STAMBOOM VAN HEYNDRIK (HOOGERBEETS)

1. INLEIDING


STATISTIEKEN

Dit document meldt de details van 1401 individuen, waarvan 703 mannelijk en 695 vrouwelijk zijn. Van de 329 individuen met geregistreerde geboorte- en overlijdensdatum, was de gemiddelde levensduur 52,4 jaar. Hiervan waren 169 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 52,6 jaar, 160 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 52,3 jaar.

Binnen de sectie van directe relaties, was de langstlevende man Abraham Hoogerbeets, die op 94 jarige leeftijd stierf, en was de langstlevende vrouw Wilhelmina Theodora Hoogerbeets, die op 93 jarige leeftijd stierf. Onder de indirecte relaties, was de langstlevende man Cornelis Pietersz Buyck, die op 106 jarige leeftijd stierf, en was de langstlevende vrouw Francijntje Olivier, die op 98 jarige leeftijd stierf.

Er zijn 570 gezinnen opgenomen. 384 van deze gezinnen hebben kinderen, met een gemiddelde van 2,3 kinderen per gezin.


DE VERHALENDE SECTIES

Het onderdeel "Directe Relaties" meldt de details van individuen die een directe familierelatie hebben met Heyndrick (Hoogerbeets). De sectie is onderverdeeld in afdelingen voor elke generatie, waarin elk individu wordt vermeld naargelang de graad van verwantschap. De volgnummers worden door het document gebruikt om terug naar het detail van een individu te verwijzen.

Het onderdeel "Indirecte Relaties" meldt de details van individuen die niet direct een familierelatie hebben met Heyndrick (Hoogerbeets), maar directe familierelaties hebben met een individu dat gerapporteerd is binnen sectie de van "Directe Relaties", of binnen een andere sectie van indirecte relaties.


HET ONDERDEEL STAMBOMEN

Elke stamboom toont de geregistreerde kinderen, de ouders, de grootouders en de overgrootouders van een familiegroep. Gegevens van in om het even welke familiegroep die volledig inbegrepen is in een andere familiestamboom, worden niet apart gerapporteerd. Dit Om een overtolligheid aan gegevens te beperken.

Boven de kaders van de overgrootouders (bovenste rij), wordt een volgnummer van de volgende stamboom getoond als de overgrootouder als kind in een volgende stamboom worden getoond. Een volgnummer wordt ook getoond links van de kaders van grootouders of ouders als dat individu broers of zusters heeft in een volgende stamboom; en onder een kader van het kind (onderste rij) als dat individu kinderen heeft in een volgende stamboom.

In gevallen van veelvoudige huwelijken, wordt een volgnummer voorafgegaan door "=" rechts van het kader van de ouder getoond. Dit getal verwijst naar de vorige en/of volgende boom waarin dat het individu wordt getoond met een andere partner.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2018
laatst gewijzigd op 24 oktober 2018