STAMBOOM VAN JAN (HOOGERBEETS)

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.  JAN (HOOGERBEETS)‎ (‎De persoon van dit rapport) werd geboren rond ‎1592 (geschat).
Jan‎ was de vader van een zoon:
Jan Jansz Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1620 (geschat)
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 1.

1e Generatie van Nakomelingen

2.  JAN JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1620 (geschat) als kind van Jan (Hoogerbeets)‎, zoals getoond binnen stamboom 1.
Jan‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Grietje Aeriaents‎ en Annetje Harmans‎.
3.  GRIETJE AERIAENTS‎ (‎Jan‎'s Schoondochter). Zij is gestorven voor ‎1652 in Amsterdam.
Jan Jansz Hoogerbeets‎ huwde Grietje Aeriaents. ‎ Zie stamboom 1.
4.  ANNETJE HARMANS‎ (‎Jan‎'s Schoondochter).
Jan Jansz Hoogerbeets‎, ‎huwde Annetje Harmans‎ op ‎16 maart 1652 in Amsterdam. Zij kregen zes kinderen:
Harman Jansz Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎1660 in Amsterdam
Cornelius Jansz Hoogerbeets
Jannetje Jansdr Hoogerbeets‎ is gestorven voor ‎juli 1658 in Amsterdam
Jannetje Jansdr Hoogerbeets
Harman Jansz Hoogerbeets
Krelis Jansz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
Noot:  ondertrouw (geen trouwdatum vermeld).

2e Generatie van Nakomelingen

5.  HARMAN JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Annetje Harmans‎, zoals getoond in stamboom 2. Hij werd gedoopt op ‎11 januari 1654, in Amsterdam. Hij is gestorven voor ‎1660 in Amsterdam.
Noot:  Noot 1.

6.  CORNELIUS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Annetje Harmans‎, zoals getoond in stamboom 2. Hij werd gedoopt op ‎9 augustus 1656, in Amsterdam.

7.  JANNETJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Annetje Harmans‎, zoals getoond in stamboom 2. Zij werd gedoopt op ‎16 januari 1658, in Amsterdam. Zij is gestorven voor ‎juli 1658 in Amsterdam.
Noot:  heeft hoogstens enkele maanden geleefd.

8.  JANNETJE JANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Kleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Annetje Harmans‎, zoals getoond in stamboom 2. Zij werd gedoopt op ‎1 april 1659, in Amsterdam.

9.  HARMAN JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Annetje Harmans‎, zoals getoond in stamboom 2. Hij werd gedoopt op ‎8 augustus 1660, in Amsterdam.
Harman‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Grietje Pieters‎ en Grietje Jans‎.
Noot:  In de DTB van Haarlem staat bij het huwelijk met Grietje Jans vermeld dat Harman van Amsterdam was en weduwnaar. Op basis daarvan werd een nauwkeurig onderzoek gedaan in de DTB van Amsterdam naar kinderen met de naam Harman en een vader Jan, en van wie een huwelijk wordt vermeld waarbij de aanvullende gegevens zoals leeftijd en vader/moeder overeenkomen. Bij het huwelijk van Harman en Grietje Pieters staat vermeld '24 jaar, met vader JanJansz'. Ook werd gekeken naar overeenkomsten van namen in de gezinnen.
10.  GRIETJE PIETERS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van kleinzoon). Zij is gestorven voor ‎1690 in Amsterdam.
Harman Jansz Hoogerbeets‎ huwde Grietje Pieters‎ op ‎31 maart 1685 in Amsterdam. Zie stamboom 3.
Noot:  ondertrouw (geen trouwdatum vermeld): Harman, 24 jaar met zijn vader Jan Jansz.
11.  GRIETJE JANS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van kleinzoon) werd geboren rond ‎1668 (geschat), in Haarlem.
Noot:  van Haarlem.
Harman Jansz Hoogerbeets‎ huwde Grietje Jans,‎ ‎op ‎7 september 1692 in Haarlem. Zij kregen negen kinderen:
Cornelis Harmansz Hoogerbeets
Neeltje Harmansdr Hoogerbeets
Abraham Harmansz Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎25 januari 1775 in Haarlem
Johannes Harmansz Hoogerbeets‎ is gestorven in ‎1750 in Haarlem
Cornelis Harmansz Hoogerbeets
Jannetje Harmansdr Hoogerbeets
Anna Harmansdr Hoogerbeets
Anna Harmansdr Hoogerbeets
Trijntje Harmansdr Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 4.
Noot:  Ondertrouw: 24-8-1692, Haarlem.
12.  KRELIS JANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Jansz Hoogerbeets‎ en Annetje Harmans‎, zoals getoond in stamboom 2. Hij werd gedoopt op ‎19 april 1662, in Amsterdam.

3e Generatie van Nakomelingen

13.  CORNELIS HARMANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Hij werd gedoopt op ‎19 juli 1693, in Haarlem.

14.  NEELTJE HARMANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Zij werd gedoopt op ‎7 september 1694, in Haarlem.
15.  JOHANNES VLEERTMAN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van achterkleindochter) werd geboren als kind van Jan Vleertman‎, zoals getoond in stamboom 184.
Johannes Vleertman‎ huwde Neeltje Harmansdr Hoogerbeets‎ op ‎6 november 1729 in Haarlem. Zie stamboom 5.
Noot:  In ondertrouw te Haarlem (16-10-1729) en Amsterdam (14-10-1729).
16.  ABRAHAM HARMANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Hij werd gedoopt op ‎22 november 1695, in Haarlem. Hij is gestorven op ‎25 januari 1775 in Haarlem. Hij werd begraven op ‎26 januari 1775 in Haarlem.
Abraham‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Maijke Pieters den Nijver‎ en Trijntje van den Heuvel‎.
Noot:  Overleden in het Diaconiehuis aan de Koudenhorn, 79 jaren oud, begraven op 26 januari 1775 te Haarlem.
17.  MAIJKE PIETERS DEN NIJVER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Abraham Harmansz Hoogerbeets‎ huwde Maijke Pieters den Nijver‎ op ‎29 augustus 1717 in Haarlem. Zij kregen vier zonen:
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎3 mei 1749 in Haarlem
Jan Abrahamsz Hoogerbeets
Johannes Abrahamsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 6.
18.  TRIJNTJE VAN DEN HEUVEL‎ (‎Jan‎'s Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Jansz van den Heuvel‎, zoals getoond binnen stamboom 14. Zij werd gedoopt op ‎1 maart 1705, in Haarlem. Zij werd begraven op ‎20 maart 1782 in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje van den Heuvel‎"]
Abraham Harmansz Hoogerbeets‎ huwde Trijntje van den Heuvel‎ op ‎24 juni 1735 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 mei 1737 in Haarlem; is gestorven op ‎4 januari 1771 in Kaap de Goede Hoop
Deze familie wordt getoond als stamboom 7.
Noot:  In het archief te Haarlem staat 1753 als huwelijksjaar vermeld. Gezien het geboortejaar van zowel Trijntje en Abraham moet het huwelijksjaar hoogst waarschijnlijk 1735 zijn.
19.  JOHANNES HARMANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Hij werd gedoopt op ‎27 november 1697, in Haarlem. Hij is gestorven in ‎1750 in Haarlem.
Johannes‎ huwde drie maal. Hij huwde met Jannetje (Johanna) Vleertman‎, Neeltje Biljé‎ en Rebecca de Ruijter‎.
20.  JANNETJE (JOHANNA) VLEERTMAN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Vleertman‎, zoals getoond in stamboom 184.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannetje (Johanna) Vleertman‎"]
Johannes Harmansz Hoogerbeets‎ huwde Jannetje (Johanna) Vleertman. ‎ Zie stamboom 8.
21.  NEELTJE BILJÉ‎ (‎Jan‎'s Vrouw van achterkleinzoon).
Johannes Harmansz Hoogerbeets‎ huwde Neeltje Biljé‎ op ‎11 november 1732 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Hermannus Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎14 mei 1733 in Haarlem
Maria Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 9.
22.  REBECCA DE RUIJTER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van achterkleinzoon). Zij is gestorven in ‎1750 in Haarlem.
Johannes Harmansz Hoogerbeets‎ huwde Rebecca de Ruijter‎ op ‎2 april 1736 in Haarlem. Zie stamboom 10.

23.  CORNELIS HARMANSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Hij werd gedoopt op ‎15 mei 1699, in Haarlem.

24.  JANNETJE HARMANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Zij werd gedoopt op ‎14 augustus 1701, in Haarlem.

25.  ANNA HARMANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Zij werd gedoopt op ‎25 april 1704, in Haarlem.
Noot:  Noot 2.

26.  ANNA HARMANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Zij werd gedoopt op ‎24 maart 1705, in Haarlem.

27.  TRIJNTJE HARMANSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s Achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Harman Jansz Hoogerbeets‎ en Grietje Jans‎, zoals getoond in stamboom 4. Zij werd gedoopt op ‎23 januari 1707, in Heemstede.

4e Generatie van Nakomelingen

28.  PIETER ABRAHAMSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Harmansz Hoogerbeets‎ en Maijke Pieters den Nijver‎, zoals getoond in stamboom 6. Hij werd gedoopt op ‎1 augustus 1719, in Haarlem.

29.  PIETER ABRAHAMSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Harmansz Hoogerbeets‎ en Maijke Pieters den Nijver‎, zoals getoond in stamboom 6. Hij werd gedoopt op ‎5 januari 1721, in Haarlem. Hij is gestorven op ‎3 mei 1749 in Haarlem.
30.  STIJNTJEN WIJKHUIZEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Stijntjen‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Pieter Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Abraham Coul‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Stijntjen Wijkhuizen‎"]
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets‎ huwde Stijntjen Wijkhuizen‎ op ‎14 mei 1747 in Haarlem. Zie stamboom 11.

31.  JAN ABRAHAMSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Harmansz Hoogerbeets‎ en Maijke Pieters den Nijver‎, zoals getoond in stamboom 6. Hij werd gedoopt op ‎2 september 1722, in Haarlem.

32.  JOHANNES ABRAHAMSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Harmansz Hoogerbeets‎ en Maijke Pieters den Nijver‎, zoals getoond in stamboom 6. Hij werd gedoopt op ‎28 januari 1724, in Haarlem.
33.  JOHANNA WIJKHUIZEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Abrahamsz Hoogerbeets‎ huwde Johanna Wijkhuizen‎ op ‎14 mei 1747 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Maike Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 april 1748 in Haarlem; is gestorven op ‎7 maart 1794 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 13.
34.  ABRAHAM ABRAHAMSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 mei 1737, in Haarlem, als kind van Abraham Harmansz Hoogerbeets‎ en Trijntje van den Heuvel‎, zoals getoond in stamboom 7. Hij werd gedoopt op ‎19 mei 1737,‎ in Haarlem. Hij is gestorven op ‎4 januari 1771, ‎33 jaar oud, in Kaap de Goede Hoop.
Noot:  overleden op het schip Hoolwerf, waarschijnlijk begraven Kaap de Goede Hoop.
35.  SARA VAN DER VELDEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎9 maart 1743, in Haarlem, als kind van Dirk Pietersz van der Velden‎ en Sara Jansdr Stiphout‎, zoals getoond in stamboom 185. Zij werd gedoopt op ‎10 maart 1743,‎ in Haarlem. Zij is gestorven op ‎15 juni 1826, ‎83 jaar oud, in Haarlem.
Sara‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Dirk van der Smesse‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Sara van der Velden‎"]
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Sara van der Velden,‎ ‎19 jaar oud, op ‎29 augustus 1762. Zij kregen vijf kinderen:
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 maart 1763 in Haarlem; is gestorven op ‎19 maart 1763 in Haarlem
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 mei 1764 in Haarlem; is gestorven op ‎8 maart 1811 in Haarlem
Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 januari 1766 in Haarlem; is gestorven op ‎4 april 1812 in Schoten
Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 juni 1768 in Haarlem; is gestorven op ‎1 juli 1815 in Spaarndam
Treintje Abrahamsdr Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 maart 1771 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 14.
36.  HERMANNUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Johannes Harmansz Hoogerbeets‎ en Neeltje Biljé‎, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd gedoopt op ‎5 mei 1733, in Haarlem. Hij is gestorven op ‎14 mei 1733 in Haarlem.

37.  MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Johannes Harmansz Hoogerbeets‎ en Neeltje Biljé‎, zoals getoond in stamboom 9. Zij werd gedoopt op ‎30 november 1734, in Haarlem.

5e Generatie van Nakomelingen

38.  MAIKE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 april 1748, in Haarlem, als kind van Johannes Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Johanna Wijkhuizen‎, zoals getoond in stamboom 13. Zij werd gedoopt op ‎28 april 1748,‎ in Haarlem. Zij is gestorven op ‎7 maart 1794, ‎45 jaar oud, in Haarlem.

39.  ABRAHAM ABRAHAMSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 maart 1763, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Sara van der Velden‎, zoals getoond in stamboom 14. Hij is gestorven op ‎19 maart 1763, ‎als zuigeling, in Haarlem.

40.  DIRK ABRAHAMSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 mei 1764, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Sara van der Velden‎, zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op ‎6 mei 1764,‎ in Haarlem. Hij is gestorven op ‎8 maart 1811, ‎46 jaar oud, in Haarlem.
Dirk‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Catrina Visser‎ en Wilhelmina van Beek‎.
41.  CATRINA VISSER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎14 maart 1767, in Haarlem, als kind van Adrianus Visser‎ en Elizabeth Vlij‎, zoals getoond binnen stamboom 21. Zij werd gedoopt op ‎15 maart 1767,‎ in Haarlem. Zij is gestorven op ‎17 maart 1794, ‎27 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catrina Visser‎"]
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Catrina Visser,‎ ‎21 jaar oud, op ‎14 december 1788 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Abraham Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 maart 1789 in Haarlem; is gestorven op ‎18 oktober 1883 in Haarlem
Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 juli 1790; is gestorven op ‎2 november 1790
Elisabeth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 november 1791 in Haarlem; is gestorven op ‎16 december 1863 in Haarlem
Adrianus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 augustus 1793; is gestorven op ‎15 oktober 1794
Deze familie wordt getoond als stamboom 16.
42.  WILHELMINA VAN BEEK‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem. Zij is gestorven op ‎15 februari 1828 in Haarlem.
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎, ‎30 jaar oud, huwde Wilhelmina van Beek‎ op ‎17 augustus 1794 in Haarlem. Zij kregen acht kinderen:
Aleida Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎21 juni 1796
Trijntje Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎26 augustus 1797
Pieter Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 oktober 1798; is gestorven op ‎22 mei 1807
Jan Hendrik Hoogerbeets
Dirk Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎9 juni 1803 in Haarlem
Catharina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 juli 1804 in Haarlem; is gestorven op ‎30 september 1843 in Terschelling
Joannes Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎26 september 1808
Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 augustus 1811 in Haarlem; is gestorven op ‎8 juni 1876
Deze familie wordt getoond als stamboom 17.
43.  JAN ABRAHAMSZ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 januari 1766, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Sara van der Velden‎, zoals getoond in stamboom 14. Hij werd gedoopt op ‎8 januari 1766,‎ in Haarlem. Hij is gestorven op ‎4 april 1812, ‎46 jaar oud, in Schoten.
44.  ANTJE DIRKS WALENBURGH‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1773, in Schoten, als kind van Dirk Walenburgh‎ en Maria Bakker‎, zoals getoond binnen stamboom 18. Zij is gestorven op ‎18 november 1847, ‎ongeveer 74 jaar oud, in Vogelenzang.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Antje Dirks Walenburgh‎"]
Noot:  beroep: werkster.
Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎, ‎34 jaar oud, huwde Antje Dirks Walenburgh,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, op ‎14 december 1800 in Driehuis. Zij kregen negen kinderen:
Cornelia Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎4 februari 1823 in Schoten
Theodora Hoogerbeets‎ is gestorven op ‎16 augustus 1838 in Schoten
Jan Hoogerbeets
Pieternelletje Hoogerbeets
Johanna Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1807 in Schoten; is gestorven op ‎22 juni 1868 in Vogelenzang, Bloemendaal
Joannes Hoogerbeets
Hendrik Hoogerbeets
Saartje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 juni 1811 in Schoten
Suzanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 juni 1812 in Schoten; is gestorven op ‎27 maart 1835 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 18.
Noot:  Verschillende bronnen, waaronder de genealogie van de familie Joore, vermelden een Johanna Hogerbeets geboren ±1807. Volgens FamilySearch database is er een Johanna Jansdr Hogerbeets geboren ±1807, dochter van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh. Gezien de doop-data van hun 8 kinderen, zou Johanna inderdaad geboren kunnen zijn in de laatste maanden van 1806 of in de eerste maanden van 1807. Johanna zou zijn getrouwd met Reinier Joore op 1-12-1839 te Schoten en overleden op 22-6-1868 te Bloemendaal. Bewijs van haar geboorte is vooralsnog niet gevonden.
45.  ALEIDA ABRAHAMSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 juni 1768, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Sara van der Velden‎, zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op ‎8 juni 1768,‎ in Haarlem. Zij is gestorven op ‎1 juli 1815, ‎47 jaar oud, in Spaarndam.
Noot:  Werkster.
46.  MATTHEUS JANSZ MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎27 april 1767, in Spaarndam, als kind van Jan Adolfsz Melchior‎ en Maria Matheusdr Noltus‎, zoals getoond in stamboom 195. Hij werd gedoopt op ‎23 mei 1767,‎ in Haarlem. Hij is gestorven op ‎30 oktober 1843, ‎76 jaar oud, in Spaarndam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Mattheus Jansz Melchior‎"]
Noot:  Noot 3.
Mattheus Jansz Melchior,‎ ‎21 jaar oud, huwde Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎, ‎20 jaar oud, op ‎29 maart 1789 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Sara Melchior‎ is geboren op ‎22 november 1793 in Spaarndam; is gestorven op ‎3 februari 1855 in Groningen
Antje Melchior‎ is geboren op ‎20 januari 1796 in Spaarndam; is gestorven op ‎8 januari 1880 in Bennebroek
Jan Melchior‎ is geboren op ‎30 november 1797 in Spaarndam
Geertruij Melchior‎ is geboren op ‎15 september 1799 in Spaarndam; is gestorven op ‎29 augustus 1875 in Spaarndam
Dirkje Melchior‎ is geboren op ‎19 januari 1802 in Spaarndam
Abraham Melchior‎ is geboren op ‎26 oktober 1804 in Spaarndam; is gestorven op ‎8 januari 1857 in Haarlem
Alida Melchior‎ is geboren op ‎23 augustus 1811 in Spaarndam
Deze familie wordt getoond als stamboom 19.
47.  TREINTJE ABRAHAMSDR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 maart 1771, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Sara van der Velden‎, zoals getoond in stamboom 14. Zij werd gedoopt op ‎17 maart 1771,‎ in Haarlem.

