STAMBOOM VAN CLAES (HOOGERBEETS)

29. INDIRECTE VERWANTSCHAP over GERRIT WILLEM ZWEERS
(Claes's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter)

6e Generatie van Voorouders

580.  WILLEM FRERICKS ALIAS 'T HEEGT - TEN RULE (‎Gerrit's Oudgrootvader). Hij werd gedoopt rond 1625, in Lintelo.
Noot:  Landbouwer op "Frericks".
581.  DERCKSKEN AENT HEEGHT (‎Gerrit's Oudgrootmoeder). Zij werd gedoopt rond 1645, in Aalten.
Willem Frericks Alias 'T Heegt - ten Rule huwde Dercksken Aent Heeght. Zij kregen een zoon:
Berent in 'T Heegt Alias Freers
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 168.
582.  BERENT AAN 'T KLEIJN HENGEVELT (‎Gerrit's Oudgrootvader). Hij werd gedoopt rond 1642, in Lintelo.
Berent was de vader van een dochter:
Lijsken Aan 'T Kleijn Hengevelt
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 168.

5e Generatie van Voorouders

583.  BERENT IN 'T HEEGT ALIAS FREERS (‎Gerrit's Oudvader) werd geboren als kind van Willem Frericks Alias 'T Heegt - ten Rule en Dercksken Aent Heeght, zoals getoond binnen stamboom 168. Hij werd gedoopt op 9 september 1666, in Aalten.
584.  LIJSKEN AAN 'T KLEIJN HENGEVELT (‎Gerrit's Oudmoeder) werd geboren als kind van Berent Aan 'T Kleijn Hengevelt, zoals getoond binnen stamboom 168. Zij werd gedoopt rond 1678, in Lintelo.
Berent in 'T Heegt Alias Freers huwde Lijsken Aan 'T Kleijn Hengevelt op 7 mei 1699 in Aalten. Zij kregen een zoon:
Jan Freers is gestorven op 16 juli 1803 in Aalten
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 168.
585.  WILLEM TEN DAM (‎Gerrit's Oudvader). Hij werd gedoopt rond 1661, in Neede.
586.  DERSKEN DOORNINCK (‎Gerrit's Oudmoeder).
Willem ten Dam huwde Dersken Doorninck rond 1703. Zij kregen een dochter:
Aaltjen ten Dam is gestorven op 13 mei 1792 in Aalten
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 169.

4e Generatie van Voorouders

587.  DERK ZWEERS (‎Gerrit's Betovergrootvader) werd geboren op 2 mei 1717, in Hardenberg.
Derk was de vader van een zoon:
Jan Bedeker Zweers is gestorven voor 1787 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 170.
588.  JAN FREERS (‎Gerrit's Betovergrootvader) werd geboren als kind van Berent in 'T Heegt Alias Freers en Lijsken Aan 'T Kleijn Hengevelt, zoals getoond binnen stamboom 168. Hij werd gedoopt op 14 april 1721, in Aalten. Hij is gestorven op 16 juli 1803 in Aalten.
589.  AALTJEN TEN DAM (‎Gerrit's Betovergrootmoeder) werd geboren als kind van Willem ten Dam en Dersken Doorninck, zoals getoond binnen stamboom 169. Zij werd gedoopt op 25 oktober 1711, in Aalten. Zij is gestorven op 13 mei 1792 in Aalten.
Jan Freers huwde Aaltjen ten Dam op 25 april 1744 in Aalten. Zij kregen een dochter:
Theodora Wilhelmina Freers is geboren op 12 april 1750 in Aalten; is gestorven op 22 maart 1825 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 168.

3e Generatie van Voorouders

590.  JAN BEDEKER ZWEERS (‎Gerrit's Overgrootvader) werd geboren als kind van Derk Zweers, zoals getoond binnen stamboom 170. Hij werd gedoopt op 9 september 1749, in Hardenberg. Hij is gestorven voor 1787 in Amsterdam.
591.  THEODORA WILHELMINA FREERS (‎Gerrit's Overgrootmoeder) werd geboren op 12 april 1750, in Aalten, als kind van Jan Freers en Aaltjen ten Dam, zoals getoond in stamboom 168. Zij is gestorven op 22 maart 1825, 74 jaar oud, in Amsterdam.
Jan Bedeker Zweers huwde Theodora Wilhelmina Freers. Zij kregen een zoon:
Gerrit Zweers is geboren op 3 februari 1784 in Amsterdam; is gestorven op 2 juni 1814 in Amsterdam
De volgende informatie wordt ook geregistreerd voor deze familie. Huwelijksaankondiging op 9 mei 1777, in Amsterdam, toen Theodora 27 jaar jaar oud was.
Deze familie wordt getoond als stamboom 169.
Noot:  Huwelijk werd op deze datum aangekondigd.
592.  JOHANNES CASPAR HALBACH (‎Gerrit's Overgrootvader) werd geboren rond 1735, in Elberfeld, Rheinland (D). Hij is gestorven op 11 maart 1821, ongeveer 85 jaar oud, in Amsterdam.
593.  JOHANNA CATRINA ENGELS (‎Gerrit's Overgrootmoeder) werd geboren rond 1735. Zij is gestorven op 4 november 1809, ongeveer 74 jaar oud, in Amsterdam.
Johannes Caspar Halbach, ongeveer 25 jaar oud, huwde Johanna Catrina Engels, ongeveer 25 jaar oud, op 10 mei 1761 in Oud Diemen. Zij kregen een dochter:
Alida Maria Halbach is geboren op 5 december 1778 in Amsterdam; is gestorven op 9 februari 1845 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 171.

