STAMBOOM VAN HEYNDRICK (HOOGERBEETS)

28. STAMBOMEN

1. HOOGERBEETS, Heyndrick Dircxsz
2. HOOGERBEETS, Pieter Heijndricxsz
3. HOOGERBEETS, Dirck Heijndricxsz en VAN STEYNEMOLEN, Machtelt
4. HOOGERBEETS, Heijndrick Pietersz
5. HOOGERBEETS, Cornelis Pietersz en HEIJNESDR, Aeff
6. HOOGERBEETS, Cornelis Pietersz
7. HOOGERBEETS, Pieter Pietersz en VERLAEN, Aecht
8. HOOGERBEETS, Rombout Dircxsz en WENSSEN, Hillegond
9. SCHAFT, Gerbrandt Jansz en HOOGERBEETS, Luijtgard Dircxsdr
10. HOOGERBEETS, Cornelis Heijndricksz
11. BUYCK, Gerbrant Sybrantsz en HOOGERBEETS, Reynoutgen Cornelisdr
12. HOOGERBEETS, Pieter Cornelisz en JACOBSDR, Maria
13. VERDUIN, Dirk Cornelisz en HOOGERBEETS, Duijfje Pietersdr
14. ALKEMA, Claes Arentsz en HOOGERBEETS, Aechtgen Pietersdr
15. CROOCK, Cornelis Pietersz en HOOGERBEETS, Aechtgen Pietersdr
16. VERDUIN, Anthonis Cornelisz en HOOGERBEETS, Pietergen Pietersdr
17. AVENHORN, Cornelis Cornelisz en HOOGERBEETS, Grietje Pietersdr
18. HOOGERBEETS, Pieter Pietersz en BOTZHEIM, Maria
19. RUIDT..., Heinrich en BOTZHEIM, Maria
20. MODÉ, Dirck en HOOGERBEETS, Machteld Romboutsdr
21. SADDEL, Andries en HOOGERBEETS, Maria Romboutsdr
22. VAN DAM, Willem en HOOGERBEETS, Johanna Romboutsdr
23. VAN DER MEER, Frank en HOOGERBEETS, Christina Romboutsdr
24. HOOGERBEETS, Heijndrick Cornelisz en JANSDR, Marijtje
25. BUYCK, Joost Gerbrantsz en VAN SWIETEN, Gerarda
26. DE BRUYN, Dirck en BUYCK, Margaretha Gerbrantsdr
27. CLOMP, Gerbrant en BUYCK, Maria Gerbrantsdr
28. WEYER, Johann Wilhelm en HOOGERBEETS, Ottone Amelia
29. HOOGERBEETS, Cornelis Heijndricxsz en EGBERTS, Lijsbet
30. HOOGERBEETS, Jan Heijndricxsz en ENGELEN, Lijsbeth
31. HOOGERBEETS, Jan Heijndricxsz en VAN NECK, Lijsbet Jacobsz
32. VAN SCHAIJCK, Aert en VAN NECK, Lijsbet Jacobsz
33. MUNT, Jan Jansz en HOOGERBEETS, Lijntje Heijndricksdr
34. BUYCK, Cornelis Joostensz en VAN RINGH, Ludwina
35. BUYCK, Cornelis Joostensz en DE RIDDER, Catrina
36. BUYCK, Gerbrant Joostensz en COOLS, Machteld
37. BUYCK, Jacob Joostensz en VAN GUDSCHOVEN, Clara Luisa
38. VAN ADRICHEM, Adriaan Joseph en BUYCK, Cornelia Elisabeth
39. BUYCK, Justus en VAN HATTUM, Maria Catharina
40. ONTYT, Joannes Henricus en BUYCK, Bernardina Maria
41. SANDELIJN, Adriaen Pietersz en COOL, Gijsberta Of Josina
42. SANDELIJN, Adriaen Pietersz en VAN SCHORE, Cornelia
43. SANDELIJN, Adriaen Pietersz en BOOGAERT, Agatha
44. SANDELIJN, Adriaen Pietersz en VAN BRIMEN, Catharina
45. SANDELIJN, Pieter Adriaensz en OEM, Maria Cornelis Jacobsdr
