STAMBOOM VAN HEYNDRICK (HOOGERBEETS)

12. INDIRECTE VERWANTSCHAP over Gerbrant Sybrantsz Buyck
(Heyndrick‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter)

5e Generatie van Voorouders

200.  JACOB BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oudvader).
Noot:  Jacob leefde omstreeks de eerste helft van de vijftiende eeuw en woonde hoogstwaarschijnlijk te Ransdorp.
201.  N. BAM‎ (‎Gerbrant‎'s Oudmoeder).
Jacob Buyck‎ huwde N. Bam. ‎Zij kregen twee zonen:
Claes Jacobsz Buyck‎ is gestorven na ‎1488
Sybrant Jacobsz Buyck‎ is gestorven voor ‎1513
Deze familie wordt getoond als stamboom 74.

4e Generatie van Voorouders

202.  SYBRANT JACOBSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Betovergrootvader) werd geboren als kind van Jacob Buyck‎ en N. Bam‎, zoals getoond in stamboom 74. Hij is gestorven voor ‎1513.
203.  CATRYN JANSDR VAN WORMER‎ (‎Gerbrant‎'s Betovergrootmoeder). Zij is gestorven voor ‎1501.
Noot:  haar wapen was in zilver drie rode kepers.
Sybrant Jacobsz Buyck‎ huwde Catryn Jansdr van Wormer. ‎Zij kregen vier kinderen:
Baerte Sybrantsdr Buyck
Claes Sybrantsz Buyck
Sybrant Sybrantsz Buyck‎ is gestorven voor ‎1531
Dirck Sybrantsz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 75.
204.  JACOB MEYSTER‎ (‎Gerbrant‎'s Betovergrootvader).
Noot:  was bierbrouwer achter de Oude Kerk.
Jacob‎ was de vader van twee dochters:
Aeltje Meyster
Aecht Meyster
Deze familie wordt getoond als stamboom 76.
205.  CLAES JACOBSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s 2 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Buyck‎ en N. Bam‎, zoals getoond in stamboom 74. Hij is gestorven na ‎1488.
Claes‎ was de vader van drie kinderen:
Sybrant Claesz Buyck‎ is geboren voor ‎1460; is gestorven voor ‎1531
Roel Claesz Buyck‎ is gestorven voor ‎1531
N. Claesdr Buyck‎ is gestorven voor ‎1520
Deze familie wordt getoond als stamboom 77.

3e Generatie van Voorouders

206.  SYBRANT SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Overgrootvader) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck‎ en Catryn Jansdr van Wormer‎, zoals getoond in stamboom 75. Hij is gestorven voor ‎1531.
Sybrant‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh‎ en Aeltje Meyster‎.
207.  AELTJE MEYSTER‎ (‎Gerbrant‎'s Overgrootmoeder) werd geboren als kind van Jacob Meyster‎, zoals getoond in stamboom 76.
Sybrant Sybrantsz Buyck‎ huwde Aeltje Meyster. ‎Zij kregen een zoon:
Joost Sybrantsz Buyck‎ is geboren in ‎1505 in Amsterdam; is gestorven op ‎10 februari 1588 in Leiden
Deze familie wordt getoond als stamboom 78.
208.  MEYNS (CLEMENTIA) VAN DEN BERGE OF VAN DER BURGH‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van overgrootvader).
Sybrant Sybrantsz Buyck‎ huwde Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh. ‎Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Sybrantsz Buyck‎ is gestorven op ‎18 november 1562 in Amsterdam
Nel Sybrantsdr Buyck‎ is gestorven op ‎1 augustus 1558 in Amsterdam
Jacob Sybrantsz Buyck‎ is gestorven voor ‎1561
Jan Sybrantsz Buyck‎ is geboren voor ‎1522
Geertruy Sybrantsdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 79.
209.  POMPEJUS OCCO‎ (‎Gerbrant‎'s Overgrootvader).
210.  GERBRICH CLAES JACOB MAERTGENSZ‎ (‎Gerbrant‎'s Overgrootmoeder).
Pompejus Occo‎ huwde Gerbrich Claes Jacob Maertgensz. ‎Zij kregen een dochter:
Ballichie Occo‎ is geboren op ‎13 september 1510 in Amsterdam; is gestorven op ‎21 mei 1575 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 94.
211.  BAERTE SYBRANTSDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oud-oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck‎ en Catryn Jansdr van Wormer‎, zoals getoond in stamboom 75.
212.  YSBRANT JANSZ HOLLESLOOT‎ (‎Gerbrant‎'s Oud-oudoom via huwelijk).
Ysbrant Jansz Hollesloot‎ huwde Baerte Sybrantsdr Buyck‎. Zij kregen zeven kinderen:
Jan Ysbrantsz Hollesloot
Cornelis Ysbrantsz Hollesloot
Jan Ysbrantsz Hollesloot
Tryn Ysbrantsdr Hollesloot
Aechien Ysbrantsdr Hollesloot
Wijnanda Ysbrantsdr Hollesloot
Maria Ysbrantsdr Hollesloot
Deze familie wordt getoond als stamboom 80.
213.  CLAES SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oud-oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck‎ en Catryn Jansdr van Wormer‎, zoals getoond in stamboom 75.
Claes‎ was de vader van een zoon:
Claes Claesz Buyck‎ is gestorven na ‎1511
Deze familie wordt getoond als stamboom 81.
214.  DIRCK SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oud-oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck‎ en Catryn Jansdr van Wormer‎, zoals getoond in stamboom 75.
Noot:  was monnik.

