STAMBOOM VAN HEYNDRICK (HOOGERBEETS)

4. INDIRECTE VERWANTSCHAP over MACHTELD VAN STEYNEMOLEN
(Heyndrick's Vrouw van achterkleinzoon)

Generatie van Heyndrick's 7 maal oud-oud-grootouders

482.   CLEYS OEM {i2896} (Machteld's Stambetovergrootvader).
Noot:  "wert bevonden onder de Regeerder der Stadt Dordrecht omtrent den jare 1230. als wanneer de selfde Stadt eerst met steene muyren omsingeldt wert, ende heeft naer ghelaten by sijnen wijve Joffr_ Catharina Duyk, Gijsens dochter, twee sonen.".
483.   CATHARINA GIJSENS DOCHTER DUYCK {i2897} (Machteld's Stambetovergrootmoeder).
Cleys Oem huwde Catharina Gijsens Dochter Duyck. Zij kregen twee zonen:
Cleys Cleysz Oem
Gillis Cleysz Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 189.

Generatie van Heyndrick's 6 maal oud-oud-grootouders

484.   CLEYS CLEYSZ OEM {i2898} (Machteld's Stamovergrootvader) werd geboren als kind van Cleys Oem en Catharina Gijsens Dochter Duyck, zoals getoond in stamboom 189.
Noot:  vermelt in 't Leen-register van Hollant 1260.
485.   ELISABETH VRANCKEN DOCHTER VAN DORDRECHT {i3241} (Machteld's Stamovergrootmoeder).
Cleys Cleysz Oem huwde Elisabeth Vrancken Dochter van Dordrecht. Zij kregen vijf kinderen:
Claes Oem
Godschalck Oem
Jan Oem
Willem Oem
Johanna Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 190.
486.   GILLIS CLEYSZ OEM {i2893} (Machteld's 9 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Cleys Oem en Catharina Gijsens Dochter Duyck, zoals getoond in stamboom 189.
487.   GEERTRUYT VAN RATINGEN {i2894} (Machteld's 9 maal oud-oud-oudtante via huwelijk).
Gillis Cleysz Oem huwde Geertruyt van Ratingen. Zij kregen een zoon:
Jan Gillisz Oem
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 195.

Generatie van Heyndrick's 5 maal oud-oud-grootouders

488.   CLAES OEM {i3242} (Machteld's Stamgrootvader) werd geboren als kind van Cleys Cleysz Oem en Elisabeth Vrancken Dochter van Dordrecht, zoals getoond in stamboom 190.
Noot:  Ridder, navolger van zijn vader, vermelt in de Chronijcke van Hollant omtrent den jare 1305. onder de voornaemste Edelen ende Ridders in Hollant, als blijckt by de voorsz. Chronijcke verbetert en oversten door W. van Gouthouven, fol.376. Was Ambachts-heer van Dubbeldam, verlijdt in het Leen-register van Hollant, 1318. Schout van Dordrecht, 1325. werde verslagen van de Oost-Vriesen in den Velt-slagh by Staveren omtrent St. Odulphus Clooster, met Graef Willem de IV. 1345.
489.   JOHANNA VAN ARCKEL VAN BOCKHOVEN {i3248} (Machteld's Stamgrootmoeder).
Claes Oem huwde Johanna van Arckel van Bockhoven. Zij kregen een zoon:
Claes Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 191.
490.   GODSCHALCK OEM {i3243} (Machteld's 8 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Cleys Cleysz Oem en Elisabeth Vrancken Dochter van Dordrecht, zoals getoond in stamboom 190.
Noot:  Schepen in Dordrecht.

491.   JAN OEM {i3244} (Machteld's 8 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Cleys Cleysz Oem en Elisabeth Vrancken Dochter van Dordrecht, zoals getoond in stamboom 190.
Noot:  verlijdt met een Schroit-Ambacht binne Dordrecht 1320. als blijckt uyt de Leen-registers van Hollant.

492.   WILLEM OEM {i3245} (Machteld's 8 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Cleys Cleysz Oem en Elisabeth Vrancken Dochter van Dordrecht, zoals getoond in stamboom 190.
Noot:  wert vermelt 1326.

493.   JOHANNA OEM {i3246} (Machteld's 8 maal oud-oud-oudtante) werd geboren als kind van Cleys Cleysz Oem en Elisabeth Vrancken Dochter van Dordrecht, zoals getoond in stamboom 190.
494.   JAN DUYCK {i3247} (Machteld's 8 maal oud-oud-oudoom via huwelijk).
Jan Duyck huwde Johanna Oem. Zie stamboom 192.
Noot:  hebben kinders naergelaten.
495.   JAN GILLISZ OEM {i2895} (Machteld's Neef, 10 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Gillis Cleysz Oem en Geertruyt van Ratingen, zoals getoond binnen stamboom 195.
Noot:  Bailliou van Zuyt-Hollant, 1321. Raedt ende Rentmeester Generael van Zuyt-Hollant, 1329. ende 1333.
496.   SOETE JANS DOCHTER VANDER DUSSEN {i2891} (Machteld's Vrouw van neef, 10 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Jan II Vander Dussen en Jacoba van Drongelen-Heusden, zoals getoond in stamboom 430.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Soete Jans Dochter Vander Dussen"]
Jan Gillisz Oem huwde Soete Jans Dochter Vander Dussen. Zij kregen vier kinderen:
Lijsbeth Oem van Barendrecht
Gillis Oem
Jan Oem van Barendrecht
Machtild Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 193.

Generatie van Heyndrick's 4 maal oud-oud-grootouders

497.   CLAES OEM {i3249} (Machteld's Stamvader) werd geboren als kind van Claes Oem en Johanna van Arckel van Bockhoven, zoals getoond in stamboom 191.
Noot:  Knape, was 1374. Borgemeester van Dordrecht.
498.   JOHANNA HUYGENS DOCHTER DUYCK {i3250} (Machteld's Stammoeder).
Claes Oem huwde Johanna Huygens Dochter Duyck. Zij kregen vijf kinderen:
Willem Duyck Oem
Claes Oem
Gillis Oem
Godschalck Oem
Everihige Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 194.
499.   LIJSBETH OEM VAN BARENDRECHT {i2892} (Machteld's Achternicht, 9 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Gillisz Oem en Soete Jans Dochter Vander Dussen, zoals getoond in stamboom 193.
500.   AREND (AERT) BOOTH {i2885} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 9 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1290, in Dordrecht, als kind van Cornelis Gerardsz Booth en Geertruyt Cornelia Danielsdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 435.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Arend (Aert) Booth"]
Noot:  1346 en 1369 burgemeester van Dordrecht, 1351 schepen van Dordrecht.
Arend (Aert) Booth huwde Lijsbeth Oem van Barendrecht. Zij kregen vier kinderen:
Anna Booth
Geertruyt Booth
Martha Booth van Barendrecht
Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht
Deze familie wordt getoond als stamboom 195.
501.   GILLIS OEM {i3234} (Machteld's Achterneef, 9 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Gillisz Oem en Soete Jans Dochter Vander Dussen, zoals getoond in stamboom 193.
Noot:  Heere van Barendrecht.
502.   MARIA VREDERICX DOCHTER VAN AMERONGEN {i3235} (Machteld's Vrouw van achterneef, 9 gen. verwijderd, ).
Gillis Oem huwde Maria Vredericx Dochter van Amerongen. Zie stamboom 196.
503.   JAN OEM VAN BARENDRECHT {i3236} (Machteld's Achterneef, 9 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Gillisz Oem en Soete Jans Dochter Vander Dussen, zoals getoond in stamboom 193.
Noot:  sterft zonder kinderen.

504.   MACHTILD OEM {i3237} (Machteld's Achternicht, 9 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Gillisz Oem en Soete Jans Dochter Vander Dussen, zoals getoond in stamboom 193.
Noot:  erfdochter van Barendrecht. Staat in "'t Begin van Hollant in Dordrecht" vermeld als Oems.
505.   DIDERICK VAN WASSENAER {i3238} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 9 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Nn van Wassenaer ? en Lijsbeth Jansdr Vander Dussen, zoals getoond binnen stamboom 197. Diderick is gestorven in 1391.
Noot:  Baenderheer van Wassenaar, Burgh-grave van Leyden.
Diderick van Wassenaer huwde Machtild Oem in 1361. Zie stamboom 197.

Generatie van Heyndrick's 3 maal oud-oud-grootouders

506.   GILLIS OEM {i3254} (Machteld's Oudbetovergrootvader) werd geboren als kind van Claes Oem en Johanna Huygens Dochter Duyck, zoals getoond in stamboom 194.
507.   BARBARA DE JODE {i3257} (Machteld's Oudbetovergrootmoeder).
Gillis Oem huwde Barbara de Jode. Zij kregen drie zonen:
Tielman Oem
Godschalck Oem
Hugo Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 198.
508.   WILLEM DUYCK OEM {i3251} (Machteld's 6 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Claes Oem en Johanna Huygens Dochter Duyck, zoals getoond in stamboom 194.
Noot:  Schepen in Dordrecht, 1401.
509.   JOHANNA HERBARENS DOCHTER VAN DE MERWEDE {i3252} (Machteld's 6 maal oud-oud-oudtante via huwelijk).
Willem Duyck Oem huwde Johanna Herbarens Dochter van de Merwede. Zie stamboom 199.
Noot:  sonder kinders.
510.   CLAES OEM {i3253} (Machteld's 6 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Claes Oem en Johanna Huygens Dochter Duyck, zoals getoond in stamboom 194.
Noot:  Prior van de Augustijnen binnen Dordrecht, 1399.

511.   GODSCHALCK OEM {i3255} (Machteld's 6 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Claes Oem en Johanna Huygens Dochter Duyck, zoals getoond in stamboom 194.
Noot:  Schildknape, leefde 1340. Sterft voor de vader sonder kinders.

512.   EVERIHIGE OEM {i3256} (Machteld's 6 maal oud-oud-oudtante) werd geboren als kind van Claes Oem en Johanna Huygens Dochter Duyck, zoals getoond in stamboom 194.
Noot:  was 1360 vrouwe ende Fondatrice van het Bagijn-hof tot Dordrecht.

513.   ANNA BOOTH {i2886} (Machteld's Achter-achternicht, 8 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Arend (Aert) Booth en Lijsbeth Oem van Barendrecht, zoals getoond in stamboom 195.
514.   BARTOUD VAN ABBENBROEK {i3032} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 8 gen. verwijderd, ).
Bartoud van Abbenbroek huwde Anna Booth. Zie stamboom 200.
515.   GEERTRUYT BOOTH {i2883} (Machteld's Achter-achternicht, 8 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Arend (Aert) Booth en Lijsbeth Oem van Barendrecht, zoals getoond in stamboom 195.
516.   JAN VAN BRAKEL {i3033} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 8 gen. verwijderd, ).
Jan van Brakel huwde Geertruyt Booth. Zie stamboom 201.
517.   MARTHA BOOTH VAN BARENDRECHT {i2884} (Machteld's Achter-achternicht, 8 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Arend (Aert) Booth en Lijsbeth Oem van Barendrecht, zoals getoond in stamboom 195.
Noot:  was non in het Witte-Vrouwenklooster te Utrecht.

518.   CORNELIS AERTSZ BOOTH VAN BARENDRECHT {i2887} (Machteld's Achter-achterneef, 8 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Arend (Aert) Booth en Lijsbeth Oem van Barendrecht, zoals getoond in stamboom 195.
Noot:  1380 Schepen van Dordrecht, 1397 en 1408 burgemeester van Dordrecht.
519.   BEATRIX VAN RATINGEN {i2888} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 8 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Wormbout Tielmansz van Ratingen en Nn Hendricsdr de Vriese, zoals getoond binnen stamboom 202.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Beatrix van Ratingen"]
Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht huwde Beatrix van Ratingen. Zij kregen vier kinderen:
Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw
Maria Booth van Barendrecht
Wouter Cornelisz Booth van Barendrecht
Aard (Arent) Booth van Barendrecht in r1375
Deze familie wordt getoond als stamboom 202.

Generatie van Heyndrick's 2 maal oud-oud-grootouders

520.   TIELMAN OEM {i3258} (Machteld's Oudovergrootvader) werd geboren als kind van Gillis Oem en Barbara de Jode, zoals getoond in stamboom 198.
Noot:  Schepen in Dordrecht, 1354. was Baillieu van Zuyt-Hollant, 1358.
521.   CATHARINA VANDER BURGH {i3266} (Machteld's Oudovergrootmoeder).
Tielman Oem huwde Catharina Vander Burgh. Zij kregen twee zonen:
Jacob Oem
Godschalck Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 203.
522.   GODSCHALCK OEM {i3259} (Machteld's 5 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Gillis Oem en Barbara de Jode, zoals getoond in stamboom 198.
Noot:  Schepen in Dordrecht 1398. ende 1405.

523.   HUGO OEM {i3260} (Machteld's 5 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Gillis Oem en Barbara de Jode, zoals getoond in stamboom 198.
Noot:  Schepen.
524.   ELISABETH VAN DE MANDE {i3261} (Machteld's 5 maal oud-oud-oudtante via huwelijk).
Hugo Oem huwde Elisabeth van de Mande. Zij kregen drie kinderen:
Tielman De Lange Oem
Pieter Oem
Cornelia Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 204.
525.   GERARD CORNELISZ BOOTH VAN BARENDRECHT VAN DER ZWALUW {i3034} (Machteld's Achter-achter-achterneef, 7 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht en Beatrix van Ratingen, zoals getoond in stamboom 202.
526.   MARIA VAN DEN TYMPEL {i3040} (Machteld's Vrouw van achter-achter-achterneef, 7 gen. verwijderd, ).
Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw huwde Maria van den Tympel. Zij kregen twee kinderen:
Machtilt (Mechteld) Booth
Wouter Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 205.
527.   MARIA BOOTH VAN BARENDRECHT {i3035} (Machteld's Achter-achter-achternicht, 7 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht en Beatrix van Ratingen, zoals getoond in stamboom 202.

528.   WOUTER CORNELISZ BOOTH VAN BARENDRECHT {i3036} (Machteld's Achter-achter-achterneef, 7 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht en Beatrix van Ratingen, zoals getoond in stamboom 202.
Noot:  1413 landpoorter te Dubbeldam en Barendrecht.
529.   EMME WISSE STEVENS {i3047} (Machteld's Vrouw van achter-achter-achterneef, 7 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Pieter Jans en Adriana Jansdr, zoals getoond binnen stamboom 206.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Emme Wisse Stevens"]
Wouter Cornelisz Booth van Barendrecht huwde Emme Wisse Stevens. Zij kregen drie kinderen:
Dirck Booth
Margriet Woutersdr Booth
Maria Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 206.
530.   AARD (ARENT) BOOTH VAN BARENDRECHT {i3037} (Machteld's Achter-achter-achterneef, 7 gen. verwijderd) werd geboren rond 1375 als kind van Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht en Beatrix van Ratingen, zoals getoond in stamboom 202. Aard (Arent) is gestorven op 18 november 1421, ongeveer 46 jaar oud.
531.   MACHTILD JANSDR VAN SLINGELAND {i3061} (Machteld's Vrouw van achter-achter-achterneef, 7 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Jan van Slingeland en Catharina van Drongelen, zoals getoond binnen stamboom 207.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Machtild Jansdr van Slingeland"]
Aard (Arent) Booth van Barendrecht, ongeveer 20 jaar oud, huwde Machtild Jansdr van Slingeland rond 1395. Zij kregen vier kinderen:
Cornelis Aertsz Booth in 1400
Jan Aertsz Booth van Barendrecht
Beatrix Booth
Elisabeth Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 207.

Generatie van Heyndrick's Oud-grootouders

532.   JACOB OEM {i3267} (Machteld's Oudgrootvader) werd geboren als kind van Tielman Oem en Catharina Vander Burgh, zoals getoond in stamboom 203.
Noot:  Schepen in Dordrecht, 1383.
533.   CLEMENTIA GERRITS SUSTER VAN MUYLWIJCK {i3332} (Machteld's Oudgrootmoeder).
Jacob Oem huwde Clementia Gerrits Suster van Muylwijck. Zij kregen een zoon:
Tielman Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 208.
534.   GODSCHALCK OEM {i3268} (Machteld's 4 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Tielman Oem en Catharina Vander Burgh, zoals getoond in stamboom 203.
535.   CATHARINA VANDER WOUDE {i3269} (Machteld's 4 maal oud-oud-oudtante via huwelijk).
Godschalck Oem huwde Catharina Vander Woude. Zij kregen twee zonen:
Godschalck Oem
Tielman Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 209.
536.   TIELMAN DE LANGE OEM {i3262} (Machteld's Neef, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Hugo Oem en Elisabeth van de Mande, zoals getoond in stamboom 204.
Noot:  Schepen in Dordrecht. Sonder kinders overleden.

537.   PIETER OEM {i3263} (Machteld's Neef, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Hugo Oem en Elisabeth van de Mande, zoals getoond in stamboom 204.
Noot:  Capiteyn over 100. mannen. Sonder kinders overleden.

538.   CORNELIA OEM {i3264} (Machteld's Nicht, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Hugo Oem en Elisabeth van de Mande, zoals getoond in stamboom 204.
539.   WILLEM VAN DE LINDT {i3265} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 6 gen. verwijderd, ).
Willem van de Lindt huwde Cornelia Oem. Zie stamboom 210.
Noot:  hebben kinders naergelaten.
540.   MACHTILT (MECHTELD) BOOTH {i3041} (Machteld's 4 maal achter-nicht, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw en Maria van den Tympel, zoals getoond in stamboom 205.
541.   NICOLAAS LOYDINK {i3043} (Machteld's Echtgenoot van 4 maal achter-nicht, 6 gen. verwijderd, ).
Noot:  1451 schout van Dordrecht, 1470 burgemeester van Dordrecht.
Nicolaas Loydink huwde Machtilt (Mechteld) Booth. Zie stamboom 211.
542.   WOUTER BOOTH {i3042} (Machteld's 4 maal achter-neef, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw en Maria van den Tympel, zoals getoond in stamboom 205.
Wouter was de vader van twee kinderen:
Gerard Booth van der Zwaluw
Margriet Booth van der Zwaluw
Deze familie wordt getoond als stamboom 212.
543.   DIRCK BOOTH {i3048} (Machteld's 4 maal achter-neef, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Wouter Cornelisz Booth van Barendrecht en Emme Wisse Stevens, zoals getoond in stamboom 206.
Noot:  1457 priester.