46. SANDELIJN, Gerrit en VAN DE POLL, Johanna
47. SANDELIJN, Adriaen (Arend) en DE JONGE, Machteld, van Baertwijck
48. SANDELIJN, Adriaen (Arend) en WEREMBRECHTSDR, Janneken
49. VAN STEYNEMOLEN, Rombout en SANDELIJN, Luytgard
50. SANDELIJN, Cornelis Pieters en VAN DER MEER, Jacomyne Fransdr
51. VAN DER MEER, Willem Frankensz, van Barendrecht en SANDELIJN, Anna Arends
52. SANDELIJN, Adriaen en GAUEN, Anna
53. DESPOMERAULT, Gerit Francoiszn en SANDELIJN, Cornelia
54. DE ARANDA, Juan en SANDELIJN, Maria
55. PIJNSSEN VAN DER AA, Jan Jacobs en SANDELIJN, Machteld
56. PIJNSSEN VAN DER AA, Jan Jacobs en VAN DEN ABEELE, Johanna
57. HEUKESLOOT, Joost en VAN STEYNEMOLEN, Maria
58. BOOTH, Johan en SANDELIJN, Josina
59. DU QUESNOY, Jacob en SANDELIJN, Liedewij
60. VAN BEKERCKE, Jan en SANDELIJN, Liedewij
61. SANDELIJN, Cornelis en VAN BEAUMONT, Margaretha Cornelisdr
62. SANDELIJN, Arent en TEEUS, Geertruijd Gerritsdr
63. SANDELIJN, Cornelis en DE PROOST, Barbara Jacobsdr
64. TEEUS, Cornelis Gerrits en SANDELIJN, Baerte
65. VAN ALKEMADE, Dirk en SANDELIJN, Anna
66. SANDELIJN, Gerard en BAM, Jacoba Wesselsdr
67. VAN YPELAER, Sebastiaan en SANDELIJN, Emerentia
68. VAN EGMOND VAN NIJENBURCH, Jan Gerritsz Willemsz en HEERMAN VAN OEGSTGEEST, Judith (Joostje) Jacobusdr
69. VAN EGMOND VAN NIJENBURCH, Cornelis Jansz en VAN SWANENBURCH, Maria
70. WENSSEN, Adriaen Jacobsz en VAN EGMOND VAN NIJENBURCH, Josina
71. BOTZHEIM, Johann en GEREON, Amelia
72. VINHOVEN, Johann en BOTZHEIM, Sybilla
73. BOTZHEIM, Nikolaus en VON BETTENDORF, Anna Amelia
74. BUYCK, Jacob en BAM, N.
75. BUYCK, Sybrant Jacobsz en VAN WORMER, Catryn Jansdr
76. MEYSTER, Jacob
77. BUYCK, Claes Jacobsz
78. BUYCK, Sybrant Sybrantsz en MEYSTER, Aeltje
79. BUYCK, Sybrant Sybrantsz en VAN DEN BERGE OF VAN DER BURGH, Meyns (Clementia)
80. HOLLESLOOT, Ysbrant Jansz en BUYCK, Baerte Sybrantsdr
81. BUYCK, Claes Sybrantsz
82. BARCHMAN, Ysbrant Gerritsz en MEYSTER, Aecht
83. BUYCK, Roel Claesz
84. IN 'T PARADYS, Jacob en BUYCK, N. Claesdr
85. BUYCK, Joost Sybrantsz en OCCO, Ballichie
86. BUYCK, Cornelis Sybrantsz en VALCKENDR, Geerte Gerrit
87. BUYCK, Cornelis Sybrantsz en HEYNENZOONSDR, Styn Banning Frans Claes
88. BUYCK, Cornelis Sybrantsz en CLAESDR, Weyn
89. HOLLESLOOT, Jan Ysbrantsz en BOELENS, Anna
90. MORINEX, Willem en HOLLESLOOT, Aechien Ysbrantsdr
91. OPMEER, Dirck en HOLLESLOOT, Wijnanda Ysbrantsdr
92. BAM, Jacob Claesz en HOLLESLOOT, Maria Ysbrantsdr
93. IN 'T PARADYS, Claes en VAN HOORN, Haze Claesdr