6e Generatie van Nakomelingen

48.  ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 maart 1789, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Catrina Visser‎, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op ‎25 maart 1789,‎ in Haarlem. Hij is gestorven op ‎18 oktober 1883, ‎94 jaar oud, in Haarlem.
Abraham‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Wilhelmina Catharina Daams‎ en Frederika Eckhardt‎.
Noot:  Lintwever, Werkman, Koopman.
49.  WILHELMINA CATHARINA DAAMS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1786, in Haarlem, als kind van Jan Daams‎ en Wilhelmina Pot‎, zoals getoond binnen stamboom 20.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmina Catharina Daams‎"]
Noot:  Werkster.
Abraham Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Wilhelmina Catharina Daams,‎ ‎ongeveer 28 jaar oud, op ‎19 oktober 1814 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Dirk Abraham Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 juli 1815 in Haarlem; is gestorven op ‎23 oktober 1815 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 20.
50.  FREDERIKA ECKHARDT‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎20 mei 1802, in Utrecht, als kind van Frederik Eckhardt‎ en Helena Witsch‎, zoals getoond in stamboom 197. Zij is gestorven op ‎14 september 1869, ‎67 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Frederika Eckhardt‎"]
Noot:  Overleden na 7 nov 1866 en voor 23 apr 1873.
Abraham Hoogerbeets‎, ‎40 jaar oud, huwde Frederika Eckhardt,‎ ‎26 jaar oud, op ‎6 mei 1829 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 mei 1830 in Haarlem
Abraham Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 maart 1832 in Haarlem; is gestorven op ‎6 januari 1909 in Haarlem
Dorothea Elisabeth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎8 september 1834 in Haarlem; is gestorven op ‎10 maart 1899
Willem Frederik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 november 1836 in Haarlem
Frederika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 mei 1839 in Haarlem; is gestorven op ‎23 januari 1919 in Haarlem
Frederik Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 maart 1843 in Haarlem; is gestorven op ‎3 februari 1899 in Haarlem
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 maart 1845 in Haarlem; is gestorven op ‎26 september 1905 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 21.
51.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 juli 1790 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Catrina Visser‎, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op ‎1 augustus 1790,. ‎ Hij is gestorven op ‎2 november 1790, ‎als zuigeling.

52.  ELISABETH HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 november 1791, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Catrina Visser‎, zoals getoond in stamboom 16. Zij werd gedoopt op ‎20 november 1791,‎ in Haarlem. Zij is gestorven op ‎16 december 1863, ‎72 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Noot 4.
Elisabeth‎ kreeg vier kinderen:
Elisabeth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 oktober 1816 in Haarlem
Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 april 1821 in Haarlem
Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 februari 1824 in Haarlem
Hendrica Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 november 1828 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 22.
53.  ADRIANUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 augustus 1793 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Catrina Visser‎, zoals getoond in stamboom 16. Hij werd gedoopt op ‎20 oktober 1793,. ‎ Hij is gestorven op ‎15 oktober 1794, ‎1 jaar oud.

54.  ALEIDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Wilhelmina van Beek‎, zoals getoond in stamboom 17. Zij werd gedoopt op ‎9 december 1795, in Haarlem. Zij is gestorven op ‎21 juni 1796.

55.  TRIJNTJE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Wilhelmina van Beek‎, zoals getoond in stamboom 17. Zij werd gedoopt op ‎30 juli 1797. Zij is gestorven op ‎26 augustus 1797.

56.  PIETER HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 oktober 1798 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Wilhelmina van Beek‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎21 oktober 1798,. ‎ Hij is gestorven op ‎22 mei 1807, ‎8 jaar oud.

57.  JAN HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Wilhelmina van Beek‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎23 februari 1803, in Haarlem.

58.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Wilhelmina van Beek‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎23 februari 1803. Hij is gestorven op ‎9 juni 1803 in Haarlem.

59.  CATHARINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 juli 1804, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Wilhelmina van Beek‎, zoals getoond in stamboom 17. Zij werd gedoopt op ‎19 juli 1804,‎ in Haarlem. Zij is gestorven op ‎30 september 1843, ‎39 jaar oud, in Terschelling.
60.  DIRK MUIJSKENS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1792, in Amsterdam, als kind van Dirk Muijskens‎ en Sara Maria van Reijselburgh‎, zoals getoond binnen stamboom 23. Hij is gestorven op ‎23 mei 1872, ‎ongeveer 79 jaar oud, in Terschelling.
Dirk‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Catharina Hoogerbeets‎ en Japke Leenderts Pals‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirk Muijskens‎"]
Noot:  Boekbinder.
Dirk Muijskens,‎ ‎ongeveer 35 jaar oud, huwde Catharina Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎4 juni 1828. Zij kregen vier kinderen:
Dirk Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 maart 1827 in Haarlem
Sara Maria Muijskens‎ is geboren op ‎7 maart 1832 in Haarlem; is gestorven op ‎24 juni 1893 in Texel
Wilhelmina Muijskens‎ is geboren rond ‎1840 in Ouder Amstel; is gestorven op ‎13 november 1920 in Terschelling
Nn Muijskens‎ is geboren op ‎26 september 1843 in Terschelling; is gestorven op ‎26 september 1843 in Terschelling
Deze familie wordt getoond als stamboom 23.
61.  JOANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Wilhelmina van Beek‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎18 oktober 1807. Hij is gestorven op ‎26 september 1808.

62.  WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 augustus 1811, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Wilhelmina van Beek‎, zoals getoond in stamboom 17. Hij werd gedoopt op ‎4 september 1811,‎ in Haarlem. Hij is gestorven op ‎8 juni 1876, ‎64 jaar oud.
Noot:  beroep: metselaar.
63.  JACOBA VONK‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎16 december 1808, in Haarlem, als kind van Jacobus Vonk‎ en Maria de Boom‎, zoals getoond binnen stamboom 50. Zij is gestorven op ‎26 juni 1881, ‎72 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacoba Vonk‎"]
Noot:  Noot 5.
Willem Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Jacoba Vonk,‎ ‎27 jaar oud, op ‎18 mei 1836. Zij kregen negen kinderen:
Wilhelmina Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 januari 1837 in Haarlem
Johanna Engelina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 september 1839 in Haarlem; is gestorven op ‎15 februari 1843 in Haarlem
Theodora Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 september 1839 in Haarlem; is gestorven na ‎1911 in Haarlem
Anna Engelina Hoogerbeets‎ is geboren in ‎1840 in Haarlem; is gestorven op ‎15 februari 1843 in Haarlem
Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎31 januari 1842 in Haarlem; is gestorven op ‎6 september 1904 in Amsterdam
Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 oktober 1844 in Haarlem; is gestorven op ‎8 februari 1921 in Haarlem
Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 februari 1848 in Haarlem; is gestorven op ‎29 februari 1848 in Haarlem
Samuel Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 april 1850 in Haarlem; is gestorven op ‎12 november 1850 in Haarlem
Hendrika Catherina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 januari 1855 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 25.
64.  CORNELIA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Zij werd gedoopt op ‎22 februari 1801, in Schoten. Zij is gestorven op ‎4 februari 1823 in Schoten.

65.  THEODORA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Zij werd gedoopt op ‎22 december 1802, in Schoten. Zij is gestorven op ‎16 augustus 1838 in Schoten.
Noot:  roepnaam: Dirkje
beroep: dienstbode.

66.  CORNELIUS VAN SCHOOTEN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1789, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Joannes van Schooten‎ en Catharina Spruijt‎, zoals getoond binnen stamboom 27.
Cornelius‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Theodora Huiseveld‎ en Theodora Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelius van Schooten‎"]
Noot:  beroep: landbouwer.
Cornelius van Schooten,‎ ‎ongeveer 44 jaar oud, huwde Theodora Hoogerbeets‎ op ‎25 september 1833 in Haarlem. Zie stamboom 26.

67.  JAN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op ‎20 januari 1804, in Schoten.

68.  PIETERNELLETJE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Zij werd gedoopt op ‎31 augustus 1805, in Schoten.

69.  JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1807, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Zij is gestorven op ‎22 juni 1868, ‎ongeveer 60 jaar oud, in Vogelenzang, Bloemendaal.
Noot:  boerenmeid.
70.  REINIER JOORE‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎22 januari 1805, in Bloemendaal (Klein Bentveld), als kind van Hendrik Jansz Jore‎ en Johanna Staats‎, zoals getoond in stamboom 220. Hij werd gedoopt op ‎25 januari 1805,‎ in Overveen / Bloemendaal. Hij is gestorven op ‎15 oktober 1865, ‎60 jaar oud, in bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Reinier Joore‎"]
Reinier Joore,‎ ‎34 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 32 jaar oud, op ‎1 december 1839 in Schoten. Zij kregen twee kinderen:
Jan Hendrik Joore‎ is geboren op ‎10 september 1841 in Bloemendaal
Johanna Joore‎ is geboren op ‎29 juli 1846 in Vogelenzang, Bloemendaal
Deze familie wordt getoond als stamboom 28.
71.  JOANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op ‎18 april 1808, in Schoten.

72.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Hij werd gedoopt op ‎28 maart 1810, in Schoten.

73.  SAARTJE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 juni 1811, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Zij werd gedoopt op ‎29 juli 1811,‎ in Schoten.
Noot:  beroep: dienstbaar.
74.  JAN GERRITS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1810, in Bloemendaal, als kind van Anthonij (Toon) Gerres (Gerrits)‎ en Antje Franse‎, zoals getoond binnen stamboom 29.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Gerrits‎"]
Noot:  beroep: aardwerker.
Jan Gerrits,‎ ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Saartje Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, op ‎11 mei 1834 in Bloemendaal. Zie stamboom 29.

75.  SUZANNA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 juni 1812, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets‎ en Antje Dirks Walenburgh‎, zoals getoond in stamboom 18. Zij is gestorven op ‎27 maart 1835, ‎22 jaar oud, in Haarlem.
76.  JAN GERRITSE‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Jan Gerritse‎ huwde Suzanna Hoogerbeets‎. Zie stamboom 30.

77.  SARA MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 november 1793, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior‎ en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 19. Zij is gestorven op ‎3 februari 1855, ‎61 jaar oud, in Groningen.
78.  GEERKE EEKHOF VAN DER LAAN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎16 maart 1803, in Groningen, als kind van Albert van der Laan‎ en Gepke van Duinen‎, zoals getoond binnen stamboom 31.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geerke Eekhof van der Laan‎"]
Geerke Eekhof van der Laan,‎ ‎25 jaar oud, huwde Sara Melchior‎, ‎34 jaar oud, op ‎20 november 1828 in Groningen. Zie stamboom 31.

79.  ANTJE MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 januari 1796, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior‎ en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op ‎24 januari 1796,‎ in Spaarndam. Zij is gestorven op ‎8 januari 1880, ‎83 jaar oud, in Bennebroek.
Antje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Pieter van Hilten‎ en Jacob van Donselaar‎.
80.  PIETER VAN HILTEN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1795, in Baambrugge, als kind van Joost van Hilten‎ en Petronella de Vries‎, zoals getoond binnen stamboom 32.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter van Hilten‎"]
Pieter van Hilten,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, huwde Antje Melchior‎, ‎26 jaar oud, op ‎8 mei 1822 in Bennebroek. Zie stamboom 32.
81.  JACOB VAN DONSELAAR‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Smidsknecht.
Jacob van Donselaar‎ huwde Antje Melchior‎, ‎32 jaar oud, op ‎11 juni 1828 in Bennebroek. Zie stamboom 33.

82.  JAN MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 november 1797, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior‎ en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 19. Hij werd gedoopt op ‎3 december 1797,‎ in Spaarndam.

83.  GEERTRUIJ MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 september 1799, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior‎ en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op ‎22 september 1799,‎ in Spaarndam. Zij is gestorven op ‎29 augustus 1875, ‎75 jaar oud, in Spaarndam.
84.  WILLEM VAN DER VIJGH‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Antonie van der Vijgh‎ en Geesje Houtzager‎, zoals getoond binnen stamboom 34.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willem van der Vijgh‎"]
Willem van der Vijgh‎ huwde Geertruij Melchior‎, ‎39 jaar oud, op ‎25 november 1838 in Spaarndam. Zie stamboom 34.

85.  DIRKJE MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 januari 1802, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior‎ en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op ‎24 januari 1802,‎ in Spaarndam.

86.  ABRAHAM MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 oktober 1804, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior‎ en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 19. Hij is gestorven op ‎8 januari 1857, ‎52 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Noot 6.
87.  HENDRIKA DE VRIES‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎21 maart 1808, in Spaarndam, als kind van Hendrik de Vries‎ en Catharina Zundorf‎, zoals getoond in stamboom 210. Zij werd gedoopt op ‎27 maart 1808,‎ in Spaarndam. Zij is gestorven op ‎20 april 1854, ‎46 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrika de Vries‎"]
Abraham Melchior‎, ‎23 jaar oud, huwde Hendrika de Vries,‎ ‎20 jaar oud, op ‎25 mei 1828 in Spaarndam. Zij kregen twee zonen:
Hendrik Abrahamsz Melchior‎ is geboren op ‎29 maart 1829 in Bennebroek; is gestorven op ‎18 april 1829 in Bennebroek
Hendrik Abrahamsz Melchior‎ is geboren op ‎5 mei 1830 in Bennebroek; is gestorven op ‎25 januari 1906
Deze familie wordt getoond als stamboom 35.
88.  ALIDA MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 augustus 1811, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior‎ en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 19. Zij werd gedoopt op ‎8 september 1811,‎ in Spaarndam.

7e Generatie van Nakomelingen

89.  DIRK ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 juli 1815, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Wilhelmina Catharina Daams‎, zoals getoond in stamboom 20. Hij is gestorven op ‎23 oktober 1815, ‎als zuigeling, in Haarlem.

90.  MAGDALENA FREDERIKA WILHELMINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 mei 1830, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Frederika Eckhardt‎, zoals getoond in stamboom 21.
91.  CHRISTOFFEL VOERMAN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎26 maart 1825, in Amsterdam, als kind van Christoffel Voerman‎ en Elisabeth Hendrina Samink‎, zoals getoond binnen stamboom 37. Hij is gestorven op ‎16 november 1888, ‎63 jaar oud, in Nieuwer-Amstel.
Christoffel‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Everdina Bentink‎ en Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Christoffel Voerman‎"]
Noot:  Suikerbakker.
Christoffel Voerman,‎ ‎41 jaar oud, huwde Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets‎, ‎36 jaar oud, op ‎7 november 1866 in Haarlem. Zie stamboom 36.

92.  ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 maart 1832, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Frederika Eckhardt‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij is gestorven op ‎6 januari 1909, ‎76 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  werkman, aardappelteler.
93.  LOUISA VAN BREEMEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎6 november 1838, in Haarlem, als kind van Nicolaas van Breemen‎ en Aaltje Drijfhout‎, zoals getoond in stamboom 223. Zij is gestorven op ‎12 september 1906, ‎67 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Louisa van Breemen‎"]
Noot:  Winkelierster.
Abraham Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, huwde Louisa van Breemen,‎ ‎20 jaar oud, op ‎29 december 1858 in Haarlem. Zij kregen negen kinderen:
Abraham Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 juni 1859 in Haarlem; is gestorven op ‎9 maart 1922 in Haarlem
Nicolaas Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 juli 1862 in Haarlem; is gestorven op ‎8 mei 1937 in Haarlem
Louisa Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 juli 1865 in Haarlem; is gestorven op ‎19 augustus 1865 in Haarlem
Johannes Frederik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 juli 1866 in Haarlem; is gestorven op ‎19 januari 1956 in Haarlem
Alida Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 mei 1869 in Haarlem; is gestorven op ‎31 maart 1942 in Arnhem
Frederik Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 april 1872 in Haarlem; is gestorven op ‎11 april 1953 in Haarlem
Emma Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 mei 1875 in Haarlem; is gestorven op ‎5 februari 1955 in Heemstede
Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 april 1878 in Haarlem; is gestorven op ‎10 april 1959 in Haarlem
Louisa Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 juli 1881 in Haarlem; is gestorven in ‎1967 in Heemstede
Deze familie wordt getoond als stamboom 38.
94.  DOROTHEA ELISABETH HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 september 1834, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Frederika Eckhardt‎, zoals getoond in stamboom 21. Zij is gestorven op ‎10 maart 1899, ‎64 jaar oud.
Noot:  ook vermeld als 'Betje Hoogerbeets'.
95.  JAN WAALEWIJN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Jan Waalewijn‎ en Maria Schievee‎, zoals getoond binnen stamboom 39.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Waalewijn‎"]
Noot:  Arbeider.
Jan Waalewijn‎ huwde Dorothea Elisabeth Hoogerbeets‎, ‎43 jaar oud, op ‎8 mei 1878 in Haarlem. Zie stamboom 39.

96.  WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 november 1836, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Frederika Eckhardt‎, zoals getoond in stamboom 21.
Noot:  broodbakker/bakkersknecht.
97.  KLAASKE DE WILDE‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎30 januari 1833, in Sneek, als kind van Johannes de Wilde‎ en Aaltje van Oudshorn‎, zoals getoond binnen stamboom 40.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Klaaske de Wilde‎"]
Noot:  Noot 5.
Willem Frederik Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, huwde Klaaske de Wilde,‎ ‎32 jaar oud, op ‎16 augustus 1865. Zij kregen zes kinderen:
Aaltje Jeltje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 juli 1866 in Haarlem
Dorothea Elisabeth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 september 1867 in Haarlem
Willem Frederik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 oktober 1868 in Haarlem; is gestorven op ‎2 augustus 1869 in Haarlem
Willem Frederik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 juni 1870 in Haarlem; is gestorven op ‎20 september 1870 in Haarlem
Anna Wilhelmina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 juli 1872 in Haarlem
Martina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 januari 1874 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 40.
98.  FREDERIKA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 mei 1839, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Frederika Eckhardt‎, zoals getoond in stamboom 21. Zij is gestorven op ‎23 januari 1919, ‎79 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Rubriekwerver.
99.  PETRUS ROEST‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎27 januari 1838, in Haarlem, als kind van Willem Roest‎ en Catrina van Wavere‎, zoals getoond binnen stamboom 41. Hij is gestorven op ‎13 april 1917, ‎79 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petrus Roest‎"]
Petrus Roest,‎ ‎35 jaar oud, huwde Frederika Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, op ‎23 april 1873 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Frederik Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 april 1859 in Haarlem; is gestorven op ‎26 juli 1953 in Haarlem
Frederika Catharina Roest‎ is geboren op ‎18 mei 1874 in Haarlem; is gestorven op ‎19 mei 1961 in Wormerveer
Abraham Roest‎ is geboren op ‎20 maart 1876 in Haarlem; is gestorven op ‎9 januari 1949 in Haarlem
Petrus Johannes Roest‎ is geboren op ‎21 juli 1879 in Haarlem
Willem Frederik Roest‎ is geboren op ‎25 december 1881 in Haarlem; is gestorven op ‎24 oktober 1884 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 41.
100.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 maart 1843, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Frederika Eckhardt‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij is gestorven op ‎3 februari 1899, ‎55 jaar oud, in Haarlem.
Frederik‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Elisabeth Voerman‎ en Anna Adriana Cornelia Bollweg‎.
Noot:  Noot 7.
101.  ANNA ELISABETH VOERMAN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎28 februari 1853, in Amsterdam, als kind van Christoffel Voerman‎ en Anna Maria Barnas‎, zoals getoond binnen stamboom 42. Zij is gestorven op ‎27 juli 1889, ‎36 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Elisabeth Voerman‎"]
Frederik Willem Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Anna Elisabeth Voerman,‎ ‎23 jaar oud, op ‎24 mei 1876 in Amsterdam. Zij kregen zes kinderen:
Anna Maria Frederika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 maart 1877 in Haarlem; is gestorven op ‎21 april 1892 in Haarlem
Frederik Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 februari 1878 in Haarlem; is gestorven op ‎24 maart 1879 in Haarlem
Anna Elisabeth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 september 1879 in Haarlem; is gestorven op ‎12 oktober 1959 in Heemstede
Egberta Gerdina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 november 1880 in Haarlem; is gestorven op ‎16 augustus 1945 in Haarlem
Frederika Wilhelmina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 augustus 1883 in Haarlem; is gestorven op ‎22 september 1884 in Haarlem
Frederik Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎1 januari 1886 in Haarlem; is gestorven op ‎15 januari 1943 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 42.
102.  ANNA ADRIANA CORNELIA BOLLWEG‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎10 juli 1854, in Amsterdam, als kind van Peter Heinrich Bollweg‎ en Cornelia Dorothea Spiekerhoff‎, zoals getoond binnen stamboom 44. Zij is gestorven op ‎6 december 1919, ‎65 jaar oud, in Haarlem.
Anna‎ huwde drie maal. Zij huwde met Frederik Willem Hoogerbeets‎, Gerrit Jan Nienkemper‎ en Roelof Laatsch‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Adriana Cornelia Bollweg‎"]
Frederik Willem Hoogerbeets‎, ‎51 jaar oud, huwde Anna Adriana Cornelia Bollweg,‎ ‎40 jaar oud, op ‎12 september 1894 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zie stamboom 43.