215.  AECHT MEYSTER‎ (‎Gerbrant‎'s Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jacob Meyster‎, zoals getoond in stamboom 76.
216.  YSBRANT GERRITSZ BARCHMAN‎ (‎Gerbrant‎'s Oud-oudoom via huwelijk).
Ysbrant Gerritsz Barchman‎ huwde Aecht Meyster‎. Zie stamboom 82.

217.  SYBRANT CLAESZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren voor ‎1460 als kind van Claes Jacobsz Buyck‎, zoals getoond in stamboom 77. Hij is gestorven voor ‎1531.‎
Noot:  was getrouwd want "Zybrant Boijcken kinderen" hadden land te Monnickendam, Edam en Weesp in 1504. Sybrant was "schipheer" evenals zijn broer Roel.

218.  ROEL CLAESZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Jacobsz Buyck‎, zoals getoond in stamboom 77. Hij is gestorven voor ‎1531.
Roel‎ was de vader van twee zonen:
Jan Roelofsz Buyck‎ is gestorven na ‎1540
Roel Roelofsz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 83.
219.  N. CLAESDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Jacobsz Buyck‎, zoals getoond in stamboom 77. Zij is gestorven voor ‎1520.
220.  JACOB IN 'T PARADYS‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht, 3 gen. verwijderd, ).
Jacob in 'T Paradys‎ huwde N. Claesdr Buyck‎. Zij kregen een zoon:
Claes in 'T Paradys
Deze familie wordt getoond als stamboom 84.

2e Generatie van Voorouders

221.  JOOST SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Grootvader) werd geboren in ‎1505, in Amsterdam, als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck‎ en Aeltje Meyster‎, zoals getoond in stamboom 78. Hij is gestorven op ‎10 februari 1588, ‎ongeveer 82 jaar oud, in Leiden. Hij werd begraven op ‎14 februari 1588 in Amsterdam.
Noot:  Burgemeester van Amsterdam in de jaren 1549-1550, 1552, 1554, 1556, 1559, 1561, 1565, 1567, 1569-1570, 1572, 1574-1577.

Joost Sybrantsz. Buyck was de laatste Katholieke burgemeester van Amterdam voor de Alteratie.

Nadat in 1566 de Beeldenstorm had plaatsgevonden en Protestantse erediensten zowel buiten
als binnen in de stad waren toegestaan, besloot het Stadsbestuur het jaar erop alle Protestantse
diensten weer te verbieden. Hierdoor ontvluchtten veel mensen de stad, waaronder handelaren
en intellectuelen, waarna Amsterdam een grauwe periode van onderdrukking en armoede ten
deel viel.

De uiteindelijke religieuze en bestuurlijke omwenteling vond plaats op 26 mei 1578.
Onder aanvoering van de Schutterijen bezette de bevolking het Stadhuis op de Dam.
De bestuurders en de religieuze leiders werden de stad uit gevaren en mochten
bij de Diemerzeedijk weer aan land komen.

Vier nieuwe burgemeesters werden gekozen, allen voormalige leiders van de Amsterdamse
Protestantse Gemeente in 1566, het zgn. Wonderjaar.

De dag erop vond een tweede beeldenstorm plaats in De Oude Kerk.

En op 29 mei 1578 werd hier uiteindelijk de eerste Protestantse Eredienst gehouden.
Voorlopig werd het Katholieke geloof nog gedoogd; De Nieuwe Kerk bleef zelfs katholiek
tot september 1578. Dat Joost Sybrantsz. Buyck, als voormalig Katholieke burgemeester,
toch in De Oude Kerk werd begraven, toont aan dat het Katholieke geloof of in ieder
geval de katholieken zelf niet geheel uit het stadsbeeld en stadsleven waren verdwenen
en zelfs in 'het hol van de leeuw' konden worden begraven.

De predikanten van de Gereformeerde Kerken in Amsterdam waren in dienst van de Gemeente.
Pas in 1946 kreeg De Oude Kerk van Amsterdam zijn eerste vaste predikant.

De laatste Katholieke priester, die voor de Alteratie aan De Oude Kerk verbonden was,
was Jacob Buyck, de broer van burgemeester Joost Sybrantsz. Buyck.
Dit feit geeft wel aan hoezeer de politieke en geestelijke macht met elkaar waren verbonden.
Bron: Geschiedenis van Amsterdam,
Uitgeverij SUN.

