STAMBOOM VAN CLAES HOOGERBEETS

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.   CLAES (HOOGERBEETS) {i845} (De persoon van dit rapport) werd geboren rond 1605 (geschat).
Claes was de vader van twee zonen:
Jacob Claesz Hoogerbeets in g1630
Aert Claesz Hoogerbeets in g1636
Deze familie wordt getoond als stamboom 1.

Generatie van Kinderen

2.   JACOB CLAESZ HOOGERBEETS {i397} (Claes' Zoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1630 (geschat) als kind van Claes (Hoogerbeets), zoals getoond in stamboom 1.
3.   DUIJFJE JANSDR {i441} (Claes' Schoondochter).
Jacob Claesz Hoogerbeets huwde Duijfje Jansdr. Zij kregen twee kinderen:
Tames Jacobsz Hoogerbeets in g1655
Annetje Jacobsdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
4.   AERT CLAESZ HOOGERBEETS {i395} (Claes' Zoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1636 (geschat) als kind van Claes (Hoogerbeets), zoals getoond in stamboom 1.
5.   TRIJS PIETERSDR {i438} (Claes' Schoondochter).
Aert Claesz Hoogerbeets huwde Trijs Pietersdr in 1659. Zij kregen een zoon:
Pieter Aertsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 3.

Generatie van Kleinkinderen

6.   TAMES JACOBSZ HOOGERBEETS {i105} (Claes' Kleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1655 (geschat) als kind van Jacob Claesz Hoogerbeets en Duijfje Jansdr, zoals getoond in stamboom 2.
Noot:  Naamvarianten: Tamis, Taams, Taems, Thamen, Thames.
7.   NEELTJE GERRITS {i2352} (Claes' Vrouw van kleinzoon).
Tames Jacobsz Hoogerbeets huwde Neeltje Gerrits. Zij kregen zes zonen:
Melchert Tamesz Hoogerbeets in g1683
Tijs Tamesz Hoogerbeets
Jacob Tamesz Hoogerbeets
Garment Tamesz Hoogerbeets
Pieter Tamesz Hoogerbeets
Tames Tamesz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 4.
Noot:  Volgens lidmatenlijst gereformeerd Oostzaandam op 2 april 1702 wonenden op het Fransepad.
8.   ANNETJE JACOBSDR HOOGERBEETS {i398} (Claes' Kleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Claesz Hoogerbeets en Duijfje Jansdr, zoals getoond in stamboom 2. Zij werd gedoopt op 27 november 1658, in Oostzaandam.

9.   PIETER AERTSZ HOOGERBEETS {i396} (Claes' Kleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Aert Claesz Hoogerbeets en Trijs Pietersdr, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op 12 februari 1659, in Oost Zaandam.

Generatie van Achterkleinkinderen

10.   MELCHERT TAMESZ HOOGERBEETS {i107} (Claes' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1683 (geschat), in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets en Neeltje Gerrits, zoals getoond in stamboom 4. Melchert Tamesz is gestorven in 1761 in (Oostzaandam).
Noot:  Melchert en zijn broers waren vissers. Hij was ook bekend als Melchert Thamensz.

Tsaar Peter de Grote bezocht Zaandam in 1697 toen hij incognito een bezoek aan Nederland bracht. Over dit bezoek het volgende:

De Czaar geraakte te Zaandam insgelijks in kennis met Melchert Tames Hoogerbeets, die een zoogenoemd waterschip voerde, en, of met visschen in de Zuider-Zee, of met het slepen van schepen over de droogte van het Pampus, den kost won. Peter verkoos dit een en ander met eigene oogen op te nemen. Men gaf denzelven in bedenking, dat op zulk eene schuit geen verblijf was, voor hem geschikt, doch dit maakte geene verandering in zijn besluit. Hij wilde eene reis mede doen , en leefde hierbij in alles gelijk met de visscherlieden.

Bron: het boek "Rusland en de Nederlanden: beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen" door Jacobus Scheltema, gepubliceerd door H. Gartman, 1817.

11.   LIJSABETH DIRKS {i121} (Claes' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1687.
Melchert Tamesz Hoogerbeets huwde Lijsabeth Dirks, ongeveer 22 jaar oud, rond 1709. Zij kregen zeven kinderen:
Jan Melchertsz Hoogerbeets in r1710
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets in r1712
Neltje Melcherts Hoogerbeets
Neeltje Melcherts Hoogerbeets
Neeltje Melchers Hoogerbeets
Dirk Melchertsz Hoogerbeets
Maritje Melcherts Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 5.
Noot:  Volgens lidmatenlijst gereformeerd Oostzaandam woonde het echtpaar op 3 maart 1712 op de Zuijddijk.
12.   TIJS TAMESZ HOOGERBEETS {i108} (Claes' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets en Neeltje Gerrits, zoals getoond in stamboom 4.
Tijs Tamesz huwde drie maal. Hij huwde met Grietje Gerrits, Aegie Jakobs en Aagje Klaas.
13.   GRIETJE GERRITS {i135} (Claes' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1690 (geschat).
Tijs Tamesz Hoogerbeets huwde Grietje Gerrits rond 1711. Zij kregen twee kinderen:
Gerrit Tijsz Hoogerbeets in r1712
Neeltje Tijs Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 6.
14.   AEGIE JAKOBS {i452} (Claes' Vrouw van achterkleinzoon).
Tijs Tamesz Hoogerbeets huwde Aegie Jakobs rond 1716. Zij kregen een dochter:
Neeltje Tijs Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 7.
15.   AAGJE KLAAS {i453} (Claes' Vrouw van achterkleinzoon).
Tijs Tamesz Hoogerbeets huwde Aagje Klaas na februari 1717. Zij kregen twee zonen:
Jakop Tijsz Hoogerbeets
Jan Tijsz Hoogerbeets in r1719
Deze familie wordt getoond als stamboom 8.
16.   JACOB TAMESZ HOOGERBEETS {i109} (Claes' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Oostzaandam als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets en Neeltje Gerrits, zoals getoond in stamboom 4. Jacob Tamesz is gestorven in april 1733.
Jacob Tamesz huwde 2 maal. Hij huwde met Grietje Muusse en Gerretje Gerrits Haak.
17.   GRIETJE MUUSSE {i125} (Claes' Vrouw van achterkleinzoon). Grietje is gestorven in april 1732.
Jacob Tamesz Hoogerbeets huwde Grietje Muusse in 1712. Zij kregen acht kinderen:
Sijmon Jacobsz Hoogerbeets
Muus Jacobsz Hoogerbeets
Neeltje Jacobs Hoogerbeets
Muijs Jacobsz Hoogerbeets
Taams Jacobsz Hoogerbeets
Tamis Jacobsz Hoogerbeets
Tamis Jacobsz Hoogerbeets
Jan Jacobsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 9.
18.   GERRETJE GERRITS HAAK {i293} (Claes' Vrouw van achterkleinzoon).
Jacob Tamesz Hoogerbeets huwde Gerretje Gerrits Haak in september 1732 in Zaandam. Zie stamboom 10.
Noot:  Jacob was weduwnaar op de Zuijddijk, Gerretje was jd op de hoek van de driehoek op de Brouwersgracht tot Amsterdam.
19.   GARMENT TAMESZ HOOGERBEETS {i110} (Claes' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets en Neeltje Gerrits, zoals getoond in stamboom 4.
20.   TRIJNTJE JANS {i133} (Claes' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1690, in Oostzaandam.
Garment Tamesz Hoogerbeets huwde Trijntje Jans, ongeveer 21 jaar oud, rond 1711 in Oostzaandam. Zij kregen zes kinderen:
Klaas Garmentsz Hoogerbeets in r1712
Neeltje Garments Hoogerbeets
Tamis Garmentsz Hoogerbeets
Neeltje Garments Hoogerbeets
Taamis Garmentsz Hoogerbeets
Tamis Garmentsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 11.
21.   PIETER TAMESZ HOOGERBEETS {i322} (Claes' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets en Neeltje Gerrits, zoals getoond in stamboom 4.
22.   WENTJE JANS {i323} (Claes' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1690.
Pieter Tamesz Hoogerbeets huwde Wentje Jans, ongeveer 22 jaar oud, rond 1712. Zij kregen vier kinderen:
Neeltje Pieters Hoogerbeets in r1712
Maritje Pieters Hoogerbeets
Tames Pietersz Hoogerbeets
Albert Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 12.
23.   TAMES TAMESZ HOOGERBEETS {i2419} (Claes' Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets en Neeltje Gerrits, zoals getoond in stamboom 4. Hij werd gedoopt op 11 oktober 1714, in Oostzaandam.

Generatie van 2 maal achter-achterkleinkinderen

24.   JAN MELCHERTSZ HOOGERBEETS {i112} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1710 als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 5.
25.   GUURTJE CORNELIS MAASJANNE(S) {i114} (Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1710 als kind van Cornelis Maasjannes, zoals getoond in stamboom 162.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Guurtje Cornelis Maasjanne(S)"]
Jan Melchertsz Hoogerbeets huwde Guurtje Cornelis Maasjanne(S) in Zaandam. Zij kregen zes kinderen:
Jan Jansz Hoogerbeets
Trijntje Jans Hoogerbeets
Dirk Jansz Hoogerbeets
Trijntje Jans Hoogerbeets
Tamis Jansz Hoogerbeets
Maartje Jans Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 13.
26.   HEIJNDRIK MELCHERTSZ HOOGERBEETS {i122} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1712, in Oostzaandam, als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 5.
Heijndrik Melchertsz huwde 2 maal. Hij huwde met Maartje Cornelis Kluft en Rebecca Hendriks Zwerver.
Noot:  Ook bekend als Heijndrik Melgertsz van der Beets.
27.   MAARTJE CORNELIS KLUFT {i142} (Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets, ongeveer 21 jaar oud, huwde Maartje Cornelis Kluft op 9 augustus 1733 in Oostzaandam. Zij kregen vijf kinderen:
Antje Heijndriks Hoogerbeets
Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets
Maartje Heijndriks Hoogerbeets
Dirk Heijndriksz Hoogerbeets
Maritje Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 14.
Noot:  jm en jd beiden op het Tweede Kattegat.
28.   REBECCA HENDRIKS ZWERVER {i163} (Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Hendrik Zwerver en Maria de Vos, zoals getoond binnen stamboom 15. Zij werd gedoopt op 7 december 1738, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Rebecca Hendriks Zwerver"]
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets, ongeveer 47 jaar oud, huwde Rebecca Hendriks Zwerver op 11 mei 1760 in Oostzaandam. Zij kregen een dochter:
Maria Heijndriks Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 15.
Noot:  Met betoog voor het gerecht, weduwnaar en jd, beiden op de Zuijddijk.
29.   NELTJE MELCHERTS HOOGERBEETS {i123} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op 12 juli 1714, in Oost Zaandam.

30.   NEELTJE MELCHERTS HOOGERBEETS {i2375} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op 28 oktober 1717, in Oostzaandam.

31.   NEELTJE MELCHERS HOOGERBEETS {i124} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op 25 januari 1722, in Oostzaandam.
32.   MARKUS PIETERSZ FONS {i1479} (Claes' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Ook bekend als Fonds en Funst.
Markus Pietersz Fons huwde Neeltje Melchers Hoogerbeets op 14 mei 1741 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Pieter Marcusz Fons
Pieter Marcusz Fons
Pieter Marcusz Fons
Melchior Jansz Fons
Evert Marcusz Fons
Lijsbet Markus Fons
Melchert Fons
Deze familie wordt getoond als stamboom 16.
33.   DIRK MELCHERTSZ HOOGERBEETS {i2363} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op 26 november 1724, in Oostzaandam.

34.   MARITJE MELCHERTS HOOGERBEETS {i2364} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 5. Zij werd gedoopt op 3 december 1726, in Oostzaandam.

35.   GERRIT TIJSZ HOOGERBEETS {i137} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1712, in Westzaandam, als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Grietje Gerrits, zoals getoond in stamboom 6. Hij werd begraven op 13 oktober 1760 in Oost-Zaandam.
Gerrit Tijsz huwde 2 maal. Hij huwde met Aagje Ijsbrants en Femna Koerts.
Noot:  jm, afkomstig van het Hasepad (Westzaandam).
36.   AAGJE IJSBRANTS {i140} (Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Noot:  jd, afkomstig van het Hasepad (Westzaandam).
Gerrit Tijsz Hoogerbeets, ongeveer 18 jaar oud, huwde Aagje Ijsbrants op 13 mei 1731 in Westzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Ijsbrant Hoogerbeets
Guertje Gerritsdr Hoogerbeets
Tijs Gerritsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 17.
Noot:  jm en jd, beiden op het Hasepad.
37.   FEMNA KOERTS {i167} (Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1720, in Zaandam.
Noot:  jd in de Noord.
Gerrit Tijsz Hoogerbeets, ongeveer 47 jaar oud, huwde Femna Koerts, ongeveer 39 jaar oud, op 11 mei 1760 in Oostzaandam. Zie stamboom 18.
Noot:  Gerrit was toen weduwnaar op het Sluijspad te Oostzaandam.
38.   NEELTJE TIJS HOOGERBEETS {i136} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Grietje Gerrits, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op 2 september 1714, in Oostzaandam.

39.   SIJMON JACOBSZ HOOGERBEETS {i126} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op 29 oktober 1713, in Oostzaandam.

40.   MUUS JACOBSZ HOOGERBEETS {i127} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op 25 juni 1716, in Oostzaandam.

41.   NEELTJE JACOBS HOOGERBEETS {i128} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 9. Zij werd gedoopt op 25 juli 1717, in Oostzaandam. Neeltje Jacobs is gestorven op 25 mei 1802 in Oostzaandam.
42.   JAN TEUNISZ GIJSEN {i1459} (Claes' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Teunis Dirksz Gijsen en Trijntje Jans, zoals getoond binnen stamboom 19. Hij werd gedoopt op 29 oktober 1716, in Oostzaandam. Hij werd begraven op 30 maart 1782 in Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Teunisz Gijsen"]
Jan Teunisz Gijsen huwde Neeltje Jacobs Hoogerbeets. Zij kregen elf kinderen:
Teunis Jansz Gijsen
Tamis Jansz Gijsen
Grietje Jans Gijsen
Tames Jansz Gijsen
Trijntje Jans Gijsen
Tames Jansz Gijsen
Trijntje Jans Gijsen
Dieuwertje Jans Gijsen
Jannetje Jans Gijsen
Dirk Jansz Gijsen
Jacob Jansz Gijsen
Deze familie wordt getoond als stamboom 19.
43.   MUIJS JACOBSZ HOOGERBEETS {i129} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op 21 maart 1720, in Zaandam.
Noot:  Ook bekend a;s Muews.
44.   GEERTRUIJ DIRKSE SCHUIJLEMAN {i231} (Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Dirk Schuyleman en Geertje Goosens, zoals getoond binnen stamboom 20. Zij werd gedoopt op 26 augustus 1731, in Amersfoort.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruij Dirkse Schuijleman"]
Muijs Jacobsz Hoogerbeets huwde Geertruij Dirkse Schuijleman op 15 mei 1759 in Amersfoort. Zij kregen vier kinderen:
Grietje Hoogerbeets
Dirk Hoogerbeets
Dirk Hoogerbeets
Jacobus Hoogerbeets in 1768
Deze familie wordt getoond als stamboom 20.
45.   TAAMS JACOBSZ HOOGERBEETS {i130} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Oostzaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op 18 mei 1721. Taams Jacobsz is gestorven voor 30 juli 1722 in Oostzaandam.

46.   TAMIS JACOBSZ HOOGERBEETS {i294} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op 30 juli 1722, in Oostzaandam. Tamis Jacobsz is gestorven voor 13 september 1725.

47.   TAMIS JACOBSZ HOOGERBEETS {i131} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op 5 september 1725, in Oostzaandam.

48.   JAN JACOBSZ HOOGERBEETS {i132} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op 3 oktober 1726, in Oostzaandam.

49.   KLAAS GARMENTSZ HOOGERBEETS {i138} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1712 als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 11.
Noot:  Ook bekend als Hogerbeets.
50.   MAARTJE GERRITS KALKOVENS {i147} (Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon). Zij werd gedoopt op 8 maart 1714, in Oostzaandam.
Klaas Garmentsz Hoogerbeets, ongeveer 23 jaar oud, huwde Maartje Gerrits Kalkovens op 23 oktober 1735 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Trijntje Claas Hoogerbeets
Garbrant Claasz Hoogerbeets
Gerrit Claasz Hoogerbeets
Aaltje Klaas Hoogerbeets
Trijntje Klaas Hoogerbeets
Joost Klaasz Hoogerbeets
Jan Klaasz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 21.
Noot:  Klaas was jm op het Hanepad, Maartje was jd op het Bogaartpad.
51.   NEELTJE GARMENTS HOOGERBEETS {i2402} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 11. Zij werd gedoopt op 27 september 1714, in Oostzaandam. Neeltje Garments is gestorven voor 19 mei 1720 in Oostzaandam.

52.   TAMIS GARMENTSZ HOOGERBEETS {i134} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 11. Hij werd gedoopt op 14 februari 1717, in Zaandam.

