STAMBOOM VAN CLAES (HOOGERBEETS)

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.  CLAES (HOOGERBEETS) (‎De persoon van dit rapport) werd geboren rond 1610 (geschat).
Claes was de vader van twee zonen:
Jacob Claesz Hoogerbeets is geboren rond 1634 (geschat)
Aert Claesz Hoogerbeets is geboren rond 1636 (geschat)
Deze familie wordt getoond als stamboom 1.

1e Generatie van Nakomelingen

2.  JACOB CLAESZ HOOGERBEETS (‎Claes' Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1634 (geschat) als kind van Claes (Hoogerbeets), zoals getoond in stamboom 1.
3.  DUIJFJE JANSDR (‎Claes' Schoondochter).
Jacob Claesz Hoogerbeets huwde Duijfje Jansdr. Zij kregen twee kinderen:
Tames Jacobsz Hoogerbeets is geboren rond 1655 (geschat)
Annetje Jacobsdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
4.  AERT CLAESZ HOOGERBEETS (‎Claes' Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1636 (geschat) als kind van Claes (Hoogerbeets), zoals getoond in stamboom 1.
5.  TRIJS PIETERSDR (‎Claes' Schoondochter).
Aert Claesz Hoogerbeets huwde Trijs Pietersdr in 1659. Zij kregen een zoon:
Pieter Aertsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 3.

2e Generatie van Nakomelingen

6.  TAMES JACOBSZ HOOGERBEETS (‎Claes' Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1655 (geschat) als kind van Jacob Claesz Hoogerbeets en Duijfje Jansdr, zoals getoond in stamboom 2.
Tames huwde 2 maal, die omvatten Neeltje Gerrits.
Noot:  waarschijnlijk zoon van.
Tames was de vader van vijf zonen:
Melchert Tamesz Hoogerbeets is geboren in 1675 in Oostzaandam; is gestorven in 1761 in (Oostzaandam)
Tijs Tamesz Hoogerbeets is geboren rond 1685 in Oostzaandam
Jacob Tamesz Hoogerbeets is geboren rond 1687 in Oostzaandam; is gestorven in april 1733
Garment Tamesz Hoogerbeets is geboren rond 1689 in Oostzaandam
Pieter Tamesz Hoogerbeets is geboren rond 1691 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 5.
7.  NEELTJE GERRITS (‎Claes' Vrouw van kleinzoon).
Noot:  Neeltje Gerrits is een latere vrouw van Tames omdat in 1714 een zoon van dit echtpaar wordt gedoopt terwijl Melchert al in 1675 werd geboren.
Tames Jacobsz Hoogerbeets, jonger dan 48 jaar, huwde Neeltje Gerrits voor 1703 in (Oostzaandam)). Zij kregen een zoon:
Tames Tamesz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 4.
Noot:  Volgens lidmatenlijst gereformeerd Oostzaandam op 2 Apr 1702 woonenden op het Fransepad.
8.  ANNETJE JACOBSDR HOOGERBEETS (‎Claes' Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Claesz Hoogerbeets en Duijfje Jansdr, zoals getoond in stamboom 2. Zij werd gedoopt op 27 november 1658, in Oostzaandam.

9.  PIETER AERTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Aert Claesz Hoogerbeets en Trijs Pietersdr, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd gedoopt op 12 februari 1659, in Oost Zaandam.

3e Generatie van Nakomelingen

10.  MELCHERT TAMESZ HOOGERBEETS (‎Claes' Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1675, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 5. Hij is gestorven in 1761, ongeveer 86 jaar oud, in (Oostzaandam).
Noot:  Melchert en zijn broers waren vissers. Hij was ook bekend als Melchert Thamensz.

Tsaar Peter de Grote bezocht Zaandam in 1697 toen hij incognito een bezoek aan Nederland bracht. Over dit bezoek het volgende:

De Czaar geraakte te Zaandam insgelijks in kennis met Melchert Tames Hoogerbeets, die een zoogenoemd waterschip voerde, en, of met visschen in de Zuider-Zee, of met het slepen van schepen over de droogte van het Pampus, den kost won. Peter verkoos dit een en ander met eigene oogen op te nemen. Men gaf denzelven in bedenking, dat op zulk eene schuit geen verblijf was, voor hem geschikt, doch dit maakte geene verandering in zijn besluit. Hij wilde eene reis mede doen , en leefde hierbij in alles gelijk met de visscherlieden.

Bron: het boek "Rusland en de Nederlanden: beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen" door Jacobus Scheltema, gepubliceerd door H. Gartman, 1817.

Uit dit boek blijkt dat Melchert in 1675 werd geboren en in 1761 overleed. Gezien het leeftijdsverschil van 10 jaar met broer Tijs, is Melchert waarschijnlijk uit een eerder huwelijk van Tames.

11.  LIJSABETH DIRKS (‎Claes' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1687.
Melchert Tamesz Hoogerbeets, ongeveer 34 jaar oud, huwde Lijsabeth Dirks, ongeveer 22 jaar oud, rond 1709. Zij kregen zeven kinderen:
Jan Melchertsz Hoogerbeets is geboren rond 1710
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets is geboren rond 1712 in Oostzaandam
Neltje Melcherts Hoogerbeets
Neeltje Melcherts Hoogerbeets
Neeltje Melchers Hoogerbeets
Dirk Melchertsz Hoogerbeets
Maritje Melcherts Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 6.
Noot:  Volgens lidmatenlijst gereformeerd Oostzaandam woonde het echtpaar op 3 maart 1712 op de Zuijddijk.
12.  TIJS TAMESZ HOOGERBEETS (‎Claes' Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1685, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 5.
Tijs huwde drie maal. Hij huwde met Grietje Gerrits, Aegie Jakobs en Aagje Klaas.
13.  GRIETJE GERRITS (‎Claes' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1690.
Tijs Tamesz Hoogerbeets, ongeveer 26 jaar oud, huwde Grietje Gerrits, ongeveer 21 jaar oud, rond 1711. Zij kregen twee kinderen:
Gerrit Tijsz Hoogerbeets is geboren rond 1712 in Westzaandam
Neeltje Tijs Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 7.
14.  AEGIE JAKOBS (‎Claes' Vrouw van achterkleinzoon).
Tijs Tamesz Hoogerbeets, ongeveer 31 jaar oud, huwde Aegie Jakobs rond 1716. Zij kregen een dochter:
Neeltje Tijs Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 8.
15.  AAGJE KLAAS (‎Claes' Vrouw van achterkleinzoon).
Tijs Tamesz Hoogerbeets, ouder dan 31 jaar, huwde Aagje Klaas na februari 1717. Zij kregen twee zonen:
Jakop Tijsz Hoogerbeets
Jan Tijsz Hoogerbeets is geboren rond 1719
Deze familie wordt getoond als stamboom 9.
16.  JACOB TAMESZ HOOGERBEETS (‎Claes' Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1687, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 5. Hij is gestorven in april 1733, ongeveer 45 jaar oud.
Jacob huwde 2 maal. Hij huwde met Grietje Muusse en Gerretje Gerrits Haak.
17.  GRIETJE MUUSSE (‎Claes' Vrouw van achterkleinzoon). Zij is gestorven in april 1732.
Jacob Tamesz Hoogerbeets, ongeveer 25 jaar oud, huwde Grietje Muusse in 1712. Zij kregen acht kinderen:
Sijmon Jacobsz Hoogerbeets
Muus Jacobsz Hoogerbeets
Neeltje Jacobs Hoogerbeets is gestorven op 25 mei 1802 in Oostzaandam
Muijs Jacobsz Hoogerbeets
Taams Jacobsz Hoogerbeets is gestorven voor 30 juli 1722 in Oostzaandam
Tamis Jacobsz Hoogerbeets is gestorven voor 13 september 1725
Tamis Jacobsz Hoogerbeets
Jan Jacobsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 10.
18.  GERRETJE GERRITS HAAK (‎Claes' Vrouw van achterkleinzoon).
Jacob Tamesz Hoogerbeets, ongeveer 45 jaar oud, huwde Gerretje Gerrits Haak in september 1732 in Zaandam. Zie stamboom 11.
Noot:  Jacob was weduwnaar op de Zuijddijk, Gerretje was jd op de hoek van de driehoek op de Brouwersgracht tot Amsterdam.
19.  GARMENT TAMESZ HOOGERBEETS (‎Claes' Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1689, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 5.
20.  TRIJNTJE JANS (‎Claes' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1695, in Oostzaandam.
Garment Tamesz Hoogerbeets, ongeveer 22 jaar oud, huwde Trijntje Jans, ongeveer 16 jaar oud, rond 1711 in Oostzaandam. Zij kregen zes kinderen:
Klaas Garbrantsz Hoogerbeets is geboren rond 1712
Neeltje Garments Hoogerbeets is gestorven voor 19 mei 1720 in Oostzaandam
Tamis Hoogerbeets
Neeltje Garments Hoogerbeets
Taamis Garment Hoogerbeets is gestorven voor 1 augustus 1725 in Oostzaandam
Tamis Garmentsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 12.
21.  PIETER TAMESZ HOOGERBEETS (‎Claes' Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1691, in Oostzaandam, als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 5.
22.  WENTJE JANS (‎Claes' Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren rond 1695.
Pieter Tamesz Hoogerbeets, ongeveer 21 jaar oud, huwde Wentje Jans, ongeveer 17 jaar oud, rond 1712. Zij kregen vier kinderen:
Neeltje Pieters Hoogerbeets is geboren rond 1712
Maritje Pieters Hoogerbeets
Tames Pietersz Hoogerbeets
Albert Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 13.
23.  TAMES TAMESZ HOOGERBEETS (‎Claes' Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tames Jacobsz Hoogerbeets en Neeltje Gerrits, zoals getoond in stamboom 4. Hij werd gedoopt op 11 oktober 1714, in Oostzaandam.
Noot:  Tames was volgens de DTB van Oostzaandam een kind van Tames Jacobsz en Neeltje Gerrits. Zie Notes bij Neeltje Gerrits.

4e Generatie van Nakomelingen

24.  JAN MELCHERTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1710 als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 6.
25.  GUURTJE CORNELIS MAASJANNE(S) (‎Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1710 als kind van Cornelis Maasjannes, zoals getoond in stamboom 162.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Guurtje Cornelis Maasjanne(S)"]
Jan Melchertsz Hoogerbeets huwde Guurtje Cornelis Maasjanne(S) in Zaandam. Zij kregen zes kinderen:
Jan Jansz Hoogerbeets
Trijntje Jans Hoogerbeets is gestorven voor 17 maart 1737 in Oostzaandam
Dirk Jansz Hoogerbeets
Trijntje Jans Hoogerbeets
Tamis Jansz Hoogerbeets
Maartje Jans Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 14.
26.  HEIJNDRIK MELCHERTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1712, in Oostzaandam, als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 6.
Heijndrik huwde 2 maal. Hij huwde met Maartje Cornelis Kluft en Rebecca Hendriks Zwerver.
Noot:  Ook bekend als Heijndrik Melgertsz van der Beets.
27.  MAARTJE CORNELIS KLUFT (‎Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets, ongeveer 21 jaar oud, huwde Maartje Cornelis Kluft op 9 augustus 1733 in Oostzaandam. Zij kregen vijf kinderen:
Antje Heijndriks Hoogerbeets
Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets
Maartje Heijndriks Hoogerbeets
Dirk Heijndriksz Hoogerbeets
Maritje Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 15.
Noot:  jm en jd beiden op het Tweede Kattegat.
28.  REBECCA HENDRIKS ZWERVER (‎Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Hendrik Zwerver en Maria de Vos, zoals getoond binnen stamboom 16. Zij werd gedoopt op 7 december 1738, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Rebecca Hendriks Zwerver"]
Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets, ongeveer 47 jaar oud, huwde Rebecca Hendriks Zwerver op 11 mei 1760 in Oostzaandam. Zij kregen een dochter:
Maria Heijndriks Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 16.
Noot:  Met betoog voor het gerecht, weduwnaar en jd, beiden op de Zuijddijk.
29.  NELTJE MELCHERTS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op 12 juli 1714, in Oost Zaandam.

30.  NEELTJE MELCHERTS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op 28 oktober 1717, in Oostzaandam.

31.  NEELTJE MELCHERS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op 25 januari 1722, in Oostzaandam.
32.  MARKUS PIETERSZ FONS (‎Claes' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Ook bekend als Fonds en Funst.
Markus Pietersz Fons huwde Neeltje Melchers Hoogerbeets op 14 mei 1741 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Pieter Marcusz Fons is gestorven voor 1748 in Oostzaandam
Pieter Marcusz Fons is gestorven voor 1749 in Oostzaandam
Pieter Marcusz Fons is gestorven na 1811
Melchior Jansz Fons is gestorven voor 1762 in Oostzaandam
Evert Marcusz Fons
Lijsbet Markus Fons
Melchert Fons
Deze familie wordt getoond als stamboom 17.
33.  DIRK MELCHERTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 6. Hij werd gedoopt op 26 november 1724, in Oostzaandam.

34.  MARITJE MELCHERTS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks, zoals getoond in stamboom 6. Zij werd gedoopt op 3 december 1726, in Oostzaandam.

35.  GERRIT TIJSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1712, in Westzaandam, als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Grietje Gerrits, zoals getoond in stamboom 7. Hij werd begraven op 13 oktober 1760 in Oost-Zaandam.
Gerrit huwde 2 maal. Hij huwde met Aagje Ijsbrants en Femna Koerts.
Noot:  jm, afkomstig van het Hasepad (Westzaandam).
36.  AAGJE IJSBRANTS (‎Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Noot:  jd, afkomstig van het Hasepad (Westzaandam).
Gerrit Tijsz Hoogerbeets, ongeveer 18 jaar oud, huwde Aagje Ijsbrants op 13 mei 1731 in Westzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Ijsbrant Hoogerbeets
Guertje Gerritsdr Hoogerbeets
Tijs Gerritsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 18.
Noot:  jm en jd, beiden op het Hasepad.
37.  FEMNA KOERTS (‎Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1720, in Zaandam.
Noot:  jd in de Noord.
Gerrit Tijsz Hoogerbeets, ongeveer 47 jaar oud, huwde Femna Koerts, ongeveer 39 jaar oud, op 11 mei 1760 in Oostzaandam. Zie stamboom 19.
Noot:  Gerrit was toen weduwnaar op het Sluijspad te Oostzaandam.
38.  NEELTJE TIJS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Grietje Gerrits, zoals getoond in stamboom 7. Zij werd gedoopt op 2 september 1714, in Oostzaandam.

39.  NEELTJE TIJS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Aegie Jakobs, zoals getoond in stamboom 8. Zij werd gedoopt op 7 februari 1717, in Oostzaandam.

40.  JAKOP TIJSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Aagje Klaas, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op 5 juni 1718, in Oostzaandam.

41.  JAN TIJSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1719 als kind van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Aagje Klaas, zoals getoond in stamboom 9.
Noot:  Jan doet belijdenis op 20 april 1739 in Koog aan de Zaan.
42.  MEIJNSJE CLAASDR IJP (‎Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Claas Dircksz Ijp en Antje Dircksdr de Jong, zoals getoond in stamboom 167. Zij werd gedoopt op 6 oktober 1715, in Westzaan.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Meijnsje Claasdr Ijp"]
Jan Tijsz Hoogerbeets, ongeveer 19 jaar oud, huwde Meijnsje Claasdr Ijp op 7 september 1738 in Westzaan. Zij kregen zeven kinderen:
Guurtje Jansdr Hoogerbeets
Dirk Jansz Hoogerbeets
Neeltje Jansdr Hoogerbeets is gestorven voor 1751
Antje Jansdr Hoogerbeets
Neeltje Jansdr Hoogerbeets
Trijntje Jansdr Hoogerbeets is gestorven voor 1755
Trijntje Jansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 20.
Noot:  Jan Tijsz en Meijnsje ontvingen op 7 September 1738 te Westzaan verordeningen. J.m. en j.d. tot Westzaan.

Zij vertrokken in 1739 uit Koog aan de Zaan naar Westzaan.

43.  SIJMON JACOBSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op 29 oktober 1713, in Oostzaandam.

44.  MUUS JACOBSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op 25 juni 1716, in Oostzaandam.

45.  NEELTJE JACOBS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 10. Zij werd gedoopt op 25 juli 1717, in Oostzaandam. Zij is gestorven op 25 mei 1802 in Oostzaandam.
46.  JAN TEUNISZ GIJSEN (‎Claes' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Teunis Dirksz Gijsen en Trijntje Jans, zoals getoond binnen stamboom 21. Hij werd gedoopt op 29 oktober 1716, in Oostzaandam. Hij werd begraven op 30 maart 1782 in Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Teunisz Gijsen"]
Jan Teunisz Gijsen huwde Neeltje Jacobs Hoogerbeets. Zij kregen elf kinderen:
Teunis Jansz Gijsen is gestorven voor 22 februari 1742 in Oostzaandam
Tamis Jansz Gijsen is gestorven voor 19 augustus 1745 in Oostzaandam
Grietje Jans Gijsen is gestorven voor 16 juli 1744 in Oostzaandam
Tames Jansz Gijsen is gestorven voor 12 november 1747 in Oostzaandam
Trijntje Jans Gijsen is gestorven voor 23 februari 1749 in Oostzaandam
Tames Jansz Gijsen
Trijntje Jans Gijsen
Dieuwertje Jans Gijsen
Jannetje Jans Gijsen is gestorven op 18 juni 1813 in Zaandam
Dirk Jansz Gijsen
Jacob Jansz Gijsen
Deze familie wordt getoond als stamboom 21.
47.  MUIJS JACOBSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op 21 maart 1720, in Zaandam.
Noot:  Ook bekend a;s Muews.
48.  GEERTRUIJ DIRKSE SCHUIJLEMAN (‎Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Dirk Schuyleman en Geertje Goosens, zoals getoond binnen stamboom 22. Zij werd gedoopt op 26 augustus 1731, in Amersfoort.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruij Dirkse Schuijleman"]
Muijs Jacobsz Hoogerbeets huwde Geertruij Dirkse Schuijleman op 15 mei 1759 in Amersfoort. Zij kregen vier kinderen:
Grietje Hoogerbeets
Dirk Hoogerbeets
Dirk Hoogerbeets is gestorven voor 12 september 1822
Jacobus Hoogerbeets is geboren op 27 mei 1768 in Amersfoort; is gestorven op 8 december 1839 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 22.
49.  TAAMS JACOBSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Oostzaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op 18 mei 1721. Hij is gestorven voor 30 juli 1722 in Oostzaandam.

