STAMBOOM VAN CLAES (HOOGERBEETS)

30. INDIRECTE VERWANTSCHAP over Gerrit Willem Zweers
(Claes‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter)

6e Generatie van Voorouders

656.  WILLEM FRERICKS ALIAS 'T HEEGT - TEN RULE‎ (‎Gerrit‎'s Oudgrootvader). Hij werd gedoopt rond ‎1625, in Lintelo.
Noot:  Landbouwer op "Frericks".
657.  DERCKSKEN AENT HEEGHT‎ (‎Gerrit‎'s Oudgrootmoeder). Zij werd gedoopt rond ‎1645, in Aalten.
Willem Frericks Alias 'T Heegt - ten Rule‎ huwde Dercksken Aent Heeght. ‎Zij kregen een zoon:
Berent in 'T Heegt Alias Freers
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 195.
658.  BERENT AAN 'T KLEIJN HENGEVELT‎ (‎Gerrit‎'s Oudgrootvader). Hij werd gedoopt rond ‎1642, in Lintelo.
Berent‎ was de vader van een dochter:
Lijsken Aan 'T Kleijn Hengevelt
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 195.

5e Generatie van Voorouders

659.  BERENT IN 'T HEEGT ALIAS FREERS‎ (‎Gerrit‎'s Oudvader) werd geboren als kind van Willem Frericks Alias 'T Heegt - ten Rule‎ en Dercksken Aent Heeght‎, zoals getoond binnen stamboom 195. Hij werd gedoopt op ‎9 september 1666, in Aalten.
660.  LIJSKEN AAN 'T KLEIJN HENGEVELT‎ (‎Gerrit‎'s Oudmoeder) werd geboren als kind van Berent Aan 'T Kleijn Hengevelt‎, zoals getoond binnen stamboom 195. Zij werd gedoopt rond ‎1678, in Lintelo.
Berent in 'T Heegt Alias Freers‎ huwde Lijsken Aan 'T Kleijn Hengevelt‎ op ‎7 mei 1699 in Aalten. Zij kregen een zoon:
Jan Freers‎ is gestorven op ‎16 juli 1803 in Aalten
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 195.
661.  WILLEM TEN DAM‎ (‎Gerrit‎'s Oudvader). Hij werd gedoopt rond ‎1661, in Neede.
662.  DERSKEN DOORNINCK‎ (‎Gerrit‎'s Oudmoeder).
Willem ten Dam‎ huwde Dersken Doorninck‎ rond ‎1703. Zij kregen een dochter:
Aaltjen ten Dam‎ is gestorven op ‎13 mei 1792 in Aalten
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 196.

4e Generatie van Voorouders

663.  DERK ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Betovergrootvader) werd geboren op ‎2 mei 1717, in Hardenberg.
Derk‎ was de vader van een zoon:
Jan Bedeker Zweers‎ is gestorven voor ‎1787 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 197.
664.  JAN FREERS‎ (‎Gerrit‎'s Betovergrootvader) werd geboren als kind van Berent in 'T Heegt Alias Freers‎ en Lijsken Aan 'T Kleijn Hengevelt‎, zoals getoond binnen stamboom 195. Hij werd gedoopt op ‎14 april 1721, in Aalten. Hij is gestorven op ‎16 juli 1803 in Aalten.
665.  AALTJEN TEN DAM‎ (‎Gerrit‎'s Betovergrootmoeder) werd geboren als kind van Willem ten Dam‎ en Dersken Doorninck‎, zoals getoond binnen stamboom 196. Zij werd gedoopt op ‎25 oktober 1711, in Aalten. Zij is gestorven op ‎13 mei 1792 in Aalten.
Jan Freers‎ huwde Aaltjen ten Dam‎ op ‎25 april 1744 in Aalten. Zij kregen een dochter:
Theodora Wilhelmina Freers‎ is geboren op ‎12 april 1750 in Aalten; is gestorven op ‎22 maart 1825 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 195.