53.   NEELTJE GARMENTS HOOGERBEETS {i139} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 11. Zij werd gedoopt op 19 mei 1720, in Oostzaandam.
54.   JAN CORNELISZ DE HAAS {i1461} (Claes' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Jan Cornelisz de Haas huwde Neeltje Garments Hoogerbeets op 3 juli 1740 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Trijntje Jans de Haas
Trijntje Jans de Haas
Cornelis Jansz de Haas
Trijntje Jans de Haas
Garmet Jansz de Haas
Garmet Jansz de Haas
Trijntje Jans de Haas
Deze familie wordt getoond als stamboom 22.
Noot:  Jan was jm op het Roozendaal, Neeltje was jd op het Hazepad.
55.   TAAMIS GARMENTSZ HOOGERBEETS {i2403} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 11. Hij werd gedoopt op 8 april 1723, in Oostzaandam. Taamis Garmentsz is gestorven voor 1 augustus 1725 in Oostzaandam.

56.   TAMIS GARMENTSZ HOOGERBEETS {i2404} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 11. Hij werd gedoopt op 1 augustus 1725, in Oostzaandam.

57.   NEELTJE PIETERS HOOGERBEETS {i324} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1712 als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans, zoals getoond in stamboom 12.
58.   KLAAS PIETERSZ LOOS {i2405} (Claes' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Pietersz Loos huwde Neeltje Pieters Hoogerbeets, ongeveer 23 jaar oud, op 15 januari 1736 in Oostzaandam. Zie stamboom 23.
Noot:  jm en jd beiden op de Zuijddijk.
59.   MARITJE PIETERS HOOGERBEETS {i2406} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans, zoals getoond in stamboom 12. Zij werd gedoopt op 5 november 1713, in Oostzaandam.

60.   TAMES PIETERSZ HOOGERBEETS {i2407} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans, zoals getoond in stamboom 12. Hij werd gedoopt op 15 december 1715, in Oostzaandam.

61.   ALBERT HOOGERBEETS {i325} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans, zoals getoond in stamboom 12. Hij werd gedoopt op 31 januari 1717, in Oostzaandam.

62.   NEELTJE TIJS HOOGERBEETS {i454} (Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Aegie Jakobs, zoals getoond in stamboom 7. Zij werd gedoopt op 7 februari 1717, in Oostzaandam.

63.   JAKOP TIJSZ HOOGERBEETS {i455} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Aagje Klaas, zoals getoond in stamboom 8. Hij werd gedoopt op 5 juni 1718, in Oostzaandam.

64.   JAN TIJSZ HOOGERBEETS {i442} (Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1719 als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Aagje Klaas, zoals getoond in stamboom 8.
Noot:  Jan doet belijdenis op 20 april 1739 in Koog aan de Zaan.
65.   MEIJNSJE CLAASDR IJP {i443} (Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Claas Dircksz Ijp en Antje Dircksdr de Jong, zoals getoond in stamboom 167. Zij werd gedoopt op 6 oktober 1715, in Westzaan.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Meijnsje Claasdr Ijp"]
Jan Tijsz Hoogerbeets, ongeveer 19 jaar oud, huwde Meijnsje Claasdr Ijp op 7 september 1738 in Westzaan. Zij kregen zeven kinderen:
Guurtje Jansdr Hoogerbeets
Dirk Jansz Hoogerbeets
Neeltje Jansdr Hoogerbeets
Antje Jansdr Hoogerbeets
Neeltje Jansdr Hoogerbeets
Trijntje Jansdr Hoogerbeets
Trijntje Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 24.
Noot:  Jan Tijsz en Meijnsje ontvingen op 7 September 1738 te Westzaan verordeningen. J.m. en j.d. tot Westzaan.

Zij vertrokken in 1739 uit Koog aan de Zaan naar Westzaan.


Generatie van 3 maal achter-achterkleinkinderen

66.   JAN JANSZ HOOGERBEETS {i407} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 13. Hij werd gedoopt op 7 januari 1731, in Oostzaandam.

67.   TRIJNTJE JANS HOOGERBEETS {i2376} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 13. Zij werd gedoopt op 20 april 1732, in Oostzaandam. Trijntje Jans is gestorven voor 17 maart 1737 in Oostzaandam.

68.   DIRK JANSZ HOOGERBEETS {i117} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 13. Hij werd gedoopt op 1 december 1733, in Oostzaandam.

69.   TRIJNTJE JANS HOOGERBEETS {i116} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 13. Zij werd gedoopt op 17 maart 1737, in Oostzaandam.
Trijntje Jans huwde 2 maal. Zij huwde met Jan Cornelisz de Graaf en Klaas Jacobsz Kramer.
70.   JAN CORNELISZ DE GRAAF {i1472} (Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Cornelis Gerritsz de Graaf en Stijntje Gerrits, zoals getoond binnen stamboom 25. Hij werd gedoopt op 24 mei 1733, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Cornelisz de Graaf"]
Jan Cornelisz de Graaf huwde Trijntje Jans Hoogerbeets op 28 november 1756 in Oostzaandam. Zij kregen zes kinderen:
Cornelis Jansz de Graaf
Stijntje Jans de Graaf
Cornelis Jansz de Graaf
Lijsje Jans de Graaf
Cornelis Jansz de Graaf
Jannetje Jans de Graaf
Deze familie wordt getoond als stamboom 25.
71.   KLAAS JACOBSZ KRAMER {i2391} (Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Jacobsz Kramer huwde Trijntje Jans Hoogerbeets op 20 december 1767 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Jacob Klaasz Kramer
Guurtje Klaas Kramer in 1772
Jan Klaasz Kramer
Deze familie wordt getoond als stamboom 26.
Noot:  Klaas was jm zeggende woonachtig te zijn te Oostzaandam, Trijntje was weduwe alhier op de Zuijddijk.
72.   TAMIS JANSZ HOOGERBEETS {i119} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 13. Hij werd gedoopt op 25 december 1739, in Oostzaandam. Hij werd begraven op 20 oktober 1784 in Oostzaandam.
73.   LIJSJE JANS DE VRIES {i1487} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Pietersz de Vries en Grietje Pieters Heijnis, zoals getoond binnen stamboom 27. Zij werd gedoopt op 1 juli 1736, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lijsje Jans de Vries"]
Tamis Jansz Hoogerbeets huwde Lijsje Jans de Vries op 16 juli 1769 in Oostzaandam. Zij kregen vier kinderen:
Jan Tamisz Hoogerbeets
Jan Tamisz Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets in 1777
Dirk Hoogerbeets in 1777
Deze familie wordt getoond als stamboom 27.
Noot:  jm en jd beiden op de Zuijddijk.
74.   MAARTJE JANS HOOGERBEETS {i120} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 13. Zij werd gedoopt op 18 november 1742, in Oostzaandam.

75.   ANTJE HEIJNDRIKS HOOGERBEETS {i143} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op 2 maart 1735, in Oostzaandam.

76.   CORNELIS HEIJNDRIKSZ HOOGERBEETS {i158} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op 8 januari 1737, in Oostzaandam.
77.   LIJSBET CORNELIS KALES {i159} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Kales en Maartje Dirks Romeijn, zoals getoond binnen stamboom 28. Zij werd gedoopt op 27 november 1736, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lijsbet Cornelis Kales"]
Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets huwde Lijsbet Cornelis Kales op 11 maart 1759 in Oostzaandam. Zij kregen drie dochters:
Maritje Cornelis Hoogerbeets
Maartje Cornelis Hoogerbeets
Antje Cornelis Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 28.
Noot:  jm en jd op de Zuijddijk.
78.   MAARTJE HEIJNDRIKS HOOGERBEETS {i144} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op 20 maart 1738, in Oostzaandam.

79.   DIRK HEIJNDRIKSZ HOOGERBEETS {i145} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op 3 november 1740, in Oostzaandam.

80.   MARITJE HOOGERBEETS {i146} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op 27 november 1742, in Oostzaandam.

81.   PIETER MARCUSZ FONS {i2379} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op 14 oktober 1745, in Oostzaandam. Pieter Marcusz is gestorven voor 1748 in Oostzaandam.

82.   PIETER MARCUSZ FONS {i2380} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op 28 maart 1748, in Oostzaandam. Pieter Marcusz is gestorven voor 1749 in Oostzaandam.

83.   PIETER MARCUSZ FONS {i2381} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op 11 mei 1749, in Oostzaandam. Pieter Marcusz is gestorven na 1811.
Pieter Marcusz huwde 2 maal. Hij huwde met Grietje Samuels Leneveu en Risje Jacobs Kool.
Noot:  Beroep: veerschipper.
84.   GRIETJE SAMUELS LENEVEU {i2382} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Samuel Pietersz Leneveu en Maritje Jongejans Bijl, zoals getoond binnen stamboom 29. Zij werd gedoopt op 4 februari 1753, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje Samuels Leneveu"]
Pieter Marcusz Fons huwde Grietje Samuels Leneveu op 4 oktober 1778 in Oostzaandam. Zie stamboom 29.
Noot:  Pieter was weduwnaar op de Zuijddijk, Grietje was jd op het Prinsepad.
85.   RISJE JACOBS KOOL {i2385} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jacob Fransz Kool en Trijntje Tijmons Olij, zoals getoond binnen stamboom 30. Zij werd gedoopt op 20 augustus 1752, in Westzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Risje Jacobs Kool"]
Pieter Marcusz Fons huwde Risje Jacobs Kool op 25 juni 1815 in Zaandam. Zie stamboom 30.
Noot:  Pieter was weduwnaar van Grietje Leneven; Risje was weduwe van Cornelis van der Markt.
86.   MELCHIOR JANSZ FONS {i2388} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op 23 januari 1752, in Oostzaandam. Melchior Jansz is gestorven voor 1762 in Oostzaandam.

87.   EVERT MARCUSZ FONS {i2389} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op 25 april 1754, in Oostzaandam.

88.   LIJSBET MARKUS FONS {i2390} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 16. Zij werd gedoopt op 12 april 1759, in Oostzaandam.

89.   MELCHERT FONS {i1480} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op 16 mei 1762, in Oostzaandam.
Noot:  Vernoemd naar zijn grootvader die in 1761 overleed.
90.   JANTJE HENDERIKS LAND {i2398} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Melchert Fons huwde Jantje Henderiks Land op 15 oktober 1786 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Maritje Melcherts Fons in 1790
Neltje Melcherts Fons in 1792
Henderik Melchertsz Fons in 1794
Deze familie wordt getoond als stamboom 31.
Noot:  jm en jd beiden op de Zuijddijk.
91.   IJSBRANT HOOGERBEETS {i1105} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets en Aagje Ijsbrants, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op 16 september 1731, in Westzaandam.
Ijsbrant huwde 2 maal. Hij huwde met Imptje Pieters en Agatha Holthuysen.
92.   IMPTJE PIETERS {i1106} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Ijsbrant Hoogerbeets huwde Imptje Pieters. Zij kregen twee kinderen:
Aeltje Hoogerbeets in 1753
Pieter Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 32.
93.   AGATHA HOLTHUYSEN {i1107} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Amsterdam.
Noot:  Ook bekend als Henrica Oldhuys.
Ijsbrant Hoogerbeets huwde Agatha Holthuysen op 4 mei 1765 in Leiden. Zij kregen drie kinderen:
Gerardus Hoogerbeets
Sijtje Hoogerbeets in 1772
Adrianus Hoogerbeets in 1773
Deze familie wordt getoond als stamboom 33.
Noot:  Bij zijn huwelijk te Leiden wordt vermeld dat IJsbrant een bewijs van attestatie moest meebrengen uit Bovenkarspel.
94.   GUERTJE GERRITSDR HOOGERBEETS {i2362} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets en Aagje Ijsbrants, zoals getoond in stamboom 17. Zij werd gedoopt op 19 september 1734, in Westzaandam.

95.   TIJS GERRITSZ HOOGERBEETS {i141} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets en Aagje Ijsbrants, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op 24 februari 1737, in Zaandam.

96.   MARIA HEIJNDRIKS HOOGERBEETS {i164} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Rebecca Hendriks Zwerver, zoals getoond in stamboom 15. Zij werd gedoopt op 4 januari 1761, in Oostzaandam.

97.   TEUNIS JANSZ GIJSEN {i2408} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd gedoopt op 25 augustus 1740, in Oostzaandam. Teunis Jansz is gestorven voor 22 februari 1742 in Oostzaandam.

98.   TAMIS JANSZ GIJSEN {i2409} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd gedoopt op 22 februari 1742, in Oostzaandam. Tamis Jansz is gestorven voor 19 augustus 1745 in Oostzaandam.

99.   GRIETJE JANS GIJSEN {i2410} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op 23 juni 1743, in Oostzaandam. Grietje Jans is gestorven voor 16 juli 1744 in Oostzaandam.

100.   TAMES JANSZ GIJSEN {i1460} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd gedoopt op 19 augustus 1745, in Oostzaandam. Tames Jansz is gestorven voor 12 november 1747 in Oostzaandam.

101.   TRIJNTJE JANS GIJSEN {i1463} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op 8 november 1746, in Oostzaandam. Trijntje Jans is gestorven voor 23 februari 1749 in Oostzaandam.

102.   TAMES JANSZ GIJSEN {i1465} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd gedoopt op 12 november 1747, in Oostzaandam.

103.   TRIJNTJE JANS GIJSEN {i1466} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op 23 februari 1749, in Oostzaandam.

104.   DIEUWERTJE JANS GIJSEN {i1468} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op 12 december 1751, in Oostzaandam.

105.   JANNETJE JANS GIJSEN {i1470} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op 25 februari 1753, in Oostzaandam. Jannetje Jans is gestorven op 18 juni 1813 in Zaandam.

106.   DIRK JANSZ GIJSEN {i1471} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd gedoopt op 1 juni 1755, in Oostzaandam.

107.   JACOB JANSZ GIJSEN {i2411} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd gedoopt op 8 september 1757, in Oostzaandam.

108.   GRIETJE HOOGERBEETS {i232} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in Amersfoort als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op 23 mei 1760, in Amersfoort.
109.   GERRIT WILLEMSE {i1194} (Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Gerrit Willemse huwde Grietje Hoogerbeets op 8 januari 1802 in Amsterdam. Zie stamboom 34.
110.   DIRK HOOGERBEETS {i469} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op 9 juni 1763, in Amersfoort.
Noot:  Jong gestorven.

111.   DIRK HOOGERBEETS {i230} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Amersfoort als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op 8 november 1765, in Amersfoort. Dirk is gestorven voor 12 september 1822.
Dirk huwde 2 maal. Hij huwde met Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen en Johanna van Leeuwen.
Noot:  Was in 1801 weduwnaar van Amersfoort.
112.   ADRIANA STOFFELINE NIEUWENHUIZEN {i934} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem.
Dirk Hoogerbeets huwde Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen op 8 december 1793 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Geertrui Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 35.
113.   JOHANNA VAN LEEUWEN {i479} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Waamel. Johanna is gestorven op 12 september 1822 in Tiel.
Dirk Hoogerbeets huwde Johanna van Leeuwen op 25 oktober 1801 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Jacobus Hoogerbeets in 1802
Geertruij Hoogerbeets in 1803
Johannes Hoogerbeets in 1804
Jacobus Hoogerbeets in 1806
Lena Hoogerbeets in r1811
Deze familie wordt getoond als stamboom 36.
114.   JACOBUS HOOGERBEETS {i233} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 mei 1768, in Amersfoort, als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op 27 mei 1770, 2 jaar oud, in Amersfoort. Jacobus is gestorven op 8 december 1839, 71 jaar oud, in Leeuwarden.
Jacobus huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Margaretha Verdries en Grietje Sibbes.
115.   ANNA MARGARETHA VERDRIES {i234} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 juli 1773, in Leeuwarden, als kind van Lodewijk Verdries en Jeltje Simmer, zoals getoond binnen stamboom 37. Zij werd gedoopt op 11 juli 1773. Anna Margaretha is gestorven op 13 juni 1827, 53 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Margaretha Verdries"]
Jacobus Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Anna Margaretha Verdries, 21 jaar oud, op 5 oktober 1794 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Jeltje Jacobs Hoogerbeets in 1797
Jacobus Muis Hoogerbeets in 1799
Willem Hoogerbeets in 1801
Lodewijk Hoogerbeets in 1805
Johannes Hoogerbeets in 1808
Coenraad Hoogerbeets in r1811
Ferdinand Hoogerbeets in 1813
Geertrui Hoogerbeets in 1817
Deze familie wordt getoond als stamboom 37.
116.   GRIETJE SIBBES {i1381} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Jacobus Hoogerbeets huwde Grietje Sibbes. Zij kregen een zoon:
Johannes Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 38.
Noot:  nog niet bekend.
117.   TRIJNTJE CLAAS HOOGERBEETS {i148} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garmentsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op 9 juli 1736, in Oostzaandam.

