STAMBOOM VAN CLAES (HOOGERBEETS)

32. INDIRECTE VERWANTSCHAP over Dirkje van der Kam
(Claes‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon)

5e Generatie van Voorouders

701.  PIETER JANS VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Oudvader). Hij is gestorven voor ‎1699.
Pieter‎ was de vader van een zoon:
Jan Pieters van der Kam
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 203.

4e Generatie van Voorouders

702.  JAN PIETERS VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Betovergrootvader) werd geboren als kind van Pieter Jans van der Kam‎, zoals getoond binnen stamboom 203.
703.  YMKJE GABES‎ (‎Dirkje‎'s Betovergrootmoeder).
Jan Pieters van der Kam‎ huwde Ymkje Gabes. ‎Zij kregen zeven kinderen:
Gabe van der Kam
Gabe van der Kam
Pieter van der Kam
Pieke van der Kam‎ is gestorven op ‎27 maart 1820 in Leeuwarden
Fokkeltje van der Kam
Sybren van der Kam
Lysbet van der Kam‎ is gestorven op ‎27 maart 1832 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 202.

3e Generatie van Voorouders

704.  PIEKE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Overgrootvader) werd geboren als kind van Jan Pieters van der Kam‎ en Ymkje Gabes‎, zoals getoond in stamboom 202. Hij werd gedoopt op ‎24 juni 1746, in Leeuwarden. Hij is gestorven op ‎27 maart 1820 in Leeuwarden.
705.  RINSKE EELSES‎ (‎Dirkje‎'s Overgrootmoeder).
Pieke van der Kam‎ huwde Rinske Eelses. ‎Zij kregen een zoon:
Jan Piekes van der Kam‎ is geboren rond ‎1781; is gestorven op ‎4 februari 1813 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 203.
706.  GABE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jan Pieters van der Kam‎ en Ymkje Gabes‎, zoals getoond in stamboom 202. Zij werd gedoopt op ‎6 februari 1739, in Leeuwarden.

707.  GABE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jan Pieters van der Kam‎ en Ymkje Gabes‎, zoals getoond in stamboom 202. Zij werd gedoopt op ‎25 april 1742, in Leeuwarden.

708.  PIETER VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jan Pieters van der Kam‎ en Ymkje Gabes‎, zoals getoond in stamboom 202. Hij werd gedoopt op ‎13 maart 1744, in Leeuwarden.

709.  FOKKELTJE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jan Pieters van der Kam‎ en Ymkje Gabes‎, zoals getoond in stamboom 202. Zij werd gedoopt op ‎8 januari 1751, in Leeuwarden.

710.  SYBREN VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jan Pieters van der Kam‎ en Ymkje Gabes‎, zoals getoond in stamboom 202. Hij werd gedoopt op ‎18 januari 1754, in Leeuwarden.

711.  LYSBET VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jan Pieters van der Kam‎ en Ymkje Gabes‎, zoals getoond in stamboom 202. Zij werd gedoopt op ‎6 februari 1756, in Leeuwarden. Zij is gestorven op ‎27 maart 1832 in Leeuwarden.

2e Generatie van Voorouders

712.  JAN PIEKES VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Grootvader) werd geboren rond ‎1781 als kind van Pieke van der Kam‎ en Rinske Eelses‎, zoals getoond in stamboom 203. Hij is gestorven op ‎4 februari 1813, ‎ongeveer 31 jaar oud, in Leeuwarden.
713.  ANNA CATHARINA KRAEMER‎ (‎Dirkje‎'s Grootmoeder). Zij is gestorven op ‎28 december 1809 in Leeuwarden.
Noot:  laat twee kinderen na.
Jan Piekes van der Kam‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Anna Catharina Kraemer‎ op ‎5 mei 1805 in Leeuwarden. Zij kregen drie kinderen:
Pyke van der Kam‎ is gestorven op ‎5 juni 1808 in Leeuwarden
Johan Casper van der Kam‎ is geboren op ‎4 februari 1808 in Leeuwarden
Anna Catharina van der Kam‎ is geboren op ‎3 december 1809 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 204.
Noot:  ondertrouw 19 Apr 1805.
714.  WILLEM OBBES VENSTRA‎ (‎Dirkje‎'s Grootvader).
715.  TRIJNTJE BOUWES CUPERUS‎ (‎Dirkje‎'s Grootmoeder).
Willem Obbes Venstra‎ huwde Trijntje Bouwes Cuperus. ‎Zij kregen een dochter:
Trijntje Willems Venstra‎ is gestorven op ‎8 februari 1848 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 86.

