STAMBOOM VAN HEYNDRIK (HOOGERBEETS)

10. INDIRECTE VERWANTSCHAP over GERBRANT SYBRANTSZ BUYCK
(Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter)

5e Generatie van Voorouders

573.  JACOB BUYCK (‎Gerbrant's Oudvader).
Noot:  Jacob leefde omstreeks de eerste helft van de vijftiende eeuw en woonde hoogstwaarschijnlijk te Ransdorp.
574.  N. BAM (‎Gerbrant's Oudmoeder).
Jacob Buyck huwde N. Bam. Zij kregen twee zonen:
Claes Jacobsz Buyck is gestorven na 1488
Sybrant Jacobsz Buyck is gestorven voor 1513
Deze familie wordt getoond als stamboom 219.

4e Generatie van Voorouders

575.  SYBRANT JACOBSZ BUYCK (‎Gerbrant's Betovergrootvader) werd geboren als kind van Jacob Buyck en N. Bam, zoals getoond in stamboom 219. Hij is gestorven voor 1513.
576.  CATRYN JANSDR VAN WORMER (‎Gerbrant's Betovergrootmoeder). Zij is gestorven voor 1501.
Noot:  haar wapen was in zilver drie rode kepers.
Sybrant Jacobsz Buyck huwde Catryn Jansdr van Wormer. Zij kregen vier kinderen:
Baerte Sybrantsdr Buyck
Claes Sybrantsz Buyck
Sybrant Sybrantsz Buyck is gestorven voor 1531
Dirck Sybrantsz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 220.
577.  JACOB MEYSTER (‎Gerbrant's Betovergrootvader).
Noot:  was bierbrouwer achter de Oude Kerk.
Jacob was de vader van twee dochters:
Aeltje Meyster
Aecht Meyster
Deze familie wordt getoond als stamboom 221.
578.  CLAES JACOBSZ BUYCK (‎Gerbrant's 2 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Buyck en N. Bam, zoals getoond in stamboom 219. Hij is gestorven na 1488.
Claes was de vader van drie kinderen:
Sybrant Claesz Buyck is geboren voor 1460; is gestorven voor 1531
Roel Claesz Buyck is gestorven voor 1531
N. Claesdr Buyck is gestorven voor 1520
Deze familie wordt getoond als stamboom 222.

3e Generatie van Voorouders

579.  SYBRANT SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Overgrootvader) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck en Catryn Jansdr van Wormer, zoals getoond in stamboom 220. Hij is gestorven voor 1531.
Sybrant huwde 2 maal. Hij huwde met Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh en Aeltje Meyster.
580.  AELTJE MEYSTER (‎Gerbrant's Overgrootmoeder) werd geboren als kind van Jacob Meyster, zoals getoond in stamboom 221.
Sybrant Sybrantsz Buyck huwde Aeltje Meyster. Zij kregen een zoon:
Joost Sybrantsz Buyck is geboren in 1505 in Amsterdam; is gestorven op 10 februari 1588 in Leiden
Deze familie wordt getoond als stamboom 223.
581.  MEYNS (CLEMENTIA) VAN DEN BERGE OF VAN DER BURGH (‎Gerbrant's Vrouw van overgrootvader).
Sybrant Sybrantsz Buyck huwde Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Sybrantsz Buyck is gestorven op 18 november 1562 in Amsterdam
Nel Sybrantsdr Buyck is gestorven op 1 augustus 1558 in Amsterdam
Jacob Sybrantsz Buyck is gestorven voor 1561
Jan Sybrantsz Buyck is geboren voor 1522
Geertruy Sybrantsdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 224.
582.  POMPEJUS OCCO (‎Gerbrant's Overgrootvader).
583.  GERBRICH CLAES JACOB MAERTGENSZ (‎Gerbrant's Overgrootmoeder).
Pompejus Occo huwde Gerbrich Claes Jacob Maertgensz. Zij kregen een dochter:
Ballichie Occo is geboren op 13 september 1510 in Amsterdam; is gestorven op 21 mei 1575 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 239.
584.  BAERTE SYBRANTSDR BUYCK (‎Gerbrant's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck en Catryn Jansdr van Wormer, zoals getoond in stamboom 220.
585.  YSBRANT JANSZ HOLLESLOOT (‎Gerbrant's Oud-oudoom via huwelijk).
Ysbrant Jansz Hollesloot huwde Baerte Sybrantsdr Buyck. Zij kregen zeven kinderen:
Jan Ysbrantsz Hollesloot
Cornelis Ysbrantsz Hollesloot
Jan Ysbrantsz Hollesloot
Tryn Ysbrantsdr Hollesloot
Aechien Ysbrantsdr Hollesloot
Wijnanda Ysbrantsdr Hollesloot
Maria Ysbrantsdr Hollesloot
Deze familie wordt getoond als stamboom 225.
586.  CLAES SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck en Catryn Jansdr van Wormer, zoals getoond in stamboom 220.
Claes was de vader van een zoon:
Claes Claesz Buyck is gestorven na 1511
Deze familie wordt getoond als stamboom 226.
587.  DIRCK SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck en Catryn Jansdr van Wormer, zoals getoond in stamboom 220.
Noot:  was monnik.