50.  TAMIS JACOBSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op 30 juli 1722, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 13 september 1725.

51.  TAMIS JACOBSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op 5 september 1725, in Oostzaandam.

52.  JAN JACOBSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse, zoals getoond in stamboom 10. Hij werd gedoopt op 3 oktober 1726, in Oostzaandam.

53.  KLAAS GARBRANTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1712 als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 12.
Noot:  Ook bekend als Hogerbeets.
54.  MAARTJE GERRITS KALKOVENS (‎Claes' Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon). Zij werd gedoopt op 8 maart 1714, in Oostzaandam.
Klaas Garbrantsz Hoogerbeets, ongeveer 23 jaar oud, huwde Maartje Gerrits Kalkovens op 23 oktober 1735 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Trijntje Claas Hoogerbeets
Garbrant Claasz Hoogerbeets is gestorven in 1783 in Oostzaandam
Gerrit Claasz Hoogerbeets
Aaltje Klaas Hoogerbeets
Trijntje Klaas Hoogerbeets
Joost Klaasz Hoogerbeets
Jan Klaasz Hoogerbeets is gestorven op 31 januari 1836 in Zaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 23.
Noot:  Klaas was jm op het Hanepad, Maartje was jd op het Bogaartpad.
55.  NEELTJE GARMENTS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 12. Zij werd gedoopt op 27 september 1714, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 19 mei 1720 in Oostzaandam.

56.  TAMIS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Zaandam als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 12. Hij werd gedoopt op 14 februari 1717, in Zaandam.

57.  NEELTJE GARMENTS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 12. Zij werd gedoopt op 19 mei 1720, in Oostzaandam.
58.  JAN CORNELISZ DE HAAS (‎Claes' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Jan Cornelisz de Haas huwde Neeltje Garments Hoogerbeets op 3 juli 1740 in Oostzaandam. Zij kregen zeven kinderen:
Trijntje Jans de Haas is gestorven voor 4 november 1745 in Oostzaandam
Trijntje Jans de Haas is gestorven voor 16 december 1749 in Oostzaandam
Cornelis Jansz de Haas
Trijntje Jans de Haas is gestorven voor 2 januari 1757 in Oostzaandam
Garmet Jansz de Haas is gestorven voor 26 juli 1753 in Oostzaandam
Garmet Jansz de Haas
Trijntje Jans de Haas
Deze familie wordt getoond als stamboom 24.
Noot:  Jan was jm op het Roozendaal, Neeltje was jd op het Hazepad.
59.  TAAMIS GARMENT HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 12. Hij werd gedoopt op 8 april 1723, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 1 augustus 1725 in Oostzaandam.

60.  TAMIS GARMENTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans, zoals getoond in stamboom 12. Hij werd gedoopt op 1 augustus 1725, in Oostzaandam.

61.  NEELTJE PIETERS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1712 als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans, zoals getoond in stamboom 13.
62.  KLAAS PIETERSZ LOOS (‎Claes' Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Pietersz Loos huwde Neeltje Pieters Hoogerbeets, ongeveer 23 jaar oud, op 15 januari 1736 in Oostzaandam. Zie stamboom 25.
Noot:  Noot 1.
63.  MARITJE PIETERS HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans, zoals getoond in stamboom 13. Zij werd gedoopt op 5 november 1713, in Oostzaandam.

64.  TAMES PIETERSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans, zoals getoond in stamboom 13. Hij werd gedoopt op 15 december 1715, in Oostzaandam.

65.  ALBERT HOOGERBEETS (‎Claes' 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans, zoals getoond in stamboom 13. Hij werd gedoopt op 31 januari 1717, in Oostzaandam.

5e Generatie van Nakomelingen

66.  JAN JANSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op 7 januari 1731, in Oostzaandam.

67.  TRIJNTJE JANS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op 20 april 1732, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 17 maart 1737 in Oostzaandam.

68.  DIRK JANSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op 1 december 1733, in Oostzaandam.

69.  TRIJNTJE JANS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op 17 maart 1737, in Oostzaandam.
Trijntje huwde 2 maal. Zij huwde met Jan Cornelisz de Graaf en Klaas Jacobsz Kramer.
70.  JAN CORNELISZ DE GRAAF (‎Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Cornelis Gerritsz de Graaf en Stijntje Gerrits, zoals getoond binnen stamboom 26. Hij werd gedoopt op 24 mei 1733, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Cornelisz de Graaf"]
Jan Cornelisz de Graaf huwde Trijntje Jans Hoogerbeets op 28 november 1756 in Oostzaandam. Zij kregen zes kinderen:
Cornelis Jansz de Graaf is gestorven voor 26 juli 1759 in Oostzaandam
Stijntje Jans de Graaf
Cornelis Jansz de Graaf is gestorven voor 19 december 1761 in Oostzaandam
Lijsje Jans de Graaf
Cornelis Jansz de Graaf
Jannetje Jans de Graaf
Deze familie wordt getoond als stamboom 26.
71.  KLAAS JACOBSZ KRAMER (‎Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Jacobsz Kramer huwde Trijntje Jans Hoogerbeets op 20 december 1767 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Jacob Klaasz Kramer
Guurtje Klaas Kramer is geboren op 3 april 1772 in Oostzaandam
Jan Klaasz Kramer
Deze familie wordt getoond als stamboom 27.
Noot:  Klaas was jm zeggende woonachtig te zijn te Oostzaandam, Trijntje was weduwe alhier op de Zuijddijk.
72.  TAMIS JANSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op 25 december 1739, in Oostzaandam. Hij werd begraven op 20 oktober 1784 in Oostzaandam.
73.  LIJSJE JANS DE VRIES (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Pietersz de Vries en Grietje Pieters Heijnis, zoals getoond binnen stamboom 28. Zij werd gedoopt op 1 juli 1736, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lijsje Jans de Vries"]
Tamis Jansz Hoogerbeets huwde Lijsje Jans de Vries op 16 juli 1769 in Oostzaandam. Zij kregen vier kinderen:
Jan Tamisz Hoogerbeets is gestorven voor 27 juni 1771 in Oostzaandam
Jan Tamisz Hoogerbeets
Grietje Hoogerbeets is geboren op 25 mei 1777 in Oostzaandam
Dirk Hoogerbeets is geboren op 25 mei 1777 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 28.
Noot:  Noot 1.
74.  MAARTJE JANS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Melchertsz Hoogerbeets en Guurtje Cornelis Maasjanne(S), zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op 18 november 1742, in Oostzaandam.

75.  ANTJE HEIJNDRIKS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 15. Zij werd gedoopt op 2 maart 1735, in Oostzaandam.

76.  CORNELIS HEIJNDRIKSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 15. Hij werd gedoopt op 8 januari 1737, in Oostzaandam.
77.  LIJSBET CORNELIS KALES (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Kales en Maartje Dirks Romeijn, zoals getoond binnen stamboom 29. Zij werd gedoopt op 27 november 1736, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lijsbet Cornelis Kales"]
Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets huwde Lijsbet Cornelis Kales op 11 maart 1759 in Oostzaandam. Zij kregen drie dochters:
Maritje Cornelis Hoogerbeets
Maartje Cornelis Hoogerbeets is gestorven op 9 juni 1816 in Zaandam
Antje Cornelis Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 29.
Noot:  jm en jd op de Zuijddijk.
78.  MAARTJE HEIJNDRIKS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 15. Zij werd gedoopt op 20 maart 1738, in Oostzaandam.

79.  DIRK HEIJNDRIKSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 15. Hij werd gedoopt op 3 november 1740, in Oostzaandam.

80.  MARITJE HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft, zoals getoond in stamboom 15. Zij werd gedoopt op 27 november 1742, in Oostzaandam.

81.  MARIA HEIJNDRIKS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Rebecca Hendriks Zwerver, zoals getoond in stamboom 16. Zij werd gedoopt op 4 januari 1761, in Oostzaandam.

82.  PIETER MARCUSZ FONS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op 14 oktober 1745, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 1748 in Oostzaandam.

83.  PIETER MARCUSZ FONS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op 28 maart 1748, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 1749 in Oostzaandam.

84.  PIETER MARCUSZ FONS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op 11 mei 1749, in Oostzaandam. Hij is gestorven na 1811.
Pieter huwde 2 maal. Hij huwde met Grietje Samuels Leneveu en Risje Jacobs Kool.
Noot:  Beroep: veerschipper.
85.  GRIETJE SAMUELS LENEVEU (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Samuel Pietersz Leneveu en Maritje Jongejans Bijl, zoals getoond binnen stamboom 30. Zij werd gedoopt op 4 februari 1753, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grietje Samuels Leneveu"]
Pieter Marcusz Fons huwde Grietje Samuels Leneveu op 4 oktober 1778 in Oostzaandam. Zie stamboom 30.
Noot:  Pieter was weduwnaar op de Zuijddijk, Grietje was jd op het Prinsepad.
86.  RISJE JACOBS KOOL (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jacob Fransz Kool en Trijntje Tijmons Olij, zoals getoond binnen stamboom 31. Zij werd gedoopt op 20 augustus 1752, in Westzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Risje Jacobs Kool"]
Pieter Marcusz Fons huwde Risje Jacobs Kool op 25 juni 1815 in Zaandam. Zie stamboom 31.
Noot:  Pieter was weduwnaar van Grietje Leneven; Risje was weduwe van Cornelis van der Markt.
87.  MELCHIOR JANSZ FONS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op 23 januari 1752, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 1762 in Oostzaandam.

88.  EVERT MARCUSZ FONS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op 25 april 1754, in Oostzaandam.

89.  LIJSBET MARKUS FONS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 17. Zij werd gedoopt op 12 april 1759, in Oostzaandam.

90.  MELCHERT FONS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op 16 mei 1762, in Oostzaandam.
Noot:  Vernoemd naar zijn grootvader die in 1761 overleed.
91.  JANTJE HENDERIKS LAND (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Melchert Fons huwde Jantje Henderiks Land op 15 oktober 1786 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Maritje Melcherts Fons is geboren op 20 januari 1790 in Oostzaandam
Neltje Melcherts Fons is geboren op 9 juli 1792 in Oostzaandam
Henderik Melchertsz Fons is geboren op 14 februari 1794 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 32.
Noot:  Noot 1.
92.  IJSBRANT HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets en Aagje Ijsbrants, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op 16 september 1731, in Westzaandam.
Ijsbrant huwde 2 maal. Hij huwde met Imptje Pieters en Agatha Holthuysen.
93.  IMPTJE PIETERS (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Ijsbrant Hoogerbeets huwde Imptje Pieters. Zij kregen twee kinderen:
Aeltje Hoogerbeets is geboren op 26 december 1753 in Graft; is gestorven op 26 december 1753 in Graft
Pieter Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 33.
94.  AGATHA HOLTHUYSEN (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Amsterdam.
Noot:  Ook bekend als Henrica Oldhuys.
Ijsbrant Hoogerbeets huwde Agatha Holthuysen op 4 mei 1765 in Leiden. Zij kregen drie kinderen:
Gerardus Hoogerbeets
Sijtje Hoogerbeets is geboren op 2 april 1772 in Bloemendaal
Adrianus Hoogerbeets is geboren op 25 december 1773 in Bloemendaal
Deze familie wordt getoond als stamboom 34.
Noot:  Bij zijn huwelijk te Leiden wordt vermeld dat IJsbrant een bewijs van attestatie moest meebrengen uit Bovenkarspel.
95.  GUERTJE GERRITSDR HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets en Aagje Ijsbrants, zoals getoond in stamboom 18. Zij werd gedoopt op 19 september 1734, in Westzaandam.

96.  TIJS GERRITSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Tijsz Hoogerbeets en Aagje Ijsbrants, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op 24 februari 1737, in Zaandam.

97.  GUURTJE JANSDR HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op 11 oktober 1739, in Westzaan.
98.  WILLEM PIETERSZ SCHIPPER (‎Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1745, in Westzaan.
Willem Pietersz Schipper, ongeveer 18 jaar oud, huwde Guurtje Jansdr Hoogerbeets op 15 juni 1764 in Westzaan. Zij kregen elf kinderen:
Pieter Willemsz Schipper is gestorven voor 1767 in Westzaan
Pieter Willemsz Schipper is gestorven voor 1777 in Westzaan
Guurtje Willemsdr Schipper is gestorven voor 1773
Jan Willemsz Schipper is gestorven voor 1769 in Westzaan
Jan Willemsz Schipper is gestorven voor 1771 in Westzaan
Jan Willemsz Schipper is gestorven voor 1779 in Westzaan
Guurtje Willemsdr Schipper is geboren op 2 maart 1773 in Westzaan; is gestorven voor 1779 in Westzaan
Meijnsje Willemsdr Schipper is geboren op 18 juli 1774 in Westzaan
Guurtje Willemsdr Schipper is geboren op 23 maart 1776 in Westzaan
Pieter Willemsz Schipper is geboren op 9 juni 1777 in Westzaan
Jan Willemsz Schipper is geboren op 8 juli 1779 in Westzaan
Deze familie wordt getoond als stamboom 35.
99.  DIRK JANSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op 2 juli 1741, in Westzaan.

100.  NEELTJE JANSDR HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op 12 april 1743, in Westzaan. Zij is gestorven voor 1751.

101.  ANTJE JANSDR HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op 9 april 1747, in Westzaan.

102.  NEELTJE JANSDR HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op 15 augustus 1751, in Westzaan.

103.  TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op 29 april 1753, in Westzaan. Zij is gestorven voor 1755.

104.  TRIJNTJE JANSDR HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp, zoals getoond in stamboom 20. Zij werd gedoopt op 19 oktober 1755, in Westzaan.
105.  KLAAS JACOBSZ KRAMER (‎Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Klaas Jacobsz Kramer huwde Trijntje Jansdr Hoogerbeets. Zij kregen twee kinderen:
Guurtje Kramer
Jan Kramer
Deze familie wordt getoond als stamboom 36.
106.  TEUNIS JANSZ GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 25 augustus 1740, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 22 februari 1742 in Oostzaandam.

107.  TAMIS JANSZ GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 22 februari 1742, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 19 augustus 1745 in Oostzaandam.

108.  GRIETJE JANS GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op 23 juni 1743, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 16 juli 1744 in Oostzaandam.

109.  TAMES JANSZ GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 19 augustus 1745, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 12 november 1747 in Oostzaandam.

110.  TRIJNTJE JANS GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op 8 november 1746, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 23 februari 1749 in Oostzaandam.

111.  TAMES JANSZ GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 12 november 1747, in Oostzaandam.

112.  TRIJNTJE JANS GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op 23 februari 1749, in Oostzaandam.

113.  DIEUWERTJE JANS GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op 12 december 1751, in Oostzaandam.

114.  JANNETJE JANS GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Zij werd gedoopt op 25 februari 1753, in Oostzaandam. Zij is gestorven op 18 juni 1813 in Zaandam.

115.  DIRK JANSZ GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 1 juni 1755, in Oostzaandam.

116.  JACOB JANSZ GIJSEN (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Teunisz Gijsen en Neeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 21. Hij werd gedoopt op 8 september 1757, in Oostzaandam.

117.  GRIETJE HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Amersfoort als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman, zoals getoond in stamboom 22. Zij werd gedoopt op 23 mei 1760, in Amersfoort.
118.  GERRIT WILLEMSE (‎Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Gerrit Willemse huwde Grietje Hoogerbeets op 8 januari 1802 in Amsterdam. Zie stamboom 37.