222.  BALLICHIE OCCO‎ (‎Gerbrant‎'s Grootmoeder) werd geboren op ‎13 september 1510, in Amsterdam, als kind van Pompejus Occo‎ en Gerbrich Claes Jacob Maertgensz‎, zoals getoond binnen stamboom 94. Zij is gestorven op ‎21 mei 1575, ‎64 jaar oud, in Amsterdam.
Joost Sybrantsz Buyck‎, ‎jonger dan 24 jaar, huwde Ballichie Occo,‎ ‎jonger dan 19 jaar, voor ‎1530 in Amsterdam. Zij kregen negen kinderen:
Sybrant Joostensz Buyck‎ is geboren in ‎1532 in Amsterdam; is gestorven in ‎1612 in Amsterdam
Cornelia Joostendr Buyck‎ is gestorven in ‎1563
Claes Joostensz Buyck‎ is geboren in ‎1536 in Amsterdam; is gestorven in ‎1595 in Amsterdam
Mary Joostendr Buyck‎ is gestorven na ‎1570
Catryn Joostendr Buyck‎ is gestorven in ‎april 1623 in Utrecht
Aeltje Joostendr Buyck‎ is gestorven in ‎1624
Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck‎ is gestorven na ‎1602
Poppius Joostensz Buyck‎ is geboren in ‎1550
Vroutgen Joostendr Buyck‎ is gestorven na ‎1624
Deze familie wordt getoond als stamboom 85.
223.  GERBRAND KLAASZ BENNING‎ (‎Gerbrant‎'s Grootvader).
Gerbrand‎ was de vader van een dochter:
Grietie Gerbrandsdr Benning
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 11.
224.  CORNELIS SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck‎ en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh‎, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op ‎18 november 1562 in Amsterdam.
Cornelis‎ huwde drie maal. Hij huwde met Geerte Gerrit Valckendr‎, Styn Banning Frans Claes Heynenzoonsdr‎ en Weyn Claesdr‎.
Noot:  1536 burgemeester van Amsterdam.
225.  GEERTE GERRIT VALCKENDR‎ (‎Gerbrant‎'s Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck‎ huwde Geerte Gerrit Valckendr‎ op ‎30 april 1512 in Amsterdam. Zie stamboom 86.
226.  STYN BANNING FRANS CLAES HEYNENZOONSDR‎ (‎Gerbrant‎'s Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck‎ huwde Styn Banning Frans Claes Heynenzoonsdr‎ voor ‎1540 in Amsterdam. Zie stamboom 87.
227.  WEYN CLAESDR‎ (‎Gerbrant‎'s Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck‎ huwde Weyn Claesdr. ‎Zij kregen twee kinderen:
Grietie Cornelisdr Buyck‎ is gestorven na ‎1599
Cornelis Cornelisz Buyck‎ is gestorven na ‎1599
Deze familie wordt getoond als stamboom 88.
Noot:  niet getrouwd, wel twee natuurlijke kinderen.
228.  NEL SYBRANTSDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck‎ en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh‎, zoals getoond in stamboom 79. Zij is gestorven op ‎1 augustus 1558 in Amsterdam.
Noot:  Noot 8.

229.  JACOB SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck‎ en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh‎, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven voor ‎1561.

230.  JAN SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oudoom) werd geboren voor ‎1522 als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck‎ en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh‎, zoals getoond in stamboom 79.

231.  GEERTRUY SYBRANTSDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck‎ en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh‎, zoals getoond in stamboom 79.

232.  JAN YSBRANTSZ HOLLESLOOT‎ (‎Gerbrant‎'s Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot‎ en Baerte Sybrantsdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 80.
Noot:  Noot 9.

233.  CORNELIS YSBRANTSZ HOLLESLOOT‎ (‎Gerbrant‎'s Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot‎ en Baerte Sybrantsdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 80.
Noot:  Noot 9.

234.  JAN YSBRANTSZ HOLLESLOOT‎ (‎Gerbrant‎'s Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot‎ en Baerte Sybrantsdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 80.
235.  ANNA BOELENS‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van neef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Andries Boelens‎ en Maria Beth Jansdr‎, zoals getoond binnen stamboom 89.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Boelens‎"]
Jan Ysbrantsz Hollesloot‎ huwde Anna Boelens. ‎ Zie stamboom 89.

236.  TRYN YSBRANTSDR HOLLESLOOT‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot‎ en Baerte Sybrantsdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 80.
Noot:  beggijn.

237.  AECHIEN YSBRANTSDR HOLLESLOOT‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot‎ en Baerte Sybrantsdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 80.
238.  WILLEM MORINEX‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Willem Morinex‎ huwde Aechien Ysbrantsdr Hollesloot‎. Zie stamboom 90.

239.  WIJNANDA YSBRANTSDR HOLLESLOOT‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot‎ en Baerte Sybrantsdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 80.
240.  DIRCK OPMEER‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Dirck Opmeer‎ huwde Wijnanda Ysbrantsdr Hollesloot‎. Zie stamboom 91.