588.  AECHT MEYSTER (‎Gerbrant's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jacob Meyster, zoals getoond in stamboom 221.
589.  YSBRANT GERRITSZ BARCHMAN (‎Gerbrant's Oud-oudoom via huwelijk).
Ysbrant Gerritsz Barchman huwde Aecht Meyster. Zie stamboom 227.

590.  SYBRANT CLAESZ BUYCK (‎Gerbrant's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren voor 1460 als kind van Claes Jacobsz Buyck, zoals getoond in stamboom 222. Hij is gestorven voor 1531.
Noot:  was getrouwd want "Zybrant Boijcken kinderen" hadden land te Monnickendam, Edam en Weesp in 1504. Sybrant was "schipheer" evenals zijn broer Roel.

591.  ROEL CLAESZ BUYCK (‎Gerbrant's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Jacobsz Buyck, zoals getoond in stamboom 222. Hij is gestorven voor 1531.
Roel was de vader van twee zonen:
Jan Roelofsz Buyck is gestorven na 1540
Roel Roelofsz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 228.
592.  N. CLAESDR BUYCK (‎Gerbrant's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Jacobsz Buyck, zoals getoond in stamboom 222. Zij is gestorven voor 1520.
593.  JACOB IN 'T PARADYS (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht, 3 gen. verwijderd, ).
Jacob in 'T Paradys huwde N. Claesdr Buyck. Zij kregen een zoon:
Claes in 'T Paradys
Deze familie wordt getoond als stamboom 229.

2e Generatie van Voorouders

594.  JOOST SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Grootvader) werd geboren in 1505, in Amsterdam, als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Aeltje Meyster, zoals getoond in stamboom 223. Hij is gestorven op 10 februari 1588, ongeveer 82 jaar oud, in Leiden. Hij werd begraven op 14 februari 1588 in Amsterdam.
Noot:  Burgemeester van Amsterdam in de jaren 1549-1550, 1552, 1554, 1556, 1559, 1561, 1565, 1567, 1569-1570, 1572, 1574-1577.

Joost Sybrantsz. Buyck was de laatste Katholieke burgemeester van Amterdam voor de Alteratie.

Nadat in 1566 de Beeldenstorm had plaatsgevonden en Protestantse erediensten zowel buiten
als binnen in de stad waren toegestaan, besloot het Stadsbestuur het jaar erop alle Protestantse
diensten weer te verbieden. Hierdoor ontvluchtten veel mensen de stad, waaronder handelaren
en intellectuelen, waarna Amsterdam een grauwe periode van onderdrukking en armoede ten
deel viel.

De uiteindelijke religieuze en bestuurlijke omwenteling vond plaats op 26 mei 1578.
Onder aanvoering van de Schutterijen bezette de bevolking het Stadhuis op de Dam.
De bestuurders en de religieuze leiders werden de stad uit gevaren en mochten
bij de Diemerzeedijk weer aan land komen.

Vier nieuwe burgemeesters werden gekozen, allen voormalige leiders van de Amsterdamse
Protestantse Gemeente in 1566, het zgn. Wonderjaar.

De dag erop vond een tweede beeldenstorm plaats in De Oude Kerk.

En op 29 mei 1578 werd hier uiteindelijk de eerste Protestantse Eredienst gehouden.
Voorlopig werd het Katholieke geloof nog gedoogd; De Nieuwe Kerk bleef zelfs katholiek
tot september 1578. Dat Joost Sybrantsz. Buyck, als voormalig Katholieke burgemeester,
toch in De Oude Kerk werd begraven, toont aan dat het Katholieke geloof of in ieder
geval de katholieken zelf niet geheel uit het stadsbeeld en stadsleven waren verdwenen
en zelfs in 'het hol van de leeuw' konden worden begraven.

De predikanten van de Gereformeerde Kerken in Amsterdam waren in dienst van de Gemeente.
Pas in 1946 kreeg De Oude Kerk van Amsterdam zijn eerste vaste predikant.

De laatste Katholieke priester, die voor de Alteratie aan De Oude Kerk verbonden was,
was Jacob Buyck, de broer van burgemeester Joost Sybrantsz. Buyck.
Dit feit geeft wel aan hoezeer de politieke en geestelijke macht met elkaar waren verbonden.
Bron: Geschiedenis van Amsterdam,
Uitgeverij SUN.

