STAMBOOM VAN HEYNDRIK (HOOGERBEETS)

4. INDIRECTE VERWANTSCHAP over MACHTELT VAN STEYNEMOLEN
(Heyndrick's Vrouw van achterkleinzoon)

4e Generatie van Voorouders

485.  PIETER AERTSZ DIE SANDELIJN (‎Machtelt's Betovergrootvader).
Noot:  Komt voor in de stadsrekeningen van Dordrecht in 1457 en 1466 als landpoorter van die stad.
Pieter was de vader van een zoon:
Adriaen Pietersz Sandelijn is geboren rond 1448 in Antwerpen; is gestorven op 26 juni 1515 in Antwerpen
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 191.
486.  GERRIT COOL (‎Machtelt's Betovergrootvader).
487.  HEIJLWIG GERRITSDOCHTER (‎Machtelt's Betovergrootmoeder).
Gerrit Cool huwde Heijlwig Gerritsdochter. Zij kregen een dochter:
Gijsberta Of Josina Cool is geboren rond 1452 in Antwerpen; is gestorven op 5 januari 1482 in Antwerpen
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 193.

3e Generatie van Voorouders

488.  ADRIAEN PIETERSZ SANDELIJN (‎Machtelt's Overgrootvader) werd geboren rond 1448, in Antwerpen, als kind van Pieter Aertsz Die Sandelijn, zoals getoond binnen stamboom 191. Hij is gestorven op 26 juni 1515, ongeveer 66 jaar oud, in Antwerpen.
Adriaen huwde vier maal. Hij huwde met Gijsberta Of Josina Cool, Cornelia van Schore, Agatha Boogaert en Catharina van Brimen.
Noot:  Ambachtsheer van het naar hem vernoemde Sandeliugenambacht; werd in1503 door keizer Maximilaan in de adelstand verheven; werd in 1505 heer van Herenthout en verkreeg het kasteel Herlaer, anders genaamd het hof ten Hove.
489.  GIJSBERTA OF JOSINA COOL (‎Machtelt's Overgrootmoeder) werd geboren rond 1452, in Antwerpen, als kind van Gerrit Cool en Heijlwig Gerritsdochter, zoals getoond binnen stamboom 193. Zij is gestorven op 5 januari 1482, ongeveer 29 jaar oud, in Antwerpen.
Adriaen Pietersz Sandelijn, ongeveer 26 jaar oud, huwde Gijsberta Of Josina Cool, ongeveer 22 jaar oud, in 1474 in Antwerpen. Zij kregen twee zonen:
Pieter Adriaensz Sandelijn is geboren rond 1480 in Antwerpen; is gestorven op 7 oktober 1521
Gerrit Sandelijn is gestorven in 1533
Deze familie wordt getoond als stamboom 189.
490.  CORNELIA VAN SCHORE (‎Machtelt's (onbepaalde) relatie).
Adriaen Pietersz Sandelijn, ongeveer 35 jaar oud, huwde Cornelia van Schore op 12 mei 1484. Zij kregen twee zonen:
Adriaen (Arend) Sandelijn is geboren rond 1484 in Antwerpen; is gestorven in 1535
Hieronymus Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 190.
491.  AGATHA BOOGAERT (‎Machtelt's (onbepaalde) relatie).
Adriaen Pietersz Sandelijn, ongeveer 40 jaar oud, huwde Agatha Boogaert op 17 februari 1489 in Dordrecht. Zie stamboom 191.
492.  CATHARINA VAN BRIMEN (‎Machtelt's (onbepaalde) relatie).
Adriaen Pietersz Sandelijn, ongeveer 49 jaar oud, huwde Catharina van Brimen in 1497. Zij kregen een dochter:
Adriana Sandelijn is geboren rond 1499 in Antwerpen
Deze familie wordt getoond als stamboom 192.

