STAMBOOM VAN HEYNDRIK (HOOGERBEETS)

131. INDEX VAN DATA

1430
  Geboorte van Heyndrick (Hoogerbeets) in rond 1430 (geschat).
1435
  Geboorte van Gerrit Willemsz in rond 1435.
1448
  Geboorte van Adriaen Pietersz Sandelijn in rond 1448, in Antwerpen.
1450
  Geboorte van Cornelis Reynersz de Jonge in rond 1450.
1452
  Geboorte van Gijsberta Of Josina Cool in rond 1452, in Antwerpen.
1455
  Geboorte van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets in rond 1455 (geschat).
  Geboorte van Pieter Arents van der Meer in rond 1455.
  Geboorte van Liedewij van (De) Wilt van Bleijswijck in rond 1455.
1460
  Geboorte van Sybrant Claesz Buyck voor 1460.
1474
  Huwelijk van Cornelis Reynersz de Jonge en Machteld van de Merwede.
  Huwelijk van Adriaen Pietersz Sandelijn en Gijsberta Of Josina Cool in Antwerpen.
1477
  Geboorte van Frank Pieters van der Meer.
1479
  Overlijden van Pieter Arents van der Meer in maart, in Delft.
1480
  Geboorte van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets in rond 1480 (geschat).
  Geboorte van Pieter Adriaensz Sandelijn in rond 1480, in Antwerpen.
  Geboorte van Clara Jans van Berendrecht in rond 1480.
1482
  Overlijden van Gerrit Willemsz voor 13 februari.
  Overlijden van Gijsberta Of Josina Cool op 5 januari, in Antwerpen.
1483
  Huwelijk van Jan Gerritsz en Judith (Joostje) Jacobusdr Heerman van Oegstgeest.
1484
  Huwelijk van Adriaen Pietersz Sandelijn en Cornelia van Schore op 12 mei.
  Geboorte van Josina Jans van der Nijenburch op 2 december.
  Geboorte van Adriaen (Arend) Sandelijn in rond 1484, in Antwerpen.
1487
  Geboorte van Gerard Jansz van der Nijenburch in rond 1487.
1488
  Overlijden van Claes Jacobsz Buyck na 1488.
1489
  Huwelijk van Adriaen Pietersz Sandelijn en Agatha Boogaert op 17 februari, in Dordrecht.
1490
  Geboorte van Jan Jansz van der Nijenburch.
1492
  Geboorte van Cornelis Jansz van der Nijenburch.
1495
  Geboorte van Jan Mourijn Jansz van der Nijenburch.
1497
  Huwelijk van Adriaen Pietersz Sandelijn en Catharina van Brimen.
  Huwelijk van Frank Pieters van der Meer en Clara Jans van Berendrecht.
1499
  Geboorte van Clara Jansdr van der Nijenburch.
  Geboorte van Adriana Sandelijn in rond 1499, in Antwerpen.
1501
  Overlijden van Catryn Jansdr van Wormer voor 1501.
  Huwelijk van Pieter Adriaensz Sandelijn en Maria Cornelis Jacobsdr Oem in mei.
  Geboorte van Rombout van Steynemolen in Mechelen.
1504
  Overlijden van Cornelis Reynersz de Jonge op 3 maart, in 's Gravenhage.
1505
  Geboorte van Joost Sybrantsz Buyck in Amsterdam.
  Geboorte van Eva Jans van der Nijenburch.
  Geboorte van Jacomyne Fransdr van der Meer in rond 1505.
1507
  Overlijden van Judith (Joostje) Jacobusdr Heerman van Oegstgeest voor februari, in Alkmaar.
1510
  Geboorte van Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets.
  Geboorte van Ballichie Occo op 13 september, in Amsterdam.
  Geboorte van Adriaen Sandelijn in rond 1510.
  Geboorte van Anna Arends Sandelijn in rond 1510.
  Geboorte van Janneken Werembrechtsdr in rond 1510.
1511
  Overlijden van Claes Claesz Buyck na 1511.
1512
  Huwelijk van Cornelis Sybrantsz Buyck en Geerte Gerrit Valckendr op 30 april, in Amsterdam.
1513
  Overlijden van Sybrant Jacobsz Buyck voor 1513.
1515
  Overlijden van Adriaen Pietersz Sandelijn op 26 juni, in Antwerpen.
  Geboorte van Cornelia Sandelijn in rond 1515.
  Geboorte van Maria Sandelijn in rond 1515.
  Geboorte van Machteld Sandelijn in rond 1515.
1518
  Geboorte van Jan Jacobs Pijnssen van der Aa in rond 1518.
1520
  Overlijden van N. Claesdr Buyck voor 1520.
  Overlijden van Liedewij van (De) Wilt van Bleijswijck voor 1520.
1521
  Overlijden van Pieter Adriaensz Sandelijn op 7 oktober.
1522
  Geboorte van Jan Sybrantsz Buyck voor 1522.
  Geboorte van Adriaen Wentzen in rond 1522.
1523
  Overlijden van Jan Gerritsz op 25 maart, in Alkmaar.
1527
  Geboorte van Pieter Boelens in Amsterdam.
1528
  Geboorte van Barbara van Steynemolen op 25 februari.
1529
  Geboorte van Pieter van Steynemolen op 1 april.
  Geboorte van Jacob Aerts (Bastaard) Sandelijn.
1530
  Huwelijk van Joost Sybrantsz Buyck en Ballichie Occo voor 1530, in Amsterdam.
  Geboorte van Maria van Steynemolen op 6 maart.
1531
  Overlijden van Sybrant Sybrantsz Buyck voor 1531.
  Overlijden van Roel Claesz Buyck voor 1531.
  Overlijden van Sybrant Claesz Buyck voor 1531.
1532
  Geboorte van Anthonia van Steynemolen op 6 juni.
  Huwelijk van Claes Syvert Jacobszoon en Lijsbeth in 'T Paradys in Amsterdam.
  Geboorte van Sybrant Joostensz Buyck in Amsterdam.
1533
  Overlijden van Gerrit Sandelijn.
  Overlijden van Eva Jans van der Nijenburch.
  Geboorte van Willem van Steynemolen op 6 september.
1534
  Geboorte van Machtelt van Steynemolen op 28 augustus.
1535
  Overlijden van Adriaen (Arend) Sandelijn.
  Geboorte van Joris van Steynemolen op 11 oktober.
1536
  Geboorte van Claes Joostensz Buyck in Amsterdam.
  Geboorte van Anna van Steynemolen op 15 november.
1538
  Geboorte van Catharina van Steynemolen op 3 juni.
1539
  Geboorte van Cornelia van Steynemolen op 25 februari.
1540
  Huwelijk van Cornelis Sybrantsz Buyck en Styn Banning Frans Claes Heynenzoonsdr voor 1540, in Amsterdam.
  Geboorte van Joanna van Steynemolen op 17 februari.
  Geboorte van Johan Booth in rond 1540.
  Geboorte van Baerte Sandelijn in rond 1540.
  Geboorte van Jacob du Quesnoy in rond 1540.
  Geboorte van Liedewij Sandelijn in rond 1540.
  Geboorte van Arent Sandelijn in rond 1540.
  Geboorte van Cornelis Gerrits Teeus in rond 1540, in Amsterdam.
  Geboorte van Josina Sandelijn in rond 1540.
  Overlijden van Jan Roelofsz Buyck na 1540.
1541
  Overlijden van Rombout van Steynemolen op 9 september, in Mechelen.
1542
  Geboorte van Pieter Pietersz Hoogerbeets op 2 maart, in Hoorn.
1543
  Overlijden van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets op 11 mei, in Hoorn.
1545
  Geboorte van Jacob Cornelisz Buyck op 31 december, in Amsterdam.
  Geboorte van Margaretha Cornelisdr van Beaumont in rond 1545.
  Geboorte van Cornelis Sandelijn in rond 1545.
1550
  Geboorte van Poppius Joostensz Buyck.
1551
  Geboorte van Heynrick Cornelisz Buyck in Amsterdam.
1552
  Huwelijk van Pieter Boelens en Cornelia Joostendr Buyck op 16 januari, in Amsterdam.
1554
  Geboorte van Geerte Cornelisdr Buyck voor 1554, in Amsterdam.
  Overlijden van Frank Pieters van der Meer op 16 februari, in Delft.
1556
  Overlijden van Cornelia Sandelijn in Antwerpen.
1557
  Huwelijk van Jacob Fick en Catryn Joostendr Buyck voor 1557.
  Overlijden van Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets in Hoorn.
  Overlijden van Luytgard Sandelijn op 31 juli.
  Geboorte van Hillegond Wentzen op 19 oktober, in Dordrecht.
  Geboorte van Nelle Cornelisdr Buyck op 6 november, in Amsterdam.
1558
  Overlijden van Clara Jans van Berendrecht op 27 januari, in Delft?.
  Overlijden van Nel Sybrantsdr Buyck op 1 augustus, in Amsterdam.
  Overlijden van Cornelis Pieters Sandelijn op 9 november.
1559
  Huwelijk van Claes Joostensz Buyck en Alida Claes Pelgroms.
  Overlijden van Machteld Sandelijn in Alkmaar.
1560
  Geboorte van Allert Pietersz Boelens.
  Overlijden van Gerard Jansz van der Nijenburch in Friesland.
1561
  Overlijden van Jacob Sybrantsz Buyck voor 1561.
  Geboorte van Rombout Dircxsz Hoogerbeets op 24 juni, in Hoorn.
  Geboorte van Catryn Adriaens Kies op 2 september.
1562
  Overlijden van Cornelis Jansz van der Nijenburch.
  Overlijden van Cornelis Sybrantsz Buyck op 18 november, in Amsterdam.
1563
  Geboorte van Cornelis Pietersz Buyck in januari, in Amsterdam.
  Begrafenis van Cornelia Joostendr Buyck op 16 februari, in Amsterdam.
  Overlijden van Cornelia Joostendr Buyck.
1564
  Geboorte van Meynsgen Cornelisdr Buyck op 29 april, in Amsterdam.
  Geboorte van Cornelis Cornelisz Buyck op 29 april, in Amsterdam.
  Huwelijk van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning op 29 juni, in Amsterdam.
1566
  Huwelijk van Pieter Gysbertsz Plemp en Grietie Cornelisdr Buyck.
1568
  Overlijden van Anna Arends Sandelijn op 9 augustus, in 's Gravenhage.
1569
  Begrafenis van Lysbeth Claesdr Buyck op 13 juli.
  Geboorte van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets in rond 1569 (geschat), in Hoorn.
1570
  Geboorte van Jacoba Wesselsdr Bam.
  Overlijden van Mary Joostendr Buyck na 1570.
1573
  Geboorte van Claes Sybrantsz Buyck in Amsterdam.
1574
  Geboorte van Gijsbert Pietersz Plemp op 25 augustus.
1575
  Overlijden van Ballichie Occo op 21 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Aechtgen Pietersdr Hoogerbeets in Hoorn.
  Geboorte van Anna Sandelijn in rond 1575.
1576
  Overlijden van Jacob du Quesnoy in maart, in Utrecht.
1577
  Geboorte van Gerbrant Sybrantsz Buyck in Amsterdam.
  Overlijden van Adriaen Sandelijn.
  Geboorte van Cornelis Pietersz Croock in rond 1577, in Amsterdam.
1579
  Overlijden van Jacob Fick na 1579.
1580
  Geboorte van Lubbert Janssen Schariant.
  Huwelijk van Cors Pietersz Plemp en Aal Ijmmen op 29 oktober.
  Begrafenis van Hadouwe Dircksz op 20 december, in Amsterdam.
  Geboorte van Cornelis Sandelijn in rond 1580.
  Geboorte van Barbara Jacobsdr de Proost in rond 1580, in Leiden.
1581
  Huwelijk van Adriaen Cornelisz Buyck en Anna Jans in Amsterdam.
  Huwelijk van Pieter Jansz en Nelle Cornelisdr Buyck in Amsterdam.
1582
  Geboorte van Haduwe Adriaensdr Buyck in Amsterdam.
  Doopsel van Pieter Cornelisz Hoogerbeets op 25 oktober, in Hoorn.
1583
  Overlijden van Gerrit Cornelisz Buyck voor 1583.
  Huwelijk van Cornelis Cornelisz Buyck en Giertie Tymons in maart.
  Overlijden van Cornelis Gerrits Teeus.
  Overlijden van Baerte Sandelijn.
1584
  Huwelijk van Cornelis Pietersz Buyck en Catryn Adriaens Kies op 27 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets in rond 1584 (geschat), in Hoorn.
1585
  Geboorte van Pieter Pietersz Hoogerbeets in Hoorn.
  Overlijden van Cornelis Sandelijn in rond 1585.
1586
  Huwelijk van Cornelis Pietersz Hoogerbeets en Aeff Heijnesdr op 12 oktober, in Hoorn.
1587
  Geboorte van Jan Adriaensz Buyck in Amsterdam.
1588
  Overlijden van Joost Sybrantsz Buyck op 10 februari, in Leiden.
  Begrafenis van Joost Sybrantsz Buyck op 14 februari, in Amsterdam.
1589
  Overlijden van Machtelt van Steynemolen op 24 maart.
1590
  Geboorte van Gerrit Adriaensz Buyck in Amsterdam.
