STAMBOOM VAN HEYNDRICK (HOOGERBEETS)

42. INDIRECTE VERWANTSCHAP over GERBRANT SYBRANTSZ BUYCK
(Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter)

De Generatie van Heyndrick

1181.   JACOB BUYCK {i2578} (Gerbrant Sybrantsz's Oudvader).
Noot:  Jacob leefde omstreeks de eerste helft van de vijftiende eeuw en woonde hoogstwaarschijnlijk te Ransdorp.
1182.   N. BAM {i2579} (Gerbrant Sybrantsz's Oudmoeder).
Jacob Buyck huwde N. Bam. Zij kregen twee zonen:
Claes Jacobsz Buyck
Sybrant Jacobsz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 441.

Generatie van Heyndrick's Kinderen

1183.   SYBRANT JACOBSZ BUYCK {i2573} (Gerbrant Sybrantsz's Betovergrootvader) werd geboren als kind van Jacob Buyck en N. Bam, zoals getoond in stamboom 441. Sybrant Jacobsz is gestorven voor 1513.
1184.   CATRYN JANSDR VAN WORMER {i2574} (Gerbrant Sybrantsz's Betovergrootmoeder). Catryn Jansdr is gestorven voor 1501.
Noot:  haar wapen was in zilver drie rode kepers.
Sybrant Jacobsz Buyck huwde Catryn Jansdr van Wormer. Zij kregen vier kinderen:
Baerte Sybrantsdr Buyck
Claes Sybrantsz Buyck
Sybrant Sybrantsz Buyck
Dirck Sybrantsz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 442.
1185.   JACOB MEYSTER {i2564} (Gerbrant Sybrantsz's Betovergrootvader).
Noot:  was bierbrouwer achter de Oude Kerk.
Jacob was de vader van twee dochters:
Aeltje Meyster
Aecht Meyster
Deze familie wordt getoond als stamboom 443.
1186.   CLAES JACOBSZ BUYCK {i2580} (Gerbrant Sybrantsz's 2 maal oud-oud-oudoom) werd geboren als kind van Jacob Buyck en N. Bam, zoals getoond in stamboom 441. Claes Jacobsz is gestorven na 1488.
Claes Jacobsz was de vader van drie kinderen:
Sybrant Claesz Buyck in v1460
Roel Claesz Buyck
N. Claesdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 444.

Generatie van Heyndrick's Kleinkinderen

1187.   SYBRANT SYBRANTSZ BUYCK {i2562} (Gerbrant Sybrantsz's Overgrootvader) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck en Catryn Jansdr van Wormer, zoals getoond in stamboom 442. Sybrant Sybrantsz is gestorven voor 1531.
Sybrant Sybrantsz huwde 2 maal. Hij huwde met Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh en Aeltje Meyster.
1188.   AELTJE MEYSTER {i2563} (Gerbrant Sybrantsz's Overgrootmoeder) werd geboren als kind van Jacob Meyster, zoals getoond in stamboom 443.
Sybrant Sybrantsz Buyck huwde Aeltje Meyster. Zij kregen een zoon:
Joost Sybrantsz Buyck in 1505
Deze familie wordt getoond als stamboom 445.
1189.   MEYNS (CLEMENTIA) VAN DEN BERGE OF VAN DER BURGH {i2567} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van overgrootvader).
Sybrant Sybrantsz Buyck huwde Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Sybrantsz Buyck
Nel Sybrantsdr Buyck
Jacob Sybrantsz Buyck
Jan Sybrantsz Buyck in v1522
Geertruy Sybrantsdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 446.
1190.   POMPEJUS OCCO {i2550} (Gerbrant Sybrantsz's Overgrootvader).
1191.   GERBRICH CLAES JACOB MAERTGENSZ {i2551} (Gerbrant Sybrantsz's Overgrootmoeder).
Pompejus Occo huwde Gerbrich Claes Jacob Maertgensz. Zij kregen een dochter:
Ballichie Occo in 1510
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 461.
1192.   BAERTE SYBRANTSDR BUYCK {i2575} (Gerbrant Sybrantsz's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck en Catryn Jansdr van Wormer, zoals getoond in stamboom 442.
1193.   YSBRANT JANSZ HOLLESLOOT {i2594} (Gerbrant Sybrantsz's Oud-oudoom via huwelijk).
Ysbrant Jansz Hollesloot huwde Baerte Sybrantsdr Buyck. Zij kregen zeven kinderen:
Jan Ysbrantsz Hollesloot
Cornelis Ysbrantsz Hollesloot
Jan Ysbrantsz Hollesloot
Tryn Ysbrantsdr Hollesloot
Aechien Ysbrantsdr Hollesloot
Wijnanda Ysbrantsdr Hollesloot
Maria Ysbrantsdr Hollesloot
Deze familie wordt getoond als stamboom 447.
1194.   CLAES SYBRANTSZ BUYCK {i2576} (Gerbrant Sybrantsz's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck en Catryn Jansdr van Wormer, zoals getoond in stamboom 442.
Claes Sybrantsz was de vader van een zoon:
Claes Claesz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 448.
1195.   DIRCK SYBRANTSZ BUYCK {i2577} (Gerbrant Sybrantsz's Oud-oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Jacobsz Buyck en Catryn Jansdr van Wormer, zoals getoond in stamboom 442.
Noot:  was monnik.