595.  BALLICHIE OCCO (‎Gerbrant's Grootmoeder) werd geboren op 13 september 1510, in Amsterdam, als kind van Pompejus Occo en Gerbrich Claes Jacob Maertgensz, zoals getoond binnen stamboom 239. Zij is gestorven op 21 mei 1575, 64 jaar oud, in Amsterdam.
Joost Sybrantsz Buyck, jonger dan 24 jaar, huwde Ballichie Occo, jonger dan 19 jaar, voor 1530 in Amsterdam. Zij kregen negen kinderen:
Sybrant Joostensz Buyck is geboren in 1532 in Amsterdam; is gestorven in 1612 in Amsterdam
Cornelia Joostendr Buyck is gestorven in 1563
Claes Joostensz Buyck is geboren in 1536 in Amsterdam; is gestorven in 1595 in Amsterdam
Mary Joostendr Buyck is gestorven na 1570
Catryn Joostendr Buyck is gestorven in april 1623 in Utrecht
Aeltje Joostendr Buyck is gestorven in 1624
Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck is gestorven na 1602
Poppius Joostensz Buyck is geboren in 1550
Vroutgen Joostendr Buyck is gestorven na 1624
Deze familie wordt getoond als stamboom 230.
596.  GERBRAND KLAASZ BENNING (‎Gerbrant's Grootvader).
Gerbrand was de vader van een dochter:
Grietie Gerbrandsdr Benning
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 11.
597.  CORNELIS SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 224. Hij is gestorven op 18 november 1562 in Amsterdam.
Cornelis huwde drie maal. Hij huwde met Geerte Gerrit Valckendr, Styn Banning Frans Claes Heynenzoonsdr en Weyn Claesdr.
Noot:  1536 burgemeester van Amsterdam.
598.  GEERTE GERRIT VALCKENDR (‎Gerbrant's Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck huwde Geerte Gerrit Valckendr op 30 april 1512 in Amsterdam. Zie stamboom 231.
599.  STYN BANNING FRANS CLAES HEYNENZOONSDR (‎Gerbrant's Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck huwde Styn Banning Frans Claes Heynenzoonsdr voor 1540 in Amsterdam. Zie stamboom 232.
600.  WEYN CLAESDR (‎Gerbrant's Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck huwde Weyn Claesdr. Zij kregen twee kinderen:
Grietie Cornelisdr Buyck is gestorven na 1599
Cornelis Cornelisz Buyck is gestorven na 1599
Deze familie wordt getoond als stamboom 233.
Noot:  niet getrouwd, wel twee natuurlijke kinderen.
601.  NEL SYBRANTSDR BUYCK (‎Gerbrant's Oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 224. Zij is gestorven op 1 augustus 1558 in Amsterdam.
Noot:  Noot 18.

602.  JACOB SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 224. Hij is gestorven voor 1561.

603.  JAN SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Oudoom) werd geboren voor 1522 als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 224.

604.  GEERTRUY SYBRANTSDR BUYCK (‎Gerbrant's Oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 224.

605.  JAN YSBRANTSZ HOLLESLOOT (‎Gerbrant's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 225.
Noot:  Noot 16.

606.  CORNELIS YSBRANTSZ HOLLESLOOT (‎Gerbrant's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 225.
Noot:  Noot 16.

607.  JAN YSBRANTSZ HOLLESLOOT (‎Gerbrant's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 225.
608.  ANNA BOELENS (‎Gerbrant's Vrouw van neef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Andries Boelens en Maria Beth Jansdr, zoals getoond binnen stamboom 234.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Boelens"]
Jan Ysbrantsz Hollesloot huwde Anna Boelens. Zie stamboom 234.

609.  TRYN YSBRANTSDR HOLLESLOOT (‎Gerbrant's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 225.
Noot:  beggijn.

610.  AECHIEN YSBRANTSDR HOLLESLOOT (‎Gerbrant's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 225.
611.  WILLEM MORINEX (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Willem Morinex huwde Aechien Ysbrantsdr Hollesloot. Zie stamboom 235.

612.  WIJNANDA YSBRANTSDR HOLLESLOOT (‎Gerbrant's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 225.
613.  DIRCK OPMEER (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Dirck Opmeer huwde Wijnanda Ysbrantsdr Hollesloot. Zie stamboom 236.

614.  MARIA YSBRANTSDR HOLLESLOOT (‎Gerbrant's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 225.
615.  JACOB CLAESZ BAM (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Jacob Claesz Bam huwde Maria Ysbrantsdr Hollesloot. Zie stamboom 237.