103.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 maart 1845, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Frederika Eckhardt‎, zoals getoond in stamboom 21. Hij is gestorven op ‎26 september 1905, ‎60 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Noot 7.
104.  MARIA CATHARINA RENOUT‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎26 maart 1847, in Haarlem, als kind van Johannes Renout‎ en Maria Offerman‎, zoals getoond in stamboom 239. Zij is gestorven op ‎22 mei 1930, ‎83 jaar oud, in Zeist, Utrecht.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Catharina Renout‎"]
Noot:  Noot 5.
Johannes Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Maria Catharina Renout,‎ ‎23 jaar oud, op ‎18 mei 1870 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 april 1871 in Haarlem; is gestorven op ‎20 november 1944 in Nijmegen
Abraham Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 januari 1873 in Haarlem; is gestorven op ‎21 mei 1873 in Haarlem
Elisabeth Magdalena Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 juni 1875 in Haarlem
Abrahamina Frederica Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 juni 1875 in Haarlem; is gestorven op ‎11 oktober 1875 in Haarlem
Abraham Frederik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 augustus 1877 in Haarlem
Maria Catharina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 oktober 1878 in Haarlem; is gestorven op ‎21 maart 1879 in Haarlem
Hendrik Willem Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 juli 1884 in Haarlem; is gestorven op ‎10 januari 1885 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 46.
105.  ELISABETH HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 oktober 1816, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 22.

106.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 april 1821, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 22.

107.  HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 februari 1824, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 22.

108.  HENDRICA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 november 1828, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 22.
109.  JOHANNES BOERÉ‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacobus Boeré‎ en Maria de Bruijn‎, zoals getoond binnen stamboom 47.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johannes Boeré‎"]
Noot:  Noot 8.
Johannes Boeré‎ huwde Hendrica Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, op ‎7 juni 1854 in Haarlem. Zij kregen twee dochters:
Hendrica Boeré‎ is geboren rond ‎1857 in Haarlem; is gestorven op ‎10 augustus 1858 in Haarlem
Maria Boeré‎ is geboren rond ‎1863 in Haarlem; is gestorven op ‎10 januari 1912 in Schoten
Deze familie wordt getoond als stamboom 47.
110.  DIRK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 maart 1827, in Haarlem, als kind van Dirk Muijskens‎ en Catharina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 23.

111.  SARA MARIA MUIJSKENS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 maart 1832, in Haarlem, als kind van Dirk Muijskens‎ en Catharina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 23. Zij is gestorven op ‎24 juni 1893, ‎61 jaar oud, in Texel.
112.  JAN VOS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1818, in Texel, als kind van Jan Vos‎ en Jantje Drijver‎, zoals getoond binnen stamboom 48.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Vos‎"]
Jan Vos,‎ ‎ongeveer 38 jaar oud, huwde Sara Maria Muijskens‎, ‎24 jaar oud, op ‎24 juli 1856 in Texel. Zie stamboom 48.

113.  WILHELMINA MUIJSKENS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1840, in Ouder Amstel, als kind van Dirk Muijskens‎ en Catharina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 23. Zij is gestorven op ‎13 november 1920, ‎ongeveer 80 jaar oud, in Terschelling.
114.  KLAAS SIPKES DE JONG‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1818, in Terschelling, als kind van Sipke Klaas de Jong‎ en Neeke Douwes Pronker‎, zoals getoond binnen stamboom 49.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Klaas Sipkes de Jong‎"]
Klaas Sipkes de Jong,‎ ‎ongeveer 45 jaar oud, huwde Wilhelmina Muijskens‎, ‎ongeveer 23 jaar oud, op ‎15 april 1864 in Terschelling. Zie stamboom 49.

115.  NN MUIJSKENS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 september 1843, in Terschelling, als kind van Dirk Muijskens‎ en Catharina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 23. Hij is gestorven op ‎26 september 1843, ‎als zuigeling, in Terschelling.
Noot:  levenloos geboren, moeder enkele dagen later overleden.

116.  WILHELMINA MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 januari 1837, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25.
117.  WILLEM VAN DANTZIG‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Reinier van Dantzig‎ en Alida Jacoba Lindeman‎, zoals getoond binnen stamboom 50.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willem van Dantzig‎"]
Noot:  Noot 8.
Willem van Dantzig‎ huwde Wilhelmina Maria Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, op ‎20 januari 1864. Zie stamboom 50.

118.  JOHANNA ENGELINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 september 1839, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25. Zij is gestorven op ‎15 februari 1843, ‎3 jaar oud, in Haarlem.
119.  HENDRIK VAN DER STEEG‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1835.
Hendrik van der Steeg,‎ ‎ongeveer 42 jaar oud, huwde Johanna Engelina Hoogerbeets‎, ‎37 jaar oud, op ‎8 augustus 1877. Zie stamboom 51.

120.  THEODORA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 september 1839, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25. Zij is gestorven na ‎1911, ‎ouder dan 72 jaar, in Haarlem.
Noot:  Noot 9.
121.  HENDRIK VAN DER STEEG‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1835, in Haarlem, als kind van Hendrik van der Steeg‎ en Catharina Elizabeth de Haan‎, zoals getoond binnen stamboom 53. Hij is gestorven na ‎1911, ‎ouder dan 76 jaar.
Hendrik‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Catharina Hendrika de Klijn‎ en Theodora Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrik van der Steeg‎"]
Noot:  beroep: smid.
Hendrik van der Steeg,‎ ‎ongeveer 42 jaar oud, huwde Theodora Hoogerbeets‎, ‎37 jaar oud, op ‎8 augustus 1877 in Haarlem. Zij kregen twee zonen:
Willem van der Steeg‎ is geboren rond ‎1878; is gestorven op ‎24 juli 1916 in Bloemendaal
Theodorus Jacobus van der Steeg‎ is geboren in ‎1883 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 52.
122.  ANNA ENGELINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1840, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25. Zij is gestorven op ‎15 februari 1843, ‎ongeveer 2 jaar oud, in Haarlem.

123.  WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎31 januari 1842, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25. Hij is gestorven op ‎6 september 1904, ‎62 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  beroep: commies belastingen.
124.  CATHARINA DIJKMAN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎23 mei 1849, in Nijmegen, als kind van Jan Dijkman‎ en Hillegonda van den Ijkel (van Ijkelen)‎, zoals getoond binnen stamboom 54. Zij is gestorven op ‎19 juni 1918, ‎69 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catharina Dijkman‎"]
Willem Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Catharina Dijkman,‎ ‎25 jaar oud, op ‎4 februari 1875 in Nijmegen. Zij kregen vier kinderen:
Willem Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 januari 1876 in Groesbeek; is gestorven op ‎23 maart 1922 in Leiden
Jacoba Hillegonda Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 april 1877 in Groesbeek
Albertus Hendrikus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 juni 1879 in Groesbeek; is gestorven op ‎2 oktober 1936 in 's Gravenhage
Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 maart 1882 in Schiedam; is gestorven op ‎17 november 1951 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 54.
125.  DIRK JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 oktober 1844, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25. Hij is gestorven op ‎8 februari 1921, ‎76 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  IJzerdraaier, Koopman, Loopknecht.
126.  ALIDA WILHELMINA KRUGER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎2 juli 1854, in Haarlem, als kind van Willem Kruger‎ en Alida Lucia Kooij‎, zoals getoond binnen stamboom 55. Zij is gestorven op ‎23 november 1926, ‎72 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Alida Wilhelmina Kruger‎"]
Dirk Jacobus Hoogerbeets‎, ‎31 jaar oud, huwde Alida Wilhelmina Kruger,‎ ‎22 jaar oud, op ‎27 september 1876 in Haarlem. Zij kregen elf kinderen:
Alida Lucia Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 maart 1877 in Haarlem; is gestorven op ‎18 juli 1951 in Haarlem
Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎18 februari 1879 in Amsterdam; is gestorven op ‎15 januari 1957 in Haarlem
Willem Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 april 1881 in Haarlem; is gestorven op ‎3 oktober 1937 in Haarlem
Wilhelmina Theodora Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 februari 1883 in Haarlem; is gestorven op ‎19 februari 1976
Theodora Hendrica Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 januari 1885 in Haarlem; is gestorven op ‎12 juli 1885 in Haarlem
Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 mei 1886 in Haarlem; is gestorven op ‎22 juli 1909 in Haarlem
Hendrika Catharina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 maart 1888 in Haarlem; is gestorven op ‎20 juli 1976 in Zuid-Afrika
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 februari 1889 in Haarlem; is gestorven op ‎4 november 1914 in Haarlem
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 juni 1892 in Haarlem; is gestorven op ‎26 januari 1968 in IJmuiden
Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 januari 1896 in Haarlem; is gestorven op ‎20 juli 1983 in Haarlem
Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 augustus 1898 in Haarlem; is gestorven op ‎3 december 1898 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 55.
127.  HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 februari 1848, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25. Zij is gestorven op ‎29 februari 1848, ‎als zuigeling, in Haarlem.

128.  SAMUEL HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 april 1850, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25. Hij is gestorven op ‎12 november 1850, ‎als zuigeling, in Haarlem.

129.  HENDRIKA CATHERINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 januari 1855, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Jacoba Vonk‎, zoals getoond in stamboom 25.
Hendrika‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Wouter Willem van Roon‎ en Theodorus Christianus Breeland‎.
130.  WOUTER WILLEM VAN ROON‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1854, in Haarlem, als kind van Jan van Roon‎ en Johanna Maria Malefijt‎, zoals getoond binnen stamboom 56. Hij is gestorven op ‎13 mei 1925, ‎ongeveer 70 jaar oud, in Rotterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wouter Willem van Roon‎"]
Noot:  meubelmaker.
Wouter Willem van Roon,‎ ‎ongeveer 24 jaar oud, huwde Hendrika Catherina Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎31 juli 1878 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen zes kinderen:
Jan van Roon‎ is geboren op ‎7 september 1879 in Haarlem; is gestorven op ‎12 april 1948 in Haarlem
Jacoba Wilhelmina Hendrika van Roon‎ is geboren rond ‎1882; is gestorven op ‎4 februari 1883 in Arnhem
Willem Hendrik Jacobus van Roon‎ is geboren op ‎21 november 1883 in Arnhem; is gestorven op ‎18 januari 1945 in Rotterdam
Elisabeth Jacoba van Roon‎ is geboren op ‎4 april 1887 in Haarlem; is gestorven op ‎18 januari 1964 in Schiedam
Catharina Geertruida Petronella Van Breeland van Roon‎ is geboren rond ‎1894
Theodora Christina Hendrika Breeland van Roon‎ is geboren rond ‎1896 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 56.
Noot:  echtscheiding 25 januari 1900 te 's Gravenhage.
131.  THEODORUS CHRISTIANUS BREELAND‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎7 december 1860, in Amsterdam, als kind van Theodorus Breeland‎ en Geertruida Petronella Dördregter‎, zoals getoond binnen stamboom 57.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Theodorus Christianus Breeland‎"]
Theodorus Christianus Breeland,‎ ‎40 jaar oud, huwde Hendrika Catherina Hoogerbeets‎, ‎46 jaar oud, op ‎16 januari 1901 in Rotterdam. Zie stamboom 57.

132.  JAN HENDRIK JOORE‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 september 1841, in Bloemendaal, als kind van Reinier Joore‎ en Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 28.
Noot:  beroep: arbeider.
133.  MARIA SPOOREN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1839, in Velsen. Zij is gestorven op ‎24 december 1873, ‎ongeveer 34 jaar oud, in Heemstede.
Noot:  beroep: blekersdienstbode.
Jan Hendrik Joore‎, ‎24 jaar oud, huwde Maria Spooren,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, op ‎10 januari 1866 in Bloemendaal. Zij kregen twee kinderen:
Reinier Joore‎ is geboren op ‎3 februari 1867 in Vogelenzang, Bloemendaal
Johanna Hendrika Joore‎ is geboren op ‎19 april 1868 in Vogelenzang, Bloemendaal
Deze familie wordt getoond als stamboom 58.
134.  JOHANNA JOORE‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 juli 1846, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Reinier Joore‎ en Johanna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 28.

135.  HENDRIK ABRAHAMSZ MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 maart 1829, in Bennebroek, als kind van Abraham Melchior‎ en Hendrika de Vries‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij is gestorven op ‎18 april 1829, ‎als zuigeling, in Bennebroek.

136.  HENDRIK ABRAHAMSZ MELCHIOR‎ (‎Jan‎'s 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 mei 1830, in Bennebroek, als kind van Abraham Melchior‎ en Hendrika de Vries‎, zoals getoond in stamboom 35. Hij is gestorven op ‎25 januari 1906, ‎75 jaar oud.

8e Generatie van Nakomelingen

137.  ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 juni 1859, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Hij is gestorven op ‎9 maart 1922, ‎62 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Lettergieter.
138.  PETRONELLA CAROLINA VAN DOKKUM‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎2 juli 1863, in Haarlem, als kind van David van Dokkum‎ en Elzebé Fortgens‎, zoals getoond binnen stamboom 59. Zij is gestorven op ‎23 mei 1917, ‎53 jaar oud, in bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Carolina van Dokkum‎"]
Abraham Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Petronella Carolina van Dokkum,‎ ‎20 jaar oud, op ‎4 oktober 1883 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Petronella Carolina Christina Louisa Hoogerbeets‎ is geboren op ‎8 oktober 1884 in Amsterdam
Abraham Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 december 1887 in Amsterdam; is gestorven op ‎22 februari 1910 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 59.
139.  NICOLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 juli 1862, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Hij is gestorven op ‎8 mei 1937, ‎74 jaar oud, in Haarlem.
Nicolaas‎ huwde drie maal. Hij huwde met Hendrika Bakker‎, Heintje Weerts‎ en Johanna Christina Terstall‎.
Noot:  Lettergieter.
140.  HENDRIKA BAKKER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎1 maart 1860, in Steenwijk, als kind van Mense Bakker‎ en Berendina Smit‎, zoals getoond binnen stamboom 60. Zij is gestorven op ‎16 april 1895, ‎35 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrika Bakker‎"]
Nicolaas Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, huwde Hendrika Bakker,‎ ‎25 jaar oud, op ‎17 juni 1885. Zij kregen zes kinderen:
Louisa Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 april 1885 in Haarlem
Nicolaas Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 september 1886 in Haarlem; is gestorven in ‎1969 in Baarn
Berendina Augustina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎4 november 1888 in Haarlem; is gestorven op ‎30 december 1974 in Haarlem
Abraham Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 februari 1890 in Haarlem; is gestorven op ‎2 januari 1957 in Venlo
Hendricus Albertus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 juni 1891 in Haarlem; is gestorven op ‎8 maart 1965 in Haarlem
Maria Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 december 1893 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 60.
141.  HEINTJE WEERTS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎23 augustus 1863, in Enschedé, als kind van Evert Weerts‎ en Lamberdina Kruiswijk‎, zoals getoond binnen stamboom 63. Zij is gestorven op ‎28 augustus 1904, ‎41 jaar oud, in Haarlem.
Heintje‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Hein Folkerts‎ en Nicolaas Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Heintje Weerts‎"]
Nicolaas Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Heintje Weerts,‎ ‎32 jaar oud, op ‎28 augustus 1895 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Johan George Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 juni 1896 in Haarlem; is gestorven op ‎15 juli 1979
Deze familie wordt getoond als stamboom 61.
142.  JOHANNA CHRISTINA TERSTALL‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎7 april 1861, in Amsterdam, als kind van Lucas Cornelis Terstall‎ en Frederica Sophia Adelheid Bokelo‎, zoals getoond binnen stamboom 64.
Johanna‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Hendrik Willem de Bruijn‎ en Nicolaas Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Christina Terstall‎"]
Nicolaas Hoogerbeets‎, ‎42 jaar oud, huwde Johanna Christina Terstall,‎ ‎44 jaar oud, op ‎24 mei 1905 in Haarlem. Zie stamboom 62.

143.  LOUISA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 juli 1865, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Zij is gestorven op ‎19 augustus 1865, ‎als zuigeling, in Haarlem.