1e Generatie van Voorouders

716.  JOHAN CASPER VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Vader) werd geboren op ‎4 februari 1808, in Leeuwarden, als kind van Jan Piekes van der Kam‎ en Anna Catharina Kraemer‎, zoals getoond in stamboom 204. Hij werd gedoopt op ‎28 februari 1808,‎ in Leeuwarden.
717.  TRIJNTJE WILLEMS VENSTRA‎ (‎Dirkje‎'s Moeder) werd geboren als kind van Willem Obbes Venstra‎ en Trijntje Bouwes Cuperus‎, zoals getoond binnen stamboom 86. Zij is gestorven op ‎8 februari 1848 in Leeuwarden.
Noot:  Bij overlijden van Johan, wordt zij 'Feenstra' genoemd.
Johan Casper van der Kam‎, ‎20 jaar oud, huwde Trijntje Willems Venstra‎ op ‎13 november 1828 in Leeuwarderadeel. Zij kregen acht kinderen:
Catharina van der Kam‎ is geboren op ‎14 februari 1829 in Menaldumadeel
Jan van der Kam‎ is geboren op ‎9 juli 1830 in Menaldumadeel; is gestorven op ‎23 februari 1904 in Voorschoten
Anna Catharina Elizabeth van der Kam‎ is geboren op ‎22 maart 1832 in Menaldumadeel
Trijntje van der Kam‎ is geboren op ‎16 augustus 1834 in Menaldumadeel
Adriaantje van der Kam‎ is geboren op ‎11 oktober 1836 in Menaldumadeel; is gestorven op ‎5 december 1906 in Utingeradeel
Willemke van der Kam‎ is geboren op ‎27 april 1838 in Menaldumadeel
Atze van der Kam‎ is geboren op ‎6 januari 1840 in Menaldumadeel
Dirkje van der Kam‎ is geboren op ‎19 april 1842 in Menaldumadeel; is gestorven op ‎4 oktober 1922 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 205.
718.  PYKE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Oom) werd geboren als kind van Jan Piekes van der Kam‎ en Anna Catharina Kraemer‎, zoals getoond in stamboom 204. Hij werd gedoopt op ‎26 februari 1806, in Leeuwarden. Hij is gestorven op ‎5 juni 1808 in Leeuwarden.

719.  ANNA CATHARINA VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tante) werd geboren op ‎3 december 1809, in Leeuwarden, als kind van Jan Piekes van der Kam‎ en Anna Catharina Kraemer‎, zoals getoond in stamboom 204.

Dezelfde Generatie

720.  CATHARINA VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Zus) werd geboren op ‎14 februari 1829, in Menaldumadeel, als kind van Johan Casper van der Kam‎ en Trijntje Willems Venstra‎, zoals getoond in stamboom 205.

721.  JAN VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Broer) werd geboren op ‎9 juli 1830, in Menaldumadeel, als kind van Johan Casper van der Kam‎ en Trijntje Willems Venstra‎, zoals getoond in stamboom 205. Hij is gestorven op ‎23 februari 1904, ‎73 jaar oud, in Voorschoten.
722.  MARGARETHA SOPHIA OOSTVEEN‎ (‎Dirkje‎'s Schoonzuster) werd geboren als kind van Matthys Oostveen‎ en Regina Philippina Wilhelmina Haak‎, zoals getoond binnen stamboom 206.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Margaretha Sophia Oostveen‎"]
Jan van der Kam‎ huwde Margaretha Sophia Oostveen. ‎Zij kregen drie zonen:
Johan Casper van der Kam
Mathijs van der Kam‎ is geboren in ‎1867; is gestorven op ‎20 april 1869 in Zoeterwoude
Lambertus Gerardus Cornelis van der Kam‎ is geboren in ‎1868; is gestorven op ‎16 augustus 1886 in Voorschoten
Deze familie wordt getoond als stamboom 206.
723.  ANNA CATHARINA ELIZABETH VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Zus) werd geboren op ‎22 maart 1832, in Menaldumadeel, als kind van Johan Casper van der Kam‎ en Trijntje Willems Venstra‎, zoals getoond in stamboom 205.
724.  JOHANNES WESTRA‎ (‎Dirkje‎'s Zwager) werd geboren in ‎1828, in Schalsum, als kind van Rein Klaazes Westra‎ en Kornelia Johannes Jansonius‎, zoals getoond binnen stamboom 207.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johannes Westra‎"]
Johannes Westra,‎ ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Anna Catharina Elizabeth van der Kam‎, ‎20 jaar oud, op ‎30 mei 1852 in Franeker. Zie stamboom 207.