118.   GARBRANT CLAASZ HOOGERBEETS {i149} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garmentsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 17 juli 1738, in Oostzaandam. Garbrant Claasz is gestorven in 1783 in Oostzaandam.
119.   MARIA ROOT {i154} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Garbrant Claasz Hoogerbeets huwde Maria Root op 20 april 1766 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Klaas Garbrantsz Hoogerbeets
Johanna Maria Gerbrand Hoogerbeets
Alida Garbrand Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 39.
Noot:  Met betoog van Amsterdam, jm en jd, thans beijden tot Amsterdam.
120.   GERRIT CLAASZ HOOGERBEETS {i150} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garmentsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 5 februari 1741, in Oostzaandam.
121.   TRIJNTJE PIETERS GROENVELD {i165} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Pieter Cornelis Groenveld en Guurtje Jacobs Soet, zoals getoond binnen stamboom 40. Zij werd gedoopt op 19 juli 1739, in Westzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Pieters Groenveld"]
Gerrit Claasz Hoogerbeets huwde Trijntje Pieters Groenveld op 17 oktober 1767 in Oostzaandam. Zij kregen een zoon:
Pieter Gerritsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 40.
Noot:  Betoog van de Westzijde, jm op het Bogaardspad, jd aan de Westzijde op het Vermaningspad.
122.   AALTJE KLAAS HOOGERBEETS {i151} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garmentsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op 8 augustus 1743, in Oostzaandam.
123.   JAN JACOBSZ DAM {i411} (Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacob Geurtsz Dam en Trijntje van Hoogstraten, zoals getoond binnen stamboom 41. Hij werd gedoopt op 12 december 1741, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Jacobsz Dam"]
Jan Jacobsz Dam huwde Aaltje Klaas Hoogerbeets op 24 augustus 1766 in Oostzaandam. Zij kregen acht kinderen:
Jacob Jansz Dam
Jacob Jansz Dam
Trijntje Jans Dam
Maritje Jans Dam in 1773
Maritje Jans Dam in 1775
Trijntje Jans Dam in 1777
Klaas Jansz Dam in 1779
Klaas Jansz Dam in 1784
Deze familie wordt getoond als stamboom 41.
Noot:  jm Zuijddijk, jd Bogaardspad.
124.   TRIJNTJE KLAAS HOOGERBEETS {i326} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garmentsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op 22 januari 1747, in Oostzaandam.
Trijntje Klaas huwde 2 maal. Zij huwde met Simon Gerritsz van de Stadt en Sikke Harmensz Fennema.
125.   SIMON GERRITSZ VAN DE STADT {i157} (Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter). Hij werd gedoopt op 23 juli 1741, in Westzaandam. Hij werd begraven op 13 juni 1778.
Simon Gerritsz van de Stadt huwde Trijntje Klaas Hoogerbeets op 21 november 1773 in Oostzaandam. Zie stamboom 42.
Noot:  Betoog naar Westzaandam, jm te Westzaandam op de Hogedijk, jd op het Boogaardpad.
126.   SIKKE HARMENSZ FENNEMA {i156} (Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Sikke Harmensz Fennema huwde Trijntje Klaas Hoogerbeets. Zij kregen een dochter:
Maartje Sikkes Fennema in 1786
Deze familie wordt getoond als stamboom 43.
127.   JOOST KLAASZ HOOGERBEETS {i152} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garmentsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 14 september 1749, in Oostzaandam.
Joost Klaasz huwde drie maal. Hij huwde met Wompje Hendriks Krijgsman, Stijntje Willems Boertjes en Maritje Cornelis Spaans.
128.   WOMPJE HENDRIKS KRIJGSMAN {i408} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Hendrik Jansz Krijgsman en Maartje Pieters Dood, zoals getoond binnen stamboom 44. Zij werd gedoopt op 2 november 1752, in Oost Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wompje Hendriks Krijgsman"]
Joost Klaasz Hoogerbeets huwde Wompje Hendriks Krijgsman op 9 juni 1776. Zij kregen zes kinderen:
Klaas Joostsz Hoogerbeets in 1777
Maartje Joosts Hoogerbeets in 1779
Maritje Joosts Hoogerbeets in 1781
Henderik Joostsz Hoogerbeets in 1782
Maartje Joosts Hoogerbeets in 1784
Garbrand Joostsz Hoogerbeets in 1786
Deze familie wordt getoond als stamboom 44.
129.   STIJNTJE WILLEMS BOERTJES {i409} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Joost Klaasz Hoogerbeets huwde Stijntje Willems Boertjes op 26 juli 1789 in Oostzaandam. Zie stamboom 45.
Noot:  Joost was weduwnaar op het Bogaardpad, Stijntje was weduwe in de Noord.
130.   MARITJE CORNELIS SPAANS {i410} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Spaans en Maritje Heijndriks Duurhout, zoals getoond binnen stamboom 46. Zij werd gedoopt op 6 januari 1770, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maritje Cornelis Spaans"]
Noot:  Ook bekend als Maartje.
Joost Klaasz Hoogerbeets huwde Maritje Cornelis Spaans op 8 maart 1799 in Oostzaandam. Zij kregen twee kinderen:
Cornelis Hoogerbeets in 1800
Maartje Hoogerbeets in 1804
Deze familie wordt getoond als stamboom 46.
131.   JAN KLAASZ HOOGERBEETS {i153} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garmentsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 22 februari 1756, in Oostzaandam. Jan Klaasz is gestorven op 31 januari 1836 in Zaandam.
Jan Klaasz huwde 2 maal. Hij huwde met Trijntje Jans Keijzer en Agata Cornelia Roos.
132.   TRIJNTJE JANS KEIJZER {i412} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Klaasz Hoogerbeets huwde Trijntje Jans Keijzer op 21 september 1783 in Oostzaandam. Zie stamboom 47.
Noot:  Betoog Westzaandam, jm op de Zuijddijk, jd aan de Westzijde.
133.   AGATA CORNELIA ROOS {i413} (Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Roos en Geertje Anthonijs Feber, zoals getoond binnen stamboom 48. Zij werd gedoopt op 17 januari 1768, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Agata Cornelia Roos"]
Jan Klaasz Hoogerbeets huwde Agata Cornelia Roos op 17 oktober 1790 in Oostzaandam. Zij kregen vier kinderen:
Maartje Jans Hoogerbeets
Cornelis Jansz Hoogerbeets in 1793
Klaas Jansz Hoogerbeets in 1796
Klaas Jansz Hoogerbeets in 1799
Deze familie wordt getoond als stamboom 48.
Noot:  Jan was weduwnaar op het Pantepad, Agata was jd op de Zuijddijk.
134.   TRIJNTJE JANS DE HAAS {i2412} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 22. Zij werd gedoopt op 19 maart 1741, in Oostzaandam. Trijntje Jans is gestorven voor 4 november 1745 in Oostzaandam.

135.   TRIJNTJE JANS DE HAAS {i1462} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 22. Zij werd gedoopt op 4 november 1745, in Oostzaandam. Trijntje Jans is gestorven voor 16 december 1749 in Oostzaandam.

136.   CORNELIS JANSZ DE HAAS {i1464} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op 13 april 1747, in Oostzaandam.

137.   TRIJNTJE JANS DE HAAS {i1467} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 22. Zij werd gedoopt op 16 december 1749, in Oostzaandam. Trijntje Jans is gestorven voor 2 januari 1757 in Oostzaandam.

138.   GARMET JANSZ DE HAAS {i1469} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op 9 april 1752, in Oostzaandam. Garmet Jansz is gestorven voor 26 juli 1753 in Oostzaandam.

139.   GARMET JANSZ DE HAAS {i1477} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op 26 juli 1753, in Oostzaandam.

140.   TRIJNTJE JANS DE HAAS {i1474} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 22. Zij werd gedoopt op 2 januari 1757, in Oostzaandam.

141.   GUURTJE JANSDR HOOGERBEETS {i444} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 11 oktober 1739, in Westzaan.
142.   WILLEM PIETERSZ SCHIPPER {i451} (Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1745, in Westzaan.
Willem Pietersz Schipper, ongeveer 18 jaar oud, huwde Guurtje Jansdr Hoogerbeets op 15 juni 1764 in Westzaan. Zij kregen elf kinderen:
Pieter Willemsz Schipper
Pieter Willemsz Schipper
Guurtje Willemsdr Schipper
Jan Willemsz Schipper
Jan Willemsz Schipper
Jan Willemsz Schipper
Guurtje Willemsdr Schipper in 1773
Meijnsje Willemsdr Schipper in 1774
Guurtje Willemsdr Schipper in 1776
Pieter Willemsz Schipper in 1777
Jan Willemsz Schipper in 1779
Deze familie wordt getoond als stamboom 49.
143.   DIRK JANSZ HOOGERBEETS {i445} (Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op 2 juli 1741, in Westzaan.

144.   NEELTJE JANSDR HOOGERBEETS {i446} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 12 april 1743, in Westzaan. Neeltje Jansdr is gestorven voor 1751.

145.   ANTJE JANSDR HOOGERBEETS {i448} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 9 april 1747, in Westzaan.

146.   NEELTJE JANSDR HOOGERBEETS {i447} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 15 augustus 1751, in Westzaan.

147.   TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS {i449} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 29 april 1753, in Westzaan. Trijntje Jansdr is gestorven voor 1755.

148.   TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS {i450} (Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 19 oktober 1755, in Westzaan.
149.   KLAAS JACOBSZ KRAMER {i1491} (Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Jacobsz Kramer huwde Trijntje Jansdr Hoogerbeets. Zij kregen twee kinderen:
Guurtje Kramer
Jan Kramer
Deze familie wordt getoond als stamboom 50.

Generatie van 4 maal achter-achterkleinkinderen

150.   CORNELIS JANSZ DE GRAAF {i1473} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 25. Hij werd gedoopt op 12 december 1756, in Oostzaandam. Cornelis Jansz is gestorven voor 26 juli 1759 in Oostzaandam.

151.   STIJNTJE JANS DE GRAAF {i1475} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 25. Zij werd gedoopt op 27 oktober 1757, in Oostzaandam.

152.   CORNELIS JANSZ DE GRAAF {i1478} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 25. Hij werd gedoopt op 26 juli 1759, in Oostzaandam. Cornelis Jansz is gestorven voor 19 december 1761 in Oostzaandam.

153.   LIJSJE JANS DE GRAAF {i1476} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 25. Zij werd gedoopt op 7 september 1760, in Oostzaandam.

154.   CORNELIS JANSZ DE GRAAF {i2356} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 25. Hij werd gedoopt op 19 december 1761, in Oostzaandam.

155.   JANNETJE JANS DE GRAAF {i1481} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 25. Zij werd gedoopt op 19 januari 1764, in Oostzaandam.

156.   JAN TAMISZ HOOGERBEETS {i1488} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries, zoals getoond in stamboom 27. Hij werd gedoopt op 10 mei 1770, in Oostzaandam. Jan Tamisz is gestorven voor 27 juni 1771 in Oostzaandam.

157.   JAN TAMISZ HOOGERBEETS {i2359} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries, zoals getoond in stamboom 27. Hij werd gedoopt op 27 juni 1771, in Oostzaandam.

158.   GRIETJE HOOGERBEETS {i1489} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries, zoals getoond in stamboom 27. Zij werd gedoopt op 29 mei 1777, in Oostzaandam.

159.   DIRK HOOGERBEETS {i1490} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries, zoals getoond in stamboom 27. Hij werd gedoopt op 29 mei 1777, in Oostzaandam.

160.   MARITJE CORNELIS HOOGERBEETS {i160} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets en Lijsbet Cornelis Kales, zoals getoond in stamboom 28. Zij werd gedoopt op 18 juni 1761, in Oostzaandam.

161.   MAARTJE CORNELIS HOOGERBEETS {i161} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets en Lijsbet Cornelis Kales, zoals getoond in stamboom 28. Zij werd gedoopt op 19 februari 1764, in Oostzaandam. Maartje Cornelis is gestorven op 9 juni 1816 in Zaandam.
162.   CORNELIS CORNELISZ LUIJTS {i2397} (Claes' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Ook bekend als Luijssen.
Cornelis Cornelisz Luijts huwde Maartje Cornelis Hoogerbeets op 22 augustus 1784 in Oostzaandam. Zie stamboom 51.
Noot:  Cornelis was jm op het Kopermolenspad, Maartje was jd op het Hanepad. Op 27 Dec 1789 vertrokken naar Westzanen.
163.   ANTJE CORNELIS HOOGERBEETS {i162} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets en Lijsbet Cornelis Kales, zoals getoond in stamboom 28. Zij werd gedoopt op 28 april 1771, in Oostzaandam.

164.   JACOB KLAASZ KRAMER {i2392} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op 29 mei 1768, in Oostzaandam.

165.   GUURTJE KLAAS KRAMER {i2393} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 april 1772, in Oostzaandam, als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Zij werd gedoopt op 5 april 1772, in Oostzaandam.

166.   JAN KLAASZ KRAMER {i2394} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op 8 juni 1774, in Oostzaandam.

167.   MARITJE MELCHERTS FONS {i2399} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 januari 1790, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons en Jantje Henderiks Land, zoals getoond in stamboom 31. Zij werd gedoopt op 24 januari 1790, in Oostzaandam.

168.   NELTJE MELCHERTS FONS {i2400} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juli 1792, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons en Jantje Henderiks Land, zoals getoond in stamboom 31. Zij werd gedoopt op 12 juli 1792, in Oostzaandam.

169.   HENDERIK MELCHERTSZ FONS {i2401} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 februari 1794, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons en Jantje Henderiks Land, zoals getoond in stamboom 31. Hij werd gedoopt op 16 februari 1794, in Oostzaandam.

170.   AELTJE HOOGERBEETS {i1125} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 december 1753, in Graft, als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Imptje Pieters, zoals getoond in stamboom 32. Aeltje is gestorven op 26 december 1753, als zuigeling, in Graft.

171.   PIETER HOOGERBEETS {i1108} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Imptje Pieters, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd begraven op 11 juli 1787 in Haarlem.
Noot:  Akte van borgtocht voor Pieter Hoogerbeets 1-2-1783, IJsbrant Hoogerbeets, schoolmeester en voorzanger te Aelbertsberg of Bloemendaal en Jan Olthuys te Haarlem.

172.   GERARDUS HOOGERBEETS {i1109} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Agatha Holthuysen, zoals getoond in stamboom 33. Hij werd gedoopt op 17 juni 1770, in Bloemendaal.

173.   SIJTJE HOOGERBEETS {i1110} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 april 1772, in Bloemendaal, als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Agatha Holthuysen, zoals getoond in stamboom 33. Zij werd gedoopt op 5 april 1772, in Bloemendaal.

174.   ADRIANUS HOOGERBEETS {i1111} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 december 1773, in Bloemendaal, als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Agatha Holthuysen, zoals getoond in stamboom 33. Hij werd gedoopt op 25 december 1773, in Bloemendaal.

175.   GEERTRUI HOOGERBEETS {i935} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Hoogerbeets en Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op 2 maart 1794, in Haarlem.

176.   JELTJE JACOBS HOOGERBEETS {i236} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 augustus 1797, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 37. Jeltje Jacobs is gestorven op 2 september 1868, 71 jaar oud, in Leeuwarden.
177.   ARJAAN (ARJEN) FOLKERTS FEENSTRA {i1744} (Claes' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra huwde Jeltje Jacobs Hoogerbeets. Zij kregen drie kinderen:
Pietje Feenstra in 1820
Jacob Feenstra in 1822
Romke Feenstra in 1831
Deze familie wordt getoond als stamboom 52.
178.   JACOBUS MUIS HOOGERBEETS {i235} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 februari 1799, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 37. Jacobus Muis is gestorven op 2 juni 1876, 77 jaar oud, in Veenhuizen (Norg).
179.   MARIJKE NORBRUIJS {i237} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1796, in Leeuwarden.
Jacobus Muis Hoogerbeets, 21 jaar oud, huwde Marijke Norbruijs, ongeveer 24 jaar oud, op 10 december 1820 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Jacobus Hoogerbeets in 1820
Hendrik Hoogerbeets in 1823
Lodewijk Hoogerbeets in 1826
Johannes Hoogerbeets in 1829
Arjaan Hoogerbeets in 1831
Fimke Hoogerbeets in 1834
Johannes Hoogerbeets in 1836
Arjaan Hoogerbeets in 1836
Deze familie wordt getoond als stamboom 53.
180.   WILLEM HOOGERBEETS {i238} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1801, in Diemen, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 37. Willem is gestorven op 24 februari 1858, ongeveer 56 jaar oud, in Leeuwarden.
181.   WILHELMINA STEFFERING {i240} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1800 als kind van Jan Steffering, zoals getoond binnen stamboom 54.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmina Steffering"]
Willem Hoogerbeets, ongeveer 22 jaar oud, huwde Wilhelmina Steffering, ongeveer 23 jaar oud, op 28 september 1823 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Grietje Hoogerbeets in 1823
Dina Hoogerbeets in 1826
Dina Hoogerbeets in 1827
Pietje Hoogerbeets in 1830
Jacoba Hoogerbeets in 1833
Jan Hoogerbeets in 1835
Coenraad Hoogerbeets in 1838
Pietje Hoogerbeets in 1841
Deze familie wordt getoond als stamboom 54.
182.   LODEWIJK HOOGERBEETS {i239} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 november 1805, in Haarlem, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 37. Lodewijk is gestorven rond 1821, ongeveer 15 jaar oud, in Leeuwarden.

183.   JOHANNES HOOGERBEETS {i541} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1808 als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 37. Johannes is gestorven op 26 november 1881, ongeveer 73 jaar oud, in Arnhem.
Noot:  moerder was Grietje Sibbes!!!
184.   WIJPKJE WOUTERS {i542} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1799.
Noot:  Naaister.
Johannes Hoogerbeets huwde Wijpkje Wouters. Zij kregen een zoon:
Gerben Hoogerbeets in 1826
Deze familie wordt getoond als stamboom 55.
185.   COENRAAD HOOGERBEETS {i1750} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1811, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 37. Coenraad is gestorven op 5 oktober 1865, ongeveer 54 jaar oud.
Noot:  54 jaar oud, ongehuwd.

186.   FERDINAND HOOGERBEETS {i539} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 mei 1813, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 37. Ferdinand is gestorven op 13 mei 1884, 70 jaar oud, in Leeuwarden.
187.   SJOUKJE ROSENBERG {i571} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Ferdinand Hoogerbeets, 48 jaar oud, huwde Sjoukje Rosenberg op 24 februari 1862 in Leeuwarden. Zie stamboom 56.
188.   GEERTRUI HOOGERBEETS {i540} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 april 1817, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 37. Geertrui is gestorven op 21 juli 1836, 19 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Ongehuwd.