1196.   AECHT MEYSTER {i2565} (Gerbrant Sybrantsz's Oud-oudtante) werd geboren als kind van Jacob Meyster, zoals getoond in stamboom 443.
1197.   YSBRANT GERRITSZ BARCHMAN {i2566} (Gerbrant Sybrantsz's Oud-oudoom via huwelijk).
Ysbrant Gerritsz Barchman huwde Aecht Meyster. Zie stamboom 449.
1198.   SYBRANT CLAESZ BUYCK {i2581} (Gerbrant Sybrantsz's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren voor 1460 als kind van Claes Jacobsz Buyck, zoals getoond in stamboom 444. Sybrant Claesz is gestorven voor 1531.
Noot:  was getrouwd want "Zybrant Boijcken kinderen" hadden land te Monnickendam, Edam en Weesp in 1504. Sybrant was "schipheer" evenals zijn broer Roel.

1199.   ROEL CLAESZ BUYCK {i2582} (Gerbrant Sybrantsz's Neef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Jacobsz Buyck, zoals getoond in stamboom 444. Roel Claesz is gestorven voor 1531.
Roel Claesz was de vader van twee zonen:
Jan Roelofsz Buyck
Roel Roelofsz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 450.
1200.   N. CLAESDR BUYCK {i2585} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Jacobsz Buyck, zoals getoond in stamboom 444. N. Claesdr is gestorven voor 1520.
1201.   JACOB IN 'T PARADYS {i2586} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht, 3 gen. verwijderd, ).
Jacob in 'T Paradys huwde N. Claesdr Buyck. Zij kregen een zoon:
Claes in 'T Paradys
Deze familie wordt getoond als stamboom 451.

Generatie van Heyndrick's Achterkleinkinderen

1202.   JOOST SYBRANTSZ BUYCK {i2548} (Gerbrant Sybrantsz's Grootvader) werd geboren in 1505, in Amsterdam, als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Aeltje Meyster, zoals getoond in stamboom 445. Joost Sybrantsz is gestorven op 10 februari 1588, ongeveer 82 jaar oud, in Leiden. Hij werd begraven op 14 februari 1588 in Amsterdam.
Noot:  Burgemeester van Amsterdam in de jaren 1549-1550, 1552, 1554, 1556, 1559, 1561, 1565, 1567, 1569-1570, 1572, 1574-1577.

Joost Sybrantsz. Buyck was de laatste Katholieke burgemeester van Amterdam voor de Alteratie.

Nadat in 1566 de Beeldenstorm had plaatsgevonden en Protestantse erediensten zowel buiten
als binnen in de stad waren toegestaan, besloot het Stadsbestuur het jaar erop alle Protestantse
diensten weer te verbieden. Hierdoor ontvluchtten veel mensen de stad, waaronder handelaren
en intellectuelen, waarna Amsterdam een grauwe periode van onderdrukking en armoede ten
deel viel.

De uiteindelijke religieuze en bestuurlijke omwenteling vond plaats op 26 mei 1578.
Onder aanvoering van de Schutterijen bezette de bevolking het Stadhuis op de Dam.
De bestuurders en de religieuze leiders werden de stad uit gevaren en mochten
bij de Diemerzeedijk weer aan land komen.

Vier nieuwe burgemeesters werden gekozen, allen voormalige leiders van de Amsterdamse
Protestantse Gemeente in 1566, het zgn. Wonderjaar.

De dag erop vond een tweede beeldenstorm plaats in De Oude Kerk.

En op 29 mei 1578 werd hier uiteindelijk de eerste Protestantse Eredienst gehouden.
Voorlopig werd het Katholieke geloof nog gedoogd; De Nieuwe Kerk bleef zelfs katholiek
tot september 1578. Dat Joost Sybrantsz. Buyck, als voormalig Katholieke burgemeester,
toch in De Oude Kerk werd begraven, toont aan dat het Katholieke geloof of in ieder
geval de katholieken zelf niet geheel uit het stadsbeeld en stadsleven waren verdwenen
en zelfs in 'het hol van de leeuw' konden worden begraven.

De predikanten van de Gereformeerde Kerken in Amsterdam waren in dienst van de Gemeente.
Pas in 1946 kreeg De Oude Kerk van Amsterdam zijn eerste vaste predikant.

De laatste Katholieke priester, die voor de Alteratie aan De Oude Kerk verbonden was,
was Jacob Buyck, de broer van burgemeester Joost Sybrantsz. Buyck.
Dit feit geeft wel aan hoezeer de politieke en geestelijke macht met elkaar waren verbonden.
Bron: Geschiedenis van Amsterdam,
Uitgeverij SUN.