725.  TRIJNTJE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Zus) werd geboren op ‎16 augustus 1834, in Menaldumadeel, als kind van Johan Casper van der Kam‎ en Trijntje Willems Venstra‎, zoals getoond in stamboom 205.
726.  JOOST IDSES REITSMA‎ (‎Dirkje‎'s Zwager) werd geboren in ‎1826, in Bolsward, als kind van Ids Joostes Reitsma‎ en Ymkje Gerrits Diks‎, zoals getoond binnen stamboom 208.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Joost Idses Reitsma‎"]
Joost Idses Reitsma,‎ ‎ongeveer 34 jaar oud, huwde Trijntje van der Kam‎, ‎26 jaar oud, op ‎2 juni 1861 in Bolsward. Zie stamboom 208.

727.  ADRIAANTJE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Zus) werd geboren op ‎11 oktober 1836, in Menaldumadeel, als kind van Johan Casper van der Kam‎ en Trijntje Willems Venstra‎, zoals getoond in stamboom 205. Zij is gestorven op ‎5 december 1906, ‎70 jaar oud, in Utingeradeel.
728.  SYTZE SYBRENS VISSER‎ (‎Dirkje‎'s Zwager).
Sytze Sybrens Visser‎ huwde Adriaantje van der Kam‎. Zie stamboom 209.

729.  WILLEMKE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Zus) werd geboren op ‎27 april 1838, in Menaldumadeel, als kind van Johan Casper van der Kam‎ en Trijntje Willems Venstra‎, zoals getoond in stamboom 205.

730.  ATZE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Broer) werd geboren op ‎6 januari 1840, in Menaldumadeel, als kind van Johan Casper van der Kam‎ en Trijntje Willems Venstra‎, zoals getoond in stamboom 205.
Atze‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Antje Pieters van Ooyen‎ en Aafjen Waterberg‎.
Noot:  melkslijter.
731.  ANTJE PIETERS VAN OOYEN‎ (‎Dirkje‎'s Schoonzuster) werd geboren op ‎11 april 1841, in Donkerbroek (Ooststellingwerf), als kind van Pieter Klazes van Ooyen‎ en Aaltje Harmens Veenstra‎, zoals getoond binnen stamboom 210.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Antje Pieters van Ooyen‎"]
Atze van der Kam‎, ‎23 jaar oud, huwde Antje Pieters van Ooyen,‎ ‎22 jaar oud, op ‎7 mei 1863 in Ooststellingwerf. Zij kregen zes kinderen:
Aaltje van der Kam‎ is geboren op ‎30 oktober 1864 in Leeuwarden
Trijntje van der Kam‎ is geboren op ‎10 juni 1870 in Sneek; is gestorven op ‎22 juli 1949 in Zaandam
Johanna van der Kam‎ is geboren op ‎25 maart 1873 in Sneek
Dirkje van der Kam‎ is geboren op ‎25 januari 1876 in Sneek; is gestorven op ‎1 augustus 1876 in Sneek
Pieter van der Kam‎ is geboren op ‎8 november 1877 in Ooststellingwerf
Jan van der Kam‎ is geboren op ‎4 juli 1880 in Noord (Hoogeveen)
Deze familie wordt getoond als stamboom 210.
732.  AAFJEN WATERBERG‎ (‎Dirkje‎'s Schoonzuster) werd geboren in ‎1846, in Veendam.
Atze van der Kam‎, ‎55 jaar oud, huwde Aafjen Waterberg,‎ ‎ongeveer 49 jaar oud, op ‎2 oktober 1895 in Amsterdam. Zie stamboom 211.

1e Generatie van Nakomelingen

733.  JOHAN CASPER VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegger) werd geboren als kind van Jan van der Kam‎ en Margaretha Sophia Oostveen‎, zoals getoond in stamboom 206.

734.  MATHIJS VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegger) werd geboren in ‎1867 als kind van Jan van der Kam‎ en Margaretha Sophia Oostveen‎, zoals getoond in stamboom 206. Hij is gestorven op ‎20 april 1869, ‎ongeveer 1 jaar oud, in Zoeterwoude.