616.  CLAES CLAESZ BUYCK (‎Gerbrant's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Sybrantsz Buyck, zoals getoond in stamboom 226. Hij is gestorven na 1511.
Noot:  Claes was schepen van Amsterdam in 1523. Zijn wapen was in blauw een zilveren zwaan met rode bek en poten en met ontplooide vlucht, benevens een zespuntige rode ster in de linker bovenhoek.

617.  JAN ROELOFSZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Roel Claesz Buyck, zoals getoond in stamboom 228. Hij is gestorven na 1540.

618.  ROEL ROELOFSZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Roel Claesz Buyck, zoals getoond in stamboom 228.

619.  CLAES IN 'T PARADYS (‎Gerbrant's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob in 'T Paradys en N. Claesdr Buyck, zoals getoond in stamboom 229.
Noot:  houtkoper te Amsterdam.
620.  HAZE CLAESDR VAN HOORN (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Claes van Hoorn en Aleyd Albert Cantersdr, zoals getoond in stamboom 276.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Haze Claesdr van Hoorn"]
Claes in 'T Paradys huwde Haze Claesdr van Hoorn. Zij kregen een dochter:
Lijsbeth in 'T Paradys
Deze familie wordt getoond als stamboom 238.

1e Generatie van Voorouders

621.  SYBRANT JOOSTENSZ BUYCK (‎Gerbrant's Vader) werd geboren in 1532, in Amsterdam, als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230. Hij is gestorven in 1612, ongeveer 80 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op 15 augustus 1612 in Amsterdam.
Noot:  Noot 19.
622.  GRIETIE GERBRANDSDR BENNING (‎Gerbrant's Moeder) werd geboren als kind van Gerbrand Klaasz Benning, zoals getoond binnen stamboom 11.
Sybrant Joostensz Buyck, ongeveer 31 jaar oud, huwde Grietie Gerbrandsdr Benning op 29 juni 1564 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Sybrantsz Buyck
Claes Sybrantsz Buyck is geboren in 1573 in Amsterdam; is gestorven in 1633 in Amsterdam
Gerbrant Sybrantsz Buyck is geboren in 1577 in Amsterdam; is gestorven op 26 augustus 1613
Pompejus Sybrantsz Buyck
Elisabeth Sybrantsdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 239.
623.  CORNELIA JOOSTENDR BUYCK (‎Gerbrant's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230. Zij is gestorven in 1563. Zij werd begraven op 16 februari 1563 in Amsterdam.
Noot:  Noot 18.
624.  PIETER BOELENS (‎Gerbrant's Oom via huwelijk) werd geboren in 1527, in Amsterdam, als kind van Marij Pietersdr, zoals getoond binnen stamboom 240.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Boelens"]
Pieter Boelens, ongeveer 24 jaar oud, huwde Cornelia Joostendr Buyck op 16 januari 1552 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Allert Pietersz Boelens is geboren in 1560
Deze familie wordt getoond als stamboom 240.
625.  CLAES JOOSTENSZ BUYCK (‎Gerbrant's Oom) werd geboren in 1536, in Amsterdam, als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230. Hij is gestorven in 1595, ongeveer 59 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op 10 december 1595 in Amsterdam.
Noot:  Noot 18.
626.  ALIDA CLAES PELGROMS (‎Gerbrant's Tante via huwelijk). Zij is gestorven na 1595.
Claes Joostensz Buyck, ongeveer 23 jaar oud, huwde Alida Claes Pelgroms in 1559. Zij kregen drie kinderen:
Lysbeth Claesdr Buyck
Claes Claesz Buyck
Jacob Claesz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 241.
627.  MARY JOOSTENDR BUYCK (‎Gerbrant's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230. Zij is gestorven na 1570.
Noot:  overleden na 1570 en vóór 1603.
628.  WESSEL CORNELISZ BAM (‎Gerbrant's Oom via huwelijk) werd geboren als kind van Cornelis Jacobsz Bam, zoals getoond binnen stamboom 242.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wessel Cornelisz Bam"]
Wessel Cornelisz Bam huwde Mary Joostendr Buyck. Zij kregen een dochter:
Jacoba Wesselsdr Bam is geboren in 1570; is gestorven op 5 oktober 1604
Deze familie wordt getoond als stamboom 242.
629.  CATRYN JOOSTENDR BUYCK (‎Gerbrant's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230. Zij is gestorven in april 1623 in Utrecht.
630.  JACOB FICK (‎Gerbrant's Oom via huwelijk). Hij is gestorven na 1579.
Noot:  was korenkoper; overleden na 1579 en vóór 1587.
Jacob Fick huwde Catryn Joostendr Buyck voor 1557. Zie stamboom 243.
Noot:  Noot 16.
631.  AELTJE JOOSTENDR BUYCK (‎Gerbrant's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230. Zij is gestorven in 1624. Zij werd begraven op 26 oktober 1624 in Amsterdam.
Noot:  Noot 18.
632.  GEEN SYMONSZ PEEREBOOM (‎Gerbrant's Oom via huwelijk). Hij is gestorven voor 1621.
Geen Symonsz Peereboom huwde Aeltje Joostendr Buyck. Zij kregen vijf kinderen:
Petronella Peereboom
Balichje Peereboom
Aeltje Peereboom
Cornelis Peereboom
Gerrit Peereboom
Deze familie wordt getoond als stamboom 244.
633.  MEIJNSGEN (CLEMENTIA) JOOSTENDR BUYCK (‎Gerbrant's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230. Zij is gestorven na 1602.
634.  CORNELIS SYMONSZ GEENEN PEEREBOOM (‎Gerbrant's Oom via huwelijk).
Noot:  broer van Geen Symonsz Peereboom.
Cornelis Symonsz Geenen Peereboom huwde Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck. Zij kregen vier kinderen:
Balichje Peereboom
Lysbeth Peereboom
Gerberich Peereboom
Simon Peereboom is gestorven voor 1623
Deze familie wordt getoond als stamboom 245.
635.  POPPIUS JOOSTENSZ BUYCK (‎Gerbrant's Oom) werd geboren in 1550 als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230.
Noot:  ook wel Pompejus genoemd; wordt evenals zijn vader op 26 mei 1578 de stad uitgezet.
636.  GRIETJE BARENTS (‎Gerbrant's Tante via huwelijk).
Poppius Joostensz Buyck huwde Grietje Barents. Zij kregen een dochter:
Anna Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 246.
Noot:  ongehuwd, maar hadden een natuurlijke dochter, genaamd Anna.
637.  VROUTGEN JOOSTENDR BUYCK (‎Gerbrant's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 230. Zij is gestorven na 1624.
Noot:  ook Veronica genoemd.