119.  DIRK HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op 9 juni 1763, in Amersfoort.
Noot:  Noot 2.

120.  DIRK HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Amersfoort als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op 8 november 1765, in Amersfoort. Hij is gestorven voor 12 september 1822.
Dirk huwde 2 maal. Hij huwde met Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen en Johanna van Leeuwen.
Noot:  Was in 1801 weduwnaar van Amersfoort.
121.  ADRIANA STOFFELINE NIEUWENHUIZEN (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem.
Dirk Hoogerbeets huwde Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen op 8 december 1793 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Geertrui Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 38.
122.  JOHANNA VAN LEEUWEN (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Waamel. Zij is gestorven op 12 september 1822 in Tiel.
Dirk Hoogerbeets huwde Johanna van Leeuwen op 25 oktober 1801 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Jacobus Hoogerbeets is geboren op 22 augustus 1802 in Haarlem
Geertruij Hoogerbeets is geboren op 8 augustus 1803 in Haarlem; is gestorven op 27 oktober 1875 in Amsterdam
Johannes Hoogerbeets is geboren op 6 november 1804 in Haarlem; is gestorven op 13 februari 1886 in Tiel
Jacobus Hoogerbeets is geboren op 19 oktober 1806 in Haarlem; is gestorven op 14 juni 1881 in Amsterdam
Lena Hoogerbeets is geboren rond 1811 in Tiel; is gestorven op 21 oktober 1817 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 39.
123.  JACOBUS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 mei 1768, in Amersfoort, als kind van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman, zoals getoond in stamboom 22. Hij werd gedoopt op 27 mei 1770, 2 jaar oud, in Amersfoort. Hij is gestorven op 8 december 1839, 71 jaar oud, in Leeuwarden.
Jacobus huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Margaretha Verdries en Grietje Sibbes.
124.  ANNA MARGARETHA VERDRIES (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 juli 1773, in Leeuwarden, als kind van Lodewijk Verdries en Jeltje Simmer, zoals getoond binnen stamboom 40. Zij werd gedoopt op 11 juli 1773. Zij is gestorven op 13 juni 1827, 53 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Margaretha Verdries"]
Jacobus Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Anna Margaretha Verdries, 21 jaar oud, op 5 oktober 1794 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Jeltje Jacobs Hoogerbeets is geboren op 16 augustus 1797 in Leeuwarden; is gestorven op 2 september 1868 in Leeuwarden
Jacobus Muis Hoogerbeets is geboren op 15 februari 1799 in Leeuwarden; is gestorven op 2 juni 1876 in Veenhuizen (Norg)
Willem Hoogerbeets is geboren in 1801 in Diemen; is gestorven op 24 februari 1858 in Leeuwarden
Lodewijk Hoogerbeets is geboren op 23 november 1805 in Haarlem; is gestorven rond 1821 in Leeuwarden
Johannes Hoogerbeets is geboren in 1808; is gestorven op 26 november 1881 in Arnhem
Coenraad Hoogerbeets is geboren rond 1811 in Leeuwarden; is gestorven op 5 oktober 1865
Ferdinand Hoogerbeets is geboren op 29 mei 1813 in Leeuwarden; is gestorven op 13 mei 1884 in Leeuwarden
Geertrui Hoogerbeets is geboren op 12 april 1817 in Leeuwarden; is gestorven op 21 juli 1836 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 40.
125.  GRIETJE SIBBES (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Jacobus Hoogerbeets huwde Grietje Sibbes. Zij kregen een zoon:
Johannes Hoogerbeets is gestorven op 26 november 1881 in Arnhem
Deze familie wordt getoond als stamboom 41.
Noot:  nog niet bekend.
126.  TRIJNTJE CLAAS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 23. Zij werd gedoopt op 9 juli 1736, in Oostzaandam.

127.  GARBRANT CLAASZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op 17 juli 1738, in Oostzaandam. Hij is gestorven in 1783 in Oostzaandam.
128.  MARIA ROOT (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Garbrant Claasz Hoogerbeets huwde Maria Root op 20 april 1766 in Oostzaandam. Zij kregen drie kinderen:
Klaas Garbrantsz Hoogerbeets
Johanna Maria Gerbrand Hoogerbeets
Alida Garbrand Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 42.
Noot:  Met betoog van Amsterdam, jm en jd, thans beijden tot Amsterdam.
129.  GERRIT CLAASZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op 5 februari 1741, in Oostzaandam.
130.  TRIJNTJE PIETERS GROENVELD (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Pieter Cornelis Groenveld en Guurtje Jacobs Soet, zoals getoond binnen stamboom 43. Zij werd gedoopt op 19 juli 1739, in Westzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Pieters Groenveld"]
Gerrit Claasz Hoogerbeets huwde Trijntje Pieters Groenveld op 17 oktober 1767 in Oostzaandam. Zij kregen een zoon:
Pieter Gerritsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 43.
Noot:  Betoog van de Westzijde, jm op het Bogaardspad, jd aan de Westzijde op het Vermaningspad.
131.  AALTJE KLAAS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 23. Zij werd gedoopt op 8 augustus 1743, in Oostzaandam.
132.  JAN JACOBSZ DAM (‎Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacob Geurtsz Dam en Trijntje van Hoogstraten, zoals getoond binnen stamboom 44. Hij werd gedoopt op 12 december 1741, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Jacobsz Dam"]
Jan Jacobsz Dam huwde Aaltje Klaas Hoogerbeets op 24 augustus 1766 in Oostzaandam. Zij kregen acht kinderen:
Jacob Jansz Dam is gestorven voor 13 oktober 1768 in Oostzaandam
Jacob Jansz Dam
Trijntje Jans Dam is gestorven voor 6 juli 1777 in Oostzaandam
Maritje Jans Dam is geboren op 9 juli 1773 in Oostzaandam; is gestorven voor 7 januari 1775 in Oostzaandam
Maritje Jans Dam is geboren op 7 januari 1775 in Oostzaandam
Trijntje Jans Dam is geboren op 6 juli 1777 in Oostzaandam
Klaas Jansz Dam is geboren op 19 augustus 1779 in Oostzaandam; is gestorven voor 29 augustus 1784 in Oostzaandam
Klaas Jansz Dam is geboren op 29 augustus 1784 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 44.
Noot:  jm Zuijddijk, jd Bogaardspad.
133.  TRIJNTJE KLAAS HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 23. Zij werd gedoopt op 22 januari 1747, in Oostzaandam.
Trijntje huwde 2 maal. Zij huwde met Simon Gerritsz van de Stadt en Sikke Harmensz Fennema.
134.  SIMON GERRITSZ VAN DE STADT (‎Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter). Hij werd gedoopt op 23 juli 1741, in Westzaandam. Hij werd begraven op 13 juni 1778.
Simon Gerritsz van de Stadt huwde Trijntje Klaas Hoogerbeets op 21 november 1773 in Oostzaandam. Zie stamboom 45.
Noot:  Betoog naar Westzaandam, jm te Westzaandam op de Hogedijk, jd op het Boogaardpad.
135.  SIKKE HARMENSZ FENNEMA (‎Claes' Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Sikke Harmensz Fennema huwde Trijntje Klaas Hoogerbeets. Zij kregen een dochter:
Maartje Sikkes Fennema is geboren op 6 oktober 1786 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 46.
136.  JOOST KLAASZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op 14 september 1749, in Oostzaandam.
Joost huwde drie maal. Hij huwde met Wompje Hendriks Krijgsman, Stijntje Willems Boertjes en Maritje Cornelis Spaans.
137.  WOMPJE HENDRIKS KRIJGSMAN (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Hendrik Jansz Krijgsman en Maartje Pieters Dood, zoals getoond binnen stamboom 47. Zij werd gedoopt op 2 november 1752, in Oost Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wompje Hendriks Krijgsman"]
Joost Klaasz Hoogerbeets huwde Wompje Hendriks Krijgsman op 9 juni 1776. Zij kregen zes kinderen:
Klaas Joostsz Hoogerbeets is geboren op 28 mei 1777 in Oostzaandam; is gestorven op 25 november 1834 in Zaandam
Maartje Joosts Hoogerbeets is geboren op 14 mei 1779 in Oostzaandam
Maritje Joosts Hoogerbeets is geboren op 5 juni 1781 in Oostzaandam
Henderik Joostsz Hoogerbeets is geboren op 5 oktober 1782 in Oostzaandam
Maartje Joosts Hoogerbeets is geboren op 22 juli 1784 in Oostzaandam
Garbrand Joostsz Hoogerbeets is geboren op 14 februari 1786 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 47.
138.  STIJNTJE WILLEMS BOERTJES (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Joost Klaasz Hoogerbeets huwde Stijntje Willems Boertjes op 26 juli 1789 in Oostzaandam. Zie stamboom 48.
Noot:  Joost was weduwnaar op het Bogaardpad, Stijntje was weduwe in de Noord.
139.  MARITJE CORNELIS SPAANS (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Spaans en Maritje Heijndriks Duurhout, zoals getoond binnen stamboom 49. Zij werd gedoopt op 6 januari 1770, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maritje Cornelis Spaans"]
Noot:  Ook bekend als Maartje.
Joost Klaasz Hoogerbeets huwde Maritje Cornelis Spaans op 8 maart 1799 in Oostzaandam. Zij kregen twee kinderen:
Cornelis Hoogerbeets is geboren op 27 juli 1800; is gestorven op 5 oktober 1868 in Zaandam
Maartje Hoogerbeets is geboren op 18 juli 1804 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 49.
140.  JAN KLAASZ HOOGERBEETS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens, zoals getoond in stamboom 23. Hij werd gedoopt op 22 februari 1756, in Oostzaandam. Hij is gestorven op 31 januari 1836 in Zaandam.
Jan huwde 2 maal. Hij huwde met Trijntje Jans Keijzer en Agata Cornelia Roos.
141.  TRIJNTJE JANS KEIJZER (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Jan Klaasz Hoogerbeets huwde Trijntje Jans Keijzer op 21 september 1783 in Oostzaandam. Zie stamboom 50.
Noot:  Betoog Westzaandam, jm op de Zuijddijk, jd aan de Westzijde.
142.  AGATA CORNELIA ROOS (‎Claes' Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Cornelis Jansz Roos en Geertje Anthonijs Feber, zoals getoond binnen stamboom 51. Zij werd gedoopt op 17 januari 1768, in Oostzaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Agata Cornelia Roos"]
Jan Klaasz Hoogerbeets huwde Agata Cornelia Roos op 17 oktober 1790 in Oostzaandam. Zij kregen vier kinderen:
Maartje Jans Hoogerbeets is gestorven op 18 december 1857 in Zaandam
Cornelis Jansz Hoogerbeets is geboren op 14 december 1793 in Oostzaandam; is gestorven op 25 januari 1815 in Zaandam
Klaas Jansz Hoogerbeets is geboren op 30 september 1796 in Oostzaandam; is gestorven voor 26 november 1799
Klaas Jansz Hoogerbeets is geboren op 26 november 1799 in Oostzaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 51.
Noot:  Jan was weduwnaar op het Pantepad, Agata was jd op de Zuijddijk.
143.  TRIJNTJE JANS DE HAAS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 19 maart 1741, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 4 november 1745 in Oostzaandam.

144.  TRIJNTJE JANS DE HAAS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 4 november 1745, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 16 december 1749 in Oostzaandam.

145.  CORNELIS JANSZ DE HAAS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op 13 april 1747, in Oostzaandam.

146.  TRIJNTJE JANS DE HAAS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 16 december 1749, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 2 januari 1757 in Oostzaandam.

147.  GARMET JANSZ DE HAAS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op 9 april 1752, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 26 juli 1753 in Oostzaandam.

148.  GARMET JANSZ DE HAAS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op 26 juli 1753, in Oostzaandam.

149.  TRIJNTJE JANS DE HAAS (‎Claes' 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 24. Zij werd gedoopt op 2 januari 1757, in Oostzaandam.

6e Generatie van Nakomelingen

150.  CORNELIS JANSZ DE GRAAF (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op 12 december 1756, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 26 juli 1759 in Oostzaandam.

151.  STIJNTJE JANS DE GRAAF (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Zij werd gedoopt op 27 oktober 1757, in Oostzaandam.

152.  CORNELIS JANSZ DE GRAAF (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op 26 juli 1759, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 19 december 1761 in Oostzaandam.

153.  LIJSJE JANS DE GRAAF (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Zij werd gedoopt op 7 september 1760, in Oostzaandam.

154.  CORNELIS JANSZ DE GRAAF (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Hij werd gedoopt op 19 december 1761, in Oostzaandam.

155.  JANNETJE JANS DE GRAAF (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 26. Zij werd gedoopt op 19 januari 1764, in Oostzaandam.

156.  JACOB KLAASZ KRAMER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 27. Hij werd gedoopt op 29 mei 1768, in Oostzaandam.

157.  GUURTJE KLAAS KRAMER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 april 1772, in Oostzaandam, als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 27. Zij werd gedoopt op 5 april 1772, in Oostzaandam.

158.  JAN KLAASZ KRAMER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jans Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 27. Hij werd gedoopt op 8 juni 1774, in Oostzaandam.

159.  JAN TAMISZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 10 mei 1770, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 27 juni 1771 in Oostzaandam.

160.  JAN TAMISZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 27 juni 1771, in Oostzaandam.

161.  GRIETJE HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries, zoals getoond in stamboom 28. Zij werd gedoopt op 29 mei 1777, in Oostzaandam.

162.  DIRK HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 29 mei 1777, in Oostzaandam.

163.  MARITJE CORNELIS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets en Lijsbet Cornelis Kales, zoals getoond in stamboom 29. Zij werd gedoopt op 18 juni 1761, in Oostzaandam.

164.  MAARTJE CORNELIS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets en Lijsbet Cornelis Kales, zoals getoond in stamboom 29. Zij werd gedoopt op 19 februari 1764, in Oostzaandam. Zij is gestorven op 9 juni 1816 in Zaandam.
165.  CORNELIS CORNELISZ LUIJTS (‎Claes' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Ook bekend als Luijssen.
Cornelis Cornelisz Luijts huwde Maartje Cornelis Hoogerbeets op 22 augustus 1784 in Oostzaandam. Zie stamboom 52.
Noot:  Cornelis was jm op het Kopermolenspad, Maartje was jd op het Hanepad. Op 27 Dec 1789 vertrokken naar Westzanen.
166.  ANTJE CORNELIS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets en Lijsbet Cornelis Kales, zoals getoond in stamboom 29. Zij werd gedoopt op 28 april 1771, in Oostzaandam.

167.  MARITJE MELCHERTS FONS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 januari 1790, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons en Jantje Henderiks Land, zoals getoond in stamboom 32. Zij werd gedoopt op 24 januari 1790, in Oostzaandam.

168.  NELTJE MELCHERTS FONS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juli 1792, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons en Jantje Henderiks Land, zoals getoond in stamboom 32. Zij werd gedoopt op 12 juli 1792, in Oostzaandam.

169.  HENDERIK MELCHERTSZ FONS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 februari 1794, in Oostzaandam, als kind van Melchert Fons en Jantje Henderiks Land, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd gedoopt op 16 februari 1794, in Oostzaandam.

170.  AELTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 december 1753, in Graft, als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Imptje Pieters, zoals getoond in stamboom 33. Zij is gestorven op 26 december 1753, als zuigeling, in Graft.

171.  PIETER HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Imptje Pieters, zoals getoond in stamboom 33. Hij werd begraven op 11 juli 1787 in Haarlem.
Noot:  Akte van borgtocht voor Pieter Hoogerbeets 1-2-1783, IJsbrant Hoogerbeets, schoolmeester en voorzanger te Aelbertsberg of Bloemendaal en Jan Olthuys te Haarlem.

172.  GERARDUS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Agatha Holthuysen, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 17 juni 1770, in Bloemendaal.

173.  SIJTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 april 1772, in Bloemendaal, als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Agatha Holthuysen, zoals getoond in stamboom 34. Zij werd gedoopt op 5 april 1772, in Bloemendaal.

174.  ADRIANUS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 december 1773, in Bloemendaal, als kind van Ijsbrant Hoogerbeets en Agatha Holthuysen, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 25 december 1773, in Bloemendaal.

175.  PIETER WILLEMSZ SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 24 maart 1765, in Westzaan. Hij is gestorven voor 1767 in Westzaan.

176.  PIETER WILLEMSZ SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 8 maart 1767, in Westzaan. Hij is gestorven voor 1777 in Westzaan.

177.  GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op 8 maart 1767, in Westzaan. Zij is gestorven voor 1773.

178.  JAN WILLEMSZ SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 27 november 1768, in Westzaan. Hij is gestorven voor 1769 in Westzaan.

179.  JAN WILLEMSZ SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 31 december 1769, in Westzaan. Hij is gestorven voor 1771 in Westzaan.

180.  JAN WILLEMSZ SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 31 maart 1771, in Westzaan. Hij is gestorven voor 1779 in Westzaan.

181.  GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 maart 1773, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op 7 maart 1773, in Westzaan. Zij is gestorven voor 1779, jonger dan 5 jaar, in Westzaan.

182.  MEIJNSJE WILLEMSDR SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 juli 1774, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op 24 juli 1774, in Westzaan.

183.  GUURTJE WILLEMSDR SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 maart 1776, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Zij werd gedoopt op 24 maart 1776, in Westzaan.

184.  PIETER WILLEMSZ SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juni 1777, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 15 juni 1777, in Westzaan.
185.  MAARTJE PAULUS EVELIJNS (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1781.
Pieter Willemsz Schipper, ongeveer 23 jaar oud, huwde Maartje Paulus Evelijns, ongeveer 19 jaar oud, rond 1800 in Westzaan. Zie stamboom 53.

186.  JAN WILLEMSZ SCHIPPER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 8 juli 1779, in Westzaan, als kind van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 11 juli 1779, in Westzaan.

187.  GUURTJE KRAMER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 36. Zij werd gedoopt op 3 april 1772, in Oostzaandam.

188.  JAN KRAMER (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jansdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 36. Hij werd gedoopt op 8 juni 1774, in Oostzaandam.

189.  GEERTRUI HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Hoogerbeets en Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen, zoals getoond in stamboom 38. Zij werd gedoopt op 2 maart 1794, in Haarlem.

190.  JACOBUS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 augustus 1802, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 25 augustus 1802, in Haarlem.

191.  GEERTRUIJ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 8 augustus 1803, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op 14 augustus 1803, in Haarlem. Zij is gestorven op 27 oktober 1875, 72 jaar oud, in Amsterdam.
192.  WILLEM GIJSBERT HOENDERVOOGT (‎Claes' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Willem Gijsbert Hoendervoogt huwde Geertruij Hoogerbeets, 34 jaar oud, op 9 augustus 1837 in Amsterdam. Zie stamboom 54.