144.  JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 juli 1866, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Hij is gestorven op ‎19 januari 1956, ‎89 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Beroep: werkman, laborant bij van der Sleen.
145.  HERMINA GEZINA MULDER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎27 december 1863, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Mulder‎ en Johanna Jacoba van Duffel‎, zoals getoond in stamboom 249. Zij is gestorven op ‎2 november 1956, ‎92 jaar oud, in Heemstede.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hermina Gezina Mulder‎"]
Noot:  Noot 10.
Johannes Frederik Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Hermina Gezina Mulder,‎ ‎26 jaar oud, op ‎13 augustus 1890 in Haarlem. Zij kregen drie kinderen:
Alida Hermina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 augustus 1891 in Haarlem; is gestorven op ‎10 november 1980 in Haarlem
Johannes Frederik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 juli 1894 in Haarlem
Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 februari 1897 in Haarlem; is gestorven op ‎19 augustus 1980 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 65.
146.  ALIDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 mei 1869, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Zij is gestorven op ‎31 maart 1942, ‎72 jaar oud, in Arnhem.
147.  LAMBERTUS ROZENDAL‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎28 januari 1873, in Huizen, Hoogeveen, als kind van Roelof Rozendal‎ en Grietje Lammerts Zijlstra‎, zoals getoond in stamboom 291. Hij is gestorven op ‎13 maart 1945, ‎72 jaar oud, in Apeldoorn.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lambertus Rozendal‎"]
Lambertus Rozendal,‎ ‎25 jaar oud, huwde Alida Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, op ‎2 november 1898 in Haarlem. Zij kregen drie kinderen:
Nn Rozendal‎ is geboren op ‎5 augustus 1899 in Haarlem; is gestorven op ‎5 augustus 1899 in Haarlem
Louisa Margaretha Rozendal‎ is geboren op ‎25 november 1900 in Haarlem
Grietje Maartje Alida Rozendal‎ is geboren op ‎21 april 1903 in Haarlem; is gestorven op ‎14 juli 1959 in Arnhem
Deze familie wordt getoond als stamboom 66.
148.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 april 1872, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Hij is gestorven op ‎11 april 1953, ‎81 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Sigarenmaker, Werkman.
149.  DOROTHEA REES‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎24 augustus 1871, in Haarlem, als kind van Christoffel Rees‎ en Johanna Hendrica Vieselman‎, zoals getoond binnen stamboom 67. Zij is gestorven op ‎6 juli 1932, ‎60 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dorothea Rees‎"]
Frederik Willem Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, huwde Dorothea Rees,‎ ‎27 jaar oud, op ‎9 november 1898 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Abraham Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 augustus 1899 in Haarlem; is gestorven op ‎28 april 1900 in Haarlem
Nn Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 februari 1901 in Haarlem; is gestorven op ‎28 februari 1901 in Haarlem
Johanna Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 februari 1902 in Haarlem; is gestorven op ‎3 december 1991 in Haarlem
Nn Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 november 1908 in Haarlem; is gestorven op ‎25 november 1908 in Haarlem
Nn Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 februari 1914 in Haarlem; is gestorven op ‎27 februari 1914 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 67.
150.  EMMA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 mei 1875, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Zij is gestorven op ‎5 februari 1955, ‎79 jaar oud, in Heemstede.

151.  ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 april 1878, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Hij is gestorven op ‎10 april 1959, ‎80 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Glasschilder.
152.  ALIDA KRAMER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎6 mei 1872, in Noordwijk, als kind van Engel Kramer‎ en Geertje Haasnoot‎, zoals getoond binnen stamboom 68. Zij is gestorven op ‎29 december 1939, ‎67 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Alida Kramer‎"]
Rombout Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, huwde Alida Kramer,‎ ‎33 jaar oud, op ‎11 mei 1905 in Noordwijk. Zij kregen twee zonen:
Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 februari 1906 in Haarlem
Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 november 1907 in Haarlem; is gestorven op ‎19 juli 1960 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 68.
153.  LOUISA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 juli 1881, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Louisa van Breemen‎, zoals getoond in stamboom 38. Zij is gestorven in ‎1967, ‎ongeveer 85 jaar oud, in Heemstede.
Louisa‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Gerhard Hekkert‎ en David van Damme‎.
154.  GERHARD HEKKERT‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1875, in Deventer, als kind van Evertje Hekkert‎, zoals getoond binnen stamboom 69.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerhard Hekkert‎"]
Noot:  Wagenmaker, niet erkende zoon.
Gerhard Hekkert,‎ ‎ongeveer 29 jaar oud, huwde Louisa Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎16 november 1904 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Gustaaf Hekkert
Deze familie wordt getoond als stamboom 69.
155.  DAVID VAN DAMME‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1874, in Haarlem, als kind van David van Damme‎ en Sibbiltje van Dokkum‎, zoals getoond binnen stamboom 70.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over David van Damme‎"]
David van Damme,‎ ‎ongeveer 45 jaar oud, huwde Louisa Hoogerbeets‎, ‎38 jaar oud, op ‎26 november 1919 in Haarlem. Zie stamboom 70.

156.  AALTJE JELTJE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 juli 1866, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets‎ en Klaaske de Wilde‎, zoals getoond in stamboom 40.
157.  WOUTER IJFS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎22 april 1875, in Koedijk, als kind van Jan Ijfs‎ en Trijntje van der Molen‎, zoals getoond binnen stamboom 71. Hij is gestorven op ‎23 november 1960, ‎85 jaar oud, in Utrecht.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wouter Ijfs‎"]
Noot:  Smid. Zijn voogd was Albert IJfs, zijn toeziend voogd Jacob Moeijens.
Wouter Ijfs,‎ ‎21 jaar oud, huwde Aaltje Jeltje Hoogerbeets‎, ‎30 jaar oud, op ‎30 september 1896 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Willem Frederik Ijfs‎ is geboren op ‎27 juni 1895 in Haarlem
Clasina Ijfs‎ is geboren op ‎9 maart 1899 in Haarlem
Trijntje Ijfs‎ is geboren op ‎8 juli 1900 in Haarlem
Nellie Ijfs‎ is geboren op ‎3 september 1905 in Amersfoort
Betsie Ijfs‎ is geboren op ‎26 januari 1910 in Amersfoort
Deze familie wordt getoond als stamboom 71.
158.  DOROTHEA ELISABETH HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 september 1867, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets‎ en Klaaske de Wilde‎, zoals getoond in stamboom 40.
159.  FREDERIK BREMER‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1844, in Haarlem, als kind van Jan Bremer‎ en Maria de Liefde‎, zoals getoond in stamboom 284.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Frederik Bremer‎"]
Noot:  Sigarenmaker.
Frederik Bremer,‎ ‎ongeveer 48 jaar oud, huwde Dorothea Elisabeth Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, op ‎23 november 1892 in Haarlem. Zie stamboom 72.

160.  WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 oktober 1868, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets‎ en Klaaske de Wilde‎, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op ‎2 augustus 1869, ‎als zuigeling, in Haarlem.

161.  WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 juni 1870, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets‎ en Klaaske de Wilde‎, zoals getoond in stamboom 40. Hij is gestorven op ‎20 september 1870, ‎als zuigeling, in Haarlem.

162.  ANNA WILHELMINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 juli 1872, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets‎ en Klaaske de Wilde‎, zoals getoond in stamboom 40.

163.  MARTINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 januari 1874, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets‎ en Klaaske de Wilde‎, zoals getoond in stamboom 40.
164.  JACOBUS JOHANNES GIESKE‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1864, in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, als kind van Pieter Gieske‎ en Christina Graman‎, zoals getoond binnen stamboom 73. Hij is gestorven op ‎19 april 1948, ‎ongeveer 83 jaar oud, in Raalte.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacobus Johannes Gieske‎"]
Noot:  Noot 11.
Jacobus Johannes Gieske,‎ ‎ongeveer 32 jaar oud, huwde Martina Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎16 juni 1897 in Haarlemmerliede. Zij kregen drie kinderen:
Christina Maria Gieske‎ is geboren op ‎8 maart 1898 in Haarlem
Petrus Dominicus Gieske‎ is geboren op ‎4 augustus 1900 in Haarlem
Clasina Gieske‎ is geboren op ‎14 juli 1903 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Deze familie wordt getoond als stamboom 73.
165.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 april 1859, in Haarlem, als kind van Petrus Roest‎ en Frederika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 41. Hij is gestorven op ‎26 juli 1953, ‎94 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  23 Juli 1874 als zoon erkend door zijn moeder. Petrus Roest is zijn stiefvader.

166.  FREDERIKA CATHARINA ROEST‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 mei 1874, in Haarlem, als kind van Petrus Roest‎ en Frederika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 41. Zij is gestorven op ‎19 mei 1961, ‎87 jaar oud, in Wormerveer.
167.  ADRIANUS BAAS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1868, in Haarlem.
Noot:  Noot 3.
Adrianus Baas,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, huwde Frederika Catharina Roest‎, ‎21 jaar oud, op ‎18 maart 1896 in Haarlem. Zie stamboom 74.

168.  ABRAHAM ROEST‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 maart 1876, in Haarlem, als kind van Petrus Roest‎ en Frederika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 41. Hij is gestorven op ‎9 januari 1949, ‎72 jaar oud, in Haarlem.
169.  ANTHONIA GERARDA VAN DER GIESSEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Hendricus Wilhelmus van der Giessen‎ en Petronella Meijer‎, zoals getoond binnen stamboom 75.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anthonia Gerarda van der Giessen‎"]
Abraham Roest‎, ‎27 jaar oud, huwde Anthonia Gerarda van der Giessen‎ op ‎27 januari 1904 in Haarlem. Zie stamboom 75.

170.  PETRUS JOHANNES ROEST‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 juli 1879, in Haarlem, als kind van Petrus Roest‎ en Frederika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 41.
171.  ELISABETH MARIA VAN DANSIK‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1875, in Haarlem, als kind van Albert Willem van Dansik‎ en Elisabeth Maria Scheffer‎, zoals getoond binnen stamboom 76.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Maria van Dansik‎"]
Petrus Johannes Roest‎, ‎22 jaar oud, huwde Elisabeth Maria van Dansik,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, op ‎2 oktober 1901 in Haarlem. Zie stamboom 76.

172.  WILLEM FREDERIK ROEST‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 december 1881, in Haarlem, als kind van Petrus Roest‎ en Frederika Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 41. Hij is gestorven op ‎24 oktober 1884, ‎2 jaar oud, in Haarlem.

173.  ANNA MARIA FREDERIKA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 maart 1877, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Anna Elisabeth Voerman‎, zoals getoond in stamboom 42. Zij is gestorven op ‎21 april 1892, ‎15 jaar oud, in Haarlem.

174.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 februari 1878, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Anna Elisabeth Voerman‎, zoals getoond in stamboom 42. Hij is gestorven op ‎24 maart 1879, ‎1 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  overleed 13 maanden oud.

175.  ANNA ELISABETH HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 september 1879, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Anna Elisabeth Voerman‎, zoals getoond in stamboom 42. Zij is gestorven op ‎12 oktober 1959, ‎80 jaar oud, in Heemstede.
176.  JAN JACOBUS POSTMA‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1878, in Harlingen, als kind van Jan Postma‎ en Trientje Hilwerda‎, zoals getoond binnen stamboom 77.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Jacobus Postma‎"]
Noot:  Letterzetter.
Jan Jacobus Postma,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, huwde Anna Elisabeth Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, op ‎13 september 1905 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Trientje Postma‎ is geboren op ‎23 september 1910 in Schoten
Deze familie wordt getoond als stamboom 77.
177.  EGBERTA GERDINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 november 1880, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Anna Elisabeth Voerman‎, zoals getoond in stamboom 42. Zij is gestorven op ‎16 augustus 1945, ‎64 jaar oud, in Haarlem.
178.  KAREL HENDRIK MARTENS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1892, in Haarlem, als kind van Dirk Martens‎ en Catharina Maria Nobels‎, zoals getoond binnen stamboom 78.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Karel Hendrik Martens‎"]
Karel Hendrik Martens,‎ ‎ongeveer 24 jaar oud, huwde Egberta Gerdina Hoogerbeets‎, ‎35 jaar oud, op ‎2 augustus 1916 in Haarlem. Zie stamboom 78.

179.  FREDERIKA WILHELMINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 augustus 1883, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Anna Elisabeth Voerman‎, zoals getoond in stamboom 42. Zij is gestorven op ‎22 september 1884, ‎1 jaar oud, in Haarlem.

180.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 januari 1886, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Anna Elisabeth Voerman‎, zoals getoond in stamboom 42. Hij is gestorven op ‎15 januari 1943, ‎57 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Beroep: schilder.
181.  NEELTJE VAN DER HAM‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎7 oktober 1887, in Haarlem, als kind van Leendert van der Ham‎ en Johanna Cornelia Swaanswijk‎, zoals getoond binnen stamboom 79.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neeltje van der Ham‎"]
Frederik Willem Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Neeltje van der Ham,‎ ‎22 jaar oud, op ‎11 mei 1910 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Leendert Hoogerbeets‎ is geboren rond ‎1816 in Haarlem; is gestorven op ‎10 februari 1918 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 79.
182.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 april 1871, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Maria Catharina Renout‎, zoals getoond in stamboom 46. Hij is gestorven op ‎20 november 1944, ‎73 jaar oud, in Nijmegen.
Johannes‎ huwde drie maal. Hij huwde met Annetta Agnes van der Heijden‎, Marie Rosalie Henriette Schröer‎ en Maria Johanna Petronella Peters‎.
Noot:  barbier.
183.  ANNETTA AGNES VAN DER HEIJDEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1874, in Nijkerk, als kind van Elbertus van der Heijden‎ en Annette Pleij‎, zoals getoond binnen stamboom 83.
Annetta‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Reijer Bruijn‎ en Johannes Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Annetta Agnes van der Heijden‎"]
Johannes Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, huwde Annetta Agnes van der Heijden,‎ ‎ongeveer 23 jaar oud, op ‎12 mei 1898 in Haarlem. Zie stamboom 80.
Noot:  huwelijk ontbonden 2 oktober 1908 te Haarlem.
184.  MARIE ROSALIE HENRIETTE SCHRÖER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1864, in Maassluis, als kind van Friedrich August Schröer‎ en Marie Caroline Friederika Saarbourg‎, zoals getoond binnen stamboom 81.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marie Rosalie Henriette Schröer‎"]
Johannes Hoogerbeets‎, ‎38 jaar oud, huwde Marie Rosalie Henriette Schröer,‎ ‎ongeveer 45 jaar oud, op ‎14 oktober 1909 in Amsterdam. Zie stamboom 81.
185.  MARIA JOHANNA PETRONELLA PETERS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1873, in Zeeland, als kind van Willem Peters‎ en Helena Maria van den Heuvel‎, zoals getoond binnen stamboom 82.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Johanna Petronella Peters‎"]
Johannes Hoogerbeets‎, ‎55 jaar oud, huwde Maria Johanna Petronella Peters,‎ ‎ongeveer 53 jaar oud, op ‎14 april 1927 in Amsterdam. Zie stamboom 82.

186.  ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 januari 1873, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Maria Catharina Renout‎, zoals getoond in stamboom 46. Hij is gestorven op ‎21 mei 1873, ‎als zuigeling, in Haarlem.

187.  ELISABETH MAGDALENA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 juni 1875, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Maria Catharina Renout‎, zoals getoond in stamboom 46.
188.  SIJBOLT ZAAGSMA‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎30 augustus 1871, in Koudum, Noordwolde, als kind van Lammert Gosses Zaagsma‎ en Taetske Geerts Bouma‎, zoals getoond in stamboom 296. Hij is gestorven op ‎7 september 1950, ‎79 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Sijbolt Zaagsma‎"]
Noot:  Kleermaker.
Sijbolt Zaagsma,‎ ‎27 jaar oud, huwde Elisabeth Magdalena Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎16 februari 1899 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Johannes Zaagsma‎ is geboren op ‎13 december 1905 in Haarlem; is gestorven op ‎19 juli 1931 in Haarlem
Maria Catharina Zaagsma‎ is geboren op ‎18 oktober 1907 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 84.
189.  ABRAHAMINA FREDERICA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 juni 1875, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Maria Catharina Renout‎, zoals getoond in stamboom 46. Zij is gestorven op ‎11 oktober 1875, ‎als zuigeling, in Haarlem.

190.  ABRAHAM FREDERIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 augustus 1877, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Maria Catharina Renout‎, zoals getoond in stamboom 46.
Noot:  Barbier.
191.  TRIJNTJE FORRER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎12 april 1876, in Akersloot, als kind van Johannes Forrer‎ en Aartje den Otter‎, zoals getoond in stamboom 270.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Forrer‎"]
Abraham Frederik Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, huwde Trijntje Forrer,‎ ‎24 jaar oud, op ‎17 mei 1900 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Maria Catharina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 mei 1901 in Haarlem
Aartje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 januari 1903 in Haarlem; is gestorven op ‎20 juli 1903 in Haarlem
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 maart 1907 in Haarlem
Hendrik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎31 oktober 1908 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 85.
Noot:  Abraham en Trijntje emigreerden rond 1903 naar Zuid-Afrika.
192.  MARIA CATHARINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 oktober 1878, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Maria Catharina Renout‎, zoals getoond in stamboom 46. Zij is gestorven op ‎21 maart 1879, ‎als zuigeling, in Haarlem.

193.  HENDRIK WILLEM JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 juli 1884, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Maria Catharina Renout‎, zoals getoond in stamboom 46. Hij is gestorven op ‎10 januari 1885, ‎als zuigeling, in Haarlem.

194.  HENDRICA BOERÉ‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1857, in Haarlem, als kind van Johannes Boeré‎ en Hendrica Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 47. Zij is gestorven op ‎10 augustus 1858, ‎ongeveer 1 jaar oud, in Haarlem.

195.  MARIA BOERÉ‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1863, in Haarlem, als kind van Johannes Boeré‎ en Hendrica Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 47. Zij is gestorven op ‎10 januari 1912, ‎ongeveer 48 jaar oud, in Schoten.
196.  CHARLES LOUIS POLFLIET‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter).
Charles Louis Polfliet‎ huwde Maria Boeré‎. Zie stamboom 86.

197.  WILLEM VAN DER STEEG‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1878 als kind van Hendrik van der Steeg‎ en Theodora Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 52. Hij is gestorven op ‎24 juli 1916, ‎ongeveer 38 jaar oud, in Bloemendaal.

198.  THEODORUS JACOBUS VAN DER STEEG‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1883, in Haarlem, als kind van Hendrik van der Steeg‎ en Theodora Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 52.
Noot:  beroep: handelsreiziger.
199.  CORNELIA HELENA BECKER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1887, in Haarlem, als kind van Johannes Jacobus Becker‎ en Johanna Catharina Klaassen‎, zoals getoond binnen stamboom 87.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelia Helena Becker‎"]
Theodorus Jacobus van der Steeg‎, ‎ongeveer 28 jaar oud, huwde Cornelia Helena Becker,‎ ‎ongeveer 24 jaar oud, op ‎9 augustus 1911 in Haarlem. Zie stamboom 87.

200.  WILLEM JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 januari 1876, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Catharina Dijkman‎, zoals getoond in stamboom 54. Hij is gestorven op ‎23 maart 1922, ‎46 jaar oud, in Leiden.
Noot:  Magazijnmeester, ook als Willem Jan vermeld.
201.  JOHANNESKE BLEEKER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1887, in Echten, als kind van Johannes Bleeker‎ en Janke Visser‎, zoals getoond binnen stamboom 88.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanneske Bleeker‎"]
Willem Johannes Hoogerbeets‎, ‎32 jaar oud, huwde Johanneske Bleeker,‎ ‎ongeveer 21 jaar oud, op ‎7 oktober 1908 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Janke Johanneske Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 september 1912 in Amsterdam; is gestorven op ‎17 februari 1982 in Blaricum
Deze familie wordt getoond als stamboom 88.
202.  JACOBA HILLEGONDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 april 1877, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Catharina Dijkman‎, zoals getoond in stamboom 54.
203.  ADRIAAN LA GRAND‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1873, in Waddinxveen, als kind van Willem la Grand‎ en Neeltje Leenheer‎, zoals getoond binnen stamboom 89. Hij is gestorven op ‎23 april 1937, ‎ongeveer 63 jaar oud, in Castricum.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adriaan la Grand‎"]
Noot:  bierbrouwer.
Adriaan la Grand,‎ ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Jacoba Hillegonda Hoogerbeets‎, ‎19 jaar oud, op ‎10 december 1896 in Waddinxveen. Zij kregen twee kinderen:
Willem Nelis la Grand‎ is geboren rond ‎1898 in Waddinxveen
Adriana Jacoba Hillegonda la Grand‎ is geboren rond ‎1902 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 89.
204.  ALBERTUS HENDRIKUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 juni 1879, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Catharina Dijkman‎, zoals getoond in stamboom 54. Hij is gestorven op ‎2 oktober 1936, ‎57 jaar oud, in 's Gravenhage.
205.  ANNA MARIA ROLLMAN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎29 mei 1879, in Vinkeveen en Waverveen, als kind van Hendricus Rollman‎ en Wilhelmina Vermaak‎, zoals getoond binnen stamboom 90. Zij is gestorven op ‎18 augustus 1962, ‎83 jaar oud, in 's Gravenhage.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Maria Rollman‎"]
Albertus Hendrikus Hoogerbeets‎, ‎33 jaar oud, huwde Anna Maria Rollman,‎ ‎33 jaar oud, op ‎3 januari 1913 in 's Gravenhage. Zie stamboom 90.