1203.   BALLICHIE OCCO {i2549} (Gerbrant Sybrantsz's Grootmoeder) werd geboren op 13 september 1510, in Amsterdam, als kind van Pompejus Occo en Gerbrich Claes Jacob Maertgensz, zoals getoond binnen stamboom 461. Ballichie is gestorven op 21 mei 1575, 64 jaar oud, in Amsterdam.
Joost Sybrantsz Buyck, jonger dan 24 jaar, huwde Ballichie Occo, jonger dan 19 jaar, voor 1530 in Amsterdam. Zij kregen negen kinderen:
Sybrant Joostensz Buyck in 1532
Cornelia Joostendr Buyck
Claes Joostensz Buyck in 1536
Mary Joostendr Buyck
Catryn Joostendr Buyck
Aeltje Joostendr Buyck
Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck
Poppius Joostensz Buyck in 1550
Vroutgen Joostendr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 452.
1204.   GERBRAND KLAASZ BENNING {i2540} (Gerbrant Sybrantsz's Grootvader).
Gerbrand Klaasz was de vader van een dochter:
Grietie Gerbrandsdr Benning
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 10.
1205.   CORNELIS SYBRANTSZ BUYCK {i2568} (Gerbrant Sybrantsz's Oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 446. Cornelis Sybrantsz is gestorven op 18 november 1562 in Amsterdam.
Cornelis Sybrantsz huwde drie maal. Hij huwde met Geerte Gerrit Valckendr, Styn Banning Frans Claes Heynenzoonsdr en Weyn Claesdr.
Noot:  1536 burgemeester van Amsterdam.
1206.   GEERTE GERRIT VALCKENDR {i2609} (Gerbrant Sybrantsz's Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck huwde Geerte Gerrit Valckendr op 30 april 1512 in Amsterdam. Zie stamboom 453.
1207.   STYN BANNING FRANS CLAES HEYNENZOONSDR {i2610} (Gerbrant Sybrantsz's Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck huwde Styn Banning Frans Claes Heynenzoonsdr voor 1540 in Amsterdam. Zie stamboom 454.
1208.   WEYN CLAESDR {i2611} (Gerbrant Sybrantsz's Oudtante via huwelijk).
Cornelis Sybrantsz Buyck huwde Weyn Claesdr. Zij kregen twee kinderen:
Grietie Cornelisdr Buyck
Cornelis Cornelisz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 455.
Noot:  niet getrouwd, wel twee natuurlijke kinderen.
1209.   NEL SYBRANTSDR BUYCK {i2569} (Gerbrant Sybrantsz's Oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 446. Nel Sybrantsdr is gestorven op 1 augustus 1558 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Oude Kerk.

1210.   JACOB SYBRANTSZ BUYCK {i2570} (Gerbrant Sybrantsz's Oudoom) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 446. Jacob Sybrantsz is gestorven voor 1561.

1211.   JAN SYBRANTSZ BUYCK {i2571} (Gerbrant Sybrantsz's Oudoom) werd geboren voor 1522 als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 446.

1212.   GEERTRUY SYBRANTSDR BUYCK {i2572} (Gerbrant Sybrantsz's Oudtante) werd geboren als kind van Sybrant Sybrantsz Buyck en Meyns (Clementia) van den Berge of van der Burgh, zoals getoond in stamboom 446.

1213.   JAN YSBRANTSZ HOLLESLOOT {i2595} (Gerbrant Sybrantsz's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 447.
Noot:  geen kinderen.

1214.   CORNELIS YSBRANTSZ HOLLESLOOT {i2596} (Gerbrant Sybrantsz's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 447.
Noot:  geen kinderen.

1215.   JAN YSBRANTSZ HOLLESLOOT {i2597} (Gerbrant Sybrantsz's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 447.
1216.   ANNA BOELENS {i2598} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van neef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Andries Boelens en Maria Beth Jansdr, zoals getoond binnen stamboom 456.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Boelens"]
Jan Ysbrantsz Hollesloot huwde Anna Boelens. Zie stamboom 456.
1217.   TRYN YSBRANTSDR HOLLESLOOT {i2601} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 447.
Noot:  beggijn.

1218.   AECHIEN YSBRANTSDR HOLLESLOOT {i2602} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 447.
1219.   WILLEM MORINEX {i2603} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Willem Morinex huwde Aechien Ysbrantsdr Hollesloot. Zie stamboom 457.
1220.   WIJNANDA YSBRANTSDR HOLLESLOOT {i2604} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 447.
1221.   DIRCK OPMEER {i2605} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Dirck Opmeer huwde Wijnanda Ysbrantsdr Hollesloot. Zie stamboom 458.
1222.   MARIA YSBRANTSDR HOLLESLOOT {i2606} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Ysbrant Jansz Hollesloot en Baerte Sybrantsdr Buyck, zoals getoond in stamboom 447.
1223.   JACOB CLAESZ BAM {i2607} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ).
Jacob Claesz Bam huwde Maria Ysbrantsdr Hollesloot. Zie stamboom 459.
1224.   CLAES CLAESZ BUYCK {i2608} (Gerbrant Sybrantsz's Neef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes Sybrantsz Buyck, zoals getoond in stamboom 448. Claes Claesz is gestorven na 1511.
Noot:  Claes was schepen van Amsterdam in 1523. Zijn wapen was in blauw een zilveren zwaan met rode bek en poten en met ontplooide vlucht, benevens een zespuntige rode ster in de linker bovenhoek.