544.   MARGRIET WOUTERSDR BOOTH {i3049} (Machteld's 4 maal achter-nicht, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Wouter Cornelisz Booth van Barendrecht en Emme Wisse Stevens, zoals getoond in stamboom 206.
545.   WOUTER HEIJMANS {i3051} (Machteld's Echtgenoot van 4 maal achter-nicht, 6 gen. verwijderd, ).
Wouter Heijmans huwde Margriet Woutersdr Booth. Zij kregen een dochter:
Geertruida Heijmans
Deze familie wordt getoond als stamboom 213.
546.   MARIA BOOTH {i3050} (Machteld's 4 maal achter-nicht, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Wouter Cornelisz Booth van Barendrecht en Emme Wisse Stevens, zoals getoond in stamboom 206.
547.   PIETER DIRCX SCHAERT {i3054} (Machteld's Echtgenoot van 4 maal achter-nicht, 6 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Dierck Pieters Schaart, zoals getoond binnen stamboom 214. Pieter Dircx is gestorven in 1412.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Dircx Schaert"]
Noot:  houtkoper, 1397 en 1404 schepen van Dordrecht.
Pieter Dircx Schaert huwde Maria Booth. Zij kregen twee kinderen:
Corstiaan Schaert
Elisabeth Schaert in 1360
Deze familie wordt getoond als stamboom 214.
548.   CORNELIS AERTSZ BOOTH {i3064} (Machteld's 4 maal achter-neef, 6 gen. verwijderd) werd geboren in 1400 als kind van Aard (Arent) Booth van Barendrecht en Machtild Jansdr van Slingeland, zoals getoond in stamboom 207. Cornelis Aertsz is gestorven op 18 mei 1466, ongeveer 65 jaar oud.
Noot:  1441-1444 schepen van Dordrecht, 1445, 1451-1460 burgemeester van Dordrecht, 1456 veertigraad, 1457, 1458, 1459, 1461 tresoir.
549.   SOETGEN VAN DIEMEN {i3068} (Machteld's Vrouw van 4 maal achter-neef, 6 gen. verwijderd, ).
Cornelis Aertsz Booth huwde Soetgen van Diemen. Zij kregen vier zonen:
Adriaen Booth
Dirck Booth
Jan Booth van Barendrecht
Aert (Arent) Cornelisz Booth in v1425
Deze familie wordt getoond als stamboom 215.
550.   JAN AERTSZ BOOTH VAN BARENDRECHT {i3065} (Machteld's 4 maal achter-neef, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aard (Arent) Booth van Barendrecht en Machtild Jansdr van Slingeland, zoals getoond in stamboom 207.
551.   ELISABETH (LIJSBETH) JANSDR VAN ALMONDE {i3145} (Machteld's Vrouw van 4 maal achter-neef, 6 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Jan van Almonde en Maria van Cralingen, zoals getoond binnen stamboom 216.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde"]
Jan Aertsz Booth van Barendrecht huwde Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. Zij kregen tien kinderen:
Arth Booth
Andries Booth van Almonde
Cornelis Booth van Almonde
Hase Booth
Iseman Booth
Jan Booth van Almonde
Lysbeth Booth
Machtild Booth
Philips Booth
Willem Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 216.
Noot:  hadden 10 kinderen.
552.   BEATRIX BOOTH {i3066} (Machteld's 4 maal achter-nicht, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aard (Arent) Booth van Barendrecht en Machtild Jansdr van Slingeland, zoals getoond in stamboom 207.

553.   ELISABETH BOOTH {i3067} (Machteld's 4 maal achter-nicht, 6 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aard (Arent) Booth van Barendrecht en Machtild Jansdr van Slingeland, zoals getoond in stamboom 207.

Generatie van Heyndrick's Grootouders

554.   TIELMAN OEM {i3333} (Machteld's Oudvader) werd geboren als kind van Jacob Oem en Clementia Gerrits Suster van Muylwijck, zoals getoond in stamboom 208.
Noot:  Borgemeester van Dordrecht.
555.   AGNES VAN BLITTERSWIJCK {i3334} (Machteld's Oudmoeder).
Tielman Oem huwde Agnes van Blitterswijck. Zij kregen een zoon:
Jacob Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 217.
556.   REYER WILLEMSZ DE JONGE {i2912} (Machteld's Oudvader) werd geboren rond 1403. Reyer Willemsz is gestorven rond 1463, ongeveer 60 jaar oud.
Noot:  tussen 1444 en 1462 burgemeester van Dordrecht.
557.   JANNA (JOHANNA) GIJSBERTSDR QUEKELS {i2913} (Machteld's Oudmoeder) werd geboren rond 1407. Janna (Johanna) Gijsbertsdr is gestorven rond 1465, ongeveer 58 jaar oud.
Reyer Willemsz de Jonge huwde Janna (Johanna) Gijsbertsdr Quekels. Zij kregen drie kinderen:
Cornelis Reynersz de Jonge
Machteld Reyersdr de Jonge
Luytgen Reyers Dochter de Jonge
Deze familie wordt getoond als stamboom 218.
558.   GODSCHALCK OEM {i3271} (Machteld's Neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Catharina Vander Woude, zoals getoond in stamboom 209.
Noot:  was 1440. Borgemeester van Dordrecht, te voren was hy Hooftman van die van Dordrecht, in 't belegh dat Hertog Jan van Beyeren hadde voor Leyden.
559.   LIJSBETH BOOT(H) {i3272} (Machteld's Vrouw van neef, 5 gen. verwijderd, ).
Godschalck Oem huwde Lijsbeth Boot(H). Zij kregen zes kinderen:
Tielman Oem
Mabelia Oem
Godschalck Oem
Baerte Oems
Geertruyt Oem
Hellewige Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 219.
560.   TIELMAN OEM {i3273} (Machteld's Neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Catharina Vander Woude, zoals getoond in stamboom 209.
Noot:  Schepen in Dordrecht, 1412.
561.   MARGRIET JANS DOCHTER VAN DEN TYMPEL VAN SLINGELANT {i3308} (Machteld's Vrouw van neef, 5 gen. verwijderd, ).
Noot:  wellicht een zuster van Machtild {i3061}.
Tielman Oem huwde Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant. Zij kregen negen kinderen:
Godschalck Oem
Jan Otte Oem
Gerrit Oem
Lijsbeth Oem
Petronella Oem
Dirck Oem
Margriet Oem
Adriana Oem
Anna Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 220.
562.   GERARD BOOTH VAN DER ZWALUW {i3044} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Wouter Booth, zoals getoond in stamboom 212.
Noot:  1421 schepen van Dordrecht.

563.   MARGRIET BOOTH VAN DER ZWALUW {i3045} (Machteld's 5 maal achter-nicht, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Wouter Booth, zoals getoond in stamboom 212.
564.   GYSBERTH DE JAGER {i3046} (Machteld's Echtgenoot van 5 maal achter-nicht, 5 gen. verwijderd, ).
Gysberth de Jager huwde Margriet Booth van der Zwaluw. Zie stamboom 221.
565.   GEERTRUIDA HEIJMANS {i3052} (Machteld's 5 maal achter-nicht, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Wouter Heijmans en Margriet Woutersdr Booth, zoals getoond in stamboom 213.
566.   CORNELIS SNOUCK {i3053} (Machteld's Echtgenoot van 5 maal achter-nicht, 5 gen. verwijderd, ).
Cornelis Snouck huwde Geertruida Heijmans. Zie stamboom 222.
567.   CORSTIAAN SCHAERT {i3055} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Pieter Dircx Schaert en Maria Booth, zoals getoond in stamboom 214.
568.   GEERTRUYD WILLEMSDR DUYCK {i3057} (Machteld's Vrouw van 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd, ).
Corstiaan Schaert huwde Geertruyd Willemsdr Duyck. Zie stamboom 223.
569.   ELISABETH SCHAERT {i3056} (Machteld's 5 maal achter-nicht, 5 gen. verwijderd) werd geboren in 1360 als kind van Pieter Dircx Schaert en Maria Booth, zoals getoond in stamboom 214. Elisabeth is gestorven in 1405, ongeveer 45 jaar oud.

570.   ADRIAEN BOOTH {i3069} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Aertsz Booth en Soetgen van Diemen, zoals getoond in stamboom 215. Adriaen is gestorven op 16 september 1484 in Dordrecht.
Noot:  vermeld te Dordrecht 1456 en 1468.
571.   JACOBJE JANSDR GERIT {i3073} (Machteld's Vrouw van 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd, ). Jacobje Jansdr is gestorven na 22 januari 1499.
Adriaen Booth huwde Jacobje Jansdr Gerit. Zie stamboom 224.
572.   DIRCK BOOTH {i3070} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Aertsz Booth en Soetgen van Diemen, zoals getoond in stamboom 215. Dirck is gestorven in 1506.
Noot:  pensionaris van Utrecht.

573.   JAN BOOTH VAN BARENDRECHT {i3071} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Aertsz Booth en Soetgen van Diemen, zoals getoond in stamboom 215. Jan is gestorven in 1496.
Noot:  priester, kanunnik en collator van de O.L.V.-kerk te Dordrecht.

574.   AERT (ARENT) CORNELISZ BOOTH {i3072} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren voor 1425 als kind van Cornelis Aertsz Booth en Soetgen van Diemen, zoals getoond in stamboom 215. Aert (Arent) Cornelisz is gestorven voor 19 april 1475 in Dordrecht.
Noot:  1454 kerkmeester van de St. Adriaanskerk te Dordrecht, 1468 zieckmeester te Dordrecht, 1472 burgemeester van 's Herenwege.
Aert (Arent) Cornelisz huwde zijn indirecte relatie, Machteld Reyersdr de Jonge.
575.   ARTH BOOTH {i3225} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

576.   ANDRIES BOOTH VAN ALMONDE {i3226} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

577.   CORNELIS BOOTH VAN ALMONDE {i3206} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.
Cornelis huwde 2 maal. Hij huwde met Iseland van Fereest en Johanna Hak van Beesde.
578.   ISELAND VAN FEREEST {i3211} (Machteld's Vrouw van 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd, ).
Cornelis Booth van Almonde huwde Iseland van Fereest. Zij kregen een zoon:
Gerard Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 226.
579.   JOHANNA HAK VAN BEESDE {i3207} (Machteld's Vrouw van 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd, ).
Cornelis Booth van Almonde huwde Johanna Hak van Beesde. Zij kregen vijf kinderen:
Dirk Booth
Aarth Booth
Elisabeth Booth van Almonde
Iseland Booth
Jan Booth van Almonde
Deze familie wordt getoond als stamboom 227.
580.   HASE BOOTH {i3227} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

581.   ISEMAN BOOTH {i3228} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

582.   JAN BOOTH VAN ALMONDE {i3229} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

583.   LYSBETH BOOTH {i3230} (Machteld's 5 maal achter-nicht, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

584.   MACHTILD BOOTH {i3231} (Machteld's 5 maal achter-nicht, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

585.   PHILIPS BOOTH {i3232} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

586.   WILLEM BOOTH {i3233} (Machteld's 5 maal achter-neef, 5 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Aertsz Booth van Barendrecht en Elisabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde, zoals getoond in stamboom 216.

Generatie van Heyndrick's Ouders

587.   PIETER AERTSZ DIE SANDELIJN {i1593} (Machteld's Betovergrootvader).
Noot:  Komt voor in de stadsrekeningen van Dordrecht in 1457 en 1466 als landpoorter van die stad.
Pieter Aertsz Die was de vader van een zoon:
Adriaen Pietersz Sandelijn in r1448
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 261.
588.   GERARD ADRIAANSZ COOL {i1595} (Machteld's Betovergrootvader).
589.   HELENA GERRITSDR {i1596} (Machteld's Betovergrootmoeder).
Gerard Adriaansz Cool huwde Helena Gerritsdr. Zij kregen drie dochters:
Gijsberta (Josina) Cool in r1452
Hadewig Cool
Alijd Cool
Deze familie wordt getoond als stamboom 228.
590.   JACOB OEM {i3335} (Machteld's Betovergrootvader) werd geboren als kind van Tielman Oem en Agnes van Blitterswijck, zoals getoond in stamboom 217. Jacob is gestorven op 2 november 1485.
Noot:  Schepen in Dordrecht, daer naer Borgemeester van 's Heerenwegen, 1476.
591.   LUYTGEN REYERS DOCHTER DE JONGE {i3336} (Machteld's Betovergrootmoeder) werd geboren als kind van Reyer Willemsz de Jonge en Janna (Johanna) Gijsbertsdr Quekels, zoals getoond in stamboom 218. Luytgen Reyers Dochter is gestorven op 5 augustus 1498.
Noot:  Vader Reyer is volgens "t Begin van Hollant in Dordrcht" burgemeester van Dordrecht, waaruit volgt dat Luytgen een dochter moet zijn van Reyer Willemsz de Jonge.
Jacob Oem huwde Luytgen Reyers Dochter de Jonge. Zij kregen elf kinderen:
Tielman Oem
Cornelis Oem
Gijsbrecht Oem
Reynier Oem
Willem Oem
Jacob Oem
Daniel Oem
Maria Oem
Jan Oem
Agnes Oem
Cornelia Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 229.
Noot:  sy hadden te samen twintigh kinderen, twaelf sonen, ende acht dochters, als noch in een oudt taeffereel te sien is, rustende onder de Erfgenamen van wijlend Heere Herman Oem Jansz. 9 kinders zijn jongh gestorven.
592.   CORNELIS REYNERSZ DE JONGE {i1617} (Machteld's 2 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Reyer Willemsz de Jonge en Janna (Johanna) Gijsbertsdr Quekels, zoals getoond in stamboom 218. Cornelis Reynersz is gestorven op 3 maart 1504 in 's Gravenhage.
Noot:  1474 pensionaris van Dordrecht, 1477 raadsheer in den Hove van Holland. Sterft als Rekenmeester van Holland in 1504.
593.   MACHTILD CLAESDR VAN DER MERWEDE {i1618} (Machteld's 2 maal oud-oud-oudtante via huwelijk) werd geboren als kind van Claes Dierxsz van der Merwede en Margrieta Boogaard, zoals getoond in stamboom 422. Machtild Claesdr is gestorven in 1507. Zij werd begraven in Den Hage.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Machtild Claesdr van der Merwede"]
Noot:  Vrouwe van Baertwijck.
Cornelis Reynersz de Jonge huwde Machtild Claesdr van der Merwede in 1474. Zij kregen acht kinderen:
Reynier de Jonge
Jacob de Jonge in r1494
Maria de Jonge
Jenne de Jonge
Lijsbeth de Jonge
Gijsbert de Jonge
Margrieta de Jonge
Machtild de Jonge
Deze familie wordt getoond als stamboom 230.
Noot:  tot 1476.
594.   MACHTELD REYERSDR DE JONGE {i3074} (Machteld's 2 maal oud-oud-oudtante) werd geboren in Dordrecht als kind van Reyer Willemsz de Jonge en Janna (Johanna) Gijsbertsdr Quekels, zoals getoond in stamboom 218.
Machteld Reyersdr huwde haar indirecte relatie, Aert (Arent) Cornelisz Booth.
Aert (Arent) Cornelisz Booth huwde Machteld Reyersdr de Jonge. Zij kregen zes kinderen:
Beatrix Booth
Soetken Aerntsdr Booth
Lijsbeth Aerntsdr Booth in v1447
Cornelis Booth in n1450
Aert Aertsz Booth in r1451
Marijtgen Aerentsdr Booth in r1467
Deze familie wordt getoond als stamboom 225.
595.   TIELMAN OEM {i3270} (Machteld's Achterneef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Lijsbeth Boot(H), zoals getoond in stamboom 219.
Noot:  was Schepen in Dordrecht, 1473. Hy kochte de Heerlickheyt van Papendrecht van Gijsbrecht van Hemerten, 1486.
596.   ELISABETH JANS DOCHTER VAN MUYLWIJCK {i3283} (Machteld's Vrouw van achterneef, 4 gen. verwijderd, ).
Tielman Oem huwde Elisabeth Jans Dochter van Muylwijck. Zij kregen zes kinderen:
Godschalck Oem
Bouwen (Boudewijn) Oem
Martha Oem
Cornelia Oem
Lijsbeth Oem
Jacomina Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 231.
597.   MABELIA OEM {i3274} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Lijsbeth Boot(H), zoals getoond in stamboom 219.
Noot:  Sterft sonder kinderen.

598.   GODSCHALCK OEM {i3275} (Machteld's Achterneef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Lijsbeth Boot(H), zoals getoond in stamboom 219.
599.   SOETE JANS DOCHTER DE BROUWER {i3276} (Machteld's Vrouw van achterneef, 4 gen. verwijderd, ).
Godschalck Oem huwde Soete Jans Dochter de Brouwer. Zij kregen een zoon:
Cornelis Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 232.
600.   BAERTE OEMS {i3278} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Lijsbeth Boot(H), zoals getoond in stamboom 219.
601.   JAN VAN MEGEN {i3279} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 4 gen. verwijderd, ).
Jan van Megen huwde Baerte Oems. Zie stamboom 233.
602.   GEERTRUYT OEM {i3280} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Lijsbeth Boot(H), zoals getoond in stamboom 219.

603.   HELLEWIGE OEM {i3281} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Lijsbeth Boot(H), zoals getoond in stamboom 219.
Noot:  leefde 1468. ende hadden kinders. Sy fondeerde mede neffens hare susters ende broeders de Vicarie in de Groote-kerck tot Dordrecht, in date den 20. Maert 1468.
604.   ARENT ZAMEKOOPER {i3282} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 4 gen. verwijderd, ).
Arent Zamekooper huwde Hellewige Oem. Zie stamboom 234.
605.   GODSCHALCK OEM {i3309} (Machteld's Achterneef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220.
Noot:  Raedt ende Rentmeester Generael van Hollandt, 1434, hadde bedijckt in den jare 1446. de Heerlickheyt van Oost-Yselmonde, soo voor hem selven, als van wegen heer Hugo van Lanoy, Heere van Santes, en van Beaumont, t' samen Ambachts-heeren van 't Oost-Ambacht van Yselmonde; kochte de Heerlickheyt van Wijngaarden 1451. van heer Arent van Gent, Ridder. Trout Joffr. Margriete van Alckemade, heeren Floris dochter: Ende hier van zijn gekomen alle die van Wijngarden tot heden toe, waer van breeder te sien in W. van Gouthouven, in sijn by-voughsel, onder de Edele geslachten van Hollant, fol.214.
606.   MARGRIETE FLORIS DOCHTER VAN ALCKEMADE {i3331} (Machteld's Vrouw van achterneef, 4 gen. verwijderd, ).
Godschalck Oem huwde Margriete Floris Dochter van Alckemade in 1422. Zie stamboom 235.
607.   JAN OTTE OEM {i3310} (Machteld's Achterneef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220.
Noot:  Knape, was 1428 Schepen in Dordrecht, ende Schout 1438. Sterft sonder kinders.