206.  DIRK JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 maart 1882, in Schiedam, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Catharina Dijkman‎, zoals getoond in stamboom 54. Hij is gestorven op ‎17 november 1951, ‎69 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Timmerman.
207.  ALBERDINA VAN HEERIKHUIZEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎13 juni 1879, in Velp (gem. Rheden Gld), als kind van Christiaan van Heerikhuizen‎ en Geertruida Henrietta Bodt‎, zoals getoond binnen stamboom 91. Zij is gestorven op ‎7 mei 1956, ‎76 jaar oud, in 's Gravenhage.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Alberdina van Heerikhuizen‎"]
Dirk Jacobus Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Alberdina van Heerikhuizen,‎ ‎27 jaar oud, op ‎3 oktober 1906 in 's Gravenhage, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee dochters:
Catharina Willelmina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 januari 1907 in 's Gravenhage
Alberdina Dirkje Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 mei 1914 in 's Gravenhage; is gestorven op ‎29 november 1996 in 's Gravenhage
Deze familie wordt getoond als stamboom 91.
Noot:  Gescheiden op 15 Sep 1949 te 's Gravenhage.
208.  ALIDA LUCIA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 maart 1877, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij is gestorven op ‎18 juli 1951, ‎74 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Op de overlijdensacte wordt als geboorteplaats Heenvliet' vermeld. Op de geboorteacte staat Haarlem.

209.  JACOBA WILHELMINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 februari 1879, in Amsterdam, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij is gestorven op ‎15 januari 1957, ‎77 jaar oud, in Haarlem.
210.  PIETER VAN ESKERT‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎2 januari 1878, in Haarlem, als kind van Hermanus Johannes van Eskert‎ en Hestrina Johanna Miesijerus‎, zoals getoond binnen stamboom 92. Hij is gestorven op ‎6 november 1954, ‎76 jaar oud, in Bennebroek.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter van Eskert‎"]
Noot:  Beroep: concierge.
Pieter van Eskert,‎ ‎24 jaar oud, huwde Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎17 juli 1902 in Haarlem. Zij kregen twee dochters:
Hesterina Johanna van Eskert‎ is geboren op ‎20 april 1903 in Haarlem
Mari Johan van Eskert‎ is geboren op ‎5 maart 1906 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 92.
211.  WILLEM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 april 1881, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎3 oktober 1937, ‎56 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Metaaldraaier.
212.  PIETERNELLA BRUIJN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎4 juni 1885, in 's Gravenhage, als kind van Dominicus Bruijn‎ en Antje Guijt‎, zoals getoond binnen stamboom 93. Zij is gestorven op ‎30 september 1950, ‎65 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieternella Bruijn‎"]
Willem Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, huwde Pieternella Bruijn,‎ ‎24 jaar oud, op ‎24 november 1909 in Haarlem. Zij kregen twee dochters:
Nellie Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 februari 1911 in Haarlem; is gestorven op ‎16 september 1969 in Haarlem
Alida Willemina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 juni 1913 in Haarlem; is gestorven op ‎12 augustus 1979 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 93.
213.  WILHELMINA THEODORA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 februari 1883, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij is gestorven op ‎19 februari 1976, ‎93 jaar oud.
214.  CORNELIS BERNARDUS ROEST‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1882, in Haarlem, als kind van Cornelis Roest‎ en Gerritje Evers‎, zoals getoond binnen stamboom 94.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Bernardus Roest‎"]
Noot:  Boekdrukker.
Cornelis Bernardus Roest,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, huwde Wilhelmina Theodora Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, op ‎6 mei 1908 in Haarlem. Zie stamboom 94.

215.  THEODORA HENDRICA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 januari 1885, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij is gestorven op ‎12 juli 1885, ‎als zuigeling, in Haarlem.

216.  DIRK JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 mei 1886, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎22 juli 1909, ‎23 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Meubelmaker, ongehuwd.

217.  HENDRIKA CATHARINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 maart 1888, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij is gestorven op ‎20 juli 1976, ‎88 jaar oud, in Zuid-Afrika.
218.  FREDERIK MOLENAAR‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎3 maart 1892, in Helder, als kind van Gerrit Molenaar‎ en Jannetje Beukenkamp‎, zoals getoond binnen stamboom 95. Hij is gestorven in ‎1946, ‎ongeveer 54 jaar oud, in Zuid-Afrika.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Frederik Molenaar‎"]
Frederik Molenaar,‎ ‎31 jaar oud, huwde Hendrika Catharina Hoogerbeets‎, ‎35 jaar oud, op ‎18 juli 1923. Zie stamboom 95.

219.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 februari 1889, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎4 november 1914, ‎25 jaar oud, in Haarlem.

220.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 juni 1892, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎26 januari 1968, ‎75 jaar oud, in IJmuiden.
Noot:  bankwerker.
221.  JANNETJE VAN DER LAAK‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎26 maart 1897, in Hilversum, als kind van Jannetje van der Laak‎, zoals getoond binnen stamboom 96. Zij is gestorven op ‎5 augustus 1985, ‎88 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannetje van der Laak‎"]
Johannes Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Jannetje van der Laak,‎ ‎20 jaar oud, op ‎7 juni 1917 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 juni 1918 in Haarlem
Jeanette Johanna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 februari 1920 in Haarlem
Alida Wilhelmina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 januari 1923 in Velsen; is gestorven op ‎27 december 1940 in Velsen
Anna Hendrika Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 januari 1923 in Velsen
Gerda Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 mei 1929 in Velsen
Deze familie wordt getoond als stamboom 96.
222.  MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 januari 1896, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Zij is gestorven op ‎20 juli 1983, ‎87 jaar oud, in Haarlem.
223.  PIETER SLUIS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎18 juli 1896, in Haarlem, als kind van Cornelis Sluis‎ en Antje Keesman‎, zoals getoond binnen stamboom 97. Hij is gestorven op ‎29 augustus 1979, ‎83 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Sluis‎"]
Pieter Sluis,‎ ‎24 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, op ‎11 mei 1921 in Haarlem. Zie stamboom 97.

224.  JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 augustus 1898, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alida Wilhelmina Kruger‎, zoals getoond in stamboom 55. Hij is gestorven op ‎3 december 1898, ‎als zuigeling, in Haarlem.

225.  JAN VAN ROON‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 september 1879, in Haarlem, als kind van Wouter Willem van Roon‎ en Hendrika Catherina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 56. Hij is gestorven op ‎12 april 1948, ‎68 jaar oud, in Haarlem.
226.  ANNA CLASINA MERTENS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1875 als kind van Antonius Franciscus Johannes Mertens‎ en Anna Maria van den Bijllaardt‎, zoals getoond binnen stamboom 98.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Clasina Mertens‎"]
Jan van Roon‎, ‎22 jaar oud, huwde Anna Clasina Mertens,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, op ‎22 januari 1902 in 's Gravenhage. Zie stamboom 98.

227.  JACOBA WILHELMINA HENDRIKA VAN ROON‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1882 als kind van Wouter Willem van Roon‎ en Hendrika Catherina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 56. Zij is gestorven op ‎4 februari 1883, ‎als zuigeling, in Arnhem.

228.  WILLEM HENDRIK JACOBUS VAN ROON‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 november 1883, in Arnhem, als kind van Wouter Willem van Roon‎ en Hendrika Catherina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 56. Hij is gestorven op ‎18 januari 1945, ‎61 jaar oud, in Rotterdam.
229.  GERHARDA JACOBA POLDERMAN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1885, in Rotterdam, als kind van Jacobus Polderman‎ en Elberdina Brouwer‎, zoals getoond binnen stamboom 99.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerharda Jacoba Polderman‎"]
Willem Hendrik Jacobus van Roon‎, ‎25 jaar oud, huwde Gerharda Jacoba Polderman,‎ ‎ongeveer 23 jaar oud, op ‎7 april 1909 in Amsterdam. Zie stamboom 99.

230.  ELISABETH JACOBA VAN ROON‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 april 1887, in Haarlem, als kind van Wouter Willem van Roon‎ en Hendrika Catherina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 56. Zij is gestorven op ‎18 januari 1964, ‎76 jaar oud, in Schiedam.
Elisabeth‎ huwde drie maal. Zij huwde met Cornelis Franciscus Bosman‎, Marinus Gerardus Weisz‎ en Hendrik Jan van Oosterom‎.
231.  CORNELIS FRANCISCUS BOSMAN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1886, in Rotterdam, als kind van Gerardus Jacobus Bosman‎ en Catharina Elizabeth Scheffer‎, zoals getoond binnen stamboom 100.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Franciscus Bosman‎"]
Cornelis Franciscus Bosman,‎ ‎ongeveer 25 jaar oud, huwde Elisabeth Jacoba van Roon‎, ‎25 jaar oud, op ‎17 april 1912 in Rotterdam. Zie stamboom 100.
232.  MARINUS GERARDUS WEISZ‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1882, in Beverwijk, als kind van Anton Weisz‎ en Maria Gerardina Kuiper‎, zoals getoond binnen stamboom 101.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Marinus Gerardus Weisz‎"]
Marinus Gerardus Weisz,‎ ‎ongeveer 46 jaar oud, huwde Elisabeth Jacoba van Roon‎, ‎41 jaar oud, op ‎2 augustus 1928 in Utrecht. Zie stamboom 101.
233.  HENDRIK JAN VAN OOSTEROM‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter).
Hendrik Jan van Oosterom‎ huwde Elisabeth Jacoba van Roon‎. Zie stamboom 102.

234.  CATHARINA GEERTRUIDA PETRONELLA VAN BREELAND VAN ROON‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1894 als kind van Wouter Willem van Roon‎ en Hendrika Catherina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 56.
235.  JOHANNES JACOBUS VAN DOORN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1893, in Utrecht.
Johannes Jacobus van Doorn,‎ ‎ongeveer 26 jaar oud, huwde Catharina Geertruida Petronella Van Breeland van Roon‎, ‎ongeveer 25 jaar oud, op ‎20 november 1919 in Amsterdam. Zie stamboom 103.

236.  THEODORA CHRISTINA HENDRIKA BREELAND VAN ROON‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1896, in Amsterdam, als kind van Wouter Willem van Roon‎ en Hendrika Catherina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 56.
237.  JAN FREDERIK SCHIMSHEIMER‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1897, in Amsterdam, als kind van Frederik Lodewijk Schimsheimer‎ en Helena Catharina Dom‎, zoals getoond binnen stamboom 104.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Frederik Schimsheimer‎"]
Jan Frederik Schimsheimer,‎ ‎ongeveer 23 jaar oud, huwde Theodora Christina Hendrika Breeland van Roon‎, ‎ongeveer 24 jaar oud, op ‎8 juli 1920 in Amsterdam. Zie stamboom 104.

238.  REINIER JOORE‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 februari 1867, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Jan Hendrik Joore‎ en Maria Spooren‎, zoals getoond in stamboom 58.

239.  JOHANNA HENDRIKA JOORE‎ (‎Jan‎'s 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 april 1868, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Jan Hendrik Joore‎ en Maria Spooren‎, zoals getoond in stamboom 58.

9e Generatie van Nakomelingen

240.  PETRONELLA CAROLINA CHRISTINA LOUISA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 oktober 1884, in Amsterdam, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Petronella Carolina van Dokkum‎, zoals getoond in stamboom 59.
241.  DIRK PIETER JOOLEN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1881, in Amsterdam, als kind van Dirk Joolen‎ en Elizabeth van Beek‎, zoals getoond binnen stamboom 105.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirk Pieter Joolen‎"]
Dirk Pieter Joolen,‎ ‎ongeveer 24 jaar oud, huwde Petronella Carolina Christina Louisa Hoogerbeets‎, ‎21 jaar oud, op ‎10 januari 1906 in Amsterdam. Zie stamboom 105.

242.  ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 december 1887, in Amsterdam, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Petronella Carolina van Dokkum‎, zoals getoond in stamboom 59. Hij is gestorven op ‎22 februari 1910, ‎22 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Zilversmid, ongehuwd.

243.  LOUISA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 april 1885, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets‎ en Hendrika Bakker‎, zoals getoond in stamboom 60.

244.  NICOLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 september 1886, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets‎ en Hendrika Bakker‎, zoals getoond in stamboom 60. Hij is gestorven in ‎1969, ‎ongeveer 82 jaar oud, in Baarn.

245.  BERENDINA AUGUSTINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 november 1888, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets‎ en Hendrika Bakker‎, zoals getoond in stamboom 60. Zij is gestorven op ‎30 december 1974, ‎86 jaar oud, in Haarlem.
246.  JOHANNES CHRISTIAAN HABICH‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎18 mei 1885, in 's Gravenhage, als kind van Johannes Lodewijk Habich‎ en Johanna Geertruida van Leeuwen‎, zoals getoond binnen stamboom 106. Hij is gestorven op ‎22 september 1959, ‎74 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johannes Christiaan Habich‎"]
Johannes Christiaan Habich,‎ ‎32 jaar oud, huwde Berendina Augustina Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, op ‎23 mei 1917. Zij kregen vier kinderen:
Johannes Nicolaas Habich‎ is geboren op ‎18 oktober 1917; is gestorven op ‎13 april 1975
Johanna Geertruida Habich‎ is geboren op ‎11 april 1919; is gestorven op ‎17 april 1989
Berendina Augustina Habich‎ is geboren op ‎2 mei 1922; is gestorven op ‎29 april 1994
Willem Lodewijk Habich‎ is geboren op ‎10 juli 1923; is gestorven op ‎22 april 2000
Deze familie wordt getoond als stamboom 106.
247.  ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 februari 1890, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets‎ en Hendrika Bakker‎, zoals getoond in stamboom 60. Hij is gestorven op ‎2 januari 1957, ‎66 jaar oud, in Venlo.
248.  MARIA KÄHNERT‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in ‎1892, in Lütchenrode (D). Zij is gestorven op ‎12 augustus 1966, ‎ongeveer 74 jaar oud, in Venlo.
Abraham Hoogerbeets‎ huwde Maria Kähnert. ‎Zij kregen drie kinderen:
Abraham Hoogerbeets
Wilhelmus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 november 1926 in Viersen (D); is gestorven op ‎12 september 2008 in Venlo
Elfrida Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 juli 1928 in Venlo; is gestorven op ‎31 mei 2013 in Eygelshoven
Deze familie wordt getoond als stamboom 107.
249.  HENDRICUS ALBERTUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 juni 1891, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets‎ en Hendrika Bakker‎, zoals getoond in stamboom 60. Hij is gestorven op ‎8 maart 1965, ‎73 jaar oud, in Haarlem.
250.  LOUISA VAN DER LINDEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎4 maart 1894, in Haarlem, als kind van Martinus Gerardus van der Linden‎ en Alida van Koningshaven‎, zoals getoond binnen stamboom 108. Zij is gestorven op ‎17 november 1964, ‎70 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Louisa van der Linden‎"]
Hendricus Albertus Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, huwde Louisa van der Linden,‎ ‎25 jaar oud, op ‎8 januari 1920. Zij kregen twee zonen:
Hendricus Nicolaas Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 juni 1923 in Haarlem; is gestorven op ‎20 april 2010 in Tiel
Martinus Gerardus Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 juni 1929 in Haarlem; is gestorven in ‎1983 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 108.
251.  MARIA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 december 1893, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets‎ en Hendrika Bakker‎, zoals getoond in stamboom 60.

252.  JOHAN GEORGE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 juni 1896, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets‎ en Heintje Weerts‎, zoals getoond in stamboom 61. Hij is gestorven op ‎15 juli 1979, ‎83 jaar oud.
253.  AALTJE BERTHA LENNINGS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎29 januari 1899, in Haarlem, als kind van Jacobus Lennings‎ en Geesje Mulder‎, zoals getoond binnen stamboom 136. Zij is gestorven op ‎12 maart 1975, ‎76 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Bertha Lennings‎"]
Johan George Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, huwde Aaltje Bertha Lennings,‎ ‎26 jaar oud, op ‎10 november 1925 in Schoten. Zij kregen een zoon:
Johan George Hoogerbeets‎ is geboren op ‎4 december 1930 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 109.
254.  ALIDA HERMINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 augustus 1891, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Hermina Gezina Mulder‎, zoals getoond in stamboom 65. Zij is gestorven op ‎10 november 1980, ‎89 jaar oud, in Haarlem. Zij werd begraven op ‎13 november 1980 in Haarlem.
255.  STEVEN VELDKAMP‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎15 augustus 1892, in Haarlem, als kind van Steven Veldkamp‎ en Theodora Antonia Borgstein‎, zoals getoond in stamboom 336. Hij is gestorven in ‎1979, ‎ongeveer 86 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Steven Veldkamp‎"]
Steven Veldkamp,‎ ‎27 jaar oud, huwde Alida Hermina Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, op ‎11 september 1919 in Heemstede. Zij kregen twee kinderen:
Hans Veldkamp
Elly Veldkamp
Deze familie wordt getoond als stamboom 110.
256.  JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 juli 1894, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Hermina Gezina Mulder‎, zoals getoond in stamboom 65. Hij is gestorven in Stuttgart.
Noot:  retoucheur.
257.  GENOVEFA WINTERER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎12 april 1887, in Steinach (D), als kind van Ildephons Winterer‎ en Zaezilia Maier‎, zoals getoond binnen stamboom 111.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Genovefa Winterer‎"]
Johannes Frederik Hoogerbeets‎, ‎20 jaar oud, huwde Genovefa Winterer,‎ ‎28 jaar oud, op ‎22 april 1915 in Haarlem. Zij kregen drie kinderen:
Johann Friedrich Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 mei 1915 in Haarlem
Eugen Engelberth Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 mei 1916 in Hannover (D); is gestorven in ‎1991
Emma Cezilia Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 november 1918 in Stuttgart; is gestorven op ‎14 september 2015 in Villefranche-sur-Mer, Alpes-Maritimes (F)
Deze familie wordt getoond als stamboom 111.
258.  FREDERIK WILHELM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 februari 1897, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Hermina Gezina Mulder‎, zoals getoond in stamboom 65. Hij is gestorven op ‎19 augustus 1980, ‎83 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Chemicus, Chemie-Loborant, -Analyst.
259.  AALTJE BOOIJ‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎29 juli 1900, in Hoogeveen, als kind van Arend Booij‎ en Grietje Santing‎, zoals getoond in stamboom 313. Zij is gestorven op ‎18 april 1979, ‎78 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Booij‎"]
Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, huwde Aaltje Booij,‎ ‎26 jaar oud, op ‎23 december 1926 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ is geboren op ‎11 september 1928 in Haarlem; is gestorven op ‎18 februari 2007 in Amsterdam
Johannes Frederik Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 december 1930 in Groningen; is gestorven op ‎26 maart 2001 in 't Zand NH
Carl Eduard Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 augustus 1934 in Haarlem; is gestorven op ‎19 november 1994 in Eindhoven
Hermina Gezina Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 september 1936 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 112.
260.  NN ROZENDAL‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinkind, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 augustus 1899, in Haarlem, als kind van Lambertus Rozendal‎ en Alida Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Hij is gestorven op ‎5 augustus 1899, ‎als zuigeling, in Haarlem.
Noot:  Noot 12.

