STAMBOOM VAN HEYNDRIC VAN HOGE BEETS

24. INDIRECTE VERWANTSCHAP over Lijsbet Jacobsz van Neck
(Heyndric‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon)

Generatie van Heyndric‎'s Kinderen

364.  JAN BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Oudgrootvader).
Jan‎ was de vader van een zoon:
Frederick Jan Banjaert
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 132.

Generatie van Heyndric‎'s Kleinkinderen

365.  FREDERICK JAN BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Oudvader) werd geboren als kind van Jan Banjaert‎, zoals getoond binnen stamboom 132. Hij is gestorven in ‎1471 in Enkhuizen.
Frederick‎ was de vader van een zoon:
Albert Fredriksz Banjaert‎ in 1458
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 132.

Generatie van Heyndric‎'s Achterkleinkinderen

366.  ALBERT FREDRIKSZ BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Betovergrootvader) werd geboren in ‎1458, in Enkhuizen, als kind van Frederick Jan Banjaert‎, zoals getoond binnen stamboom 132.
Noot:  Schepen te Enkh 1483.
Albert‎ was de vader van twee zonen:
Jacob Albertsz Banjaert
Barend Albertsz Banjaert‎ in 1470
Deze familie wordt getoond als stamboom 132.

Generatie van Heyndric‎'s 2 maal achter-achterkleinkinderen

367.  BAREND ALBERTSZ BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Overgrootvader) werd geboren in ‎1470, in Enkhuizen, als kind van Albert Fredriksz Banjaert‎, zoals getoond in stamboom 132. Hij werd begraven op ‎21 augustus 1544 in Amsterdam.
Noot:  Brandmr te Amsterdam 1510, Zeepzieder in Halve Maan in Warmoestr 1512.
368.  WIJBURCH WILLEM HEYNESZDR‎ (‎Lijsbet‎'s Overgrootmoeder).
Barend Albertsz Banjaert‎ huwde Wijburch Willem Heyneszdr. ‎Zij kregen zes kinderen:
Wouter Barendsz Banjaert
Maria Barendsdr Banjaert
Willem Barendsz Banjaert
Albert Barendsz Banjaert
Cornelis Barendsz Banjaert
Grietje Barendsdr Banjaert
Deze familie wordt getoond als stamboom 133.
369.  PIETER PIETERSZ VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Overgrootvader).
370.  WEYN JANS OOM‎ (‎Lijsbet‎'s Overgrootmoeder).
Pieter Pietersz van Neck‎ huwde Weyn Jans Oom. ‎Zij kregen een dochter:
Weijntje Pietersdr van Neck
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 135.
371.  JACOB ALBERTSZ BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Oud-oudoom) werd geboren als kind van Albert Fredriksz Banjaert‎, zoals getoond in stamboom 132. Hij is gestorven in ‎1540 in Enkhuizen.
Noot:  Raad te Enkh 1513, 1534, Schepen 1505, 37, 4x Burgmr 1530-39.

Generatie van Heyndric‎'s 3 maal achter-achterkleinkinderen

372.  CORNELIS BARENDSZ BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Grootvader) werd geboren als kind van Barend Albertsz Banjaert‎ en Wijburch Willem Heyneszdr‎, zoals getoond in stamboom 133. Hij werd begraven op ‎14 augustus 1566 in Amsterdam.
373.  WEIJNTJE PIETERSDR VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Grootmoeder) werd geboren als kind van Pieter Pietersz van Neck‎ en Weyn Jans Oom‎, zoals getoond binnen stamboom 135. Zij werd begraven op ‎9 oktober 1575 in Amsterdam.
Cornelis Barendsz Banjaert‎ huwde Weijntje Pietersdr van Neck. ‎Zij kregen vijf kinderen:
Barend Cornelisz Banjaert van Neck
Pieter Cornelisz Banjaert van Neck‎ in 1558
Jacob Cornelisz Banjaert van Neck‎ in 1564
Wijbrich Cornelisdr Banjaert van Neck
Dieuwertje Cornelisdr Banjaert van Neck
Deze familie wordt getoond als stamboom 134.
374.  JACOB EGBERTSZ VAN RIJN‎ (‎Lijsbet‎'s Grootvader).
375.  MARIA CLAESDR GAEFF‎ (‎Lijsbet‎'s Grootmoeder).
Jacob Egbertsz van Rijn‎ huwde Maria Claesdr Gaeff. ‎Zij kregen een dochter:
Grietje Jacobs van Rijn
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 31.
376.  WOUTER BARENDSZ BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Oudoom) werd geboren als kind van Barend Albertsz Banjaert‎ en Wijburch Willem Heyneszdr‎, zoals getoond in stamboom 133. Hij werd begraven op ‎8 september 1537.
Noot:  verdronken.