608.   GERRIT OEM {i3311} (Machteld's Achterneef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220.
609.   MEYNE VAN HARLAER {i3312} (Machteld's Vrouw van achterneef, 4 gen. verwijderd, ).
Meyne huwde 2 maal. Zij huwde met Floris van Abeele en Gerrit Oem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Meyne van Harlaer"]
Gerrit Oem huwde Meyne van Harlaer. Zij kregen een dochter:
Margriet Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 236.
610.   LIJSBETH OEM {i3315} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220.
611.   NOYDE BARTHOLOMEEUSSZ VAN AMERONGEN {i3316} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 4 gen. verwijderd, ). Noyde Bartholomeeussz is gestorven in 1435.
Noot:  Borgemeester van Dordrecht.
Noyde Bartholomeeussz van Amerongen huwde Lijsbeth Oem in 1428. Zie stamboom 238.
Noot:  hadden kinders.
612.   PETRONELLA OEM {i3317} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220. Petronella is gestorven in 1461.
Noot:  Leefde 1412.
613.   ADRIAEN VAN EEMSKERCKE {i3318} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 4 gen. verwijderd, ).
Adriaen van Eemskercke huwde Petronella Oem. Zie stamboom 239.
Noot:  hadden kinders.
614.   DIRCK OEM {i3319} (Machteld's Achterneef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220. Dirck is gestorven in 1480.
Dirck huwde 2 maal. Hij huwde met Maria Nemery en Wilhelmina Pieters Dochter van Roon.
615.   MARIA NEMERY {i3320} (Machteld's Vrouw van achterneef, 4 gen. verwijderd, ). Maria is gestorven in 1431.
Noot:  Sterft sonder oir.
Dirck Oem huwde Maria Nemery. Zij kregen een zoon:
Jan Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 240.
616.   WILHELMINA PIETERS DOCHTER VAN ROON {i3321} (Machteld's Vrouw van achterneef, 4 gen. verwijderd, ).
Dirck Oem huwde Wilhelmina Pieters Dochter van Roon. Zie stamboom 241.
617.   MARGRIET OEM {i3327} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220. Margriet is gestorven na 1522.
Noot:  Leefde noch 1522. ende sterft seer oudt.

618.   ADRIANA OEM {i3328} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220. Adriana is gestorven in 1527.
Noot:  Abdisse ter Lee, ofte Leeuwen-horst by Leyden. Sterft 1527, seer oudt.

619.   ANNA OEM {i3329} (Machteld's Achternicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Margriet Jans Dochter van den Tympel van Slingelant, zoals getoond in stamboom 220.
620.   WOUWERICK CORNELISZ VAN STEENHUYSEN {i3330} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 4 gen. verwijderd, ).
Noot:  Schepen in Dordrecht, 1492.
Wouwerick Cornelisz van Steenhuysen huwde Anna Oem. Zie stamboom 242.
Noot:  hebben kinders.
621.   GERARD BOOTH {i3212} (Machteld's 6 maal achter-neef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Booth van Almonde en Iseland van Fereest, zoals getoond in stamboom 226. Gerard is gestorven in 1471 in Famagosta, Cyprus.

622.   DIRK BOOTH {i3199} (Machteld's 6 maal achter-neef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde, zoals getoond in stamboom 227. Dirk is gestorven in 1506.
Dirk huwde 2 maal. Hij huwde met Agatha Pyl en Margaretha van Witt.
Noot:  pensionaris van Utrecht.
623.   AGATHA PYL {i3203} (Machteld's Vrouw van 6 maal achter-neef, 4 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Jan Pyl en Machtild van Wijk, zoals getoond binnen stamboom 243. Agatha is gestorven in 1498.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Agatha Pyl"]
Dirk Booth huwde Agatha Pyl. Zij kregen zes kinderen:
Adriaan Booth
Agatha Booth
Cornelis Booth
Hendrik Booth
Jan Booth
Machtild Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 243.
624.   MARGARETHA VAN WITT {i3202} (Machteld's Vrouw van 6 maal achter-neef, 4 gen. verwijderd, ). Margaretha is gestorven op 28 december 1517.
Dirk Booth huwde Margaretha van Witt. Zij kregen drie kinderen:
Reimborg Booth
Willem Booth
Aart (Aernt) Dirksz Booth in r1481
Deze familie wordt getoond als stamboom 244.
625.   AARTH BOOTH {i3213} (Machteld's 6 maal achter-neef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde, zoals getoond in stamboom 227.

626.   ELISABETH BOOTH VAN ALMONDE {i3214} (Machteld's 6 maal achter-nicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde, zoals getoond in stamboom 227.

627.   ISELAND BOOTH {i3215} (Machteld's 6 maal achter-nicht, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde, zoals getoond in stamboom 227.

628.   JAN BOOTH VAN ALMONDE {i3216} (Machteld's 6 maal achter-neef, 4 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Booth van Almonde en Johanna Hak van Beesde, zoals getoond in stamboom 227.

De Generatie van Heyndrick

629.   ADRIAEN PIETERSZ SANDELIJN {i1592} (Machteld's Overgrootvader) werd geboren rond 1448, in Antwerpen, als kind van Pieter Aertsz Die Sandelijn, zoals getoond binnen stamboom 261. Adriaen Pietersz is gestorven op 26 juni 1515, ongeveer 66 jaar oud, in Antwerpen.
Adriaen Pietersz huwde vier maal. Hij huwde met Gijsberta (Josina) Cool, Cornelia Cornelisdr van Schore, Agatha Boogaert en Catharina van Brimeu.
Noot:  Ambachtsheer van het naar hem vernoemde Sandelingenambacht; werd in1503 door keizer Maximilaan in de adelstand verheven; werd in 1505 eerste heer van Herenthout en verkreeg het kasteel Herlaer, anders genaamd het hof ten Hove.
630.   GIJSBERTA (JOSINA) COOL {i1594} (Machteld's Overgrootmoeder) werd geboren rond 1452, in Antwerpen, als kind van Gerard Adriaansz Cool en Helena Gerritsdr, zoals getoond in stamboom 228. Gijsberta (Josina) is gestorven op 5 januari 1482, ongeveer 29 jaar oud, in Antwerpen.
Adriaen Pietersz Sandelijn, ongeveer 26 jaar oud, huwde Gijsberta (Josina) Cool, ongeveer 22 jaar oud, in 1474 in Antwerpen. Zij kregen twee zonen:
Pieter Adriaensz Sandelijn in r1480
Gerrit Adriaensz Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 245.
631.   CORNELIA CORNELISDR VAN SCHORE {i1598} (Machteld's (onbepaalde) relatie).
Adriaen Pietersz Sandelijn, ongeveer 35 jaar oud, huwde Cornelia Cornelisdr van Schore op 12 mei 1484. Zij kregen een zoon:
Adriaen (Arend) Sandelijn in r1486
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 261.
632.   AGATHA BOOGAERT {i1600} (Machteld's (onbepaalde) relatie). Agatha is gestorven in 1494.
Adriaen Pietersz Sandelijn, ongeveer 40 jaar oud, huwde Agatha Boogaert op 17 februari 1489 in Dordrecht. Zie stamboom 246.
633.   CATHARINA VAN BRIMEU {i1599} (Machteld's (onbepaalde) relatie) werd geboren als kind van Pieter van Brimeu en Magdalena van Vriessele, zoals getoond in stamboom 405. Catharina is gestorven op 15 oktober 1512 in Antwerpen.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catharina van Brimeu"]
Noot:  Zij erfde van haar ouders het kasteel van Herlaar in Herenthout, waar zij, hun afstammelingen en later ook de familie van Reynegom de Buzet woonden.
Adriaen Pietersz Sandelijn, ongeveer 49 jaar oud, huwde Catharina van Brimeu in 1497. Zij kregen twee kinderen:
Adriana Sandelijn in r1499
Hieronymus Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 247.
634.   CORNELIS OEM {i1283} (Machteld's Overgrootvader) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229. Cornelis is gestorven op 26 oktober 1486.
Noot:  Schepen in Dordrecht ende Thresorier deser Stede.
635.   ANTONIA GERRITS DOCHTER OUTMANS {i1102} (Machteld's Overgrootmoeder).
Cornelis Oem huwde Antonia Gerrits Dochter Outmans. Zij kregen twee kinderen:
Maria Oem in r1480
Cornelis Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 248.
636.   HADEWIG COOL {i1103} (Machteld's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Gerard Adriaansz Cool en Helena Gerritsdr, zoals getoond in stamboom 228.

637.   ALIJD COOL {i2910} (Machteld's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Gerard Adriaansz Cool en Helena Gerritsdr, zoals getoond in stamboom 228.
638.   WILLEM BISS {i2911} (Machteld's Oud-oudoom via huwelijk).
Willem Biss huwde Alijd Cool. Zie stamboom 249.
639.   TIELMAN OEM {i3337} (Machteld's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229. Tielman is gestorven op 18 december 1503.
Noot:  Schepen in Dordrecht 1459. Hy wert na sijn huysvrouwen doot Priester ende Canonick ter Groote-kerck tot Dordrecht.
640.   ELISABETH BARTHOLOMEEUS DOCHTER VANDER DOES {i3338} (Machteld's Oud-oudtante via huwelijk). Elisabeth Bartholomeeus Dochter is gestorven in 1487.
Tielman Oem huwde Elisabeth Bartholomeeus Dochter Vander Does. Zij kregen drie kinderen:
Jacob Oem
Ida Oem
Jan Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 250.
641.   GIJSBRECHT OEM {i3341} (Machteld's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229.
Noot:  Deken van onse Lieve Vrouwe kercke tot Dordrecht.

642.   REYNIER OEM {i3342} (Machteld's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229.
Noot:  Religieus in de Priorye van Eemsteyn by Dordrecht, werde aldaer aflijvigh 1521. oudt omtrent 60 jaren.

643.   WILLEM OEM {i3343} (Machteld's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229. Willem is gestorven op 26 maart 1492.
Noot:  Raedt tot Dordrecht 1490.
644.   ALIT ADRIAENS DOCHTER SCHRIJVERS {i3367} (Machteld's Oud-oudtante via huwelijk).
Willem Oem huwde Alit Adriaens Dochter Schrijvers. Zie stamboom 251.
Noot:  sonder kinders.
645.   JACOB OEM {i3344} (Machteld's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229. Jacob is gestorven op 28 februari 1524.
Noot:  Schepen in Dordrecht 1509, sterf zijnde Burgemeester van Dordrecht.
646.   CATHARINA JANS DOCHTER VAN CROOSWIJCK {i3368} (Machteld's Oud-oudtante via huwelijk).
Jacob Oem huwde Catharina Jans Dochter van Crooswijck. Zij kregen zes kinderen:
Jan Oem
Jacob Oem
Lucretia Oem
Margrieta Oem in r1512
Tielman Oem
Cornelia Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 252.
647.   DANIEL OEM {i3345} (Machteld's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229.
Noot:  Schepen in Dordrecht 1510. 1518. ende 1520. Thresorier 1511. ende 1515. Hadde geweest 1501 tot St. Jacob in Gallicien.
648.   GEERTRUYT CORNELIS DOCHTER HAECKS {i3394} (Machteld's Oud-oudtante via huwelijk).
Daniel Oem huwde Geertruyt Cornelis Dochter Haecks op 26 mei 1494. Zij kregen vier kinderen:
Herman Oem
Maria Oem in r1508
Margrieta Oem
Tielman Oem in r1518
Deze familie wordt getoond als stamboom 253.
Noot:  hadden te samen 19. kinderen, waer van 15. jongh gestorven zijn.
649.   MARIA OEM {i3346} (Machteld's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229. Maria is gestorven op 24 mei 1522.
Maria huwde 2 maal. Zij huwde met Hugo Pietersz van Overstege en Jan Pietersz van Driel.
650.   HUGO PIETERSZ VAN OVERSTEGE {i3392} (Machteld's Oud-oudoom via huwelijk). Hugo Pietersz is gestorven in 1491.
Noot:  Raedt tot Dordrecht.
Hugo Pietersz van Overstege huwde Maria Oem. Zie stamboom 254.
Noot:  hadden kinders.
651.   JAN PIETERSZ VAN DRIEL {i3393} (Machteld's Oud-oudoom via huwelijk).
Noot:  Schepen in Dordrecht.
Jan Pietersz van Driel huwde Maria Oem. Zie stamboom 255.
Noot:  sonder kinders.
652.   JAN OEM {i3347} (Machteld's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229.
Noot:  sterf jonghman.

653.   AGNES OEM {i3348} (Machteld's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229.
Noot:  Religieuse ten Marienborn binnen Dordrecht.

654.   CORNELIA OEM {i3349} (Machteld's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jacob Oem en Luytgen Reyers Dochter de Jonge, zoals getoond in stamboom 229.
Noot:  Religieuse ten Marienborn binnen Dordrecht.

655.   REYNIER DE JONGE {i2914} (Machteld's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machtild Claesdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 230. Reynier is gestorven in 1515.
Noot:  Heere van Baertwijck, Raad in den Hove van Holland, geen nakomelingen.
656.   WENDELMOET VAN BOSHUYZEN {i3028} (Machteld's Vrouw van neef, 3 gen. verwijderd, ).
Reynier de Jonge huwde Wendelmoet van Boshuyzen. Zie stamboom 256.
657.   JACOB DE JONGE {i2915} (Machteld's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren rond 1494 als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machtild Claesdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 230. Jacob is gestorven in 1554, ongeveer 60 jaar oud.
Noot:  Heere van Baertwijck (Baardwijk). Rekenmeester van Holland. Stierf 60 jaar oud.
658.   CLEMENSIA JACOBSDR DYNSSEN {i2923} (Machteld's Vrouw van neef, 3 gen. verwijderd, ). Clemensia Jacobsdr is gestorven in 1566.
Jacob de Jonge huwde Clemensia Jacobsdr Dynssen. Zij kregen twee zonen:
Cornelis de Jonge
Jacob de Jonge in r1523
Deze familie wordt getoond als stamboom 257.
659.   MARIA DE JONGE {i2917} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machtild Claesdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 230.
660.   CORNELIS PIETERSZ SUYS {i3030} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 3 gen. verwijderd, ).
Noot:  meesterknaap van de houtvesterye.
Cornelis Pietersz Suys huwde Maria de Jonge. Zij kregen een zoon:
Cornelis Suys
Deze familie wordt getoond als stamboom 258.
661.   JENNE DE JONGE {i2916} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machtild Claesdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 230. Jenne is gestorven in 1547.
Noot:  lange jaren Priorinne, of Mater in St. Agnieten Klooster te Dordrecht.

662.   LIJSBETH DE JONGE {i2921} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machtild Claesdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 230.
Noot:  evenals haar zus Priorinne van St. Agnieten Klooster.

663.   GIJSBERT DE JONGE {i3026} (Machteld's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machtild Claesdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 230. Gijsbert is gestorven in 1517.
Noot:  ongehuwd.

664.   MARGRIETA DE JONGE {i3027} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machtild Claesdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 230. Margrieta is gestorven in 1542.
Margrieta huwde 2 maal. Zij huwde met Jacob van der Duyn en Jan van Drenkwaard.
Noot:  geen nakomelingen.
665.   JACOB VAN DER DUYN {i3031} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 3 gen. verwijderd, ).
Jacob van der Duyn huwde Margrieta de Jonge. Zie stamboom 259.
666.   JAN VAN DRENKWAARD {i2922} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 3 gen. verwijderd, ).
Noot:  schout van Dordrecht.
Jan van Drenkwaard huwde Margrieta de Jonge. Zie stamboom 260.
667.   MACHTILD DE JONGE {i1613} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machtild Claesdr van der Merwede, zoals getoond in stamboom 230.
Machtild huwde haar indirecte relatie, Adriaen (Arend) Sandelijn.
668.   BEATRIX BOOTH {i3075} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge, zoals getoond in stamboom 225.
Noot:  zuster in het klooster St. Marienborn.

669.   SOETKEN AERNTSDR BOOTH {i3076} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge, zoals getoond in stamboom 225.
670.   GERING HUBRECHTSZ VAN VELTWIJCK {i3081} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 3 gen. verwijderd, ).
Gering Hubrechtsz van Veltwijck huwde Soetken Aerntsdr Booth. Zij kregen een zoon:
Jacob van Veltwijck
Deze familie wordt getoond als stamboom 262.
671.   LIJSBETH AERNTSDR BOOTH {i3077} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren voor 1447 als kind van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge, zoals getoond in stamboom 225. Lijsbeth Aerntsdr is gestorven in december 1514, ouder dan 67 jaar.
672.   AERNT JANSZ GOUDT {i3083} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 3 gen. verwijderd, ). Aernt Jansz is gestorven voor 17 juli 1495.
Noot:  juwelier te Den Hage.
Aernt Jansz Goudt huwde Lijsbeth Aerntsdr Booth, ouder dan 20 jaar, rond 1467. Zij kregen twee zonen:
Jan Aerntsz Goudt
Jacob Aerntsz Goudt in r1468
Deze familie wordt getoond als stamboom 263.
673.   CORNELIS BOOTH {i3078} (Machteld's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren na 1450 als kind van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge, zoals getoond in stamboom 225.

674.   AERT AERTSZ BOOTH {i3079} (Machteld's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren rond 1451, in Dordrecht, als kind van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge, zoals getoond in stamboom 225. Aert Aertsz is gestorven voor november 1501, jonger dan 50 jaar.
Noot:  1472 burgemeester van 's Heerenwege te Dordrecht, 1496 advocaat te Den Hage.
675.   AECHTE VRANCKENSDR VAN DIEMEN {i3087} (Machteld's Vrouw van neef, 3 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1440 als kind van Vranck van Diemen en Margareta Lambrechtsdr de Haas (Busscharts), zoals getoond binnen stamboom 265. Aechte Vranckensdr is gestorven op 29 september 1497, ongeveer 57 jaar oud, in Dordrecht.
Aechte Vranckensdr huwde 2 maal. Zij huwde met Claas Meeusz en Aert Aertsz Booth.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aechte Vranckensdr van Diemen"]
Aert Aertsz Booth, ongeveer 29 jaar oud, huwde Aechte Vranckensdr van Diemen, ongeveer 40 jaar oud, rond 1480. Zij kregen drie kinderen:
Machteld Aertsdr Booth in r1480
Aert Aertsz Booth in r1482
Vranck Aertsz Booth in r1487
Deze familie wordt getoond als stamboom 264.
676.   MARIJTGEN AERENTSDR BOOTH {i3080} (Machteld's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren rond 1467 als kind van Aert (Arent) Cornelisz Booth en Machteld Reyersdr de Jonge, zoals getoond in stamboom 225.