241.  MARIA YSBRANTSDR HOLLESLOOT‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot‎ en Baerte Sybrantsdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 80.
242.  JACOB CLAESZ BAM‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Jacob Claesz Bam‎ huwde Maria Ysbrantsdr Hollesloot‎. Zie stamboom 92.

243.  CLAES CLAESZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Sybrantsz Buyck‎, zoals getoond in stamboom 81. Hij is gestorven na ‎1511.
Noot:  Claes was schepen van Amsterdam in 1523. Zijn wapen was in blauw een zilveren zwaan met rode bek en poten en met ontplooide vlucht, benevens een zespuntige rode ster in de linker bovenhoek.

244.  JAN ROELOFSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Roel Claesz Buyck‎, zoals getoond in stamboom 83. Hij is gestorven na ‎1540.

245.  ROEL ROELOFSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Roel Claesz Buyck‎, zoals getoond in stamboom 83.

246.  CLAES IN 'T PARADYS‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob in 'T Paradys‎ en N. Claesdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 84.
Noot:  houtkoper te Amsterdam.
247.  HAZE CLAESDR VAN HOORN‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Claes van Hoorn‎ en Aleyd Albert Cantersdr‎, zoals getoond in stamboom 131.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Haze Claesdr van Hoorn‎"]
Claes in 'T Paradys‎ huwde Haze Claesdr van Hoorn. ‎Zij kregen een dochter:
Lijsbeth in 'T Paradys
Deze familie wordt getoond als stamboom 93.

1e Generatie van Voorouders

248.  SYBRANT JOOSTENSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Vader) werd geboren in ‎1532, in Amsterdam, als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85. Hij is gestorven in ‎1612, ‎ongeveer 80 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op ‎15 augustus 1612 in Amsterdam.
Noot:  Noot 10.
249.  GRIETIE GERBRANDSDR BENNING‎ (‎Gerbrant‎'s Moeder) werd geboren als kind van Gerbrand Klaasz Benning‎, zoals getoond binnen stamboom 11.
Sybrant Joostensz Buyck‎, ‎ongeveer 31 jaar oud, huwde Grietie Gerbrandsdr Benning‎ op ‎29 juni 1564 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Sybrantsz Buyck
Claes Sybrantsz Buyck‎ is geboren in ‎1573 in Amsterdam; is gestorven in ‎1633 in Amsterdam
Gerbrant Sybrantsz Buyck‎ is geboren in ‎1577 in Amsterdam; is gestorven op ‎26 augustus 1613
Pompejus Sybrantsz Buyck
Elisabeth Sybrantsdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 94.
250.  CORNELIA JOOSTENDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85. Zij is gestorven in ‎1563. Zij werd begraven op ‎16 februari 1563 in Amsterdam.
Noot:  Noot 8.
251.  PIETER BOELENS‎ (‎Gerbrant‎'s Oom via huwelijk) werd geboren in ‎1527, in Amsterdam, als kind van Marij Pietersdr‎, zoals getoond binnen stamboom 95.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Boelens‎"]
Pieter Boelens,‎ ‎ongeveer 24 jaar oud, huwde Cornelia Joostendr Buyck‎ op ‎16 januari 1552 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Allert Pietersz Boelens‎ is geboren in ‎1560
Deze familie wordt getoond als stamboom 95.
252.  CLAES JOOSTENSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oom) werd geboren in ‎1536, in Amsterdam, als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85. Hij is gestorven in ‎1595, ‎ongeveer 59 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op ‎10 december 1595 in Amsterdam.
Noot:  Noot 8.
253.  ALIDA CLAES PELGROMS‎ (‎Gerbrant‎'s Tante via huwelijk). Zij is gestorven na ‎1595.
Claes Joostensz Buyck‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Alida Claes Pelgroms‎ in ‎1559. Zij kregen drie kinderen:
Lysbeth Claesdr Buyck
Claes Claesz Buyck
Jacob Claesz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 96.
254.  MARY JOOSTENDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85. Zij is gestorven na ‎1570.
Noot:  overleden na 1570 en vóór 1603.
255.  WESSEL CORNELISZ BAM‎ (‎Gerbrant‎'s Oom via huwelijk) werd geboren als kind van Cornelis Jacobsz Bam‎, zoals getoond binnen stamboom 97.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wessel Cornelisz Bam‎"]
Wessel Cornelisz Bam‎ huwde Mary Joostendr Buyck‎. Zij kregen een dochter:
Jacoba Wesselsdr Bam‎ is geboren in ‎1570; is gestorven op ‎5 oktober 1604
Deze familie wordt getoond als stamboom 97.
256.  CATRYN JOOSTENDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85. Zij is gestorven in ‎april 1623 in Utrecht.
257.  JACOB FICK‎ (‎Gerbrant‎'s Oom via huwelijk). Hij is gestorven na ‎1579.
Noot:  was korenkoper; overleden na 1579 en vóór 1587.
Jacob Fick‎ huwde Catryn Joostendr Buyck‎ voor ‎1557. Zie stamboom 98.
Noot:  Noot 9.
258.  AELTJE JOOSTENDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85. Zij is gestorven in ‎1624. Zij werd begraven op ‎26 oktober 1624 in Amsterdam.
Noot:  Noot 8.
259.  GEEN SYMONSZ PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Oom via huwelijk). Hij is gestorven voor ‎1621.
Geen Symonsz Peereboom‎ huwde Aeltje Joostendr Buyck‎. Zij kregen vijf kinderen:
Petronella Peereboom
Balichje Peereboom
Aeltje Peereboom
Cornelis Peereboom
Gerrit Peereboom
Deze familie wordt getoond als stamboom 99.
260.  MEIJNSGEN (CLEMENTIA) JOOSTENDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85. Zij is gestorven na ‎1602.
261.  CORNELIS SYMONSZ GEENEN PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Oom via huwelijk).
Noot:  broer van Geen Symonsz Peereboom.
Cornelis Symonsz Geenen Peereboom‎ huwde Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck‎. Zij kregen vier kinderen:
Balichje Peereboom
Lysbeth Peereboom
Gerberich Peereboom
Simon Peereboom‎ is gestorven voor ‎1623
Deze familie wordt getoond als stamboom 100.
262.  POPPIUS JOOSTENSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Oom) werd geboren in ‎1550 als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85.
Noot:  ook wel Pompejus genoemd; wordt evenals zijn vader op 26 mei 1578 de stad uitgezet.
263.  GRIETJE BARENTS‎ (‎Gerbrant‎'s Tante via huwelijk).
Poppius Joostensz Buyck‎ huwde Grietje Barents. ‎Zij kregen een dochter:
Anna Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 101.
Noot:  ongehuwd, maar hadden een natuurlijke dochter, genaamd Anna.
264.  VROUTGEN JOOSTENDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck‎ en Ballichie Occo‎, zoals getoond in stamboom 85. Zij is gestorven na ‎1624.
Noot:  ook Veronica genoemd.