638.  GRIETIE CORNELISDR BUYCK (‎Gerbrant's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Sybrantsz Buyck en Weyn Claesdr, zoals getoond in stamboom 233. Zij is gestorven na 1599.
639.  PIETER GYSBERTSZ PLEMP (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Pieter Gysbertsz Plemp huwde Grietie Cornelisdr Buyck in 1566. Zij kregen drie zonen:
Cornelis Pietersz Buyck is geboren in januari 1563 in Amsterdam; is gestorven op 6 april 1669 in Haarlem
Cors Pietersz Plemp
Gijsbert Pietersz Plemp is geboren op 25 augustus 1574
Deze familie wordt getoond als stamboom 247.
640.  CORNELIS CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Sybrantsz Buyck en Weyn Claesdr, zoals getoond in stamboom 233. Hij is gestorven na 1599.
Cornelis huwde 2 maal. Hij huwde met Hadouwe Dircksz en Giertie Tymons.
641.  HADOUWE DIRCKSZ (‎Gerbrant's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ). Zij werd begraven op 20 december 1580 in Amsterdam.
Noot:  Noot 18.
Cornelis Cornelisz Buyck huwde Hadouwe Dircksz. Zij kregen tien kinderen:
Jacob Cornelisz Buyck is geboren op 31 december 1545 in Amsterdam; is gestorven op 8 september 1599 in Emmerik
Heynrick Cornelisz Buyck is geboren in 1551 in Amsterdam; is gestorven in 1613 in Amsterdam
Geerte Cornelisdr Buyck is geboren voor 1554 in Amsterdam
Gerrit Cornelisz Buyck is gestorven voor 1583
Adriaen Cornelisz Buyck is gestorven op 15 september 1594 in Amsterdam
Nelle Cornelisdr Buyck is geboren op 6 november 1557 in Amsterdam; is gestorven in 1593 in Amsterdam
Meynsgen Cornelisdr Buyck is geboren op 29 april 1564 in Amsterdam
Cornelis Cornelisz Buyck is geboren op 29 april 1564 in Amsterdam
Claes Cornelisz Buyck
Tobias Cornelisz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 248.
642.  GIERTIE TYMONS (‎Gerbrant's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ).
Cornelis Cornelisz Buyck huwde Giertie Tymons in maart 1583. Zie stamboom 249.

643.  LIJSBETH IN 'T PARADYS (‎Gerbrant's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes in 'T Paradys en Haze Claesdr van Hoorn, zoals getoond in stamboom 238.
644.  CLAES SYVERT JACOBSZOON (‎Gerbrant's Echtgenoot van achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Claes Syvert Jacobszoon huwde Lijsbeth in 'T Paradys in 1532 in Amsterdam. Zie stamboom 250.