189.   JACOBUS HOOGERBEETS {i357} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 augustus 1802, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 36. Hij werd gedoopt op 25 augustus 1802, in Haarlem.

190.   GEERTRUIJ HOOGERBEETS {i360} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 augustus 1803, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 36. Zij werd gedoopt op 14 augustus 1803, in Haarlem. Geertruij is gestorven op 27 oktober 1875, 72 jaar oud, in Amsterdam.
191.   WILLEM GIJSBERT HOENDERVOOGT {i459} (Claes' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Willem Gijsbert Hoendervoogt huwde Geertruij Hoogerbeets, 34 jaar oud, op 9 augustus 1837 in Amsterdam. Zie stamboom 57.
192.   JOHANNES HOOGERBEETS {i363} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 november 1804, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 36. Hij werd gedoopt op 11 november 1804, in Haarlem. Johannes is gestorven op 13 februari 1886, 81 jaar oud, in Tiel.
193.   CATHARINA (TRIJNTJE) SAS {i460} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 januari 1804, in Buren, Gel. Catharina (Trijntje) is gestorven op 25 februari 1867, 63 jaar oud, in Tiel.
Johannes Hoogerbeets huwde Catharina (Trijntje) Sas. Zij kregen zes kinderen:
Dirk Johannes Hoogerbeets in 1825
Pieter Gerardus Hoogerbeets in 1828
Jacob Hoogerbeets in 1834
Johannes Hoogerbeets in 1838
Leendert Hoogerbeets in 1842
Johanna Margaretha Hoogerbeets in 1848
Deze familie wordt getoond als stamboom 58.
194.   JACOBUS HOOGERBEETS {i496} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 oktober 1806, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 36. Jacobus is gestorven op 14 juni 1881, 74 jaar oud, in Amsterdam.
195.   FRANCINA CHRISTINA STEPHANA STRIETMAN {i497} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 april 1811, in Baarn, als kind van Johannes Hendrik Strietman en Johanna Leescher, zoals getoond binnen stamboom 59.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Francina Christina Stephana Strietman"]
Jacobus Hoogerbeets, 32 jaar oud, huwde Francina Christina Stephana Strietman, 28 jaar oud, op 31 juli 1839 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Johanna Elisabet Geertruida Hoogerbeets in 1839
Jacoba Francina Hoogerbeets in 1841
Johanna Hendrika Hoogerbeets in 1845
Willem Gijsbert Hoogerbeets in 1849
Deze familie wordt getoond als stamboom 59.
196.   LENA HOOGERBEETS {i356} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1811, in Tiel, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 36. Lena is gestorven op 21 oktober 1817, ongeveer 6 jaar oud, in Tiel.

197.   JOHANNES HOOGERBEETS {i1652} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets en Grietje Sibbes, zoals getoond in stamboom 38. Johannes is gestorven op 26 november 1881 in Arnhem.

198.   KLAAS GARBRANTSZ HOOGERBEETS {i770} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets en Maria Root, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 6 februari 1767, in Amsterdam.

199.   JOHANNA MARIA GERBRAND HOOGERBEETS {i327} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets en Maria Root, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op 2 maart 1769, in Oostzaandam.

200.   ALIDA GARBRAND HOOGERBEETS {i155} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets en Maria Root, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op 26 april 1770, in Oostzaandam.

201.   PIETER GERRITSZ HOOGERBEETS {i166} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Claasz Hoogerbeets en Trijntje Pieters Groenveld, zoals getoond in stamboom 40. Hij werd gedoopt op 15 oktober 1769, in Oostzaandam.

202.   JACOB JANSZ DAM {i1482} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 41. Hij werd gedoopt op 26 juli 1767, in Oostzaandam. Jacob Jansz is gestorven voor 13 oktober 1768 in Oostzaandam.

203.   JACOB JANSZ DAM {i1483} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 41. Hij werd gedoopt op 13 oktober 1768, in Oostzaandam.

204.   TRIJNTJE JANS DAM {i1484} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 41. Zij werd gedoopt op 23 juni 1771, in Oostzaandam. Trijntje Jans is gestorven voor 6 juli 1777 in Oostzaandam.

205.   MARITJE JANS DAM {i2415} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juli 1773, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 41. Zij werd gedoopt op 11 juli 1773, in Oostzaandam. Maritje Jans is gestorven voor 7 januari 1775, jonger dan 1 jaar, in Oostzaandam.

206.   MARITJE JANS DAM {i1485} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 januari 1775, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 41. Zij werd gedoopt op 8 januari 1775, in Oostzaandam.

207.   TRIJNTJE JANS DAM {i1486} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 juli 1777, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 41. Zij werd gedoopt op 13 juli 1777, in Oostzaandam.

208.   KLAAS JANSZ DAM {i2416} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 augustus 1779, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 41. Hij werd gedoopt op 22 augustus 1779, in Oostzaandam. Klaas Jansz is gestorven voor 29 augustus 1784, jonger dan 5 jaar, in Oostzaandam.

209.   KLAAS JANSZ DAM {i2417} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 augustus 1784, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 41. Hij werd gedoopt op 29 augustus 1784, in Oostzaandam.

210.   KLAAS JOOSTSZ HOOGERBEETS {i420} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 1 juni 1777, in Oostzaandam. Klaas Joostsz is gestorven op 25 november 1834, 57 jaar oud, in Zaandam.
Klaas Joostsz huwde 2 maal. Hij huwde met Alieda Huijberts Pos en Trijntje Cornelisdr Hottentot.
211.   ALIEDA HUIJBERTS POS {i426} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Willempje Vuijlssmeer, zoals getoond binnen stamboom 60. Alieda Huijberts is gestorven op 19 mei 1812 in Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Alieda Huijberts Pos"]
Klaas Joostsz Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Alieda Huijberts Pos op 16 juli 1801 in Zaandam. Zij kregen drie kinderen:
Wompje Hoogerbeets in 1804
Huybert Hoogerbeets in 1807
Maartje Hoogerbeets in 1809
Deze familie wordt getoond als stamboom 60.
212.   TRIJNTJE CORNELISDR HOTTENTOT {i1353} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 27 augustus 1788, in Oostzaan, als kind van Cornelis Dirksz Hottentot en Grietje Sijmons Prins, zoals getoond binnen stamboom 62. Zij werd gedoopt op 31 augustus 1788, in Oostzaan. Trijntje Cornelisdr is gestorven op 9 november 1832, 44 jaar oud, in Zaandam.
Trijntje Cornelisdr huwde 2 maal. Zij huwde met Klaas Joostsz Hoogerbeets en Dirk Dirksz Klut.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Cornelisdr Hottentot"]
Klaas Joostsz Hoogerbeets, 35 jaar oud, huwde Trijntje Cornelisdr Hottentot, 24 jaar oud, op 28 maart 1813 in Zaandam. Zij kregen een dochter:
Grietje Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 61.
Noot:  weduwnaar van Alida Post.
213.   MAARTJE JOOSTS HOOGERBEETS {i421} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 mei 1779, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 16 mei 1779, in Oostzaandam.

214.   MARITJE JOOSTS HOOGERBEETS {i422} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 juni 1781, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 10 juni 1781, in Oostzaandam.

215.   HENDERIK JOOSTSZ HOOGERBEETS {i423} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 oktober 1782, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 6 oktober 1782, in Oostzaandam.

216.   MAARTJE JOOSTS HOOGERBEETS {i424} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 juli 1784, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 25 juli 1784, in Oostzaandam.

217.   GARBRAND JOOSTSZ HOOGERBEETS {i425} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 februari 1786, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 16 februari 1786, in Oostzaandam.

218.   MAARTJE SIKKES FENNEMA {i2418} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 oktober 1786, in Oostzaandam, als kind van Sikke Harmensz Fennema en Trijntje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 43.

219.   CORNELIS HOOGERBEETS {i430} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 juli 1800 als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Maritje Cornelis Spaans, zoals getoond in stamboom 46. Hij werd gedoopt op 31 juli 1800, in Oost Zaandam. Cornelis is gestorven op 5 oktober 1868, 68 jaar oud, in Zaandam.
220.   NEELTJE BAKKER {i1346} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1795, in Zaandam, als kind van Klaas Bakker en Grietje Duivis, zoals getoond binnen stamboom 63.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neeltje Bakker"]
Cornelis Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Neeltje Bakker, ongeveer 32 jaar oud, op 25 mei 1828 in Zaandam. Zij kregen twee dochters:
Grietje Hoogerbeets in 1830
Trijntje Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 63.
221.   MAARTJE HOOGERBEETS {i431} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 juli 1804, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Maritje Cornelis Spaans, zoals getoond in stamboom 46. Zij werd gedoopt op 5 augustus 1804, in Oostzaandam.
Noot:  Moeder wordt bij de doop 'Maartje Cornelis Spaans' genoemd.

222.   MAARTJE JANS HOOGERBEETS {i414} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in Oostzaandam als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos, zoals getoond in stamboom 48. Zij werd gedoopt op 21 augustus 1791, in Zaandam. Maartje Jans is gestorven op 18 december 1857 in Zaandam.
223.   AUKE FOLKJERT ZEIJLEMAKER {i1356} (Claes' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1792, in Kolhorn, als kind van Folkjert Aukesz Zeijlemaker en Antje Ariensdr Pool, zoals getoond binnen stamboom 64.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Auke Folkjert Zeijlemaker"]
Auke Folkjert Zeijlemaker, ongeveer 30 jaar oud, huwde Maartje Jans Hoogerbeets op 22 juni 1823 in Zaandam. Zie stamboom 64.
224.   CORNELIS JANSZ HOOGERBEETS {i415} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 december 1793, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 15 december 1793, in Oostzaandam. Cornelis Jansz is gestorven op 25 januari 1815, 21 jaar oud, in Zaandam.

225.   KLAAS JANSZ HOOGERBEETS {i416} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 september 1796, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos, zoals getoond in stamboom 48. Klaas Jansz is gestorven voor 26 november 1799, jonger dan 3 jaar.

226.   KLAAS JANSZ HOOGERBEETS {i417} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 november 1799, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos, zoals getoond in stamboom 48.

227.   PIETER WILLEMSZ SCHIPPER {i2331} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 24 maart 1765, in Westzaan. Pieter Willemsz is gestorven voor 1767 in Westzaan.

228.   PIETER WILLEMSZ SCHIPPER {i2332} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 8 maart 1767, in Westzaan. Pieter Willemsz is gestorven voor 1777 in Westzaan.

229.   GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER {i2333} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 8 maart 1767, in Westzaan. Guurtje Willemsdr is gestorven voor 1773.

230.   JAN WILLEMSZ SCHIPPER {i2334} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 27 november 1768, in Westzaan. Jan Willemsz is gestorven voor 1769 in Westzaan.

231.   JAN WILLEMSZ SCHIPPER {i2335} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 31 december 1769, in Westzaan. Jan Willemsz is gestorven voor 1771 in Westzaan.

232.   JAN WILLEMSZ SCHIPPER {i2336} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 31 maart 1771, in Westzaan. Jan Willemsz is gestorven voor 1779 in Westzaan.

233.   GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER {i2337} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 maart 1773, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 7 maart 1773, in Westzaan. Guurtje Willemsdr is gestorven voor 1779, jonger dan 5 jaar, in Westzaan.

234.   MEIJNSJE WILLEMSDR SCHIPPER {i2338} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 juli 1774, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 24 juli 1774, in Westzaan.

235.   GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER {i2339} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 maart 1776, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 24 maart 1776, in Westzaan.

236.   PIETER WILLEMSZ SCHIPPER {i2340} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juni 1777, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 15 juni 1777, in Westzaan.
237.   MAARTJE PAULUS EVELIJNS {i2342} (Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1781.
Pieter Willemsz Schipper, ongeveer 23 jaar oud, huwde Maartje Paulus Evelijns, ongeveer 19 jaar oud, rond 1800 in Westzaan. Zie stamboom 65.
238.   JAN WILLEMSZ SCHIPPER {i2341} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 juli 1779, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 11 juli 1779, in Westzaan.

239.   GUURTJE KRAMER {i1492} (Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 3 april 1772, in Oostzaandam.

240.   JAN KRAMER {i1493} (Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Hij werd gedoopt op 8 juni 1774, in Oostzaandam.

Generatie van 5 maal achter-achterkleinkinderen

241.   PIETJE FEENSTRA {i1745} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juni 1820 als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra en Jeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 52. Pietje is gestorven op 6 oktober 1908, 88 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  was bij overlijden 88 jaar en weduwe.

242.   JACOB FEENSTRA {i1746} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 31 juli 1822 als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra en Jeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 52. Jacob is gestorven op 22 april 1902, 79 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  was bij overlijden 79 jaar oud en weduwnaar.

243.   ROMKE FEENSTRA {i1749} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 oktober 1831, in Leeuwarden, als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra en Jeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 52.
Noot:  vader is in de geboorteacte vermeld als "Veenstra".

244.   JACOBUS HOOGERBEETS {i1653} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 december 1820, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 53. Jacobus is gestorven op 27 april 1891, 70 jaar oud, in Idaarderadeel.
Noot:  Naam vader staat in de akte vermeld als "Jacobus Hogerbeets Muis"; zie ook: "Hoogerbees"; zie ook: "Marijke Noorderhuis", "Norbruis" en "Norberhuis".
245.   AALTJE JANS ZANDBURG {i1654} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1818/19, in Beets, als kind van Jan Pieters Zandburg en Antje Rintjes Brouwer, zoals getoond binnen stamboom 66. Aaltje Jans is gestorven op 22 september 1884, ongeveer 66 jaar oud, in Idaarderadeel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Jans Zandburg"]
Jacobus Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Aaltje Jans Zandburg, ongeveer 35 jaar oud, op 11 mei 1854 in Idaarderadeel. Zij kregen vier dochters:
Maria Hoogerbeets in 1854
Anne Hoogerbeets in 1857
Japikje Hoogerbeets in 1859
Jantje Hoogerbeets in 1859
Deze familie wordt getoond als stamboom 66.
246.   HENDRIK HOOGERBEETS {i281} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 oktober 1823, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 53. Hendrik is gestorven op 17 maart 1887, 63 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Schoenmaker.
247.   WILLEMKE ARJAANS {i285} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 18 oktober 1819. Willemke is gestorven op 18 augustus 1898, 78 jaar oud, in Leeuwarden.
Hendrik Hoogerbeets, 23 jaar oud, huwde Willemke Arjaans, 27 jaar oud, op 16 mei 1847 in Leeuwarden. Zij kregen vijf zonen:
Jacob Hoogerbeets in 1848
Dirk Hoogerbeets in 1850
Dirk Hoogerbeets in 1852
Arjaan Hoogerbeets in 1856
Hendrik Hoogerbeets in 1859
Deze familie wordt getoond als stamboom 67.
248.   LODEWIJK HOOGERBEETS {i282} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1826, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 53. Lodewijk is gestorven op 26 maart 1843, 16 jaar oud, in Leeuwarden.

249.   JOHANNES HOOGERBEETS {i283} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 januari 1829 als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 53. Johannes is gestorven op 13 september 1833, 4 jaar oud, in Leeuwarden.

250.   ARJAAN HOOGERBEETS {i284} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 november 1831 als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 53. Arjaan is gestorven op 28 augustus 1833, 1 jaar oud, in Leeuwarden.

251.   FIMKE HOOGERBEETS {i546} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 april 1834, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 53. Fimke is gestorven op 11 december 1835, 1 jaar oud, in Leeuwarden.

252.   JOHANNES HOOGERBEETS {i544} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 september 1836, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 53. Johannes is gestorven op 3 maart 1842, 5 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Eerst geborene van tweelingbroer Arjaan.

253.   ARJAAN HOOGERBEETS {i545} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 september 1836, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 53.
254.   ISABELLA CHRISTINA SPRENKELING {i1372} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Arjaan Hoogerbeets huwde Isabella Christina Sprenkeling. Zij kregen een dochter:
Maria Hoogerbeets in 1866
Deze familie wordt getoond als stamboom 68.
255.   GRIETJE HOOGERBEETS {i241} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 december 1823, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 54. Grietje is gestorven op 15 februari 1905, 81 jaar oud, in Leeuwarden.
256.   NANNE HOBBES STREEKSTRA {i1339} (Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 16 juli 1822, in Dokkum, als kind van Hobbe Nannes Streekstra en Aletta Budinga, zoals getoond binnen stamboom 69.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Nanne Hobbes Streekstra"]
Noot:  kastmaker.
Nanne Hobbes Streekstra, 22 jaar oud, huwde Grietje Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 18 mei 1845 in Leeuwarden. Zij kregen drie zonen:
Hobbe Streekstra in 1848
Willem Streekstra in 1849
Koenraad Streekstra in 1854
Deze familie wordt getoond als stamboom 69.
257.   DINA HOOGERBEETS {i526} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 april 1826, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 54. Dina is gestorven op 19 oktober 1826, als zuigeling, in Leeuwarden.