3e Generatie van Voorouders

666.  JAN BEDEKER ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Overgrootvader) werd geboren als kind van Derk Zweers‎, zoals getoond binnen stamboom 197. Hij werd gedoopt op ‎9 september 1749, in Hardenberg. Hij is gestorven voor ‎1787 in Amsterdam.
667.  THEODORA WILHELMINA FREERS‎ (‎Gerrit‎'s Overgrootmoeder) werd geboren op ‎12 april 1750, in Aalten, als kind van Jan Freers‎ en Aaltjen ten Dam‎, zoals getoond in stamboom 195. Zij is gestorven op ‎22 maart 1825, ‎74 jaar oud, in Amsterdam.
Jan Bedeker Zweers‎ huwde Theodora Wilhelmina Freers. ‎Zij kregen een zoon:
Gerrit Zweers‎ is geboren op ‎3 februari 1784 in Amsterdam; is gestorven op ‎2 juni 1814 in Amsterdam
De volgende informatie wordt ook geregistreerd voor deze familie. Huwelijksaankondiging op ‎9 mei 1777, in Amsterdam, toen Theodora‎ ‎27 jaar jaar oud was.
Deze familie wordt getoond als stamboom 196.
Noot:  Huwelijk werd op deze datum aangekondigd.
668.  JOHANNES CASPAR HALBACH‎ (‎Gerrit‎'s Overgrootvader) werd geboren rond ‎1735, in Elberfeld, Rheinland (D). Hij is gestorven op ‎11 maart 1821, ‎ongeveer 85 jaar oud, in Amsterdam.
669.  JOHANNA CATRINA ENGELS‎ (‎Gerrit‎'s Overgrootmoeder) werd geboren rond ‎1735. Zij is gestorven op ‎4 november 1809, ‎ongeveer 74 jaar oud, in Amsterdam.
Johannes Caspar Halbach‎, ‎ongeveer 25 jaar oud, huwde Johanna Catrina Engels,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, op ‎10 mei 1761 in Oud Diemen. Zij kregen een dochter:
Alida Maria Halbach‎ is geboren op ‎5 december 1778 in Amsterdam; is gestorven op ‎9 februari 1845 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 198.

2e Generatie van Voorouders

670.  GERRIT ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Grootvader) werd geboren op ‎3 februari 1784, in Amsterdam, als kind van Jan Bedeker Zweers‎ en Theodora Wilhelmina Freers‎, zoals getoond in stamboom 196. Hij is gestorven op ‎2 juni 1814, ‎30 jaar oud, in Amsterdam.
671.  ALIDA MARIA HALBACH‎ (‎Gerrit‎'s Grootmoeder) werd geboren op ‎5 december 1778, in Amsterdam, als kind van Johannes Caspar Halbach‎ en Johanna Catrina Engels‎, zoals getoond binnen stamboom 198. Zij is gestorven op ‎9 februari 1845, ‎66 jaar oud, in Amsterdam.
Gerrit Zweers‎, ‎19 jaar oud, huwde Alida Maria Halbach,‎ ‎24 jaar oud, op ‎4 september 1803 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Dooratea Willemina Halbach‎ is geboren op ‎27 januari 1804 in Amsterdam
Johannes Engelbertus Zweers‎ is geboren op ‎31 oktober 1807 in Amsterdam; is gestorven op ‎7 januari 1873 in Amsterdam
Gerrit Willem Zweers‎ is geboren op ‎23 februari 1810 in Amsterdam; is gestorven op ‎23 juni 1888 in Amsterdam
Petrus Zweers‎ is geboren op ‎28 november 1812 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 197.