Dezelfde Generatie

645.  CORNELIS SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Broer) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 239.
646.  GEERTRUYT VAN RING (‎Gerbrant's Schoonzuster) werd geboren als kind van Michael van Ring en Alithem van der Hooch, zoals getoond binnen stamboom 251. Zij is gestorven in 1679.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruyt van Ring"]
Cornelis Sybrantsz Buyck huwde Geertruyt van Ring in Leiden. Zie stamboom 251.

647.  CLAES SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Broer) werd geboren in 1573, in Amsterdam, als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 239. Hij is gestorven in 1633, ongeveer 60 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op 22 oktober 1633 in Amsterdam.
Noot:  Noot 19.

648.  POMPEJUS SYBRANTSZ BUYCK (‎Gerbrant's Broer) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 239.

649.  ELISABETH SYBRANTSDR BUYCK (‎Gerbrant's Zus) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 239.

650.  ALLERT PIETERSZ BOELENS (‎Gerbrant's Neef) werd geboren in 1560 als kind van Pieter Boelens en Cornelia Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 240.
651.  MARIA JACOBDR BAM (‎Gerbrant's Vrouw van neef).
Allert Pietersz Boelens huwde Maria Jacobdr Bam. Zie stamboom 252.

652.  LYSBETH CLAESDR BUYCK (‎Gerbrant's Nicht) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck en Alida Claes Pelgroms, zoals getoond in stamboom 241. Zij werd begraven op 13 juli 1569.

653.  CLAES CLAESZ BUYCK (‎Gerbrant's Neef) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck en Alida Claes Pelgroms, zoals getoond in stamboom 241. Hij werd begraven op 19 oktober 1612 in Amsterdam.
Noot:  Noot 18.

654.  JACOB CLAESZ BUYCK (‎Gerbrant's Neef) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck en Alida Claes Pelgroms, zoals getoond in stamboom 241. Hij werd begraven op 1 december 1600.

655.  PETRONELLA PEEREBOOM (‎Gerbrant's Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 244.
656.  SIMON WALRAVEN (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht).
Simon Walraven huwde Petronella Peereboom na 1620. Zie stamboom 253.

657.  BALICHJE PEEREBOOM (‎Gerbrant's Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 244.
658.  REIN ANTHONISZ FONTEYN (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht).
Rein Anthonisz Fonteyn huwde Balichje Peereboom in mei 1609 in Amsterdam. Zie stamboom 254.

659.  AELTJE PEEREBOOM (‎Gerbrant's Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 244.
660.  HENRICK VAN ZELLER (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht).
Henrick van Zeller huwde Aeltje Peereboom. Zie stamboom 255.

661.  CORNELIS PEEREBOOM (‎Gerbrant's Neef) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 244.

662.  GERRIT PEEREBOOM (‎Gerbrant's Neef) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 244.

663.  BALICHJE PEEREBOOM (‎Gerbrant's Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 245.
664.  FRANS CROOCK VOLCKERTSZ (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht).
Frans Croock Volckertsz huwde Balichje Peereboom. Zie stamboom 256.

665.  LYSBETH PEEREBOOM (‎Gerbrant's Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 245.

666.  GERBERICH PEEREBOOM (‎Gerbrant's Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 245.
667.  CLAES BARENTSZ VERWER (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht).
Claes Barentsz Verwer huwde Gerberich Peereboom. Zie stamboom 257.

668.  SIMON PEEREBOOM (‎Gerbrant's Neef) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 245. Hij is gestorven voor 1623.
669.  GRIETJE FOPPEN (‎Gerbrant's Vrouw van neef).
Simon Peereboom huwde Grietje Foppen. Zie stamboom 258.