258.   DINA HOOGERBEETS {i527} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 oktober 1827, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 54. Dina is gestorven op 23 mei 1877, 49 jaar oud, in Leeuwarden.
259.   JAN JEIPS BOSMA {i1651} (Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter).
Jan Jeips Bosma huwde Dina Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 30 november 1856 in Leeuwarden. Zij kregen twee dochters:
Sijke Bosma in 1860
Nn Bosma in 1865
Deze familie wordt getoond als stamboom 70.
260.   PIETJE HOOGERBEETS {i528} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 augustus 1830, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 54. Pietje is gestorven op 27 mei 1834, 3 jaar oud, in Leeuwarden.

261.   JACOBA HOOGERBEETS {i530} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 maart 1833, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 54. Jacoba is gestorven op 14 januari 1908, 74 jaar oud, in Leeuwarden.
262.   JAN VAN DER HELM {i2769} (Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacob van der Helm en Anna Teunis, zoals getoond binnen stamboom 71.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van der Helm"]
Jan van der Helm huwde Jacoba Hoogerbeets, 27 jaar oud, op 18 november 1860 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Jan van der Helm in 1863
Deze familie wordt getoond als stamboom 71.
263.   JAN HOOGERBEETS {i531} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 31 augustus 1835, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 54. Jan is gestorven op 10 september 1842, 7 jaar oud, in Leeuwarden.

264.   COENRAAD HOOGERBEETS {i529} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 april 1838, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 54. Coenraad is gestorven op 21 november 1906, 68 jaar oud, in Leeuwarden.
Coenraad huwde 2 maal. Hij huwde met Jetske Jonker en Dirkje van der Kam.
265.   JETSKE JONKER {i533} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 9 augustus 1835, in Leeuwarderadeel, als kind van Hotze Ynses Jonker en Josina Ablij, zoals getoond in stamboom 177. Jetske is gestorven op 21 november 1878, 43 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jetske Jonker"]
Coenraad Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Jetske Jonker, 28 jaar oud, op 15 mei 1864 in Leeuwarden. Zij kregen twee zonen:
Willem Hoogerbeets in 1865
Hotse Hoogerbeets in 1866
Deze familie wordt getoond als stamboom 72.
266.   DIRKJE VAN DER KAM {i535} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Coenraad Hoogerbeets, 41 jaar oud, huwde Dirkje van der Kam op 22 november 1879 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Coenraad Willem Hoogerbeets in 1881
Deze familie wordt getoond als stamboom 73.
267.   PIETJE HOOGERBEETS {i532} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 februari 1841, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 54. Pietje is gestorven op 19 december 1919, 78 jaar oud, in Leeuwarden.
268.   WILLEM VAN DER VLERK {i2777} (Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 27 april 1838, in Leeuwarden. Willem is gestorven op 19 januari 1894, 55 jaar oud, in Leeuwarden.
Willem van der Vlerk, 27 jaar oud, huwde Pietje Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 28 mei 1865 in Leeuwarden. Zij kregen drie zonen:
Johannes van der Vlerk in 1866
Willem van der Vlerk in 1867
Coenraad van der Vlerk in 1874
Deze familie wordt getoond als stamboom 74.
269.   GERBEN HOOGERBEETS {i543} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1826, in Leeuwarden, als kind van Johannes Hoogerbeets en Wijpkje Wouters, zoals getoond in stamboom 55. Gerben is gestorven op 1 januari 1848, 21 jaar oud, in Oegstgeest.

270.   DIRK JOHANNES HOOGERBEETS {i522} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 november 1825, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 58. Dirk Johannes is gestorven op 4 juni 1868, 42 jaar oud, in Tiel.
Dirk Johannes huwde 2 maal. Hij huwde met Geertruida van Spierenburg en Johanna van Zetten.
271.   GEERTRUIDA VAN SPIERENBURG {i642} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 april 1825, in Tiel, als kind van Willem van Spierenburg en Geertruida Cordes, zoals getoond in stamboom 192. Geertruida is gestorven op 28 januari 1866, 40 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruida van Spierenburg"]
Dirk Johannes Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Geertruida van Spierenburg, 26 jaar oud, op 19 april 1851. Zij kregen vijf kinderen:
Johannes Hendrikus Hoogerbeets in 1852
Wilhelmina Geertruida Hoogerbeets in 1854
Dirk Johannes Hoogerbeets in 1857
Pieter Gerardus Jacobus Hoogerbeets in 1859
Gerritje Cornelia Hoogerbeets in 1862
Deze familie wordt getoond als stamboom 75.
272.   JOHANNA VAN ZETTEN {i648} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 19 april 1838, in Rijswijk, als kind van Jan Hendrik van Zetten en Johanna Rijnberk, zoals getoond binnen stamboom 76.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna van Zetten"]
Dirk Johannes Hoogerbeets, 40 jaar oud, huwde Johanna van Zetten, 28 jaar oud, op 3 november 1866. Zij kregen een dochter:
Johanna Hendrika Hoogerbeets in 1867
Deze familie wordt getoond als stamboom 76.
273.   PIETER GERARDUS HOOGERBEETS {i523} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 maart 1828, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 58. Pieter Gerardus is gestorven op 21 oktober 1905, 77 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Beroep: kleermaker.
274.   DIRKJE VAN KOETSVELD {i634} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 februari 1827, in Zoelen, als kind van Floris van Koetsveld en Anna de Wit, zoals getoond in stamboom 179. Dirkje is gestorven op 19 augustus 1897, 70 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirkje van Koetsveld"]
Pieter Gerardus Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Dirkje van Koetsveld, 29 jaar oud, op 10 mei 1856 in Tiel. Zij kregen zeven kinderen:
Johannes Hoogerbeets in 1856
Anna Hoogerbeets in 1858
Pieter Gerardus Hoogerbeets in 1860
Florus Hoogerbeets in 1862
Catharina Hoogerbeets in 1864
Jenneke Hoogerbeets in 1866
Jan Dirk Hoogerbeets in 1869
Deze familie wordt getoond als stamboom 77.
275.   JACOB HOOGERBEETS {i524} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1834, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 58. Jacob is gestorven op 15 juni 1875, 40 jaar oud, in Tiel.
276.   JACOBA JOHANNA VAN SPIERENBURG {i650} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 5 maart 1829, in Tiel. Jacoba Johanna is gestorven op 7 november 1878, 49 jaar oud, in Tiel.
Jacob Hoogerbeets huwde Jacoba Johanna van Spierenburg. Zij kregen vier kinderen:
Catharina Johanna Hoogerbeets in 1859
Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets in 1863
Jacob Johannes Hoogerbeets in 1867
Wilhelmina Adriana Hoogerbeets in 1869
Deze familie wordt getoond als stamboom 78.
277.   JOHANNES HOOGERBEETS {i461} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 september 1838, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 58.
Johannes huwde 2 maal. Hij huwde met Dirkje Adriana van Beem en Aleida Andernach.
Noot:  Beroep: kleermaker.
278.   DIRKJE ADRIANA VAN BEEM {i462} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1834, in Buren, als kind van Gijsbert Hendrik van Beem en Adriana Hendrika van Stuivenberg, zoals getoond binnen stamboom 79.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirkje Adriana van Beem"]
Johannes Hoogerbeets, 20 jaar oud, huwde Dirkje Adriana van Beem, ongeveer 24 jaar oud, op 28 oktober 1858 in Buren. Zij kregen vijf kinderen:
Trijntje Hoogerbeets in 1859
Adriana Hendrika Hoogerbeets in 1862
Johanna Hoogerbeets in 1863
Gijsberta Hendrika Hoogerbeets in 1864
Johannes Hoogerbeets in 1867
Deze familie wordt getoond als stamboom 79.
279.   ALEIDA ANDERNACH {i518} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 oktober 1835, in Tiel.
Johannes Hoogerbeets, 30 jaar oud, huwde Aleida Andernach, 33 jaar oud, op 14 augustus 1869 in Tiel. Zij kregen vijf kinderen:
Jacoba Hendrika Hoogerbeets in 1871
Hendrik Jan Hoogerbeets in 1873
Gijsberta Hendrika Hoogerbeets in 1874
Catharina Hoogerbeets in 1875
Aleida Catharina Hoogerbeets in 1877
Deze familie wordt getoond als stamboom 80.
280.   LEENDERT HOOGERBEETS {i483} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 juli 1842, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 58. Leendert is gestorven op 4 februari 1907, 64 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Beroep: kleermaker.
281.   JOHANNA VAN HATTEM {i484} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 februari 1837, in Tiel, als kind van Nicolaas van Hattem en Johanna de Weijer, zoals getoond binnen stamboom 81. Johanna is gestorven op 25 augustus 1917, 80 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna van Hattem"]
Leendert Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Johanna van Hattem, 30 jaar oud, op 10 augustus 1867 in Tiel. Zij kregen zes kinderen:
Nicolaas Hoogerbeets in 1867
Johannes Dirk Hoogerbeets in 1869
Johan Hoogerbeets in 1871
Dirk Johannes Hoogerbeets in 1872
Dirkje Johanna Hoogerbeets in 1875
Leena Johanna Hoogerbeets in 1879
Deze familie wordt getoond als stamboom 81.
282.   JOHANNA MARGARETHA HOOGERBEETS {i660} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 december 1848, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 58. Johanna Margaretha is gestorven op 20 november 1892, 43 jaar oud, in Tiel.
283.   GIJSBERTUS VAN WESTERING {i661} (Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 20 augustus 1845, in Tiel. Gijsbertus is gestorven op 20 februari 1889, 43 jaar oud, in Tiel.
Gijsbertus van Westering, 22 jaar oud, huwde Johanna Margaretha Hoogerbeets, 19 jaar oud, op 13 juni 1868 in Tiel. Zij kregen vier kinderen:
Dirk Johannes van Westering in 1871
Johannes Antonie van Westering in 1875
Frederika Johanna van Westering in 1877
Trijntje van Westering in 1882
Deze familie wordt getoond als stamboom 82.
284.   JOHANNA ELISABET GEERTRUIDA HOOGERBEETS {i499} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 augustus 1839, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman, zoals getoond in stamboom 59. Johanna Elisabet Geertruida is gestorven op 17 februari 1913, 73 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Staat in het archief vermeld als Hoogerbees.
Johanna Elisabet Geertruida kreeg een zoon:
Johannes Jacobus Hoogerbeets in 1869
Deze familie wordt getoond als stamboom 83.
285.   JACOBA FRANCINA HOOGERBEETS {i498} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 juni 1841, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman, zoals getoond in stamboom 59. Jacoba Francina is gestorven op 20 juni 1911, 69 jaar oud, in Amsterdam.

286.   JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS {i500} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 31 mei 1845, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman, zoals getoond in stamboom 59. Johanna Hendrika is gestorven op 10 juni 1925, 80 jaar oud, in Hilversum.
Noot:  Staat in het archief vermeld als Hoogerbees.
287.   GERRIT WILLEM ZWEERS {i503} (Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 4 oktober 1844, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot, zoals getoond in stamboom 174. Gerrit Willem is gestorven op 9 april 1918, 73 jaar oud, in Zutphen.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Willem Zweers"]
Gerrit Willem Zweers, 24 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 2 september 1869 in Amsterdam. Zij kregen dertien kinderen:
Gerrit Willem Zweers in 1870
Francina Christina Stephana Zweers in 1872
Jacobus Zweers in 1874
Catharina Zweers in 1875
Jacobus Hendrik Zweers in 1877
Johanna Hendrika Zweers in 1878
Alida Jacoba Zweers in 1880
Suzanne Jacoba Zweers in 1881
Jacobus Zweers in 1882
Johannes Zweers in 1882
Jacobus Zweers in 1884
Johannes Gijsbert Zweers in 1887
Gerard Jacobus Zweers in 1891
Deze familie wordt getoond als stamboom 84.
288.   WILLEM GIJSBERT HOOGERBEETS {i501} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 november 1849, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman, zoals getoond in stamboom 59.
289.   SUZANNE JACOBA DE JONG {i502} (Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Aart Marinus de Jong en Susanna Jacoba Stapert, zoals getoond binnen stamboom 85.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Suzanne Jacoba de Jong"]
Willem Gijsbert Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Suzanne Jacoba de Jong op 15 november 1877 in Amsterdam. Zie stamboom 85.
290.   WOMPJE HOOGERBEETS {i427} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 september 1804, in Oostzaandam, als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Alieda Huijberts Pos, zoals getoond in stamboom 60. Zij werd gedoopt op 23 september 1804, in Oostzaandam. Wompje is gestorven op 1 december 1816, 12 jaar oud, in Zaandam.

291.   HUYBERT HOOGERBEETS {i428} (Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 november 1807, in Oost Zaandam, als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Alieda Huijberts Pos, zoals getoond in stamboom 60. Hij werd gedoopt op 7 januari 1808. Huybert is gestorven op 19 januari 1820, 12 jaar oud, in Zaandam.

292.   MAARTJE HOOGERBEETS {i429} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1809 als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Alieda Huijberts Pos, zoals getoond in stamboom 60. Maartje is gestorven op 15 februari 1838, ongeveer 28 jaar oud, in Zaandam.

293.   GRIETJE HOOGERBEETS {i2858} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Trijntje Cornelisdr Hottentot, zoals getoond in stamboom 61. Zij werd gedoopt op 9 september 1813, in Oost-Zaandam. Grietje is gestorven op 1 december 1847 in Amsterdam.
294.   ALBERTUS KOK {i2859} (Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Cornelis Kok en Geertrui de Jong, zoals getoond binnen stamboom 86. Hij werd gedoopt op 8 oktober 1806, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Albertus Kok"]
Noot:  Melkslijter, sjouwer. Later nog twee maal gehuwd; in 1848 en in 1866.
Albertus Kok huwde Grietje Hoogerbeets op 23 april 1845 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zij kregen een zoon:
Cornelis Hoogerbeets in 1845
Deze familie wordt getoond als stamboom 86.
295.   GRIETJE HOOGERBEETS {i1361} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1830, in Zaandam, als kind van Cornelis Hoogerbeets en Neeltje Bakker, zoals getoond in stamboom 63.
296.   GERRIT MUIJS {i1362} (Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1832, in Koog aan de Zaan, als kind van Jan Cornelis Muijs en Grietje Carbaat, zoals getoond binnen stamboom 87. Gerrit is gestorven op 2 september 1905, ongeveer 73 jaar oud, in Bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Muijs"]
Gerrit Muijs, ongeveer 31 jaar oud, huwde Grietje Hoogerbeets, ongeveer 33 jaar oud, op 19 juni 1864 in Zaandam. Zie stamboom 87.
297.   TRIJNTJE HOOGERBEETS {i2865} (Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Hoogerbeets en Neeltje Bakker, zoals getoond in stamboom 63. Trijntje is gestorven op 31 maart 1902 in Amsterdam.
Noot:  Overleed, wonende te Zaandam.

Generatie van 6 maal achter-achterkleinkinderen

298.   MARIA HOOGERBEETS {i1655} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 november 1854, in Warga, Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg, zoals getoond in stamboom 66. Maria is gestorven op 22 augustus 1941, 86 jaar oud, in Sneek.
299.   JAN VAN DER WAL {i1659} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1828, in Wirdum, als kind van Hendrik Klazes van der Wal en Tietje Martens Jelgersma, zoals getoond binnen stamboom 88.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van der Wal"]
Jan van der Wal, ongeveer 66 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets, 39 jaar oud, op 17 november 1894 in Leeuwarderadeel. Zie stamboom 88.
300.   ANNE HOOGERBEETS {i1656} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 mei 1857, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg, zoals getoond in stamboom 66.

301.   JAPIKJE HOOGERBEETS {i1657} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1859, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg, zoals getoond in stamboom 66.

302.   JANTJE HOOGERBEETS {i1658} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1859, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg, zoals getoond in stamboom 66.

303.   JACOB HOOGERBEETS {i286} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1848, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 67. Jacob is gestorven op 17 juli 1923, 75 jaar oud, in Leeuwarden.
Jacob huwde 2 maal. Hij huwde met Aaltje Huizinga en Feijkjen Buursma.
304.   AALTJE HUIZINGA {i547} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 augustus 1846, in Leeuwarden, als kind van Johannes Huizinga en Liskje Annes de Vries, zoals getoond in stamboom 193. Aaltje is gestorven op 1 maart 1881, 34 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Huizinga"]
Jacob Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Aaltje Huizinga, 24 jaar oud, op 2 december 1870 in Leeuwarden. Zij kregen vijf kinderen:
Hendrik Hoogerbeets in 1870
Liskje Hoogerbeets in 1873
Willemke Hoogerbeets in 1875
Johanna Hoogerbeets in 1876
Johannes Hoogerbeets in 1880
Deze familie wordt getoond als stamboom 89.
305.   FEIJKJEN BUURSMA {i552} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Jacob Hoogerbeets, 35 jaar oud, huwde Feijkjen Buursma op 22 september 1883 in Leeuwarden. Zij kregen twee dochters:
Willemke Hoogerbeets in 1883
Jentje Hoogerbeets in 1886
Deze familie wordt getoond als stamboom 90.
306.   DIRK HOOGERBEETS {i538} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 augustus 1850, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 67. Dirk is gestorven op 7 september 1850, als zuigeling, in Leeuwarden.