261.  LOUISA MARGARETHA ROZENDAL‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 november 1900, in Haarlem, als kind van Lambertus Rozendal‎ en Alida Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66.

262.  GRIETJE MAARTJE ALIDA ROZENDAL‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 april 1903, in Haarlem, als kind van Lambertus Rozendal‎ en Alida Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 66. Zij is gestorven op ‎14 juli 1959, ‎56 jaar oud, in Arnhem.

263.  ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 augustus 1899, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Dorothea Rees‎, zoals getoond in stamboom 67. Hij is gestorven op ‎28 april 1900, ‎als zuigeling, in Haarlem.
Noot:  overleed 8 maanden oud.

264.  NN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinkind, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 februari 1901, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Dorothea Rees‎, zoals getoond in stamboom 67. Hij is gestorven op ‎28 februari 1901, ‎als zuigeling, in Haarlem.

265.  JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 februari 1902, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Dorothea Rees‎, zoals getoond in stamboom 67. Zij is gestorven op ‎3 december 1991, ‎89 jaar oud, in Haarlem. Zij werd begraven op ‎6 december 1991 in Haarlem.

266.  NN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinkind, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 november 1908, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Dorothea Rees‎, zoals getoond in stamboom 67. Hij is gestorven op ‎25 november 1908, ‎als zuigeling, in Haarlem.
Noot:  Noot 12.

267.  NN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 februari 1914, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Dorothea Rees‎, zoals getoond in stamboom 67. Hij is gestorven op ‎27 februari 1914, ‎als zuigeling, in Haarlem.
Noot:  Noot 12.

268.  ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 februari 1906, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets‎ en Alida Kramer‎, zoals getoond in stamboom 68. Hij is gestorven in Heemstede.
269.  THEODORA JOHANNA CORNELIA SCHEFFER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎8 augustus 1904, in Amsterdam. Zij is gestorven in Heemstede.
Rombout Hoogerbeets‎ huwde Theodora Johanna Cornelia Scheffer. ‎Zij kregen twee kinderen:
Annie Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 december 1941 in Haarlem
Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 februari 1948 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 114.
270.  ENGEL BASTIAAN LEENDERT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 november 1907, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets‎ en Alida Kramer‎, zoals getoond in stamboom 68. Hij is gestorven op ‎19 juli 1960, ‎52 jaar oud, in Haarlem.
271.  WIJNANDA CORNELIA GRAAFF‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎8 augustus 1907, in Schoten, als kind van Klaas Graaff‎ en Johanna Agatha Voogt‎, zoals getoond in stamboom 332.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wijnanda Cornelia Graaff‎"]
Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets‎ huwde Wijnanda Cornelia Graaff. ‎Zij kregen drie kinderen:
Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 september 1940 in Haarlem
Nn Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 augustus 1941 in Haarlem; is gestorven op ‎20 augustus 1941 in Haarlem
Wanda Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 december 1946 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 115.
272.  GUSTAAF HEKKERT‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerhard Hekkert‎ en Louisa Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 69.
Gustaaf Hekkert‎ huwde Louisa Margaretha Rozendal‎, ‎30 jaar oud, op ‎13 mei 1931 in Haarlem. Zie stamboom 113.
Noot:  neef-nicht.
273.  WILLEM FREDERIK IJFS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 juni 1895, in Haarlem, als kind van Wouter Ijfs‎ en Aaltje Jeltje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71.
Noot:  30 september 1896 als zoon erkend door zijn moeder en door Wouter IJfs.

274.  CLASINA IJFS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 maart 1899, in Haarlem, als kind van Wouter Ijfs‎ en Aaltje Jeltje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71.

275.  TRIJNTJE IJFS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 juli 1900, in Haarlem, als kind van Wouter Ijfs‎ en Aaltje Jeltje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71.

276.  NELLIE IJFS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 september 1905, in Amersfoort, als kind van Wouter Ijfs‎ en Aaltje Jeltje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71.

277.  BETSIE IJFS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 januari 1910, in Amersfoort, als kind van Wouter Ijfs‎ en Aaltje Jeltje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 71.

278.  CHRISTINA MARIA GIESKE‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 maart 1898, in Haarlem, als kind van Jacobus Johannes Gieske‎ en Martina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 73.

279.  PETRUS DOMINICUS GIESKE‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 augustus 1900, in Haarlem, als kind van Jacobus Johannes Gieske‎ en Martina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 73.

280.  CLASINA GIESKE‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 juli 1903, in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, als kind van Jacobus Johannes Gieske‎ en Martina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 73.

281.  TRIENTJE POSTMA‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 september 1910, in Schoten, als kind van Jan Jacobus Postma‎ en Anna Elisabeth Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 77.

282.  LEENDERT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1816, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets‎ en Neeltje van der Ham‎, zoals getoond in stamboom 79. Hij is gestorven op ‎10 februari 1918, ‎ongeveer 101 jaar oud, in Haarlem.

283.  JOHANNES ZAAGSMA‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 december 1905, in Haarlem, als kind van Sijbolt Zaagsma‎ en Elisabeth Magdalena Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 84. Hij is gestorven op ‎19 juli 1931, ‎25 jaar oud, in Haarlem.

284.  MARIA CATHARINA ZAAGSMA‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 oktober 1907, in Haarlem, als kind van Sijbolt Zaagsma‎ en Elisabeth Magdalena Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 84.
285.  ANTONIE PRINSEN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1896, in Haarlem.
Antonie Prinsen,‎ ‎ongeveer 36 jaar oud, huwde Maria Catharina Zaagsma‎, ‎24 jaar oud, op ‎5 oktober 1932 in Haarlem. Zie stamboom 116.

286.  MARIA CATHARINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 mei 1901, in Haarlem, als kind van Abraham Frederik Hoogerbeets‎ en Trijntje Forrer‎, zoals getoond in stamboom 85.
287.  JOHAN CAREL DE VILLIERS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Johan Carel de Villiers‎ huwde Maria Catharina Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎7 juli 1925 in Paarl, Kaap de Goede Hoop. Zie stamboom 117.

288.  AARTJE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 januari 1903, in Haarlem, als kind van Abraham Frederik Hoogerbeets‎ en Trijntje Forrer‎, zoals getoond in stamboom 85. Zij is gestorven op ‎20 juli 1903, ‎als zuigeling, in Haarlem.

289.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 maart 1907, in Haarlem, als kind van Abraham Frederik Hoogerbeets‎ en Trijntje Forrer‎, zoals getoond in stamboom 85.

290.  HENDRIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎31 oktober 1908, in Haarlem, als kind van Abraham Frederik Hoogerbeets‎ en Trijntje Forrer‎, zoals getoond in stamboom 85.

291.  JANKE JOHANNESKE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 september 1912, in Amsterdam, als kind van Willem Johannes Hoogerbeets‎ en Johanneske Bleeker‎, zoals getoond in stamboom 88. Zij is gestorven op ‎17 februari 1982, ‎69 jaar oud, in Blaricum.
292.  ERNST VAN HEECKEREN VAN WALIEN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎29 juni 1913, in Vrijhoeve-Capelle. Hij is gestorven op ‎24 november 1974, ‎61 jaar oud, in Huizen.
Ernst‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Albertine Coppens‎ en Janke Johanneske Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Ernst van Heeckeren van Walien‎"]
Noot:  baron.
Ernst van Heeckeren van Walien,‎ ‎34 jaar oud, huwde Janke Johanneske Hoogerbeets‎, ‎34 jaar oud, op ‎16 juli 1947 in Londen (UK). Zij kregen een dochter:
Marilene van Heeckeren van Walien‎ is geboren op ‎17 augustus 1948 in Bussum
Deze familie wordt getoond als stamboom 118.
293.  WILLEM NELIS LA GRAND‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1898, in Waddinxveen, als kind van Adriaan la Grand‎ en Jacoba Hillegonda Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 89.
294.  JANNIGJE JANSEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond ‎1901, in Zaandam, als kind van Wouter Jansen‎ en Gerritje van de Weerd‎, zoals getoond binnen stamboom 120.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannigje Jansen‎"]
Willem Nelis la Grand‎, ‎ongeveer 24 jaar oud, huwde Jannigje Jansen,‎ ‎ongeveer 21 jaar oud, op ‎30 mei 1923 in Schoten. Zie stamboom 120.

295.  ADRIANA JACOBA HILLEGONDA LA GRAND‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond ‎1902, in Amsterdam, als kind van Adriaan la Grand‎ en Jacoba Hillegonda Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 89.
296.  HERMANUS ALBERTUS EEKHOFF‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1897, in Nijmegen.
Hermanus Albertus Eekhoff,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, huwde Adriana Jacoba Hillegonda la Grand‎, ‎ongeveer 22 jaar oud, op ‎3 juni 1925 in Amsterdam. Zie stamboom 121.

297.  CATHARINA WILLELMINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 januari 1907, in 's Gravenhage, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alberdina van Heerikhuizen‎, zoals getoond in stamboom 91.
298.  ADAM JOHANNES KOEK‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎2 maart 1907, in 's Gravenhage, als kind van Hendrikus Koek‎ en Catharina Margaretha Maria Jonker‎, zoals getoond binnen stamboom 122.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adam Johannes Koek‎"]
Adam Johannes Koek,‎ ‎23 jaar oud, huwde Catharina Willelmina Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎14 mei 1930 in 's Gravenhage. Zie stamboom 122.

299.  ALBERDINA DIRKJE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 mei 1914, in 's Gravenhage, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Alberdina van Heerikhuizen‎, zoals getoond in stamboom 91. Zij is gestorven op ‎29 november 1996, ‎82 jaar oud, in 's Gravenhage.
300.  CORNELIS GELUK‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎23 juni 1905, in 's Gravenhage, als kind van Jacob Geluk‎ en Alida Helena Kiewiet‎, zoals getoond binnen stamboom 123.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Geluk‎"]
Cornelis Geluk,‎ ‎28 jaar oud, huwde Alberdina Dirkje Hoogerbeets‎, ‎19 jaar oud, op ‎25 april 1934 in 's Gravenhage. Zij kregen twee dochters:
Beatrijs Geluk‎ is geboren op ‎6 november 1934 in 's Gravenhage
Madelon Geluk‎ is geboren op ‎23 december 1936 in 's Gravenhage
Deze familie wordt getoond als stamboom 123.
301.  HESTERINA JOHANNA VAN ESKERT‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 april 1903, in Haarlem, als kind van Pieter van Eskert‎ en Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 92.
302.  FREDRIK CORNELIS JOHANNES SOUWER‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1899, in Haarlem, als kind van Frederik Marinus Souwer‎ en Alida Anna van Campen‎, zoals getoond binnen stamboom 124.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Fredrik Cornelis Johannes Souwer‎"]
Fredrik Cornelis Johannes Souwer,‎ ‎ongeveer 29 jaar oud, huwde Hesterina Johanna van Eskert‎, ‎25 jaar oud, op ‎3 augustus 1928 in Haarlem. Zie stamboom 124.

303.  MARI JOHAN VAN ESKERT‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 maart 1906, in Haarlem, als kind van Pieter van Eskert‎ en Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 92.
304.  WILLEM CHRISTIAAN DE REUS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond ‎1903, in Haarlem, als kind van Johannes Marinus de Reus‎ en Elisabeth Laatstra‎, zoals getoond binnen stamboom 125.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willem Christiaan de Reus‎"]
Willem Christiaan de Reus,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, huwde Mari Johan van Eskert‎, ‎24 jaar oud, op ‎17 juli 1930 in Haarlem. Zie stamboom 125.

305.  NELLIE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 februari 1911, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Pieternella Bruijn‎, zoals getoond in stamboom 93. Zij is gestorven op ‎16 september 1969, ‎58 jaar oud, in Haarlem.
306.  WILLEM MENSINK‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Willem‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Nellie Hoogerbeets‎ en Jeanette Johanna Hoogerbeets‎.
Willem Mensink‎ huwde Nellie Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, op ‎4 september 1935. Zij kregen twee kinderen:
Wim Mensink‎ is geboren op ‎16 mei 1938
Hannie Mensink‎ is geboren op ‎8 maart 1942
Deze familie wordt getoond als stamboom 126.
307.  ALIDA WILLEMINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 juni 1913, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets‎ en Pieternella Bruijn‎, zoals getoond in stamboom 93. Zij is gestorven op ‎12 augustus 1979, ‎66 jaar oud, in Haarlem.
Alida‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Henk Kaper‎ en Albert Jacobus Loppersum‎.
Noot:  alias "Pim".
308.  HENK KAPER‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Henk Kaper‎ huwde Alida Willemina Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 25 jaar oud, in ‎1938. Zie stamboom 128.
309.  ALBERT JACOBUS LOPPERSUM‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎8 november 1904, in Zuidhorn. Hij is gestorven op ‎10 mei 1987, ‎82 jaar oud, in Oostrum.
Albert Jacobus Loppersum,‎ ‎40 jaar oud, huwde Alida Willemina Hoogerbeets‎, ‎32 jaar oud, op ‎2 augustus 1945 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Marianne Irene Loppersum‎ is geboren op ‎20 januari 1949 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 129.
310.  DIRK JACOBUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 juni 1918, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Jannetje van der Laak‎, zoals getoond in stamboom 96.
311.  FLORA MCARTHUR MCLEAN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎16 februari 1922, in Rothesay Bute.
Dirk Jacobus Hoogerbeets‎, ‎22 jaar oud, huwde Flora McArthur McLean,‎ ‎18 jaar oud, op ‎14 februari 1941. Zij kregen vier kinderen:
Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎31 juli 1941
Duncan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 september 1943
Jannetje Mary Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 februari 1947
Christine Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 maart 1952
Deze familie wordt getoond als stamboom 130.
312.  JEANETTE JOHANNA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 februari 1920, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Jannetje van der Laak‎, zoals getoond in stamboom 96.
Willem Mensink‎ huwde Jeanette Johanna Hoogerbeets. ‎ Zie stamboom 127.

313.  ALIDA WILHELMINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 januari 1923, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Jannetje van der Laak‎, zoals getoond in stamboom 96. Zij is gestorven op ‎27 december 1940, ‎17 jaar oud, in Velsen.

314.  ANNA HENDRIKA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 januari 1923, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Jannetje van der Laak‎, zoals getoond in stamboom 96.

315.  GERDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 mei 1929, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Jannetje van der Laak‎, zoals getoond in stamboom 96.

10e Generatie van Nakomelingen

316.  JOHANNES NICOLAAS HABICH‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 oktober 1917 als kind van Johannes Christiaan Habich‎ en Berendina Augustina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 106. Hij is gestorven op ‎13 april 1975, ‎57 jaar oud.

317.  JOHANNA GEERTRUIDA HABICH‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 april 1919 als kind van Johannes Christiaan Habich‎ en Berendina Augustina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 106. Zij is gestorven op ‎17 april 1989, ‎70 jaar oud.

318.  BERENDINA AUGUSTINA HABICH‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 mei 1922 als kind van Johannes Christiaan Habich‎ en Berendina Augustina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 106. Zij is gestorven op ‎29 april 1994, ‎71 jaar oud.

319.  WILLEM LODEWIJK HABICH‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 juli 1923 als kind van Johannes Christiaan Habich‎ en Berendina Augustina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 106. Hij is gestorven op ‎22 april 2000, ‎76 jaar oud.
320.  MARGARETHA VAN WOLFEREN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎20 april 1928. Zij is gestorven op ‎13 juni 1978, ‎50 jaar oud.
Willem Lodewijk Habich‎, ‎29 jaar oud, huwde Margaretha van Wolferen,‎ ‎24 jaar oud, op ‎26 november 1952. Zij kregen zes kinderen:
Johannes Christiaan Habich‎ is geboren op ‎3 september 1952
Wilhelmina Louise Habich‎ is geboren op ‎30 december 1953
Margaretha Catharina Habich‎ is geboren op ‎4 september 1955
Willem Lodewijk Habich‎ is geboren op ‎27 november 1956
Yvonne Marijke Habich‎ is geboren op ‎11 november 1961
Ronald Valerius Habich‎ is geboren op ‎16 oktober 1966
Deze familie wordt getoond als stamboom 131.
321.  ABRAHAM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Maria Kähnert‎, zoals getoond in stamboom 107.
Noot:  Jong gestorven.

322.  WILHELMUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 november 1926, in Viersen (D), als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Maria Kähnert‎, zoals getoond in stamboom 107. Hij is gestorven op ‎12 september 2008, ‎81 jaar oud, in Venlo.
323.  MATHILDE VEUSKENS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎7 december 1926, in Breyel (D). Zij is gestorven op ‎10 juni 2008, ‎81 jaar oud, in Venlo.
Wilhelmus Hoogerbeets‎, ‎31 jaar oud, huwde Mathilde Veuskens,‎ ‎31 jaar oud, op ‎15 februari 1958 in kalden-kirchen. Zij kregen een zoon:
Werner Michael Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 januari 1959
Deze familie wordt getoond als stamboom 132.
324.  ELFRIDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 juli 1928, in Venlo, als kind van Abraham Hoogerbeets‎ en Maria Kähnert‎, zoals getoond in stamboom 107. Zij is gestorven op ‎31 mei 2013, ‎84 jaar oud, in Eygelshoven.