1225.   JAN ROELOFSZ BUYCK {i2583} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Roel Claesz Buyck, zoals getoond in stamboom 450. Jan Roelofsz is gestorven na 1540.

1226.   ROEL ROELOFSZ BUYCK {i2584} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Roel Claesz Buyck, zoals getoond in stamboom 450.

1227.   CLAES IN 'T PARADYS {i2587} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Jacob in 'T Paradys en N. Claesdr Buyck, zoals getoond in stamboom 451.
Noot:  houtkoper te Amsterdam.
1228.   HAZE CLAESDR VAN HOORN {i2588} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Claes van Hoorn en Aleyd Albert Cantersdr, zoals getoond in stamboom 498.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Haze Claesdr van Hoorn"]
Claes in 'T Paradys huwde Haze Claesdr van Hoorn. Zij kregen een dochter:
Lijsbeth in 'T Paradys
Deze familie wordt getoond als stamboom 460.

Generatie van Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinkinderen

1229.   SYBRANT JOOSTENSZ BUYCK {i383} (Gerbrant Sybrantsz's Vader) werd geboren in 1532, in Amsterdam, als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452. Sybrant Joostensz is gestorven in 1612, ongeveer 80 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op 15 augustus 1612 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Nieuwe Kerk.
1230.   GRIETIE GERBRANDSDR BENNING {i2539} (Gerbrant Sybrantsz's Moeder) werd geboren als kind van Gerbrand Klaasz Benning, zoals getoond binnen stamboom 10.
Sybrant Joostensz Buyck, ongeveer 31 jaar oud, huwde Grietie Gerbrandsdr Benning op 29 juni 1564 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Sybrantsz Buyck
Claes Sybrantsz Buyck in 1573
Gerbrant Sybrantsz Buyck in 1577
Pompejus Sybrantsz Buyck
Elisabeth Sybrantsdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 461.
1231.   CORNELIA JOOSTENDR BUYCK {i2554} (Gerbrant Sybrantsz's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452. Cornelia Joostendr is gestorven in 1563. Zij werd begraven op 16 februari 1563 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Oude Kerk.
1232.   PIETER BOELENS {i2632} (Gerbrant Sybrantsz's Oom via huwelijk) werd geboren in 1527, in Amsterdam, als kind van Marij Pietersdr, zoals getoond binnen stamboom 462.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter Boelens"]
Pieter Boelens, ongeveer 24 jaar oud, huwde Cornelia Joostendr Buyck op 16 januari 1552 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Allert Pietersz Boelens in 1560
Deze familie wordt getoond als stamboom 462.
1233.   CLAES JOOSTENSZ BUYCK {i2553} (Gerbrant Sybrantsz's Oom) werd geboren in 1536, in Amsterdam, als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452. Claes Joostensz is gestorven in 1595, ongeveer 59 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op 10 december 1595 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Oude Kerk.
1234.   ALIDA CLAES PELGROMS {i2628} (Gerbrant Sybrantsz's Tante via huwelijk). Alida Claes is gestorven na 1595.
Claes Joostensz Buyck, ongeveer 23 jaar oud, huwde Alida Claes Pelgroms in 1559. Zij kregen drie kinderen:
Lysbeth Claesdr Buyck
Claes Claesz Buyck
Jacob Claesz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 463.
1235.   MARY JOOSTENDR BUYCK {i2555} (Gerbrant Sybrantsz's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452. Mary Joostendr is gestorven na 1570.
Noot:  overleden na 1570 en vóór 1603.
1236.   WESSEL CORNELISZ BAM {i2636} (Gerbrant Sybrantsz's Oom via huwelijk) werd geboren als kind van Cornelis Jacobsz Bam, zoals getoond binnen stamboom 464.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wessel Cornelisz Bam"]
Wessel Cornelisz Bam huwde Mary Joostendr Buyck. Zij kregen een dochter:
Jacoba Wesselsdr Bam in 1570
Deze familie wordt getoond als stamboom 464.
1237.   CATRYN JOOSTENDR BUYCK {i2552} (Gerbrant Sybrantsz's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452. Catryn Joostendr is gestorven in april 1623 in Utrecht.
1238.   JACOB FICK {i2627} (Gerbrant Sybrantsz's Oom via huwelijk). Jacob is gestorven na 1579.
Noot:  was korenkoper; overleden na 1579 en vóór 1587.
Jacob Fick huwde Catryn Joostendr Buyck voor 1557. Zie stamboom 465.
Noot:  geen kinderen.
1239.   AELTJE JOOSTENDR BUYCK {i2556} (Gerbrant Sybrantsz's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452. Aeltje Joostendr is gestorven in 1624. Zij werd begraven op 26 oktober 1624 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Oude Kerk.
1240.   GEEN SYMONSZ PEEREBOOM {i2639} (Gerbrant Sybrantsz's Oom via huwelijk). Geen Symonsz is gestorven voor 1621.
Geen Symonsz Peereboom huwde Aeltje Joostendr Buyck. Zij kregen vijf kinderen:
Petronella Peereboom
Balichje Peereboom
Aeltje Peereboom
Cornelis Peereboom
Gerrit Peereboom
Deze familie wordt getoond als stamboom 466.
1241.   MEIJNSGEN (CLEMENTIA) JOOSTENDR BUYCK {i2557} (Gerbrant Sybrantsz's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452. Meijnsgen (Clementia) Joostendr is gestorven na 1602.
1242.   CORNELIS SYMONSZ GEENEN PEEREBOOM {i2648} (Gerbrant Sybrantsz's Oom via huwelijk).
Noot:  broer van Geen Symonsz Peereboom.
Cornelis Symonsz Geenen Peereboom huwde Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck. Zij kregen vier kinderen:
Balichje Peereboom
Lysbeth Peereboom
Gerberich Peereboom
Simon Peereboom
Deze familie wordt getoond als stamboom 467.
1243.   POPPIUS JOOSTENSZ BUYCK {i2558} (Gerbrant Sybrantsz's Oom) werd geboren in 1550 als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452.
Noot:  ook wel Pompejus genoemd; wordt evenals zijn vader op 26 mei 1578 de stad uitgezet.
1244.   GRIETJE BARENTS {i2559} (Gerbrant Sybrantsz's Tante via huwelijk).
Poppius Joostensz Buyck huwde Grietje Barents. Zij kregen een dochter:
Anna Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 468.
Noot:  ongehuwd, maar hadden een natuurlijke dochter, genaamd Anna.
1245.   VROUTGEN JOOSTENDR BUYCK {i2561} (Gerbrant Sybrantsz's Tante) werd geboren als kind van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo, zoals getoond in stamboom 452. Vroutgen Joostendr is gestorven na 1624.
Noot:  ook Veronica genoemd.