377.  MARIA BARENDSDR BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Oudtante) werd geboren als kind van Barend Albertsz Banjaert‎ en Wijburch Willem Heyneszdr‎, zoals getoond in stamboom 133.

378.  WILLEM BARENDSZ BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Oudoom) werd geboren als kind van Barend Albertsz Banjaert‎ en Wijburch Willem Heyneszdr‎, zoals getoond in stamboom 133. Hij werd gedoopt op ‎30 september 1521, in Amsterdam. Hij werd begraven op ‎15 augustus 1604 in Amsterdam.

379.  ALBERT BARENDSZ BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Oudoom) werd geboren als kind van Barend Albertsz Banjaert‎ en Wijburch Willem Heyneszdr‎, zoals getoond in stamboom 133. Hij werd begraven op ‎13 april 1568 in Amsterdam.

380.  GRIETJE BARENDSDR BANJAERT‎ (‎Lijsbet‎'s Oudtante) werd geboren als kind van Barend Albertsz Banjaert‎ en Wijburch Willem Heyneszdr‎, zoals getoond in stamboom 133. Zij werd begraven op ‎30 december 1572 in Amsterdam.

Generatie van Heyndric‎'s 4 maal achter-achterkleinkinderen

381.  JACOB CORNELISZ BANJAERT VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Vader) werd geboren in ‎1564 als kind van Cornelis Barendsz Banjaert‎ en Weijntje Pietersdr van Neck‎, zoals getoond in stamboom 134. Hij werd begraven op ‎15 maart 1638 in Amsterdam.
Noot:  Raad te Amsterdam 1621-38, Schepen 1609, 4x Burgemeester 1622-26, Raad Admiraliteit Zeeland 1620-25, van Amsterdam 1628-37, Gedep. Raad v State 1627-28, beroemd van de tweede en vierde schipvaart naar Indië in 1598 en 1600.
382.  GRIETJE JACOBS VAN RIJN‎ (‎Lijsbet‎'s Moeder) werd geboren als kind van Jacob Egbertsz van Rijn‎ en Maria Claesdr Gaeff‎, zoals getoond binnen stamboom 31.
Noot:  Bij huwelijk vermeld als Margriet.
Jacob Cornelisz Banjaert van Neck‎, ‎ongeveer 39 jaar oud, huwde Grietje Jacobs van Rijn‎ op ‎11 januari 1604 in Amsterdam. Zij kregen zeven kinderen:
Weijntje Jacobsdr van Neck
Nn van Neck
Nn van Neck
Trijntje Jacobsdr van Neck
Cornelis Jacobsz van Neck
Lijsbet Jacobsz van Neck
Jacob Jacobsz van Neck
Deze familie wordt getoond als stamboom 135.
Noot:  ondertrouw 26 Dec 1603 Amsterdam.
383.  BAREND CORNELISZ BANJAERT VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Oom) werd geboren als kind van Cornelis Barendsz Banjaert‎ en Weijntje Pietersdr van Neck‎, zoals getoond in stamboom 134. Hij werd gedoopt in ‎1555, in Amsterdam. Hij werd begraven op ‎20 oktober 1617 in Burgh op Texel.
Noot:  Baljuw en Schout van Texel 1587.
384.  HENDRIKJEN JANS BOEL‎ (‎Lijsbet‎'s Tante via huwelijk) werd geboren als kind van Jan Gerritsz Boel‎ en Trijn Jansdr van Hoorn‎, zoals getoond binnen stamboom 136.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrikjen Jans Boel‎"]
Barend Cornelisz Banjaert van Neck‎ huwde Hendrikjen Jans Boel. ‎Zij kregen twee dochters:
Trijntgen Barendsdr van Neck
Agnietgen Barendsdr van Neck
Deze familie wordt getoond als stamboom 136.
385.  PIETER CORNELISZ BANJAERT VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Oom) werd geboren in ‎1558, in Amsterdam, als kind van Cornelis Barendsz Banjaert‎ en Weijntje Pietersdr van Neck‎, zoals getoond in stamboom 134. Hij werd begraven op ‎3 mei 1600 in Amsterdam.
Noot:  Colonel Burgerij en Hopman Comp.Voetknechten te Amsterdam 1600, ongehuwd.

386.  WIJBRICH CORNELISDR BANJAERT VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Tante) werd geboren als kind van Cornelis Barendsz Banjaert‎ en Weijntje Pietersdr van Neck‎, zoals getoond in stamboom 134.

387.  DIEUWERTJE CORNELISDR BANJAERT VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Tante) werd geboren als kind van Cornelis Barendsz Banjaert‎ en Weijntje Pietersdr van Neck‎, zoals getoond in stamboom 134.