2e Generatie van Voorouders

493.  PIETER ADRIAENSZ SANDELIJN (‎Machtelt's Grootvader) werd geboren rond 1480, in Antwerpen, als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Gijsberta Of Josina Cool, zoals getoond in stamboom 189. Hij is gestorven op 7 oktober 1521, ongeveer 41 jaar oud.
494.  MARIA CORNELIS JACOBSDR OEM (‎Machtelt's Grootmoeder).
Pieter Adriaensz Sandelijn, ongeveer 20 jaar oud, huwde Maria Cornelis Jacobsdr Oem in mei 1501. Zij kregen twee kinderen:
Luytgard Sandelijn is gestorven op 31 juli 1557
Cornelis Pieters Sandelijn is gestorven op 9 november 1558
Deze familie wordt getoond als stamboom 193.
495.  GERRIT SANDELIJN (‎Machtelt's Oudoom) werd geboren als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Gijsberta Of Josina Cool, zoals getoond in stamboom 189. Hij is gestorven in 1533.
496.  JOHANNA VAN DE POLL (‎Machtelt's Oudtante via huwelijk).
Gerrit Sandelijn huwde Johanna van de Poll. Zij kregen een dochter:
Adriana Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 194.
497.  ADRIAEN (AREND) SANDELIJN (‎Machtelt's Oudoom) werd geboren rond 1484, in Antwerpen, als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Cornelia van Schore, zoals getoond in stamboom 190. Hij is gestorven in 1535, ongeveer 51 jaar oud.
Adriaen huwde 2 maal. Hij huwde met Machteld de Jonge van Baertwijck en Janneken Werembrechtsdr.
Noot:  functie: substituut-griffier
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 1490 - 1515
anderen met deze aanstelling...

Met hiaten: vermeld in 1490, 1493, 1495, 1497-1498 en 1515.

functie: griffier
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 1516 - 1529
anderen met deze aanstelling...

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 02-04-1530 - 18-09-1535
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1528-1530.

498.  MACHTELD DE JONGE VAN BAERTWIJCK (‎Machtelt's Oudtante via huwelijk) werd geboren als kind van Cornelis Reynersz de Jonge en Machteld van de Merwede, zoals getoond binnen stamboom 195.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Machteld de Jonge van Baertwijck"]
Adriaen (Arend) Sandelijn huwde Machteld de Jonge van Baertwijck. Zij kregen vijf kinderen:
Anna Arends Sandelijn is geboren rond 1510; is gestorven op 9 augustus 1568 in 's Gravenhage
Adriaen Sandelijn is geboren rond 1510; is gestorven in 1577
Cornelia Sandelijn is geboren rond 1515; is gestorven in 1556 in Antwerpen
Maria Sandelijn is geboren rond 1515; is gestorven op 23 mei 1593 in Gent, Oostvlaanderen, België
Machteld Sandelijn is geboren rond 1515; is gestorven in 1559 in Alkmaar
Deze familie wordt getoond als stamboom 195.
499.  JANNEKEN WEREMBRECHTSDR (‎Machtelt's Oudtante via huwelijk) werd geboren rond 1510.
Adriaen (Arend) Sandelijn huwde Janneken Werembrechtsdr. Zij kregen een zoon:
Jacob Aerts (Bastaard) Sandelijn is geboren in 1529
Deze familie wordt getoond als stamboom 196.
500.  HIERONYMUS SANDELIJN (‎Machtelt's Oudoom) werd geboren als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Cornelia van Schore, zoals getoond in stamboom 190.
Noot:  Heere van Heerenthonck
Rentmeester Generael van Zeelandt Bewesterschelck.


501.  ADRIANA SANDELIJN (‎Machtelt's Oudtante) werd geboren rond 1499, in Antwerpen, als kind van Adriaen Pietersz Sandelijn en Catharina van Brimen, zoals getoond in stamboom 192.

1e Generatie van Voorouders

502.  ROMBOUT VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Vader) werd geboren in 1501, in Mechelen. Hij is gestorven op 9 september 1541, ongeveer 40 jaar oud, in Mechelen.
Noot:  Ook Rombaut van Steenemeulen of Rumoldus van Stenemola genoemd.
- substituut-griffier van het Hof van Holland in 1532 (Memorialen Rosa LIX)
- secretaris onbezoldigd 1531-1541 (Memorialen Rosa LXIII).

503.  LUYTGARD SANDELIJN (‎Machtelt's Moeder) werd geboren als kind van Pieter Adriaensz Sandelijn en Maria Cornelis Jacobsdr Oem, zoals getoond in stamboom 193. Zij is gestorven op 31 juli 1557.
Noot:  Resol. der Staten van Holland:
"Op den 7 Augustus 1557 is overgedragen met Corn. Sandelyn, als oom ende voocht van de Weeskinderen, wijlen Mr. Rombout Steynemolen ende huisvrouw, ter presentie van Joris van Steynemolen, alsdat sij sullen betalen voor den tienden penning van den inkomen van den jaare 1553, die de voorn. weduwe met hare kinderen in arende gehad hebben ende noch hebben van den prelaet van S. Truyen in den lande van Heusden etc."