1246.   GRIETIE CORNELISDR BUYCK {i2612} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Sybrantsz Buyck en Weyn Claesdr, zoals getoond in stamboom 455. Grietie Cornelisdr is gestorven na 1599.
1247.   PIETER GYSBERTSZ PLEMP {i2614} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Pieter Gysbertsz Plemp huwde Grietie Cornelisdr Buyck in 1566. Zij kregen drie zonen:
Cornelis Pietersz Buyck in 1563
Cors Pietersz Plemp
Gijsbert Pietersz Plemp in 1574
Deze familie wordt getoond als stamboom 469.
1248.   CORNELIS CORNELISZ BUYCK {i2613} (Gerbrant Sybrantsz's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Sybrantsz Buyck en Weyn Claesdr, zoals getoond in stamboom 455. Cornelis Cornelisz is gestorven na 1599.
Cornelis Cornelisz huwde 2 maal. Hij huwde met Hadouwe Dircksz en Giertie Tymons.
1249.   HADOUWE DIRCKSZ {i2615} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ). Zij werd begraven op 20 december 1580 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Oude Kerk.
Cornelis Cornelisz Buyck huwde Hadouwe Dircksz. Zij kregen tien kinderen:
Jacob Cornelisz Buyck in 1545
Heynrick Cornelisz Buyck in 1551
Geerte Cornelisdr Buyck in v1554
Gerrit Cornelisz Buyck
Adriaen Cornelisz Buyck
Nelle Cornelisdr Buyck in 1557
Meynsgen Cornelisdr Buyck in 1564
Cornelis Cornelisz Buyck in 1564
Claes Cornelisz Buyck
Tobias Cornelisz Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 470.
1250.   GIERTIE TYMONS {i2616} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ).
Cornelis Cornelisz Buyck huwde Giertie Tymons in maart 1583. Zie stamboom 471.
1251.   LIJSBETH IN 'T PARADYS {i2592} (Gerbrant Sybrantsz's Achter-achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Claes in 'T Paradys en Haze Claesdr van Hoorn, zoals getoond in stamboom 460.
1252.   CLAES SYVERT JACOBSZOON {i2593} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van achter-achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Claes Syvert Jacobszoon huwde Lijsbeth in 'T Paradys in 1532 in Amsterdam. Zie stamboom 472.

Generatie van Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinkinderen

1253.   CORNELIS SYBRANTSZ BUYCK {i2541} (Gerbrant Sybrantsz's Broer) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 461.
1254.   GEERTRUYT VAN RING {i2545} (Gerbrant Sybrantsz's Schoonzuster) werd geboren als kind van Michael van Ring en Alithem van der Hooch, zoals getoond binnen stamboom 473. Geertruyt is gestorven in 1679.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geertruyt van Ring"]
Cornelis Sybrantsz Buyck huwde Geertruyt van Ring in Leiden. Zie stamboom 473.
1255.   CLAES SYBRANTSZ BUYCK {i2542} (Gerbrant Sybrantsz's Broer) werd geboren in 1573, in Amsterdam, als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 461. Claes Sybrantsz is gestorven in 1633, ongeveer 60 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op 22 oktober 1633 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Nieuwe Kerk.