94. BUYCK, Sybrant Joostensz en BENNING, Grietie Gerbrandsdr
95. BOELENS, Pieter en BUYCK, Cornelia Joostendr
96. BUYCK, Claes Joostensz en PELGROMS, Alida Claes
97. BAM, Wessel Cornelisz en BUYCK, Mary Joostendr
98. FICK, Jacob en BUYCK, Catryn Joostendr
99. PEEREBOOM, Geen Symonsz en BUYCK, Aeltje Joostendr
100. PEEREBOOM, Cornelis Symonsz Geenen en BUYCK, Meijnsgen (Clementia) Joostendr
101. BUYCK, Poppius Joostensz en BARENTS, Grietje
102. PLEMP, Pieter Gysbertsz en BUYCK, Grietie Cornelisdr
103. BUYCK, Cornelis Cornelisz en DIRCKSZ, Hadouwe
104. BUYCK, Cornelis Cornelisz en TYMONS, Giertie
105. JACOBSZOON, Claes Syvert en IN 'T PARADYS, Lijsbeth
106. BUYCK, Cornelis Sybrantsz en VAN RING, Geertruyt
107. BOELENS, Allert Pietersz en BAM, Maria Jacobdr
108. WALRAVEN, Simon en PEEREBOOM, Petronella
109. FONTEYN, Rein Anthonisz en PEEREBOOM, Balichje
110. VAN ZELLER, Henrick en PEEREBOOM, Aeltje
111. VOLCKERTSZ, Frans Croock en PEEREBOOM, Balichje
112. VERWER, Claes Barentsz en PEEREBOOM, Gerberich
113. PEEREBOOM, Simon en FOPPEN, Grietje
114. SOLDOU, Cornelis en BUYCK, Anna
115. SOLDOU, Cornelis en VAN DER STERRE, Catharina
116. BUYCK, Cornelis Pietersz en KIES, Catryn Adriaens
117. PLEMP, Cors Pietersz en IJMMEN, Aal
118. BUYCK, Heynrick Cornelisz en VERDUYN, Grietie Pieters
119. BUYCK, Heynrick Cornelisz en VAN DULMEN, Lysbeth
120. STEVENSZ, Steven en BUYCK, Geerte Cornelisdr
121. BUYCK, Adriaen Cornelisz en JANS, Anna
122. GERRITSZ, Willem en JANS, Anna
123. JANSZ, Pieter en BUYCK, Nelle Cornelisdr
124. BUYCK, Pieter Cornelisz en VAN VEEN, Anna
125. BUYCK, Adriaen Cornelisz en LODESTYN, Margriet
126. VAN NES, Jan en BUYCK, Margaretha Cornelisdr
127. BUYCK, Claes Adriaensz en KALFF, Aeltje
128. VISCH, Harmen en JANSZ, Haduwe Pietersdr
129. PIJL, N.N. en BUYCK, Weynifrida Pietersdr
130. BUYCK, Rudolf en COECK, Emerentia
131. VAN HOORN, Claes en CANTERSDR, Aleyd Albert
132. BANJAERT, Albert Fredriksz
133. BANJAERT, Barend Albertsz en HEYNESZDR, Wijburch Willem
134. BANJAERT, Cornelis Barendsz en VAN NECK, Weijntje Pietersdr
135. VAN NECK, Jacob Cornelisz Banjaert en VAN RIJN, Grietje Jacobs
136. VAN NECK, Barend Cornelisz Banjaert en BOEL, Hendrikjen Jans
137. LE GOUCHE, Jan en VAN NECK, Weijntje Jacobsdr
138. RODENBURCH, Jan Betsen en VAN NECK, Agnietgen Barendsdr
139. COOLS, N.N.
140. VAN IJSSELT, Cornelis en COOLS, Agatha

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2022
laatst gewijzigd op 27 januari 2022