670.  ANNA BUYCK (‎Gerbrant's Nicht) werd geboren als kind van Poppius Joostensz Buyck en Grietje Barents, zoals getoond in stamboom 246.
Noot:  werd op verzoek van haar vader op 3 december 1603 gelegitimeerd door de Staten.
671.  CORNELIS SOLDOU (‎Gerbrant's Echtgenoot van nicht).
Cornelis huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Buyck en Catharina van der Sterre.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Soldou"]
Cornelis Soldou huwde Anna Buyck. Zie stamboom 259.
Noot:  17 jan 1604 ondertrouw.
672.  CORNELIS PIETERSZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren in januari 1563, in Amsterdam, als kind van Pieter Gysbertsz Plemp en Grietie Cornelisdr Buyck, zoals getoond in stamboom 247. Hij is gestorven op 6 april 1669, 106 jaar oud, in Haarlem.
673.  CATRYN ADRIAENS KIES (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef) werd geboren op 2 september 1561 als kind van Adriaen Jansen Kies en Maritjen Claesdr Soutman, zoals getoond binnen stamboom 261. Zij is gestorven op 17 april 1625, 63 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catryn Adriaens Kies"]
Cornelis Pietersz Buyck, 21 jaar oud, huwde Catryn Adriaens Kies, 22 jaar oud, op 27 juli 1584 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Pieter Cornelisz Buyck is gestorven in 1647
Maria Cornelisdr Buyck
Adriaen Cornelisz Buyck is gestorven in 1663
Margaretha Cornelisdr Buyck is gestorven in 1669
Deze familie wordt getoond als stamboom 261.
674.  CORS PIETERSZ PLEMP (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren als kind van Pieter Gysbertsz Plemp en Grietie Cornelisdr Buyck, zoals getoond in stamboom 247.
675.  AAL IJMMEN (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef) werd geboren als kind van Jem Gysbertsz, zoals getoond binnen stamboom 262.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aal Ijmmen"]
Cors Pietersz Plemp huwde Aal Ijmmen op 29 oktober 1580. Zie stamboom 262.

676.  GIJSBERT PIETERSZ PLEMP (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren op 25 augustus 1574 als kind van Pieter Gysbertsz Plemp en Grietie Cornelisdr Buyck, zoals getoond in stamboom 247. Hij werd begraven op 17 december 1638 in Amsterdam.
Noot:  Noot 19.

677.  JACOB CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren op 31 december 1545, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248. Hij is gestorven op 8 september 1599, 53 jaar oud, in Emmerik.

678.  HEYNRICK CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren in 1551, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248. Hij is gestorven in 1613, ongeveer 62 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op 12 juni 1613 in Amsterdam.
Heynrick huwde 2 maal. Hij huwde met Grietie Pieters Verduyn en Lysbeth van Dulmen.
Noot:  Noot 18.
679.  GRIETIE PIETERS VERDUYN (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef). Zij is gestorven na 1661.
Heynrick Cornelisz Buyck, ongeveer 47 jaar oud, huwde Grietie Pieters Verduyn in 1598 in Amsterdam. Zie stamboom 263.
680.  LYSBETH VAN DULMEN (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef).
Heynrick Cornelisz Buyck huwde Lysbeth van Dulmen. Zij kregen een zoon:
Jacob Cornelisz Buyck is geboren op 11 februari 1600 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 264.
Noot:  Ongehuwd; Heyndrick had naast zijn huwelijk met Grietie een relatie met Lysbeth.
681.  GEERTE CORNELISDR BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht) werd geboren voor 1554, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248.
682.  STEVEN STEVENSZ (‎Gerbrant's Echtgenoot van achternicht). Hij is gestorven voor 1603.
Steven Stevensz huwde Geerte Cornelisdr Buyck. Zie stamboom 265.

683.  GERRIT CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248. Hij is gestorven voor 1583.

684.  ADRIAEN CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248. Hij is gestorven op 15 september 1594 in Amsterdam.
685.  ANNA JANS (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef) werd geboren als kind van Jan Jansz, zoals getoond binnen stamboom 267.
Anna huwde 2 maal. Zij huwde met Adriaen Cornelisz Buyck en Willem Gerritsz.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Jans"]
Adriaen Cornelisz Buyck huwde Anna Jans in 1581 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Adriaen Adriaensz Buyck
Claes Adriaensz Buyck
Haduwe Adriaensdr Buyck is geboren in 1582 in Amsterdam; is gestorven voor 1603 in Amsterdam
Jan Adriaensz Buyck is geboren in 1587 in Amsterdam; is gestorven voor 1613 in Amsterdam
Gerrit Adriaensz Buyck is geboren in 1590 in Amsterdam; is gestorven voor 1603 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 266.
Noot:  ondertrouw 13 mei.
686.  NELLE CORNELISDR BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht) werd geboren op 6 november 1557, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248. Zij is gestorven in 1593, ongeveer 35 jaar oud, in Amsterdam. Zij werd begraven op 25 juli 1593 in Amsterdam.
Noot:  Noot 18.
687.  PIETER JANSZ (‎Gerbrant's Echtgenoot van achternicht).
Noot:  bergenvaerder.
Pieter Jansz huwde Nelle Cornelisdr Buyck, ongeveer 23 jaar oud, in 1581 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Haduwe Pietersdr Jansz
Deze familie wordt getoond als stamboom 268.
Noot:  ondertrouw 21 januari.
688.  MEYNSGEN CORNELISDR BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht) werd geboren op 29 april 1564, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248.