1256.   POMPEJUS SYBRANTSZ BUYCK {i2543} (Gerbrant Sybrantsz's Broer) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 461.

1257.   ELISABETH SYBRANTSDR BUYCK {i2544} (Gerbrant Sybrantsz's Zus) werd geboren als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 461.

1258.   ALLERT PIETERSZ BOELENS {i2633} (Gerbrant Sybrantsz's Neef) werd geboren in 1560 als kind van Pieter Boelens en Cornelia Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 462.
1259.   MARIA JACOBDR BAM {i2635} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van neef).
Allert Pietersz Boelens huwde Maria Jacobdr Bam. Zie stamboom 474.
1260.   LYSBETH CLAESDR BUYCK {i2629} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck en Alida Claes Pelgroms, zoals getoond in stamboom 463. Zij werd begraven op 13 juli 1569.

1261.   CLAES CLAESZ BUYCK {i2630} (Gerbrant Sybrantsz's Neef) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck en Alida Claes Pelgroms, zoals getoond in stamboom 463. Hij werd begraven op 19 oktober 1612 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Oude Kerk.

1262.   JACOB CLAESZ BUYCK {i2631} (Gerbrant Sybrantsz's Neef) werd geboren als kind van Claes Joostensz Buyck en Alida Claes Pelgroms, zoals getoond in stamboom 463. Hij werd begraven op 1 december 1600.

1263.   PETRONELLA PEEREBOOM {i2640} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 466.
1264.   SIMON WALRAVEN {i2641} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht).
Simon Walraven huwde Petronella Peereboom na 1620. Zie stamboom 475.
1265.   BALICHJE PEEREBOOM {i2642} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 466.
1266.   REIN ANTHONISZ FONTEYN {i2643} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht).
Rein Anthonisz Fonteyn huwde Balichje Peereboom in mei 1609 in Amsterdam. Zie stamboom 476.
1267.   AELTJE PEEREBOOM {i2644} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 466.
1268.   HENRICK VAN ZELLER {i2645} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht).
Henrick van Zeller huwde Aeltje Peereboom. Zie stamboom 477.
1269.   CORNELIS PEEREBOOM {i2646} (Gerbrant Sybrantsz's Neef) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 466.

1270.   GERRIT PEEREBOOM {i2647} (Gerbrant Sybrantsz's Neef) werd geboren als kind van Geen Symonsz Peereboom en Aeltje Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 466.

1271.   BALICHJE PEEREBOOM {i2649} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 467.
1272.   FRANS CROOCK VOLCKERTSZ {i2650} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht).
Frans Croock Volckertsz huwde Balichje Peereboom. Zie stamboom 478.
1273.   LYSBETH PEEREBOOM {i2651} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 467.

1274.   GERBERICH PEEREBOOM {i2652} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 467.
1275.   CLAES BARENTSZ VERWER {i2653} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht).
Claes Barentsz Verwer huwde Gerberich Peereboom. Zie stamboom 479.
1276.   SIMON PEEREBOOM {i2654} (Gerbrant Sybrantsz's Neef) werd geboren als kind van Cornelis Symonsz Geenen Peereboom en Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 467. Simon is gestorven voor 1623.
1277.   GRIETJE FOPPEN {i2655} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van neef).
Simon Peereboom huwde Grietje Foppen. Zie stamboom 480.
1278.   ANNA BUYCK {i2560} (Gerbrant Sybrantsz's Nicht) werd geboren als kind van Poppius Joostensz Buyck en Grietje Barents, zoals getoond in stamboom 468.
Noot:  werd op verzoek van haar vader op 3 december 1603 gelegitimeerd door de Staten.
1279.   CORNELIS SOLDOU {i2656} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van nicht).
Cornelis huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Buyck en Catharina van der Sterre.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Soldou"]
Cornelis Soldou huwde Anna Buyck. Zie stamboom 481.
Noot:  17 jan 1604 ondertrouw.
1280.   CORNELIS PIETERSZ BUYCK {i2717} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren in januari 1563, in Amsterdam, als kind van Pieter Gysbertsz Plemp en Grietie Cornelisdr Buyck, zoals getoond in stamboom 469. Cornelis Pietersz is gestorven op 6 april 1669, 106 jaar oud, in Haarlem.
1281.   CATRYN ADRIAENS KIES {i2721} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef) werd geboren op 2 september 1561 als kind van Adriaen Jansen Kies en Maritjen Claesdr Soutman, zoals getoond binnen stamboom 483. Catryn Adriaens is gestorven op 17 april 1625, 63 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catryn Adriaens Kies"]
Cornelis Pietersz Buyck, 21 jaar oud, huwde Catryn Adriaens Kies, 22 jaar oud, op 27 juli 1584 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Pieter Cornelisz Buyck
Maria Cornelisdr Buyck
Adriaen Cornelisz Buyck
Margaretha Cornelisdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 483.
1282.   CORS PIETERSZ PLEMP {i2718} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren als kind van Pieter Gysbertsz Plemp en Grietie Cornelisdr Buyck, zoals getoond in stamboom 469.
1283.   AAL IJMMEN {i2719} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef) werd geboren als kind van Jem Gysbertsz, zoals getoond binnen stamboom 484.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aal Ijmmen"]
Cors Pietersz Plemp huwde Aal Ijmmen op 29 oktober 1580. Zie stamboom 484.
1284.   GIJSBERT PIETERSZ PLEMP {i2716} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren op 25 augustus 1574 als kind van Pieter Gysbertsz Plemp en Grietie Cornelisdr Buyck, zoals getoond in stamboom 469. Hij werd begraven op 17 december 1638 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Nieuwe Kerk.