677.   GODSCHALCK OEM {i3284} (Machteld's Achter-achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Jans Dochter van Muylwijck, zoals getoond in stamboom 231. Godschalck is gestorven in 1499.
Noot:  Heere van Papendrecht, Schepen in Dordrecht, 1495.
678.   MARGRIETE VAN DIEMEN {i3285} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 3 gen. verwijderd, ).
Godschalck Oem huwde Margriete van Diemen. Zij kregen een dochter:
Mabelia Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 266.
679.   BOUWEN (BOUDEWIJN) OEM {i3287} (Machteld's Achter-achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Jans Dochter van Muylwijck, zoals getoond in stamboom 231. Bouwen (Boudewijn) is gestorven in 1540.
Noot:  Heere van Papendrecht geworden by doode van Joffr. Mabelia Oem, Godschalcks dochter, sijne nichte, 1534. was haren Leen-volger.
680.   MARIA WOUTERS DOCHTER MOERMANS {i3296} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 3 gen. verwijderd, ).
Noot:  Sterft seer oudt.
Bouwen (Boudewijn) Oem huwde Maria Wouters Dochter Moermans. Zij kregen vier kinderen:
Tielman Oem
Wouter Oem in r1495
Jacob Oem
Anna Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 267.
681.   MARTHA OEM {i3288} (Machteld's Achter-achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Jans Dochter van Muylwijck, zoals getoond in stamboom 231.
Noot:  Suster, was Religieuse in St. Agnieten Clooster binnen Dordrecht.

682.   CORNELIA OEM {i3289} (Machteld's Achter-achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Jans Dochter van Muylwijck, zoals getoond in stamboom 231. Cornelia is gestorven in 1520.
Cornelia huwde 2 maal. Zij huwde met Adriaen Aertsz de Jode en Henrick Claesz de Veer van Gorcum.
683.   ADRIAEN AERTSZ DE JODE {i3290} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 3 gen. verwijderd, ). Adriaen Aertsz is gestorven in 1505.
Noot:  Borgemeester van Dordrecht.
Adriaen Aertsz de Jode huwde Cornelia Oem. Zie stamboom 268.
Noot:  hadden kinders.
684.   HENRICK CLAESZ DE VEER VAN GORCUM {i3291} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 3 gen. verwijderd, ).
Noot:  Bailliou van Putten.
Henrick Claesz de Veer van Gorcum huwde Cornelia Oem na 1505. Zie stamboom 269.
685.   LIJSBETH OEM {i3292} (Machteld's Achter-achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Jans Dochter van Muylwijck, zoals getoond in stamboom 231. Lijsbeth is gestorven in 1535.
686.   PIETER WILLEMSZ SCHOOCK {i3293} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 3 gen. verwijderd, ).
Noot:  Baillieu van Zuyt-Hollant, 1521.
Pieter Willemsz Schoock huwde Lijsbeth Oem. Zie stamboom 270.
Noot:  hebben kinders naergelaten.
687.   JACOMINA OEM {i3294} (Machteld's Achter-achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Jans Dochter van Muylwijck, zoals getoond in stamboom 231.
688.   WILLEM WILLEMSZ {i3295} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 3 gen. verwijderd, ).
Willem Willemsz huwde Jacomina Oem. Zie stamboom 271.
Noot:  sonder kinders.
689.   CORNELIS OEM {i3277} (Machteld's Achter-achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Soete Jans Dochter de Brouwer, zoals getoond in stamboom 232.
Noot:  Priester.

690.   MARGRIET OEM {i3314} (Machteld's Achter-achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Gerrit Oem en Meyne van Harlaer, zoals getoond in stamboom 236.
Noot:  leefde 1456. Sterft sonder kinders, vermelt in 't Leen-register van Zuyt-Hollant, fol.57.

691.   JAN OEM {i3322} (Machteld's Achter-achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirck Oem en Maria Nemery, zoals getoond in stamboom 240. Jan is gestorven in 1523. Hij werd begraven in Mechelen.
Jan huwde drie maal. Hij huwde met Catharina Adolfs Dochter Vander Marck, Elisabeth Jacobs Dochter de Vriese en Willemijn van Walsscherloo.
Noot:  Ambachts-heer van de Lindt, Schepen in Dordrecht, 1481. Borgemeester van Dordrecht, 1482. ten laetsten Schout van Dordrecht gemaeckt, 1500. tot 1516. een seer vermaert man in sijnen tijt. Sonder kinders, hy sterft seer oudt, 1523. tot Mechelen, daer hy woonde, begraven.
692.   CATHARINA ADOLFS DOCHTER VANDER MARCK {i3323} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 3 gen. verwijderd, ).
Jan Oem huwde Catharina Adolfs Dochter Vander Marck. Zie stamboom 272.
693.   ELISABETH JACOBS DOCHTER DE VRIESE {i3324} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 3 gen. verwijderd, ).
Elisabeth Jacobs Dochter huwde 2 maal. Zij huwde met Cornelis Haecks en Jan Oem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Jacobs Dochter de Vriese"]
Jan Oem huwde Elisabeth Jacobs Dochter de Vriese. Zie stamboom 273.
694.   WILLEMIJN VAN WALSSCHERLOO {i3326} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 3 gen. verwijderd, ).
Jan Oem huwde Willemijn van Walsscherloo. Zie stamboom 274.
695.   ADRIAAN BOOTH {i3217} (Machteld's 7 maal achter-neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirk Booth en Agatha Pyl, zoals getoond in stamboom 243. Adriaan is gestorven in 1523.
Noot:  fiscaal der Stichts van Utrecht.

696.   AGATHA BOOTH {i3218} (Machteld's 7 maal achter-nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirk Booth en Agatha Pyl, zoals getoond in stamboom 243. Agatha is gestorven op 25 februari 1527 in Utrecht.
Noot:  Conventuale te St. Cecilien binnen Utrecht.

697.   CORNELIS BOOTH {i3219} (Machteld's 7 maal achter-neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirk Booth en Agatha Pyl, zoals getoond in stamboom 243. Cornelis is gestorven in 1528.
Noot:  priester en canonic van St. Marien te Utrecht.

698.   HENDRIK BOOTH {i3220} (Machteld's 7 maal achter-neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirk Booth en Agatha Pyl, zoals getoond in stamboom 243.

699.   JAN BOOTH {i3221} (Machteld's 7 maal achter-neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirk Booth en Agatha Pyl, zoals getoond in stamboom 243. Jan is gestorven op 30 mei 1549 in Utrecht.
700.   CATHARINA VAN DEN HAAR {i3223} (Machteld's Vrouw van 7 maal achter-neef, 3 gen. verwijderd, ). Catharina is gestorven op 3 april 1551.
Jan Booth huwde Catharina van den Haar. Zie stamboom 276.
Noot:  6 kinderen.
701.   MACHTILD BOOTH {i3222} (Machteld's 7 maal achter-nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirk Booth en Agatha Pyl, zoals getoond in stamboom 243.
702.   JACOB JANSZ VAN BEMMEL {i3224} (Machteld's Echtgenoot van 7 maal achter-nicht, 3 gen. verwijderd, ).
Jacob Jansz van Bemmel huwde Machtild Booth. Zie stamboom 277.
703.   REIMBORG BOOTH {i3208} (Machteld's 7 maal achter-nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirk Booth en Margaretha van Witt, zoals getoond in stamboom 244.
704.   JAN VAN DER MEER {i3210} (Machteld's Echtgenoot van 7 maal achter-nicht, 3 gen. verwijderd, ). Jan is gestorven op 1 mei 1530.
Jan van der Meer huwde Reimborg Booth. Zie stamboom 278.
705.   WILLEM BOOTH {i3209} (Machteld's 7 maal achter-neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Dirk Booth en Margaretha van Witt, zoals getoond in stamboom 244.
Noot:  beroep: kapitein.

706.   AART (AERNT) DIRKSZ BOOTH {i3177} (Machteld's 7 maal achter-neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren rond 1481, in Dordrecht, als kind van Dirk Booth en Margaretha van Witt, zoals getoond in stamboom 244. Aart (Aernt) Dirksz is gestorven op 2 maart 1551, ongeveer 69 jaar oud, in Den Haag.
Noot:  Op 12-11-1561 vindt het transport plaats van het huis Leeuwenberch te Utrecht "Gerrit Boot, Arent Boten soon, Willem van Zuijlen van Nijvelt en Joffrou Aecht Boot zijn huijsvrou, Johan Boot haeren broeder, Boudewijn van der Boeij, boedelharder zijner kinderen geprocreeert en naegelaten bij Joffrou Alidt Boots zijn huijsvrou, Joffrou Anna en Mechtild zaliger Aernt Booth dochteren geprocreeert bij Joffrou Geertruijdt van Leeuwen sijn wijff, allen erfgenamen voornoemde Aernt Boots en Joffrou Geertruijt van Leeuwen, transporteren haer huijs bij Sint Geertenbrugh... ten behoeve van Johan Calvo en Joffrou Johanna Vincke sijn wijff... nu genaemt Leuwenborch eertijt het huijs ten heijligen lande oock ten tijden van Gijsbert van Leeuwen, vanouts het huis Hombout".
707.   GEERTRUID GIJSBERTSDR VAN LEEUWEN {i3178} (Machteld's Vrouw van 7 maal achter-neef, 3 gen. verwijderd, ) werd geboren voor 1512, in Utrecht, als kind van Gijsbert van Leeuwen en Alid van der Haar, zoals getoond binnen stamboom 309. Geertruid Gijsbertsdr is gestorven rond 1556, ouder dan 44 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruid Gijsbertsdr van Leeuwen"]
Aart (Aernt) Dirksz Booth huwde Geertruid Gijsbertsdr van Leeuwen. Zij kregen zes kinderen:
Anna Booth
Johan Booth in r1540
Mechteld (Machteld) Booth
Alida (Alidt) Booth
Gerard (Gerrit Aernt) Booth
Agatha Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 279.

Generatie van Heyndrick's Kinderen

708.   PIETER ADRIAENSZ SANDELIJN {i1587} (Machteld's Grootvader) werd geboren rond 1480, in Antwerpen, als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Gijsberta (Josina) Cool, zoals getoond in stamboom 245. Pieter Adriaensz is gestorven in 1512, ongeveer 32 jaar oud, in Dordrecht.
709.   MARIA OEM {i1588} (Machteld's Grootmoeder) werd geboren rond 1480, in Antwerpen, als kind van Cornelis Oem en Antonia Gerrits Dochter Outmans, zoals getoond in stamboom 248. Maria is gestorven in 1520, ongeveer 40 jaar oud, in Dordrecht.
Pieter Adriaensz Sandelijn, ongeveer 20 jaar oud, huwde Maria Oem, ongeveer 20 jaar oud, in mei 1501 in Dordrecht. Zij kregen twee kinderen:
Luytgard Pietersdr Sandelijn in r1502
Cornelis Pietersz Sandelijn in r1506
Deze familie wordt getoond als stamboom 280.
710.   GERRIT ADRIAENSZ SANDELIJN {i2785} (Machteld's Oudoom) werd geboren als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Gijsberta (Josina) Cool, zoals getoond in stamboom 245. Gerrit Adriaensz is gestorven in 1533.
711.   JOHANNA VAN DE POLL {i2786} (Machteld's Oudtante via huwelijk).
Gerrit Adriaensz Sandelijn huwde Johanna van de Poll. Zij kregen een dochter:
Adriana Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 281.
712.   ADRIAEN (AREND) SANDELIJN {i1597} (Machteld's Oudoom) werd geboren rond 1486, in Antwerpen, als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Cornelia Cornelisdr van Schore, zoals getoond binnen stamboom 261. Adriaen (Arend) is gestorven op 17 september 1535, ongeveer 49 jaar oud.
Adriaen (Arend) huwde drie maal. Hij huwde met Machtild de Jonge (zijn indirecte relatie), Janneken Werbertsdr en Catharina Jorisdr.
Noot:  functie: substituut-griffier
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 1490 - 1515
anderen met deze aanstelling...

Met hiaten: vermeld in 1490, 1493, 1495, 1497-1498 en 1515.

functie: griffier
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 1516 - 1529
anderen met deze aanstelling...

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 02-04-1530 - 18-09-1535
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1528-1530.

Adriaen (Arend) Sandelijn huwde Machtild de Jonge. Zij kregen vijf kinderen:
Anna Arends Sandelijn in r1510
Adriaen Sandelijn in r1510
Cornelia Sandelijn in r1515
Maria Sandelijn in r1515
Machteld Sandelijn in r1515
Deze familie wordt getoond als stamboom 261.
713.   JANNEKEN WERBERTSDR {i1616} (Machteld's Oudtante via huwelijk) werd geboren rond 1510.
Adriaen (Arend) Sandelijn huwde Janneken Werbertsdr. Zij kregen een zoon:
Jacob Aerts Sandelijn in 1529
Deze familie wordt getoond als stamboom 282.
Noot:  buitenechtelijke relatie.
714.   CATHARINA JORISDR {i2995} (Machteld's Oudtante via huwelijk).
Adriaen (Arend) Sandelijn huwde Catharina Jorisdr. Zij kregen een zoon:
Pieter Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 283.
Noot:  buitenechtelijke relatie.
715.   ADRIANA SANDELIJN {i1601} (Machteld's Oudtante) werd geboren rond 1499, in Antwerpen, als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Catharina van Brimeu, zoals getoond in stamboom 247.

716.   HIERONYMUS SANDELIJN {i1650} (Machteld's Oudoom) werd geboren als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Catharina van Brimeu, zoals getoond in stamboom 247.
Noot:  Heere van Heerenthout, Rentmeester Generael van Zeelandt Bewesterschelck.
717.   CATHARINA VAN DE WERVE {i3013} (Machteld's Oudtante via huwelijk) werd geboren als kind van Henri van de Werve en Heilwig van Cuyck, zoals getoond binnen stamboom 284.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catharina van de Werve"]
Hieronymus Sandelijn huwde Catharina van de Werve. Zij kregen twee kinderen:
Catharina Sandelijn van Herenthout in r1540
Jacob Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 284.
718.   CORNELIS OEM {i3340} (Machteld's Oudoom) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Antonia Gerrits Dochter Outmans, zoals getoond in stamboom 248.
Noot:  Schepen in Dordrecht.
719.   REYNSBURGH HERBERTS DOCHTER VAN CUYL {i3362} (Machteld's Oudtante via huwelijk).
Cornelis Oem huwde Reynsburgh Herberts Dochter van Cuyl. Zij kregen drie dochters:
Johanna Oem
Lucretia Oem
Anna Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 285.
720.   JACOB OEM {i3339} (Machteld's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Bartholomeeus Dochter Vander Does, zoals getoond in stamboom 250.
Noot:  sterft innocent 1506.

721.   IDA OEM {i3350} (Machteld's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Bartholomeeus Dochter Vander Does, zoals getoond in stamboom 250.
Noot:  Nonne in St. Agnieten Clooster tot Dordrecht.

722.   JAN OEM {i3351} (Machteld's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Elisabeth Bartholomeeus Dochter Vander Does, zoals getoond in stamboom 250. Jan is gestorven in 1540.
Noot:  wert gemeenlick genoemt Jan van Muylwijck.
723.   MARGRIET JANS DOCHTER VAN CROOSWIJCK {i3352} (Machteld's Vrouw van neef, 2 gen. verwijderd, ).
Jan Oem huwde Margriet Jans Dochter van Crooswijck. Zij kregen vier kinderen:
Jan Oem
Elisabeth Oem
Adriana Oem
Maria Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 286.
724.   JAN OEM {i3369} (Machteld's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob Oem en Catharina Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 252. Jan is gestorven in 1540.
725.   ENGELKEN WILLEMS DOCHTER VAN DE LINDT {i3375} (Machteld's Vrouw van neef, 2 gen. verwijderd, ).
Jan Oem huwde Engelken Willems Dochter van de Lindt. Zij kregen drie dochters:
Sophia Oem
Judith Oem
Maria Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 287.
726.   JACOB OEM {i3370} (Machteld's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob Oem en Catharina Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 252.
Noot:  Borgemeester van Dordrecht 1552. ende 1558. in welck jaer hy sterf.
727.   MACHTELT JACOBS DOCHTER HEERMANS {i3381} (Machteld's Vrouw van neef, 2 gen. verwijderd, ).
Jacob Oem huwde Machtelt Jacobs Dochter Heermans. Zij kregen drie dochters:
Adriana Oem
Catharina Oem
Lucretia Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 288.
728.   LUCRETIA OEM {i3371} (Machteld's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob Oem en Catharina Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 252. Lucretia is gestorven in 1537.
729.   ADRIAEN GERRITSZ KOOL {i3389} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Noot:  Licentiaet in de Rechten.
Adriaen Gerritsz Kool huwde Lucretia Oem. Zie stamboom 289.
Noot:  hadden kinders.
730.   MARGRIETA OEM {i3372} (Machteld's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1512 als kind van Jacob Oem en Catharina Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 252. Margrieta is gestorven in 1600, ongeveer 88 jaar oud.
731.   PAULUS JANSZ HALLINGH {i3390} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Paulus Jansz Hallingh huwde Margrieta Oem. Zie stamboom 290.
Noot:  hadden kinders.
732.   TIELMAN OEM {i3373} (Machteld's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob Oem en Catharina Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 252. Tielman is gestorven in 1585.
Noot:  Schepen in Dordrecht 1552, sterf sonder kinders.