1591
  Huwelijk van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen in maart, in Leiden.
1592
  Overlijden van Adriaen Wentzen in Dordrecht.
1593
  Overlijden van Maria Sandelijn op 23 mei, in Gent, Oostvlaanderen, België.
  Overlijden van Nelle Cornelisdr Buyck in Amsterdam.
  Begrafenis van Nelle Cornelisdr Buyck op 25 juli, in Amsterdam.
1594
  Overlijden van Adriaen Cornelisz Buyck op 15 september, in Amsterdam.
  Huwelijk van Willem Gerritsz en Anna Jans na 1594.
1595
  Overlijden van Claes Joostensz Buyck in Amsterdam.
  Overlijden van Johan Booth.
  Begrafenis van Claes Joostensz Buyck op 10 december, in Amsterdam.
  Overlijden van Alida Claes Pelgroms na 1595.
1597
  Overlijden van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets in Hoorn.
1598
  Huwelijk van Gerbrandt Jansz Schaft en Luytgard Dircxsdr Hoogerbeets.
  Huwelijk van Heynrick Cornelisz Buyck en Grietie Pieters Verduyn in Amsterdam.
1599
  Begrafenis van Jan Jacobs Pijnssen van der Aa op 29 mei, in Alkmaar.
  Geboorte van Adriaen Romboutsz Hoogerbeets in Haarlem.
  Overlijden van Jacob Cornelisz Buyck op 8 september, in Emmerik.
  Overlijden van Pieter Pietersz Hoogerbeets op 12 september, in Hoorn.
  Overlijden van Cornelis Cornelisz Buyck na 1599.
  Overlijden van Grietie Cornelisdr Buyck na 1599.
1600
  Geboorte van Jacob Cornelisz Buyck op 11 februari, in Amsterdam.
  Geboorte van Catharina Schult.
  Geboorte van Johannes Titzraet in Meurs, Rheinland D.
  Huwelijk van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets in september.
  Begrafenis van Jacob Claesz Buyck op 1 december.
1601
  Geboorte van Joost Gerbrantsz Buyck in rond 1601 (geschat), in Leiden.
1602
  Overlijden van Meijnsgen (Clementia) Joostendr Buyck na 1602.
1603
  Overlijden van Haduwe Adriaensdr Buyck voor 1603, in Amsterdam.
  Overlijden van Steven Stevensz voor 1603.
  Overlijden van Gerrit Adriaensz Buyck voor 1603, in Amsterdam.
  Huwelijk van Gerard Sandelijn en Jacoba Wesselsdr Bam in augustus.
  Huwelijk van Cornelis Pietersz Croock en Aechtgen Pietersdr Hoogerbeets op 15 november, in Amsterdam.
1604
  Overlijden van Jacoba Wesselsdr Bam op 5 oktober.
1607
  Overlijden van Arent Sandelijn op 28 september, in Roermond, Limburg, NL.
1608
  Huwelijk van Dirk van Alkemade en Anna Sandelijn.
  Overlijden van Liedewij Sandelijn.
1609
  Huwelijk van Rein Anthonisz Fonteyn en Balichje Peereboom in mei, in Amsterdam.
1610
  Overlijden van Anna Sandelijn in 's Gravenhage.
  Overlijden van Cornelis Pietersz Hoogerbeets in rond 1610, in Hoorn.
1611
  Huwelijk van Pieter Cornelisz Hoogerbeets en Marijtgen Jacobs op 26 juni, in Hoorn.
1612
  Overlijden van Sybrant Joostensz Buyck in Amsterdam.
  Begrafenis van Sybrant Joostensz Buyck op 15 augustus, in Amsterdam.
  Begrafenis van Claes Claesz Buyck op 19 oktober, in Amsterdam.
  Geboorte van Jan Heyndricxsz Hoogerbeets in rond 1612 (geschat), in Hoorn.
1613
  Overlijden van Jan Adriaensz Buyck voor 1613, in Amsterdam.
  Begrafenis van Heynrick Cornelisz Buyck op 12 juni, in Amsterdam.
  Overlijden van Heynrick Cornelisz Buyck in Amsterdam.
  Overlijden van Gerbrant Sybrantsz Buyck op 26 augustus.
1614
  Huwelijk van Cornelis Soldou en Catharina van der Sterre op 23 september.
1615
  Huwelijk van Claes Adriaensz Buyck en Aeltje Kalff in februari, in Amsterdam.
1616
  Doopsel van Johannes Lubbertsz Jansen op 26 januari, in Moers, Rheinland D.
  Geboorte van Johannes Lubbertsz Jansen in Moers, Rheinland D.
  Geboorte van Mrs. Jansen.
  Geboorte van Cornelis Heyndricxsz Hoogerbeets in rond 1616 (geschat), in Hoorn.
1617
  Huwelijk van Cornelis Sandelijn en Barbara Jacobsdr de Proost.
1618
  Geboorte van Emerentia Sandelijn in rond 1618.
  Geboorte van Sebastiaan van Ypelaer in rond 1618.
1619
  Begrafenis van Johanna van den Abeele op 8 oktober, in Alkmaar.
1620
  Overlijden van Hillegond Wentzen op 19 oktober, in Louvestein.
  Huwelijk van Simon Walraven en Petronella Peereboom na 1620.
1621
  Overlijden van Geen Symonsz Peereboom voor 1621.
1622
  Huwelijk van Johannes Titzraet en Catharina Schult op 8 mei, in Moers, Rheinland D.
  Huwelijk van Dirk Modé en Machteld Romboutsdr Hoogerbeets op 16 december.
1623
  Overlijden van Simon Peereboom voor 1623.
  Overlijden van Catryn Joostendr Buyck in april, in Utrecht.
1624
  Overlijden van Pieter Pietersz Hoogerbeets voor 28 september.
  Overlijden van Aeltje Joostendr Buyck.
  Begrafenis van Aeltje Joostendr Buyck op 26 oktober, in Amsterdam.
  Overlijden van Vroutgen Joostendr Buyck na 1624.
1625
  Overlijden van Catryn Adriaens Kies op 17 april.
  Geboorte van Jop Dirxs.
  Geboorte van Diewer Jacobs.
  Overlijden van Rombout Dircxsz Hoogerbeets op 7 september, in Wassenaar.
  Geboorte van Elisabeth van Neck in rond 1625, in Amsterdam.
1626
  Overlijden van Josina Sandelijn op 1 mei, in 's Gravenhage.
1628
  Huwelijk van Willem van Dam en Joanna Romboutsdr Hoogerbeets.
1630
  Doopsel van Marty Jansz Troost op 24 mei.
  Geboorte van Magdalena Onbekend.
  Geboorte van Johann Brauers in Germany.
  Geboorte van Krijntje Barends.
  Geboorte van Marty Jansz Troost in Spaarndam.
1631
  Overlijden van Luytgard Dircxsdr Hoogerbeets.
1632
  Overlijden van Josina Romboutsdr Hoogerbeets op 21 januari.
1633
  Overlijden van Claes Sybrantsz Buyck in Amsterdam.
  Begrafenis van Claes Sybrantsz Buyck op 22 oktober, in Amsterdam.
1634
  Huwelijk van Johannes Lubbertsz Jansen en Mrs. Jansen.
  Geboorte van Marten Johannes Ditzraeth in Meurs, Rheinland D.
  Geboorte van Agnetha Johannesdr Jansen.
  Huwelijk van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten op 28 december, in Leiden.
1638
  Begrafenis van Gijsbert Pietersz Plemp op 17 december, in Amsterdam.
1639
  Overlijden van Margaretha Cornelisdr van Beaumont.
1640
  Overlijden van Duijfje Pietersdr Hoogerbeets voor 5 september, in Hoorn.
  Overlijden van Maria Romboutsdr Hoogerbeets op 20 maart.
  Overlijden van Pietergen Pietersdr Hoogerbeets na 5 september, in Hoorn.
1642
  Overlijden van Christina Romboutsdr Hoogerbeets op 11 april.
  Huwelijk van Jan Heyndricxsz Hoogerbeets en Lijsbeth Engelen op 6 juli.
1645
  Huwelijk van Jop Dirxs en Diewer Jacobs.
  Huwelijk van Sebastiaan van Ypelaer en Emerentia Sandelijn op 10 september.
1647
  Overlijden van Margriet Lodestyn.
  Overlijden van Pieter Cornelisz Buyck.
  Begrafenis van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets op 27 december, in Amsterdam.
1648
  Geboorte van Samuel Cornelisz Hoogerbeets op 27 februari.
1650
  Huwelijk van Johann Brauers en Magdalena Onbekend.
  Geboorte van Willem Joppes.
  Geboorte van Maretje Claes.
1652
  Overlijden van Alida Buyck.
  Huwelijk van Marten Johannes Ditzraeth en Agnetha Johannesdr Jansen op 26 november, in Meurs, Rheinland D.
1654
  Huwelijk van Marty Jansz Troost en Krijntje Barends op 20 september, in Spaarndam.
1655
  Begrafenis van Lijsbeth Engelen op 6 juli, in Amsterdam.
1657
  Overlijden van Adriaen Romboutsz Hoogerbeets op 27 april, in Utrecht.
1658
  Huwelijk van Johannes Wilhelm Martens Ditsraet en Lucretia Johannesdr Brauwer op 24 juni, in Meurs, Rheinland D.
  Overlijden van Rudolf Buyck.
1659
  Geboorte van Lucretia Johannesdr Brauwer in Meurs, Rheinland D.
  Overlijden van Cornelis Heyndricxsz Hoogerbeets in Kaap die Goeie Hoop.
  Geboorte van Johannes Wilhelm Martens Ditsraet op 11 november, in Meurs, Rheinland D.
1660
  Huwelijk van Jan Heyndricxsz Hoogerbeets en Elisabeth van Neck op 4 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Jan Izaaksz Stiphout in Haarlem.
1661
  Overlijden van Grietie Pieters Verduyn na 1661.
1662
  Geboorte van Hermanus Jansz Hoogerbeets in rond 1662 (geschat), in Amsterdam.
1663
  Overlijden van Adriaen Cornelisz Buyck.
1666
  Begrafenis van Samuel Cornelisz Hoogerbeets op 27 mei, in Amsterdam.
1668
  Overlijden van Magdalena Onbekend op 6 maart, in Moers, Rheinland D.
  Geboorte van Grietje Jans in rond 1668 (geschat).
1669
  Overlijden van Cornelis Pietersz Buyck op 6 april, in Haarlem.
  Overlijden van Margaretha Cornelisdr Buyck.
  Overlijden van Eva Gerbrantsdr Buyck in Hoorn.
  Geboorte van Simon Dirksz Noltus op 27 oktober, in Spaarndam.
1670
  Doopsel van Neeltje Matheus Troost op 17 april, in Spaarndam.
  Geboorte van Neeltje Matheus Troost in Spaarndam.
  Geboorte van Teunis Cornelissen Burggraaf in rond 1670.
  Overlijden van Sebastiaan van Ypelaer in rond 1670.
1673
  Overlijden van Catharina Schult op 19 juni, in Moers, Rheinland D.
  Begrafenis van Jan Heyndricxsz Hoogerbeets op 7 september, in Amsterdam.
1675
  Geboorte van Frederik Hendriksz Admiraal in Kudelstaart NH.
  Geboorte van Trijntje Barends.
  Geboorte van Bastian van Leeuwen.
1676
  Overlijden van Johannes Titzraet op 20 januari, in Moers, Rheinland D.
1679
  Geboorte van Maritje Willems in Spaarndam.
  Overlijden van Geertruyt van Ring.
  Doopsel van Maritje Willems op 10 december, in Spaarndam.
1680
  Geboorte van Maria Zijl.
  Geboorte van Frederik (Friedrich) Melchior in Hemer, Kreis Iserlohn D.
1683
  Overlijden van Johann Brauers op 30 maart, in Meurs, Rheinland D.
  Geboorte van Catharina Gertrud Becker.
1684
  Overlijden van Marten Johannes Ditzraeth op 8 december, in Meurs, Rheinland D.
1687
  Doopsel van Agnetha Johannsdr Ditsraet op 23 mei, in Meurs, Rheinland D.
  Geboorte van Agnetha Johannsdr Ditsraet in Meurs, Rheinland D.
1688
  Geboorte van Jan Jansz Stiphout in Haarlem.
1690
  Geboorte van Abraham Jansz van den Heuvel.
  Overlijden van Gerbrant Joostensz Buyck in Hoorn.
  Geboorte van Cornelis Burghgraaf in rond 1690, in Meerkerk.
1692
  Huwelijk van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans op 7 september, in Haarlem.
1693
  Geboorte van Juriaan Dirksz Vet in Harderwijk.
  Doopsel van Cornelis Hermanusz Hoogerbeets op 19 juli, in Haarlem.
  Huwelijk van Simon Dirksz Noltus en Neeltje Matheus Troost op 27 september, in Spaarndam.
1694
  Geboorte van Adriaan Joseph van Adrichem op 24 maart.
  Huwelijk van Jan van den Akker en Agniesje (Niesje) Prince (Prinssen) op 4 april, in Haarlem.
  Geboorte van Gerbrandus Wilhelmus Buyck.
  Doopsel van Neeltje Hermanusdr Hoogerbeets op 7 september, in Haarlem.