1285.   JACOB CORNELISZ BUYCK {i2620} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren op 31 december 1545, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470. Jacob Cornelisz is gestorven op 8 september 1599, 53 jaar oud, in Emmerik.

1286.   HEYNRICK CORNELISZ BUYCK {i2617} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren in 1551, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470. Heynrick Cornelisz is gestorven in 1613, ongeveer 62 jaar oud, in Amsterdam. Hij werd begraven op 12 juni 1613 in Amsterdam.
Heynrick Cornelisz huwde 2 maal. Hij huwde met Grietie Pieters Verduyn en Lysbeth van Dulmen.
Noot:  begraven in de Oude Kerk.
1287.   GRIETIE PIETERS VERDUYN {i2658} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef). Grietie Pieters is gestorven na 1661.
Heynrick Cornelisz Buyck, ongeveer 47 jaar oud, huwde Grietie Pieters Verduyn in 1598 in Amsterdam. Zie stamboom 485.
1288.   LYSBETH VAN DULMEN {i2659} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef).
Heynrick Cornelisz Buyck huwde Lysbeth van Dulmen. Zij kregen een zoon:
Jacob Cornelisz Buyck in 1600
Deze familie wordt getoond als stamboom 486.
Noot:  Ongehuwd; Heyndrick had naast zijn huwelijk met Grietie een relatie met Lysbeth.
1289.   GEERTE CORNELISDR BUYCK {i2618} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht) werd geboren voor 1554, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470.
1290.   STEVEN STEVENSZ {i2661} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van achternicht). Steven is gestorven voor 1603.
Steven Stevensz huwde Geerte Cornelisdr Buyck. Zie stamboom 487.
1291.   GERRIT CORNELISZ BUYCK {i2619} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470. Gerrit Cornelisz is gestorven voor 1583.

1292.   ADRIAEN CORNELISZ BUYCK {i2621} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470. Adriaen Cornelisz is gestorven op 15 september 1594 in Amsterdam.
1293.   ANNA JANS {i2662} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef) werd geboren als kind van Jan Jansz, zoals getoond binnen stamboom 489.
Anna huwde 2 maal. Zij huwde met Adriaen Cornelisz Buyck en Willem Gerritsz.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Jans"]
Adriaen Cornelisz Buyck huwde Anna Jans in 1581 in Amsterdam. Zij kregen vijf kinderen:
Adriaen Adriaensz Buyck
Claes Adriaensz Buyck
Haduwe Adriaensdr Buyck in 1582
Jan Adriaensz Buyck in 1587
Gerrit Adriaensz Buyck in 1590
Deze familie wordt getoond als stamboom 488.
Noot:  ondertrouw 13 mei.
1294.   NELLE CORNELISDR BUYCK {i2622} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht) werd geboren op 6 november 1557, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470. Nelle Cornelisdr is gestorven in 1593, ongeveer 35 jaar oud, in Amsterdam. Zij werd begraven op 25 juli 1593 in Amsterdam.
Noot:  begraven in de Oude Kerk.
1295.   PIETER JANSZ {i2672} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van achternicht).
Noot:  bergenvaerder.
Pieter Jansz huwde Nelle Cornelisdr Buyck, ongeveer 23 jaar oud, in 1581 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Haduwe Pietersdr Jansz
Deze familie wordt getoond als stamboom 490.
Noot:  ondertrouw 21 januari.
1296.   MEYNSGEN CORNELISDR BUYCK {i2623} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht) werd geboren op 29 april 1564, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470.

1297.   CORNELIS CORNELISZ BUYCK {i2624} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren op 29 april 1564, in Amsterdam, als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470.
Noot:  jong gestorven.

1298.   CLAES CORNELISZ BUYCK {i2625} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470.

1299.   TOBIAS CORNELISZ BUYCK {i2626} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef) werd geboren als kind van Cornelis Cornelisz Buyck en Hadouwe Dircksz, zoals getoond in stamboom 470.
Noot:  Tobias was in 1599 in Spanje.

Generatie van Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinkinderen

1300.   PIETER CORNELISZ BUYCK {i2724} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies, zoals getoond in stamboom 483. Pieter Cornelisz is gestorven in 1647.
1301.   ANNA VAN VEEN {i2728} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ).
Pieter Cornelisz Buyck huwde Anna van Veen. Zij kregen een dochter:
Weynifrida Pietersdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 491.
1302.   MARIA CORNELISDR BUYCK {i2725} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies, zoals getoond in stamboom 483.
Noot:  Annunciaat te Leuven.