265.  GRIETIE CORNELISDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Sybrantsz Buyck‎ en Weyn Claesdr‎, zoals getoond in stamboom 88. Zij is gestorven na ‎1599.
266.  PIETER GYSBERTSZ PLEMP‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Pieter Gysbertsz Plemp‎ huwde Grietie Cornelisdr Buyck‎ in ‎1566. Zij kregen drie zonen:
Cornelis Pietersz Buyck‎ is geboren in ‎januari 1563 in Amsterdam; is gestorven op ‎6 april 1669 in Haarlem
Cors Pietersz Plemp
Gijsbert Pietersz Plemp‎ is geboren op ‎25 augustus 1574
Deze familie wordt getoond als stamboom 102.
267.  CORNELIS CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Sybrantsz Buyck‎ en Weyn Claesdr‎, zoals getoond in stamboom 88. Hij is gestorven na ‎1599.
Cornelis‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Hadouwe Dircksz‎ en Giertie Tymons‎.
268.  HADOUWE DIRCKSZ‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ). Zij werd begraven op ‎20 december 1580 in Amsterdam.
Noot:  Noot 8.
Cornelis Cornelisz Buyck‎ huwde Hadouwe Dircksz. ‎Zij kregen tien kinderen:
Jacob Cornelisz Buyck‎ is geboren op ‎31 december 1545 in Amsterdam; is gestorven op ‎8 september 1599 in Emmerik
Heynrick Cornelisz Buyck‎ is geboren in ‎1551 in Amsterdam; is gestorven in ‎1613 in Amsterdam
Geerte Cornelisdr Buyck‎ is geboren voor ‎1554 in Amsterdam
Gerrit Cornelisz Buyck‎ is gestorven voor ‎1583
Adriaen Cornelisz Buyck‎ is gestorven op ‎15 september 1594 in Amsterdam
Nelle Cornelisdr Buyck‎ is geboren op ‎6 november 1557 in Amsterdam; is gestorven in ‎1593 in Amsterdam
Meynsgen Cornelisdr Buyck‎ is geboren op ‎29 april 1564 in Amsterdam
Cornelis Cornelisz Buyck‎ is geboren op ‎29 april 1564 in Amsterdam
Claes Cornelisz Buyck
Tobias Cornelisz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 103.
269.  GIERTIE TYMONS‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ).
Cornelis Cornelisz Buyck‎ huwde Giertie Tymons‎ in ‎maart 1583. Zie stamboom 104.

270.  LIJSBETH IN 'T PARADYS‎ (‎Gerbrant‎'s Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes in 'T Paradys‎ en Haze Claesdr van Hoorn‎, zoals getoond in stamboom 93.
271.  CLAES SYVERT JACOBSZOON‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Claes Syvert Jacobszoon‎ huwde Lijsbeth in 'T Paradys‎ in ‎1532 in Amsterdam. Zie stamboom 105.