1695
  Huwelijk van Bastian van Leeuwen en Trijntje Barends.
  Geboorte van Matheus Simonsz Nolthuijs op 6 november, in Spaarndam.
  Doopsel van Abraham Hermanusz Hoogerbeets op 22 november, in Haarlem.
1697
  Doopsel van Johannes Hermanusz Hoogerbeets op 27 november, in Haarlem.
1698
  Geboorte van Jacob Aartsz Bogaart in Kamperveen.
1699
  Geboorte van Geertrui Bastiansdr van Leeuwen op 10 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Cornelis Hermanusz Hoogerbeets op 15 mei, in Haarlem.
1700
  Huwelijk van Frederik Hendriksz Admiraal en Maritje Willems op 31 januari, in Spaarndam.
  Geboorte van Cornelia Aarts.
  Overlijden van Pieter Buyck.
  Overlijden van Agnetha Johannesdr Jansen op 27 november, in Meurs, Rheinland D.
1702
  Overlijden van Cornelis Joostensz Buyck op 23 juli.
1703
  Huwelijk van Frederik Hendriksz Admiraal en Maria Zijl op 3 januari, in Spaarndam.
1704
  Huwelijk van Frederik (Friedrich) Melchior en Catharina Gertrud Becker op 5 augustus, in Meurs, Rheinland D.
  Overlijden van Catharina Gertrud Becker op 15 oktober, in Meurs, Rheinland D.
1705
  Huwelijk van Teunis Cornelissen Burggraaf en Willemijntje van Oostrum voor 1705.
  Doopsel van Marijtje Frederiks Admiraal op 28 januari, in Spaarndam.
  Doopsel van Trijntje van den Heuvel op 1 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Marijtje Frederiks Admiraal in Spaarndam.
  Geboorte van Arie Teunisse Burggraaf in rond 1705, in Meerkerk.
1706
  Doopsel van Johannes Jansz van den Akker op 3 februari, in Haarlem.
  Doopsel van Philippus Jacobus Buyck op 7 mei, in Duiven.
  Huwelijk van Frederik (Friedrich) Melchior en Agnetha Johannsdr Ditsraet op 18 oktober, in Meurs, Rheinland D.
1707
  Huwelijk van Teunis Cornelissen Burggraaf en Grietje Bennis op 24 april, in Leerdam.
  Geboorte van Bernardina Maria Buyck op 12 juli.
  Geboorte van Adolf Fredericksz Melchior op 6 september, in Meurs, Rheinland D.
1708
  Overlijden van Frederik (Friedrich) Melchior op 16 februari, in Meurs, Rheinland D.
1709
  Doopsel van Fredericus Cornelius Buyck op 15 november, in Duiven.
1710
  Doopsel van Maria Oosterbaan op 22 januari, in Leerdam.
  Overlijden van Lucretia Johannesdr Brauwer op 3 maart, in Meurs, Rheinland D.
  Doopsel van Carolus Philippus Buyck op 1 augustus, in Duiven.
1711
  Doopsel van Cornelius Gerbrandus Buyck op 31 mei, in Duiven.
1713
  Doopsel van Carolus Philippus Buyck op 6 januari, in Duiven.
1714
  Doopsel van Gerarda Joanna Buyck op 6 augustus, in Duiven.
1715
  Huwelijk van Adriaan Joseph van Adrichem en Cornelia Elisabeth Buyck op 5 november.
1716
  Doopsel van Gerbrandus Buyck op 15 maart, in Duiven.
1717
  Huwelijk van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver op 29 augustus, in Haarlem.
1718
  Doopsel van Clara Aloysia Buyck op 9 januari, in Duiven.
1719
  Doopsel van Pieter Abrahamsz Hoogerbeets op 1 augustus, in Haarlem.
1720
  Huwelijk van Pieter van der Velde en Grietje Adamsdr van der Heijden op 6 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Jan Jansz Stiphout en Cornelia Aarts.
  Geboorte van Sara Jansdr Stiphout in Haarlem.
  Geboorte van Dirk Pietersz van der Velden in Haarlem.
1721
  Doopsel van Pieter Abrahamsz Hoogerbeets op 5 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Justus Buyck op 26 februari.
  Doopsel van Neeltje Symons Kattendijk op 28 augustus, in Noordwijk.
1722
  Doopsel van Jan Abrahamsz Hoogerbeets op 2 september, in Haarlem.
1723
  Doopsel van Johannes Offermans op 12 oktober, in Utrecht.
1724
  Doopsel van Johannes Abrahamsz Hoogerbeets op 28 januari, in Haarlem.
1725
  Huwelijk van Jacob Aartsz Bogaart en Geertrui Bastiansdr van Leeuwen op 23 december, in Haarlem.
1726
  Overlijden van Johannes Wilhelm Martens Ditsraet op 4 februari, in Meurs, Rheinland D.
  Overlijden van Philippus Jacobus Buyck op 15 oktober.
1727
  Huwelijk van Arie Teunisse Burggraaf en Maria Bastiaans de Wit op 19 maart, in Leerdam.
1728
  Doopsel van Willemijntje Burggraaf op 18 februari, in Meerkerk.
  Doopsel van Fredericus Albertus Ontyt op 14 maart, in Duiven.
  Overlijden van Gerbrandus Wilhelmus Buyck op 30 april.
1729
  Huwelijk van Johannes Jansz van den Akker en Maritie (Marijtje) Pieters van Nunen op 27 maart, in Haarlem.
  Huwelijk van Johannes Vleertman en Neeltje Hermanusdr Hoogerbeets op 6 november, in Haarlem.
1730
  Doopsel van Theunis Burggraaf op 11 juni, in Meerkerk.
  Huwelijk van Matheus Simonsz Nolthuijs en Geertrui Bastiansdr van Leeuwen op 6 augustus, in Spaarndam.
  Huwelijk van Joannes Henricus Ontyt en Bernardina Maria Buyck op 15 september, in Duiven.
  Doopsel van Cornelis Breemer op 12 november, in Haarlem.
  Doopsel van Klaas van den Akker op 6 december, in Haarlem.
1732
  Doopsel van Adrianus Burggraaf op 24 augustus, in Meerkerk.
  Huwelijk van Johannes Hermanusz Hoogerbeets en Neeltje Biljé op 11 november, in Haarlem.
1733
  Doopsel van Hermannus Hoogerbeets op 5 mei, in Haarlem.
  Overlijden van Hermannus Hoogerbeets op 14 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Hendrikje Mulders in Steenwijk.
1734
  Huwelijk van Adolf Fredericksz Melchior en Marijtje Frederiks Admiraal op 24 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Gerbrandus Buyck in Haarlem.
  Doopsel van Maria Hoogerbeets op 30 november, in Haarlem.
1735
  Huwelijk van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Trijntje van den Heuvel op 24 juni, in Haarlem.
  Huwelijk van Jan Doorn(E)bosch en Clazina Kuijt op 9 oktober, in Haarlem.
  Huwelijk van Arie Teunisse Burggraaf en Maria Oosterbaan in rond 1735.
1736
  Huwelijk van Johannes Hermanusz Hoogerbeets en Rebecca de Ruijter op 2 april, in Haarlem.
  Doopsel van Cornelis Burggraaf op 8 april, in Meerkerk.
  Doopsel van Willem Ariense Burggraaf op 8 april, in Meerkerk.
  Doopsel van Sara Doorn(E)bosch op 25 november, in Haarlem.
1737
  Geboorte van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets op 19 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets op 19 mei, in Haarlem.
1738
  Geboorte van Maria Matheusdr Noltus in Spaarndam.
  Doopsel van Maria Matheusdr Noltus op 13 juli, in Spaarndam.
1739
  Doopsel van Jan Adolfsz Melchior op 1 januari, in Spaarndam.
  Doopsel van Cornelis Burggraaf op 4 maart, in Meerkerk.
  Geboorte van Teuntje Pensier.
  Doopsel van Aagje Doorn(E)bosch op 29 september, in Haarlem.
1740
  Doopsel van David de Liefde op 29 januari, in Haarlem.
  Doopsel van Maagje Burggraaf op 6 maart, in Meerkerk.
1742
  Huwelijk van Dirk Pietersz van der Velden en Sara Jansdr Stiphout op 28 oktober, in Haarlem.
  Doopsel van Cornelis Burggraaf op 11 december, in Meerkerk.
1743
  Geboorte van Sara van der Velden op 9 maart, in Haarlem.
  Doopsel van Sara van der Velden op 10 maart, in Haarlem.
1744
  Doopsel van Cornelis Burggraaf op 12 januari, in Meerkerk.
  Overlijden van Cornelia Elisabeth Buyck op 9 juli, in Haarlem.
1746
  Doopsel van Samuel Burggraaf op 15 mei, in Meerkerk.
1747
  Geboorte van Johannes Zindorp op 8 mei, in Hannover.
  Huwelijk van Johannes Abrahamsz Hoogerbeets en Johanna Wijkhuizen op 14 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Pieter Abrahamsz Hoogerbeets en Stijntjen Wijkhuizen op 14 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Samuel Burggraaf op 20 augustus, in Meerkerk.
1748
  Doopsel van Hendrikje van der Viel op 3 maart.
  Geboorte van Maike Hoogerbeets op 24 april, in Haarlem.
  Doopsel van Maike Hoogerbeets op 28 april, in Haarlem.
1749
  Overlijden van Pieter Abrahamsz Hoogerbeets op 3 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Juriaan Dirksz Vet en Geertrui Bastiansdr van Leeuwen op 31 augustus, in Spaarndam.
1750
  Overlijden van Adriaan Joseph van Adrichem op 18 juni, in Haarlem.
  Overlijden van Rebecca de Ruijter in Haarlem.
  Overlijden van Johannes Hermanusz Hoogerbeets in Haarlem.
1751
  Huwelijk van Abraham Coul en Stijntjen Wijkhuizen op 9 mei, in Haarlem.
1756
  Overlijden van Theunis Burggraaf op 18 november, in Azië.
1757
  Huwelijk van Adrianus Burggraaf en Femmetje de Ruijter voor 1757.
  Doopsel van Adrianus Burggraaf op 30 augustus, in Amsterdam.
1758
  Doopsel van Isaac Offerman op 7 juli, in Utrecht.
1759
  Doopsel van Hendrik Burggraef op 1 juni, in Amsterdam.
1760
  Huwelijk van Cornelis Breemer en Sara Doorn(E)bosch op 6 juli, in Haarlem.
  Doopsel van Hendrik Jansz Jore op 9 juli, in Noordwijk.
  Doopsel van Hendrik Burggraaf op 17 september, in Amsterdam.
  Geboorte van Anna Breemer op 22 oktober, in Haarlem.
  Doopsel van Anna Breemer op 26 oktober, in Haarlem.
1761
  Doopsel van Arij Burggraaff op 5 september, in Amsterdam.
  Huwelijk van Klaas van den Akker en Yda (Ida) van Zwanenburg op 20 september, in Haarlem.
1762
  Huwelijk van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden op 29 augustus.
1763
  Geboorte van Jan Breemer op 29 januari, in Haarlem.
  Doopsel van Jan Breemer op 30 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets op 6 maart, in Haarlem.
  Overlijden van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets op 19 maart, in Haarlem.
  Begrafenis van Femmetje de Ruijter op 29 mei.
  Huwelijk van Adrianus Burggraaf en Hendrikje Mulders op 5 augustus, in Amsterdam.
  Huwelijk van Johannes Eijndhooven en Catharina van Wijk op 11 oktober, in Utrecht.
1764
  Geboorte van Thijs Jore op 29 maart, in Noordwijk.
  Geboorte van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets op 5 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets op 6 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Maria Burggraaf op 11 juli, in Amsterdam.
  Huwelijk van David de Liefde en Maria (Marijtje) de Frie (de Frij) op 25 november, in Haarlem.
1765
  Geboorte van Daniel Breemer op 16 augustus, in Haarlem.
  Doopsel van Daniel Breemer op 18 augustus, in Haarlem.
  Doopsel van Jan Burggraaf op 18 december, in Amsterdam.
1766
  Geboorte van Jan Abrahamsz Hoogerbeets op 7 januari, in Haarlem.
  Doopsel van Jan Abrahamsz Hoogerbeets op 8 januari, in Haarlem.
  Huwelijk van Jan Adolfsz Melchior en Maria Matheusdr Noltus op 11 juni, in Spaarndam.
  Geboorte van Catharina Visser in Haarlem.
  Doopsel van Alida (Aaltje) Leeflang op 14 september, in Waverveen, Utrecht.
  Begrafenis van Neeltje Symons Kattendijk op 3 december, in Noordwijk.
1767
  Doopsel van Hendrik Bouman op 4 maart, in Utrecht.
  Geboorte van Mattheus Jansz Melchior op 27 april, in Spaarndam.
  Geboorte van Petrus de Liefde op 7 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Petrus de Liefde op 13 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Mattheus Jansz Melchior op 23 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Agniesje van den Akker op 18 oktober, in Haarlem.
  Doopsel van Agniesje van den Akker op 25 november, in Haarlem.
1768
  Doopsel van Catharina Eindhoven (Eijndhooven) op 3 januari, in Utrecht.
  Geboorte van Agatha Cornelia Breemer op 10 februari, in Haarlem.