Rombout van Steynemolen huwde Luytgard Sandelijn. Zij kregen elf kinderen:
Barbara van Steynemolen is geboren op 25 februari 1528
Pieter van Steynemolen is geboren op 1 april 1529
Maria van Steynemolen is geboren op 6 maart 1530
Anthonia van Steynemolen is geboren op 6 juni 1532
Willem van Steynemolen is geboren op 6 september 1533
Machtelt van Steynemolen is geboren op 28 augustus 1534; is gestorven op 24 maart 1589
Joris van Steynemolen is geboren op 11 oktober 1535
Anna van Steynemolen is geboren op 15 november 1536
Catharina van Steynemolen is geboren op 3 juni 1538
Cornelia van Steynemolen is geboren op 25 februari 1539
Joanna van Steynemolen is geboren op 17 februari 1540
Deze familie wordt getoond als stamboom 197.
504.  CORNELIS PIETERS SANDELIJN (‎Machtelt's Oom) werd geboren als kind van Pieter Adriaensz Sandelijn en Maria Cornelis Jacobsdr Oem, zoals getoond in stamboom 193. Hij is gestorven op 9 november 1558.
Noot:  kerkmr. 1542/'43, 1543/'44 en 1547 (F. Beelaerts van Blokland, Het geslacht Sandelijn, Ned. Leeuw 1903 kol. 273), secretaris van het Hof van Holland 1540-1558 (onbezoldigd, Memorialen Rosa LXIII).; ontvanger van de tol te Gorinchem (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 494 fol. 192 en 286vo.).
505.  JACOMYNE FRANSDR VAN DER MEER (‎Machtelt's Tante via huwelijk) werd geboren rond 1505 als kind van Frank Pieters van der Meer en Clara Jans van Berendrecht, zoals getoond binnen stamboom 198.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacomyne Fransdr van der Meer"]
Cornelis Pieters Sandelijn huwde Jacomyne Fransdr van der Meer. Zij kregen drie kinderen:
Josina Sandelijn is geboren rond 1540; is gestorven op 1 mei 1626 in 's Gravenhage
Liedewij Sandelijn is geboren rond 1540; is gestorven in 1608
Cornelis Sandelijn is geboren rond 1545; is gestorven rond 1585
Deze familie wordt getoond als stamboom 198.
506.  ADRIANA SANDELIJN (‎Machtelt's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Gerrit Sandelijn en Johanna van de Poll, zoals getoond in stamboom 194.

507.  ANNA ARENDS SANDELIJN (‎Machtelt's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1510 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machteld de Jonge van Baertwijck, zoals getoond in stamboom 195. Zij is gestorven op 9 augustus 1568, ongeveer 58 jaar oud, in 's Gravenhage.
508.  WILLEM FRANKENSZ VAN DER MEER VAN BARENDRECHT (‎Machtelt's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Willem Frankensz van der Meer van Barendrecht huwde Anna Arends Sandelijn. Zie stamboom 199.

509.  ADRIAEN SANDELIJN (‎Machtelt's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1510 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machteld de Jonge van Baertwijck, zoals getoond in stamboom 195. Hij is gestorven in 1577, ongeveer 67 jaar oud.
510.  ANNA GAUEN (‎Machtelt's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ).
Adriaen Sandelijn huwde Anna Gauen. Zij kregen een zoon:
Arent Sandelijn is geboren rond 1540; is gestorven op 28 september 1607 in Roermond, Limburg, NL
Deze familie wordt getoond als stamboom 200.
511.  CORNELIA SANDELIJN (‎Machtelt's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1515 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machteld de Jonge van Baertwijck, zoals getoond in stamboom 195. Zij is gestorven in 1556, ongeveer 41 jaar oud, in Antwerpen. Zij werd begraven in Antwerpen.
512.  GERIT FRANCOISZN DESPOMERAULT (‎Machtelt's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ).
Noot:  Noot 17.
Gerit Francoiszn Despomerault huwde Cornelia Sandelijn. Zie stamboom 201.

513.  MARIA SANDELIJN (‎Machtelt's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1515 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machteld de Jonge van Baertwijck, zoals getoond in stamboom 195. Zij is gestorven op 23 mei 1593, ongeveer 77 jaar oud, in Gent, Oostvlaanderen, België. Zij werd begraven in Gent, Oostvlaanderen, België.
514.  JUAN DE ARANDA (‎Machtelt's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren in Spanje.
Noot:  Noot 17.
Juan de Aranda huwde Maria Sandelijn. Zie stamboom 202.