193.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 november 1804, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 11 november 1804, in Haarlem. Hij is gestorven op 13 februari 1886, 81 jaar oud, in Tiel.
194.  CATHARINA (TRIJNTJE) SAS (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 januari 1804, in Buren, Gel. Zij is gestorven op 25 februari 1867, 63 jaar oud, in Tiel.
Johannes Hoogerbeets huwde Catharina (Trijntje) Sas. Zij kregen zes kinderen:
Dirk Johannes Hoogerbeets is geboren op 20 november 1825 in Tiel; is gestorven op 4 juni 1868 in Tiel
Pieter Gerardus Hoogerbeets is geboren op 10 maart 1828 in Tiel; is gestorven op 21 oktober 1905 in Tiel
Jacob Hoogerbeets is geboren op 16 oktober 1834 in Tiel; is gestorven op 15 juni 1875 in Tiel
Johannes Hoogerbeets is geboren op 16 september 1838 in Tiel
Leendert Hoogerbeets is geboren op 11 juli 1842 in Tiel; is gestorven op 4 februari 1907 in Tiel
Johanna Margaretha Hoogerbeets is geboren op 26 december 1848 in Tiel; is gestorven op 20 november 1892 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 55.
195.  JACOBUS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 oktober 1806, in Haarlem, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 39. Hij is gestorven op 14 juni 1881, 74 jaar oud, in Amsterdam.
196.  FRANCINA CHRISTINA STEPHANA STRIETMAN (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 april 1811, in Baarn, als kind van Johannes Hendrik Strietman en Johanna Leescher, zoals getoond binnen stamboom 56.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Francina Christina Stephana Strietman"]
Jacobus Hoogerbeets, 32 jaar oud, huwde Francina Christina Stephana Strietman, 28 jaar oud, op 31 juli 1839 in Amsterdam. Zij kregen vier kinderen:
Johanna Elisabeth Geertruida Hoogerbeets is geboren op 5 augustus 1839 in Amsterdam
Jacoba Francina Hoogerbeets is geboren op 22 juni 1841 in Amsterdam
Johanna Hendrika Hoogerbeets is geboren op 31 mei 1846 in Amsterdam; is gestorven op 10 juni 1925 in Hilversum
Willem Gijsbert Hoogerbeets is geboren op 12 november 1849 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 56.
197.  LENA HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1811, in Tiel, als kind van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen, zoals getoond in stamboom 39. Zij is gestorven op 21 oktober 1817, ongeveer 6 jaar oud, in Tiel.

198.  JELTJE JACOBS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 augustus 1797, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 40. Zij is gestorven op 2 september 1868, 71 jaar oud, in Leeuwarden.
199.  ARJAAN (ARJEN) FOLKERTS FEENSTRA (‎Claes' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra huwde Jeltje Jacobs Hoogerbeets. Zij kregen drie kinderen:
Pietje Feenstra is geboren op 14 juni 1820; is gestorven op 6 oktober 1908 in Leeuwarden
Jacob Feenstra is geboren op 31 juli 1822; is gestorven op 22 april 1902 in Leeuwarden
Romke Feenstra is geboren op 12 oktober 1831 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 57.
200.  JACOBUS MUIS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 februari 1799, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op 2 juni 1876, 77 jaar oud, in Veenhuizen (Norg).
201.  MARIJKE NORBRUIJS (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1796, in Leeuwarden.
Jacobus Muis Hoogerbeets, 21 jaar oud, huwde Marijke Norbruijs, ongeveer 24 jaar oud, op 10 december 1820 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Jacobus Hoogerbeets is geboren op 16 december 1820 in Leeuwarden; is gestorven op 27 april 1891 in Idaarderadeel
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 4 oktober 1823 in Leeuwarden; is gestorven op 17 maart 1887 in Leeuwarden
Lodewijk Hoogerbeets is geboren op 3 juni 1826 in Leeuwarden; is gestorven op 26 maart 1843 in Leeuwarden
Johannes Hoogerbeets is geboren op 12 januari 1829; is gestorven op 13 september 1833 in Leeuwarden
Arjaan Hoogerbeets is geboren op 19 november 1831; is gestorven op 28 augustus 1833 in Leeuwarden
Fimke Hoogerbeets is geboren op 2 april 1834 in Leeuwarden; is gestorven op 11 december 1835 in Leeuwarden
Johannes Hoogerbeets is geboren op 17 september 1836 in Leeuwarden; is gestorven op 3 maart 1842 in Leeuwarden
Arjaan Hoogerbeets is geboren op 17 september 1836 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 58.
202.  WILLEM HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1801, in Diemen, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op 24 februari 1858, ongeveer 56 jaar oud, in Leeuwarden.
203.  WILHELMINA STEFFERING (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1800 als kind van Jan Steffering, zoals getoond binnen stamboom 59.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmina Steffering"]
Willem Hoogerbeets, ongeveer 22 jaar oud, huwde Wilhelmina Steffering, ongeveer 23 jaar oud, op 28 september 1823 in Leeuwarden. Zij kregen acht kinderen:
Grietje Hoogerbeets is geboren op 16 december 1823 in Leeuwarden; is gestorven op 15 februari 1905 in Leeuwarden
Dina Hoogerbeets is geboren op 1 april 1826 in Leeuwarden; is gestorven op 19 oktober 1826 in Leeuwarden
Dina Hoogerbeets is geboren op 22 oktober 1827 in Leeuwarden; is gestorven op 23 mei 1877 in Leeuwarden
Pietje Hoogerbeets is geboren op 15 augustus 1830 in Leeuwarden; is gestorven op 27 mei 1834 in Leeuwarden
Jacoba Hoogerbeets is geboren op 16 maart 1833 in Leeuwarden; is gestorven op 14 januari 1908 in Leeuwarden
Jan Hoogerbeets is geboren op 31 augustus 1835 in Leeuwarden; is gestorven op 10 september 1842 in Leeuwarden
Coenraad Hoogerbeets is geboren op 2 april 1838 in Leeuwarden; is gestorven op 21 november 1906 in Leeuwarden
Pietje Hoogerbeets is geboren op 15 februari 1841 in Leeuwarden; is gestorven op 19 december 1919 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 59.
204.  LODEWIJK HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 november 1805, in Haarlem, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven rond 1821, ongeveer 15 jaar oud, in Leeuwarden.

205.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1808 als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op 26 november 1881, ongeveer 73 jaar oud, in Arnhem.
Noot:  moerder was Grietje Sibbes!!!
206.  WIJPKJE WOUTERS (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1799.
Noot:  Naaister.
Johannes Hoogerbeets huwde Wijpkje Wouters. Zij kregen een zoon:
Gerben Hoogerbeets is geboren op 16 oktober 1826 in Leeuwarden; is gestorven op 1 januari 1848 in Oegstgeest
Deze familie wordt getoond als stamboom 60.
207.  COENRAAD HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1811, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op 5 oktober 1865, ongeveer 54 jaar oud.
Noot:  54 jaar oud, ongehuwd.

208.  FERDINAND HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 mei 1813, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op 13 mei 1884, 70 jaar oud, in Leeuwarden.
209.  SJOUKJE ROSENBERG (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon).
Ferdinand Hoogerbeets, 48 jaar oud, huwde Sjoukje Rosenberg op 24 februari 1862 in Leeuwarden. Zie stamboom 61.

210.  GEERTRUI HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 april 1817, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries, zoals getoond in stamboom 40. Zij is gestorven op 21 juli 1836, 19 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Noot 3.

211.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacobus Hoogerbeets en Grietje Sibbes, zoals getoond in stamboom 41. Hij is gestorven op 26 november 1881 in Arnhem.

212.  KLAAS GARBRANTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets en Maria Root, zoals getoond in stamboom 42. Hij werd gedoopt op 6 februari 1767, in Amsterdam.

213.  JOHANNA MARIA GERBRAND HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets en Maria Root, zoals getoond in stamboom 42. Zij werd gedoopt op 2 maart 1769, in Oostzaandam.

214.  ALIDA GARBRAND HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Garbrant Claasz Hoogerbeets en Maria Root, zoals getoond in stamboom 42. Zij werd gedoopt op 26 april 1770, in Oostzaandam.

215.  PIETER GERRITSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerrit Claasz Hoogerbeets en Trijntje Pieters Groenveld, zoals getoond in stamboom 43. Hij werd gedoopt op 15 oktober 1769, in Oostzaandam.

216.  JACOB JANSZ DAM (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 26 juli 1767, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 13 oktober 1768 in Oostzaandam.

217.  JACOB JANSZ DAM (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 13 oktober 1768, in Oostzaandam.

218.  TRIJNTJE JANS DAM (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 23 juni 1771, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 6 juli 1777 in Oostzaandam.

219.  MARITJE JANS DAM (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juli 1773, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 11 juli 1773, in Oostzaandam. Zij is gestorven voor 7 januari 1775, jonger dan 1 jaar, in Oostzaandam.

220.  MARITJE JANS DAM (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 januari 1775, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 8 januari 1775, in Oostzaandam.

221.  TRIJNTJE JANS DAM (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 juli 1777, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 13 juli 1777, in Oostzaandam.

222.  KLAAS JANSZ DAM (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 augustus 1779, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 22 augustus 1779, in Oostzaandam. Hij is gestorven voor 29 augustus 1784, jonger dan 5 jaar, in Oostzaandam.

223.  KLAAS JANSZ DAM (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 augustus 1784, in Oostzaandam, als kind van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 29 augustus 1784, in Oostzaandam.

224.  MAARTJE SIKKES FENNEMA (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 oktober 1786, in Oostzaandam, als kind van Sikke Harmensz Fennema en Trijntje Klaas Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 46.

225.  KLAAS JOOSTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 mei 1777, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 1 juni 1777, in Oostzaandam. Hij is gestorven op 25 november 1834, 57 jaar oud, in Zaandam.
Klaas huwde 2 maal. Hij huwde met Alieda Huijberts Pos en Trijntje Cornelisdr Hottentot.
226.  ALIEDA HUIJBERTS POS (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Willempje Vuijlssmeer, zoals getoond binnen stamboom 62. Zij is gestorven op 19 mei 1812 in Zaandam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Alieda Huijberts Pos"]
Klaas Joostsz Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Alieda Huijberts Pos op 16 juli 1801 in Zaandam. Zij kregen drie kinderen:
Wompje Hoogerbeets is geboren op 8 september 1804 in Oostzaandam; is gestorven op 1 december 1816 in Zaandam
Huybert Hoogerbeets is geboren op 24 november 1807 in Oost Zaandam; is gestorven op 19 januari 1820 in Zaandam
Maartje Hoogerbeets is geboren in 1809; is gestorven op 15 februari 1838 in Zaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 62.
227.  TRIJNTJE CORNELISDR HOTTENTOT (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 27 augustus 1788, in Oostzaan, als kind van Cornelis Dirksz Hottentot en Grietje Sijmons Prins, zoals getoond binnen stamboom 64. Zij werd gedoopt op 31 augustus 1788, in Oostzaan. Zij is gestorven op 9 november 1832, 44 jaar oud, in Zaandam.
Trijntje huwde 2 maal. Zij huwde met Klaas Joostsz Hoogerbeets en Dirk Dirksz Klut.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Cornelisdr Hottentot"]
Klaas Joostsz Hoogerbeets, 35 jaar oud, huwde Trijntje Cornelisdr Hottentot, 24 jaar oud, op 28 maart 1813 in Zaandam. Zie stamboom 63.
Noot:  weduwnaar van Alida Post.
228.  MAARTJE JOOSTS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 mei 1779, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 47. Zij werd gedoopt op 16 mei 1779, in Oostzaandam.

229.  MARITJE JOOSTS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 juni 1781, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 47. Zij werd gedoopt op 10 juni 1781, in Oostzaandam.

230.  HENDERIK JOOSTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 oktober 1782, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 6 oktober 1782, in Oostzaandam.

231.  MAARTJE JOOSTS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 juli 1784, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 47. Zij werd gedoopt op 25 juli 1784, in Oostzaandam.

232.  GARBRAND JOOSTSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 februari 1786, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 16 februari 1786, in Oostzaandam.

233.  CORNELIS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 juli 1800 als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Maritje Cornelis Spaans, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 31 juli 1800, in Oost Zaandam. Hij is gestorven op 5 oktober 1868, 68 jaar oud, in Zaandam.
234.  NEELTJE BAKKER (‎Claes' Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1795, in Zaandam, als kind van Klaas Bakker en Grietje Duivis, zoals getoond binnen stamboom 65.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neeltje Bakker"]
Cornelis Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Neeltje Bakker, ongeveer 32 jaar oud, op 25 mei 1828 in Zaandam. Zij kregen een dochter:
Grietje Hoogerbeets is geboren in 1830 in Zaandam
Deze familie wordt getoond als stamboom 65.
235.  MAARTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 juli 1804, in Oostzaandam, als kind van Joost Klaasz Hoogerbeets en Maritje Cornelis Spaans, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 5 augustus 1804, in Oostzaandam.
Noot:  Moeder wordt bij de doop 'Maartje Cornelis Spaans' genoemd.

236.  MAARTJE JANS HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Oostzaandam als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos, zoals getoond in stamboom 51. Zij werd gedoopt op 21 augustus 1791, in Zaandam. Zij is gestorven op 18 december 1857 in Zaandam.
237.  AUKE FOLKJERT ZEIJLEMAKER (‎Claes' Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1792, in Kolhorn, als kind van Folkjert Aukesz Zeijlemaker en Antje Ariensdr Pool, zoals getoond binnen stamboom 66.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Auke Folkjert Zeijlemaker"]
Auke Folkjert Zeijlemaker, ongeveer 30 jaar oud, huwde Maartje Jans Hoogerbeets op 22 juni 1823 in Zaandam. Zie stamboom 66.

238.  CORNELIS JANSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 december 1793, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos, zoals getoond in stamboom 51. Hij werd gedoopt op 15 december 1793, in Oostzaandam. Hij is gestorven op 25 januari 1815, 21 jaar oud, in Zaandam.

239.  KLAAS JANSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 september 1796, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos, zoals getoond in stamboom 51. Hij is gestorven voor 26 november 1799, jonger dan 3 jaar.

240.  KLAAS JANSZ HOOGERBEETS (‎Claes' 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 november 1799, in Oostzaandam, als kind van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos, zoals getoond in stamboom 51.