1303.   ADRIAEN CORNELISZ BUYCK {i2726} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies, zoals getoond in stamboom 483. Adriaen Cornelisz is gestorven in 1663.
1304.   MARGRIET LODESTYN {i2731} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ). Margriet is gestorven in 1647.
Adriaen Cornelisz Buyck huwde Margriet Lodestyn. Zij kregen vier kinderen:
Alida Buyck
Rudolf Buyck
Maria Buyck
Catryn Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 492.
1305.   MARGARETHA CORNELISDR BUYCK {i2727} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies, zoals getoond in stamboom 483. Margaretha Cornelisdr is gestorven in 1669.
1306.   JAN VAN NES {i2736} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Jan van Nes huwde Margaretha Cornelisdr Buyck. Zie stamboom 493.
1307.   ADRIAEN ADRIAENSZ BUYCK {i2665} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 488.

1308.   CLAES ADRIAENSZ BUYCK {i2666} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 488.
1309.   AELTJE KALFF {i2670} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren als kind van Jacob Gerritsz Kalff, zoals getoond binnen stamboom 494.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aeltje Kalff"]
Claes Adriaensz Buyck huwde Aeltje Kalff in februari 1615 in Amsterdam. Zie stamboom 494.
1310.   HADUWE ADRIAENSDR BUYCK {i2667} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1582, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 488. Haduwe Adriaensdr is gestorven voor 1603, jonger dan 20 jaar, in Amsterdam.

1311.   JAN ADRIAENSZ BUYCK {i2668} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1587, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 488. Jan Adriaensz is gestorven voor 1613, jonger dan 25 jaar, in Amsterdam.
Noot:  kinderloos.

1312.   GERRIT ADRIAENSZ BUYCK {i2669} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1590, in Amsterdam, als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans, zoals getoond in stamboom 488. Gerrit Adriaensz is gestorven voor 1603, jonger dan 12 jaar, in Amsterdam.

1313.   HADUWE PIETERSDR JANSZ {i2673} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Pieter Jansz en Nelle Cornelisdr Buyck, zoals getoond in stamboom 490.
1314.   HARMEN VISCH {i2674} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Harmen Visch huwde Haduwe Pietersdr Jansz. Zie stamboom 495.
1315.   JACOB CORNELISZ BUYCK {i2660} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren op 11 februari 1600, in Amsterdam, als kind van Heynrick Cornelisz Buyck en Lysbeth van Dulmen, zoals getoond in stamboom 486.

Generatie van Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinkinderen

1316.   WEYNIFRIDA PIETERSDR BUYCK {i2729} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Pieter Cornelisz Buyck en Anna van Veen, zoals getoond in stamboom 491.
1317.   N.N. PIJL {i2730} (Gerbrant Sybrantsz's Echtgenoot van achternicht, 2 gen. verwijderd, ).
N.N. Pijl huwde Weynifrida Pietersdr Buyck. Zie stamboom 496.
1318.   ALIDA BUYCK {i2732} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Margriet Lodestyn, zoals getoond in stamboom 492. Alida is gestorven in 1652.
Noot:  ongehuwd gestorven.

1319.   RUDOLF BUYCK {i2733} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Margriet Lodestyn, zoals getoond in stamboom 492. Rudolf is gestorven in 1658.
1320.   EMERENTIA COECK {i2737} (Gerbrant Sybrantsz's Vrouw van achterneef, 2 gen. verwijderd, ).
Rudolf Buyck huwde Emerentia Coeck. Zij kregen vier kinderen:
Pieter Buyck
Cornelis Buyck
Maria Buyck
Cornelia Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 497.
1321.   MARIA BUYCK {i2734} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Margriet Lodestyn, zoals getoond in stamboom 492.
Noot:  ongehuwd gestorven.

1322.   CATRYN BUYCK {i2735} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Adriaen Cornelisz Buyck en Margriet Lodestyn, zoals getoond in stamboom 492.
Noot:  ongehuwd gestorven.

Generatie van Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinkinderen

1323.   PIETER BUYCK {i2738} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck en Emerentia Coeck, zoals getoond in stamboom 497. Pieter is gestorven in 1700.
Noot:  huwt N.N. waaruit twee dochters.

1324.   CORNELIS BUYCK {i2739} (Gerbrant Sybrantsz's Achterneef, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck en Emerentia Coeck, zoals getoond in stamboom 497.
Noot:  ongehuwd.

1325.   MARIA BUYCK {i2740} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck en Emerentia Coeck, zoals getoond in stamboom 497.
Noot:  ongehuwd.

1326.   CORNELIA BUYCK {i2741} (Gerbrant Sybrantsz's Achternicht, 3 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Rudolf Buyck en Emerentia Coeck, zoals getoond in stamboom 497.
Noot:  ongehuwd.

 

Web design: Grovon
Copyright © 2000-2012 Grovon
Alle Rechten Voorbehouden