307.   DIRK HOOGERBEETS {i269} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 februari 1852, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 67. Dirk is gestorven op 1 maart 1902, 50 jaar oud.
308.   DIEUWKE VAN DER MAEN {i270} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 6 mei 1864.
Dirk Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Dieuwke van der Maen, 20 jaar oud, op 7 maart 1885 in Leeuwarden. Zij kregen zes kinderen:
Willemke Hoogerbeets in 1885
Klaaske Hoogerbeets in 1886
Hendrik Hoogerbeets in 1888
Aukje Hoogerbeets in 1889
Willem Hoogerbeets in 1892
Elisabeth Hoogerbeets in 1901
Deze familie wordt getoond als stamboom 91.
309.   ARJAAN HOOGERBEETS {i288} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 maart 1856, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 67. Arjaan is gestorven op 12 juni 1934, 78 jaar oud, in Leeuwarden.
310.   MARIA VAN TILBURG {i555} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 april 1850, in Leeuwarden, als kind van Anthonie van Tilburg en Lydia Trippenzee, zoals getoond binnen stamboom 92. Maria is gestorven op 19 oktober 1923, 73 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria van Tilburg"]
Arjaan Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Maria van Tilburg, 30 jaar oud, op 15 mei 1880 in Leeuwarden. Zij kregen vijf kinderen:
Willemke Hoogerbeets in 1881
Lydia Hoogerbeets in 1883
Hendrik Hoogerbeets in 1884
Johanna Hoogerbeets in 1886
Jantje Hoogerbeets in 1889
Deze familie wordt getoond als stamboom 92.
311.   HENDRIK HOOGERBEETS {i289} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 maart 1859, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 67. Hendrik is gestorven op 24 juni 1934, 75 jaar oud, in Leeuwarden. Hij werd begraven op 28 juni 1934 in Leeuwarden.
Noot:  beroep: rijksklerk en Directeur der Stichting Fribourg Achter de Hoven 122.
312.   ELISABETH JIELOF {i561} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 augustus 1861, in Leeuwarden, als kind van Philippus Coenraads Jielof en Antje Koster, zoals getoond binnen stamboom 93. Elisabeth is gestorven op 4 oktober 1937, 76 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Jielof"]
Noot:  76 jaar oud, weduwe.
Hendrik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Elisabeth Jielof, 21 jaar oud, op 5 mei 1883 in Leeuwarden. Zij kregen vier kinderen:
Hendrik Hoogerbeets in 1884
Philippus Hoogerbeets in 1886
Willem Hoogerbeets in 1888
Annie Hoogerbeets in 1892
Deze familie wordt getoond als stamboom 93.
313.   MARIA HOOGERBEETS {i1373} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1866, in 's Gravenhage, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Isabella Christina Sprenkeling, zoals getoond in stamboom 68. Maria is gestorven op 1 juni 1908, ongeveer 41 jaar oud, in Utrecht.
314.   PIETER MARTINUS DE GROOT {i1374} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1863, in Utrecht, als kind van Pieter de Groot en Elisabeth Corver, zoals getoond binnen stamboom 94.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Martinus de Groot"]
Pieter Martinus de Groot, ongeveer 25 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets, ongeveer 22 jaar oud, op 22 mei 1889 in Utrecht. Zie stamboom 94.
315.   HOBBE STREEKSTRA {i1342} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1848, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 69.
Noot:  portier te Hellendoorn.

316.   WILLEM STREEKSTRA {i1343} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 oktober 1849, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 69. Willem is gestorven rond 1942, ongeveer 92 jaar oud, in Amsterdam.
317.   TSJITSKE DOLSTRA {i1498} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Willem Streekstra, 27 jaar oud, huwde Tsjitske Dolstra op 13 mei 1877 in Leeuwarden. Zie stamboom 95.
318.   KOENRAAD STREEKSTRA {i1497} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 augustus 1854, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 69. Koenraad is gestorven op 5 juni 1930, 75 jaar oud, in Amsterdam.

319.   SIJKE BOSMA {i1748} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 april 1860, in Workum, als kind van Jan Jeips Bosma en Dina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 70.
Noot:  moeder wordt in de geboorteacte vermeld als "Dina Wilbs Hogerbeets" en als "Dina Wilberts Hogerbeets".

320.   NN BOSMA {i1747} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1865, in Leeuwarderadeel, als kind van Jan Jeips Bosma en Dina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 70. Nn is gestorven op 3 juni 1865, als zuigeling, in Leeuwarderadeel.
Noot:  levenloos geboren.

321.   JAN VAN DER HELM {i2772} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 oktober 1863, in Leeuwarden, als kind van Jan van der Helm en Jacoba Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 71. Jan is gestorven op 15 april 1917, 53 jaar oud, in Leeuwarden.

322.   WILLEM HOOGERBEETS {i537} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 juli 1865, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets en Jetske Jonker, zoals getoond in stamboom 72. Willem is gestorven op 20 november 1945, 80 jaar oud, in Amsterdam.
323.   SUZANNA SARA DE PRINSE {i955} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1874, in Serooskerke, als kind van Hendrik de Prinse en Catharina Johanna Blondeel, zoals getoond binnen stamboom 96.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Suzanna Sara de Prinse"]
Willem Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Suzanna Sara de Prinse, ongeveer 24 jaar oud, op 2 november 1898 in Amsterdam. Zie stamboom 96.
324.   HOTSE HOOGERBEETS {i534} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 november 1866, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets en Jetske Jonker, zoals getoond in stamboom 72.
325.   WIJKE STIENSTRA {i566} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 juli 1871, in Leeuwarderadeel, als kind van Tjerk Betzes Stienstra en Aukje Klazes Smits, zoals getoond binnen stamboom 136.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wijke Stienstra"]
Hotse Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Wijke Stienstra, 20 jaar oud, op 25 mei 1892 in Leeuwarden. Zij kregen twee kinderen:
Jetske Hoogerbeets in 1895
Tjerk Hoogerbeets in 1898
Deze familie wordt getoond als stamboom 97.
326.   JOHANNES VAN DER VLERK {i2778} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 mei 1866, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk en Pietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 74.

327.   WILLEM VAN DER VLERK {i2779} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 juni 1867, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk en Pietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 74.

328.   COENRAAD VAN DER VLERK {i2780} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 maart 1874, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk en Pietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 74.

329.   COENRAAD WILLEM HOOGERBEETS {i536} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 januari 1881, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets en Dirkje van der Kam, zoals getoond in stamboom 73. Coenraad Willem is gestorven op 20 juli 1962, 81 jaar oud, in Amersfoort.
Noot:  Agent bij de politie.
330.   KORNELIA LOURENS {i572} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 juli 1879, in Wolvega, als kind van Jan Johannes Lourens en Immigje Weemstra, zoals getoond in stamboom 202. Kornelia is gestorven op 16 juni 1964, 84 jaar oud, in Amersfoort.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Kornelia Lourens"]
Coenraad Willem Hoogerbeets, 23 jaar oud, huwde Kornelia Lourens, 24 jaar oud, op 11 mei 1904 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Coenraad Hoogerbeets in 1905
Deze familie wordt getoond als stamboom 98.
331.   JOHANNES HENDRIKUS HOOGERBEETS {i643} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 juli 1852, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 75. Johannes Hendrikus is gestorven op 28 juni 1874, 21 jaar oud, in Tiel.

332.   WILHELMINA GEERTRUIDA HOOGERBEETS {i644} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 april 1854, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 75. Wilhelmina Geertruida is gestorven op 11 augustus 1936, 82 jaar oud, in Amsterdam.
333.   GOSUINUS MATTHEUS DE JONGH {i658} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 2 september 1853, in Tiel, als kind van Gosewinus de Jongh en Jannetje Barné, zoals getoond binnen stamboom 99. Gosuinus Mattheus is gestorven op 23 september 1904, 51 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gosuinus Mattheus de Jongh"]
Gosuinus Mattheus de Jongh huwde Wilhelmina Geertruida Hoogerbeets. Zie stamboom 99.
334.   DIRK JOHANNES HOOGERBEETS {i645} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 mei 1857, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 75.

335.   PIETER GERARDUS JACOBUS HOOGERBEETS {i646} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 oktober 1859, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 75. Pieter Gerardus Jacobus is gestorven op 29 januari 1945, 85 jaar oud, in Amsterdam.

336.   GERRITJE CORNELIA HOOGERBEETS {i647} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1862, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 75.
Gerritje Cornelia huwde 2 maal. Zij huwde met Petrus Jacobus de Bruijn en Clasinus Fredricus Struijs.
Noot:  Dienstbode.
337.   PETRUS JACOBUS DE BRUIJN {i947} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1857, in Amsterdam, als kind van Pieter de Bruijn en Maria van der Heijden, zoals getoond binnen stamboom 100.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petrus Jacobus de Bruijn"]
Petrus Jacobus de Bruijn, ongeveer 29 jaar oud, huwde Gerritje Cornelia Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 11 mei 1887 in Amsterdam. Zie stamboom 100.
338.   CLASINUS FREDRICUS STRUIJS {i1378} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 28 augustus 1860, in 's Gravenhage, als kind van Wilhelmus Hermanus Struijs en Geertruida Groos, zoals getoond binnen stamboom 101.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Clasinus Fredricus Struijs"]
Clasinus Fredricus Struijs, 36 jaar oud, huwde Gerritje Cornelia Hoogerbeets, 34 jaar oud, op 18 december 1896 in Nijmegen. Zie stamboom 101.
339.   JOHANNES HOOGERBEETS {i635} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 oktober 1856, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 77. Johannes is gestorven op 23 januari 1881, 24 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Beroep: kleermaker.

340.   ANNA HOOGERBEETS {i636} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 december 1858, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 77. Anna is gestorven op 3 oktober 1929, 70 jaar oud, in Tiel.
341.   JAN VAN DOESBURG {i662} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 17 februari 1859, in Tiel, als kind van Cornelis van Doesburg en Gerarda de Kleijn, zoals getoond binnen stamboom 102. Jan is gestorven op 13 januari 1939, 79 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van Doesburg"]
Jan van Doesburg, 23 jaar oud, huwde Anna Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 23 december 1882. Zij kregen elf kinderen:
Cornelis van Doesburg in 1883
Pieter Gerardus van Doesburg in 1884
Gerardus van Doesburg in 1885
Dirk van Doesburg in 1886
Wilhelm Johannes van Doesburg in 1887
Johanna van Doesburg in 1888
Catharina van Doesburg in 1891
Jan van Doesburg in 1892
Anna van Doesburg in 1893
Adriana Flora van Doesburg in 1899
Anna Adriana van Doesburg in 1901
Deze familie wordt getoond als stamboom 102.
342.   PIETER GERARDUS HOOGERBEETS {i637} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 mei 1860, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 77. Pieter Gerardus is gestorven op 25 januari 1890, 29 jaar oud, in Tiel.

343.   FLORUS HOOGERBEETS {i638} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 oktober 1862, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 77. Florus is gestorven op 17 februari 1893, 30 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Beroep: kleermaker.

344.   CATHARINA HOOGERBEETS {i639} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 augustus 1864, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 77.
345.   GIJSBERT VAN TUSSENBROEK {i1389} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1865, in Ophemert, als kind van Johannes Catharinus van Tussenbroek en Aaltje Ton, zoals getoond binnen stamboom 103.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gijsbert van Tussenbroek"]
Gijsbert van Tussenbroek, ongeveer 27 jaar oud, huwde Catharina Hoogerbeets, 28 jaar oud, op 1 juni 1893 in Tiel. Zie stamboom 103.
346.   JENNEKE HOOGERBEETS {i640} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 september 1866, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 77.
347.   JOHAN GODFRIED KRÜGER {i1386} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1868 als kind van Johan Godfried Krüger en Angenieta Barlo, zoals getoond binnen stamboom 104.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johan Godfried Krüger"]
Noot:  Beroep: schipper.
Johan Godfried Krüger, ongeveer 27 jaar oud, huwde Jenneke Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 3 oktober 1895 in Tiel. Zij kregen drie dochters:
Angenieta Krüger in 1897
Dirkje Krüger in 1899
Dirkje Krüger in 1900
Deze familie wordt getoond als stamboom 104.
348.   JAN DIRK HOOGERBEETS {i641} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 juni 1869, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 77. Jan Dirk is gestorven op 10 augustus 1906, 37 jaar oud, in Tiel.

349.   CATHARINA JOHANNA HOOGERBEETS {i651} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 augustus 1859, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets en Jacoba Johanna van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 78.

350.   AALTJE WILHELMINA ADRIANA HOOGERBEETS {i652} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 september 1863, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets en Jacoba Johanna van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 78.
Aaltje Wilhelmina Adriana huwde 2 maal. Zij huwde met Hendrikus Antonius Schieveen en Johannes Mattheus Ophof.
351.   HENDRIKUS ANTONIUS SCHIEVEEN {i659} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Rotterdam als kind van Barend Heyander Schieveen en Hermina Hendrika Fransen, zoals getoond binnen stamboom 105.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrikus Antonius Schieveen"]
Hendrikus Antonius Schieveen huwde Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 15 april 1885 in Rotterdam. Zie stamboom 105.
352.   JOHANNES MATTHEUS OPHOF {i939} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1863, in Rotterdam, als kind van Hendrik Ophof en Jacoba Johanna Neitg..., zoals getoond binnen stamboom 106.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johannes Mattheus Ophof"]
Johannes Mattheus Ophof, ongeveer 30 jaar oud, huwde Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets, 30 jaar oud, op 30 mei 1894 in Amsterdam. Zie stamboom 106.
353.   JACOB JOHANNES HOOGERBEETS {i653} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 maart 1867, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets en Jacoba Johanna van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 78. Jacob Johannes is gestorven op 16 februari 1896, 28 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Beroep: boekbinder.

354.   WILHELMINA ADRIANA HOOGERBEETS {i654} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 augustus 1869, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets en Jacoba Johanna van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 78.

355.   TRIJNTJE HOOGERBEETS {i516} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 januari 1859, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 79.
356.   WILLEM BORSJE {i910} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Pieter Borsje en Cornelia de Graaf, zoals getoond binnen stamboom 107.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willem Borsje"]
Willem Borsje huwde Trijntje Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 4 september 1884 in Rotterdam. Zij kregen twee kinderen:
Pieter Johannes Borsje in 1887
Catharina Borsje in 1897
Deze familie wordt getoond als stamboom 107.
357.   ADRIANA HENDRIKA HOOGERBEETS {i480} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 april 1862, in Buren, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 79. Adriana Hendrika is gestorven op 16 januari 1919, 56 jaar oud, in Rotterdam.
Adriana Hendrika huwde 2 maal, die omvatten Jacobus van de Merwe.
Adriana Hendrika kreeg een dochter:
Aleida Hoogerbeets in 1884
Deze familie wordt getoond als stamboom 109.
358.   JACOBUS VAN DE MERWE {i909} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Alblasserdam als kind van Gijsbert van de Merwe en Lijntje Spiering, zoals getoond binnen stamboom 108.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacobus van de Merwe"]
Jacobus van de Merwe huwde Adriana Hendrika Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 1 december 1886 in Rotterdam. Zij kregen drie kinderen:
Gijsbertus van de Merwe in 1887
Jacoba Pieternella Alberdina van de Merwe in 1894
Willem van de Merwe in 1900
Deze familie wordt getoond als stamboom 108.
359.   JOHANNA HOOGERBEETS {i482} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 september 1863, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 79.
Noot:  Beroep: dienstbode.
360.   ADRIANUS CORNELIS VAN ZETTEN {i1869} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1864, in Zoelen, als kind van Klaas van Zetten en Jantje Jansen, zoals getoond binnen stamboom 110.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adrianus Cornelis van Zetten"]
Adrianus Cornelis van Zetten, ongeveer 23 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 11 februari 1888 in Tiel. Zie stamboom 110.
361.   GIJSBERTA HENDRIKA HOOGERBEETS {i481} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 oktober 1864, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 79. Gijsberta Hendrika is gestorven op 26 augustus 1872, 7 jaar oud, in Tiel.

362.   JOHANNES HOOGERBEETS {i512} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 maart 1867, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 79.
Noot:  kleermaker.
363.   CHRISTINA VAN SCHAIK {i513} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Hoogerbeets huwde Christina van Schaik. Zij kregen twee kinderen:
Cornelis Dirk Hoogerbeets in 1891
Dirkje Adriana Hoogerbeets in 1894
Deze familie wordt getoond als stamboom 111.
364.   NICOLAAS HOOGERBEETS {i485} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 november 1867, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 81. Nicolaas is gestorven op 17 mei 1948, 80 jaar oud, in Tiel.
365.   MARIA SCHELLING {i491} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 december 1869, in Tiel, als kind van Johannes Alexander Schelling en Wilhelmina Maria Verheul, zoals getoond binnen stamboom 112. Maria is gestorven na 17 mei 1948, ouder dan 78 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Schelling"]
Nicolaas Hoogerbeets, 42 jaar oud, huwde Maria Schelling, 40 jaar oud, op 22 september 1910 in Tiel. Zij kregen een zoon:
Leendert Johannes Nicolaas Hoogerbeets in 1911
Deze familie wordt getoond als stamboom 112.
366.   JOHANNES DIRK HOOGERBEETS {i655} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 september 1869, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 81. Johannes Dirk is gestorven op 1 april 1872, 2 jaar oud, in Tiel.

367.   JOHAN HOOGERBEETS {i486} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 februari 1871, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 81. Johan is gestorven op 13 maart 1890, 19 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Beroep: kleermaker.

368.   DIRK JOHANNES HOOGERBEETS {i656} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 december 1872, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 81. Dirk Johannes is gestorven op 16 november 1874, 1 jaar oud, in Tiel.