325.  HENDRICUS NICOLAAS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 juni 1923, in Haarlem, als kind van Hendricus Albertus Hoogerbeets‎ en Louisa van der Linden‎, zoals getoond in stamboom 108. Hij is gestorven op ‎20 april 2010, ‎86 jaar oud, in Tiel.
326.  MERIJTJE JANNETJE ALKEMA‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎4 september 1923, in Texel.
Hendricus Nicolaas Hoogerbeets‎ huwde Merijtje Jannetje Alkema. ‎Zij kregen drie dochters:
Louisa Janette Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 mei 1952 in Amsterdam
Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 april 1955 in Amsterdam
Elvira Henriette Hoogerbeets‎ is geboren op ‎6 januari 1961 in Tiel; is gestorven op ‎8 juni 1966 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 133.
327.  MARTINUS GERARDUS HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 juni 1929, in Haarlem, als kind van Hendricus Albertus Hoogerbeets‎ en Louisa van der Linden‎, zoals getoond in stamboom 108. Hij is gestorven in ‎1983, ‎ongeveer 54 jaar oud, in Haarlem.
328.  HENDRIKA LOUIZA VAN GEND‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎20 januari 1934 als kind van Samuel van Gend‎ en Hendrika Petronella van den Raadt‎, zoals getoond in stamboom 358.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrika Louiza van Gend‎"]
Martinus Gerardus Hoogerbeets‎, ‎28 jaar oud, huwde Hendrika Louiza van Gend,‎ ‎23 jaar oud, op ‎6 juli 1957. Zij kregen twee dochters:
Monica Brigitta Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 augustus 1960 in Haarlem
Ingrid Jolanda Hoogerbeets‎ is geboren op ‎7 augustus 1964 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 134.
329.  JOHAN GEORGE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 december 1930, in Haarlem, als kind van Johan George Hoogerbeets‎ en Aaltje Bertha Lennings‎, zoals getoond in stamboom 109.
Johan‎ huwde drie maal. Hij huwde met Anthoinetha Helena Carolina Mathôt‎, Johanna Maria Geertruida van der Hulst‎ en Margarita Adriana Gerarda van Dijk‎.
330.  ANTHOINETHA HELENA CAROLINA MATHÔT‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎27 juni 1935, in Haarlem.
Johan George Hoogerbeets‎, ‎25 jaar oud, huwde Anthoinetha Helena Carolina Mathôt,‎ ‎21 jaar oud, op ‎6 november 1956. Zij kregen twee zonen:
Jasper Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 augustus 1962 in Vlaardingen
Sicco Hoogerbeets‎ is geboren op ‎25 juli 1966 in Alphen a/d Rijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 135.
331.  JOHANNA MARIA GEERTRUIDA VAN DER HULST‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎8 september 1942, in Den Haag. Zij is gestorven op ‎21 juli 1995, ‎52 jaar oud, in Leidschendam.
Johan George Hoogerbeets‎, ‎37 jaar oud, huwde Johanna Maria Geertruida van der Hulst,‎ ‎25 jaar oud, op ‎26 juli 1968. Zij kregen een dochter:
Jacinthe Alberta Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 juli 1969 in Leiden
Deze familie wordt getoond als stamboom 136.
332.  MARGARITA ADRIANA GERARDA VAN DIJK‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎10 maart 1942, in Bruchen.
Johan George Hoogerbeets‎, ‎41 jaar oud, huwde Margarita Adriana Gerarda van Dijk,‎ ‎30 jaar oud, op ‎13 augustus 1972 in Voorschoten. Zij kregen een dochter:
Judith Hoogerbeets‎ is geboren op ‎15 december 1973 in Delft
Deze familie wordt getoond als stamboom 137.
333.  HANS VELDKAMP‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Steven Veldkamp‎ en Alida Hermina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 110.

334.  ELLY VELDKAMP‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Steven Veldkamp‎ en Alida Hermina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 110.

335.  JOHANN FRIEDRICH HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 mei 1915, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Genovefa Winterer‎, zoals getoond in stamboom 111.
336.  HEDWIG BECK‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎29 mei 1915, in Buttenwiesen (D).
Johann Friedrich Hoogerbeets‎ huwde Hedwig Beck. ‎Zij kregen twee zonen:
Fred Helge Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 september 1943 in Stuttgart
Gerrit Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 februari 1948 in Sindelfingen (D)
Deze familie wordt getoond als stamboom 138.
337.  EUGEN ENGELBERTH HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 mei 1916, in Hannover (D), als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Genovefa Winterer‎, zoals getoond in stamboom 111. Hij is gestorven in ‎1991, ‎ongeveer 75 jaar oud.
338.  GRETE FRANZISKA EMILIE STORK‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎17 maart 1923, in Dortmund (D), als kind van Theodor Stork‎ en Emilie Christine Thiessmeier‎, zoals getoond in stamboom 366. Zij is gestorven op ‎2 mei 2000, ‎77 jaar oud, in 't Zand NH.
Grete‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Karl Johannes Neuy‎ (haar indirecte relatie) en Eugen Engelberth Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grete Franziska Emilie Stork‎"]
Eugen Engelberth Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 38 jaar oud, huwde Grete Franziska Emilie Stork,‎ ‎ongeveer 31 jaar oud, in ‎1954. Zij kregen een zoon:
Jan Hoogerbeets‎ is geboren op ‎27 mei 1957 in Stuttgart-Vaihingen
Deze familie wordt getoond als stamboom 139.
339.  EMMA CEZILIA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 november 1918, in Stuttgart, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Genovefa Winterer‎, zoals getoond in stamboom 111. Zij is gestorven op ‎14 september 2015, ‎96 jaar oud, in Villefranche-sur-Mer, Alpes-Maritimes (F).
340.  KARL BRENNER‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Karl Brenner‎ huwde Emma Cezilia Hoogerbeets‎. Zij kregen een dochter:
Inge Brenner‎ is geboren in ‎1944
Deze familie wordt getoond als stamboom 141.
341.  FREDERIK WILHELM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 september 1928, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ en Aaltje Booij‎, zoals getoond in stamboom 112. Hij is gestorven op ‎18 februari 2007, ‎78 jaar oud, in Amsterdam.
Frederik‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Antina Alida van Wijk‎ en Edmee Louise Tinkelenberg‎.
Noot:  Directeur personeelszaken bij IBM.
342.  ANTINA ALIDA VAN WIJK‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎15 maart 1938, in Haarlem.
Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎, ‎31 jaar oud, huwde Antina Alida van Wijk,‎ ‎21 jaar oud, op ‎23 december 1959 in Bloemendaal, en zij waren gescheiden. Zij kregen drie kinderen:
Iko Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 juni 1960 in Amsterdam
Ramon Hoogerbeets‎ is geboren op ‎17 augustus 1961 in Amsterdam
Harro Hoogerbeets‎ is geboren op ‎30 mei 1964 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 142.
343.  EDMEE LOUISE TINKELENBERG‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎16 september 1943, in Bandung.
Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎, ‎61 jaar oud, huwde Edmee Louise Tinkelenberg,‎ ‎46 jaar oud, op ‎31 juli 1990 in Amsterdam. Zie stamboom 143.

344.  JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 december 1930, in Groningen, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ en Aaltje Booij‎, zoals getoond in stamboom 112. Hij is gestorven op ‎26 maart 2001, ‎70 jaar oud, in 't Zand NH. Hij werd begraven op ‎30 maart 2001 in Schagen.
Johannes‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Hilda Eveline Loth‎ en Martha Neuy‎.
Noot:  boekhouder, programmeur, systeemanalyst.
345.  HILDA EVELINE LOTH‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎4 februari 1934, in Surabaja.
Johannes Frederik Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Hilda Eveline Loth,‎ ‎21 jaar oud, op ‎19 juli 1955 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zij kregen drie kinderen:
Hilde Eveline Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 november 1956 in Amsterdam
Ingrid Alida Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 december 1959 in Haarlem
Frits Robert Hoogerbeets‎ is geboren op ‎14 januari 1962 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 144.
Noot:  Gescheiden op 9-4-1964.
346.  MARTHA NEUY‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎24 september 1947, in Kevelaer (D), als kind van Karl Johannes Neuy‎ en Grete Franziska Emilie Stork‎, zoals getoond in stamboom 140.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Martha Neuy‎"]
Johannes Frederik Hoogerbeets‎, ‎36 jaar oud, huwde Martha Neuy,‎ ‎19 jaar oud, op ‎10 maart 1967 in Haarlem. Zij kregen twee zonen:
Karl André Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 juli 1967 in Haarlem
Frank Arthur Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 oktober 1968 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 145.
347.  CARL EDUARD HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 augustus 1934, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ en Aaltje Booij‎, zoals getoond in stamboom 112. Hij is gestorven op ‎19 november 1994, ‎60 jaar oud, in Eindhoven.
348.  ANN WIJNGAARDE‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎9 januari 1937, in Paramaribo.
Carl Eduard Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 29 jaar oud, huwde Ann Wijngaarde,‎ ‎ongeveer 27 jaar oud, in ‎1964, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Mireille Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 november 1965 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 146.
349.  HERMINA GEZINA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 september 1936, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ en Aaltje Booij‎, zoals getoond in stamboom 112.
350.  UELI ZBINDEN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Ueli Zbinden‎ huwde Hermina Gezina Hoogerbeets‎. Zij kregen een zoon:
Mike Zbinden‎ is geboren op ‎14 juni 1970
Deze familie wordt getoond als stamboom 147.
351.  ANNIE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 december 1941, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets‎ en Theodora Johanna Cornelia Scheffer‎, zoals getoond in stamboom 114.

352.  ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 februari 1948, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets‎ en Theodora Johanna Cornelia Scheffer‎, zoals getoond in stamboom 114.
353.  MARIJKE MULDER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎19 september 1949, in Semarang.
Rombout Hoogerbeets‎, ‎27 jaar oud, huwde Marijke Mulder,‎ ‎26 jaar oud, op ‎9 januari 1976 in Deventer. Zij kregen twee dochters:
Sacha Hoogerbeets‎ is geboren op ‎21 juli 1977 in Potgietersrus
Minke Hoogerbeets‎ is geboren op ‎22 januari 1981 in Kampen
Deze familie wordt getoond als stamboom 148.
354.  ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 september 1940, in Haarlem, als kind van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets‎ en Wijnanda Cornelia Graaff‎, zoals getoond in stamboom 115.
355.  HELENA MARIA WEISZ‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎16 juli 1944.
Helena‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Rombout Hoogerbeets‎ en Wayne Proctor‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Helena Maria Weisz‎"]
Rombout Hoogerbeets‎, ‎24 jaar oud, huwde Helena Maria Weisz,‎ ‎20 jaar oud, op ‎15 april 1965 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee kinderen:
Edwin Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎23 augustus 1968 in Windsor (Ontario, Canada)
Erica Monique Hoogerbeets‎ is geboren op ‎28 januari 1971
Deze familie wordt getoond als stamboom 149.
Noot:  divorced 22 april 2005.
356.  NN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinkind, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 augustus 1941, in Haarlem, als kind van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets‎ en Wijnanda Cornelia Graaff‎, zoals getoond in stamboom 115. Hij is gestorven op ‎20 augustus 1941, ‎als zuigeling, in Haarlem.

357.  WANDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 december 1946, in Haarlem, als kind van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets‎ en Wijnanda Cornelia Graaff‎, zoals getoond in stamboom 115.
358.  RUUD VAN WIJK‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Ruud van Wijk‎ huwde Wanda Hoogerbeets‎. Zie stamboom 151.

359.  MARILENE VAN HEECKEREN VAN WALIEN‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 augustus 1948, in Bussum, als kind van Ernst van Heeckeren van Walien‎ en Janke Johanneske Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 118.
Marilene‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Gerrit Willem Nederbragt‎ en Jan Albers‎.
Noot:  barones.
360.  GERRIT WILLEM NEDERBRAGT‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎3 augustus 1943, in Bussum.
Gerrit Willem Nederbragt,‎ ‎25 jaar oud, huwde Marilene van Heeckeren van Walien‎, ‎19 jaar oud, op ‎9 augustus 1968 in Huizen. Zie stamboom 152.
361.  JAN ALBERS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎8 oktober 1946, in Naarden.
Jan Albers,‎ ‎35 jaar oud, huwde Marilene van Heeckeren van Walien‎, ‎33 jaar oud, op ‎10 juni 1982 in Laren (NH). Zie stamboom 153.

362.  BEATRIJS GELUK‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 november 1934, in 's Gravenhage, als kind van Cornelis Geluk‎ en Alberdina Dirkje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 123.

363.  MADELON GELUK‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 december 1936, in 's Gravenhage, als kind van Cornelis Geluk‎ en Alberdina Dirkje Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 123.

364.  WIM MENSINK‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 mei 1938 als kind van Willem Mensink‎ en Nellie Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 126.

365.  HANNIE MENSINK‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎8 maart 1942 als kind van Willem Mensink‎ en Nellie Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 126.

366.  MARIANNE IRENE LOPPERSUM‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 januari 1949, in Haarlem, als kind van Albert Jacobus Loppersum‎ en Alida Willemina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 129.

367.  JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎31 juli 1941 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Flora McArthur McLean‎, zoals getoond in stamboom 130.
368.  SHIRLY FLANNIGAN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Hoogerbeets‎ huwde Shirly Flannigan. ‎Zij kregen twee kinderen:
Collin Johannes Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 oktober 1974
Sharon Alida Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 maart 1977
Deze familie wordt getoond als stamboom 154.
369.  DUNCAN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 september 1943 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Flora McArthur McLean‎, zoals getoond in stamboom 130.
370.  CAROL CUMMINGS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon).
Duncan Hoogerbeets‎ huwde Carol Cummings. ‎Zij kregen een dochter:
Helen Denise Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 mei 1970
Deze familie wordt getoond als stamboom 155.
371.  JANNETJE MARY HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 februari 1947 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Flora McArthur McLean‎, zoals getoond in stamboom 130.
372.  WILLIAM BURNETT‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
William Burnett‎ huwde Jannetje Mary Hoogerbeets‎. Zij kregen vier kinderen:
David Burnett‎ is geboren op ‎16 februari 1964
Yvonne Veona Burnett‎ is geboren op ‎6 april 1966
Gail Christina Burnett‎ is geboren op ‎15 april 1969
Pauline Denise Burnett‎ is geboren op ‎23 februari 1973
Deze familie wordt getoond als stamboom 156.
373.  CHRISTINE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 maart 1952 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets‎ en Flora McArthur McLean‎, zoals getoond in stamboom 130.
374.  FRANKIE JONES‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Frankie Jones‎ huwde Christine Hoogerbeets‎. Zij kregen twee zonen:
Mark Jones‎ is geboren op ‎29 augustus 1973
Greig Dirk Jones‎ is geboren op ‎18 september 1976
Deze familie wordt getoond als stamboom 157.

11e Generatie van Nakomelingen

375.  JOHANNES CHRISTIAAN HABICH‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 september 1952 als kind van Willem Lodewijk Habich‎ en Margaretha van Wolferen‎, zoals getoond in stamboom 131.
376.  MAURINA ANNA MARIA MONSMA‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎26 november 1955 als kind van Feiko Hendrik Saake Monsma‎ en Wijnanda Cossaar‎, zoals getoond binnen stamboom 158.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maurina Anna Maria Monsma‎"]
Johannes Christiaan Habich‎, ‎24 jaar oud, huwde Maurina Anna Maria Monsma,‎ ‎21 jaar oud, op ‎17 augustus 1977. Zij kregen twee zonen:
David Linton Habich‎ is geboren op ‎4 november 1982
Kamiel Desmond Habich‎ is geboren op ‎20 januari 1985
Deze familie wordt getoond als stamboom 158.
377.  WILHELMINA LOUISE HABICH‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 december 1953 als kind van Willem Lodewijk Habich‎ en Margaretha van Wolferen‎, zoals getoond in stamboom 131.

378.  MARGARETHA CATHARINA HABICH‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 september 1955 als kind van Willem Lodewijk Habich‎ en Margaretha van Wolferen‎, zoals getoond in stamboom 131.

379.  WILLEM LODEWIJK HABICH‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 november 1956 als kind van Willem Lodewijk Habich‎ en Margaretha van Wolferen‎, zoals getoond in stamboom 131.

380.  YVONNE MARIJKE HABICH‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 november 1961 als kind van Willem Lodewijk Habich‎ en Margaretha van Wolferen‎, zoals getoond in stamboom 131.

381.  RONALD VALERIUS HABICH‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 oktober 1966 als kind van Willem Lodewijk Habich‎ en Margaretha van Wolferen‎, zoals getoond in stamboom 131.

382.  WERNER MICHAEL HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 januari 1959 als kind van Wilhelmus Hoogerbeets‎ en Mathilde Veuskens‎, zoals getoond in stamboom 132.
383.  RITY JANISSEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎14 september 1957, in Venlo.
Werner Michael Hoogerbeets‎, ‎21 jaar oud, huwde Rity Janissen,‎ ‎22 jaar oud, op ‎30 mei 1980 in Arcen-Velden. Zij kregen drie kinderen:
Mark Hoogerbeets‎ is geboren op ‎5 februari 1988 in Venlo
Milou Hoogerbeets‎ is geboren op ‎9 januari 1990 in Venlo; is gestorven op ‎9 januari 1990 in Venlo
Sanne Hoogerbeets‎ is geboren op ‎19 maart 1991 in Venlo
Deze familie wordt getoond als stamboom 159.
384.  LOUISA JANETTE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 mei 1952, in Amsterdam, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets‎ en Merijtje Jannetje Alkema‎, zoals getoond in stamboom 133.
385.  DIRK JOHANNES FLOOR‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎31 januari 1950, in Geldermalsen.
Dirk Johannes Floor,‎ ‎25 jaar oud, huwde Louisa Janette Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎12 december 1975. Zij kregen drie zonen:
Johan Henk Floor‎ is geboren op ‎1 januari 1978 in Geldermalsen
Paul Erik Floor‎ is geboren op ‎14 augustus 1981 in Geldermalsen
Rene Peter Floor‎ is geboren op ‎14 augustus 1981 in Geldermalsen
Deze familie wordt getoond als stamboom 160.
386.  SILVIA ANNA PAULOWNA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 april 1955, in Amsterdam, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets‎ en Merijtje Jannetje Alkema‎, zoals getoond in stamboom 133.
387.  FRANK ALWIN KOOIJMANS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎27 januari 1954, in Ingen.
Frank Alwin Kooijmans,‎ ‎25 jaar oud, huwde Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets‎, ‎23 jaar oud, op ‎4 april 1979. Zij kregen een dochter:
Madelon Elvira Kooijmans‎ is geboren op ‎21 maart 1990 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 161.
388.  ELVIRA HENRIETTE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 januari 1961, in Tiel, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets‎ en Merijtje Jannetje Alkema‎, zoals getoond in stamboom 133. Zij is gestorven op ‎8 juni 1966, ‎5 jaar oud, in Tiel.

389.  MONICA BRIGITTA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 augustus 1960, in Haarlem, als kind van Martinus Gerardus Hoogerbeets‎ en Hendrika Louiza van Gend‎, zoals getoond in stamboom 134.

390.  INGRID JOLANDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎7 augustus 1964, in Haarlem, als kind van Martinus Gerardus Hoogerbeets‎ en Hendrika Louiza van Gend‎, zoals getoond in stamboom 134.