  Doopsel van Agatha Cornelia Breemer op 12 februari, in Haarlem.
  Geboorte van Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets op 7 juni, in Haarlem.
  Doopsel van Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets op 8 juni, in Haarlem.
1769
  Doopsel van Johanna (Jannetje) Staats op 13 augustus, in Oegstgeest.
  Doopsel van Jacob Burggraaf op 3 september, in Amsterdam.
1771
  Geboorte van Treintje Abrahamsdr Hoogerbeets op 13 maart, in Haarlem.
  Doopsel van Treintje Abrahamsdr Hoogerbeets op 17 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Cornelia Breemer op 26 juli, in Haarlem.
  Doopsel van Cornelia Breemer op 28 juli, in Haarlem.
1772
  Geboorte van Annatje Bant.
1773
  Geboorte van Antje Dirks Walenburgh in rond 1773, in Schoten.
1775
  Overlijden van Abraham Hermanusz Hoogerbeets op 25 januari, in Haarlem.
  Begrafenis van Abraham Hermanusz Hoogerbeets op 26 januari, in Haarlem.
1776
  Overlijden van Maria Matheusdr Noltus op 25 mei, in Spaarndam.
  Overlijden van Adolf Fredericksz Melchior op 27 mei, in Spaarndam.
  Geboorte van Willem Remken op 14 juli, in Hoogeveen.
1778
  Overlijden van Marijtje Frederiks Admiraal op 5 mei, in Spaarndam.
  Huwelijk van Dirk van der Smesse en Sara van der Velden in Amsterdam.
  Huwelijk van Jan Adolfsz Melchior en Teuntje Pensier op 18 oktober, in Spaarndam.
1781
  Overlijden van Cornelis Breemer voor 1781.
1782
  Begrafenis van Trijntje van den Heuvel op 20 maart, in Haarlem.
  Begrafenis van Jan Hendrikse Jore op 3 april, in Noordwijk.
1783
  Huwelijk van Johannes Zindorp en Hendrikje van der Viel op 11 mei, in Spaarndam.
  Geboorte van Catharina Zundorf op 23 oktober, in Spaarndam.
  Doopsel van Catharina Zundorf op 26 oktober, in Spaarndam.
  Geboorte van Hendrik de Vries op 29 oktober, in Spaarndam.
  Huwelijk van Klaas van den Akker en Sara Doorn(E)bosch op 7 december, in Haarlem.
1784
  Overlijden van Hendrina Walson (Wilsum) op 13 april, in Utrecht.
  Overlijden van Johannes Offermans na 1784.
1786
  Huwelijk van Daniel Breemer en Agniesje van den Akker op 8 oktober, in Haarlem.
  Doopsel van Willemina (Willemijntje) Tander(S) op 28 oktober, in Haarlem.
1787
  Geboorte van Cornelis Breemer op 9 januari, in Haarlem.
  Doopsel van Cornelis Breemer op 12 januari, in Haarlem.
1788
  Huwelijk van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser op 14 december, in Haarlem.
1789
  Geboorte van Abraham Hoogerbeets op 23 maart, in Haarlem.
  Doopsel van Abraham Hoogerbeets op 25 maart, in Haarlem.
  Huwelijk van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets op 29 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Cornelius van Schooten in Vogelenzang, Bloemendaal.
1790
  Huwelijk van Jan Burggraaf en Annatje Bant op 9 april, in Amsterdam.
  Geboorte van Dirk Hoogerbeets op 27 juli.
  Doopsel van Dirk Hoogerbeets op 1 augustus.
  Huwelijk van Isaac Offerman en Joanna Baajers op 21 augustus, in Utrecht.
  Overlijden van Dirk Hoogerbeets op 2 november.
1791
  Overlijden van Elbert Bouman voor 1791.
  Doopsel van Hendrikje Burggraaf op 16 februari, in Amsterdam.
  Overlijden van Anna Sophia Joppen (Jappen) op 25 augustus, in Utrecht.
  Geboorte van Elisabeth Hoogerbeets op 18 november, in Haarlem.
  Doopsel van Elisabeth Hoogerbeets op 20 november, in Haarlem.
1792
  Huwelijk van Hendrik Jansz Jore en Geertje Felie op 29 april, in Warmond.
  Doopsel van Jan Burggraaf op 1 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Janna Jans Oelen op 16 december, in Hoogeveen.
  Geboorte van Dirk Muyskens in rond 1792, in Amsterdam.
1793
  Geboorte van Adrianus Hoogerbeets op 20 augustus.
  Doopsel van Jan Burggraaf op 23 september, in Amsterdam.
  Doopsel van Adrianus Hoogerbeets op 20 oktober.
  Geboorte van Sara Melchior op 22 november, in Spaarndam.
1794
  Overlijden van Maike Hoogerbeets op 7 maart, in Haarlem.
  Overlijden van Catharina Visser op 17 maart, in Haarlem.
  Huwelijk van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek op 17 augustus, in Haarlem.
  Overlijden van Adrianus Hoogerbeets op 15 oktober.
  Geboorte van Hendrik Booij op 14 december, in Hoogeveen.
  Geboorte van David de Liefde op 31 december, in Haarlem.
1795
  Doopsel van David de Liefde op 4 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Jan Adolfsz Melchior op 10 februari, in Spaarndam.
  Geboorte van Johanna Catharina Visscher van Aalst op 7 maart, in Haarlem.
  Doopsel van Johanna Catharina Visscher van Aalst op 11 maart, in Haarlem.
  Begrafenis van Hendrikje Mulders op 7 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Hendrik Renout op 5 november, in Haarlem.
  Doopsel van Hendrik Renout op 8 november, in Haarlem.
  Doopsel van Aleida Hoogerbeets op 9 december, in Haarlem.
1796
  Overlijden van Jacob Burggraaf voor 1796.
  Geboorte van Antje Melchior op 20 januari, in Spaarndam.
  Doopsel van Antje Melchior op 24 januari, in Spaarndam.
  Geboorte van Annaatje Burggraaf op 17 april, in Amsterdam.
  Doopsel van Annaatje Burggraaf op 20 april, in Amsterdam.
  Overlijden van Aleida Hoogerbeets op 21 juni.
  Doopsel van Gerardus Offerman op 22 november, in Utrecht.
1797
  Geboorte van Adriana Bouman op 9 februari, in Utrecht.
  Huwelijk van Adrianus Burggraaf en Geertui Vasbinder op 12 mei, in Amsterdam.
  Doopsel van Trijntje Hoogerbeets op 30 juli.
  Overlijden van Trijntje Hoogerbeets op 26 augustus.
  Geboorte van Jan Melchior op 30 november, in Spaarndam.
  Doopsel van Jan Melchior op 3 december, in Spaarndam.
  Geboorte van Jan Bremer op 10 december, in Haarlem.
  Doopsel van Jan Bremer op 13 december, in Haarlem.
1798
  Geboorte van Geertruij Burggraaf op 25 februari, in Amsterdam.
  Doopsel van Geertruij Burggraaf op 28 februari, in Amsterdam.
  Overlijden van Joanna Baajers op 7 september, in Utrecht.
  Geboorte van Pieter Hoogerbeets op 18 oktober.
  Doopsel van Pieter Hoogerbeets op 21 oktober.
  Huwelijk van Frederik Eckhardt en Helena Witsch op 14 december, in Utrecht.
  Overlijden van Isaac Offerman na 1798.
1799
  Geboorte van Grietje Hendriks Booi op 17 maart, in Hoogeveen.
  Geboorte van Berend Jans Rozendal op 19 mei, in Hoogeveen.
  Geboorte van Geertruij Melchior op 15 september, in Spaarndam.
  Doopsel van Geertruij Melchior op 22 september, in Spaarndam.
  Huwelijk van Hendrik Jansz Jore en Johanna (Jannetje) Staats op 3 november, in Bloemendaal.
1800
  Geboorte van Barbara Eckhardt op 22 mei, in Utrecht.
  Huwelijk van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh op 14 december, in Driehuis.
1801
  Doopsel van Cornelia Hoogerbeets op 22 februari, in Schoten.
  Overlijden van Barbara Eckhardt op 8 mei, in Utrecht.
  Geboorte van Wimpie Burggraaf op 12 juni, in Amsterdam.
  Doopsel van Wimpie Burggraaf op 26 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Maria de Liefde op 18 juli, in Haarlem.
  Doopsel van Maria de Liefde op 19 juli, in Haarlem.
  Doopsel van Maria Joore op 29 december, in Overveen.
  Geboorte van Gertrudis Martens in rond 1801.
1802
  Geboorte van Dirkje Melchior op 19 januari, in Spaarndam.
  Doopsel van Dirkje Melchior op 24 januari, in Spaarndam.
  Geboorte van Harm Hendriks Booij op 6 maart, in Hoogeveen.
  Geboorte van Frederika Eckhardt op 20 mei, in Utrecht.
  Doopsel van Theodora Hoogerbeets op 22 december, in Schoten.
  Geboorte van Mathias Nuij in rond 1802.
1803
  Doopsel van Dirk Hoogerbeets op 27 februari.
  Geboorte van Geerke Eekhof van der Laan op 16 maart, in Groningen.
  Geboorte van Theodora (Dirkje) Joore op 6 april, in Bloemendaal.
  Geboorte van Jan Burggraaf op 8 april, in Amsterdam.
  Doopsel van Jan Burggraaf op 10 april, in Amsterdam.
  Overlijden van Dirk Hoogerbeets op 9 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Hendrik Jan van Duffel op 23 december, in Zwolle.
1804
  Doopsel van Jan Hoogerbeets op 20 januari, in Schoten.
  Geboorte van Marten Rozendal op 10 juni, in Hoogeveen.
  Geboorte van Pietertje Alberts Booij op 24 juni, in Hoogeveen.
  Geboorte van Catharina Hoogerbeets op 15 juli, in Haarlem.
  Doopsel van Catharina Hoogerbeets op 19 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Abraham Melchior op 26 oktober, in Spaarndam.
  Overlijden van Hendrikje van der Viel op 27 december.
1805
  Geboorte van Reinier Joore op 22 januari, in Bloemendaal (Klein Bentveld).
  Doopsel van Reinier Joore op 25 januari, in Overveen / Bloemendaal.
  Geboorte van Anna Willemina Teunis op 10 mei, in Zwolle.
  Doopsel van Pieternelletje Hoogerbeets op 31 augustus, in Schoten.
1806
  Geboorte van Lena Johanna Wegman op 24 januari, in Amsterdam.
  Doopsel van Lena Johanna Wegman op 26 januari, in Amsterdam.
  Geboorte van Elisabeth (Lypie) Joore op 13 maart, in Bloemendaal.
  Geboorte van Jacop Burggraaf op 2 april, in Amsterdam.
  Doopsel van Jacop Burggraaf op 9 april, in Amsterdam.
1807
  Overlijden van Pieter Hoogerbeets op 22 mei.
  Overlijden van Jan Daams op 3 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Willem Burggraaf op 13 september, in Amsterdam.
  Doopsel van Willem Burggraaf op 23 september, in Amsterdam.
  Doopsel van Joannes Hoogerbeets op 18 oktober.
  Huwelijk van Hendrik de Vries en Catharina Zundorf op 8 november, in Spaarndam.
  Geboorte van Hendrika Laman in rond 1807, in (Zutphen).
  Geboorte van Johanna Hoogerbeets in rond 1807, in Schoten.
1808
  Geboorte van Geert Booi op 21 februari, in Hoogeveen.
  Geboorte van Hendrika de Vries op 21 maart, in Spaarndam.
  Geboorte van Anna Joore op 26 maart, in Bloemendaal.
  Doopsel van Hendrika de Vries op 27 maart, in Spaarndam.
  Doopsel van Joannes Hoogerbeets op 18 april, in Schoten.
  Huwelijk van Johann Friedrich Wilhelm Thiessmeier en Anne Marie Grethe Elisabeth Thiekenhenrich op 28 augustus, in Rehme, Westfalen.
  Overlijden van Joannes Hoogerbeets op 26 september.
  Geboorte van Jacoba Vonk op 16 december, in Haarlem.
1809
  Begrafenis van Jan Burggraaf op 22 oktober, in Amsterdam.
  Geboorte van Francijntje Olivier op 30 oktober, in Spaarndam.
  Geboorte van Nicolaas van Breemen in rond 1809.
1810
  Doopsel van Johann Carl Thiessmeier op 1 januari, in Rehme, Westfalen.
  Doopsel van Hendrik Hoogerbeets op 28 maart, in Schoten.
  Geboorte van Tames Hendriksz de Vries op 19 april, in Spaarndam.
  Doopsel van Tames Hendriksz de Vries op 6 mei, in Spaarndam.
  Geboorte van Johanna (Antje) Joore op 24 augustus, in Bloemendaal.
  Doopsel van Maria van Aken op 7 november, in Amsterdam.
  Geboorte van Jan Gerrits in rond 1810, in Bloemendaal.
1811
  Geboorte van Johanna Christina Bouwens op 19 januari, in Spaarndam.
  Geboorte van Japke Leenderts Pals op 6 maart, in Terschelling.
  Overlijden van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets op 8 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Saartje Hoogerbeets op 29 juni, in Schoten.
  Doopsel van Saartje Hoogerbeets op 29 juli, in Schoten.