Dezelfde Generatie

272.  CORNELIS SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Broer) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck‎ en Grietie Gerbrandsdr Benning‎, zoals getoond in stamboom 94.
273.  GEERTRUYT VAN RING‎ (‎Gerbrant‎'s Schoonzuster) werd geboren als kind van Michael van Ring‎ en Alithem van der Hooch‎, zoals getoond binnen stamboom 106. Zij is gestorven in ‎1679.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruyt van Ring‎"]
Cornelis Sybrantsz Buyck‎ huwde Geertruyt van Ring‎ in Leiden. Zie stamboom 106.

274.  CLAES SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Broer) werd geboren in ‎1573, in Amsterdam, als kind van Sybrant Joostensz Buyck‎ en Grietie Gerbrandsdr Benning‎, zoals getoond in stamboom 94. Hij is gestorven in ‎1633, ‎ongeveer 60 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op ‎22 oktober 1633 in Amsterdam.
Noot:  Noot 10.

275.  POMPEJUS SYBRANTSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Broer) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck‎ en Grietie Gerbrandsdr Benning‎, zoals getoond in stamboom 94.

276.  ELISABETH SYBRANTSDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Zus) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck‎ en Grietie Gerbrandsdr Benning‎, zoals getoond in stamboom 94.

277.  ALLERT PIETERSZ BOELENS‎ (‎Gerbrant‎'s Neef) werd geboren in ‎1560 als kind van Pieter Boelens‎ en Cornelia Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 95.
278.  MARIA JACOBDR BAM‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van neef).
Allert Pietersz Boelens‎ huwde Maria Jacobdr Bam. ‎ Zie stamboom 107.

279.  LYSBETH CLAESDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck‎ en Alida Claes Pelgroms‎, zoals getoond in stamboom 96. Zij werd begraven op ‎13 juli 1569.

280.  CLAES CLAESZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Neef) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck‎ en Alida Claes Pelgroms‎, zoals getoond in stamboom 96. Hij werd begraven op ‎19 oktober 1612 in Amsterdam.
Noot:  Noot 8.

281.  JACOB CLAESZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Neef) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck‎ en Alida Claes Pelgroms‎, zoals getoond in stamboom 96. Hij werd begraven op ‎1 december 1600.

282.  PETRONELLA PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom‎ en Aeltje Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 99.
283.  SIMON WALRAVEN‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht).
Simon Walraven‎ huwde Petronella Peereboom‎ na ‎1620. Zie stamboom 108.

284.  BALICHJE PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom‎ en Aeltje Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 99.
285.  REIN ANTHONISZ FONTEYN‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht).
Rein Anthonisz Fonteyn‎ huwde Balichje Peereboom‎ in ‎mei 1609 in Amsterdam. Zie stamboom 109.

286.  AELTJE PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom‎ en Aeltje Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 99.
287.  HENRICK VAN ZELLER‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht).
Henrick van Zeller‎ huwde Aeltje Peereboom‎. Zie stamboom 110.

288.  CORNELIS PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Neef) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom‎ en Aeltje Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 99.

289.  GERRIT PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Neef) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom‎ en Aeltje Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 99.

290.  BALICHJE PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom‎ en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 100.
291.  FRANS CROOCK VOLCKERTSZ‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht).
Frans Croock Volckertsz‎ huwde Balichje Peereboom‎. Zie stamboom 111.

292.  LYSBETH PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom‎ en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 100.

293.  GERBERICH PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom‎ en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 100.
294.  CLAES BARENTSZ VERWER‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht).
Claes Barentsz Verwer‎ huwde Gerberich Peereboom‎. Zie stamboom 112.

295.  SIMON PEEREBOOM‎ (‎Gerbrant‎'s Neef) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom‎ en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 100. Hij is gestorven voor ‎1623.
296.  GRIETJE FOPPEN‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van neef).
Simon Peereboom‎ huwde Grietje Foppen. ‎ Zie stamboom 113.

297.  ANNA BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Nicht) werd geboren als kind van Poppius Joostensz Buyck‎ en Grietje Barents‎, zoals getoond in stamboom 101.
Noot:  werd op verzoek van haar vader op 3 december 1603 gelegitimeerd door de Staten.
298.  CORNELIS SOLDOU‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van nicht).
Cornelis‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Buyck‎ en Catharina van der Sterre‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Soldou‎"]
Cornelis Soldou‎ huwde Anna Buyck‎. Zie stamboom 114.
Noot:  17 jan 1604 ondertrouw.
299.  CORNELIS PIETERSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren in ‎januari 1563, in Amsterdam, als kind van Pieter Gysbertsz Plemp‎ en Grietie Cornelisdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 102. Hij is gestorven op ‎6 april 1669, ‎106 jaar oud, in Haarlem.
300.  CATRYN ADRIAENS KIES‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef) werd geboren op ‎2 september 1561 als kind van Adriaen Jansen Kies‎ en Maritjen Claesdr Soutman‎, zoals getoond binnen stamboom 116. Zij is gestorven op ‎17 april 1625, ‎63 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catryn Adriaens Kies‎"]
Cornelis Pietersz Buyck‎, ‎21 jaar oud, huwde Catryn Adriaens Kies,‎ ‎22 jaar oud, op ‎27 juli 1584 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Pieter Cornelisz Buyck‎ is gestorven in ‎1647
Maria Cornelisdr Buyck
Adriaen Cornelisz Buyck‎ is gestorven in ‎1663
Margaretha Cornelisdr Buyck‎ is gestorven in ‎1669
Deze familie wordt getoond als stamboom 116.
301.  CORS PIETERSZ PLEMP‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren als kind van Pieter Gysbertsz Plemp‎ en Grietie Cornelisdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 102.
302.  AAL IJMMEN‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef) werd geboren als kind van Jem Gysbertsz‎, zoals getoond binnen stamboom 117.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aal Ijmmen‎"]
Cors Pietersz Plemp‎ huwde Aal Ijmmen‎ op ‎29 oktober 1580. Zie stamboom 117.