7e Generatie van Nakomelingen

241.  DIRK JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 november 1825, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op 4 juni 1868, 42 jaar oud, in Tiel.
Dirk huwde 2 maal. Hij huwde met Geertruida van Spierenburg en Johanna van Zetten.
242.  GEERTRUIDA VAN SPIERENBURG (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 april 1825, in Tiel, als kind van Willem van Spierenburg en Geertruida Cordes, zoals getoond in stamboom 189. Zij is gestorven op 28 januari 1866, 40 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruida van Spierenburg"]
Dirk Johannes Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Geertruida van Spierenburg, 26 jaar oud, op 19 april 1851. Zij kregen vijf kinderen:
Johannes Hendrikus Hoogerbeets is geboren op 7 juli 1852 in Tiel; is gestorven op 28 juni 1874 in Tiel
Wilhelmina Geertruida Hoogerbeets is geboren op 18 april 1854 in Tiel
Dirk Johannes Hoogerbeets is geboren op 4 mei 1857 in Tiel
Pieter Gerardus Jacobus Hoogerbeets is geboren op 20 oktober 1859 in Tiel
Gerritje Cornelia Hoogerbeets is geboren op 16 oktober 1862 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 67.
243.  JOHANNA VAN ZETTEN (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 19 april 1838, in Rijswijk, als kind van Jan Hendrik van Zetten en Johanna Rijnberk, zoals getoond binnen stamboom 68.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna van Zetten"]
Dirk Johannes Hoogerbeets, 40 jaar oud, huwde Johanna van Zetten, 28 jaar oud, op 3 november 1866. Zij kregen een dochter:
Johanna Hendrika Hoogerbeets is geboren op 13 december 1867 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 68.
244.  PIETER GERARDUS HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 maart 1828, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op 21 oktober 1905, 77 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 4.
245.  DIRKJE VAN KOETSVELD (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 februari 1827, in Zoelen, als kind van Floris van Koetsveld en Anna de Wit, zoals getoond in stamboom 176. Zij is gestorven op 19 augustus 1897, 70 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirkje van Koetsveld"]
Pieter Gerardus Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Dirkje van Koetsveld, 29 jaar oud, op 10 mei 1856 in Tiel. Zij kregen zeven kinderen:
Johannes Hoogerbeets is geboren op 20 oktober 1856 in Tiel; is gestorven op 23 januari 1881 in Tiel
Anna Hoogerbeets is geboren op 17 december 1858 in Tiel; is gestorven op 3 oktober 1929 in Tiel
Pieter Gerardus Hoogerbeets is geboren op 9 mei 1860 in Tiel; is gestorven op 25 januari 1890 in Tiel
Florus Hoogerbeets is geboren op 4 oktober 1862 in Tiel; is gestorven op 17 februari 1893 in Tiel
Catharina Hoogerbeets is geboren op 6 augustus 1864 in Tiel
Jenneke Hoogerbeets is geboren op 27 september 1866 in Tiel
Jan Dirk Hoogerbeets is geboren op 30 juni 1869 in Tiel; is gestorven op 10 augustus 1906 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 69.
246.  JACOB HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1834, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op 15 juni 1875, 40 jaar oud, in Tiel.
247.  JACOBA JOHANNA VAN SPIERENBURG (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 5 maart 1829, in Tiel. Zij is gestorven op 7 november 1878, 49 jaar oud, in Tiel.
Jacob Hoogerbeets huwde Jacoba Johanna van Spierenburg. Zij kregen vier kinderen:
Catharina Johanna Hoogerbeets is geboren op 14 augustus 1859 in Tiel
Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets is geboren op 16 september 1863 in Tiel
Jacob Johannes Hoogerbeets is geboren op 26 maart 1867 in Tiel; is gestorven op 16 februari 1896 in Tiel
Wilhelmina Adriana Hoogerbeets is geboren op 4 augustus 1869 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 70.
248.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 september 1838, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 55.
Johannes huwde 2 maal. Hij huwde met Dirkje Adriana van Beem en Aleida Andernach.
Noot:  Noot 4.
249.  DIRKJE ADRIANA VAN BEEM (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1834, in Buren, als kind van Gijsbert Hendrik van Beem en Adriana Hendrika van Stuivenberg, zoals getoond binnen stamboom 71.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirkje Adriana van Beem"]
Johannes Hoogerbeets, 20 jaar oud, huwde Dirkje Adriana van Beem, ongeveer 24 jaar oud, op 28 oktober 1858 in Buren. Zij kregen vijf kinderen:
Trijntje Hoogerbeets is geboren op 23 januari 1859 in Buren, Gel
Adriana Hendrika Hoogerbeets is geboren op 24 april 1862 in Buren; is gestorven op 16 januari 1919 in Rotterdam
Johanna Hoogerbeets is geboren op 11 september 1863 in Buren, Gel
Gijsberta Hendrika Hoogerbeets is geboren op 28 oktober 1864 in Buren, Gel; is gestorven op 26 augustus 1872 in Tiel
Johannes Hoogerbeets is geboren op 18 maart 1867 in Buren, Gel
Deze familie wordt getoond als stamboom 71.
250.  ALEIDA ANDERNACH (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 oktober 1835, in Tiel.
Johannes Hoogerbeets, 30 jaar oud, huwde Aleida Andernach, 33 jaar oud, op 14 augustus 1869 in Tiel. Zij kregen vijf kinderen:
Jacoba Hendrika Hoogerbeets is geboren op 3 september 1871 in Tiel; is gestorven op 30 oktober 1878 in Tiel
Hendrik Jan Hoogerbeets is geboren op 9 februari 1873 in Tiel
Gijsberta Hendrika Hoogerbeets is geboren op 3 januari 1874 in Tiel; is gestorven op 8 augustus 1875 in Tiel
Catharina Hoogerbeets is geboren op 8 december 1875 in Tiel; is gestorven op 7 juli 1876 in Tiel
Aleida Catharina Hoogerbeets is geboren op 29 december 1877 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 72.
251.  LEENDERT HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 juli 1842, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op 4 februari 1907, 64 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 4.
252.  JOHANNA VAN HATTEM (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 februari 1837, in Tiel, als kind van Nicolaas van Hattem en Johanna de Weijer, zoals getoond binnen stamboom 73. Zij is gestorven op 25 augustus 1917, 80 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna van Hattem"]
Leendert Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Johanna van Hattem, 30 jaar oud, op 10 augustus 1867 in Tiel. Zij kregen zes kinderen:
Nicolaas Hoogerbeets is geboren op 21 november 1867 in Tiel; is gestorven op 17 mei 1948 in Tiel
Johannes Dirk Hoogerbeets is geboren op 9 september 1869 in Tiel; is gestorven op 1 april 1872 in Tiel
Johan Hoogerbeets is geboren op 14 februari 1871 in Tiel; is gestorven op 13 maart 1890 in Tiel
Dirk Johannes Hoogerbeets is geboren op 24 december 1872 in Tiel; is gestorven op 16 november 1874 in Tiel
Dirkje Johanna Hoogerbeets is geboren op 21 april 1875 in Tiel
Leena Johanna Hoogerbeets is geboren op 1 januari 1879 in Tiel; is gestorven op 31 december 1949 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 73.
253.  JOHANNA MARGARETHA HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 december 1848, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Catharina (Trijntje) Sas, zoals getoond in stamboom 55. Zij is gestorven op 20 november 1892, 43 jaar oud, in Tiel.
254.  GIJSBERTUS VAN WESTERING (‎Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 20 augustus 1845, in Tiel. Hij is gestorven op 20 februari 1889, 43 jaar oud, in Tiel.
Gijsbertus van Westering, 22 jaar oud, huwde Johanna Margaretha Hoogerbeets, 19 jaar oud, op 13 juni 1868 in Tiel. Zij kregen vier kinderen:
Dirk Johannes van Westering is geboren op 22 januari 1871 in Tiel
Johannes Antonie van Westering is geboren op 28 november 1875 in Tiel
Frederika Johanna van Westering is geboren op 6 april 1877 in Tiel
Trijntje van Westering is geboren op 2 oktober 1882 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 74.
255.  JOHANNA ELISABETH GEERTRUIDA HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 augustus 1839, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman, zoals getoond in stamboom 56.
Johanna kreeg een zoon:
Johannes Jacobus Hoogerbeets is geboren rond 1869 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 75.
256.  JACOBA FRANCINA HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 juni 1841, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman, zoals getoond in stamboom 56.

257.  JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 31 mei 1846, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman, zoals getoond in stamboom 56. Zij is gestorven op 10 juni 1925, 79 jaar oud, in Hilversum.
258.  GERRIT WILLEM ZWEERS (‎Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 4 oktober 1844, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot, zoals getoond in stamboom 171. Hij is gestorven op 9 mei 1918, 73 jaar oud, in Zutphen.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Willem Zweers"]
Gerrit Willem Zweers, 24 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 2 september 1869 in Amsterdam. Zij kregen dertien kinderen:
Gerrit Willem Zweers is geboren op 21 juli 1870 in Amsterdam; is gestorven op 4 september 1928 in Utrecht
Francina Christina Stephana Zweers is geboren op 26 september 1872 in Amsterdam; is gestorven op 31 maart 1943 in Rotterdam
Jacobus Zweers is geboren op 17 augustus 1874 in Amsterdam; is gestorven op 20 mei 1875 in Amsterdam
Catharina Zweers is geboren op 26 november 1875 in Amsterdam; is gestorven op 22 december 1953 in Laag Keppel
Jacobus Hendrik Zweers is geboren op 20 april 1877 in Amsterdam; is gestorven op 30 januari 1878 in Amsterdam
Johanna Hendrika Zweers is geboren op 14 augustus 1878 in Amsterdam; is gestorven op 9 mei 1941 in Amsterdam
Alida Jacoba Zweers is geboren op 8 maart 1880 in Amsterdam
Suzanne Jacoba Zweers is geboren op 12 oktober 1881 in Amsterdam; is gestorven op 7 december 1881 in Amsterdam
Jacobus Zweers is geboren op 2 oktober 1882 in Amsterdam; is gestorven op 8 november 1882 in Amsterdam
Johannes Zweers is geboren op 2 oktober 1882 in Amsterdam; is gestorven op 10 november 1882 in Amsterdam
Jacobus Zweers is geboren op 14 juni 1884 in Amsterdam; is gestorven op 11 september 1884 in Amsterdam
Johannes Gijsbert Zweers is geboren op 21 maart 1887 in Amsterdam
Gerard Jacobus Zweers is geboren op 18 augustus 1891 in Amsterdam; is gestorven op 13 november 1891 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 76.
259.  WILLEM GIJSBERT HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 november 1849, in Amsterdam, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman, zoals getoond in stamboom 56.
260.  SUZANNE JACOBA DE JONG (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Aart Marinus de Jong en Susanna Jacoba Stapert, zoals getoond binnen stamboom 77.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Suzanne Jacoba de Jong"]
Willem Gijsbert Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Suzanne Jacoba de Jong op 15 november 1877 in Amsterdam. Zie stamboom 77.

261.  PIETJE FEENSTRA (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juni 1820 als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra en Jeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 57. Zij is gestorven op 6 oktober 1908, 88 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  was bij overlijden 88 jaar en weduwe.

262.  JACOB FEENSTRA (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 31 juli 1822 als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra en Jeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 57. Hij is gestorven op 22 april 1902, 79 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  was bij overlijden 79 jaar oud en weduwnaar.

263.  ROMKE FEENSTRA (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 oktober 1831, in Leeuwarden, als kind van Arjaan (Arjen) Folkerts Feenstra en Jeltje Jacobs Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 57.
Noot:  vader is in de geboorteacte vermeld als "Veenstra".

264.  JACOBUS HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 december 1820, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op 27 april 1891, 70 jaar oud, in Idaarderadeel.
Noot:  Naam vader staat in de akte vermeld als "Jacobus Hogerbeets Muis"; zie ook: "Hoogerbees"; zie ook: "Marijke Noorderhuis", "Norbruis" en "Norberhuis".
265.  AALTJE JANS ZANDBURG (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1818/19, in Beets, als kind van Jan Pieters Zandburg en Antje Rintjes Brouwer, zoals getoond binnen stamboom 78. Zij is gestorven op 22 september 1884, ongeveer 66 jaar oud, in Idaarderadeel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Jans Zandburg"]
Jacobus Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Aaltje Jans Zandburg, ongeveer 35 jaar oud, op 11 mei 1854 in Idaarderadeel. Zij kregen vier dochters:
Maria Hoogerbeets is geboren op 30 november 1854 in Warga, Idaarderadeel; is gestorven op 22 augustus 1941 in Sneek
Anne Hoogerbeets is geboren op 1 mei 1857 in Idaarderadeel
Japikje Hoogerbeets is geboren op 25 juni 1859 in Idaarderadeel
Jantje Hoogerbeets is geboren op 25 juni 1859 in Idaarderadeel
Deze familie wordt getoond als stamboom 78.
266.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 oktober 1823, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op 17 maart 1887, 63 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Schoenmaker.
267.  WILLEMKE ARJAANS (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 18 oktober 1819. Zij is gestorven op 18 augustus 1898, 78 jaar oud, in Leeuwarden.
Hendrik Hoogerbeets, 23 jaar oud, huwde Willemke Arjaans, 27 jaar oud, op 16 mei 1847 in Leeuwarden. Zij kregen vijf zonen:
Jacob Hoogerbeets is geboren op 25 juni 1848 in Leeuwarden; is gestorven op 17 juli 1923 in Leeuwarden
Dirk Hoogerbeets is geboren op 28 augustus 1850 in Leeuwarden; is gestorven op 7 september 1850 in Leeuwarden
Dirk Hoogerbeets is geboren op 20 februari 1852 in Leeuwarden; is gestorven op 1 maart 1902
Arjaan Hoogerbeets is geboren op 2 maart 1856 in Leeuwarden; is gestorven op 12 juni 1934 in Leeuwarden
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 3 maart 1859 in Leeuwarden; is gestorven op 24 juni 1934 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 79.
268.  LODEWIJK HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1826, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op 26 maart 1843, 16 jaar oud, in Leeuwarden.

269.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 januari 1829 als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op 13 september 1833, 4 jaar oud, in Leeuwarden.

270.  ARJAAN HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 november 1831 als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op 28 augustus 1833, 1 jaar oud, in Leeuwarden.

271.  FIMKE HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 april 1834, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 58. Zij is gestorven op 11 december 1835, 1 jaar oud, in Leeuwarden.

272.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 september 1836, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 58. Hij is gestorven op 3 maart 1842, 5 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  Eerst geborene van tweelingbroer Arjaan.

273.  ARJAAN HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 september 1836, in Leeuwarden, als kind van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs, zoals getoond in stamboom 58.
274.  ISABELLA CHRISTINA SPRENKELING (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Arjaan Hoogerbeets huwde Isabella Christina Sprenkeling. Zij kregen een dochter:
Maria Hoogerbeets is geboren in 1866 in 's Gravenhage; is gestorven op 1 juni 1908 in Utrecht
Deze familie wordt getoond als stamboom 80.
275.  GRIETJE HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 december 1823, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op 15 februari 1905, 81 jaar oud, in Leeuwarden.
276.  NANNE HOBBES STREEKSTRA (‎Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 16 juli 1822, in Dokkum, als kind van Hobbe Nannes Streekstra en Aletta Budinga, zoals getoond binnen stamboom 81.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Nanne Hobbes Streekstra"]
Noot:  kastmaker.
Nanne Hobbes Streekstra, 22 jaar oud, huwde Grietje Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 18 mei 1845 in Leeuwarden. Zij kregen drie zonen:
Hobbe Streekstra is geboren in 1848 in Leeuwarden
Willem Streekstra is geboren op 17 oktober 1849 in Leeuwarden; is gestorven rond 1942 in Amsterdam
Koenraad Streekstra is geboren op 2 augustus 1854 in Leeuwarden; is gestorven op 5 juni 1930 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 81.
277.  DINA HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 april 1826, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op 19 oktober 1826, als zuigeling, in Leeuwarden.

278.  DINA HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 oktober 1827, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op 23 mei 1877, 49 jaar oud, in Leeuwarden.
279.  JAN JEIPS BOSMA (‎Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter).
Jan Jeips Bosma huwde Dina Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 30 november 1856 in Leeuwarden. Zij kregen twee dochters:
Sijke Bosma is geboren op 24 april 1860 in Workum
Nn Bosma is geboren op 3 juni 1865 in Leeuwarderadeel; is gestorven op 3 juni 1865 in Leeuwarderadeel
Deze familie wordt getoond als stamboom 82.
280.  PIETJE HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 augustus 1830, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op 27 mei 1834, 3 jaar oud, in Leeuwarden.

281.  JACOBA HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 maart 1833, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op 14 januari 1908, 74 jaar oud, in Leeuwarden.
282.  JAN VAN DER HELM (‎Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacob van der Helm en Anna Teunis, zoals getoond binnen stamboom 83.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van der Helm"]
Jan van der Helm huwde Jacoba Hoogerbeets, 27 jaar oud, op 18 november 1860 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Jan van der Helm is geboren op 15 oktober 1863 in Leeuwarden; is gestorven op 15 april 1917 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 83.
283.  JAN HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 31 augustus 1835, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 59. Hij is gestorven op 10 september 1842, 7 jaar oud, in Leeuwarden.

284.  COENRAAD HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 april 1838, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 59. Hij is gestorven op 21 november 1906, 68 jaar oud, in Leeuwarden.
Coenraad huwde 2 maal. Hij huwde met Jetske Jonker en Dirkje van der Kam.
285.  JETSKE JONKER (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 9 augustus 1835, in Leeuwarderadeel, als kind van Hotze Ynses Jonker en Josina Ablij, zoals getoond in stamboom 174. Zij is gestorven op 21 november 1878, 43 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jetske Jonker"]
Coenraad Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Jetske Jonker, 28 jaar oud, op 15 mei 1864 in Leeuwarden. Zij kregen twee zonen:
Willem Hoogerbeets is geboren op 26 juli 1865 in Leeuwarden
Hotse Hoogerbeets is geboren op 14 november 1866 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 84.
286.  DIRKJE VAN DER KAM (‎Claes' Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Coenraad Hoogerbeets, 41 jaar oud, huwde Dirkje van der Kam op 22 november 1879 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Coenraad Willem Hoogerbeets is geboren op 11 januari 1881 in Leeuwarden; is gestorven op 20 juli 1962 in Amersfoort
Deze familie wordt getoond als stamboom 85.
287.  PIETJE HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 februari 1841, in Leeuwarden, als kind van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering, zoals getoond in stamboom 59. Zij is gestorven op 19 december 1919, 78 jaar oud, in Leeuwarden.
288.  WILLEM VAN DER VLERK (‎Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 27 april 1838, in Leeuwarden. Hij is gestorven op 19 januari 1894, 55 jaar oud, in Leeuwarden.
Willem van der Vlerk, 27 jaar oud, huwde Pietje Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 28 mei 1865 in Leeuwarden. Zij kregen drie zonen:
Johannes van der Vlerk is geboren op 18 mei 1866 in Leeuwarden
Willem van der Vlerk is geboren op 10 juni 1867 in Leeuwarden
Coenraad van der Vlerk is geboren op 21 maart 1874 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 86.
289.  GERBEN HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1826, in Leeuwarden, als kind van Johannes Hoogerbeets en Wijpkje Wouters, zoals getoond in stamboom 60. Hij is gestorven op 1 januari 1848, 21 jaar oud, in Oegstgeest.

290.  WOMPJE HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 8 september 1804, in Oostzaandam, als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Alieda Huijberts Pos, zoals getoond in stamboom 62. Zij werd gedoopt op 23 september 1804, in Oostzaandam. Zij is gestorven op 1 december 1816, 12 jaar oud, in Zaandam.

291.  HUYBERT HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 november 1807, in Oost Zaandam, als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Alieda Huijberts Pos, zoals getoond in stamboom 62. Hij werd gedoopt op 7 januari 1808. Hij is gestorven op 19 januari 1820, 12 jaar oud, in Zaandam.

292.  MAARTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1809 als kind van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Alieda Huijberts Pos, zoals getoond in stamboom 62. Zij is gestorven op 15 februari 1838, ongeveer 28 jaar oud, in Zaandam.

293.  GRIETJE HOOGERBEETS (‎Claes' 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1830, in Zaandam, als kind van Cornelis Hoogerbeets en Neeltje Bakker, zoals getoond in stamboom 65.
294.  GERRIT MUIJS (‎Claes' Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1832, in Koog aan de Zaan, als kind van Jan Cornelis Muijs en Grietje Carbaat, zoals getoond binnen stamboom 87. Hij is gestorven op 2 september 1905, ongeveer 73 jaar oud, in Bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Muijs"]
Gerrit Muijs, ongeveer 31 jaar oud, huwde Grietje Hoogerbeets, ongeveer 33 jaar oud, op 19 juni 1864 in Zaandam. Zie stamboom 87.