Generatie van Heyndric‎'s 5 maal achter-achterkleinkinderen

388.  AERT VAN SCHAIJCK‎ (‎Lijsbet‎'s Echtgenoot). Hij werd begraven op ‎8 augustus 1658 in Amsterdam.
Aert van Schaijck‎ huwde Lijsbet Jacobsz van Neck‎ op ‎20 januari 1645 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Nn van Schaijck
Deze familie wordt getoond als stamboom 32.
389.  WEIJNTJE JACOBSDR VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Zus) werd geboren als kind van Jacob Cornelisz Banjaert van Neck‎ en Grietje Jacobs van Rijn‎, zoals getoond in stamboom 135. Zij werd gedoopt op ‎24 januari 1606, in Amsterdam. Zij werd begraven op ‎25 juni 1682 in Amsterdam.
Noot:  Volgens Wikipedia zou Weijntje geboren zijn in 1611, maar een doopregistratie ontbreekt. Volgens de DTB van Amsterdam is 10 maanden na de geboorte van Weijntje een kind van Jacob begraven. Op 12 maart 1609 is volgense de DTB ook een kind van Jacob begraven. Het volgende kind, Trijntje, wordt gedoopt in 1613.
390.  JAN LE GOUCHE‎ (‎Lijsbet‎'s Zwager). Hij werd gedoopt op ‎10 mei 1588, in Antwerpen. Hij werd begraven op ‎18 november 1669 in Amsterdam.
Noot:  Koopman in buskruit, stokvis, tabak, huiden, zijde en wol op Heerengr, Bewindh OIC 1647.
Jan le Gouche‎ huwde Weijntje Jacobsdr van Neck‎ op ‎16 april 1635 in Amsterdam. Zie stamboom 137.
Noot:  huwelijksaankondiging.
391.  NN VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Broer/zus) werd geboren als kind van Jacob Cornelisz Banjaert van Neck‎ en Grietje Jacobs van Rijn‎, zoals getoond in stamboom 135. Hij werd begraven op ‎21 oktober 1606 in Amsterdam.

392.  NN VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Broer/zus) werd geboren als kind van Jacob Cornelisz Banjaert van Neck‎ en Grietje Jacobs van Rijn‎, zoals getoond in stamboom 135. Hij werd begraven op ‎12 maart 1609 in Amsterdam.

393.  TRIJNTJE JACOBSDR VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Zus) werd geboren als kind van Jacob Cornelisz Banjaert van Neck‎ en Grietje Jacobs van Rijn‎, zoals getoond in stamboom 135. Zij werd gedoopt op ‎20 januari 1613, in Amsterdam.

394.  CORNELIS JACOBSZ VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Broer) werd geboren als kind van Jacob Cornelisz Banjaert van Neck‎ en Grietje Jacobs van Rijn‎, zoals getoond in stamboom 135. Hij werd gedoopt op ‎28 juli 1616, in Amsterdam.

395.  JACOB JACOBSZ VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Broer) werd geboren als kind van Jacob Cornelisz Banjaert van Neck‎ en Grietje Jacobs van Rijn‎, zoals getoond in stamboom 135. Hij werd gedoopt op ‎1 april 1629, in Amsterdam. Hij werd begraven op ‎24 juli 1693 in Amsterdam.

396.  TRIJNTGEN BARENDSDR VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Nicht) werd geboren als kind van Barend Cornelisz Banjaert van Neck‎ en Hendrikjen Jans Boel‎, zoals getoond in stamboom 136. Zij werd gedoopt op ‎27 september 1587, in Amsterdam.

397.  AGNIETGEN BARENDSDR VAN NECK‎ (‎Lijsbet‎'s Nicht) werd geboren als kind van Barend Cornelisz Banjaert van Neck‎ en Hendrikjen Jans Boel‎, zoals getoond in stamboom 136.
398.  JAN BETSEN RODENBURCH‎ (‎Lijsbet‎'s Echtgenoot van nicht).
Jan Betsen Rodenburch‎ huwde Agnietgen Barendsdr van Neck‎. Zie stamboom 138.

Generatie van Heyndric‎'s 6 maal achter-achterkleinkinderen

399.  NN VAN SCHAIJCK‎ (‎Lijsbet‎'s Zoon) werd geboren als kind van Aert van Schaijck‎ en Lijsbet Jacobsz van Neck‎, zoals getoond in stamboom 32. Hij werd begraven op ‎2 juli 1652 in Amsterdam.
Noot:  naamloos kind, waarschjinlijk voor of na de geboorte overleden.

 

webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
copyright © 2002-2023
laatst bijgewerkt op 30 Augustus 2023