  Geboorte van Alida Melchior op 23 augustus, in Spaarndam.
  Geboorte van Willem Hoogerbeets op 29 augustus, in Haarlem.
  Doopsel van Willem Hoogerbeets op 4 september, in Haarlem.
  Doopsel van Alida Melchior op 8 september, in Spaarndam.
  Geboorte van Margaretha de Vries op 23 december.
1812
  Overlijden van Elisabeth (Lypie) Joore voor 1812.
  Geboorte van Margaretha Bols op 25 januari, in Hoogeveen.
  Overlijden van Jan Abrahamsz Hoogerbeets op 4 april, in Schoten.
  Geboorte van Anna Marie Christine Louise Thiessmeier op 5 april, in Rehme, Westfalen.
  Doopsel van Anna Marie Christine Louise Thiessmeier op 12 april, in Rehme, Westfalen.
  Geboorte van Suzanna Hoogerbeets op 25 juni, in Schoten.
  Geboorte van Elisabeth Joore op 9 augustus, in Bloemendaal.
  Overlijden van Margaretha de Vries op 23 december.
  Geboorte van Aaltje Drijfhout in rond 1812.
1813
  Geboorte van Johannes Adrianus Bouwens op 22 juni.
  Geboorte van Johannes Jurgen de Vries op 18 december, in Spaarndam.
1814
  Huwelijk van Abraham Hoogerbeets en Wilhelmina Catharina Daams op 19 oktober, in Haarlem.
  Geboorte van Anthonij Mulder in rond 1814, in Borssele.
1815
  Geboorte van Jan Roelofs Booij op 30 maart, in Hoogeveen.
  Geboorte van Adriana Vernou op 21 mei, in Voorburg.
  Overlijden van Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets op 1 juli, in Spaarndam.
  Geboorte van Dirk Abraham Hoogerbeets op 29 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Aagje Meyer op 3 september.
  Overlijden van Dirk Abraham Hoogerbeets op 23 oktober, in Haarlem.
  Geboorte van Cornelis de Vries op 12 november.
  Geboorte van Petronella Joore op 20 november, in Bloemendaal.
  Overlijden van Johanna (Jannetje) Staats op 22 november, in Bloemendaal.
1816
  Overlijden van Johannes Zindorp op 25 januari, in Spaarndam.
  Begrafenis van Johannes Zindorp op 31 januari, in Spaarndam.
  Geboorte van Elisabeth Hoogerbeets op 25 oktober, in Haarlem.
1817
  Geboorte van Simon de Vries op 5 september.
1818
  Geboorte van Jan Vos in rond 1818, in Texel.
  Geboorte van Klaas Sipkes de Jong in rond 1818, in Terschelling.
1819
  Geboorte van Dirk Ferdinand de Liefde in Haarlem.
  Geboorte van Annigjen Klaver op 7 juli, in Wanneperveen.
  Geboorte van Margaretha de Vries op 22 juli.
  Huwelijk van Berend Jans Rozendal en Geesje Harms op 7 augustus, in Hoogeveen.
  Geboorte van Antien de Vries op 8 augustus, in Westerbork.
  Huwelijk van Gerardus Offerman en Adriana Bouman op 8 december, in Utrecht.
1820
  Geboorte van Elizabeth Renout op 2 september, in Haarlem.
  Geboorte van Tie Winters in rond 1820, in Steenwijkerwold.
  Geboorte van Willem van Breemen in rond 1820.
1821
  Overlijden van Cornelis Breemer voor 1821.
  Overlijden van Elizabeth Renout op 7 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Dirk Hoogerbeets op 5 april, in Haarlem.
  Geboorte van Jacob de Vries op 2 mei.
  Geboorte van Hermanus Mulder op 17 juni, in Maastricht.
  Geboorte van Maria Offerman op 7 juli, in Utrecht.
  Huwelijk van Jan Bremer en Maria de Liefde op 22 augustus, in Haarlem.
  Doopsel van Antje Zwaga op 11 september, in Kampen.
  Geboorte van Antonie van Tongeren in rond 1821, in Haarlem.
  Geboorte van Jan van der Snel in rond 1821.
  Geboorte van Anna Willemina Kruijf in rond 1821.
1822
  Geboorte van Arie Hollander op 15 januari, in IJsselmuiden.
  Overlijden van Hendrik Jansz Jore op 15 mei, in Bloemendaal.
  Geboorte van Aafje Karmelk in Monnickendam.
  Huwelijk van Hendrik Renout en Willemina (Willemijntje) Tander(S) op 30 oktober, in Haarlem.
  Huwelijk van Jan Burggraaf en Lena Johanna Wegman op 20 november, in Amsterdam.
1823
  Geboorte van Johanna de Vries op 20 januari.
  Geboorte van Klaas Stoter op 3 februari, in Hoogeveen.
  Overlijden van Cornelia Hoogerbeets op 4 februari, in Schoten.
  Geboorte van Johannes Renout op 30 april, in Haarlem.
  Huwelijk van Harm Hendriks Booij en Janna Jans Oelen op 27 juli, in Hoogeveen.
  Overlijden van Johanna de Vries op 20 september.
  Geboorte van Aagje Sent op 16 november, in Purmerend.
  Geboorte van Clara Bosman in rond 1823.
  Geboorte van Maria Goverse in rond 1823.
1824
  Geboorte van Hillegonda Booij op 31 januari, in Hoogeveen.
  Geboorte van Hendrika Hoogerbeets op 7 februari, in Haarlem.
  Geboorte van Anna Maria Handgraaf in Delft.
  Geboorte van Willem Hendrik de Vries op 13 september.
  Overlijden van Willem Hendrik de Vries op 24 september.
1825
  Geboorte van Berend Santing op 17 januari, in Nijeveen.
  Geboorte van Stijntje Oldenkamp op 15 februari, in Hoogeveen.
  Huwelijk van Marten Rozendal en Pietertje Alberts Booij op 8 mei, in Hoogeveen.
  Geboorte van Joseph Renout op 5 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Hermanna Stoter op 3 juli, in Hoogeveen.
  Geboorte van Lammigje Rozendal op 15 oktober, in Hoogeveen.
  Geboorte van Jacob van Breemen in rond 1825.
  Geboorte van Egberdina Thijsen in rond 1825, in Neede.
1826
  Geboorte van Johanna Elisabeth de Liefde op 3 april, in Haarlem.
  Overlijden van Petrus de Liefde op 4 april, in Haarlem.
  Geboorte van Anna Baarschers op 30 april, in Amsterdam.
  Overlijden van Sara van der Velden op 15 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Frederik Wilhelm Mulder op 27 juli, in Maastricht.
  Geboorte van Johanna Jacoba van Duffel op 28 augustus, in Zwolle.
  Geboorte van Hendrik Booij op 6 oktober, in Hoogeveen.
  Geboorte van Berendina Smit in rond 1826, in Steenwijk.
  Geboorte van Jansje Maria Eijs in rond 1826, in Amsterdam.
1827
  Geboorte van Dirk Hoogerbeets op 7 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Nn Renout op 13 maart, in Haarlem.
  Overlijden van Nn Renout op 13 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Albert Rozendal op 22 april, in Hoogeveen.
  Overlijden van Albert Rozendal op 24 juni, in Huizen, Hoogeveen.
  Overlijden van Hendrik Booij op 18 juli, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Grietje Kleine op 14 november, in Hoogeveen.
  Geboorte van Dirkje van Breemen in rond 1827.
1828
  Geboorte van Maria Catharina Renout op 14 februari, in Haarlem.
  Overlijden van Wilhelmina van Beek op 15 februari, in Haarlem.
  Geboorte van Willem Frederik Slootman op 1 maart, in Amsterdam.
  Huwelijk van Abraham Melchior en Hendrika de Vries op 25 mei, in Spaarndam.
  Huwelijk van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets op 4 juni.
  Huwelijk van Jacob van Donselaar en Antje Melchior op 11 juni, in Bennebroek.
  Geboorte van Johannes Forrer op 15 september, in Buiksloot.
  Geboorte van Hendrica Hoogerbeets op 7 november, in Haarlem.
  Huwelijk van Geerke Eekhof van der Laan en Sara Melchior op 20 november, in Groningen.
1829
  Geboorte van Jantien Rozendal op 26 januari, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Hendrik Abrahamsz Melchior op 29 maart, in Bennebroek.
  Geboorte van Gerard Nuij op 3 april, in Hassum.
  Overlijden van Hendrik Abrahamsz Melchior op 18 april, in Bennebroek.
  Huwelijk van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eckhardt op 6 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Jan Burggraaf op 29 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Aleida ter Smitten in rond 1829.
1830
  Huwelijk van Johann Carl Thiessmeier en Anne Marie Elisabeth Steinmeier op 10 januari, in Rehme, Westfalen.
  Geboorte van Hendrik Abrahamsz Melchior op 5 mei, in Bennebroek.
  Geboorte van Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets op 17 mei, in Haarlem.
  Doopsel van Christian Ludwig Thiessmeier op 6 juni, in Rehme.
  Huwelijk van Geert Booi en Margaretha Bols op 4 juli, in Hoogeveen.
  Geboorte van Johannes Nuij op 4 september, in Afferden, Limburg.
  Geboorte van Johanna Rozendal op 21 oktober, in Huizen, Hoogeveen.
  Overlijden van Hendrik Bouman op 24 december, in Utrecht.
  Geboorte van Dirkje van Breemen in rond 1830.
1831
  Overlijden van Johannes Eijndhooven voor 1831.
  Geboorte van Alida Renout op 29 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Lena Johanna Burggraaf op 7 november, in Amsterdam.
1832
  Geboorte van Abraham Hoogerbeets op 26 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Maria Nuij op 17 september, in Afferden, Limburg.
  Doopsel van Christine Friederike Thiessmeier op 11 november, in Rehme, Westfalen.
  Geboorte van Willem Blom in rond 1832.
  Geboorte van Sara Maria Muyskens in rond 1832, in Haarlem.
1833
  Huwelijk van Cornelius van Schooten en Theodora Hoogerbeets op 25 september, in Haarlem.
  Geboorte van Alberdina Rozendal op 21 december, in Slood, Hoogeveen.
1834
  Overlijden van Catharina van Wijk voor 1834.
  Geboorte van Anna Gertrudis Nuij op 16 februari, in Afferden, Limburg.
  Geboorte van Aartje den Otter op 29 april, in Heiloo.
  Huwelijk van Jan Gerrits en Saartje Hoogerbeets op 11 mei, in Bloemendaal.
  Overlijden van Catharina Eindhoven (Eijndhooven) op 19 juli, in Utrecht.
  Geboorte van Dorothea Elisabeth Hoogerbeets op 8 september, in Haarlem.
  Overlijden van David de Liefde op 9 september, in Haarlem.
  Geboorte van Willem Frederik Bremer op 8 oktober, in Haarlem.
  Geboorte van Elizabeth Johanna Burggraaf op 20 oktober, in Amsterdam.
  Doopsel van Marie Louise Thiessmeier op 14 november, in Rehme, Westfalen.
1835
  Overlijden van Suzanna Hoogerbeets op 27 maart, in Haarlem.
  Huwelijk van Tames Hendriksz de Vries en Johanna Christina Bouwens op 26 juni, in Spaarndam.
  Geboorte van Hendrik van der Steeg in Haarlem.
  Geboorte van Hendrik van der Steeg.
  Overlijden van Gerardus Offerman op 23 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Lucherdina Slender op 7 september, in Ambt-Ommen.
  Geboorte van Nn Rozendal op 22 november, in Slood, Hoogeveen.
  Overlijden van Nn Rozendal op 22 november, in Slood, Hoogeveen.
1836
  Geboorte van Hendrik Nuij op 20 januari, in Afferden, Limburg.
  Huwelijk van Johannes Jurgen de Vries en Francijntje Olivier op 8 mei, in Spaarndam.
  Huwelijk van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk op 18 mei.
  Huwelijk van Willem Remken en Grietje Hendriks Booi op 10 augustus, in Hoogeveen.
  Geboorte van Willem Frederik Hoogerbeets op 9 november, in Haarlem.
1837
  Geboorte van Wilhelmina Maria Hoogerbeets op 25 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Petrus Nuij op 10 december, in Afferden, Limburg.
  Geboorte van Jacobus van Breemen in rond 1837.
  Overlijden van Franciena Theresia Kerrebijn in rond 1837.
1838
  Overlijden van Theodora Hoogerbeets op 16 augustus, in Schoten.
  Huwelijk van Johannes Adrianus Bouwens en Margaretha de Vries op 19 augustus, in Spaarndam.
  Huwelijk van Anthonij Mulder en Hendrika Laman op 31 oktober, in Zutphen.
  Geboorte van Louisa van Breemen op 6 november, in Haarlem.
  Geboorte van Albertus van Donselaar in rond 1838.
1839
  Overlijden van Daniel Breemer op 16 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Frederika Hoogerbeets op 17 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Hendrik Jan van Duffel en Anna Willemina Teunis op 20 juni, in Zwolle.
  Geboorte van Maria Sibilla Papen op 8 september, in Hülm.
  Geboorte van Johanna Engelina Hoogerbeets op 24 september, in Haarlem.
  Geboorte van Theodora Hoogerbeets op 24 september, in Haarlem.