8e Generatie van Nakomelingen

295.  JOHANNES HENDRIKUS HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 juli 1852, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 67. Hij is gestorven op 28 juni 1874, 21 jaar oud, in Tiel.

296.  WILHELMINA GEERTRUIDA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 april 1854, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 67.
297.  GOSUINUS MATTHEUS DE JONG (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 2 september 1853, in Tiel.
Gosuinus Mattheus de Jong huwde Wilhelmina Geertruida Hoogerbeets. Zie stamboom 88.

298.  DIRK JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 mei 1857, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 67.

299.  PIETER GERARDUS JACOBUS HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 oktober 1859, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 67.

300.  GERRITJE CORNELIA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1862, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 67.
Gerritje huwde 2 maal. Zij huwde met Petrus Jacobus de Bruijn en Clasinus Fredricus Struijs.
Noot:  Noot 5.
301.  PETRUS JACOBUS DE BRUIJN (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1857, in Amsterdam, als kind van Pieter de Bruijn en Maria van der Heijden, zoals getoond binnen stamboom 89.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petrus Jacobus de Bruijn"]
Petrus Jacobus de Bruijn, ongeveer 29 jaar oud, huwde Gerritje Cornelia Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 11 mei 1887 in Amsterdam. Zie stamboom 89.
302.  CLASINUS FREDRICUS STRUIJS (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 28 augustus 1860, in 's Gravenhage, als kind van Wilhelmus Hermanus Struijs en Geertruida Groos, zoals getoond binnen stamboom 90.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Clasinus Fredricus Struijs"]
Clasinus Fredricus Struijs, 36 jaar oud, huwde Gerritje Cornelia Hoogerbeets, 34 jaar oud, op 18 december 1896 in Nijmegen. Zie stamboom 90.

303.  JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 december 1867, in Tiel, als kind van Dirk Johannes Hoogerbeets en Johanna van Zetten, zoals getoond in stamboom 68.
304.  JOHAN DAVID HAM (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1861, in Hilversum. Hij is gestorven op 29 maart 1910, ongeveer 48 jaar oud, in Avereest.
Noot:  boekhandelaar.
Johan David Ham, ongeveer 30 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 19 mei 1892 in Hilversum. Zie stamboom 91.

305.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 oktober 1856, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 69. Hij is gestorven op 23 januari 1881, 24 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 4.

306.  ANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 december 1858, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 69. Zij is gestorven op 3 oktober 1929, 70 jaar oud, in Tiel.
307.  JAN VAN DOESBURG (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 17 februari 1859, in Tiel, als kind van Cornelis van Doesburg en Gerarda de Kleijn, zoals getoond binnen stamboom 92. Hij is gestorven op 13 januari 1939, 79 jaar oud, in Tiel.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van Doesburg"]
Jan van Doesburg, 23 jaar oud, huwde Anna Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 23 december 1882. Zij kregen elf kinderen:
Cornelis van Doesburg is geboren op 2 maart 1883 in Tiel; is gestorven op 19 augustus 1909 in Tiel
Pieter Gerardus van Doesburg is geboren op 24 maart 1884 in Tiel
Gerardus van Doesburg is geboren op 6 april 1885 in Tiel
Dirk van Doesburg is geboren op 12 mei 1886 in Tiel
Wilhelm Johannes van Doesburg is geboren op 23 juni 1887 in Tiel
Johanna van Doesburg is geboren op 7 november 1888 in Tiel
Catharina van Doesburg is geboren op 11 augustus 1891 in Tiel
Jan van Doesburg is geboren op 19 augustus 1892 in Tiel
Anna van Doesburg is geboren op 10 november 1893 in Tiel; is gestorven op 17 maart 1900 in Tiel
Adriana Flora van Doesburg is geboren op 22 mei 1899 in Tiel; is gestorven op 11 maart 1900 in Tiel
Anna Adriana van Doesburg is geboren op 13 november 1901 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 92.
308.  PIETER GERARDUS HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 mei 1860, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 69. Hij is gestorven op 25 januari 1890, 29 jaar oud, in Tiel.

309.  FLORUS HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 oktober 1862, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 69. Hij is gestorven op 17 februari 1893, 30 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 4.

310.  CATHARINA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 augustus 1864, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 69.
311.  GIJSBERT VAN TUSSENBROEK (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1865, in Ophemert, als kind van Johannes Catharinus van Tussenbroek en Aaltje Ton, zoals getoond binnen stamboom 93.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gijsbert van Tussenbroek"]
Gijsbert van Tussenbroek, ongeveer 27 jaar oud, huwde Catharina Hoogerbeets, 28 jaar oud, op 1 juni 1893 in Tiel. Zie stamboom 93.

312.  JENNEKE HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 september 1866, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 69.
313.  JOHAN GODFRIED KRÜGER (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1868 als kind van Johan Godfried Krüger en Angenieta Barlo, zoals getoond binnen stamboom 94.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johan Godfried Krüger"]
Noot:  Beroep: schipper.
Johan Godfried Krüger, ongeveer 27 jaar oud, huwde Jenneke Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 3 oktober 1895 in Tiel. Zij kregen drie dochters:
Angenieta Krüger is geboren in 1897 in Tiel
Dirkje Krüger is geboren op 25 juni 1899 in Delft; is gestorven op 17 juli 1899
Dirkje Krüger is geboren op 1 juli 1900 in Heerjansdam; is gestorven op 23 juli 1900 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 94.
314.  JAN DIRK HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 juni 1869, in Tiel, als kind van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld, zoals getoond in stamboom 69. Hij is gestorven op 10 augustus 1906, 37 jaar oud, in Tiel.

315.  CATHARINA JOHANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 augustus 1859, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets en Jacoba Johanna van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 70.

316.  AALTJE WILHELMINA ADRIANA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 september 1863, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets en Jacoba Johanna van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 70.
Aaltje huwde 2 maal. Zij huwde met Hendrikus Antonius Schieveen en Johannes Mattheus Ophof.
317.  HENDRIKUS ANTONIUS SCHIEVEEN (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Rotterdam als kind van Barend Heyander Schieveen en Hermina Hendrika Fransen, zoals getoond binnen stamboom 95.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrikus Antonius Schieveen"]
Hendrikus Antonius Schieveen huwde Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 15 april 1885 in Rotterdam. Zie stamboom 95.
318.  JOHANNES MATTHEUS OPHOF (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1863, in Rotterdam, als kind van Hendrik Ophof en Jacoba Johanna Neitg..., zoals getoond binnen stamboom 96.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johannes Mattheus Ophof"]
Johannes Mattheus Ophof, ongeveer 30 jaar oud, huwde Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets, 30 jaar oud, op 30 mei 1894 in Amsterdam. Zie stamboom 96.

319.  JACOB JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 maart 1867, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets en Jacoba Johanna van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 70. Hij is gestorven op 16 februari 1896, 28 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Beroep: boekbinder.

320.  WILHELMINA ADRIANA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 augustus 1869, in Tiel, als kind van Jacob Hoogerbeets en Jacoba Johanna van Spierenburg, zoals getoond in stamboom 70.

321.  TRIJNTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 januari 1859, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 71.
322.  WILLEM BORSJE (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Pieter Borsje en Cornelia de Graaf, zoals getoond binnen stamboom 97.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willem Borsje"]
Willem Borsje huwde Trijntje Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 4 september 1884 in Rotterdam. Zij kregen twee kinderen:
Pieter Johannes Borsje is geboren in 1887 in Rotterdam
Catharina Borsje is geboren in 1897 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 97.
323.  ADRIANA HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 april 1862, in Buren, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 71. Zij is gestorven op 16 januari 1919, 56 jaar oud, in Rotterdam.
Adriana huwde 2 maal, die omvatten Jacobus van de Merwe.
Adriana kreeg een dochter:
Aleida Hoogerbeets is geboren in mei 1884 in Tiel; is gestorven op 7 juni 1884 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 99.
324.  JACOBUS VAN DE MERWE (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Alblasserdam als kind van Gijsbert van de Merwe en Lijntje Spiering, zoals getoond binnen stamboom 98.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacobus van de Merwe"]
Jacobus van de Merwe huwde Adriana Hendrika Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 1 december 1886 in Rotterdam. Zij kregen drie kinderen:
Gijsbertus van de Merwe is geboren in 1887 in Rotterdam
Jacoba Pieternella Alberdina van de Merwe is geboren in 1894 in Rotterdam
Willem van de Merwe is geboren in 1900 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 98.
325.  JOHANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 september 1863, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 71.
Noot:  Noot 6.
326.  ADRIANUS CORNELIS VAN ZETTEN (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1864, in Zoelen, als kind van Klaas van Zetten en Jantje Jansen, zoals getoond binnen stamboom 100.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adrianus Cornelis van Zetten"]
Adrianus Cornelis van Zetten, ongeveer 23 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 11 februari 1888 in Tiel. Zie stamboom 100.

327.  GIJSBERTA HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 oktober 1864, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 71. Zij is gestorven op 26 augustus 1872, 7 jaar oud, in Tiel.

328.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 maart 1867, in Buren, Gel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem, zoals getoond in stamboom 71.
Noot:  kleermaker.
329.  CHRISTINA VAN SCHAIK (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Hoogerbeets huwde Christina van Schaik. Zij kregen twee kinderen:
Cornelis Dirk Hoogerbeets is geboren op 10 maart 1891 in Zoelen; is gestorven op 18 juli 1960 in Dodewaard
Dirkje Adriana Hoogerbeets is geboren in 1894 in Wadenoijen
Deze familie wordt getoond als stamboom 101.
330.  JACOBA HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 september 1871, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op 30 oktober 1878, 7 jaar oud, in Tiel.

331.  HENDRIK JAN HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 februari 1873, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 72.

332.  GIJSBERTA HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 januari 1874, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op 8 augustus 1875, 1 jaar oud, in Tiel.

333.  CATHARINA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 8 december 1875, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op 7 juli 1876, als zuigeling, in Tiel.

334.  ALEIDA CATHARINA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 december 1877, in Tiel, als kind van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach, zoals getoond in stamboom 72.
335.  GERRIT DIRK VERBEEK (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Peter Arnoldus Verbeek en Janna van Oort, zoals getoond binnen stamboom 102.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerrit Dirk Verbeek"]
Gerrit Dirk Verbeek huwde Aleida Catharina Hoogerbeets, 26 jaar oud, op 30 november 1904 in Rotterdam. Zie stamboom 102.

336.  NICOLAAS HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 november 1867, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op 17 mei 1948, 80 jaar oud, in Tiel.
337.  MARIA SCHELLING (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 december 1869, in Tiel, als kind van Johannes Alexander Schelling en Wilhelmina Maria Verheul, zoals getoond binnen stamboom 103. Zij is gestorven na 17 mei 1948, ouder dan 78 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Schelling"]
Nicolaas Hoogerbeets, 42 jaar oud, huwde Maria Schelling, 40 jaar oud, op 22 september 1910 in Tiel. Zij kregen een zoon:
Leendert Johannes Nicolaas Hoogerbeets is geboren op 20 december 1911 in Tiel; is gestorven op 28 oktober 2007 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 103.
338.  JOHANNES DIRK HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 september 1869, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op 1 april 1872, 2 jaar oud, in Tiel.

339.  JOHAN HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 februari 1871, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op 13 maart 1890, 19 jaar oud, in Tiel.
Noot:  Noot 4.

340.  DIRK JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 december 1872, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 73. Hij is gestorven op 16 november 1874, 1 jaar oud, in Tiel.

341.  DIRKJE JOHANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 april 1875, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 73.
342.  LEENDERT VAN ALPHEN (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 13 oktober 1874, in Tiel, als kind van Gerrit van Alphen en Jenneke Verbeek, zoals getoond binnen stamboom 104.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Leendert van Alphen"]
Leendert van Alphen, 22 jaar oud, huwde Dirkje Johanna Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 14 november 1896 in Tiel. Zij kregen vier kinderen:
Gerrit van Alphen is geboren op 12 februari 1897 in Tiel
Johan van Alphen is geboren op 31 juli 1898 in Tiel; is gestorven op 9 december 1899 in Tiel
Johanna van Alphen is geboren op 18 december 1899 in Tiel; is gestorven op 12 november 1901 in Tiel
Jenneke van Alphen is geboren op 1 september 1901 in Tiel; is gestorven op 22 november 1901 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 104.
343.  LEENA JOHANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 januari 1879, in Tiel, als kind van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem, zoals getoond in stamboom 73. Zij is gestorven op 31 december 1949, 70 jaar oud, in Tiel.
344.  JOOST POST (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1882, in Tiel, als kind van Hermanus Cornelis Post en Gozewina Jacoba van Tricht, zoals getoond binnen stamboom 105.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Joost Post"]
Joost Post, ongeveer 25 jaar oud, huwde Leena Johanna Hoogerbeets, 28 jaar oud, op 5 oktober 1907 in Tiel. Zie stamboom 105.

345.  DIRK JOHANNES VAN WESTERING (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 januari 1871, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 74.

346.  JOHANNES ANTONIE VAN WESTERING (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 november 1875, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 74.

347.  FREDERIKA JOHANNA VAN WESTERING (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 april 1877, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 74.

348.  TRIJNTJE VAN WESTERING (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 oktober 1882, in Tiel, als kind van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 74.
349.  AALBERT CHRISTIAAN PIKET (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1888, in Rotterdam, als kind van Jacobus Nicolaas Piket en Alida Catharina Bosselaar, zoals getoond binnen stamboom 106.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aalbert Christiaan Piket"]
Aalbert Christiaan Piket, ongeveer 21 jaar oud, huwde Trijntje van Westering, 26 jaar oud, op 8 september 1909 in Rotterdam. Zie stamboom 106.

350.  JOHANNES JACOBUS HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1869, in Amsterdam, als kind van Johanna Elisabeth Geertruida Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 75.
Noot:  Natuurlijke erkende zoon.
351.  DINA PETRONELLA EDENS (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1873, in Amsterdam, als kind van Franciscus Edens en Jacomina Hendrika de Munter, zoals getoond binnen stamboom 107.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dina Petronella Edens"]
Johannes Jacobus Hoogerbeets, ongeveer 27 jaar oud, huwde Dina Petronella Edens, ongeveer 23 jaar oud, op 6 augustus 1896 in Amsterdam. Zie stamboom 107.

352.  GERRIT WILLEM ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 juli 1870, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op 4 september 1928, 58 jaar oud, in Utrecht.

353.  FRANCINA CHRISTINA STEPHANA ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 september 1872, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op 31 maart 1943, 70 jaar oud, in Rotterdam.

354.  JACOBUS ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 augustus 1874, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op 20 mei 1875, als zuigeling, in Amsterdam.

355.  CATHARINA ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 november 1875, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op 22 december 1953, 78 jaar oud, in Laag Keppel.
356.  HENRICUS JACOBUS HOEKSEMA (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 18 april 1885, in Amsterdam. Hij is gestorven op 21 november 1937, 52 jaar oud, in Hilversum.
Henricus Jacobus Hoeksema, 30 jaar oud, huwde Catharina Zweers, 39 jaar oud, op 9 september 1915 in Amsterdam. Zie stamboom 108.

357.  JACOBUS HENDRIK ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 april 1877, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op 30 januari 1878, als zuigeling, in Amsterdam.

358.  JOHANNA HENDRIKA ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 augustus 1878, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op 9 mei 1941, 62 jaar oud, in Amsterdam.
359.  MICHIEL DERK VAN OTTERLOO (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 20 april 1879, in Rotterdam. Hij is gestorven op 7 maart 1922, 42 jaar oud, in Emmen.
Michiel Derk van Otterloo, 33 jaar oud, huwde Johanna Hendrika Zweers, 34 jaar oud, op 18 augustus 1912 in Amsterdam. Zie stamboom 109.

360.  ALIDA JACOBA ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 8 maart 1880, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76.
361.  ANDREAS JACOBUS BAKKER (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 8 december 1880, in Amsterdam. Hij is gestorven op 11 november 1943, 62 jaar oud, in Amsterdam.
Andreas Jacobus Bakker, 27 jaar oud, huwde Alida Jacoba Zweers, 28 jaar oud, op 5 november 1908 in Amsterdam. Zie stamboom 110.

362.  SUZANNE JACOBA ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 oktober 1881, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Zij is gestorven op 7 december 1881, als zuigeling, in Amsterdam.

363.  JACOBUS ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 oktober 1882, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op 8 november 1882, als zuigeling, in Amsterdam.

364.  JOHANNES ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 oktober 1882, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op 10 november 1882, als zuigeling, in Amsterdam.

365.  JACOBUS ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juni 1884, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op 11 september 1884, als zuigeling, in Amsterdam.

366.  JOHANNES GIJSBERT ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 maart 1887, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76.
367.  LENA DOROTHEA CHEVALIER (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 1 juni 1903, in Soerabaya.
Johannes Gijsbert Zweers, 45 jaar oud, huwde Lena Dorothea Chevalier, 29 jaar oud, op 17 juni 1932 in Mr. Cornelis. Zie stamboom 111.

368.  GERARD JACOBUS ZWEERS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 augustus 1891, in Amsterdam, als kind van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 76. Hij is gestorven op 13 november 1891, als zuigeling, in Amsterdam.