515.  MACHTELD SANDELIJN (‎Machtelt's Nicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1515 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Machteld de Jonge van Baertwijck, zoals getoond in stamboom 195. Zij is gestorven in 1559, ongeveer 44 jaar oud, in Alkmaar.
516.  JAN JACOBS PIJNSSEN VAN DER AA (‎Machtelt's Echtgenoot van nicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1518. Hij werd begraven op 29 mei 1599 in Alkmaar.
Jan huwde 2 maal. Hij huwde met Machteld Sandelijn en Johanna van den Abeele.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Jacobs Pijnssen van der Aa"]
Jan Jacobs Pijnssen van der Aa huwde Machteld Sandelijn. Zie stamboom 203.

517.  JACOB AERTS (BASTAARD) SANDELIJN (‎Machtelt's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren in 1529 als kind van Adriaen (Arend) Sandelijn en Janneken Werembrechtsdr, zoals getoond in stamboom 196.
Noot:  geboren eind 1529.

Dezelfde Generatie

518.  BARBARA VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Zus) werd geboren op 25 februari 1528 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

519.  PIETER VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Broer) werd geboren op 1 april 1529 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

520.  MARIA VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Zus) werd geboren op 6 maart 1530 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.
521.  JOOST HEUKESLOOT (‎Machtelt's Zwager).
Noot:  geboren in 1524 of 1525 in Delft.
Joost Heukesloot huwde Maria van Steynemolen. Zie stamboom 205.
Noot:  Joost en Maria hadden vijf kinderen, maar slechts een dochter bereikte volwassenheid en had nakomelingen.
522.  ANTHONIA VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Zus) werd geboren op 6 juni 1532 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

523.  WILLEM VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Broer) werd geboren op 6 september 1533 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

524.  JORIS VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Broer) werd geboren op 11 oktober 1535 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

525.  ANNA VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Zus) werd geboren op 15 november 1536 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

526.  CATHARINA VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Zus) werd geboren op 3 juni 1538 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

527.  CORNELIA VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Zus) werd geboren op 25 februari 1539 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

528.  JOANNA VAN STEYNEMOLEN (‎Machtelt's Zus) werd geboren op 17 februari 1540 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197.

529.  JOSINA SANDELIJN (‎Machtelt's Nicht) werd geboren rond 1540 als kind van Cornelis Pieters Sandelijn en Jacomyne Fransdr van der Meer, zoals getoond in stamboom 198. Zij is gestorven op 1 mei 1626, ongeveer 85 jaar oud, in 's Gravenhage.
530.  JOHAN BOOTH (‎Machtelt's Echtgenoot van nicht) werd geboren rond 1540. Hij is gestorven in 1595, ongeveer 55 jaar oud.
Noot:  rentmeester van de confiscatien.
Johan Booth huwde Josina Sandelijn. Zie stamboom 206.

531.  LIEDEWIJ SANDELIJN (‎Machtelt's Nicht) werd geboren rond 1540 als kind van Cornelis Pieters Sandelijn en Jacomyne Fransdr van der Meer, zoals getoond in stamboom 198. Zij is gestorven in 1608, ongeveer 68 jaar oud.
Liedewij huwde 2 maal. Zij huwde met Jacob du Quesnoy en Jan van Bekercke.
532.  JACOB DU QUESNOY (‎Machtelt's Echtgenoot van nicht) werd geboren rond 1540. Hij is gestorven in maart 1576, ongeveer 35 jaar oud, in Utrecht.
Noot:  1565 procureur generaal
1574 raadsheer Hof van Holland.

Jacob du Quesnoy huwde Liedewij Sandelijn. Zie stamboom 207.
533.  JAN VAN BEKERCKE (‎Machtelt's Echtgenoot van nicht).
Noot:  burgemeester van Middelburg.
Jan van Bekercke huwde Liedewij Sandelijn. Zie stamboom 208.

534.  CORNELIS SANDELIJN (‎Machtelt's Neef) werd geboren rond 1545 als kind van Cornelis Pieters Sandelijn en Jacomyne Fransdr van der Meer, zoals getoond in stamboom 198. Hij is gestorven rond 1585, ongeveer 40 jaar oud.
Noot:  1560 beleend als enige zoon van zijn overleden vader
thesaurier generaal van den oorloge in Hollands zuiderkwart.