689.  CORNELIS CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren op 29 april 1564, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248.
Noot:  Noot 4.

690.  CLAES CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248.

691.  TOBIAS CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 248.
Noot:  Tobias was in 1599 in Spanje.

1e Generatie van Nakomelingen

692.  PIETER CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies, zoals getoond in stamboom 261. Hij is gestorven in 1647.
693.  ANNA VAN VEEN (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Pieter Cornelisz Buyck huwde Anna van Veen. Zij kregen een dochter:
Weynifrida Pietersdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 269.
694.  MARIA CORNELISDR BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies, zoals getoond in stamboom 261.
Noot:  Annunciaat te Leuven.

695.  ADRIAEN CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies, zoals getoond in stamboom 261. Hij is gestorven in 1663.
696.  MARGRIET LODESTYN (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ). Zij is gestorven in 1647.
Adriaen Cornelisz Buyck huwde Margriet Lodestyn. Zij kregen vier kinderen:
Alida Buyck is gestorven in 1652
Rudolf Buyck is gestorven in 1658
Maria Buyck
Catryn Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 270.
697.  MARGARETHA CORNELISDR BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies, zoals getoond in stamboom 261. Zij is gestorven in 1669.
698.  JAN VAN NES (‎Gerbrant's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Jan van Nes huwde Margaretha Cornelisdr Buyck. Zie stamboom 271.

699.  JACOB CORNELISZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren op 11 februari 1600, in Amsterdam, als kind van Heynrick Cornelisz Buyck en Lysbeth van Dulmen, zoals getoond in stamboom 264.

700.  ADRIAEN ADRIAENSZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 266.

701.  CLAES ADRIAENSZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 266.
702.  AELTJE KALFF (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Jacob Gerritsz Kalff, zoals getoond binnen stamboom 272.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aeltje Kalff"]
Claes Adriaensz Buyck huwde Aeltje Kalff in februari 1615 in Amsterdam. Zie stamboom 272.

703.  HADUWE ADRIAENSDR BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1582, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 266. Zij is gestorven voor 1603, jonger dan 20 jaar, in Amsterdam.

704.  JAN ADRIAENSZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1587, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 266. Hij is gestorven voor 1613, jonger dan 25 jaar, in Amsterdam.
Noot:  kinderloos.

705.  GERRIT ADRIAENSZ BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1590, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 266. Hij is gestorven voor 1603, jonger dan 12 jaar, in Amsterdam.

706.  HADUWE PIETERSDR JANSZ (‎Gerbrant's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Pieter Jansz en Nelle Cornelisdr Buyck, zoals getoond in stamboom 268.
707.  HARMEN VISCH (‎Gerbrant's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Harmen Visch huwde Haduwe Pietersdr Jansz. Zie stamboom 273.

2e Generatie van Nakomelingen

708.  WEYNIFRIDA PIETERSDR BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Buyck en Anna van Veen, zoals getoond in stamboom 269.
709.  N.N. PIJL (‎Gerbrant's Echtgenoot van achternicht, 2 gen. verwijderd, ).
N.N. Pijl huwde Weynifrida Pietersdr Buyck. Zie stamboom 274.

710.  ALIDA BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Margriet Lodestyn, zoals getoond in stamboom 270. Zij is gestorven in 1652.
Noot:  Noot 20.

711.  RUDOLF BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Margriet Lodestyn, zoals getoond in stamboom 270. Hij is gestorven in 1658.
712.  EMERENTIA COECK (‎Gerbrant's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ).
Rudolf Buyck huwde Emerentia Coeck. Zij kregen vier kinderen:
Pieter Buyck is gestorven in 1700
Cornelis Buyck
Maria Buyck
Cornelia Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 275.
713.  MARIA BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Margriet Lodestyn, zoals getoond in stamboom 270.
Noot:  Noot 20.

714.  CATRYN BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Margriet Lodestyn, zoals getoond in stamboom 270.
Noot:  Noot 20.

3e Generatie van Nakomelingen

715.  PIETER BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck en Emerentia Coeck, zoals getoond in stamboom 275. Hij is gestorven in 1700.
Noot:  huwt N.N. waaruit twee dochters.

716.  CORNELIS BUYCK (‎Gerbrant's Achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck en Emerentia Coeck, zoals getoond in stamboom 275.
Noot:  Noot 3.

717.  MARIA BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck en Emerentia Coeck, zoals getoond in stamboom 275.
Noot:  Noot 3.

718.  CORNELIA BUYCK (‎Gerbrant's Achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck en Emerentia Coeck, zoals getoond in stamboom 275.
Noot:  Noot 3.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2018
laatst gewijzigd op 24 oktober 2018