733.   CORNELIA OEM {i3374} (Machteld's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob Oem en Catharina Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 252.
734.   WILLEM VAN ALBLAS {i3391} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Willem van Alblas huwde Cornelia Oem. Zie stamboom 291.
Noot:  sonder oir.
735.   HERMAN OEM {i3395} (Machteld's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Geertruyt Cornelis Dochter Haecks, zoals getoond in stamboom 253.
Noot:  Schepen in Dordrecht 1546. ende 1553.
736.   WILHELMINA JANS DOCHTER VAN ALBLAS VANDER MYLE {i3399} (Machteld's Vrouw van neef, 2 gen. verwijderd, ).
Herman Oem huwde Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle. Zij kregen tien kinderen:
Daniel Oem
Geertruyt Oem
Herman Oem
Willem Oem
Maria Oem
Cornelis Oem
Maria Oem
Jan (Johan) Oem
Anna Oem
Machteld Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 292.
Noot:  hadden gewonnen 14. kinderen, waer van de vier jongh gestorven zijn.
737.   MARIA OEM {i3396} (Machteld's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1508 als kind van Daniel Oem en Geertruyt Cornelis Dochter Haecks, zoals getoond in stamboom 253. Maria is gestorven in 1587, ongeveer 79 jaar oud.
738.   AERT JANSZ HALLINGH {i3400} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ). Aert Jansz is gestorven in 1548 in Antwerpen.
Noot:  Schepen in Dordrecht.
Aert Jansz Hallingh huwde Maria Oem. Zie stamboom 293.
Noot:  hebben kinders naer gelaten.
739.   MARGRIETA OEM {i3397} (Machteld's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Geertruyt Cornelis Dochter Haecks, zoals getoond in stamboom 253.
740.   GIJSBRECHT JACOBSZ HEERMAN {i3401} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Noot:  Ambachts-heer van Maesden.
Gijsbrecht Jacobsz Heerman huwde Margrieta Oem. Zie stamboom 294.
Noot:  hadden kinders.
741.   TIELMAN OEM {i3398} (Machteld's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1518 als kind van Daniel Oem en Geertruyt Cornelis Dochter Haecks, zoals getoond in stamboom 253. Tielman is gestorven in 1598, ongeveer 80 jaar oud.
Noot:  Borgemeester van Schiedam. Volgens "t Begin van Hollant in Dordrecht" heeft Tielman een dochter, Sophia Oem, gehuwd met Pieter vander Burgh, met de vermelding 'fol.44.' Zou dit dezelfde Sophia {i3376} kunnen zijn als de dochter van Tielman's neef Jan, zoon van Daniel's broer Jacob, eveneens gehuwd met Pieter vander Burgh?
742.   MARIA JACOBS DOCHTER MUYS {i3402} (Machteld's Vrouw van neef, 2 gen. verwijderd, ).
Tielman Oem huwde Maria Jacobs Dochter Muys. Zie stamboom 295.
743.   CORNELIS DE JONGE {i2918} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob de Jonge en Clemensia Jacobsdr Dynssen, zoals getoond in stamboom 257. Cornelis is gestorven in 1578.
744.   ANNA SASBOUT {i2925} (Machteld's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ). Anna is gestorven in 1595.
Cornelis de Jonge huwde Anna Sasbout. Zie stamboom 296.
Noot:  hadden negen kinderen.
745.   JACOB DE JONGE {i2919} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1523 als kind van Jacob de Jonge en Clemensia Jacobsdr Dynssen, zoals getoond in stamboom 257. Jacob is gestorven in 1605, ongeveer 82 jaar oud, in Den Hage.
Noot:  Rentmeester van Wassenaar. Sterft 82 jaar oud.
746.   EMERENSIA VAN HEERMALE {i2920} (Machteld's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ). Emerensia is gestorven in 1595.
Jacob de Jonge huwde Emerensia van Heermale. Zie stamboom 297.
Noot:  hadden zeven kinderen.
747.   CORNELIS SUYS {i3029} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Suys en Maria de Jonge, zoals getoond in stamboom 258.
Noot:  President van Holland.

748.   JACOB VAN VELTWIJCK {i3082} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Gering Hubrechtsz van Veltwijck en Soetken Aerntsdr Booth, zoals getoond in stamboom 262.

749.   JAN AERNTSZ GOUDT {i3084} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aernt Jansz Goudt en Lijsbeth Aerntsdr Booth, zoals getoond in stamboom 263.

750.   JACOB AERNTSZ GOUDT {i3085} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1468 als kind van Aernt Jansz Goudt en Lijsbeth Aerntsdr Booth, zoals getoond in stamboom 263.
Noot:  Rentmeester Generael van Nort-Hollant.
751.   CORNELIA VAN GOEREE {i3086} (Machteld's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ).
Jacob Aerntsz Goudt huwde Cornelia van Goeree. Zie stamboom 298.
752.   MACHTELD AERTSDR BOOTH {i3091} (Machteld's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1480 als kind van Aert Aertsz Booth en Aechte Vranckensdr van Diemen, zoals getoond in stamboom 264. Machteld Aertsdr is gestorven voor 12 december 1558, jonger dan 78 jaar.
753.   NICOLAAS COEBEL {i3094} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 2 gen. verwijderd, ). Nicolaas is gestorven voor 5 februari 1529.
Noot:  1506-1529 rentmeester-generaal van Zuyt-Hollant, sinds 1511 rentmeester van de beden van Zuyt-Hollant, raad en rentmeester-generaal der gemene landsaanslagen

kocht met Jan de Jonghe het huis van Cats aan de Kneuterdijk, 13 juni 1528 beleend hofstad Teilingen, beleend hofstad Hontshol, en van hof te Wassenaar.

waarschijnlijk een zoon van Pieter Claesz Cobels (Kuebel, Cobel).

Nicolaas Coebel huwde Machteld Aertsdr Booth. Zij kregen vijf kinderen:
Aernt Coebel
Anna Coebel
Magdalena Coebel
Philips Coebel
Pieter Coebel
Deze familie wordt getoond als stamboom 299.
754.   AERT AERTSZ BOOTH {i3092} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1482, in Den Hage, als kind van Aert Aertsz Booth en Aechte Vranckensdr van Diemen, zoals getoond in stamboom 264. Aert Aertsz is gestorven op 2 april 1551, ongeveer 68 jaar oud, in Den Hage. Hij werd begraven in Utrecht.
Noot:  Meesterknaap van de Houtfesterye van Holland, en Balliuw van den Hage, naderhand Drost en Casteleyn tot Franeker, en Grietman van der Bild in Vriesland (heeft tot Jeruzalem geweest met zyn Huysvrouw.

Hij pachtte met Julius van Botnia, Ridder en Raad in Friesland, en Marten Kobel, rentmeester van Zuid-Holland, drie machtige Hollandse Heren dus, onderhands te Brussel van den Raad van Karel de V de Bildtlanden, en bood daarna den vorige pachters die wederom in huur aan, op voorwaarden, zoo hij voorschreef. Deze, die te voren gemelde landen van eenen slechten tot eenen goeden staat hadden gebragt, waren hiermede in het geheel niet tevreden, en bragten hunne klagten bij het hof van Friesland in, waar de Grietman met zijne deelgenooten in het ongelijk werd gesteld, en hun bevolen, de oude pachters ongemoeid hunnen gang als vroeger te laten gaan (voor verdere informatie zie: Van de Aa: Biografisch Woordenboek).

755.   ANNA FRANSDR COEBEL {i3113} (Machteld's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Frans Pietersz Coebel en Christina van Rijswijk, zoals getoond binnen stamboom 301. Anna Fransdr is gestorven voor 21 december 1533.
Anna Fransdr huwde 2 maal. Zij huwde met Aert Aertsz Booth en Claes van Oudelant.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Fransdr Coebel"]
Noot:  erft een leen van de Binckhorst, op 22-03-1525 door haar moeder in het bezit gesteld van de tot de hofstede de Loo te Voorburg behorende woningen(die Haghe, 1993 pag. 401), weduwe van Claas van Oudelant.
Aert Aertsz Booth, jonger dan 43 jaar, huwde Anna Fransdr Coebel voor 22 maart 1526. Zie stamboom 300.
756.   VRANCK AERTSZ BOOTH {i3093} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1487 als kind van Aert Aertsz Booth en Aechte Vranckensdr van Diemen, zoals getoond in stamboom 264. Vranck Aertsz is gestorven op 11 september 1557, ongeveer 70 jaar oud.
Vranck Aertsz huwde drie maal. Hij huwde met Maria van Hoogstraten, Maritgen Willemsdr Hoener en Christina van Oudshoorn.
Noot:  beroep: student te Leuven (1502), te Orléans (1506), procurateur van de Duitse natie aldaar (1508), student te Parijs, licentiaat in de rechten, advocaat bij het Hof van Holland te ’s-Gravenhage, rentmeester van het klooster Koningsveld te Delft, bewaarder van de lenen van Egmond (1540).

Vranc Boot heeft zijn gehele - werkzame - leven te ’s-Gravenhage gewoond; hij had daar onder meer grondbezit in het Bezuidenhout, hetgeen blijkt uit een acte van 1578, waarbij de weduwe van zijn zoon Dominicus, mede namens haar kinderen Dominicus en Floris een hypotheek vestigt op 18 morgen land bezuiden het Haagsche Bos, gekomen van Vranck Boot Aerntszoen.

Uit de Hofboeken van ’s-Gravenhage is voorts af te leiden dat Vranc Boot onroerend goed bezat in het Nieuwelant (ten zuiden van het Bosch en ten oosten van de Denneweg); verder ten zuiden van het Noordeinde; aan de noordzijde van het Voorhout; op de Mient van Eykenduinen; in het Benoordenhout; ten noordwesten van de Beek; en tenslotte op de plaats, waar de Eykenduinse molen placht te staan.

757.   MARIA VAN HOOGSTRATEN {i3117} (Machteld's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ).
Vranck Aertsz Booth huwde Maria van Hoogstraten. Zie stamboom 302.
758.   MARITGEN WILLEMSDR HOENER {i3118} (Machteld's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ).
Vranck Aertsz Booth huwde Maritgen Willemsdr Hoener. Zie stamboom 303.
759.   CHRISTINA VAN OUDSHOORN {i3119} (Machteld's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1493 als kind van Doemen Jansz van Oudshoorn en Geertruyt van der Haer, zoals getoond binnen stamboom 304. Christina is gestorven op 26 augustus 1529, ongeveer 36 jaar oud, in 's Gravenhage.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Christina van Oudshoorn"]
Vranck Aertsz Booth huwde Christina van Oudshoorn. Zij kregen een zoon:
Dominicus Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 304.
760.   MABELIA OEM {i3286} (Machteld's Achter-achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Godschalck Oem en Margriete van Diemen, zoals getoond in stamboom 266.
Noot:  de derde Vrouwe van Papendrecht geworden 1500. Sterft sonder kinders.

761.   TIELMAN OEM {i3297} (Machteld's Achter-achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Bouwen (Boudewijn) Oem en Maria Wouters Dochter Moermans, zoals getoond in stamboom 267. Tielman is gestorven in 1538.
762.   JOSINA WILLEMS DOCHTER STOOP {i3303} (Machteld's Vrouw van achter-achter-achterneef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Willem Stoop, zoals getoond binnen stamboom 305.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Josina Willems Dochter Stoop"]
Tielman Oem huwde Josina Willems Dochter Stoop. Zij kregen twee kinderen:
Willem Oem
Anna Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 305.
763.   WOUTER OEM {i3298} (Machteld's Achter-achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1495 als kind van Bouwen (Boudewijn) Oem en Maria Wouters Dochter Moermans, zoals getoond in stamboom 267. Wouter is gestorven in 1570, ongeveer 75 jaar oud.
Noot:  1541. Heere van Papendrecht, sterft sonder kinders, oudt 75. jaren.
764.   CATHARINA JANS DOCHTER SUYS {i3299} (Machteld's Vrouw van achter-achter-achterneef, 2 gen. verwijderd, ). Catharina Jans Dochter is gestorven voor 1570.
Noot:  des Presidents van Hollants naeste nichte. Sy sterft voor haren man.
Wouter Oem huwde Catharina Jans Dochter Suys. Zie stamboom 306.
765.   JACOB OEM {i3300} (Machteld's Achter-achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Bouwen (Boudewijn) Oem en Maria Wouters Dochter Moermans, zoals getoond in stamboom 267. Jacob is gestorven in 1540.
Noot:  Licentiaet in de Rechten, sterft jongman.

766.   ANNA OEM {i3301} (Machteld's Achter-achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Bouwen (Boudewijn) Oem en Maria Wouters Dochter Moermans, zoals getoond in stamboom 267.
767.   JAN KARTIER {i3302} (Machteld's Echtgenoot van achter-achter-achternicht, 2 gen. verwijderd, ).
Jan Kartier huwde Anna Oem. Zie stamboom 307.
Noot:  hebben kinders gewonnen.
768.   ANNA BOOTH {i3181} (Machteld's 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruid Gijsbertsdr van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 279.
Noot:  in een akte van 12 november 1561 genoemd joffrou Anna Aernt Botendochter.
769.   ADRIAAN VAN ADRICHEM {i3182} (Machteld's Echtgenoot van 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd, ). Adriaan is gestorven in 1573.
Noot:  burgemeester van Haarlem.
Adriaan van Adrichem huwde Anna Booth. Zie stamboom 308.
770.   JOHAN BOOTH {i1638} (Machteld's 8 maal achter-neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1540 als kind van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruid Gijsbertsdr van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 279. Johan is gestorven in 1595, ongeveer 55 jaar oud, in Den Haag.
Noot:  rentmeester van de confiscatien.
Johan huwde zijn 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd, Josina Sandelijn.
771.   MECHTELD (MACHTELD) BOOTH {i3183} (Machteld's 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruid Gijsbertsdr van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 279.
Noot:  in een akte van 12 november 1561 genoemd Mechtelt Aernt Botendochter.
772.   WITTE WITTENS DE WITTE {i3184} (Machteld's Echtgenoot van 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Witte Jacobsz en Martha Vincentdr van Mierop, zoals getoond binnen stamboom 310. Witte Wittens is gestorven in 1572 in Utrecht.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Witte Wittens de Witte"]
Noot:  raadslid in den Hove van Holland.
Witte Wittens de Witte huwde Mechteld (Machteld) Booth. Zie stamboom 310.
773.   ALIDA (ALIDT) BOOTH {i3187} (Machteld's 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruid Gijsbertsdr van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 279.
774.   BOUDEWIJN WILLEMSZ VAN DER BOYE {i3190} (Machteld's Echtgenoot van 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Boudewijn Willemsz van der Boye huwde Alida (Alidt) Booth. Zie stamboom 311.
Noot:  5 kinderen.
775.   GERARD (GERRIT AERNT) BOOTH {i3188} (Machteld's 8 maal achter-neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruid Gijsbertsdr van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 279.
Gerard (Gerrit Aernt) huwde 2 maal. Hij huwde met Geertruijd van Couwenhoven en Cornelia van Teijlingen.
776.   GEERTRUIJD VAN COUWENHOVEN {i3191} (Machteld's Vrouw van 8 maal achter-neef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren in 1543, in Den Haag. Geertruijd is gestorven in 1575, ongeveer 32 jaar oud. Zij werd begraven in Alkmaar.
Gerard (Gerrit Aernt) Booth huwde Geertruijd van Couwenhoven. Zij kregen vijf kinderen:
Geertruyd Booth
Martina Booth in r1565
Arent Booth in 1567
Maris Booth in r1569
Godefroy Booth in 1571
Deze familie wordt getoond als stamboom 312.
777.   CORNELIA VAN TEIJLINGEN {i3198} (Machteld's Vrouw van 8 maal achter-neef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren op 28 februari 1548, in Alkmaar.
Gerard (Gerrit Aernt) Booth huwde Cornelia van Teijlingen, ouder dan 27 jaar, na 1575. Zie stamboom 313.
Noot:  9 kinderen.
778.   AGATHA BOOTH {i3189} (Machteld's 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruid Gijsbertsdr van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 279.
779.   WILLEM VAN ZUYLEN VAN NIEVELT {i3200} (Machteld's Echtgenoot van 8 maal achter-nicht, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren in 1538, in Utrecht. Willem is gestorven op 28 oktober 1608, ongeveer 70 jaar oud, in Den Haag.
Noot:  schout van Dordrecht, balliuw van Zuyt-Hollant (1577), later drost van Muyden, balliuw van Goyland, gezant in Engeland

zoon van Willem van Zuijlen van Nijevelt (1505 Utrecht - 1543), zoon van Frederik van Zuijlen van Nijevelt. Willem trouwde in 1532 in Utrecht met Agnes Foeijt (1511 Utrecht - 1562), dochter van Willem Foeijt (1484 Utrecht) en Agatha van Hoove (1488 Utrecht). Willem hertrouwde met Catharina Ram en later met Agnes Seraets.

Agatha van Hooft van Zijl Anthonisdr, overleden na 1528.
dochter van Anthonis van Hoove van Zijl Aerntsz en Agnes Jacobsdr Poth.
getrouwd ca 1490 met Willem Foeyt Heere van Papendorp, geboren 1484
Volgens Booth:
"Joffr. Aecht Anthonis dochter van Hove, wed. van Willem Foeyt: Willem, Joffr. Elsabe, ende Joffr. Agniet Foeyt haer kinderen." Lamberti 1523
"Joffr. Aecht Willem Foeyten wed. voor haer selven ende voor Lambert, Anthonis, Willem, Joffr. Elsabe ende Joffr. Agniet Foeyt haer kinderen transporteert Peter Hendricksß van daell. etc. ut supra, b. - Schep. oud-reg- dinsdag onser vrouwen avont assumptio. 1526.
"Joffr. Aecht Willem Foeyt wed. transporteert Peter Hendricksß van Daell de brouwer, de huysinge ontrent de Smebrugh aen`t oostsyde van`t grafte, soo die Goyert Meyns (die brouwer) te bewonen plach. ibid: Lamberti 1526 (?)
"Joffr. Aecht Willem Foeyten wed.; ibid:... den 1. Dec. 1528.".

Willem van Zuylen van Nievelt huwde Agatha Booth. Zij kregen een zoon:
Frederik van Zuylen van Nievelt
Deze familie wordt getoond als stamboom 314.

Generatie van Heyndrick's Kleinkinderen

780.   ROMBOUT VAN STEYNEMOLEN {i382} (Machteld's Vader) werd geboren in 1491, in Mechelen. Rombout is gestorven op 9 september 1541, ongeveer 50 jaar oud, in Mechelen.
Noot:  Ook Rombaut van Steenemeulen of Rumoldus van Stenemola genoemd.
- substituut-griffier van het Hof van Holland in 1532 (Memorialen Rosa LIX)
- secretaris onbezoldigd 1531-1541 (Memorialen Rosa LXIII).