735.  LAMBERTUS GERARDUS CORNELIS VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegger) werd geboren in ‎1868 als kind van Jan van der Kam‎ en Margaretha Sophia Oostveen‎, zoals getoond in stamboom 206. Hij is gestorven op ‎16 augustus 1886, ‎ongeveer 18 jaar oud, in Voorschoten.

736.  AALTJE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegster) werd geboren op ‎30 oktober 1864, in Leeuwarden, als kind van Atze van der Kam‎ en Antje Pieters van Ooyen‎, zoals getoond in stamboom 210.
737.  ANTHONIUS THEODORUS FRANCISCUS PEELEN‎ (‎Dirkje‎'s Echtgenoot van tantezegster) werd geboren in ‎1869, in Amsterdam, als kind van Theodorus Anthonius Peelen‎ en Hendrina Catharina Langenhoff‎, zoals getoond binnen stamboom 212.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anthonius Theodorus Franciscus Peelen‎"]
Anthonius Theodorus Franciscus Peelen,‎ ‎ongeveer 29 jaar oud, huwde Aaltje van der Kam‎, ‎34 jaar oud, op ‎12 januari 1899 in Amsterdam. Zie stamboom 212.

738.  TRIJNTJE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegster) werd geboren op ‎10 juni 1870, in Sneek, als kind van Atze van der Kam‎ en Antje Pieters van Ooyen‎, zoals getoond in stamboom 210. Zij is gestorven op ‎22 juli 1949, ‎79 jaar oud, in Zaandam.
739.  JOHAN HERMAN HOFFMAN‎ (‎Dirkje‎'s Echtgenoot van tantezegster) werd geboren in ‎1865, in Amsterdam, als kind van Jan Hendrik Hoffman‎ en Johanna Cornelia Elisabeth Welgemoed‎, zoals getoond in stamboom 217.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johan Herman Hoffman‎"]
Johan Herman Hoffman,‎ ‎ongeveer 32 jaar oud, huwde Trijntje van der Kam‎, ‎27 jaar oud, op ‎17 februari 1898 in Amsterdam. Zie stamboom 213.

740.  JOHANNA VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegster) werd geboren op ‎25 maart 1873, in Sneek, als kind van Atze van der Kam‎ en Antje Pieters van Ooyen‎, zoals getoond in stamboom 210.
Johanna‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Julius Eduard Söhlke‎ en Nicolaas Ruth de Ball‎.
741.  JULIUS EDUARD SÖHLKE‎ (‎Dirkje‎'s Echtgenoot van tantezegster).
Julius Eduard Söhlke‎ huwde Johanna van der Kam‎. Zie stamboom 214.
742.  NICOLAAS RUTH DE BALL‎ (‎Dirkje‎'s Echtgenoot van tantezegster).
Nicolaas Ruth de Ball‎ huwde Johanna van der Kam‎. Zie stamboom 215.

743.  DIRKJE VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegster) werd geboren op ‎25 januari 1876, in Sneek, als kind van Atze van der Kam‎ en Antje Pieters van Ooyen‎, zoals getoond in stamboom 210. Zij is gestorven op ‎1 augustus 1876, ‎als zuigeling, in Sneek.

744.  PIETER VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegger) werd geboren op ‎8 november 1877, in Ooststellingwerf, als kind van Atze van der Kam‎ en Antje Pieters van Ooyen‎, zoals getoond in stamboom 210.
745.  MARGARETHA ELISABETH HOFFMAN‎ (‎Dirkje‎'s Vrouw van tantezegger) werd geboren in ‎1878, in Amsterdam, als kind van Jan Hendrik Hoffman‎ en Johanna Cornelia Elisabeth Welgemoed‎, zoals getoond in stamboom 217.
Pieter van der Kam‎, ‎29 jaar oud, huwde Margaretha Elisabeth Hoffman,‎ ‎ongeveer 29 jaar oud, op ‎25 juli 1907 in Amsterdam. Zie stamboom 216.

746.  JAN VAN DER KAM‎ (‎Dirkje‎'s Tantezegger) werd geboren op ‎4 juli 1880, in Noord (Hoogeveen), als kind van Atze van der Kam‎ en Antje Pieters van Ooyen‎, zoals getoond in stamboom 210.
Noot:  wwonplaats Sneek.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2021
laatst gewijzigd op 6 februari 2021