHIA BLOOTHOOFD‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎4 januari 1925, in Amsterdam, als kind van Dirk Bloothoofd‎ en Adriana Bernardina Terpstra‎, zoals getoond in stamboom 246. Zij is gestorven op ‎17 mei 2001, ‎76 jaar oud, in Nijkerk.
Anna‎ huwde drie maal. Zij huwde met Hotse Hoogerbeets‎, Johann Veenstra‎ en Wille Karel Booms‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Catharina Sophia Bloothoofd‎"]
Hotse Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, huwde Anna Catharina Sophia Bloothoofd,‎ ‎20 jaar oud, op ‎28 december 1945, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Adriana Elisabeth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 juni 1946 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 178.
Noot:  Gescheiden op 5 April 1955.
547.  JETSKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎maart 1925, in Leeuwarden, als kind van Tjerk Hoogerbeets‎ en Janke Stoelwinder‎, zoals getoond in stamboom 167. Zij is gestorven op ‎7 augustus 1925, ‎als zuigeling, in Leeuwarden.
Noot:  Overlijdt 5 maanden oud.

548.  GERRIT HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 februari 1931 als kind van Tjerk Hoogerbeets‎ en Janke Stoelwinder‎, zoals getoond in stamboom 167.

549.  WILLEM COENRAAD HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 februari 1933, in Amsterdam, als kind van Tjerk Hoogerbeets‎ en Janke Stoelwinder‎, zoals getoond in stamboom 167. Hij is gestorven op ‎20 februari 2009, ‎76 jaar oud, in Amsterdam.
550.  JOHANNA FREDERIKA HELMERS‎ (‎Claes‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎12 februari 1941, in Amsterdam. Zij is gestorven op ‎1 april 2019, ‎78 jaar oud.
Willem Coenraad Hoogerbeets‎ huwde Johanna Frederika Helmers. ‎Zij kregen een dochter:
Siska Wijke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 december 1970 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 181.

11e Generatie van Nakomelingen

551.  ELISABETH TETJE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 augustus 1932, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets‎ en Marth G van der Zee‎, zoals getoond in stamboom 170.

552.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 november 1922, in Semarang (Indon.), als kind van Willem Hendrik Hoogerbeets‎ en Jannette Antonia Poot‎, zoals getoond in stamboom 171.

553.  CHRISTINE ANTONIA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 september 1924, in Bandoeng (Indon.), als kind van Willem Hendrik Hoogerbeets‎ en Jannette Antonia Poot‎, zoals getoond in stamboom 171.

554.  WILLEM JOHAN HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 oktober 1951 als kind van Dirk Johan Hoogerbeets‎ en Willemijntje Geelhoedt‎, zoals getoond in stamboom 176.
Willem‎ was de vader van twee kinderen:
Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 september 1981
Daphne Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 oktober 1983
Deze familie wordt getoond als stamboom 182.
555.  PIETER WILLEM ABRAHAM CORNELIS HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 oktober 1953 als kind van Dirk Johan Hoogerbeets‎ en Willemijntje Geelhoedt‎, zoals getoond in stamboom 176.

556.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 oktober 1959, in Utrecht, als kind van Johan Willem Hoogerbeets‎ en Regina Tilly de Braaf‎, zoals getoond in stamboom 177.

557.  JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 juli 1964, in Rotterdam, als kind van Johan Willem Hoogerbeets‎ en Regina Tilly de Braaf‎, zoals getoond in stamboom 177.

558.  ADRIANA ELISABETH HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 juni 1946, in Amsterdam, als kind van Hotse Hoogerbeets‎ en Anna Catharina Sophia Bloothoofd‎, zoals getoond in stamboom 178.

559.  SISKA WIJKE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 december 1970, in Amsterdam, als kind van Willem Coenraad Hoogerbeets‎ en Johanna Frederika Helmers‎, zoals getoond in stamboom 181.

12e Generatie van Nakomelingen

560.  ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 september 1981 als kind van Willem Johan Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 182.

561.  DAPHNE HOOGERBEETS‎ (‎Claes‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 oktober 1983 als kind van Willem Johan Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 182.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2021
laatst gewijzigd op 6 februari 2021