369.   DIRKJE JOHANNA HOOGERBEETS {i487} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 april 1875, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 81.
370.   LEENDERT VAN ALPHEN {i677} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 13 oktober 1874, in Tiel, als kind van Gerrit van Alphen en Jenneke Verbeek, zoals getoond binnen stamboom 113.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Leendert van Alphen"]
Leendert van Alphen, 22 jaar oud, huwde Dirkje Johanna Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 14 november 1896 in Tiel. Zij kregen vier kinderen:
Gerrit van Alphen in 1897
Johan van Alphen in 1898
Johanna van Alphen in 1899
Jenneke van Alphen in 1901
Deze familie wordt getoond als stamboom 113.
371.   LEENA JOHANNA HOOGERBEETS {i488} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 januari 1879, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 81. Leena Johanna is gestorven op 31 december 1949, 70 jaar oud, in Tiel.
372.   JOOST POST {i1375} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1882, in Tiel, als kind van Hermanus Cornelis Post en Gozewina Jacoba van Tricht, zoals getoond binnen stamboom 114.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Joost Post"]
Joost Post, ongeveer 25 jaar oud, huwde Leena Johanna Hoogerbeets, 28 jaar oud, op 5 oktober 1907 in Tiel. Zie stamboom 114.
373.   DIRK JOHANNES VAN WESTERING {i478} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 januari 1871, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 82.

374.   JOHANNES ANTONIE VAN WESTERING {i663} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 november 1875, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 82.

375.   FREDERIKA JOHANNA VAN WESTERING {i664} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 april 1877, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 82.

376.   TRIJNTJE VAN WESTERING {i665} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 oktober 1882, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 82.
377.   AALBERT CHRISTIAAN PIKET {i1398} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1888, in Rotterdam, als kind van Jacobus Nicolaas Piket en Alida Catharina Bosselaar, zoals getoond binnen stamboom 115.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aalbert Christiaan Piket"]
Aalbert Christiaan Piket, ongeveer 21 jaar oud, huwde Trijntje van Westering, 26 jaar oud, op 8 september 1909 in Rotterdam. Zie stamboom 115.
378.   JOHANNES JACOBUS HOOGERBEETS {i950} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 oktober 1869, in Amsterdam, als kind van Johanna Elisabet Geertruida Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 83. Johannes Jacobus is gestorven op 8 oktober 1941, 72 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Natuurlijke erkende zoon.
Kantoorbediende.

379.   DINA PETRONELLA EDENS {i951} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 maart 1873, in Amsterdam, als kind van Franciscus Edens en Jacomina Hendrika de Munter, zoals getoond binnen stamboom 116.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dina Petronella Edens"]
Johannes Jacobus Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Dina Petronella Edens, 23 jaar oud, op 6 augustus 1896 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Jacoba Hendrika Hoogerbeets in 1902
Deze familie wordt getoond als stamboom 116.
380.   JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS {i649} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 december 1867, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Johanna van Zetten, zoals getoond in stamboom 76.
381.   JOHAN DAVID HAM {i1365} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1861, in Hilversum. Johan David is gestorven op 29 maart 1910, ongeveer 48 jaar oud, in Avereest.
Noot:  boekhandelaar.
Johan David Ham, ongeveer 30 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 19 mei 1892 in Hilversum. Zie stamboom 117.
382.   GERRIT WILLEM ZWEERS {i1157} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 juli 1870, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Gerrit Willem is gestorven op 4 september 1928, 58 jaar oud, in Utrecht.

383.   FRANCINA CHRISTINA STEPHANA ZWEERS {i1158} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 september 1872, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Francina Christina Stephana is gestorven op 31 maart 1943, 70 jaar oud, in Rotterdam.

384.   JACOBUS ZWEERS {i1159} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 augustus 1874, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Jacobus is gestorven op 20 mei 1875, als zuigeling, in Amsterdam.

385.   CATHARINA ZWEERS {i1160} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 november 1875, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Catharina is gestorven op 22 december 1953, 78 jaar oud, in Laag Keppel.
386.   HENRICUS JACOBUS HOEKSEMA {i1161} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 18 april 1885, in Amsterdam. Henricus Jacobus is gestorven op 21 november 1937, 52 jaar oud, in Hilversum.
Henricus Jacobus Hoeksema, 30 jaar oud, huwde Catharina Zweers, 39 jaar oud, op 9 september 1915 in Amsterdam. Zie stamboom 118.
387.   JACOBUS HENDRIK ZWEERS {i1162} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 april 1877, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Jacobus Hendrik is gestorven op 30 januari 1878, als zuigeling, in Amsterdam.

388.   JOHANNA HENDRIKA ZWEERS {i1163} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 augustus 1878, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Johanna Hendrika is gestorven op 9 mei 1941, 62 jaar oud, in Amsterdam.
389.   MICHIEL DERK VAN OTTERLOO {i1164} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 20 april 1879, in Rotterdam. Michiel Derk is gestorven op 7 maart 1922, 42 jaar oud, in Emmen.
Michiel Derk van Otterloo, 33 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Zweers, 34 jaar oud, op 18 augustus 1912 in Amsterdam. Zie stamboom 119.
390.   ALIDA JACOBA ZWEERS {i1165} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 maart 1880, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84.
391.   ANDREAS JACOBUS BAKKER {i1166} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 8 december 1880, in Amsterdam. Andreas Jacobus is gestorven op 11 november 1943, 62 jaar oud, in Amsterdam.
Andreas Jacobus Bakker, 27 jaar oud, huwde Alida Jacoba Zweers, 28 jaar oud, op 5 november 1908 in Amsterdam. Zie stamboom 120.
392.   SUZANNE JACOBA ZWEERS {i1167} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 oktober 1881, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Suzanne Jacoba is gestorven op 7 december 1881, als zuigeling, in Amsterdam.

393.   JACOBUS ZWEERS {i1168} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 oktober 1882, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Jacobus is gestorven op 8 november 1882, als zuigeling, in Amsterdam.

394.   JOHANNES ZWEERS {i1169} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 oktober 1882, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Johannes is gestorven op 10 november 1882, als zuigeling, in Amsterdam.

395.   JACOBUS ZWEERS {i1170} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juni 1884, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Jacobus is gestorven op 11 september 1884, als zuigeling, in Amsterdam.

396.   JOHANNES GIJSBERT ZWEERS {i1171} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 maart 1887, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84.
397.   LENA DOROTHEA CHEVALIER {i1173} (Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 1 juni 1903, in Soerabaya.
Johannes Gijsbert Zweers, 45 jaar oud, huwde Lena Dorothea Chevalier, 29 jaar oud, op 17 juni 1932 in Mr. Cornelis. Zie stamboom 121.
398.   GERARD JACOBUS ZWEERS {i1172} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 augustus 1891, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84. Gerard Jacobus is gestorven op 13 november 1891, als zuigeling, in Amsterdam.

399.   JACOBA HENDRIKA HOOGERBEETS {i517} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 september 1871, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 80. Jacoba Hendrika is gestorven op 30 oktober 1878, 7 jaar oud, in Tiel.

400.   HENDRIK JAN HOOGERBEETS {i657} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 februari 1873, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 80.

401.   GIJSBERTA HENDRIKA HOOGERBEETS {i519} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 januari 1874, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 80. Gijsberta Hendrika is gestorven op 8 augustus 1875, 1 jaar oud, in Tiel.

402.   CATHARINA HOOGERBEETS {i520} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 december 1875, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 80. Catharina is gestorven op 7 juli 1876, als zuigeling, in Tiel.

403.   ALEIDA CATHARINA HOOGERBEETS {i521} (Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 december 1877, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 80.
404.   GERRIT DIRK VERBEEK {i917} (Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Peter Arnoldus Verbeek en Janna van Oort, zoals getoond binnen stamboom 122.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Dirk Verbeek"]
Gerrit Dirk Verbeek huwde Aleida Catharina Hoogerbeets, 26 jaar oud, op 30 november 1904 in Rotterdam. Zie stamboom 122.
405.   CORNELIS HOOGERBEETS {i2860} (Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 februari 1845, in Amsterdam, als kind van Albertus Kok en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 86.
Noot:  Kind is erkend.

Generatie van 7 maal achter-achterkleinkinderen

406.   HENDRIK HOOGERBEETS {i1449} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 november 1870, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 89.
Noot:  Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 2 december 1870
Hendrik was in 1920 en 1930 letterzetter.

407.   ELISABETH MONTENBERG {i1450} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 5 mei 1869, in Leeuwarden, als kind van Willem Hendrik Montenberg en Jacobje de Swart, zoals getoond in stamboom 204.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Montenberg"]
Hendrik Hoogerbeets, 23 jaar oud, huwde Elisabeth Montenberg, 24 jaar oud, op 24 februari 1894 in Leeuwarden. Zij kregen drie kinderen:
Jacob Hoogerbeets in 1894
Willem Hendrik Hoogerbeets in 1896
Aaltje Hoogerbeets in 1900
Deze familie wordt getoond als stamboom 123.
408.   LISKJE HOOGERBEETS {i550} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 januari 1873, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 89. Liskje is gestorven op 30 maart 1929, 56 jaar oud, in Leeuwarden.
409.   FOLKERT VAN ALTHUIS {i1494} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 20 juli 1872, in Huins. Folkert is gestorven op 14 november 1939, 67 jaar oud, in Leeuwarden.
Folkert van Althuis huwde Liskje Hoogerbeets. Zij kregen een zoon:
Jacob van Althuis in 1900
Deze familie wordt getoond als stamboom 124.
410.   WILLEMKE HOOGERBEETS {i551} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 augustus 1875, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 89. Willemke is gestorven op 11 februari 1881, 5 jaar oud, in Leeuwarden.

411.   JOHANNA HOOGERBEETS {i548} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 september 1876, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 89.

412.   JOHANNES HOOGERBEETS {i549} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 juli 1880, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 89. Johannes is gestorven op 2 juli 1881, als zuigeling, in Leeuwarden.

413.   WILLEMKE HOOGERBEETS {i287} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 juli 1885, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 91. Willemke is gestorven op 5 december 1914, 29 jaar oud.
Noot:  elders overleden; geboortepl: Leeuwarden; beroep moeder: werkster.
414.   JAN ANNE POPMA {i574} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Jan Anne Popma huwde Willemke Hoogerbeets, 27 jaar oud, op 7 december 1912 in Leeuwarden. Zie stamboom 125.
415.   KLAASKE HOOGERBEETS {i290} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 oktober 1886 als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 91.
416.   CORNELIS KIESTRA {i575} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Cornelis Kiestra huwde Klaaske Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 3 juni 1911 in Leeuwarden. Zie stamboom 126.
417.   HENDRIK HOOGERBEETS {i280} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1888, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 91. Hendrik is gestorven op 31 januari 1943, 54 jaar oud, in Huizum.
418.   FOKJE ZIJLSTRA {i570} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 19 april 1895, in Leeuwarden. Fokje is gestorven op 8 februari 1978, 82 jaar oud, in Leeuwarden.
Hendrik Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Fokje Zijlstra, 26 jaar oud, op 25 januari 1922. Zie stamboom 127.
419.   AUKJE HOOGERBEETS {i291} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 oktober 1889, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 91.
420.   SIMON FOKKER {i573} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Simon Fokker huwde Aukje Hoogerbeets. Zie stamboom 128.
421.   WILLEM HOOGERBEETS {i268} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 februari 1892, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 91. Willem is gestorven op 10 oktober 1964, 72 jaar oud, in Leeuwarden.
422.   JOHANNA SOPHIA VAN DER WEERT {i271} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 5 december 1895, in Leeuwarden. Johanna Sophia is gestorven op 3 oktober 1980, 84 jaar oud, in Den Haag.
Willem Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Johanna Sophia van der Weert, 25 jaar oud, op 11 mei 1921 in Leeuwarden. Zij kregen twee zonen:
Dirk Johan Hoogerbeets in 1922
Johan Willem Hoogerbeets in 1930
Deze familie wordt getoond als stamboom 129.
423.   ELISABETH HOOGERBEETS {i292} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 mei 1901 als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 91.
424.   WIEBE VAN ROSSUM {i576} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Wiebe van Rossum huwde Elisabeth Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 25 augustus 1930 in Leeuwarden. Zie stamboom 130.
425.   WILLEMKE HOOGERBEETS {i556} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 oktober 1881, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 92. Willemke is gestorven op 15 januari 1951, 69 jaar oud, in Leeuwarden.
426.   COENRAAD HIELKEMA {i2781} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 15 mei 1881, in Leeuwarden. Coenraad is gestorven op 1 maart 1950, 68 jaar oud, in Leeuwarden.
Coenraad Hielkema, 23 jaar oud, huwde Willemke Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 19 november 1904 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Willem Hielkema in r1907
Deze familie wordt getoond als stamboom 131.
427.   LYDIA HOOGERBEETS {i560} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 januari 1883, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 92.

428.   HENDRIK HOOGERBEETS {i557} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 april 1884, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 92. Hendrik is gestorven op 9 januari 1886, 1 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  21 maanden oud.

429.   JOHANNA HOOGERBEETS {i559} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 september 1886, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 92.
430.   TJIBBE MELLEMA {i2773} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 3 januari 1886. Tjibbe is gestorven op 8 juni 1961, 75 jaar oud, in Huizum.
Tjibbe Mellema, 20 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets, 20 jaar oud, op 17 november 1906 in Leeuwarden. Zij kregen een dochter:
Maria Mellema in 1907
Deze familie wordt getoond als stamboom 132.
431.   JANTJE HOOGERBEETS {i558} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 januari 1889, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 92.

432.   HENDRIK HOOGERBEETS {i563} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 april 1884, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof, zoals getoond in stamboom 93. Hendrik is gestorven op 11 februari 1919, 34 jaar oud, in Leeuwarden.
433.   MAAIKE GRAF {i1453} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1882, in Leeuwarden, als kind van Franciscus Wilhelmus Andreas Graf en Akke van der Laars, zoals getoond binnen stamboom 133.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maaike Graf"]
Hendrik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Maaike Graf, ongeveer 25 jaar oud, op 9 juni 1908 in Leeuwarden. Zie stamboom 133.
434.   PHILIPPUS HOOGERBEETS {i564} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 mei 1886, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof, zoals getoond in stamboom 93. Philippus is gestorven op 21 augustus 1954, 68 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  beroep: verkoper.
435.   ADRIANA MARIA VAN TIEL {i1762} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1888, in Tiel, als kind van Jacobus Marinus van Tiel en Jannetje Cornelia Wiggers, zoals getoond binnen stamboom 134. Adriana Maria is gestorven op 3 oktober 1936, ongeveer 48 jaar oud, in Hilversum.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adriana Maria van Tiel"]
Philippus Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Adriana Maria van Tiel, ongeveer 27 jaar oud, op 21 februari 1916 in Arnhem. Zie stamboom 134.
436.   WILLEM HOOGERBEETS {i565} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 september 1888, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof, zoals getoond in stamboom 93.
Noot:  beroep: secretarie-ambtenaar.
437.   PETRONELLA MULLER {i1765} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1891 als kind van Theodorus Martinus Muller en Theodora Heinst, zoals getoond binnen stamboom 135.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Muller"]
Willem Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Petronella Muller, ongeveer 28 jaar oud, op 23 december 1919 in Nijmegen. Zie stamboom 135.
438.   ANNIE HOOGERBEETS {i562} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 mei 1892, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof, zoals getoond in stamboom 93.

439.   WILLEMKE HOOGERBEETS {i554} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 december 1883, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Feijkjen Buursma, zoals getoond in stamboom 90.

440.   JENTJE HOOGERBEETS {i553} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 juli 1886, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Feijkjen Buursma, zoals getoond in stamboom 90.

441.   JETSKE HOOGERBEETS {i568} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 31 januari 1895, in Leeuwarden, als kind van Hotse Hoogerbeets en Wijke Stienstra, zoals getoond in stamboom 97. Jetske is gestorven op 10 oktober 1914, 19 jaar oud, in Leeuwarden.

442.   TJERK HOOGERBEETS {i41} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 januari 1898, in Leeuwarden, als kind van Hotse Hoogerbeets en Wijke Stienstra, zoals getoond in stamboom 97.
443.   JANKE STOELWINDER {i437} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 mei 1899, in Leeuwarden, als kind van Gerrit Stoelwinder en Elisabeth Friso, zoals getoond binnen stamboom 159.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Janke Stoelwinder"]
Tjerk Hoogerbeets, 21 jaar oud, huwde Janke Stoelwinder, 19 jaar oud, op 19 april 1919. Zij kregen vier kinderen:
Hotse Hoogerbeets in 1919
Jetske Hoogerbeets in 1925
Gerrit Hoogerbeets in 1931
Willem Coenraad Hoogerbeets in 1933
Deze familie wordt getoond als stamboom 136.
444.   COENRAAD HOOGERBEETS {i687} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 maart 1905, in Amersfoort, als kind van Coenraad Willem Hoogerbeets en Kornelia Lourens, zoals getoond in stamboom 98.
445.   GEERTRUIDA SCHOLTEN {i2788} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1907 als kind van Engbert Scholten en Frederika Meijer, zoals getoond binnen stamboom 137.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruida Scholten"]
Coenraad Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Geertruida Scholten, ongeveer 22 jaar oud, op 17 april 1930 in Enschede. Zie stamboom 137.
446.   CORNELIS VAN DOESBURG {i666} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 maart 1883, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102. Cornelis is gestorven op 19 augustus 1909, 26 jaar oud, in Tiel.

447.   PIETER GERARDUS VAN DOESBURG {i667} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 maart 1884, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102.

448.   GERARDUS VAN DOESBURG {i668} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 april 1885, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102.

449.   DIRK VAN DOESBURG {i669} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 mei 1886, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102.

450.   WILHELM JOHANNES VAN DOESBURG {i670} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 juni 1887, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102.