2e Generatie van Voorouders

594.  GERRIT ZWEERS (‎Gerrit's Grootvader) werd geboren op 3 februari 1784, in Amsterdam, als kind van Jan Bedeker Zweers en Theodora Wilhelmina Freers, zoals getoond in stamboom 169. Hij is gestorven op 2 juni 1814, 30 jaar oud, in Amsterdam.
595.  ALIDA MARIA HALBACH (‎Gerrit's Grootmoeder) werd geboren op 5 december 1778, in Amsterdam, als kind van Johannes Caspar Halbach en Johanna Catrina Engels, zoals getoond binnen stamboom 171. Zij is gestorven op 9 februari 1845, 66 jaar oud, in Amsterdam.
Gerrit Zweers, 19 jaar oud, huwde Alida Maria Halbach, 24 jaar oud, op 4 september 1803 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Dooratea Willemina Halbach is geboren op 27 januari 1804 in Amsterdam
Johannes Engelbertus Zweers is geboren op 31 oktober 1807 in Amsterdam; is gestorven op 7 januari 1873 in Amsterdam
Gerrit Willem Zweers is geboren op 23 februari 1810 in Amsterdam; is gestorven op 23 juni 1888 in Amsterdam
Petrus Zweers is geboren op 28 november 1812 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 170.

1e Generatie van Voorouders

596.  GERRIT WILLEM ZWEERS (‎Gerrit's Vader) werd geboren op 23 februari 1810, in Amsterdam, als kind van Gerrit Zweers en Alida Maria Halbach, zoals getoond in stamboom 170. Hij is gestorven op 23 juni 1888, 78 jaar oud, in Amsterdam.
597.  CATHARINA BOOT (‎Gerrit's Moeder) werd geboren op 3 januari 1805, in Midsland. Zij is gestorven op 13 februari 1878, 73 jaar oud, in Amsterdam.
Gerrit Willem Zweers, 26 jaar oud, huwde Catharina Boot, 31 jaar oud, op 4 mei 1836 in Amsterdam. Zij kregen zeven kinderen:
Johanna Wilhelmina Zweers is geboren op 17 juni 1836 in Amsterdam; is gestorven op 9 mei 1842 in Amsterdam
Alida Maria Zweers is geboren op 30 maart 1838 in Amsterdam; is gestorven op 4 september 1878 in Amsterdam
Catarinna Zweers is geboren op 21 april 1840 in Amsterdam; is gestorven op 27 november 1874 in Amsterdam
Dorothea Wilhelmina Zweers is geboren op 6 juni 1842 in Amsterdam
Gerrit Willem Zweers is geboren op 4 oktober 1844 in Amsterdam; is gestorven op 9 mei 1918 in Zutphen
Johannes Age Zweers is geboren op 11 maart 1847 in Amsterdam; is gestorven op 29 mei 1918 in Amsterdam
Gerrit Christiaan Zweers is geboren op 29 maart 1850 in Amsterdam; is gestorven in 1850
Deze familie wordt getoond als stamboom 171.
598.  DOORATEA WILLEMINA HALBACH (‎Gerrit's Tante) werd geboren op 27 januari 1804, in Amsterdam, als kind van Gerrit Zweers en Alida Maria Halbach, zoals getoond in stamboom 170.

599.  JOHANNES ENGELBERTUS ZWEERS (‎Gerrit's Oom) werd geboren op 31 oktober 1807, in Amsterdam, als kind van Gerrit Zweers en Alida Maria Halbach, zoals getoond in stamboom 170. Hij is gestorven op 7 januari 1873, 65 jaar oud, in Amsterdam.
600.  JOHANNA WITZAND (‎Gerrit's Tante via huwelijk).
Johannes Engelbertus Zweers, 33 jaar oud, huwde Johanna Witzand op 5 mei 1841 in Amsterdam. Zie stamboom 172.

601.  PETRUS ZWEERS (‎Gerrit's Oom) werd geboren op 28 november 1812, in Amsterdam, als kind van Gerrit Zweers en Alida Maria Halbach, zoals getoond in stamboom 170.

Dezelfde Generatie

602.  JOHANNA WILHELMINA ZWEERS (‎Gerrit's Zus) werd geboren op 17 juni 1836, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot, zoals getoond in stamboom 171. Zij is gestorven op 9 mei 1842, 5 jaar oud, in Amsterdam.

603.  ALIDA MARIA ZWEERS (‎Gerrit's Zus) werd geboren op 30 maart 1838, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot, zoals getoond in stamboom 171. Zij is gestorven op 4 september 1878, 40 jaar oud, in Amsterdam.

604.  CATARINNA ZWEERS (‎Gerrit's Zus) werd geboren op 21 april 1840, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot, zoals getoond in stamboom 171. Zij is gestorven op 27 november 1874, 34 jaar oud, in Amsterdam.

605.  DOROTHEA WILHELMINA ZWEERS (‎Gerrit's Zus) werd geboren op 6 juni 1842, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot, zoals getoond in stamboom 171.

606.  JOHANNES AGE ZWEERS (‎Gerrit's Broer) werd geboren op 11 maart 1847, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot, zoals getoond in stamboom 171. Hij is gestorven op 29 mei 1918, 71 jaar oud, in Amsterdam.

607.  GERRIT CHRISTIAAN ZWEERS (‎Gerrit's Broer) werd geboren op 29 maart 1850, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot, zoals getoond in stamboom 171. Hij is gestorven in 1850, als zuigeling.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2018
laatst gewijzigd op 22 oktober 2018