781.   LUYTGARD PIETERSDR SANDELIJN {i1586} (Machteld's Moeder) werd geboren rond 1502 als kind van Pieter Adriaensz Sandelijn en Maria Oem, zoals getoond in stamboom 280. Luytgard Pietersdr is gestorven op 31 juli 1557, ongeveer 55 jaar oud. Zij werd begraven op 2 augustus 1557.
Rombout van Steynemolen, ongeveer 42 jaar oud, huwde Luytgard Pietersdr Sandelijn, ongeveer 31 jaar oud, in 1533. Zij kregen twee dochters:
Luytgard van Steynemolen
Machteld van Steynemolen in 1534
Deze familie wordt getoond als stamboom 315.
782.   CORNELIS PIETERSZ SANDELIJN {i1589} (Machteld's Oom) werd geboren rond 1506 als kind van Pieter Adriaensz Sandelijn en Maria Oem, zoals getoond in stamboom 280. Cornelis Pietersz is gestorven op 7 november 1558, ongeveer 52 jaar oud.
Noot:  kerkmr. 1542/'43, 1543/'44 en 1547 (F. Beelaerts van Blokland, Het geslacht Sandelijn, Ned. Leeuw 1903 kol. 273), secretaris van het Hof van Holland 1540-1558 (onbezoldigd, Memorialen Rosa LXIII).; ontvanger van de tol te Gorinchem (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 494 fol. 192 en 286vo.).
783.   JACOMYNE FRANSDR VAN DER MEER {i1590} (Machteld's Tante via huwelijk) werd geboren rond 1505 als kind van Frank Pieters van der Meer en Clara Jans van Berendrecht, zoals getoond in stamboom 403.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacomyne Fransdr van der Meer"]
Cornelis Pietersz Sandelijn huwde Jacomyne Fransdr van der Meer. Zij kregen vijf kinderen:
Pieter Sandelijn
Maria Sandelijn
Josina Sandelijn in r1540
Liedewij Sandelijn in r1540
Cornelis Sandelijn in r1545
Deze familie wordt getoond als stamboom 316.
784.   ADRIANA SANDELIJN {i2787} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Gerrit Adriaensz Sandelijn en Johanna van de Poll, zoals getoond in stamboom 281.

785.   ANNA ARENDS SANDELIJN {i1614} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1510 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machtild de Jonge, zoals getoond in stamboom 261. Anna Arends is gestorven op 9 augustus 1568, ongeveer 58 jaar oud, in 's Gravenhage.
786.   WILLEM FRANKENSZ VAN DER MEER VAN BERENDRECHT {i1615} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Frank Pieters van der Meer en Clara Jans van Berendrecht, zoals getoond in stamboom 403.
Willem Frankensz van der Meer van Berendrecht huwde Anna Arends Sandelijn. Zij kregen twee zonen:
Willem Willemsz van der Meer van Berendrecht in r1540
Arend Willemsz van der Meer van Berendrecht
Deze familie wordt getoond als stamboom 317.
787.   ADRIAEN SANDELIJN {i1622} (Machteld's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1510 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machtild de Jonge, zoals getoond in stamboom 261. Adriaen is gestorven in 1577, ongeveer 67 jaar oud.
788.   ANNA GRAVE {i1623} (Machteld's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ).
Adriaen Sandelijn huwde Anna Grave. Zij kregen een zoon:
Arent Sandelijn in r1540
Deze familie wordt getoond als stamboom 318.
789.   CORNELIA SANDELIJN {i1630} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1515 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machtild de Jonge, zoals getoond in stamboom 261. Cornelia is gestorven in 1556, ongeveer 41 jaar oud, in Antwerpen. Zij werd begraven in Antwerpen.
790.   GERARD D'ESPONEREAULT {i1631} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  Koopman te Antwerpen.
Gerard D'Esponereault huwde Cornelia Sandelijn. Zie stamboom 319.
791.   MARIA SANDELIJN {i1644} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1515 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machtild de Jonge, zoals getoond in stamboom 261. Maria is gestorven op 23 mei 1593, ongeveer 77 jaar oud, in Gent, Oostvlaanderen, België. Zij werd begraven in Gent, Oostvlaanderen, België.
792.   JUAN DARANDA {i1645} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren in Spanje.
Noot:  Spaanse koopman te Antwerpen.
Juan Daranda huwde Maria Sandelijn. Zie stamboom 320.
793.   MACHTELD SANDELIJN {i1646} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1515 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machtild de Jonge, zoals getoond in stamboom 261. Machteld is gestorven in 1559, ongeveer 44 jaar oud, in Alkmaar.
794.   JAN JACOBS PIJNSEN {i1647} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1518 als kind van Jacob Pijnsen, zoals getoond binnen stamboom 322. Hij werd begraven op 29 mei 1599 in Alkmaar.
Jan Jacobs huwde 2 maal. Hij huwde met Machteld Sandelijn en Johanna van den Abeele.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Jacobs Pijnsen"]
Jan Jacobs Pijnsen huwde Machteld Sandelijn. Zie stamboom 321.
795.   CATHARINA SANDELIJN VAN HERENTHOUT {i2952} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1540 als kind van Hieronymus Sandelijn en Catharina van de Werve, zoals getoond in stamboom 284. Catharina is gestorven op 7 april 1616, ongeveer 75 jaar oud. Zij werd begraven in Delft.
Catharina huwde 2 maal. Zij huwde met Philibert Jeronimusz van Serooskerke en Willem van Cats.
796.   PHILIBERT JERONIMUSZ VAN SEROOSKERKE {i2951} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren op 21 september 1537, in Brussel, als kind van Jeronimus Jacobsz van Serooskerke en Elisabeth Eleonora Micault, zoals getoond in stamboom 421. Philibert Jeronimusz is gestorven op 7 juli 1579, 41 jaar oud, in Antwerpen.
Philibert Jeronimusz huwde 2 maal. Hij huwde met Maria van Hogelande en Catharina Sandelijn van Herenthout.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Philibert Jeronimusz van Serooskerke"]
Noot:  was heer van Serooskerke en Popkensburg op Walcheren, van Moermont en Stavenisse; schepen van Middelburg (1562), burggraaf van Zeeland (1562), raad en rentmeester-generaal van Bewesterschelt en in 1572 gouverneur van Bergen op Zoom.
Philibert Jeronimusz van Serooskerke, 27 jaar oud, huwde Catharina Sandelijn van Herenthout, ongeveer 24 jaar oud, op 24 oktober 1564. Zij kregen vier kinderen:
Charlotte van Tuijll van Serooskerke in 1570
Hieronymus van Tuijl van Serooskerke in 1572
Hendrik (Henri) van Tuijl van Serooskerke in 1574
Philibert van Tuijl van Serooskerke in 1580
Deze familie wordt getoond als stamboom 323.
797.   WILLEM VAN CATS {i2993} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Willem van Cats huwde Catharina Sandelijn van Herenthout. Zie stamboom 324.
798.   JACOB SANDELIJN {i3008} (Machteld's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Hieronymus Sandelijn en Catharina van de Werve, zoals getoond in stamboom 284.
Jacob was de vader van een zoon:
François Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 326.
799.   JACOB AERTS SANDELIJN {i1636} (Machteld's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1529 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Janneken Werbertsdr, zoals getoond in stamboom 282.
Noot:  bastaard, geboren eind 1529.

800.   PIETER SANDELIJN {i2996} (Machteld's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Catharina Jorisdr, zoals getoond in stamboom 283.
Noot:  bastaard.

801.   JOHANNA OEM {i3363} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Reynsburgh Herberts Dochter van Cuyl, zoals getoond in stamboom 285.
802.   JAN GOVERTSZ VAN BEAUMONT {i3364} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Jan Govertsz van Beaumont huwde Johanna Oem. Zie stamboom 327.
Noot:  hadden kinders.
803.   LUCRETIA OEM {i3360} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Reynsburgh Herberts Dochter van Cuyl, zoals getoond in stamboom 285. Lucretia is gestorven in 1584.
804.   ADRIAEN DIRCKSZ CONINCK {i3365} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  Schepen in Dordrecht.
Adriaen Dircksz Coninck huwde Lucretia Oem. Zie stamboom 328.
Noot:  fondeerde te samen een Gods-huys binnen Dordrecht.
805.   ANNA OEM {i3361} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Reynsburgh Herberts Dochter van Cuyl, zoals getoond in stamboom 285.
806.   JAN BENSELIJN VAN GORICHUM {i3366} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Jan Benselijn van Gorichum huwde Anna Oem. Zie stamboom 329.
Noot:  hadden kinders.
807.   JAN OEM {i3353} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Oem en Margriet Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 286. Jan is gestorven in 1574.
Noot:  sterf sonder kinders.
808.   ALIT BESEMERS {i3357} (Machteld's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Jan Oem huwde Alit Besemers. Zie stamboom 330.
809.   ELISABETH OEM {i3354} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Oem en Margriet Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 286. Elisabeth is gestorven in 1575.
810.   CORNELIS SCHILTMANS {i3358} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1503. Cornelis is gestorven in 1535, ongeveer 32 jaar oud.
Cornelis Schiltmans huwde Elisabeth Oem. Zie stamboom 331.
Noot:  hebben kinders.
811.   ADRIANA OEM {i3355} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Oem en Margriet Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 286. Adriana is gestorven in 1584.
812.   FRANS DE GORTER VAN DELFT {i3359} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ). Frans is gestorven in 1569.
Frans de Gorter van Delft huwde Adriana Oem. Zie stamboom 332.
Noot:  hadden kinders.
813.   MARIA OEM {i3356} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Oem en Margriet Jans Dochter van Crooswijck, zoals getoond in stamboom 286. Maria is gestorven in 1529.
Noot:  sterf jonge dochter.

814.   SOPHIA OEM {i3376} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Oem en Engelken Willems Dochter van de Lindt, zoals getoond in stamboom 287. Sophia is gestorven in 1558.
815.   PIETER WOUTERSZ VANDER BURGH VAN DELFT {i3379} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Pieter Woutersz Vander Burgh van Delft huwde Sophia Oem. Zie stamboom 333.
Noot:  eene soon nagelaten.
816.   JUDITH OEM {i3377} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Oem en Engelken Willems Dochter van de Lindt, zoals getoond in stamboom 287. Judith is gestorven in 1575.
817.   CORNELIS BISSCHOP VAN ROTTERDAM {i3380} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Cornelis Bisschop van Rotterdam huwde Judith Oem. Zie stamboom 334.
Noot:  hadden een dochter.
818.   MARIA OEM {i3378} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jan Oem en Engelken Willems Dochter van de Lindt, zoals getoond in stamboom 287.
Noot:  Religieuse binnen Dordrecht.

819.   ADRIANA OEM {i3382} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob Oem en Machtelt Jacobs Dochter Heermans, zoals getoond in stamboom 288. Adriana is gestorven in 1584.
820.   MICHIEL VAN BEVEREN {i3383} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  Raedt ende Rentmeester Generael van Zuyt-Hollant.
Michiel van Beveren huwde Adriana Oem. Zie stamboom 335.
Noot:  hadden een dochter.
821.   CATHARINA OEM {i3384} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob Oem en Machtelt Jacobs Dochter Heermans, zoals getoond in stamboom 288. Catharina is gestorven op 4 mei 1588.
Catharina huwde 2 maal. Zij huwde met Gerrit Niclaessz Vander Laen van Haerlem en Gerrit Cornelissz Vander Laen.
Noot:  heeft uyt beyde houwelicken kinders naer gelaten.
822.   GERRIT NICLAESSZ VANDER LAEN VAN HAERLEM {i3386} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ). Gerrit Niclaessz is gestorven in 1573.
Noot:  by Haerlem verslagen.
Gerrit Niclaessz Vander Laen van Haerlem huwde Catharina Oem. Zie stamboom 336.
823.   GERRIT CORNELISSZ VANDER LAEN {i3387} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  Gecommiteerde Raedt van Staten in den Hage
neef van Gerrit Niclaessz, haar eerste man.

Gerrit Cornelissz Vander Laen huwde Catharina Oem. Zie stamboom 337.
824.   LUCRETIA OEM {i3385} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob Oem en Machtelt Jacobs Dochter Heermans, zoals getoond in stamboom 288.
825.   CORNELIS GIJSBERTSZ VAN SCHARLAKEN {i3388} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  Schepen in Dordrecht.
Cornelis Gijsbertsz van Scharlaken huwde Lucretia Oem. Zie stamboom 338.
Noot:  hadden kinders.
826.   DANIEL OEM {i3403} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292.
827.   MARIA BOUCQUETS {i3413} (Machteld's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Daniel Oem huwde Maria Boucquets. Zij kregen een dochter:
Maria Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 339.
828.   GEERTRUYT OEM {i3404} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292. Geertruyt is gestorven in 1594.
Geertruyt huwde 2 maal. Zij huwde met Adriaen de Vet en Adriaen Adriaensz Meusyenbrouck.
Noot:  sterf sonder kinders.
829.   ADRIAEN DE VET {i3416} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ). Adriaen is gestorven in 1571.
Noot:  Schepen in Dordrecht.
Adriaen de Vet huwde Geertruyt Oem. Zie stamboom 340.
830.   ADRIAEN ADRIAENSZ MEUSYENBROUCK {i3417} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Adriaen Meusyenbrouck, zoals getoond in stamboom 429.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adriaen Adriaensz Meusyenbrouck"]
Adriaen Adriaensz Meusyenbrouck huwde Geertruyt Oem. Zie stamboom 341.
831.   HERMAN OEM {i3405} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292. Herman is gestorven in 1563.
Noot:  Schepen in Dordrecht.
832.   CATHARINA ADRIAENSDR MEUSYENBROUCK {i3418} (Machteld's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Adriaen Meusyenbrouck, zoals getoond in stamboom 429.
Herman Oem huwde Catharina Adriaensdr Meusyenbrouck in 1559. Zij kregen twee kinderen:
Adriana Oem
Herman Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 342.
833.   WILLEM OEM {i3406} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292. Willem is gestorven in 1579.
Noot:  was geweest Borgemeester van Rotterdam. Hy sterf sonder kinders.
834.   ELISABETH CORSTIAENS KARRE {i3430} (Machteld's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  van Rotterdam.
Willem Oem huwde Elisabeth Corstiaens Karre. Zie stamboom 343.
835.   MARIA OEM {i3407} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292.
Noot:  sterf jonge dochter 1556. oudt 20 jaren.

836.   CORNELIS OEM {i3408} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292.
Noot:  Doctor in beyde Rechten, Raedt des Koninghs in den Hove van Holland, 1575.
837.   GELLIA VAN HOTOMA VAN OLFERDA {i3431} (Machteld's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  des Presidents Viglii naeste michte.
Cornelis Oem huwde Gellia van Hotoma van Olferda in 1565. Zij kregen veertien kinderen:
Ida Oem
Clementia Oem
Maria Oem
Volckard Oem
Herman Oem
Jetsia Oem
Viglius Oem
Anna Oem
Gerrit Oem
Daniel Oem
Wilhelmina Oem
Johanna Oem
Georgius Oem
Geertruyt Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 344.
838.   MARIA OEM {i3409} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292. Maria is gestorven in mei 1592.
839.   CORNELIS AEDRIAENSZ MEUSYENBROUCK {i3462} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Adriaen Meusyenbrouck, zoals getoond in stamboom 429. Cornelis Aedriaensz is gestorven in december 1592.
Noot:  Schepen in Dordrecht.
Cornelis Aedriaensz Meusyenbrouck huwde Maria Oem in 1561. Zie stamboom 345.
Noot:  hadden kinders.
840.   JAN (JOHAN) OEM {i3410} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292.
841.   ELEONORA JANSDR VAN SLINGELANT {i3464} (Machteld's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Jan (Johan) Oem huwde Eleonora Jansdr van Slingelant in 1570. Zij kregen zes kinderen:
Johan Oem
Wilhelmina Oem
Daniel Oem
Herman Oem
Barbara Oem
Wilhelmina Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 346.
842.   ANNA OEM {i3411} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292. Anna is gestorven in 1586.
Noot:  Religieuse in St. Aechten Clooster tot Delft.

843.   MACHTELD OEM {i3412} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Wilhelmina Jans Dochter van Alblas Vander Myle, zoals getoond in stamboom 292. Machteld is gestorven in 1625.
844.   DAMAS BARTHOUTSZ {i3463} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  Ambachts-heer van Sandelijn, eertijdts 1572. Schepen in Dordrecht.
Damas Barthoutsz huwde Machteld Oem. Zie stamboom 347.
Noot:  hadden kinders.
845.   AERNT COEBEL {i3095} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth, zoals getoond in stamboom 299. Aernt is gestorven op 31 maart 1568.
Noot:  advocaat aan den Hove van Hollant, ontvanger-generael der Staten van Hollant.
846.   JOHANNA VAN OUDHEUSDEN {i3100} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Jan Jansz van Oudheusden en Margriet Steenwech, zoals getoond binnen stamboom 348.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna van Oudheusden"]
Aernt Coebel huwde Johanna van Oudheusden. Zie stamboom 348.
847.   ANNA COEBEL {i3096} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth, zoals getoond in stamboom 299.
848.   NICOLAUS GRUDIUS {i3103} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Nicolaas Everaerts en Elisabeth de Bladele of du Blioul, zoals getoond binnen stamboom 349.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Nicolaus Grudius"]
Noot:  griffier van de Orde van het Gulden Vlies, secretaris bij de Geheime Raad.
Nicolaus Grudius huwde Anna Coebel. Zie stamboom 349.
849.   MAGDALENA COEBEL {i3097} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth, zoals getoond in stamboom 299.
850.   GERRIT VAN VALCKESTEYN {i3106} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren op 25 juli 1498, in Geervliet, als kind van Gillis Willemsz van Valckesteyn en Machteld Dedel, zoals getoond binnen stamboom 350.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit van Valckesteyn"]
Noot:  ambachtsheer van Rijsoord en Strevelshoek.
Gerrit van Valckesteyn huwde Magdalena Coebel. Zie stamboom 350.
851.   PHILIPS COEBEL {i3098} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth, zoals getoond in stamboom 299. Philips is gestorven op 17 november 1566 in Osnabruck, Duitsland.
Noot:  beroep: keizerlijke raad in het Kammergericht te Spiers, raad van Philips II vermoedelijk 1563-1565.
852.   JOHANNA DE BOISOT {i3107} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Pierre de Boisot en Louise de Tisnacq, zoals getoond binnen stamboom 352.
Johanna huwde 2 maal. Zij huwde met Philips Coebel en David van Valckesteyn.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna de Boisot"]
Philips Coebel huwde Johanna de Boisot. Zie stamboom 351.
853.   PIETER COEBEL {i3099} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Nicolaas Coebel en Machteld Aertsdr Booth, zoals getoond in stamboom 299.
Noot:  1 december 1529 beleend Teilingen.