303.  GIJSBERT PIETERSZ PLEMP‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren op ‎25 augustus 1574 als kind van Pieter Gysbertsz Plemp‎ en Grietie Cornelisdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 102. Hij werd begraven op ‎17 december 1638 in Amsterdam.
Noot:  Noot 10.

304.  JACOB CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren op ‎31 december 1545, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103. Hij is gestorven op ‎8 september 1599, ‎53 jaar oud, in Emmerik.

305.  HEYNRICK CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren in ‎1551, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103. Hij is gestorven in ‎1613, ‎ongeveer 62 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op ‎12 juni 1613 in Amsterdam.
Heynrick‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Grietie Pieters Verduyn‎ en Lysbeth van Dulmen‎.
Noot:  Noot 8.
306.  GRIETIE PIETERS VERDUYN‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef). Zij is gestorven na ‎1661.
Heynrick Cornelisz Buyck‎, ‎ongeveer 47 jaar oud, huwde Grietie Pieters Verduyn‎ in ‎1598 in Amsterdam. Zie stamboom 118.
307.  LYSBETH VAN DULMEN‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef).
Heynrick Cornelisz Buyck‎ huwde Lysbeth van Dulmen. ‎Zij kregen een zoon:
Jacob Cornelisz Buyck‎ is geboren op ‎11 februari 1600 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 119.
Noot:  Ongehuwd; Heyndrick had naast zijn huwelijk met Grietie een relatie met Lysbeth.
308.  GEERTE CORNELISDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht) werd geboren voor ‎1554, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103.
309.  STEVEN STEVENSZ‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van achternicht). Hij is gestorven voor ‎1603.
Steven Stevensz‎ huwde Geerte Cornelisdr Buyck‎. Zie stamboom 120.

310.  GERRIT CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103. Hij is gestorven voor ‎1583.

311.  ADRIAEN CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103. Hij is gestorven op ‎15 september 1594 in Amsterdam.
312.  ANNA JANS‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef) werd geboren als kind van Jan Jansz‎, zoals getoond binnen stamboom 122.
Anna‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Willem Gerritsz‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Jans‎"]
Adriaen Cornelisz Buyck‎ huwde Anna Jans‎ in ‎1581 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Adriaen Adriaensz Buyck
Claes Adriaensz Buyck
Haduwe Adriaensdr Buyck‎ is geboren in ‎1582 in Amsterdam; is gestorven voor ‎1603 in Amsterdam
Jan Adriaensz Buyck‎ is geboren in ‎1587 in Amsterdam; is gestorven voor ‎1613 in Amsterdam
Gerrit Adriaensz Buyck‎ is geboren in ‎1590 in Amsterdam; is gestorven voor ‎1603 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 121.
Noot:  ondertrouw 13 mei.
313.  NELLE CORNELISDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht) werd geboren op ‎6 november 1557, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103. Zij is gestorven in ‎1593, ‎ongeveer 35 jaar oud, in Amsterdam. Zij werd begraven op ‎25 juli 1593 in Amsterdam.
Noot:  Noot 8.
314.  PIETER JANSZ‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van achternicht).
Noot:  bergenvaerder.
Pieter Jansz‎ huwde Nelle Cornelisdr Buyck‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, in ‎1581 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Haduwe Pietersdr Jansz
Deze familie wordt getoond als stamboom 123.
Noot:  ondertrouw 21 januari.
315.  MEYNSGEN CORNELISDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht) werd geboren op ‎29 april 1564, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103.

316.  CORNELIS CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren op ‎29 april 1564, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103.
Noot:  Noot 4.

317.  CLAES CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103.

318.  TOBIAS CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck‎ en Hadouwe Dircksz‎, zoals getoond in stamboom 103.
Noot:  Tobias was in 1599 in Spanje.