369.  MARIA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 november 1854, in Warga, Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg, zoals getoond in stamboom 78. Zij is gestorven op 22 augustus 1941, 86 jaar oud, in Sneek.
370.  JAN VAN DER WAL (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1828, in Wirdum, als kind van Hendrik Klazes van der Wal en Tietje Martens Jelgersma, zoals getoond binnen stamboom 112.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan van der Wal"]
Jan van der Wal, ongeveer 66 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets, 39 jaar oud, op 17 november 1894 in Leeuwarderadeel. Zie stamboom 112.

371.  ANNE HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 mei 1857, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg, zoals getoond in stamboom 78.

372.  JAPIKJE HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1859, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg, zoals getoond in stamboom 78.

373.  JANTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1859, in Idaarderadeel, als kind van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg, zoals getoond in stamboom 78.

374.  JACOB HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1848, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op 17 juli 1923, 75 jaar oud, in Leeuwarden.
Jacob huwde 2 maal. Hij huwde met Aaltje Huizinga en Feijkjen Buursma.
375.  AALTJE HUIZINGA (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 augustus 1846, in Leeuwarden, als kind van Johannes Huizinga en Liskje Annes de Vries, zoals getoond in stamboom 190. Zij is gestorven op 1 maart 1881, 34 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Huizinga"]
Jacob Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Aaltje Huizinga, 24 jaar oud, op 2 december 1870 in Leeuwarden. Zij kregen vijf kinderen:
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 14 november 1870 in Leeuwarden
Liskje Hoogerbeets is geboren op 10 januari 1873 in Leeuwarden; is gestorven op 30 maart 1929 in Leeuwarden
Willemke Hoogerbeets is geboren op 30 augustus 1875 in Leeuwarden; is gestorven op 11 februari 1881 in Leeuwarden
Johanna Hoogerbeets is geboren op 2 september 1876 in Leeuwarden
Johannes Hoogerbeets is geboren op 15 juli 1880 in Leeuwarden; is gestorven op 2 juli 1881 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 113.
376.  FEIJKJEN BUURSMA (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Jacob Hoogerbeets, 35 jaar oud, huwde Feijkjen Buursma op 22 september 1883 in Leeuwarden. Zij kregen twee dochters:
Willemke Hoogerbeets is geboren op 13 december 1883 in Leeuwarden
Jentje Hoogerbeets is geboren op 18 juli 1886 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 114.
377.  DIRK HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 augustus 1850, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op 7 september 1850, als zuigeling, in Leeuwarden.

378.  DIRK HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 februari 1852, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op 1 maart 1902, 50 jaar oud.
379.  DIEUWKE VAN DER MAEN (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 6 mei 1864.
Dirk Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Dieuwke van der Maen, 20 jaar oud, op 7 maart 1885 in Leeuwarden. Zij kregen zes kinderen:
Willemke Hoogerbeets is geboren op 1 juli 1885 in Leeuwarden; is gestorven op 5 december 1914
Klaaske Hoogerbeets is geboren op 22 oktober 1886
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 25 mei 1888 in Leeuwarden; is gestorven op 31 januari 1943 in Huizum
Aukje Hoogerbeets is geboren op 13 oktober 1889 in Leeuwarden
Willem Hoogerbeets is geboren op 22 februari 1892 in Leeuwarden; is gestorven op 10 oktober 1964 in Leeuwarden
Elisabeth Hoogerbeets is geboren op 4 mei 1901
Deze familie wordt getoond als stamboom 115.
380.  ARJAAN HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 maart 1856, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op 12 juni 1934, 78 jaar oud, in Leeuwarden.
381.  MARIA VAN TILBURG (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 april 1850, in Leeuwarden, als kind van Anthonie van Tilburg en Lydia Trippenzee, zoals getoond binnen stamboom 116. Zij is gestorven op 19 oktober 1923, 73 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria van Tilburg"]
Arjaan Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Maria van Tilburg, 30 jaar oud, op 15 mei 1880 in Leeuwarden. Zij kregen vijf kinderen:
Willemke Hoogerbeets is geboren op 13 oktober 1881 in Leeuwarden; is gestorven op 15 januari 1951 in Leeuwarden
Lydia Hoogerbeets is geboren op 9 januari 1883 in Leeuwarden
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 10 april 1884 in Leeuwarden; is gestorven op 9 januari 1886 in Leeuwarden
Johanna Hoogerbeets is geboren op 25 september 1886 in Leeuwarden
Jantje Hoogerbeets is geboren op 2 januari 1889 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 116.
382.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 maart 1859, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op 24 juni 1934, 75 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  beroep: rijksklerk
overleden 75 jaar oud, gehuwd.

383.  ELISABETH JIELOF (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 augustus 1861, in Leeuwarden, als kind van Philippus Coenraads Jielof en Antje Koster, zoals getoond binnen stamboom 117. Zij is gestorven op 4 oktober 1937, 76 jaar oud, in Leeuwarden.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Jielof"]
Noot:  76 jaar oud, weduwe.
Hendrik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Elisabeth Jielof, 21 jaar oud, op 5 mei 1883 in Leeuwarden. Zij kregen vier kinderen:
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 25 april 1884 in Leeuwarden; is gestorven op 11 februari 1919 in Leeuwarden
Philippus Hoogerbeets is geboren op 5 mei 1886 in Leeuwarden
Willem Hoogerbeets is geboren op 3 september 1888 in Leeuwarden
Annie Hoogerbeets is geboren op 15 mei 1892 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 117.
384.  MARIA HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1866, in 's Gravenhage, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Isabella Christina Sprenkeling, zoals getoond in stamboom 80. Zij is gestorven op 1 juni 1908, ongeveer 41 jaar oud, in Utrecht.
385.  PIETER MARTINUS DE GROOT (‎Claes' Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1863, in Utrecht, als kind van Pieter de Groot en Elisabeth Corver, zoals getoond binnen stamboom 118.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Martinus de Groot"]
Pieter Martinus de Groot, ongeveer 25 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets, ongeveer 22 jaar oud, op 22 mei 1889 in Utrecht. Zie stamboom 118.

386.  HOBBE STREEKSTRA (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1848, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 81.
Noot:  portier te Hellendoorn.

387.  WILLEM STREEKSTRA (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 oktober 1849, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 81. Hij is gestorven rond 1942, ongeveer 92 jaar oud, in Amsterdam.
388.  TSJITSKE DOLSTRA (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Willem Streekstra, 27 jaar oud, huwde Tsjitske Dolstra op 13 mei 1877 in Leeuwarden. Zie stamboom 119.

389.  KOENRAAD STREEKSTRA (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 augustus 1854, in Leeuwarden, als kind van Nanne Hobbes Streekstra en Grietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 81. Hij is gestorven op 5 juni 1930, 75 jaar oud, in Amsterdam.

390.  SIJKE BOSMA (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 april 1860, in Workum, als kind van Jan Jeips Bosma en Dina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 82.
Noot:  moeder wordt in de geboorteacte vermeld als "Dina Wilbs Hogerbeets" en als "Dina Wilberts Hogerbeets".

391.  NN BOSMA (‎Claes' 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1865, in Leeuwarderadeel, als kind van Jan Jeips Bosma en Dina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 82. Zij is gestorven op 3 juni 1865, als zuigeling, in Leeuwarderadeel.
Noot:  Noot 7.

392.  JAN VAN DER HELM (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 oktober 1863, in Leeuwarden, als kind van Jan van der Helm en Jacoba Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 83. Hij is gestorven op 15 april 1917, 53 jaar oud, in Leeuwarden.

393.  WILLEM HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 juli 1865, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets en Jetske Jonker, zoals getoond in stamboom 84.
394.  SUZANNA SARA DE PRINSE (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1874, in Serooskerke, als kind van Hendrik de Prinse en Catharina Johanna Blondeel, zoals getoond binnen stamboom 120.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Suzanna Sara de Prinse"]
Willem Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Suzanna Sara de Prinse, ongeveer 24 jaar oud, op 2 november 1898 in Amsterdam. Zie stamboom 120.

395.  HOTSE HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 november 1866, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets en Jetske Jonker, zoals getoond in stamboom 84.
396.  WIJKE STIENSTRA (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 juli 1871, in Leeuwarderadeel, als kind van Tjerk Betzes Stienstra en Aukje Klazes Smits, zoals getoond binnen stamboom 146.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wijke Stienstra"]
Hotse Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Wijke Stienstra, 20 jaar oud, op 25 mei 1892 in Leeuwarden. Zij kregen twee kinderen:
Jetske Hoogerbeets is geboren op 31 januari 1895 in Leeuwarden; is gestorven op 10 oktober 1914 in Leeuwarden
Tjerk Hoogerbeets is geboren op 23 januari 1898 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 121.
397.  COENRAAD WILLEM HOOGERBEETS (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 januari 1881, in Leeuwarden, als kind van Coenraad Hoogerbeets en Dirkje van der Kam, zoals getoond in stamboom 85. Hij is gestorven op 20 juli 1962, 81 jaar oud, in Amersfoort.
Noot:  Agent bij de politie.
398.  KORNELIA LOURENS (‎Claes' Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 juli 1879, in Wolvega, als kind van Jan Johannes Lourens en Immigje Weemstra, zoals getoond in stamboom 199. Zij is gestorven op 16 juni 1964, 84 jaar oud, in Amersfoort.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Kornelia Lourens"]
Coenraad Willem Hoogerbeets, 23 jaar oud, huwde Kornelia Lourens, 24 jaar oud, op 11 mei 1904 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Coenraad Hoogerbeets is geboren op 28 maart 1905 in Amersfoort
Deze familie wordt getoond als stamboom 122.
399.  JOHANNES VAN DER VLERK (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 mei 1866, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk en Pietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 86.

400.  WILLEM VAN DER VLERK (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 juni 1867, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk en Pietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 86.

401.  COENRAAD VAN DER VLERK (‎Claes' 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 maart 1874, in Leeuwarden, als kind van Willem van der Vlerk en Pietje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 86.

9e Generatie van Nakomelingen

402.  CORNELIS VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 maart 1883, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92. Hij is gestorven op 19 augustus 1909, 26 jaar oud, in Tiel.

403.  PIETER GERARDUS VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 maart 1884, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92.

404.  GERARDUS VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 april 1885, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92.

405.  DIRK VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 mei 1886, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92.

406.  WILHELM JOHANNES VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 juni 1887, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92.

407.  JOHANNA VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 november 1888, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92.

408.  CATHARINA VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 augustus 1891, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92.
409.  ADRIANUS CORNELIS WIELDERS (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1892, in Tiel.
Adrianus Cornelis Wielders, ongeveer 27 jaar oud, huwde Catharina van Doesburg, 27 jaar oud, op 2 augustus 1919 in Tiel. Zie stamboom 123.

410.  JAN VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 augustus 1892, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92.

411.  ANNA VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 november 1893, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92. Zij is gestorven op 17 maart 1900, 6 jaar oud, in Tiel.

412.  ADRIANA FLORA VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 mei 1899, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92. Zij is gestorven op 11 maart 1900, als zuigeling, in Tiel.

413.  ANNA ADRIANA VAN DOESBURG (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 november 1901, in Tiel, als kind van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 92.

414.  ANGENIETA KRÜGER (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1897, in Tiel, als kind van Johan Godfried Krüger en Jenneke Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 94.
415.  HENRI STEMPHER (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1891, in Deventer, als kind van Bernardus Stempher en Antonetta Hermans, zoals getoond binnen stamboom 124.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Henri Stempher"]
Henri Stempher, ongeveer 29 jaar oud, huwde Angenieta Krüger, ongeveer 23 jaar oud, op 29 september 1920 in Rotterdam. Zie stamboom 124.

416.  DIRKJE KRÜGER (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1899, in Delft, als kind van Johan Godfried Krüger en Jenneke Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 94. Zij is gestorven op 17 juli 1899, als zuigeling.

417.  DIRKJE KRÜGER (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 juli 1900, in Heerjansdam, als kind van Johan Godfried Krüger en Jenneke Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 94. Zij is gestorven op 23 juli 1900, als zuigeling, in Rotterdam.

418.  PIETER JOHANNES BORSJE (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1887, in Rotterdam, als kind van Willem Borsje en Trijntje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 97.
419.  AALTJE DADEMA (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1887, in Groningen.
Pieter Johannes Borsje, ongeveer 26 jaar oud, huwde Aaltje Dadema, ongeveer 26 jaar oud, op 26 november 1913 in Rotterdam. Zie stamboom 125.

420.  CATHARINA BORSJE (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1897, in Rotterdam, als kind van Willem Borsje en Trijntje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 97.
421.  CORNELIS ANTHONIE HEIJKOOP (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1895, in Rotterdam, als kind van Cornelis Anthonie Heijkoop en Anna Cornelia Groenewoud, zoals getoond binnen stamboom 126.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Anthonie Heijkoop"]
Cornelis Anthonie Heijkoop, ongeveer 30 jaar oud, huwde Catharina Borsje, ongeveer 28 jaar oud, op 2 september 1925 in Rotterdam. Zie stamboom 126.

422.  ALEIDA HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in mei 1884, in Tiel, als kind van Adriana Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 99. Zij is gestorven op 7 juni 1884, als zuigeling, in Tiel.

423.  GIJSBERTUS VAN DE MERWE (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1887, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe en Adriana Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 98.
424.  JOHANNA MARIA BOLK (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1889, in Rotterdam, als kind van Hendrik Bolk en Hendrika Bergeman, zoals getoond binnen stamboom 127.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Maria Bolk"]
Gijsbertus van de Merwe, ongeveer 24 jaar oud, huwde Johanna Maria Bolk, ongeveer 22 jaar oud, op 22 mei 1912 in Rotterdam. Zie stamboom 127.

425.  JACOBA PIETERNELLA ALBERDINA VAN DE MERWE (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1894, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe en Adriana Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 98.
426.  ALBERTUS DISSER (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1890, in IJsselmonde, als kind van Abraham Disser en Johanna Confurius, zoals getoond binnen stamboom 128.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Albertus Disser"]
Albertus Disser, ongeveer 22 jaar oud, huwde Jacoba Pieternella Alberdina van de Merwe, ongeveer 18 jaar oud, op 26 februari 1913 in Rotterdam. Zie stamboom 128.

427.  WILLEM VAN DE MERWE (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1900, in Rotterdam, als kind van Jacobus van de Merwe en Adriana Hendrika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 98.
428.  JOHANNA ARENDINA SCHROETER (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1901, in Rotterdam, als kind van Albert Paul Wilhelm Schroeter en Johanna Willemina Westendorp, zoals getoond binnen stamboom 129.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Arendina Schroeter"]
Willem van de Merwe, ongeveer 21 jaar oud, huwde Johanna Arendina Schroeter, ongeveer 20 jaar oud, op 4 januari 1922 in Rotterdam. Zie stamboom 129.

429.  CORNELIS DIRK HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 maart 1891, in Zoelen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Christina van Schaik, zoals getoond in stamboom 101. Hij is gestorven op 18 juli 1960, 69 jaar oud, in Dodewaard.
430.  CORNELIA HENDRIKA BOTHOF (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 januari 1887, in Dordrecht, als kind van Dirk Bothof en Pietertje te Brake, zoals getoond binnen stamboom 130. Zij is gestorven op 5 december 1962, 75 jaar oud, in Dodewaard.
Cornelia huwde 2 maal. Zij huwde met Gerrit Hendrik van Welij en Cornelis Dirk Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelia Hendrika Bothof"]
Cornelis Dirk Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Cornelia Hendrika Bothof, 32 jaar oud, op 28 mei 1919 in Dodewaard. Zij kregen een dochter:
Christina Johanna Hoogerbeets is geboren op 26 maart 1920 in Dodewaard; is gestorven op 2 maart 2011 in Leiden
Deze familie wordt getoond als stamboom 130.
431.  DIRKJE ADRIANA HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1894, in Wadenoijen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Christina van Schaik, zoals getoond in stamboom 101.
432.  JOHANNES JAN BOTHOF (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1894, in Dordrecht.
Noot:  magazijnchef.
Johannes Jan Bothof, ongeveer 26 jaar oud, huwde Dirkje Adriana Hoogerbeets, ongeveer 26 jaar oud, op 1 september 1920 in Hilversum. Zie stamboom 132.

433.  LEENDERT JOHANNES NICOLAAS HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 december 1911, in Tiel, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Maria Schelling, zoals getoond in stamboom 103. Hij is gestorven op 28 oktober 2007, 95 jaar oud, in Tiel.
Noot:  enig kind en ongehuwd gestorven.

434.  GERRIT VAN ALPHEN (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 februari 1897, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104.

435.  JOHAN VAN ALPHEN (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 31 juli 1898, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104. Hij is gestorven op 9 december 1899, 1 jaar oud, in Tiel.

436.  JOHANNA VAN ALPHEN (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 december 1899, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104. Zij is gestorven op 12 november 1901, 1 jaar oud, in Tiel.

437.  JENNEKE VAN ALPHEN (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 september 1901, in Tiel, als kind van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 104. Zij is gestorven op 22 november 1901, als zuigeling, in Tiel.

438.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 november 1870, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 113.
Noot:  Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 2 december 1870
Hendrik was in 1920 en 1930 letterzetter.