451.   JOHANNA VAN DOESBURG {i671} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 november 1888, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102.

452.   CATHARINA VAN DOESBURG {i672} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 augustus 1891, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102.
453.   ADRIANUS CORNELIS WIELDERS {i1123} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1892, in Tiel.
Adrianus Cornelis Wielders, ongeveer 27 jaar oud, huwde Catharina van Doesburg, 27 jaar oud, op 2 augustus 1919 in Tiel. Zie stamboom 138.
454.   JAN VAN DOESBURG {i673} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 augustus 1892, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102.

455.   ANNA VAN DOESBURG {i674} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 november 1893, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102. Anna is gestorven op 17 maart 1900, 6 jaar oud, in Tiel.

456.   ADRIANA FLORA VAN DOESBURG {i675} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 mei 1899, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102. Adriana Flora is gestorven op 11 maart 1900, als zuigeling, in Tiel.

457.   ANNA ADRIANA VAN DOESBURG {i676} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 november 1901, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 102.

458.   ANGENIETA KRÜGER {i1413} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1897, in Tiel, als kind van Johan Godfried Krüger en Jenneke Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104.
459.   HENRI STEMPHER {i1414} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1891, in Deventer, als kind van Bernardus Stempher en Antonetta Hermans, zoals getoond binnen stamboom 139.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Henri Stempher"]
Henri Stempher, ongeveer 29 jaar oud, huwde Angenieta Krüger, ongeveer 23 jaar oud, op 29 september 1920 in Rotterdam. Zie stamboom 139.
460.   DIRKJE KRÜGER {i1864} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1899, in Delft, als kind van Johan Godfried Krüger en Jenneke Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104. Dirkje is gestorven op 17 juli 1899, als zuigeling.

461.   DIRKJE KRÜGER {i1868} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 juli 1900, in Heerjansdam, als kind van Johan Godfried Krüger en Jenneke Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104. Dirkje is gestorven op 23 juli 1900, als zuigeling, in Rotterdam.

462.   PIETER JOHANNES BORSJE {i1407} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1887, in Rotterdam, als kind van Willem Borsje en Trijntje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 107.
463.   AALTJE DADEMA {i1408} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1887, in Groningen.
Pieter Johannes Borsje, ongeveer 26 jaar oud, huwde Aaltje Dadema, ongeveer 26 jaar oud, op 26 november 1913 in Rotterdam. Zie stamboom 140.
464.   CATHARINA BORSJE {i1421} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1897, in Rotterdam, als kind van Willem Borsje en Trijntje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 107.
465.   CORNELIS ANTHONIE HEIJKOOP {i1422} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1895, in Rotterdam, als kind van Cornelis Anthonie Heijkoop en Anna Cornelia Groenewoud, zoals getoond binnen stamboom 141.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Anthonie Heijkoop"]
Cornelis Anthonie Heijkoop, ongeveer 30 jaar oud, huwde Catharina Borsje, ongeveer 28 jaar oud, op 2 september 1925 in Rotterdam. Zie stamboom 141.
466.   ALEIDA HOOGERBEETS {i1870} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in mei 1884, in Tiel, als kind van Adriana Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 109. Aleida is gestorven op 7 juni 1884, als zuigeling, in Tiel.

467.   CORNELIS DIRK HOOGERBEETS {i514} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 maart 1891, in Zoelen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Christina van Schaik, zoals getoond in stamboom 111. Cornelis Dirk is gestorven op 18 juli 1960, 69 jaar oud, in Dodewaard.
468.   CORNELIA HENDRIKA BOTHOF {i515} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 januari 1887, in Dordrecht, als kind van Dirk Bothof en Pietertje Te Brake, zoals getoond binnen stamboom 142. Cornelia Hendrika is gestorven op 5 december 1962, 75 jaar oud, in Dodewaard.
Cornelia Hendrika huwde 2 maal. Zij huwde met Gerrit Hendrik van Welij en Cornelis Dirk Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelia Hendrika Bothof"]
Cornelis Dirk Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Cornelia Hendrika Bothof, 32 jaar oud, op 28 mei 1919 in Dodewaard. Zij kregen een dochter:
Christina Johanna Hoogerbeets in 1920
Deze familie wordt getoond als stamboom 142.
469.   DIRKJE ADRIANA HOOGERBEETS {i1366} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1894, in Wadenoijen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Christina van Schaik, zoals getoond in stamboom 111.
470.   JOHANNES JAN BOTHOF {i1367} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1894, in Dordrecht.
Noot:  magazijnchef.
Johannes Jan Bothof, ongeveer 26 jaar oud, huwde Dirkje Adriana Hoogerbeets, ongeveer 26 jaar oud, op 1 september 1920 in Hilversum. Zie stamboom 144.
471.   LEENDERT JOHANNES NICOLAAS HOOGERBEETS {i494} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 december 1911, in Tiel, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Maria Schelling, zoals getoond in stamboom 112. Leendert Johannes Nicolaas is gestorven op 28 oktober 2007, 95 jaar oud, in Tiel.
Noot:  enig kind en ongehuwd gestorven.

472.   GIJSBERTUS VAN DE MERWE {i1401} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1887, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe en Adriana Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 108.
473.   JOHANNA MARIA BOLK {i1402} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1889, in Rotterdam, als kind van Hendrik Bolk en Hendrika Bergeman, zoals getoond binnen stamboom 145.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Maria Bolk"]
Gijsbertus van de Merwe, ongeveer 24 jaar oud, huwde Johanna Maria Bolk, ongeveer 22 jaar oud, op 22 mei 1912 in Rotterdam. Zie stamboom 145.
474.   JACOBA PIETERNELLA ALBERDINA VAN DE MERWE {i1409} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1894, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe en Adriana Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 108.
475.   ALBERTUS DISSER {i1410} (Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1890, in IJsselmonde, als kind van Abraham Disser en Johanna Confurius, zoals getoond binnen stamboom 146.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Albertus Disser"]
Albertus Disser, ongeveer 22 jaar oud, huwde Jacoba Pieternella Alberdina van de Merwe, ongeveer 18 jaar oud, op 26 februari 1913 in Rotterdam. Zie stamboom 146.
476.   WILLEM VAN DE MERWE {i1417} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1900, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe en Adriana Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 108.
477.   JOHANNA ARENDINA SCHROETER {i1418} (Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1901, in Rotterdam, als kind van Albert Paul Wilhelm Schroeter en Johanna Willemina Westendorp, zoals getoond binnen stamboom 147.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Arendina Schroeter"]
Willem van de Merwe, ongeveer 21 jaar oud, huwde Johanna Arendina Schroeter, ongeveer 20 jaar oud, op 4 januari 1922 in Rotterdam. Zie stamboom 147.
478.   GERRIT VAN ALPHEN {i678} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 februari 1897, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 113.

479.   JOHAN VAN ALPHEN {i679} (Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 31 juli 1898, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 113. Johan is gestorven op 9 december 1899, 1 jaar oud, in Tiel.

480.   JOHANNA VAN ALPHEN {i680} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 december 1899, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 113. Johanna is gestorven op 12 november 1901, 1 jaar oud, in Tiel.

481.   JENNEKE VAN ALPHEN {i681} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 september 1901, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 113. Jenneke is gestorven op 22 november 1901, als zuigeling, in Tiel.

482.   JACOBA HENDRIKA HOOGERBEETS {i2866} (Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 december 1902, in Amsterdam, als kind van Johannes Jacobus Hoogerbeets en Dina Petronella Edens, zoals getoond in stamboom 116.
Noot:  Woonde 17 Nov 1955 te Tiel.

Generatie van 8 maal achter-achterkleinkinderen

483.   JACOB HOOGERBEETS {i2278} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 juni 1894, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Montenberg, zoals getoond in stamboom 123.
484.   MARTH G VAN DER ZEE {i2280} (Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 september 1894, in Rotterdam, als kind van Catharina van der Zee, zoals getoond binnen stamboom 148.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marth G van der Zee"]
Jacob Hoogerbeets, 37 jaar oud, huwde Marth G van der Zee, 37 jaar oud, op 21 januari 1932 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Elisabeth Tetje Hoogerbeets in 1932
Deze familie wordt getoond als stamboom 148.
485.   WILLEM HENDRIK HOOGERBEETS {i2248} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 maart 1896, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Montenberg, zoals getoond in stamboom 123.
Willem Hendrik huwde 2 maal. Hij huwde met Jannette Antonia Poot en Petronella Agatha van Bronswijk.
486.   JANNETTE ANTONIA POOT {i2249} (Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 juli 1898, in Amsterdam, als kind van Hendrik Petrus Poot en Maria Christina Schaefer, zoals getoond in stamboom 210. Jannette Antonia is gestorven op 14 februari 1926, 27 jaar oud, in Bandoeng (Indon.).
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannette Antonia Poot"]
Willem Hendrik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Jannette Antonia Poot, 22 jaar oud, op 23 september 1920 in Amsterdam. Zij kregen twee kinderen:
Hendrik Hoogerbeets in 1922
Christine Antonia Hoogerbeets in 1924
Deze familie wordt getoond als stamboom 149.
487.   PETRONELLA AGATHA VAN BRONSWIJK {i2252} (Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 december 1904, in Leiden, als kind van Lodewijk Franciscus van Bronswijk en Antje Steenvoorden, zoals getoond binnen stamboom 151.
Petronella Agatha huwde 2 maal. Zij huwde met Simon Marks en Willem Hendrik Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Agatha van Bronswijk"]
Willem Hendrik Hoogerbeets, 34 jaar oud, huwde Petronella Agatha van Bronswijk, 25 jaar oud, op 9 oktober 1930 in Amsterdam. Zie stamboom 150.
488.   AALTJE HOOGERBEETS {i2279} (Claes' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 juli 1900, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Montenberg, zoals getoond in stamboom 123.
489.   WILHELMUS MAAS {i2283} (Claes' Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1897 als kind van Gerrit Jan Maas en Niesje Petten, zoals getoond binnen stamboom 152.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmus Maas"]
Wilhelmus Maas, ongeveer 25 jaar oud, huwde Aaltje Hoogerbeets, 22 jaar oud, op 21 juni 1923 in Amsterdam. Zie stamboom 152.
490.   JACOB VAN ALTHUIS {i1495} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 oktober 1900, in Leeuwarden, als kind van Folkert van Althuis en Liskje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 124.
491.   DIEUWKE KIKSTRA {i1496} (Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 28 maart 1901, in Leeuwarden.
Jacob van Althuis, 23 jaar oud, huwde Dieuwke Kikstra, 23 jaar oud, op 3 september 1924 in Leeuwarden. Zie stamboom 153.
492.   DIRK JOHAN HOOGERBEETS {i272} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 april 1922, in Harlingen, als kind van Willem Hoogerbeets en Johanna Sophia van der Weert, zoals getoond in stamboom 129. Dirk Johan is gestorven op 3 december 1981, 59 jaar oud.
493.   WILLEMIJNTJE GEELHOEDT {i274} (Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 7 juni 1926.
Dirk Johan Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Willemijntje Geelhoedt, 23 jaar oud, op 20 oktober 1949. Zij kregen twee zonen:
Willem Johan Hoogerbeets in 1951
Pieter Willem Abraham Cornelis Hoogerbeets in 1953
Deze familie wordt getoond als stamboom 154.
494.   JOHAN WILLEM HOOGERBEETS {i273} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 december 1930, in Culemborg, als kind van Willem Hoogerbeets en Johanna Sophia van der Weert, zoals getoond in stamboom 129. Johan Willem is gestorven op 4 februari 1997, 66 jaar oud, in Terschelling West.
495.   REGINA TILLY DE BRAAF {i277} (Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 30 september 1929, in Culemborg.
Johan Willem Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Regina Tilly de Braaf, 25 jaar oud, op 7 juli 1955. Zij kregen twee kinderen:
Hendrik Hoogerbeets in 1959
Johanna Hoogerbeets in 1964
Deze familie wordt getoond als stamboom 155.
496.   WILLEM HIELKEMA {i2782} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1907 als kind van Coenraad Hielkema en Willemke Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 131. Willem is gestorven op 13 januari 1909, ongeveer 1 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  2 jaar oud.

497.   MARIA MELLEMA {i2774} (Claes' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 februari 1907, in Leeuwarden, als kind van Tjibbe Mellema en Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 132. Maria is gestorven op 9 februari 1907, als zuigeling, in Leeuwarden.

498.   HOTSE HOOGERBEETS {i432} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 december 1919 als kind van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder, zoals getoond in stamboom 136.
499.   ANNA CATHARINA SOPHIA BLOOTHOOFD {i1206} (Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 januari 1925, in Amsterdam, als kind van Dirk Bloothoofd en Adriana Bernardina Terpstra, zoals getoond in stamboom 205. Anna Catharina Sophia is gestorven op 17 mei 2001, 76 jaar oud, in Nijkerk.
Anna Catharina Sophia huwde drie maal. Zij huwde met Hotse Hoogerbeets, Johann Veenstra en Wille Karel Booms.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Catharina Sophia Bloothoofd"]
Hotse Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Anna Catharina Sophia Bloothoofd, 20 jaar oud, op 28 december 1945, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Adriana Elisabeth Hoogerbeets in 1946
Deze familie wordt getoond als stamboom 156.
Noot:  Gescheiden op 5 April 1955.
500.   JETSKE HOOGERBEETS {i2810} (Claes' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in maart 1925 als kind van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder, zoals getoond in stamboom 136. Jetske is gestorven op 7 augustus 1925, als zuigeling, in Leeuwarden.
Noot:  Overlijdt 5 maanden oud.

501.   GERRIT HOOGERBEETS {i433} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 februari 1931 als kind van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder, zoals getoond in stamboom 136.

502.   WILLEM COENRAAD HOOGERBEETS {i39} (Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 februari 1933, in Amsterdam, als kind van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder, zoals getoond in stamboom 136. Willem Coenraad is gestorven op 20 februari 2009, 76 jaar oud, in Amsterdam.
503.   JOHANNA FREDERIKA HELMERS {i2431} (Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 februari 1941, in Amsterdam.
Willem Coenraad Hoogerbeets huwde Johanna Frederika Helmers. Zij kregen een dochter:
Siska Wijke Hoogerbeets in 1970
Deze familie wordt getoond als stamboom 159.
504.   CHRISTINA JOHANNA HOOGERBEETS {i2742} (Claes' 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 maart 1920, in Dodewaard, als kind van Cornelis Dirk Hoogerbeets en Cornelia Hendrika Bothof, zoals getoond in stamboom 142. Christina Johanna is gestorven op 2 maart 2011, 90 jaar oud, in Leiden. Zij werd begraven op 8 maart 2011 in Leiden.
505.   CORNELIS HENDRIKS {i2743} (Claes' Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 17 maart 1916. Cornelis is gestorven op 8 maart 1989, 72 jaar oud, in Leiden.
Cornelis Hendriks huwde Christina Johanna Hoogerbeets. Zie stamboom 160.

Generatie van 9 maal achter-achterkleinkinderen

506.   ELISABETH TETJE HOOGERBEETS {i2282} (Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 augustus 1932, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets en Marth G van der Zee, zoals getoond in stamboom 148.

507.   HENDRIK HOOGERBEETS {i2256} (Claes' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 november 1922, in Semarang (Indon.), als kind van Willem Hendrik Hoogerbeets en Jannette Antonia Poot, zoals getoond in stamboom 149.

508.   CHRISTINE ANTONIA HOOGERBEETS {i2257} (Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 september 1924, in Bandoeng (Indon.), als kind van Willem Hendrik Hoogerbeets en Jannette Antonia Poot, zoals getoond in stamboom 149.

509.   WILLEM JOHAN HOOGERBEETS {i275} (Claes' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 oktober 1951 als kind van Dirk Johan Hoogerbeets en Willemijntje Geelhoedt, zoals getoond in stamboom 154.
Willem Johan was de vader van twee kinderen:
Rombout Hoogerbeets in 1981
Daphne Hoogerbeets in 1983
Deze familie wordt getoond als stamboom 161.
510.   PIETER WILLEM ABRAHAM CORNELIS HOOGERBEETS {i276} (Claes' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 oktober 1953 als kind van Dirk Johan Hoogerbeets en Willemijntje Geelhoedt, zoals getoond in stamboom 154.

511.   HENDRIK HOOGERBEETS {i278} (Claes' 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 oktober 1959, in Utrecht, als kind van Johan Willem Hoogerbeets en Regina Tilly de Braaf, zoals getoond in stamboom 155.

512.   JOHANNA HOOGERBEETS {i279} (Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 juli 1964, in Rotterdam, als kind van Johan Willem Hoogerbeets en Regina Tilly de Braaf, zoals getoond in stamboom 155.

513.   ADRIANA ELISABETH HOOGERBEETS {i1509} (Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juni 1946, in Amsterdam, als kind van Hotse Hoogerbeets en Anna Catharina Sophia Bloothoofd, zoals getoond in stamboom 156.

514.   SISKA WIJKE HOOGERBEETS {i40} (Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 december 1970, in Amsterdam, als kind van Willem Coenraad Hoogerbeets en Johanna Frederika Helmers, zoals getoond in stamboom 159.

Generatie van 10 maal achter-achterkleinkinderen

515.   ROMBOUT HOOGERBEETS {i361} (Claes' 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 september 1981 als kind van Willem Johan Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 161.

516.   DAPHNE HOOGERBEETS {i362} (Claes' 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 oktober 1983 als kind van Willem Johan Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 161.

 

Web design: Grovon
Copyright © 2000-2012 Grovon
Alle Rechten Voorbehouden