854.   DOMINICUS BOOTH {i3122} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Vranck Aertsz Booth en Christina van Oudshoorn, zoals getoond in stamboom 304.
855.   CATHARINA JACOBSDR VAN MONTFOORT {i3123} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1518 als kind van Jacob van Montfoort en Dirkje Boelen van Lindenberg, zoals getoond binnen stamboom 353. Catharina Jacobsdr is gestorven in 1605, ongeveer 87 jaar oud, in 's Gravenhage.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catharina Jacobsdr van Montfoort"]
Noot:  Ze maakte voor de Haagse notaris Joost van Rijn op 15-03-1605 een schikking, de testatrice verklaart dat op grond van wettige redenen en om beter gedaen als gelaten verkocht te hebben ’t groote huijs en erve staende in de Noord eynde van den Hage, mitsgaders de wooninge en landen genaempt Jeroenen woninck gelegen aan den Zijdtwint, met uitkering van het provenu aan haar kinderen. Volgt tenslotte in het testament van het echtpaar daargelaten de nodige dreigementen tegen mogelijke ongehoorzame erfgenamen, een regeling over een levenslang vruchtgebruik ten gunste van zijn huisvrouw enz.

Bron: Gens Nostra 1978 pag. 238/239.

Dominicus Booth huwde Catharina Jacobsdr van Montfoort. Zij kregen veertien kinderen:
Christina Booth
Maria Booth
Josina Booth
Vranck Booth
Margaritha Booth
Jan Booth
Catharina Booth
Jacobmina Booth
Dominicus Booth
Floris Booth
Arent Booth
Jacob Booth
Beatrix Booth
Magteld Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 353.
856.   WILLEM OEM {i3305} (Machteld's 4 maal achter-neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Josina Willems Dochter Stoop, zoals getoond in stamboom 305.
Noot:  Seste ende leste Heere van Papendrecht geworden, 1570. Sterft ongehijlickt ende hebben sijne Erfghenamen de voorsz. Heerlickheyds by spadestekinghe verlaten, aen het ghemeen Lande van den Alblasser-waerdt, nae dat de Heerlickheyds van Papendrecht onder de Oemelingen geweest was 98. jaren.

857.   ANNA OEM {i3306} (Machteld's 4 maal achter-nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Tielman Oem en Josina Willems Dochter Stoop, zoals getoond in stamboom 305.
Noot:  werde acht dagen naer dat sy getrout hadde geweest begraven.
858.   PAULUS EXALTO VAN GORRICHUM {i3307} (Machteld's Echtgenoot van 4 maal achter-nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Paulus Exalto van Gorrichum huwde Anna Oem. Zie stamboom 354.
859.   GEERTRUYD BOOTH {i3192} (Machteld's 9 maal achter-nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Geertruijd van Couwenhoven, zoals getoond in stamboom 312. Geertruyd is gestorven in 1629.

860.   MARTINA BOOTH {i3193} (Machteld's 9 maal achter-nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1565, in Den Haag, als kind van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Geertruijd van Couwenhoven, zoals getoond in stamboom 312. Martina is gestorven in juni 1632, ongeveer 66 jaar oud, in Den Haag.

861.   ARENT BOOTH {i3194} (Machteld's 9 maal achter-neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1567, in Den Haag, als kind van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Geertruijd van Couwenhoven, zoals getoond in stamboom 312. Arent is gestorven in Frankrijk.

862.   MARIS BOOTH {i3195} (Machteld's 9 maal achter-neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1569, in Den Haag, als kind van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Geertruijd van Couwenhoven, zoals getoond in stamboom 312.

863.   GODEFROY BOOTH {i3196} (Machteld's 9 maal achter-neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1571, in Den Haag, als kind van Gerard (Gerrit Aernt) Booth en Geertruijd van Couwenhoven, zoals getoond in stamboom 312. Godefroy is gestorven in 1625, ongeveer 54 jaar oud, in Londen, Engeland.
864.   CHRISTINA VAN LOON {i3197} (Machteld's Vrouw van 9 maal achter-neef, 1 gen. verwijderd, ).
Godefroy Booth huwde Christina van Loon. Zie stamboom 355.
Noot:  5 kinderen.
865.   FREDERIK VAN ZUYLEN VAN NIEVELT {i3201} (Machteld's 9 maal achter-neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Willem van Zuylen van Nievelt en Agatha Booth, zoals getoond in stamboom 314.

Generatie van Heyndrick's Achterkleinkinderen

866.   LUYTGARD VAN STEYNEMOLEN {i1612} (Machteld's Zus) werd geboren als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Pietersdr Sandelijn, zoals getoond in stamboom 315.

867.   PIETER SANDELIJN {i2999} (Machteld's Neef) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Sandelijn en Jacomyne Fransdr van der Meer, zoals getoond in stamboom 316.

868.   MARIA SANDELIJN {i2997} (Machteld's Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Sandelijn en Jacomyne Fransdr van der Meer, zoals getoond in stamboom 316. Maria is gestorven in 1561.
Noot:  jong gestorven.

869.   JOSINA SANDELIJN {i1637} (Machteld's Nicht) werd geboren rond 1540 als kind van Cornelis Pietersz Sandelijn en Jacomyne Fransdr van der Meer, zoals getoond in stamboom 316. Josina is gestorven op 1 mei 1626, ongeveer 85 jaar oud, in 's Gravenhage.
Josina huwde 2 maal. Zij huwde met Johan Booth (haar 8 maal achter-neef, 2 gen. verwijderd,) en Jan van Rivieren.
Johan Booth huwde Josina Sandelijn. Zij kregen twee dochters:
Jacobmina Booth
Clara Booth
Deze familie wordt getoond als stamboom 309.
870.   JAN VAN RIVIEREN {i2998} (Machteld's Echtgenoot van nicht).
Jan van Rivieren huwde Josina Sandelijn. Zie stamboom 356.
871.   LIEDEWIJ SANDELIJN {i1639} (Machteld's Nicht) werd geboren rond 1540 als kind van Cornelis Pietersz Sandelijn en Jacomyne Fransdr van der Meer, zoals getoond in stamboom 316. Liedewij is gestorven in 1608, ongeveer 68 jaar oud.
Liedewij huwde 2 maal. Zij huwde met Jacob du Quesnoy en Jan van Bekercke.
872.   JACOB DU QUESNOY {i1640} (Machteld's Echtgenoot van nicht) werd geboren rond 1540. Jacob is gestorven in maart 1576, ongeveer 35 jaar oud, in Utrecht.
Noot:  1565 procureur generaal
1574 raadsheer Hof van Holland.

Jacob du Quesnoy huwde Liedewij Sandelijn. Zie stamboom 357.
873.   JAN VAN BEKERCKE {i1641} (Machteld's Echtgenoot van nicht).
Noot:  burgemeester van Middelburg.
Jan van Bekercke huwde Liedewij Sandelijn. Zie stamboom 358.
874.   CORNELIS SANDELIJN {i1632} (Machteld's Neef) werd geboren rond 1545 als kind van Cornelis Pietersz Sandelijn en Jacomyne Fransdr van der Meer, zoals getoond in stamboom 316. Cornelis is gestorven rond 1585, ongeveer 40 jaar oud.
Cornelis huwde 2 maal. Hij huwde met Margaretha Cornelisdr van Beaumont en Josina Huygen.
Noot:  1560 beleend als enige zoon van zijn overleden vader
thesaurier generaal van den oorloge in Hollands zuiderkwart.

875.   MARGARETHA CORNELISDR VAN BEAUMONT {i1633} (Machteld's Vrouw van neef) werd geboren rond 1545. Margaretha Cornelisdr is gestorven in 1639, ongeveer 94 jaar oud.
Cornelis Sandelijn huwde Margaretha Cornelisdr van Beaumont. Zij kregen een zoon:
Cornelis Sandelijn in r1580
Deze familie wordt getoond als stamboom 359.
876.   JOSINA HUYGEN {i3000} (Machteld's Vrouw van neef).
Noot:  weduwe van Jacob Splinter.
Cornelis Sandelijn huwde Josina Huygen. Zie stamboom 360.
877.   WILLEM WILLEMSZ VAN DER MEER VAN BERENDRECHT {i2939} (Machteld's Achterneef) werd geboren rond 1540, in Delft, als kind van Willem Frankensz van der Meer van Berendrecht en Anna Arends Sandelijn, zoals getoond in stamboom 317. Willem Willemsz is gestorven op 18 november 1614, ongeveer 74 jaar oud, in Zierikzee.
878.   ANNA JACOBSDR VAN CAMPEN {i2940} (Machteld's Vrouw van achterneef) werd geboren rond 1560, in Veere. Anna Jacobsdr is gestorven op 27 december 1629, ongeveer 69 jaar oud, in Veere.
Willem Willemsz van der Meer van Berendrecht, ongeveer 50 jaar oud, huwde Anna Jacobsdr van Campen, ongeveer 30 jaar oud, op 25 augustus 1590 in Veere. Zij kregen een dochter:
Anna Willemsdr van der Meer van Berendrecht in v1594
Deze familie wordt getoond als stamboom 361.
879.   AREND WILLEMSZ VAN DER MEER VAN BERENDRECHT {i2929} (Machteld's Achterneef) werd geboren als kind van Willem Frankensz van der Meer van Berendrecht en Anna Arends Sandelijn, zoals getoond in stamboom 317.
Noot:  advocaat voor het Hof van Holland.
880.   AGNIETA VAN DER BURCH {i2930} (Machteld's Vrouw van achterneef).
Arend Willemsz van der Meer van Berendrecht huwde Agnieta van der Burch. Zij kregen een zoon:
Franc van der Meer van Berendrecht
Deze familie wordt getoond als stamboom 362.
881.   ARENT SANDELIJN {i1624} (Machteld's Achterneef) werd geboren rond 1540 als kind van Adriaen Sandelijn en Anna Grave, zoals getoond in stamboom 318. Arent is gestorven op 28 september 1607, ongeveer 67 jaar oud, in Roermond, Limburg, NL.
Noot:  wordt ook Arnoult genoemd; raadsheer van Gelder in Roermond; 1576 schepen Amsterdam; 1576 raadsheer hof van Holland.
882.   GEERTRUIJD GERRITSDR TEEUS {i1625} (Machteld's Vrouw van achterneef).
Arent Sandelijn huwde Geertruijd Gerritsdr Teeus. Zij kregen drie kinderen:
Baerte Sandelijn in r1540
Anna Sandelijn in r1575
Gerard Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 363.
883.   CHARLOTTE VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKE {i2950} (Machteld's Achternicht) werd geboren in 1570 als kind van Philibert Jeronimusz van Serooskerke en Catharina Sandelijn van Herenthout, zoals getoond in stamboom 323. Charlotte is gestorven in 1629, ongeveer 59 jaar oud.
884.   ABEL ANTHONIUSZ VAN CATS {i2949} (Machteld's Echtgenoot van achternicht) werd geboren rond 1540. Abel Anthoniusz is gestorven in 1606, ongeveer 66 jaar oud.
Noot:  van Cats oog geschreven als van Katz.
Abel Anthoniusz van Cats huwde Charlotte van Tuijll van Serooskerke. Zij kregen een dochter:
Catharina Abelsdr van Cats in r1600
Deze familie wordt getoond als stamboom 364.
885.   HIERONYMUS VAN TUIJL VAN SEROOSKERKE {i2989} (Machteld's Achterneef) werd geboren op 8 september 1572, in Antwerpen, als kind van Philibert Jeronimusz van Serooskerke en Catharina Sandelijn van Herenthout, zoals getoond in stamboom 323. Hieronymus is gestorven op 30 september 1605, 33 jaar oud.

886.   HENDRIK (HENRI) VAN TUIJL VAN SEROOSKERKE {i2990} (Machteld's Achterneef) werd geboren op 21 mei 1574 als kind van Philibert Jeronimusz van Serooskerke en Catharina Sandelijn van Herenthout, zoals getoond in stamboom 323. Hendrik (Henri) is gestorven op 26 mei 1627, 53 jaar oud.

887.   PHILIBERT VAN TUIJL VAN SEROOSKERKE {i2991} (Machteld's Achterneef) werd geboren in 1580 als kind van Philibert Jeronimusz van Serooskerke en Catharina Sandelijn van Herenthout, zoals getoond in stamboom 323. Philibert is gestorven in 1639, ongeveer 59 jaar oud.

888.   FRANÇOIS SANDELIJN {i3009} (Machteld's Achterneef) werd geboren als kind van Jacob Sandelijn, zoals getoond in stamboom 326.
François was de vader van een zoon:
Jacob Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 365.
889.   MARIA OEM {i3414} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquets, zoals getoond in stamboom 339.
890.   DIRCK HENRICKSZ HOINCK {i3415} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht).
Dirck Henricksz Hoinck huwde Maria Oem. Zie stamboom 366.
Noot:  hadden kinders.
891.   ADRIANA OEM {i3420} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Herman Oem en Catharina Adriaensdr Meusyenbrouck, zoals getoond in stamboom 342. Adriana is gestorven in 1619.

892.   HERMAN OEM {i3421} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Herman Oem en Catharina Adriaensdr Meusyenbrouck, zoals getoond in stamboom 342. Herman is gestorven op 17 juli 1623.
Noot:  Heere van Meusyenbrouck.
893.   CATHARINA JANSDR BOUCQUETS {i3422} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef).
Herman Oem huwde Catharina Jansdr Boucquets in 1595. Zij kregen zes kinderen:
Catharina Oem
Margrieta Oem
Herman Oem
Wilhelmina Oem
Maria Oem
Blasius Oem van Meusyenbrouck
Deze familie wordt getoond als stamboom 367.
894.   IDA OEM {i3432} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344. Ida is gestorven in 1638.
895.   JAN VAN BYLARD {i3446} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht).
Jan van Bylard huwde Ida Oem. Zie stamboom 368.
Noot:  hadden kinders.
896.   CLEMENTIA OEM {i3433} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344. Clementia is gestorven in 1603.
897.   JACOB VERMEER {i3447} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht).
Jacob Vermeer huwde Clementia Oem. Zie stamboom 369.
Noot:  hadden een dochter.
898.   MARIA OEM {i3434} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
Noot:  sterf ongetrout 1609.

899.   VOLCKARD OEM {i3435} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
900.   BARBARA VAN MONZIMA {i3448} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef).
Noot:  uyt Vrieslant.
Volckard Oem huwde Barbara van Monzima. Zie stamboom 370.
901.   HERMAN OEM {i3436} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344. Herman is gestorven in 1600.
Noot:  Canonick in Oudenmunster tot Utrecht.

902.   JETSIA OEM {i3437} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
903.   ADRIAEN TAS {i3449} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht).
Noot:  van Middelburg.
Adriaen Tas huwde Jetsia Oem in 1609. Zie stamboom 371.
Noot:  hadden kinders.
904.   VIGLIUS OEM {i3438} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
Noot:  Doctor in beyde Rechten.
905.   JOSINA MAERTENSDR MEYSTERS {i3450} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef) werd geboren als kind van Maerten Meysters, zoals getoond binnen stamboom 372.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Josina Maertensdr Meysters"]
Viglius Oem huwde Josina Maertensdr Meysters. Zij kregen een zoon:
Martinus Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 372.
906.   ANNA OEM {i3439} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
Noot:  Joffr. in 't Vrouwen Clooster tot Utrecht.

907.   GERRIT OEM {i3440} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
Noot:  was van St. Catharijnen Orde tot Utrecht.

908.   DANIEL OEM {i3441} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
Noot:  Hopman in 's Keysers dienste geweest.
909.   JOSINA VAN LIMBURGH BY LINGEN {i3458} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef).
Daniel Oem huwde Josina van Limburgh By Lingen. Zij kregen een dochter:
Clementia Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 373.
910.   WILHELMINA OEM {i3442} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
Noot:  Bagijnken tot Braßel.

911.   JOHANNA OEM {i3443} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344. Johanna is gestorven in 1628 in den Hage.

912.   GEORGIUS OEM {i3444} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
Noot:  Priester.

913.   GEERTRUYT OEM {i3445} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Cornelis Oem en Gellia van Hotoma van Olferda, zoals getoond in stamboom 344.
914.   JOOS VAN CRANEVELT {i3461} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht).
Joos van Cranevelt huwde Geertruyt Oem in 1613. Zie stamboom 374.
Noot:  hadden kinders.
915.   JOHAN OEM {i3465} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Jan (Johan) Oem en Eleonora Jansdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 346. Johan is gestorven op 29 augustus 1603.
916.   CORNELIA GRIJPH {i3471} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef).
Johan Oem huwde Cornelia Grijph. Zij kregen twee kinderen:
Johan Oem
Eleonora Maria Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 375.
917.   WILHELMINA OEM {i3466} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Jan (Johan) Oem en Eleonora Jansdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 346. Wilhelmina is gestorven in 1604.
Noot:  sterf in 't kinder-bedde, naerlatende een dochter.
918.   WILLEM BOUCQUET {i3475} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht).
Willem Boucquet huwde Wilhelmina Oem in 1603. Zie stamboom 376.
919.   DANIEL OEM {i3470} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Jan (Johan) Oem en Eleonora Jansdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 346.
920.   MARIA BOUCQUET {i3476} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef).
Daniel Oem huwde Maria Boucquet. Zij kregen negen kinderen:
Margrieta Oem
Johan Oem
Daniel Oem
Wilhelmina Oem
Willem Oem
Leonora Oem
Johanna Oem
Herman Oem
Daniel Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 377.
921.   HERMAN OEM {i3467} (Machteld's Achter-achterneef) werd geboren als kind van Jan (Johan) Oem en Eleonora Jansdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 346.
922.   CORNELIA ANTHONIS JORDENS {i3496} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef).
Noot:  eenige dochter.
Herman Oem huwde Cornelia Anthonis Jordens op 1 mei 1605. Zij kregen negen kinderen:
Johan Oem
Anthony Oem
Leonora Oem
Wilhelmina Oem
Herman Oem
Daniel Oem
Petronella Oem
Maria Oem
Cornelis Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 378.
923.   BARBARA OEM {i3468} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Jan (Johan) Oem en Eleonora Jansdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 346.