439.  ELISABETH MONTENBERG (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 5 mei 1869, in Leeuwarden, als kind van Willem Hendrik Montenberg en Jacobje de Swart, zoals getoond in stamboom 201.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Montenberg"]
Hendrik Hoogerbeets, 23 jaar oud, huwde Elisabeth Montenberg, 24 jaar oud, op 24 februari 1894 in Leeuwarden. Zij kregen drie kinderen:
Jacob Hoogerbeets is geboren op 30 juni 1894 in Amsterdam
Willem Hendrik Hoogerbeets is geboren op 28 maart 1896 in Amsterdam
Aaltje Hoogerbeets is geboren op 30 juli 1900 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 133.
440.  LISKJE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 januari 1873, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 113. Zij is gestorven op 30 maart 1929, 56 jaar oud, in Leeuwarden.
441.  FOLKERT VAN ALTHUIS (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 20 juli 1872, in Huins. Hij is gestorven op 14 november 1939, 67 jaar oud, in Leeuwarden.
Folkert van Althuis huwde Liskje Hoogerbeets. Zij kregen een zoon:
Jacob van Althuis is geboren op 11 oktober 1900 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 134.
442.  WILLEMKE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 augustus 1875, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 113. Zij is gestorven op 11 februari 1881, 5 jaar oud, in Leeuwarden.

443.  JOHANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 september 1876, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 113.

444.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 juli 1880, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga, zoals getoond in stamboom 113. Hij is gestorven op 2 juli 1881, als zuigeling, in Leeuwarden.

445.  WILLEMKE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 december 1883, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Feijkjen Buursma, zoals getoond in stamboom 114.

446.  JENTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 juli 1886, in Leeuwarden, als kind van Jacob Hoogerbeets en Feijkjen Buursma, zoals getoond in stamboom 114.

447.  WILLEMKE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 juli 1885, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 115. Zij is gestorven op 5 december 1914, 29 jaar oud.
Noot:  elders overleden; geboortepl: Leeuwarden; beroep moeder: werkster.
448.  JAN ANNE POPMA (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Jan Anne Popma huwde Willemke Hoogerbeets, 27 jaar oud, op 7 december 1912 in Leeuwarden. Zie stamboom 135.

449.  KLAASKE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 oktober 1886 als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 115.
450.  CORNELIS KIESTRA (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Cornelis Kiestra huwde Klaaske Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 3 juni 1911 in Leeuwarden. Zie stamboom 136.

451.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1888, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 115. Hij is gestorven op 31 januari 1943, 54 jaar oud, in Huizum.
452.  FOKJE ZIJLSTRA (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 19 april 1895, in Leeuwarden. Zij is gestorven op 8 februari 1978, 82 jaar oud, in Leeuwarden.
Hendrik Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Fokje Zijlstra, 26 jaar oud, op 25 januari 1922. Zie stamboom 137.

453.  AUKJE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 oktober 1889, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 115.
454.  SIMON FOKKER (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Simon Fokker huwde Aukje Hoogerbeets. Zie stamboom 138.

455.  WILLEM HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 februari 1892, in Leeuwarden, als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 115. Hij is gestorven op 10 oktober 1964, 72 jaar oud, in Leeuwarden.
456.  JOHANNA SOPHIA VAN DER WEERT (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 5 december 1895, in Leeuwarden. Zij is gestorven op 3 oktober 1980, 84 jaar oud, in Den Haag.
Willem Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Johanna Sophia van der Weert, 25 jaar oud, op 11 mei 1921 in Leeuwarden. Zij kregen twee zonen:
Dirk Johan Hoogerbeets is geboren op 30 april 1922 in Harlingen; is gestorven op 3 december 1981
Johan Willem Hoogerbeets is geboren op 3 december 1930 in Culemborg; is gestorven op 4 februari 1997 in Terschelling West
Deze familie wordt getoond als stamboom 139.
457.  ELISABETH HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 mei 1901 als kind van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen, zoals getoond in stamboom 115.
458.  WIEBE VAN ROSSUM (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Wiebe van Rossum huwde Elisabeth Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 25 augustus 1930 in Leeuwarden. Zie stamboom 140.

459.  WILLEMKE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 oktober 1881, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 116. Zij is gestorven op 15 januari 1951, 69 jaar oud, in Leeuwarden.
460.  COENRAAD HIELKEMA (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 15 mei 1881, in Leeuwarden. Hij is gestorven op 1 maart 1950, 68 jaar oud, in Leeuwarden.
Coenraad Hielkema, 23 jaar oud, huwde Willemke Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 19 november 1904 in Leeuwarden. Zij kregen een zoon:
Willem Hielkema is geboren rond 1907; is gestorven op 13 januari 1909 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 141.
461.  LYDIA HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 januari 1883, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 116.

462.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 april 1884, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 116. Hij is gestorven op 9 januari 1886, 1 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  21 maanden oud.

463.  JOHANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 september 1886, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 116.
464.  TJIBBE MELLEMA (‎Claes' Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 3 januari 1886. Hij is gestorven op 8 juni 1961, 75 jaar oud, in Huizum.
Tjibbe Mellema, 20 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets, 20 jaar oud, op 17 november 1906 in Leeuwarden. Zij kregen een dochter:
Maria Mellema is geboren op 5 februari 1907 in Leeuwarden; is gestorven op 9 februari 1907 in Leeuwarden
Deze familie wordt getoond als stamboom 142.
465.  JANTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 januari 1889, in Leeuwarden, als kind van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg, zoals getoond in stamboom 116.

466.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 april 1884, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof, zoals getoond in stamboom 117. Hij is gestorven op 11 februari 1919, 34 jaar oud, in Leeuwarden.
467.  MAAIKE GRAF (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1882, in Leeuwarden, als kind van Franciscus Wilhelmus Andreas Graf en Akke van der Laars, zoals getoond binnen stamboom 143.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maaike Graf"]
Hendrik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Maaike Graf, ongeveer 25 jaar oud, op 9 juni 1908 in Leeuwarden. Zie stamboom 143.

468.  PHILIPPUS HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 mei 1886, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof, zoals getoond in stamboom 117.
Noot:  beroep: verkoper.
469.  ADRIANA MARIA VAN TIEL (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1888, in Tiel, als kind van Jacobus Marinus van Tiel en Jannetje Cornelia Wiggers, zoals getoond binnen stamboom 144.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adriana Maria van Tiel"]
Philippus Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Adriana Maria van Tiel, ongeveer 27 jaar oud, op 21 februari 1916 in Arnhem. Zie stamboom 144.

470.  WILLEM HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 september 1888, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof, zoals getoond in stamboom 117.
Noot:  beroep: secretarie-ambtenaar.
471.  PETRONELLA MULLER (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1891 als kind van Theodorus Martinus Muller en Theodora Heinst, zoals getoond binnen stamboom 145.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Muller"]
Willem Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Petronella Muller, ongeveer 28 jaar oud, op 23 december 1919 in Nijmegen. Zie stamboom 145.

472.  ANNIE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 mei 1892, in Leeuwarden, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof, zoals getoond in stamboom 117.

473.  JETSKE HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 31 januari 1895, in Leeuwarden, als kind van Hotse Hoogerbeets en Wijke Stienstra, zoals getoond in stamboom 121. Zij is gestorven op 10 oktober 1914, 19 jaar oud, in Leeuwarden.

474.  TJERK HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 januari 1898, in Leeuwarden, als kind van Hotse Hoogerbeets en Wijke Stienstra, zoals getoond in stamboom 121.
475.  JANKE STOELWINDER (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 mei 1899, in Leeuwarden, als kind van Gerrit Stoelwinder en Elisabeth Friso, zoals getoond binnen stamboom 160.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Janke Stoelwinder"]
Tjerk Hoogerbeets, 21 jaar oud, huwde Janke Stoelwinder, 19 jaar oud, op 19 april 1919. Zij kregen vier kinderen:
Hotse Hoogerbeets is geboren op 13 december 1919
Jetske Hoogerbeets is geboren in maart 1925; is gestorven op 7 augustus 1925 in Leeuwarden
Gerrit Hoogerbeets is geboren op 3 februari 1931
Willem Coenraad Hoogerbeets is geboren op 9 februari 1933 in Amsterdam; is gestorven op 20 februari 2009 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 146.
476.  COENRAAD HOOGERBEETS (‎Claes' 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 maart 1905, in Amersfoort, als kind van Coenraad Willem Hoogerbeets en Kornelia Lourens, zoals getoond in stamboom 122.
477.  GEERTRUIDA SCHOLTEN (‎Claes' Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1907 als kind van Engbert Scholten en Frederika Meijer, zoals getoond binnen stamboom 147.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruida Scholten"]
Coenraad Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Geertruida Scholten, ongeveer 22 jaar oud, op 17 april 1930 in Enschede. Zie stamboom 147.

10e Generatie van Nakomelingen

478.  CHRISTINA JOHANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 maart 1920, in Dodewaard, als kind van Cornelis Dirk Hoogerbeets en Cornelia Hendrika Bothof, zoals getoond in stamboom 130. Zij is gestorven op 2 maart 2011, 90 jaar oud, in Leiden. Zij werd begraven op 8 maart 2011 in Leiden.
479.  CORNELIS HENDRIKS (‎Claes' Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 17 maart 1916. Hij is gestorven op 8 maart 1989, 72 jaar oud, in Leiden.
Cornelis Hendriks huwde Christina Johanna Hoogerbeets. Zie stamboom 148.

480.  JACOB HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 juni 1894, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Montenberg, zoals getoond in stamboom 133.
481.  MARTH G VAN DER ZEE (‎Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 september 1894, in Rotterdam, als kind van Catharina van der Zee, zoals getoond binnen stamboom 149.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marth G van der Zee"]
Jacob Hoogerbeets, 37 jaar oud, huwde Marth G van der Zee, 37 jaar oud, op 21 januari 1932 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Elisabeth Tetje Hoogerbeets is geboren op 19 augustus 1932 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 149.
482.  WILLEM HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 maart 1896, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Montenberg, zoals getoond in stamboom 133.
Willem huwde 2 maal. Hij huwde met Jannette Antonia Poot en Petronella Agatha van Bronswijk.
483.  JANNETTE ANTONIA POOT (‎Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 juli 1898, in Amsterdam, als kind van Hendrik Petrus Poot en Maria Christina Schaefer, zoals getoond in stamboom 207. Zij is gestorven op 14 februari 1926, 27 jaar oud, in Bandoeng (Indon.).
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannette Antonia Poot"]
Willem Hendrik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Jannette Antonia Poot, 22 jaar oud, op 23 september 1920 in Amsterdam. Zij kregen twee kinderen:
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 24 november 1922 in Semarang (Indon.)
Christine Antonia Hoogerbeets is geboren op 10 september 1924 in Bandoeng (Indon.)
Deze familie wordt getoond als stamboom 150.
484.  PETRONELLA AGATHA VAN BRONSWIJK (‎Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 december 1904, in Leiden, als kind van Lodewijk Franciscus van Bronswijk en Antje Steenvoorden, zoals getoond binnen stamboom 152.
Petronella huwde 2 maal. Zij huwde met Simon Marks en Willem Hendrik Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Agatha van Bronswijk"]
Willem Hendrik Hoogerbeets, 34 jaar oud, huwde Petronella Agatha van Bronswijk, 25 jaar oud, op 9 oktober 1930 in Amsterdam. Zie stamboom 151.
Noot:  Woonden gedurende WOII te Bandoeng waar Willem sergeant infanterie was. Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996 > Inventaris nr. 433, Scan: 172.
485.  AALTJE HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 juli 1900, in Amsterdam, als kind van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Montenberg, zoals getoond in stamboom 133.
486.  WILHELMUS MAAS (‎Claes' Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1897 als kind van Gerrit Jan Maas en Niesje Petten, zoals getoond binnen stamboom 153.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmus Maas"]
Wilhelmus Maas, ongeveer 25 jaar oud, huwde Aaltje Hoogerbeets, 22 jaar oud, op 21 juni 1923 in Amsterdam. Zie stamboom 153.

487.  JACOB VAN ALTHUIS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 oktober 1900, in Leeuwarden, als kind van Folkert van Althuis en Liskje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 134.
488.  DIEUWKE KIKSTRA (‎Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 28 maart 1901, in Leeuwarden.
Jacob van Althuis, 23 jaar oud, huwde Dieuwke Kikstra, 23 jaar oud, op 3 september 1924 in Leeuwarden. Zie stamboom 154.

489.  DIRK JOHAN HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 april 1922, in Harlingen, als kind van Willem Hoogerbeets en Johanna Sophia van der Weert, zoals getoond in stamboom 139. Hij is gestorven op 3 december 1981, 59 jaar oud.
490.  WILLEMIJNTJE GEELHOEDT (‎Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 7 juni 1926.
Dirk Johan Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Willemijntje Geelhoedt, 23 jaar oud, op 20 oktober 1949. Zij kregen twee zonen:
Willem Johan Hoogerbeets is geboren op 6 oktober 1951
Pieter Willem Abraham Cornelis Hoogerbeets is geboren op 7 oktober 1953
Deze familie wordt getoond als stamboom 155.
491.  JOHAN WILLEM HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 december 1930, in Culemborg, als kind van Willem Hoogerbeets en Johanna Sophia van der Weert, zoals getoond in stamboom 139. Hij is gestorven op 4 februari 1997, 66 jaar oud, in Terschelling West.
492.  REGINA TILLY DE BRAAF (‎Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 30 september 1929, in Culemborg.
Johan Willem Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Regina Tilly de Braaf, 25 jaar oud, op 7 juli 1955. Zij kregen twee kinderen:
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 10 oktober 1959 in Utrecht
Johanna Hoogerbeets is geboren op 7 juli 1964 in Rotterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 156.
493.  WILLEM HIELKEMA (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1907 als kind van Coenraad Hielkema en Willemke Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 141. Hij is gestorven op 13 januari 1909, ongeveer 1 jaar oud, in Leeuwarden.
Noot:  2 jaar oud.

494.  MARIA MELLEMA (‎Claes' 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 februari 1907, in Leeuwarden, als kind van Tjibbe Mellema en Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 142. Zij is gestorven op 9 februari 1907, als zuigeling, in Leeuwarden.

495.  HOTSE HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 december 1919 als kind van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder, zoals getoond in stamboom 146.
496.  ANNA CATHARINA SOPHIA BLOOTHOOFD (‎Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 januari 1925, in Amsterdam, als kind van Dirk Bloothoofd en Adriana Bernardina Terpstra, zoals getoond in stamboom 202. Zij is gestorven op 17 mei 2001, 76 jaar oud, in Nijkerk.
Anna huwde drie maal. Zij huwde met Hotse Hoogerbeets, Johann Veenstra en Wille Karel Booms.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Catharina Sophia Bloothoofd"]
Hotse Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Anna Catharina Sophia Bloothoofd, 20 jaar oud, op 28 december 1945, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Adriana Elisabeth Hoogerbeets is geboren op 9 juni 1946 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 157.
Noot:  Gescheiden op 5 April 1955.
497.  JETSKE HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in maart 1925 als kind van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder, zoals getoond in stamboom 146. Zij is gestorven op 7 augustus 1925, als zuigeling, in Leeuwarden.
Noot:  Overlijdt 5 maanden oud.

498.  GERRIT HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 februari 1931 als kind van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder, zoals getoond in stamboom 146.

499.  WILLEM COENRAAD HOOGERBEETS (‎Claes' 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 februari 1933, in Amsterdam, als kind van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder, zoals getoond in stamboom 146. Hij is gestorven op 20 februari 2009, 76 jaar oud, in Amsterdam.
500.  JOHANNA FREDERIKA HELMERS (‎Claes' Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 februari 1941, in Amsterdam.
Willem Coenraad Hoogerbeets huwde Johanna Frederika Helmers. Zij kregen een dochter:
Siska Wijke Hoogerbeets is geboren op 22 december 1970 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 160.

11e Generatie van Nakomelingen

501.  ELISABETH TETJE HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 augustus 1932, in Amsterdam, als kind van Jacob Hoogerbeets en Marth G van der Zee, zoals getoond in stamboom 149.

502.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 november 1922, in Semarang (Indon.), als kind van Willem Hendrik Hoogerbeets en Jannette Antonia Poot, zoals getoond in stamboom 150.

503.  CHRISTINE ANTONIA HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 september 1924, in Bandoeng (Indon.), als kind van Willem Hendrik Hoogerbeets en Jannette Antonia Poot, zoals getoond in stamboom 150.

504.  WILLEM JOHAN HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 oktober 1951 als kind van Dirk Johan Hoogerbeets en Willemijntje Geelhoedt, zoals getoond in stamboom 155.
Willem was de vader van twee kinderen:
Rombout Hoogerbeets is geboren op 14 september 1981
Daphne Hoogerbeets is geboren op 1 oktober 1983
Deze familie wordt getoond als stamboom 161.
505.  PIETER WILLEM ABRAHAM CORNELIS HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 oktober 1953 als kind van Dirk Johan Hoogerbeets en Willemijntje Geelhoedt, zoals getoond in stamboom 155.

506.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 oktober 1959, in Utrecht, als kind van Johan Willem Hoogerbeets en Regina Tilly de Braaf, zoals getoond in stamboom 156.

507.  JOHANNA HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 juli 1964, in Rotterdam, als kind van Johan Willem Hoogerbeets en Regina Tilly de Braaf, zoals getoond in stamboom 156.

508.  ADRIANA ELISABETH HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juni 1946, in Amsterdam, als kind van Hotse Hoogerbeets en Anna Catharina Sophia Bloothoofd, zoals getoond in stamboom 157.

509.  SISKA WIJKE HOOGERBEETS (‎Claes' 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 december 1970, in Amsterdam, als kind van Willem Coenraad Hoogerbeets en Johanna Frederika Helmers, zoals getoond in stamboom 160.

12e Generatie van Nakomelingen

510.  ROMBOUT HOOGERBEETS (‎Claes' 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 september 1981 als kind van Willem Johan Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 161.

511.  DAPHNE HOOGERBEETS (‎Claes' 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 oktober 1983 als kind van Willem Johan Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 161.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2018
laatst gewijzigd op 22 oktober 2018