1e Generatie van Nakomelingen

319.  PIETER CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck‎ en Catryn Adriaens Kies‎, zoals getoond in stamboom 116. Hij is gestorven in ‎1647.
320.  ANNA VAN VEEN‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Pieter Cornelisz Buyck‎ huwde Anna van Veen. ‎Zij kregen een dochter:
Weynifrida Pietersdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 124.
321.  MARIA CORNELISDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck‎ en Catryn Adriaens Kies‎, zoals getoond in stamboom 116.
Noot:  Annunciaat te Leuven.

322.  ADRIAEN CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck‎ en Catryn Adriaens Kies‎, zoals getoond in stamboom 116. Hij is gestorven in ‎1663.
323.  MARGRIET LODESTYN‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ). Zij is gestorven in ‎1647.
Adriaen Cornelisz Buyck‎ huwde Margriet Lodestyn. ‎Zij kregen vier kinderen:
Alida Buyck‎ is gestorven in ‎1652
Rudolf Buyck‎ is gestorven in ‎1658
Maria Buyck
Catryn Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 125.
324.  MARGARETHA CORNELISDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck‎ en Catryn Adriaens Kies‎, zoals getoond in stamboom 116. Zij is gestorven in ‎1669.
325.  JAN VAN NES‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Jan van Nes‎ huwde Margaretha Cornelisdr Buyck‎. Zie stamboom 126.

326.  JACOB CORNELISZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren op ‎11 februari 1600, in Amsterdam, als kind van Heynrick Cornelisz Buyck‎ en Lysbeth van Dulmen‎, zoals getoond in stamboom 119.

327.  ADRIAEN ADRIAENSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Anna Jans‎, zoals getoond in stamboom 121.

328.  CLAES ADRIAENSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Anna Jans‎, zoals getoond in stamboom 121.
329.  AELTJE KALFF‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Jacob Gerritsz Kalff‎, zoals getoond binnen stamboom 127.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aeltje Kalff‎"]
Claes Adriaensz Buyck‎ huwde Aeltje Kalff‎ in ‎februari 1615 in Amsterdam. Zie stamboom 127.

330.  HADUWE ADRIAENSDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren in ‎1582, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Anna Jans‎, zoals getoond in stamboom 121. Zij is gestorven voor ‎1603, ‎jonger dan 20 jaar, in Amsterdam.

331.  JAN ADRIAENSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in ‎1587, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Anna Jans‎, zoals getoond in stamboom 121. Hij is gestorven voor ‎1613, ‎jonger dan 25 jaar, in Amsterdam.
Noot:  kinderloos.

332.  GERRIT ADRIAENSZ BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in ‎1590, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Anna Jans‎, zoals getoond in stamboom 121. Hij is gestorven voor ‎1603, ‎jonger dan 12 jaar, in Amsterdam.

333.  HADUWE PIETERSDR JANSZ‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Pieter Jansz‎ en Nelle Cornelisdr Buyck‎, zoals getoond in stamboom 123.
334.  HARMEN VISCH‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Harmen Visch‎ huwde Haduwe Pietersdr Jansz‎. Zie stamboom 128.

2e Generatie van Nakomelingen

335.  WEYNIFRIDA PIETERSDR BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Buyck‎ en Anna van Veen‎, zoals getoond in stamboom 124.
336.  N.N. PIJL‎ (‎Gerbrant‎'s Echtgenoot van achternicht, 2 gen. verwijderd, ).
N.N. Pijl‎ huwde Weynifrida Pietersdr Buyck‎. Zie stamboom 129.

337.  ALIDA BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Margriet Lodestyn‎, zoals getoond in stamboom 125. Zij is gestorven in ‎1652.
Noot:  Noot 11.

338.  RUDOLF BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Margriet Lodestyn‎, zoals getoond in stamboom 125. Hij is gestorven in ‎1658.
339.  EMERENTIA COECK‎ (‎Gerbrant‎'s Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ).
Rudolf Buyck‎ huwde Emerentia Coeck. ‎Zij kregen vier kinderen:
Pieter Buyck‎ is gestorven in ‎1700
Cornelis Buyck
Maria Buyck
Cornelia Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 130.
340.  MARIA BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Margriet Lodestyn‎, zoals getoond in stamboom 125.
Noot:  Noot 11.

341.  CATRYN BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck‎ en Margriet Lodestyn‎, zoals getoond in stamboom 125.
Noot:  Noot 11.

3e Generatie van Nakomelingen

342.  PIETER BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck‎ en Emerentia Coeck‎, zoals getoond in stamboom 130. Hij is gestorven in ‎1700.
Noot:  huwt N.N. waaruit twee dochters.

343.  CORNELIS BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck‎ en Emerentia Coeck‎, zoals getoond in stamboom 130.
Noot:  Noot 3.

344.  MARIA BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck‎ en Emerentia Coeck‎, zoals getoond in stamboom 130.
Noot:  Noot 3.

345.  CORNELIA BUYCK‎ (‎Gerbrant‎'s Achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck‎ en Emerentia Coeck‎, zoals getoond in stamboom 130.
Noot:  Noot 3.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2022
laatst gewijzigd op 27 januari 2022