924.   WILHELMINA OEM {i3469} (Machteld's Achter-achternicht) werd geboren als kind van Jan (Johan) Oem en Eleonora Jansdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 346.
925.   HENRICK VAN HEUMEN {i3513} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht).
Noot:  Licentiaet in de Rechten, eertijts Schepe tot 's Hertogenbosch.
Henrick van Heumen huwde Wilhelmina Oem in 1612. Zie stamboom 379.
Noot:  hadden kinders.
926.   CHRISTINA BOOTH {i3126} (Machteld's Achter-achter-achternicht) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.
927.   DIRCK HERWEIJER {i3140} (Machteld's Echtgenoot van achter-achter-achternicht).
Noot:  advocaat van den Hove van Holland; R.K. doopgetuige op 16-05-1619 in Den Haag [NL 1935 k 155].
Dirck Herweijer huwde Christina Booth. Zie stamboom 380.
928.   MARIA BOOTH {i3127} (Machteld's Achter-achter-achternicht) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.
929.   CLAES (NICOLAES) JANSZ VAN WESEL {i3141} (Machteld's Echtgenoot van achter-achter-achternicht) werd geboren rond 1546, in Dordrecht. Claes (Nicolaes) Jansz is gestorven rond 1588, ongeveer 42 jaar oud.
Claes (Nicolaes) Jansz huwde 2 maal. Hij huwde met Maria Booth en Barbara Jansdr.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Claes (Nicolaes) Jansz van Wesel"]
Noot:  brouwer, lid grootkoopmansgilde, schepen van Dordrecht 1583-1584.
Claes (Nicolaes) Jansz van Wesel huwde Maria Booth. Zij kregen een dochter:
Maria Nicolaasdr Boot van Wesel
Deze familie wordt getoond als stamboom 381.
Noot:  1613, lesten feb.: Kinnegen Gijsbrechtsdr wed. Coenraed de Masieris met haar gecoren voogd constituit Maeijken Boots wed. Nicolaes Jansz van Wesel 37 Kgld. 10 st. (de gld. a 20 st.) per jaar losrente op een huis c.a. op de hoek van Marienbornstraete en op een houttuijn ofte plaete tegenover het huis, naast de brouwerij van Dissel te Dordrecht [RA Dordt 754 fo. 17]

1614 okt. 3: Bastiaen Wouters Huysmeesters borger deser stede, vendedit Marijcken Bootsd wed. Claes Jansz van Wesel 7 Kgld. a 20 st. losrente op zijn goede in de Engelse tuynen camp binnen Dordrecht [RA Dordt 755 fo. 90v] .

930.   JOSINA BOOTH {i3128} (Machteld's Achter-achter-achternicht) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

931.   VRANCK BOOTH {i3129} (Machteld's Achter-achter-achterneef) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

932.   MARGARITHA BOOTH {i3130} (Machteld's Achter-achter-achternicht) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

933.   JAN BOOTH {i3131} (Machteld's Achter-achter-achterneef) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

934.   CATHARINA BOOTH {i3132} (Machteld's Achter-achter-achternicht) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

935.   JACOBMINA BOOTH {i3133} (Machteld's Achter-achter-achternicht) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

936.   DOMINICUS BOOTH {i3134} (Machteld's Achter-achter-achterneef) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

937.   FLORIS BOOTH {i3135} (Machteld's Achter-achter-achterneef) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

938.   ARENT BOOTH {i3136} (Machteld's Achter-achter-achterneef) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

939.   JACOB BOOTH {i3137} (Machteld's Achter-achter-achterneef) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

940.   BEATRIX BOOTH {i3138} (Machteld's Achter-achter-achternicht) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

941.   MAGTELD BOOTH {i3139} (Machteld's Achter-achter-achternicht) werd geboren als kind van Dominicus Booth en Catharina Jacobsdr van Montfoort, zoals getoond in stamboom 353.

Generatie van Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinkinderen

942.   JACOBMINA BOOTH {i2932} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Booth en Josina Sandelijn, zoals getoond in stamboom 309.
Jacobmina huwde haar achterneef, Franc van der Meer van Berendrecht.
943.   CLARA BOOTH {i2933} (Machteld's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Booth en Josina Sandelijn, zoals getoond in stamboom 309.
944.   JOANNES DE JONG {i2934} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  procureur voor het Hof van Holland, broer van Dirck de Jonge (oom van Dorothea)

naam de Jong komt ook voor als 'de Jongh' en 'de Jonge'.

Joannes de Jong huwde Clara Booth op 3 juni 1622 in Amersfoort. Zij kregen een dochter:
Dorothea Clara de Jong
Deze familie wordt getoond als stamboom 384.
Noot:  getuigen: Georgia Sandelijn, Theodorus de Jong en Franc van der Meer.
945.   CORNELIS SANDELIJN {i1634} (Machteld's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1580 als kind van Cornelis Sandelijn en Margaretha Cornelisdr van Beaumont, zoals getoond in stamboom 359.
Noot:  1585 beleend na dode van zijn vader, wordt 1611 vrij igen
1639 beleend na dode van zijn moeder met een rente uit de lenen
woonde te 's Gravenhage (ZH) NL
woonde te Leiden (ZH) NL.

946.   BARBARA JACOBSDR DE PROOST {i1635} (Machteld's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1580, in Leiden.
Cornelis Sandelijn, ongeveer 37 jaar oud, huwde Barbara Jacobsdr de Proost, ongeveer 37 jaar oud, in 1617. Zij kregen een dochter:
Emerentia Sandelijn in r1618
Deze familie wordt getoond als stamboom 385.
947.   ANNA WILLEMSDR VAN DER MEER VAN BERENDRECHT {i2941} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren voor mei 1594, in Veere, als kind van Willem Willemsz van der Meer van Berendrecht en Anna Jacobsdr van Campen, zoals getoond in stamboom 361. Anna Willemsdr is gestorven op 31 oktober 1651, ouder dan 57 jaar. Zij werd begraven in Sint Maartensdijk.
948.   GILLIS CABELIAU {i2942} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1584, in Terneuzen. Gillis is gestorven op 9 november 1631, ongeveer 47 jaar oud. Hij werd begraven in 1631 in Goes.
Gillis Cabeliau, ongeveer 38 jaar oud, huwde Anna Willemsdr van der Meer van Berendrecht, ouder dan 28 jaar, op 22 november 1622 in Veere. Zij kregen een dochter:
Johanna Gillisdr Cabeliau in r1623
Deze familie wordt getoond als stamboom 386.
949.   FRANC VAN DER MEER VAN BERENDRECHT {i2931} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Arend Willemsz van der Meer van Berendrecht en Agnieta van der Burch, zoals getoond in stamboom 362.
Noot:  advocaat voor het Hof van Holland.
Franc huwde zijn achternicht, Jacobmina Booth.
Franc van der Meer van Berendrecht huwde Jacobmina Booth. Zie stamboom 383.
950.   BAERTE SANDELIJN {i1628} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1540 als kind van Arent Sandelijn en Geertruijd Gerritsdr Teeus, zoals getoond in stamboom 363. Baerte is gestorven in 1583, ongeveer 43 jaar oud.
951.   CORNELIS GERRITS TEEUS {i1629} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1540, in Amsterdam. Cornelis Gerrits is gestorven in 1583, ongeveer 43 jaar oud.
Cornelis Gerrits Teeus huwde Baerte Sandelijn. Zie stamboom 387.
952.   ANNA SANDELIJN {i1626} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1575 als kind van Arent Sandelijn en Geertruijd Gerritsdr Teeus, zoals getoond in stamboom 363. Anna is gestorven in 1610, ongeveer 35 jaar oud, in 's Gravenhage.
953.   DIRK VAN ALKEMADE {i1627} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Dirk van Alkemade huwde Anna Sandelijn, ongeveer 33 jaar oud, in 1608. Zie stamboom 388.
954.   GERARD SANDELIJN {i2538} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Arent Sandelijn en Geertruijd Gerritsdr Teeus, zoals getoond in stamboom 363.
955.   JACOBA WESSELSDR BAM {i2638} (Machteld's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren in 1570 als kind van Wessel Cornelisz Bam en Mary Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 464. Jacoba Wesselsdr is gestorven op 5 oktober 1604, ongeveer 34 jaar oud.
Gerard Sandelijn huwde Jacoba Wesselsdr Bam, ongeveer 33 jaar oud, in augustus 1603. Zie stamboom 389.
956.   CATHARINA ABELSDR VAN CATS {i2946} (Machteld's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1600, in Delft, als kind van Abel Anthoniusz van Cats en Charlotte van Tuijll van Serooskerke, zoals getoond in stamboom 364. Catharina Abelsdr is gestorven in 1634, ongeveer 34 jaar oud. Zij werd begraven in 's Gravenhage.
957.   JOHAN JANSZ VAN HESSE {i2945} (Machteld's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1600 als kind van Jan van Hesse en Barbara van Panhuys, zoals getoond binnen stamboom 402. Johan Jansz is gestorven in 1638, ongeveer 38 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johan Jansz van Hesse"]
Johan Jansz van Hesse huwde Catharina Abelsdr van Cats. Zij kregen een zoon:
Abel Johansz van Hesse
Deze familie wordt getoond als stamboom 390.
Noot:  ondertrouw 7 Jun 1626 te 's Gravenhage.
958.   JACOB SANDELIJN {i3010} (Machteld's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van François Sandelijn, zoals getoond in stamboom 365.

959.   CATHARINA OEM {i3423} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Catharina Jansdr Boucquets, zoals getoond in stamboom 367.

960.   MARGRIETA OEM {i3424} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Catharina Jansdr Boucquets, zoals getoond in stamboom 367.

961.   HERMAN OEM {i3425} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Catharina Jansdr Boucquets, zoals getoond in stamboom 367.
Noot:  Priester.

962.   WILHELMINA OEM {i3426} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Catharina Jansdr Boucquets, zoals getoond in stamboom 367.

963.   MARIA OEM {i3427} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Catharina Jansdr Boucquets, zoals getoond in stamboom 367.
964.   JOHAN VAN DER STEEN {i3428} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Johan van der Steen huwde Maria Oem. Zie stamboom 391.
Noot:  hadden kinders.
965.   BLASIUS OEM VAN MEUSYENBROUCK {i3429} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Catharina Jansdr Boucquets, zoals getoond in stamboom 367.
Noot:  Licentiaet in de Rechten.

966.   MARTINUS OEM {i3452} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Viglius Oem en Josina Maertensdr Meysters, zoals getoond in stamboom 372.
Noot:  Doctor in beyde Rechten.
967.   MARGRIETA BOUCQUETS {i3453} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Martinus Oem huwde Margrieta Boucquets. Zij kregen vier kinderen:
Wilhelmina Oem
Cornelis Oem
Eva Oem
Martinus Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 392.
968.   CLEMENTIA OEM {i3459} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Josina van Limburgh By Lingen, zoals getoond in stamboom 373.
Noot:  getrout met haren neve.
969.   N. VAN LIMBURGH {i3460} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
N. van Limburgh huwde Clementia Oem. Zie stamboom 393.
970.   JOHAN OEM {i3472} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Cornelia Grijph, zoals getoond in stamboom 375. Johan is gestorven in 1634.
Noot:  sterf sonder kinders.
971.   ISABELLA EUGENIA VANDER PUTTEN {i3473} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Johan Oem huwde Isabella Eugenia Vander Putten. Zie stamboom 394.
972.   ELEONORA MARIA OEM {i3474} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Cornelia Grijph, zoals getoond in stamboom 375.

973.   MARGRIETA OEM {i3477} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377.
974.   JAN SIMONSZ INDER VELDE {i3478} (Machteld's Echtgenoot van achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Jan Simonsz Inder Velde huwde Margrieta Oem. Zie stamboom 395.
Noot:  hadden kinders.
975.   JOHAN OEM {i3479} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377.
Noot:  Doctor in de Rechten.
976.   ALEIDA WIELINCKS {i3480} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Johan Oem huwde Aleida Wielincks. Zij kregen zeven kinderen:
Daniel Oem
Isabella Oem
Maria Oem
Jan Oem
Margriet Oem
Geertruyt Oem
Willem Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 396.
977.   DANIEL OEM {i3488} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377. Daniel is gestorven in 1631.
Noot:  Doctor in de Rechten.

978.   WILHELMINA OEM {i3489} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377.
Noot:  Bagijnken tot Lier.

979.   WILLEM OEM {i3490} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377.
980.   GEERTRUYT VAN OOSTDIJCKE {i3491} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Willem Oem huwde Geertruyt van Oostdijcke in 1636. Zie stamboom 397.
Noot:  sonder kinders.
981.   LEONORA OEM {i3492} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377.

982.   JOHANNA OEM {i3493} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377.

983.   HERMAN OEM {i3494} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377.

984.   DANIEL OEM {i3495} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Daniel Oem en Maria Boucquet, zoals getoond in stamboom 377.

985.   JOHAN OEM {i3497} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378. Johan is gestorven op 4 februari 1661.
986.   BARBARA FRANÇOISDR VAN SLINGELANT {i3498} (Machteld's Vrouw van achter-achterneef, 1 gen. verwijderd, ). Barbara Françoisdr is gestorven op 3 augustus 1657.
Johan Oem huwde Barbara Françoisdr van Slingelant op 16 juni 1628. Zij kregen zes kinderen:
Isabella Oem
Herman Oem
Jan Oem
François Oem
Anthony Oem
Pieter Oem
Deze familie wordt getoond als stamboom 398.
987.   ANTHONY OEM {i3505} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378.
Noot:  Doctor in beyde Rechten.

988.   LEONORA OEM {i3506} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378.

989.   WILHELMINA OEM {i3507} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378.

990.   HERMAN OEM {i3508} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378.

991.   DANIEL OEM {i3509} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378.

992.   PETRONELLA OEM {i3510} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378.

993.   MARIA OEM {i3511} (Machteld's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378.

994.   CORNELIS OEM {i3512} (Machteld's Achter-achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Herman Oem en Cornelia Anthonis Jordens, zoals getoond in stamboom 378.

995.   MARIA NICOLAASDR BOOT VAN WESEL {i3143} (Machteld's Achter-achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes (Nicolaes) Jansz van Wesel en Maria Booth, zoals getoond in stamboom 381.
996.   BARTHOLOMEUS DIRCXS VAN BEVERWIJCK {i3144} (Machteld's Echtgenoot van achter-achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Bartholomeus Dircxs van Beverwijck huwde Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. Zie stamboom 399.
Noot:  hadden 6 kinderen.

Generatie van Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinkinderen

997.   DOROTHEA CLARA DE JONG {i2935} (Machteld's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Joannes de Jong en Clara Booth, zoals getoond in stamboom 384. Zij werd gedoopt op 25 februari 1624.
998.   MAXIMILIAEN BOOT {i2936} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Cornelis Boot en Helena de Pottre, zoals getoond binnen stamboom 400. Hij werd gedoopt op 19 september 1614, in Amersfoort. Hij werd begraven op 25 februari 1679 in Amersfoort.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maximiliaen Boot"]
Noot:  doopgetuigen: Dominicus de Pottre en Jacoba Boot.
Maximiliaen Boot huwde Dorothea Clara de Jong op 4 juni 1647 in 's Gravenhage. Zie stamboom 400.
999.   EMERENTIA SANDELIJN {i1642} (Machteld's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1618 als kind van Cornelis Sandelijn en Barbara Jacobsdr de Proost, zoals getoond in stamboom 385.
1000.   SEBASTIAAN VAN YPELAER {i1643} (Machteld's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1618. Sebastiaan is gestorven rond 1670, ongeveer 52 jaar oud.
Noot:  1646 kocht het goed Ypelaer bij Breda en liet er een kasteeltje
rentmeester abdy van St. Truijen (net als zijn vader).

Sebastiaan van Ypelaer, ongeveer 27 jaar oud, huwde Emerentia Sandelijn, ongeveer 27 jaar oud, op 10 september 1645. Zie stamboom 401.
1001.   JOHANNA GILLISDR CABELIAU {i2943} (Machteld's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1623, in Veere, als kind van Gillis Cabeliau en Anna Willemsdr van der Meer van Berendrecht, zoals getoond in stamboom 386. Johanna Gillisdr is gestorven in 1705, ongeveer 82 jaar oud, in Piershil.
Johanna Gillisdr huwde haar achter-achter-achterneef, Abel Johansz van Hesse.
1002.   ABEL JOHANSZ VAN HESSE {i2944} (Machteld's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Jansz van Hesse en Catharina Abelsdr van Cats, zoals getoond in stamboom 390.
Abel Johansz huwde zijn achter-achter-achternicht, Johanna Gillisdr Cabeliau.
Abel Johansz van Hesse huwde Johanna Gillisdr Cabeliau, ongeveer 29 jaar oud, op 2 februari 1653 in Dalem (Gorinchem). Zie stamboom 402.
1003.   WILHELMINA OEM {i3454} (Machteld's Achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Martinus Oem en Margrieta Boucquets, zoals getoond in stamboom 392.

1004.   CORNELIS OEM {i3455} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Martinus Oem en Margrieta Boucquets, zoals getoond in stamboom 392.

1005.   EVA OEM {i3456} (Machteld's Achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Martinus Oem en Margrieta Boucquets, zoals getoond in stamboom 392.

1006.   MARTINUS OEM {i3457} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Martinus Oem en Margrieta Boucquets, zoals getoond in stamboom 392.

1007.   DANIEL OEM {i3481} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Aleida Wielincks, zoals getoond in stamboom 396.

1008.   ISABELLA OEM {i3482} (Machteld's Achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Aleida Wielincks, zoals getoond in stamboom 396.

1009.   MARIA OEM {i3483} (Machteld's Achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Aleida Wielincks, zoals getoond in stamboom 396.

1010.   JAN OEM {i3484} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Aleida Wielincks, zoals getoond in stamboom 396.

1011.   MARGRIET OEM {i3485} (Machteld's Achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Aleida Wielincks, zoals getoond in stamboom 396.

1012.   GEERTRUYT OEM {i3486} (Machteld's Achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Aleida Wielincks, zoals getoond in stamboom 396.

1013.   WILLEM OEM {i3487} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Aleida Wielincks, zoals getoond in stamboom 396.

1014.   ISABELLA OEM {i3499} (Machteld's Achter-achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Barbara Françoisdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 398. Isabella is gestorven op 11 juni 1657.

1015.   HERMAN OEM {i3500} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Barbara Françoisdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 398.

1016.   JAN OEM {i3501} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Barbara Françoisdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 398.

1017.   FRANÇOIS OEM {i3502} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Barbara Françoisdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 398.

1018.   ANTHONY OEM {i3503} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Barbara Françoisdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 398.

1019.   PIETER OEM {i3504} (Machteld's Achter-achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Johan Oem en Barbara Françoisdr van Slingelant, zoals getoond in stamboom 398.

 

Web design: Grovon
Copyright © 2000-2012 Grovon
Alle Rechten Voorbehouden