1e Generatie van Voorouders

672.  GERRIT WILLEM ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Vader) werd geboren op ‎23 februari 1810, in Amsterdam, als kind van Gerrit Zweers‎ en Alida Maria Halbach‎, zoals getoond in stamboom 197. Hij is gestorven op ‎23 juni 1888, ‎78 jaar oud, in Amsterdam.
673.  CATHARINA BOOT‎ (‎Gerrit‎'s Moeder) werd geboren op ‎3 januari 1805, in Midsland. Zij is gestorven op ‎13 februari 1878, ‎73 jaar oud, in Amsterdam.
Gerrit Willem Zweers‎, ‎26 jaar oud, huwde Catharina Boot,‎ ‎31 jaar oud, op ‎4 mei 1836 in Amsterdam. Zij kregen zeven kinderen:
Johanna Wilhelmina Zweers‎ is geboren op ‎17 juni 1836 in Amsterdam; is gestorven op ‎9 mei 1842 in Amsterdam
Alida Maria Zweers‎ is geboren op ‎30 maart 1838 in Amsterdam; is gestorven op ‎4 september 1878 in Amsterdam
Catarinna Zweers‎ is geboren op ‎21 april 1840 in Amsterdam; is gestorven op ‎27 november 1874 in Amsterdam
Dorothea Wilhelmina Zweers‎ is geboren op ‎6 juni 1842 in Amsterdam
Gerrit Willem Zweers‎ is geboren op ‎4 oktober 1844 in Amsterdam; is gestorven op ‎9 mei 1918 in Zutphen
Johannes Age Zweers‎ is geboren op ‎11 maart 1847 in Amsterdam; is gestorven op ‎29 mei 1918 in Amsterdam
Gerrit Christiaan Zweers‎ is geboren op ‎29 maart 1850 in Amsterdam; is gestorven in ‎1850
Deze familie wordt getoond als stamboom 198.
674.  DOORATEA WILLEMINA HALBACH‎ (‎Gerrit‎'s Tante) werd geboren op ‎27 januari 1804, in Amsterdam, als kind van Gerrit Zweers‎ en Alida Maria Halbach‎, zoals getoond in stamboom 197.

675.  JOHANNES ENGELBERTUS ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Oom) werd geboren op ‎31 oktober 1807, in Amsterdam, als kind van Gerrit Zweers‎ en Alida Maria Halbach‎, zoals getoond in stamboom 197. Hij is gestorven op ‎7 januari 1873, ‎65 jaar oud, in Amsterdam.
676.  JOHANNA WITZAND‎ (‎Gerrit‎'s Tante via huwelijk).
Johannes Engelbertus Zweers‎, ‎33 jaar oud, huwde Johanna Witzand‎ op ‎5 mei 1841 in Amsterdam. Zie stamboom 199.

677.  PETRUS ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Oom) werd geboren op ‎28 november 1812, in Amsterdam, als kind van Gerrit Zweers‎ en Alida Maria Halbach‎, zoals getoond in stamboom 197.

Dezelfde Generatie

678.  JOHANNA WILHELMINA ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Zus) werd geboren op ‎17 juni 1836, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Catharina Boot‎, zoals getoond in stamboom 198. Zij is gestorven op ‎9 mei 1842, ‎5 jaar oud, in Amsterdam.

679.  ALIDA MARIA ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Zus) werd geboren op ‎30 maart 1838, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Catharina Boot‎, zoals getoond in stamboom 198. Zij is gestorven op ‎4 september 1878, ‎40 jaar oud, in Amsterdam.

680.  CATARINNA ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Zus) werd geboren op ‎21 april 1840, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Catharina Boot‎, zoals getoond in stamboom 198. Zij is gestorven op ‎27 november 1874, ‎34 jaar oud, in Amsterdam.

681.  DOROTHEA WILHELMINA ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Zus) werd geboren op ‎6 juni 1842, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Catharina Boot‎, zoals getoond in stamboom 198.

682.  JOHANNES AGE ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Broer) werd geboren op ‎11 maart 1847, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Catharina Boot‎, zoals getoond in stamboom 198. Hij is gestorven op ‎29 mei 1918, ‎71 jaar oud, in Amsterdam.

683.  GERRIT CHRISTIAAN ZWEERS‎ (‎Gerrit‎'s Broer) werd geboren op ‎29 maart 1850, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers‎ en Catharina Boot‎, zoals getoond in stamboom 198. Hij is gestorven in ‎1850, ‎als zuigeling.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2021
laatst gewijzigd op 6 februari 2021