  Overlijden van Adriana Bouman op 30 oktober, in Haarlem.
  Huwelijk van Reinier Joore en Johanna Hoogerbeets op 1 december, in Schoten.
  Geboorte van Maria Spooren in rond 1839, in Velsen.
1840
  Overlijden van Pietertje Alberts Booij op 18 april, in Slood, Hoogeveen.
  Huwelijk van Nicolaas van Breemen en Aaltje Drijfhout op 30 september, in Haarlem.
  Geboorte van Wilhelmina Muyskens in rond 1840, in Ouder Amstel.
1841
  Huwelijk van Willem van Breemen en Maria Goverse op 12 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Jan Roelofs Booij en Antien de Vries op 5 juni, in Hoogeveen.
  Geboorte van Lutgerdina Hartman op 1 augustus, in Hoogeveen.
  Geboorte van Jan Hendrik Joore op 10 september, in Bloemendaal.
  Geboorte van Aaltje van Breemen op 20 september, in Haarlem.
1842
  Geboorte van Willem Hoogerbeets op 31 januari, in Haarlem.
  Huwelijk van Marten Rozendal en Annigjen Klaver op 12 februari, in Hoogeveen.
  Geboorte van Harm Booij op 2 mei, in Hoogeveen.
  Geboorte van Johannes Damiana Nuij op 20 mei, in Afferden, Limburg.
  Overlijden van Agniesje van den Akker op 11 oktober, in Haarlem.
  Overlijden van Tames Hendriksz de Vries op 18 december, in Spaarndam.
  Geboorte van Alida Erbe in rond 1842, in Amsterdam.
  Geboorte van Jacobus Schouten in rond 1842.
1843
  Geboorte van Roelof Rozendal op 13 januari, in Huizen, Hoogeveen.
  Overlijden van Johanna Engelina Hoogerbeets op 15 februari, in Haarlem.
  Geboorte van Frederik Willem Hoogerbeets op 3 maart, in Haarlem.
  Overlijden van Roelof Rozendal op 13 juni, in Huizen, Hoogeveen.
  Huwelijk van Cornelis de Vries en Aagje Meyer op 23 juli, in Spaarndam.
  Geboorte van Nn Muyskens op 26 september, in Terschelling.
  Overlijden van Nn Muyskens op 26 september, in Terschelling.
  Overlijden van Catharina Hoogerbeets op 30 september, in Terschelling.
  Overlijden van Mattheus Jansz Melchior op 30 oktober, in Spaarndam.
1844
  Huwelijk van Dirk Muyskens en Japke Leenderts Pals op 8 februari, in Terschelling.
  Huwelijk van Simon de Vries en Anna Maria Handgraaf op 25 februari, in Spaarndam.
  Geboorte van Dirk Jacobus Hoogerbeets op 10 oktober, in Haarlem.
  Geboorte van Frederik Bremer in rond 1844, in Haarlem.
1845
  Geboorte van Grietje Lammerts Zijlstra op 8 maart, in Ooststellingwerf (Oosterwolde).
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 12 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Roelof Rozendal op 31 maart, in Slood, Hoogeveen.
1846
  Huwelijk van Arie Hollander en Grietje Hendriks Booi op 19 januari, in Hoogeveen.
  Huwelijk van Jacob van Breemen en Anna Willemina Kruijf op 4 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Johannes Renout en Maria Offerman op 18 maart, in Haarlem.
  Huwelijk van Klaas Stoter en Hillegonda Booij op 2 mei, in Hoogeveen.
  Geboorte van Nicolaas van Breemen in Haarlem.
  Geboorte van Johanna Joore op 29 juli, in Vogelenzang, Bloemendaal.
1847
  Geboorte van Maria Catharina Renout op 26 maart, in Haarlem.
  Overlijden van Alida (Aaltje) Leeflang op 12 september, in Haarlem.
  Overlijden van Antje Dirks Walenburgh op 18 november, in Vogelenzang.
1848
  Geboorte van Hendrika Hoogerbeets op 19 februari, in Haarlem.
  Overlijden van Hendrika Hoogerbeets op 29 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Jacob de Vries en Aagje Sent op 14 mei, in Spaarndam.
1849
  Huwelijk van Hendrik Booij en Hermanna Stoter op 24 januari, in Hoogeveen.
  Overlijden van Hendrik de Vries op 28 februari.
  Geboorte van Hendrik Renout op 22 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Catharina Dijkman op 23 mei, in Nijmegen.
  Overlijden van Lena Johanna Wegman op 29 juni, in Amsterdam.
  Overlijden van Jacobus Hermannus Teunis in Zwolle.
  Geboorte van Janna Rozendal op 11 augustus, in Het Schut, Hoogeveen.
  Huwelijk van Jan Burggraaf en Antje Zwaga op 15 augustus, in Amsterdam.
  Huwelijk van Jan van der Snel en Dirkje van Breemen op 12 december, in Haarlem.
1850
  Overlijden van Maria Joore op 27 februari, in Bloemendaal.
  Geboorte van Samuel Hoogerbeets op 6 april, in Haarlem.
  Geboorte van Friedrich Wilhelm Weber op 13 april, in Köln.
  Huwelijk van Jan Burggraaf en Maria van Aken op 8 mei, in Amsterdam.
  Overlijden van Antien de Vries op 11 juni, in Hoogeveen.
  Geboorte van Helene Elisabeth Musholt op 3 september, in Rees am Rhein.
  Overlijden van Samuel Hoogerbeets op 12 november, in Haarlem.
  Geboorte van Frederik Pieter Burggraaf op 6 december, in Amsterdam.
1851
  Geboorte van Janna Booij op 11 maart, in Hoogeveen.
  Geboorte van Lena Johanna Burggraaf op 18 maart, in Amsterdam.
  Huwelijk van Tie Winters en Berendina Smit op 20 maart, in Steenwijk.
  Geboorte van Alida Renout op 15 april, in Haarlem.
  Overlijden van Janna Booij op 14 juni, in Huizen, Hoogeveen.
  Huwelijk van Hermanus Mulder en Egberdina Thijsen op 20 juni, in Neede.
  Huwelijk van Joseph Renout en Jansje Maria Eijs op 17 september, in Haarlem.
  Huwelijk van Antonie van Tongeren en Maria Catharina Renout op 8 oktober, in Haarlem.
  Huwelijk van Jacob van Breemen en Aleida ter Smitten op 5 november, in Haarlem.
  Geboorte van Hermannus Mulder in rond 1851, in Neede.
1852
  Overlijden van Anna Willemina Kruijf voor 1852.
  Huwelijk van Jan Roelofs Booij en Stijntje Oldenkamp op 4 februari, in Hoogeveen.
  Geboorte van Hendrikje Rozendal op 24 februari, in Achter de kerk, Hoogeveen.
  Huwelijk van Berend Santing en Grietje Kleine op 9 juni, in Hoogeveen.
  Overlijden van Aagje Sent op 10 juni.
  Geboorte van Hendrik Booij op 13 juni, in Noord, Hoogeveen.
  Geboorte van Franciscus Johannes Mulder in Neede.
  Geboorte van Nn Santing op 9 juli, in Schooten.
  Overlijden van Nn Santing op 9 juli, in Schooten.
  Huwelijk van Willem Frederik Slootman en Anna Baarschers op 4 augustus, in Amsterdam.
  Geboorte van Arendina Venneman in rond 1852, in Diepenheim.
  Overlijden van Jansje Maria Eijs in rond 1852.
1853
  Geboorte van Claas Slootman op 9 februari, in Amsterdam.
  Overlijden van Franciscus Johannes Mulder op 10 februari, in Neede.
  Geboorte van Albertus Burggraaf op 4 april, in Amsterdam.
  Geboorte van Wilhelmina Renout op 5 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Jan Booij op 5 november, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Huwelijk van Frederik Wilhelm Mulder en Johanna Jacoba van Duffel op 8 december, in Zwolle.
  Geboorte van Anna Elisabeth Voerman in rond 1853, in Amsterdam.
1854
  Huwelijk van Jacob de Vries en Aafje Karmelk op 29 januari, in Monnickendam.
  Overlijden van Hendrika de Vries op 20 april, in Haarlem.
  Geboorte van Aaltje Santing op 30 mei, in Hoogeveen.
  Huwelijk van Johannes Boeré en Hendrica Hoogerbeets op 7 juni, in Haarlem.
  Overlijden van Aaltje Santing op 10 juni, in Sloot, Hoogeveen.
  Geboorte van Hendrika Mulder in Neede.
  Geboorte van Alida Wilhelmina Kruger op 2 juli, in Haarlem.
  Overlijden van Hendrika Mulder op 30 juli, in Neede.
  Huwelijk van Willem Blom en Dirkje van Breemen op 8 november, in Haarlem.
  Geboorte van Jan Lievestro in rond 1854, in Neede.
  Geboorte van Anna Adriana Cornelia Bollweg in rond 1854, in Amsterdam.
  Geboorte van Aafje Plijzier in rond 1854, in Genemuiden.
1855
  Geboorte van Hendrika Catherina Hoogerbeets op 13 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Sara Melchior op 3 februari, in Groningen.
  Overlijden van Catharina Zundorf op 15 april, in Spaarndam.
  Huwelijk van Johannes Forrer en Aartje den Otter op 29 april, in Akersloot.
  Geboorte van Frans Slootman op 7 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Jan Burggraaf op 2 juli, in Frederiksoord (Vledder).
  Huwelijk van Jan Prinsen en Alida Renout op 1 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Frederik Wilhelm Mulder op 14 augustus, in Zwolle.
  Geboorte van Janna Booij op 9 september, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Hilbert Booij op 3 november, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Geboorte van Franciscus Johannes Mulder in rond 1855, in Neede.
1856
  Geboorte van Aaltje Rozendal op 15 april, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Johannes Renout op 22 april, in Haarlem.
  Huwelijk van Jan Vos en Sara Maria Muyskens op 24 juli, in Texel.
  Overlijden van Jan Burggraaf op 2 december, in Frederiksoord (Vledder).
  Geboorte van Janna Nijenhuis in rond 1856, in Neede.
1857
  Overlijden van Abraham Melchior op 8 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Wilhelmina Renout op 12 maart, in Haarlem.
  Overlijden van Johannes Renout op 13 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Maria Jacoba Burggraaf op 10 juni, in Frederiksoord (Vledder).
  Geboorte van Adriana Renout op 9 juli, in Haarlem.
  Overlijden van Johanna Catharina Visscher van Aalst op 30 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Willem Frederik Slootman op 7 augustus, in Amsterdam.
  Geboorte van Nn Mulder op 16 augustus, in Neede.
  Overlijden van Nn Mulder op 16 augustus, in Neede.
  Geboorte van Hendrika Santing op 15 oktober, in De Huizen, Hoogeveen.
1858
  Huwelijk van Johannes Nuij en Adriana Vernou op 7 januari, in Nijmegen.
  Geboorte van Sieger Booij op 16 mei, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Geboorte van Johanna Petronella Balke op 29 juni, in Amsterdam.
  Overlijden van Johannes Adrianus Bouwens op 1 augustus.
  Huwelijk van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen op 29 december, in Haarlem.
  Geboorte van Klaas Visser in rond 1858.
1859
  Huwelijk van Mense Bakker en Berendina Smit op 21 april, in Steenwijk.
  Overlijden van Hendrik Renout op 21 april, in Haarlem.
  Geboorte van Frederik Willem Hoogerbeets op 24 april, in Haarlem.
  Geboorte van Abraham Hoogerbeets op 14 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Anna Helena Hendrika Slootman op 31 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Bartha Santing op 17 oktober, in Huizen, Hoogeveen.
  Overlijden van Jan Bremer op 23 oktober, in Haarlem.
  Geboorte van Jan Mulder in rond 1859, in Neede.
  Overlijden van Willemina (Willemijntje) Tander(S) na 1859.
1860
  Geboorte van Hendrika Bakker op 1 maart, in Steenwijk.
  Overlijden van Janna Booij op 1 maart, in Hollandseveld, Hoogeveen.
  Geboorte van Klaas Booij op 11 april, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Huwelijk van Gerard Nuij en Helena Welbers op 18 juli, in Bergen.
1861
  Geboorte van Johanna Christina Terstall op 7 april, in Amsterdam.
  Huwelijk van Albertus van Donselaar en Aaltje van Breemen op 24 april, in Haarlem.
  Geboorte van Willemijntje Slootman op 25 april, in Amsterdam.
  Huwelijk van Willem Frederik Bremer en Johanna Elisabeth de Liefde op 8 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Maria Lisabeth Burggraaf op 5 juli, in Amsterdam.
1862
  Overlijden van Annigjen Klaver op 5 april, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Albert Booij op 2 mei, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Geboorte van Nicolaas Hoogerbeets op 28 juli, in Haarlem.
  Huwelijk van Christian Ludwig Thiessmeier en Anna Voortmann op 23 november, in Dortmund, Westfalen.
1863
  Geboorte van Fake Santing op 20 mei, in Hoogeveen.
  Geboorte van Theodora Elizabeth Renout op 20 mei, in Haarlem.
  Overlijden van Klaas Booij op 14 juni, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Huwelijk van Jacobus van Breemen en Clara Bosman op 17 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Ludwig Jacob Thiessmeier op 28 juni, in Dortmund.