535.  MARGARETHA CORNELISDR VAN BEAUMONT (‎Machtelt's Vrouw van neef) werd geboren rond 1545. Zij is gestorven in 1639, ongeveer 94 jaar oud.
Cornelis Sandelijn huwde Margaretha Cornelisdr van Beaumont. Zij kregen een zoon:
Cornelis Sandelijn is geboren rond 1580
Deze familie wordt getoond als stamboom 209.
536.  ARENT SANDELIJN (‎Machtelt's Achterneef) werd geboren rond 1540 als kind van Adriaen Sandelijn en Anna Gauen, zoals getoond in stamboom 200. Hij is gestorven op 28 september 1607, ongeveer 67 jaar oud, in Roermond, Limburg, NL.
Noot:  wordt ook Arnoult genoemd; raadsheer van Gelder in Roermond; 1576 schepen Amsterdam; 1576 raadsheer hof van Holland.
537.  GEERTRUIJD GERRITSDR TEEUS (‎Machtelt's Vrouw van achterneef).
Arent Sandelijn huwde Geertruijd Gerritsdr Teeus. Zij kregen drie kinderen:
Baerte Sandelijn is geboren rond 1540; is gestorven in 1583
Anna Sandelijn is geboren rond 1575; is gestorven in 1610 in 's Gravenhage
Gerard Sandelijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 210.

1e Generatie van Nakomelingen

538.  CORNELIS SANDELIJN (‎Machtelt's Neef, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1580 als kind van Cornelis Sandelijn en Margaretha Cornelisdr van Beaumont, zoals getoond in stamboom 209.
Noot:  1585 beleend na dode van zijn vader, wordt 1611 vrij igen
1639 beleend na dode van zijn moeder met een rente uit de lenen
woonde te 's Gravenhage (ZH) NL
woonde te Leiden (ZH) NL.

539.  BARBARA JACOBSDR DE PROOST (‎Machtelt's Vrouw van neef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1580, in Leiden.
Cornelis Sandelijn, ongeveer 37 jaar oud, huwde Barbara Jacobsdr de Proost, ongeveer 37 jaar oud, in 1617. Zij kregen een dochter:
Emerentia Sandelijn is geboren rond 1618
Deze familie wordt getoond als stamboom 211.
540.  BAERTE SANDELIJN (‎Machtelt's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1540 als kind van Arent Sandelijn en Geertruijd Gerritsdr Teeus, zoals getoond in stamboom 210. Zij is gestorven in 1583, ongeveer 43 jaar oud.
541.  CORNELIS GERRITS TEEUS (‎Machtelt's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1540, in Amsterdam. Hij is gestorven in 1583, ongeveer 43 jaar oud.
Cornelis Gerrits Teeus huwde Baerte Sandelijn. Zie stamboom 212.

542.  ANNA SANDELIJN (‎Machtelt's Achternicht, 1 gen. verwijderd) werd geboren rond 1575 als kind van Arent Sandelijn en Geertruijd Gerritsdr Teeus, zoals getoond in stamboom 210. Zij is gestorven in 1610, ongeveer 35 jaar oud, in 's Gravenhage.
543.  DIRK VAN ALKEMADE (‎Machtelt's Echtgenoot van achternicht, 1 gen. verwijderd, ).
Dirk van Alkemade huwde Anna Sandelijn, ongeveer 33 jaar oud, in 1608. Zie stamboom 213.

544.  GERARD SANDELIJN (‎Machtelt's Achterneef, 1 gen. verwijderd) werd geboren als kind van Arent Sandelijn en Geertruijd Gerritsdr Teeus, zoals getoond in stamboom 210.
545.  JACOBA WESSELSDR BAM (‎Machtelt's Vrouw van achterneef, 1 gen. verwijderd, ) werd geboren in 1570 als kind van Wessel Cornelisz Bam en Mary Joostendr Buyck, zoals getoond in stamboom 242. Zij is gestorven op 5 oktober 1604, ongeveer 34 jaar oud.
Gerard Sandelijn huwde Jacoba Wesselsdr Bam, ongeveer 33 jaar oud, in augustus 1603. Zie stamboom 214.

2e Generatie van Nakomelingen

546.  EMERENTIA SANDELIJN (‎Machtelt's Nicht, 2 gen. verwijderd) werd geboren rond 1618 als kind van Cornelis Sandelijn en Barbara Jacobsdr de Proost, zoals getoond in stamboom 211.
547.  SEBASTIAAN VAN YPELAER (‎Machtelt's Echtgenoot van nicht, 2 gen. verwijderd, ) werd geboren rond 1618. Hij is gestorven rond 1670, ongeveer 52 jaar oud.
Noot:  1646 kocht het goed Ypelaer bij Breda en liet er een kasteeltje
rentmeester abdy van St. Truijen (net als zijn vader).

Sebastiaan van Ypelaer, ongeveer 27 jaar oud, huwde Emerentia Sandelijn, ongeveer 27 jaar oud, op 10 september 1645. Zie stamboom 215.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2018
laatst gewijzigd op 24 oktober 2018