391.  JASPER HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 augustus 1962, in Vlaardingen, als kind van Johan George Hoogerbeets‎ en Anthoinetha Helena Carolina Mathôt‎, zoals getoond in stamboom 135.
392.  KARIN BIANCA KAAIJ‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎22 december 1974, in Bergen (NH), als kind van Benardus Kaaij‎ en Neeltje Kroon‎, zoals getoond in stamboom 369.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Karin Bianca Kaaij‎"]
Jasper Hoogerbeets‎, ‎42 jaar oud, huwde Karin Bianca Kaaij,‎ ‎30 jaar oud, op ‎22 december 2004 in Bergen (NH). Zij kregen twee kinderen:
Yara Annemee Hoogerbeets‎ is geboren op ‎16 november 2000 in Capelle a/d IJssel
Cas Julian Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 november 2002 in Vlaardingen
Deze familie wordt getoond als stamboom 162.
393.  SICCO HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎25 juli 1966, in Alphen a/d Rijn, als kind van Johan George Hoogerbeets‎ en Anthoinetha Helena Carolina Mathôt‎, zoals getoond in stamboom 135.

394.  JACINTHE ALBERTA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 juli 1969, in Leiden, als kind van Johan George Hoogerbeets‎ en Johanna Maria Geertruida van der Hulst‎, zoals getoond in stamboom 136.
395.  BRAM A.H. DE RUIJTER‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎28 augustus 1968, in Amsterdam.
Bram A.H. de Ruijter,‎ ‎41 jaar oud, huwde Jacinthe Alberta Hoogerbeets‎, ‎40 jaar oud, op ‎23 juni 2010 in Den Haag. Zie stamboom 163.

396.  JUDITH HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 december 1973, in Delft, als kind van Johan George Hoogerbeets‎ en Margarita Adriana Gerarda van Dijk‎, zoals getoond in stamboom 137.

397.  FRED HELGE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 september 1943, in Stuttgart, als kind van Johann Friedrich Hoogerbeets‎ en Hedwig Beck‎, zoals getoond in stamboom 138.
398.  SONJA FROEDRICH‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎14 juli 1949, in Stuttgart.
Fred Helge Hoogerbeets‎ huwde Sonja Froedrich. ‎Zij kregen twee kinderen:
Sven Norman Hoogerbeets‎ is geboren op ‎12 december 1971 in Boeblingen
Maren Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 november 1975 in Boeblingen
Deze familie wordt getoond als stamboom 164.
399.  GERRIT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 februari 1948, in Sindelfingen (D), als kind van Johann Friedrich Hoogerbeets‎ en Hedwig Beck‎, zoals getoond in stamboom 138.
400.  JELKA VERONIKA KOVACIC‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎13 januari 1947, in Maribor.
Gerrit Hoogerbeets‎ huwde Jelka Veronika Kovacic. ‎Zij kregen twee zonen:
Mitja Vadim Hoogerbeets‎ is geboren op ‎10 april 1979 in Stuttgart
Odin Iztok Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 januari 1984 in Stuttgart
Deze familie wordt getoond als stamboom 165.
401.  JAN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎27 mei 1957, in Stuttgart-Vaihingen, als kind van Eugen Engelberth Hoogerbeets‎ en Grete Franziska Emilie Stork‎, zoals getoond in stamboom 139.
Noot:  Noot 13.

402.  INGE BRENNER‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in ‎1944 als kind van Karl Brenner‎ en Emma Cezilia Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 141.

403.  IKO HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 juni 1960, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ en Antina Alida van Wijk‎, zoals getoond in stamboom 142.

404.  RAMON HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 augustus 1961, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ en Antina Alida van Wijk‎, zoals getoond in stamboom 142.
405.  ERICA CHRISTINA WESTERMAN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎4 mei 1962, in Santpoort Noord.
Ramon Hoogerbeets‎ huwde Erica Christina Westerman. ‎Zij kregen twee kinderen:
Laura Michelle Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 oktober 1991 in Raamsdonksveer
Wijnand Alexander Hoogerbeets‎ is geboren op ‎26 augustus 1993 in Aalsmeer
Deze familie wordt getoond als stamboom 166.
406.  HARRO HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎30 mei 1964, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets‎ en Antina Alida van Wijk‎, zoals getoond in stamboom 142.

407.  HILDE EVELINE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 november 1956, in Amsterdam, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Hilda Eveline Loth‎, zoals getoond in stamboom 144.
Noot:  Ambtenaar sociale dienst.
408.  JAAP DE VRIES‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎1 september 1955, in Haarlem.
Jaap de Vries,‎ ‎20 jaar oud, huwde Hilde Eveline Hoogerbeets‎, ‎19 jaar oud, op ‎1 juni 1976 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee kinderen:
Mirella de Vries‎ is geboren op ‎4 juni 1979 in Haarlem
Bart de Vries‎ is geboren op ‎16 oktober 1980 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 167.
Noot:  divorced in 2001.
409.  INGRID ALIDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 december 1959, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Hilda Eveline Loth‎, zoals getoond in stamboom 144.
Ingrid‎ huwde 2 maal. Zij huwde met Erik van der Horn‎ en Manfred Bergmann‎.
Noot:  Secretaresse.
410.  ERIK VAN DER HORN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter).
Erik van der Horn‎ huwde Ingrid Alida Hoogerbeets‎, ‎ongeveer 20 jaar oud, in ‎1980 in Enschede, en zij waren gescheiden. Zie stamboom 168.
Noot:  divorced in 1982.
411.  MANFRED BERGMANN‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter).
Manfred Bergmann‎ huwde Ingrid Alida Hoogerbeets‎. Zij kregen twee kinderen:
Angela Bergmann‎ is geboren op ‎17 februari 1987 in Enschede
Branko Bergmann‎ is geboren op ‎23 april 1991 in Enschede
Deze familie wordt getoond als stamboom 169.
Noot:  never married.
412.  FRITS ROBERT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 januari 1962, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Hilda Eveline Loth‎, zoals getoond in stamboom 144.
413.  ELISABETH BOEKENSTEIJN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎12 maart 1964, in Leiden, als kind van Cornelis Boekensteijn‎ en Jannie Lamboo‎, zoals getoond in stamboom 368.
Elisabeth‎ huwde drie maal. Zij huwde met Jan van der Wolf‎, Frits Robert Hoogerbeets‎ en Karl André Hoogerbeets‎.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Boekensteijn‎"]
Frits Robert Hoogerbeets‎ huwde Elisabeth Boekensteijn, ‎en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Soeraya Yacintha Hoogerbeets‎ is geboren op ‎2 juli 2001 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 170.
Noot:  Frits and Elisabeth lived together but never married.
414.  KARL ANDRÉ HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 juli 1967, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Martha Neuy‎, zoals getoond in stamboom 145.
Karl‎ huwde drie maal. Hij huwde met Vivette van Velden‎, Elisabeth Boekensteijn‎ en Jennifer Quirimit‎.
Noot:  Automonteur, reparateur, installateur.
Karl André Hoogerbeets,‎ ‎41 jaar oud, huwde Elisabeth Boekensteijn‎, ‎44 jaar oud, op ‎23 augustus 2008 in Spaarndam, en zij waren gescheiden. Zie stamboom 171.
415.  VIVETTE VAN VELDEN‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎12 maart 1974, in Rotterdam.
Karl André Hoogerbeets‎, ‎29 jaar oud, huwde Vivette van Velden,‎ ‎22 jaar oud, op ‎25 november 1996 in Leens, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Cilene Yasmine Hoogerbeets‎ is geboren op ‎29 januari 1997 in Groningen
Deze familie wordt getoond als stamboom 173.
Noot:  Gescheiden in 2002.
416.  JENNIFER QUIRIMIT‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon).
Karl André Hoogerbeets‎, ‎50 jaar oud, huwde Jennifer Quirimit‎ in ‎december 2017 in Philippines. Zie stamboom 174.

417.  FRANK ARTHUR HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 oktober 1968, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets‎ en Martha Neuy‎, zoals getoond in stamboom 145.
Noot:  programmeur, onafhankelijk onderzoeker.
418.  ANKE VISSER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎27 augustus 1978, in Edam, als kind van Frans Albertus Visser‎, zoals getoond in stamboom 390. Zij werd gedoopt in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anke Visser‎"]
Frank Arthur Hoogerbeets‎, ‎41 jaar oud, huwde Anke Visser,‎ ‎32 jaar oud, op ‎20 oktober 2010 in Edam. Zij kregen drie kinderen:
Mark Hoogerbeets‎ is geboren op ‎3 december 2010 in Purmerend
Tim Hoogerbeets‎ is geboren op ‎20 december 2011 in Zaandam
Rianne Hoogerbeets‎ is geboren op ‎24 februari 2015 in 't Zand
Deze familie wordt getoond als stamboom 175.
419.  MIREILLE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 november 1965, in Amsterdam, als kind van Carl Eduard Hoogerbeets‎ en Ann Wijngaarde‎, zoals getoond in stamboom 146.
420.  MARIJNUS WAERTS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op ‎29 oktober 1963.
Marijnus Waerts‎ huwde Mireille Hoogerbeets‎, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee zonen:
Daan Carl Waerts‎ is geboren op ‎26 juli 1995
Jesse Henricus Waerts‎ is geboren op ‎16 februari 1998
Deze familie wordt getoond als stamboom 176.
Noot:  Gescheiden in januari 2002.
421.  MIKE ZBINDEN‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 juni 1970 als kind van Ueli Zbinden‎ en Hermina Gezina Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 147.
422.  PRISKA SUMMERMATTER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎6 juni 1969.
Mike Zbinden‎ huwde Priska Summermatter. ‎ Zie stamboom 177.

423.  SACHA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 juli 1977, in Potgietersrus, als kind van Rombout Hoogerbeets‎ en Marijke Mulder‎, zoals getoond in stamboom 148.

424.  MINKE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎22 januari 1981, in Kampen, als kind van Rombout Hoogerbeets‎ en Marijke Mulder‎, zoals getoond in stamboom 148.

425.  EDWIN ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 augustus 1968, in Windsor (Ontario, Canada), als kind van Rombout Hoogerbeets‎ en Helena Maria Weisz‎, zoals getoond in stamboom 149.
Edwin‎ huwde 2 maal. Hij huwde met Moneka Craft‎ en Margaret Reckers‎.
426.  MONEKA CRAFT‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎31 juli 1960. Zij is gestorven op ‎15 april 1999, ‎38 jaar oud.
Edwin Rombout Hoogerbeets‎, ‎30 jaar oud, huwde Moneka Craft,‎ ‎38 jaar oud, op ‎10 februari 1999. Zie stamboom 178.
427.  MARGARET RECKERS‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎10 oktober 1966, in Woodland (California, USA).
Edwin Rombout Hoogerbeets‎, ‎35 jaar oud, huwde Margaret Reckers,‎ ‎37 jaar oud, op ‎2 mei 2004. Zij kregen twee kinderen:
Kai Rombout Hoogerbeets‎ is geboren op ‎11 november 2008 in Lafayette (Colorado, USA)
Ella Catherine Hoogerbeets‎ is geboren op ‎11 november 2008 in Lafayette (Colorado, USA)
Deze familie wordt getoond als stamboom 179.
428.  ERICA MONIQUE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎28 januari 1971 als kind van Rombout Hoogerbeets‎ en Helena Maria Weisz‎, zoals getoond in stamboom 149.
429.  ANDREW JAMES CROSTHWAITE‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter).
Andrew James Crosthwaite‎ huwde Erica Monique Hoogerbeets‎, ‎26 jaar oud, op ‎14 september 1997. Zij kregen een zoon:
Carter Ryan Crosthwaite‎ is geboren op ‎13 oktober 2000
Deze familie wordt getoond als stamboom 180.
430.  COLLIN JOHANNES HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 oktober 1974 als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Shirly Flannigan‎, zoals getoond in stamboom 154.

431.  SHARON ALIDA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 maart 1977 als kind van Johannes Hoogerbeets‎ en Shirly Flannigan‎, zoals getoond in stamboom 154.

432.  HELEN DENISE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 mei 1970 als kind van Duncan Hoogerbeets‎ en Carol Cummings‎, zoals getoond in stamboom 155.

433.  DAVID BURNETT‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 februari 1964 als kind van William Burnett‎ en Jannetje Mary Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 156.

434.  YVONNE VEONA BURNETT‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎6 april 1966 als kind van William Burnett‎ en Jannetje Mary Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 156.

435.  GAIL CHRISTINA BURNETT‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎15 april 1969 als kind van William Burnett‎ en Jannetje Mary Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 156.

436.  PAULINE DENISE BURNETT‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 februari 1973 als kind van William Burnett‎ en Jannetje Mary Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 156.

437.  MARK JONES‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 augustus 1973 als kind van Frankie Jones‎ en Christine Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 157.

438.  GREIG DIRK JONES‎ (‎Jan‎'s 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 september 1976 als kind van Frankie Jones‎ en Christine Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 157.

12e Generatie van Nakomelingen

439.  DAVID LINTON HABICH‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 november 1982 als kind van Johannes Christiaan Habich‎ en Maurina Anna Maria Monsma‎, zoals getoond in stamboom 158.

440.  KAMIEL DESMOND HABICH‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 januari 1985 als kind van Johannes Christiaan Habich‎ en Maurina Anna Maria Monsma‎, zoals getoond in stamboom 158.

441.  MARK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎5 februari 1988, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets‎ en Rity Janissen‎, zoals getoond in stamboom 159.

442.  MILOU HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎9 januari 1990, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets‎ en Rity Janissen‎, zoals getoond in stamboom 159. Zij is gestorven op ‎9 januari 1990, ‎als zuigeling, in Venlo.

443.  SANNE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎19 maart 1991, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets‎ en Rity Janissen‎, zoals getoond in stamboom 159.

444.  JOHAN HENK FLOOR‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎1 januari 1978, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor‎ en Louisa Janette Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 160.

445.  PAUL ERIK FLOOR‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 augustus 1981, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor‎ en Louisa Janette Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 160.

446.  RENE PETER FLOOR‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎14 augustus 1981, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor‎ en Louisa Janette Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 160.

447.  MADELON ELVIRA KOOIJMANS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎21 maart 1990, in Tiel, als kind van Frank Alwin Kooijmans‎ en Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 161.

448.  YARA ANNEMEE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 november 2000, in Capelle a/d IJssel, als kind van Jasper Hoogerbeets‎ en Karin Bianca Kaaij‎, zoals getoond in stamboom 162.

449.  CAS JULIAN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 november 2002, in Vlaardingen, als kind van Jasper Hoogerbeets‎ en Karin Bianca Kaaij‎, zoals getoond in stamboom 162.

450.  SVEN NORMAN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎12 december 1971, in Boeblingen, als kind van Fred Helge Hoogerbeets‎ en Sonja Froedrich‎, zoals getoond in stamboom 164.

451.  MAREN HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 november 1975, in Boeblingen, als kind van Fred Helge Hoogerbeets‎ en Sonja Froedrich‎, zoals getoond in stamboom 164.

452.  MITJA VADIM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎10 april 1979, in Stuttgart, als kind van Gerrit Hoogerbeets‎ en Jelka Veronika Kovacic‎, zoals getoond in stamboom 165.
453.  ANNA BELISA‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op ‎20 november 1990, in Karlsruhe.
Mitja Vadim Hoogerbeets‎ huwde Anna Belisa. ‎Zij kregen een dochter:
Lova Apollonia Hoogerbeets‎ is geboren op ‎13 februari 2021 in Filderstadt
Deze familie wordt getoond als stamboom 181.
454.  ODIN IZTOK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 januari 1984, in Stuttgart, als kind van Gerrit Hoogerbeets‎ en Jelka Veronika Kovacic‎, zoals getoond in stamboom 165.
455.  LARA SOPHIA FISCHER‎ (‎Jan‎'s Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon).
Odin Iztok Hoogerbeets‎ huwde Lara Sophia Fischer. ‎ Zie stamboom 182.

456.  LAURA MICHELLE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 oktober 1991, in Raamsdonksveer, als kind van Ramon Hoogerbeets‎ en Erica Christina Westerman‎, zoals getoond in stamboom 166.

457.  WIJNAND ALEXANDER HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 augustus 1993, in Aalsmeer, als kind van Ramon Hoogerbeets‎ en Erica Christina Westerman‎, zoals getoond in stamboom 166.

458.  MIRELLA DE VRIES‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎4 juni 1979, in Haarlem, als kind van Jaap de Vries‎ en Hilde Eveline Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 167.
459.  RENÉ VIS‎ (‎Jan‎'s Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in ‎1984, in Haarlem.
René Vis‎ huwde Mirella de Vries‎. Zij kregen een zoon:
Sam de Vries‎ is geboren op ‎18 juli 2007 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 183.
460.  BART DE VRIES‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 oktober 1980, in Haarlem, als kind van Jaap de Vries‎ en Hilde Eveline Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 167.

461.  ANGELA BERGMANN‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎17 februari 1987, in Enschede, als kind van Manfred Bergmann‎ en Ingrid Alida Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 169.

462.  BRANKO BERGMANN‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎23 april 1991, in Enschede, als kind van Manfred Bergmann‎ en Ingrid Alida Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 169.

463.  SOERAYA YACINTHA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎2 juli 2001, in Haarlem, als kind van Frits Robert Hoogerbeets‎ en Elisabeth Boekensteijn‎, zoals getoond in stamboom 170.

464.  CILENE YASMINE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎29 januari 1997, in Groningen, als kind van Karl André Hoogerbeets‎ en Vivette van Velden‎, zoals getoond in stamboom 173.

465.  MARK HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎3 december 2010, in Purmerend, als kind van Frank Arthur Hoogerbeets‎ en Anke Visser‎, zoals getoond in stamboom 175.

466.  TIM HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎20 december 2011, in Zaandam, als kind van Frank Arthur Hoogerbeets‎ en Anke Visser‎, zoals getoond in stamboom 175.

467.  RIANNE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎24 februari 2015, in 't Zand, als kind van Frank Arthur Hoogerbeets‎ en Anke Visser‎, zoals getoond in stamboom 175.

468.  DAAN CARL WAERTS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎26 juli 1995 als kind van Marijnus Waerts‎ en Mireille Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 176.

469.  JESSE HENRICUS WAERTS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎16 februari 1998 als kind van Marijnus Waerts‎ en Mireille Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 176.

470.  KAI ROMBOUT HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 november 2008, in Lafayette (Colorado, USA), als kind van Edwin Rombout Hoogerbeets‎ en Margaret Reckers‎, zoals getoond in stamboom 179.

471.  ELLA CATHERINE HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎11 november 2008, in Lafayette (Colorado, USA), als kind van Edwin Rombout Hoogerbeets‎ en Margaret Reckers‎, zoals getoond in stamboom 179.

472.  CARTER RYAN CROSTHWAITE‎ (‎Jan‎'s 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 oktober 2000 als kind van Andrew James Crosthwaite‎ en Erica Monique Hoogerbeets‎, zoals getoond in stamboom 180.

13e Generatie van Nakomelingen

473.  LOVA APOLLONIA HOOGERBEETS‎ (‎Jan‎'s 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎13 februari 2021, in Filderstadt, als kind van Mitja Vadim Hoogerbeets‎ en Anna Belisa‎, zoals getoond in stamboom 181.

474.  SAM DE VRIES‎ (‎Jan‎'s 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op ‎18 juli 2007, in Haarlem, als kind van René Vis‎ en Mirella de Vries‎, zoals getoond in stamboom 183.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2021
laatst gewijzigd op 9 april 2021