  Geboorte van Albertje Maslink in Hoogeveen.
  Doopsel van Ludwig Jacob Thiessmeier op 19 juli, in Dortmund.
  Overlijden van Stijntje Oldenkamp op 7 augustus, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Geboorte van Heintje Weerts op 23 augustus, in Enschedé.
  Overlijden van Janna Rozendal op 21 november, in Huizen, Hoogeveen.
  Huwelijk van Jacobus Schouten en Dirkje van Breemen op 9 december, in Haarlem.
  Overlijden van Elisabeth Hoogerbeets op 16 december, in Haarlem.
  Geboorte van Hermina Gezina Mulder op 27 december, in Haarlem.
  Geboorte van Hendrika Mulder in rond 1863, in Neede.
1864
  Huwelijk van Willem van Dantzig en Wilhelmina Maria Hoogerbeets op 20 januari.
  Overlijden van Petronella Joore op 10 februari, in Bennebroek.
  Huwelijk van Jan Roelofs Booij en Lucherdina Slender op 27 februari, in Hoogeveen.
  Huwelijk van Klaas Sipkes de Jong en Wilhelmina Muyskens op 15 april, in Terschelling.
  Geboorte van Nn Mulder op 21 juni, in Neede.
  Overlijden van Nn Mulder op 21 juni, in Neede.
  Geboorte van Jacobus Johannes Gieske in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
  Geboorte van Petronella Carolina van Dokkum in rond 1864, in Haarlem.
  Geboorte van Marie Rosalie Henriette Schroer in rond 1864, in Maassluis.
1865
  Geboorte van Louisa Hoogerbeets op 1 juli, in Haarlem.
  Huwelijk van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde op 16 augustus.
  Overlijden van Louisa Hoogerbeets op 19 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Johanna Renout op 25 augustus, in Haarlem.
  Huwelijk van Harm Booij en Lutgerdina Hartman op 26 augustus, in Hoogeveen.
  Geboorte van Roelofje Santing op 2 oktober, in Huizen, Hoogeveen.
  Overlijden van Reinier Joore op 15 oktober, in bloemendaal.
  Geboorte van Arend Booij op 16 oktober, in Het Haagje, Hoogeveen.
1866
  Huwelijk van Jan Hendrik Joore en Maria Spooren op 10 januari, in Bloemendaal.
  Overlijden van Jan Mulder op 21 maart, in Neede.
  Overlijden van Hendrikje Rozendal op 1 juli, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Johannes Frederik Hoogerbeets op 13 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Aaltje Jeltje Hoogerbeets op 14 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Antje Booij op 11 oktober, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Huwelijk van Christoffel Voerman en Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets op 7 november, in Haarlem.
  Overlijden van Simon de Vries op 21 december.
  Overlijden van Frederika Eckhardt na 1866.
1867
  Geboorte van Reinier Joore op 3 februari, in Vogelenzang, Bloemendaal.
  Geboorte van Jan Mulder in Neede.
  Overlijden van Jan Mulder op 3 juli, in Neede.
  Geboorte van Klaas Booij op 9 juli, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Geboorte van Dorothea Elisabeth Hoogerbeets op 27 september, in Haarlem.
1868
  Geboorte van Anna Thiessmeier op 16 april.
  Geboorte van Johanna Hendrika Joore op 19 april, in Vogelenzang, Bloemendaal.
  Doopsel van Anna Thiessmeier op 10 mei, in Dortmund, Westfalen.
  Geboorte van Grietje Santing op 21 mei, in De Huizen, Hoogeveen.
  Overlijden van Johanna Hoogerbeets op 22 juni, in Vogelenzang, Bloemendaal.
  Geboorte van Willem Frederik Hoogerbeets op 7 oktober, in Haarlem.
  Overlijden van Hermannus Mulder op 8 oktober, in Neede.
  Geboorte van Jan Booij op 5 november, in Hoogeveen.
  Geboorte van Auguste Runge op 16 december, in Siebenstern.
1869
  Geboorte van Alida Hoogerbeets op 13 mei, in Haarlem.
  Overlijden van Willem Frederik Hoogerbeets op 2 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Aaltje Booij op 2 oktober, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Overlijden van Maria Offerman op 12 november, in Haarlem.
  Huwelijk van Roelof Rozendal en Grietje Lammerts Zijlstra op 13 november, in Hoogeveen.
1870
  Geboorte van Anna Rozendal op 12 januari, in Haagje, Hoogeveen.
  Geboorte van Jan Booij op 12 april, in Sloot, Hoogeveen.
  Huwelijk van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout op 18 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Willem Frederik Hoogerbeets op 29 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Jan Roelink in Meppel.
  Overlijden van Aafje Karmelk op 18 augustus, in Monnickendam.
  Overlijden van Willem Frederik Hoogerbeets op 20 september, in Haarlem.
1871
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 22 april, in Haarlem.
  Geboorte van Berend Santing op 4 juli, in De Huizen, Hoogeveen.
  Overlijden van Jan Booij op 8 juli, in Sloot, Hoogeveen.
  Geboorte van Dorothea Rees op 24 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Grietje Bakker in rond 1871, in Wieringerwaard.
1872
  Geboorte van Lambertus Rozendal op 26 januari, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Frederik Willem Hoogerbeets op 7 april, in Haarlem.
  Overlijden van Lambertus Rozendal op 8 april, in Huizen, Hoogeveen.
  Huwelijk van Nicolaas van Breemen en Alida Erbe op 1 mei, in Breukelen-Nijenrode.
  Geboorte van Alida Kramer op 6 mei.
  Overlijden van Dirk Muyskens op 23 mei, in Terschelling.
  Geboorte van Anna Wilhelmina Hoogerbeets op 10 juli, in Haarlem.
  Overlijden van Alberdina Rozendal op 7 augustus, in Haagje, Hoogeveen.
  Geboorte van Hendrika Booij op 22 december, in Hoogeveen.
  Geboorte van Sijbolt Zaagsma in rond 1872, in Noordwolde.
1873
  Geboorte van Abraham Hoogerbeets op 18 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Lambertus Rozendal op 28 januari, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Hillegonda Booij op 10 april, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Huwelijk van Petrus Roest en Frederika Hoogerbeets op 23 april, in Haarlem.
  Overlijden van Abraham Hoogerbeets op 21 mei.
  Geboorte van Mathilde Ida Thiessmeier op 8 november.
  Doopsel van Mathilde Ida Thiessmeier op 23 november, in Dortmund, Westfalen.
  Overlijden van Maria Spooren op 24 december, in Heemstede.
  Geboorte van Adriaan la Grand in rond 1873, in Waddinxveen.
1874
  Geboorte van Martina Hoogerbeets op 26 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Mathilde Ida Thiessmeier op 3 juli.
  Geboorte van Gerrit Santing op 4 juli, in Huizen, Hoogeveen.
  Huwelijk van Petrus Nuij en Agnes Horstmann op 7 juli, in Bergen.
  Overlijden van Anna Rozendal op 8 augustus, in Huizen, Hoogeveen.
  Huwelijk van Franciscus Johannes Mulder en Arendina Venneman op 17 oktober, in Neede.
1875
  Huwelijk van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman op 4 februari, in Nijmegen.
  Geboorte van Emma Hoogerbeets op 13 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Alexander le Noble en Alida Renout op 19 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Elisabeth Magdalena Hoogerbeets op 2 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Martinus Rozendal op 12 juli, in Slood, Hoogeveen.
  Overlijden van Grietje Lammerts Zijlstra op 7 oktober, in Slood, Hoogeveen.
  Geboorte van Janna Booij op 19 december, in Sloot, Hoogeveen.
  Geboorte van Gerhard Hekkert in rond 1875, in Deventer.
1876
  Geboorte van Willem Johannes Hoogerbeets op 6 januari, in Groesbeek.
  Huwelijk van Roelof Rozendal en Aafje Plijzier op 13 mei, in Hoogeveen.
  Huwelijk van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman op 24 mei, in Amsterdam.
  Overlijden van Willem Hoogerbeets op 8 juni.
  Huwelijk van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger op 27 september, in Haarlem.
  Geboorte van Trijntje Forrer in rond 1876, in Akersloot.
1877
  Geboorte van Alida Lucia Hoogerbeets op 3 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Anna Maria Frederika Hoogerbeets op 20 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Jacoba Hillegonda Hoogerbeets op 12 april, in Groesbeek.
  Geboorte van Abraham Frederik Hoogerbeets op 5 augustus, in Haarlem.
  Huwelijk van Hendrik van der Steeg en Theodora Hoogerbeets op 8 augustus, in Haarlem.
  Huwelijk van Hendrik van der Steeg en Johanna Engelina Hoogerbeets op 8 augustus.
  Overlijden van Maria van Aken op 9 augustus, in Amsterdam.
  Overlijden van Johanna Christina Bouwens op 17 september, in Spaarndam.
  Geboorte van Jelle Zaagsma in rond 1877.
1878
  Geboorte van Pieter van Eskert op 2 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Frederik Willem Hoogerbeets op 24 februari, in Haarlem.
  Geboorte van Rombout Hoogerbeets op 29 april, in Haarlem.
  Huwelijk van Jan Waalewijn en Dorothea Elisabeth Hoogerbeets op 8 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Albertus Burggraaf en Johanna Petronella Balke op 10 juli, in Amsterdam.
  Huwelijk van Wouter Willem van Roon en Hendrika Catherina Hoogerbeets op 31 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Maria Booij op 17 augustus, in Sloot, Hoogeveen.
  Geboorte van Maria Catharina Hoogerbeets op 19 oktober, in Haarlem.
  Overlijden van Theodora (Dirkje) Joore op 11 december, in Zandvoort.
  Geboorte van Willem van der Steeg in rond 1878.
  Geboorte van Jan Jacobus Postma in rond 1878, in Harlingen.
1879
  Geboorte van Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets op 18 februari, in Amsterdam.
  Overlijden van Maria Catharina Hoogerbeets op 21 maart.
  Geboorte van Alberdina van Heerikhuizen op 13 juni, in Velp (gem. Rheden Gld).
  Geboorte van Albertus Hendrikus Hoogerbeets op 19 juni, in Groesbeek.
  Overlijden van Johann Carl Thiessmeier op 1 augustus.
  Geboorte van Anna Elisabeth Hoogerbeets op 17 september, in Haarlem.
  Overlijden van Johannes Jurgen de Vries op 6 oktober.
1880
  Geboorte van Jan Burggraaf op 5 maart, in Amsterdam.
  Overlijden van Hendrik Jan van Duffel in Zwolle.
  Geboorte van Egberta Gerdina Hoogerbeets op 19 november, in Haarlem.
1881
  Geboorte van Willem Hoogerbeets op 10 april, in Haarlem.
  Overlijden van Jacoba Vonk op 26 juni.
  Geboorte van Louisa Hoogerbeets op 30 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Nn Booij op 19 november, in Hoogeveen.
  Overlijden van Nn Booij op 19 november, in Sloot, Hoogeveen.
  Geboorte van Johannes N(E)uy op 10 december, in Hülm.
  Geboorte van Dirk Pieter Joolen in rond 1881, in Amsterdam.
1882
  Geboorte van Dirk Jacobus Hoogerbeets op 17 maart, in Schiedam.
  Geboorte van Cornelis Bernardus Roest in rond 1882, in Haarlem.
1883
  Geboorte van Wilhelmina Theodora Hoogerbeets op 12 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Klaas Visser en Anna Helena Hendrika Slootman op 28 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Theodorus Jacobus van der Steeg in Haarlem.
  Geboorte van Frederika Wilhelmina Hoogerbeets op 15 augustus, in Haarlem.
  Huwelijk van Abraham Hoogerbeets en Petronella Carolina van Dokkum op 4 oktober, in Haarlem.
  Overlijden van Abraham Hoogerbeets op 18 oktober, in Haarlem.
1884
  Overlijden van Maria Catharina Renout op 16 maart, in Haarlem.
  Huwelijk van Franciscus Johannes Mulder en Janna Nijenhuis op 3 mei, in Neede.
  Geboorte van Hendrik Johannes Renout op 25 juni, in Haarlem.
  Overlijden van Fake Santing op 26 juni, in Hoogeveen.
  Overlijden van Hendrik Johannes Renout op 2 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Hendrik Willem Johannes Hoogerbeets op 22 juli, in Haarlem.
  Overlijden van Marten Rozendal op 3 augustus, in Huizen, Hoogeveen.
  Overlijden van Frederika Wilhelmina Hoogerbeets op 22 september, in Haarlem.
  Geboorte van Petronella Carolina Christina Louisa Hoogerbeets op 8 oktober, in Amsterdam.
  Geboorte van Dirkje Visser in rond 1884, in Amsterdam.
  Geboorte van Maria Burggraaf in rond 1884.
  Overlijden van Antonie van Tongeren na 1884.
1885
  Overlijden van Hendrik Willem Johannes Hoogerbeets op 10 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Theodora Hendrica Hoogerbeets op 24 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Maria de Liefde op 20 april, in Haarlem.
  Geboorte van Louisa Hoogerbeets op 28 april, in Haarlem.
  Geboorte van Johannes Christiaan Habich op 18 mei.
  Geboorte van Pieternella de Bruijn op 4 juni, in 's Gravenhage.
  Huwelijk van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker op 17 juni.
  Overlijden van Jan Burggraaf in Amsterdam.
  Overlijden van Theodora Hendrica Hoogerbeets op 12 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Henriette Weber op 29 september, in Köln.
  Geboorte van Gerrit Wanninkhof in rond 1885, in Deventer.
1886
  Geboorte van Frederik Willem Hoogerbeets op 1 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Albertus Burggraaf op 2 april.
  Huwelijk van Jan Lievestro en Hendrika Mulder op 24 april, in Neede.
  Geboorte van Dirk Jacobus Hoogerbeets op 23 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Hilbert Booij en Albertje Maslink op 26 juni, in Hoogeveen.
  Geboorte van Cornelis Franciscus Bosman in Rotterdam.
  Huwelijk van Cornelis Hirs en Johanna Renout op 18 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Nicolaas Hoogerbeets op 9 september, in Haarlem.
1887
  Overlijden van Egberdina Thijsen op 13 februari, in Neede.
  Geboorte van Genovefa Winterer op 12 april, in Steinach.
  Geboorte van Christina Booij op 18 april, in Schut, Hoogeveen.
  Geboorte van Elisabeth Jacoba van Roon in Haarlem.
  Geboorte van Cornelia Helena Becker in Haarlem.
  Geboorte van Abraham Hoogerbeets op 17 december, in Amsterdam.
  Geboorte van Johanneske Bleeker in rond 1887, in Echten.
  Geboorte van Willem Frederik Visser in rond 1887, in Amsterdam.
1888
  Geboorte van Hendrika Catharina Hoogerbeets op 6 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Johan Herman Burggraaf op 19 augustus, in Amsterdam.
  Geboorte van Berendina Augustina Hoogerbeets op 4 november, in Haarlem.
  Geboorte van Lucia Maria Meijer in rond 1888, in Amsterdam.
  Geboorte van Neeltje van der Ham in rond 1888, in Haarlem.
  Geboorte van Trijntje van Zwol in rond 1888, in Doetinchem.
1889
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 28 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Arend Booij en Grietje Santing op 30 maart, in Hoogeveen.
  Geboorte van Grietje Booij op 17 mei, in Hoogeveen.
  Overlijden van Aaltje Rozendal op 12 juni, in Hoogeveen.
  Geboorte van Lucherdina Booij op 8 juli, in Huizen, Hoogeveen.
  Geboorte van Theodor Stork op 18 september, in Dortmund.
  Geboorte van Johanna Petronella Burggraaf op 30 oktober, in Amsterdam.
1890
  Geboorte van Abraham Hoogerbeets op 10 februari, in Haarlem.
  Overlijden van Harm Booij op 11 maart, in Hoogeveen.
  Huwelijk van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hermina Gezina Mulder op 13 september, in Haarlem.
1891
  Overlijden van Japke Leenderts Pals op 26 mei, in Terschelling.
  Geboorte van Hendricus Albertus Hoogerbeets op 21 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Sophia Johanna Burggraaf op 1 augustus.
  Overlijden van Cornelis de Vries op 1 augustus.
  Geboorte van Alida Hermina Hoogerbeets op 5 augustus, in Haarlem.
  Overlijden van Margaretha de Vries op 4 oktober, in Haarlem.
  Geboorte van Frans Visser op 12 november, in Amsterdam.
  Geboorte van Claas Visser in rond 1891, in Amsterdam.
1892
  Geboorte van Frederik Molenaar op 3 maart.
  Overlijden van Jantien Rozendal op 5 april, in Slood, Hoogeveen.
  Overlijden van Anna Maria Frederika Hoogerbeets op 21 april, in Haarlem.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 3 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Maria Kähnert in Lütchenrode (D).
  Huwelijk van Jan Roelink en Hendrika Booij op 9 juli, in Hoogeveen.
  Geboorte van Steven Veldkamp op 15 augustus, in Haarlem.
  Huwelijk van Frederik Bremer en Dorothea Elisabeth Hoogerbeets op 23 november, in Haarlem.
1893
  Huwelijk van Nicolaas van Breemen en Grietje Bakker op 30 maart, in Wieringerwaard.
  Geboorte van Jan Booij op 13 augustus, in Hoogeveen.
  Overlijden van Hermanus Mulder op 18 oktober, in Neede.
  Overlijden van Joseph Renout op 6 december, in Haarlem.
  Geboorte van Maria Hoogerbeets op 28 december, in Haarlem.
  Geboorte van Johanna Maria ten Hoopen in rond 1893, in Haaksbergen.
1894
  Overlijden van Johannes Forrer op 22 februari, in Zaandam.
  Geboorte van Louisa van der Linden op 4 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Johannes Frederik Hoogerbeets op 19 juli, in Haarlem.
  Huwelijk van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Adriana Cornelia Bollweg op 12 september, in Amsterdam.
1895
  Overlijden van Hendrika Bakker op 16 april.
  Overlijden van Jacob de Vries op 17 mei, in Monnickendam.
  Geboorte van Willem Frederik Hoogerbeets op 27 juni, in Haarlem.
  Huwelijk van Nicolaas Hoogerbeets en Heintje Weerts op 28 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Susanna Margaretha Burggraaf op 7 september, in Amsterdam.
  Geboorte van Fake Booij op 2 november, in De Slood, Hoogeveen.
  Geboorte van Berend Jan Lievestro in rond 1895, in Neede.
1896
  Geboorte van Maria Hoogerbeets op 23 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Jan Booij op 26 maart, in Hoogeveen.
  Geboorte van Johan George Hoogerbeets op 6 juni, in Haarlem.
  Overlijden van Lammigje Rozendal op 13 juni, in Kleine Kerkstraat, Hoogeveen.
  Geboorte van Pieter Sluis op 18 juli, in Haarlem.
  Huwelijk van Wouter Ijfs en Aaltje Jeltje Hoogerbeets op 30 september, in Haarlem.
  Huwelijk van Adriaan la Grand en Jacoba Hillegonda Hoogerbeets op 10 december, in Waddinxveen.
1897
  Geboorte van Frederik Wilhelm Hoogerbeets op 2 februari, in Haarlem.
  Geboorte van Jannetje van der Laak op 26 maart, in Hilversum.
  Huwelijk van Jacobus Johannes Gieske en Martina Hoogerbeets op 16 juni, in Haarlemmerliede.
  Overlijden van Berend Santing op 17 oktober, in Alteveer, Hoogeveen.
1898
  Geboorte van Emilie Christine Thiessmeier op 14 februari, in Dortmund.
  Geboorte van Grietje Booij op 8 april, in Hoogeveen.
  Huwelijk van Johannes Hoogerbeets en Annetta Agnes van der Heijden op 12 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Jacobus Hoogerbeets op 3 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Cornelis Burggraaf op 11 augustus, in Amsterdam.
  Huwelijk van Lambertus Rozendal en Alida Hoogerbeets op 2 november, in Haarlem.
  Huwelijk van Frederik Willem Hoogerbeets en Dorothea Rees op 9 november, in Haarlem.
  Overlijden van Jacobus Hoogerbeets op 3 december, in Haarlem.
1899
  Geboorte van Aaltje Bertha Lennings op 29 januari, in Haarlem.
  Huwelijk van Sijbolt Zaagsma en Elisabeth Magdalena Hoogerbeets op 16 februari, in Haarlem.
  Overlijden van Dorothea Elisabeth Hoogerbeets op 10 maart.
  Geboorte van Helena Burggraaf op 15 augustus, in Amsterdam.
  Geboorte van Abraham Hoogerbeets op 25 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Surier Bronko Boerma in rond 1899, in Delfzijl.
1900
  Huwelijk van Abraham Frederik Hoogerbeets en Trijntje Forrer op 17 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Aaltje Booij op 29 juli, in Hoogeveen.
  Overlijden van Johanna Elisabeth de Liefde op 27 december, in Haarlem.
  Geboorte van Alida Louisa van Breemen in rond 1900, in Heiloo.
  Geboorte van Anna Helena Hendrika Visser in rond 1900, in Amsterdam.
  Geboorte van Willem de Haas in rond 1900, in Amsterdam.
1901
  Huwelijk van Theodorus Christianus Breeland en Hendrika Catherina Hoogerbeets op 16 januari, in Rotterdam.
  Geboorte van Maria Catharina Hoogerbeets op 26 mei, in Haarlem.
1902
  Geboorte van Johanna Hendrika Hoogerbeets op 2 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Pieter van Eskert en Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets op 17 juli, in Haarlem.
1903
  Geboorte van Aartje Hoogerbeets in januari, in Haarlem.
  Overlijden van Aartje Hoogerbeets op 20 juli, in Haarlem.
1904
  Overlijden van Hillegonda Booij op 25 januari, in Hoogeveen.
  Geboorte van Theodora Johanna Cornelia Scheffer op 8 augustus, in Amsterdam.
  Overlijden van Heintje Weerts op 28 augustus, in Haarlem.
  Overlijden van Willem Hoogerbeets op 6 september, in Amsterdam.
  Geboorte van Albert Jacobus Loppersum op 8 november, in Zuidhorn.
  Huwelijk van Gerhard Hekkert en Louisa Hoogerbeets op 16 november, in Haarlem.
1905
  Huwelijk van Nicolaas Hoogerbeets en Johanna Christina Terstall op 24 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Cornelis Geluk op 23 juni, in 's Gravenhage.
  Overlijden van Aagje Meyer in Zaandam.
  Huwelijk van Jan Jacobus Postma en Anna Elisabeth Hoogerbeets op 13 september, in Haarlem.
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 26 september, in Haarlem.
  Overlijden van Johannes Renout op 3 december, in Haarlem.
1906
  Overlijden van Jan Roelofs Booij op 4 januari, in Het Haagje, Hoogeveen.
  Huwelijk van Dirk Pieter Joolen en Petronella Carolina Christina Louisa Hoogerbeets op 10 januari, in Amsterdam.
  Overlijden van Hendrik Abrahamsz Melchior op 25 januari.
  Geboorte van Rombout Hoogerbeets op 12 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alberdina van Heerikhuizen op 3 oktober, in 's Gravenhage.
1907
  Geboorte van Catharina Willelmina Hoogerbeets op 27 januari, in 's Gravenhage.
  Geboorte van Wijnanda Cornelia Graaff op 8 augustus.
  Geboorte van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets op 30 november, in Haarlem.
1908
  Overlijden van Francijntje Olivier op 10 april, in Spaarndam.
  Huwelijk van Cornelis Bernardus Roest en Wilhelmina Theodora Hoogerbeets op 6 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Willem Johannes Hoogerbeets en Johanneske Bleeker op 7 oktober, in Amsterdam.
1909
  Overlijden van Abraham Hoogerbeets op 6 januari, in Haarlem.
  Huwelijk van Gerrit Wanninkhof en Dirkje Visser op 1 juli, in Amsterdam.
  Overlijden van Dirk Jacobus Hoogerbeets op 22 juli, in Haarlem.
  Huwelijk van Johannes Hoogerbeets en Marie Rosalie Henriette Schroer op 14 oktober, in Amsterdam.
  Huwelijk van Willem Hoogerbeets en Pieternella de Bruijn op 24 november, in Haarlem.
1910
  Overlijden van Abraham Hoogerbeets op 22 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Frederik Willem Hoogerbeets en Neeltje van der Ham op 11 mei, in Haarlem.
  Huwelijk van Johannes N(E)uy en Henriette Weber op 8 juni, in Kevelaer.
  Huwelijk van Frederik Wilhelm Mulder en Cornelia de Hek op 31 augustus, in Rotterdam.
1911
  Geboorte van Nellie Hoogerbeets op 28 februari, in Haarlem.
  Geboorte van Heinrich Neuy op 27 juli, in Kevelaer (D).
  Huwelijk van Theodorus Jacobus van der Steeg en Cornelia Helena Becker op 9 augustus, in Haarlem.
  Overlijden van Hendrik van der Steeg na 1911.
  Overlijden van Theodora Hoogerbeets na 1911, in Haarlem.
1912
  Huwelijk van Cornelis Franciscus Bosman en Elisabeth Jacoba van Roon op 17 april, in Rotterdam.
  Geboorte van Maria Christina Neuy op 6 september, in Kevelaer (D).
  Geboorte van Janke Johanneske Hoogerbeets op 16 september, in Amsterdam.
1913
  Overlijden van Maria Catharina Renout op 22 mei, in Zeist, Utrecht.
  Geboorte van Alida Willemina Hoogerbeets op 17 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Ernst van Heeckeren van Walien op 29 juni, in Vrijhoeve-Capelle.
1914
  Geboorte van Wilhelm Neuy op 20 april, in Kevelaer (D).
  Geboorte van Alberdina Dirkje Hoogerbeets op 24 mei, in 's Gravenhage.
  Overlijden van Hendrik Hoogerbeets op 14 november.
1915
  Geboorte van Johann Friedrich Hoogerbeets op 22 mei, in Haarlem.
  Geboorte van Hedwig Beck op 29 mei, in Buttenwiesen.
1916
  Geboorte van Eugen Engelberth Hoogerbeets op 13 mei, in Hannover (D).
  Overlijden van Willem van der Steeg op 24 juli, in Bloemendaal.
  Huwelijk van Willem Frederik Visser en Trijntje van Zwol op 25 oktober, in Zandvoort.
1917
  Huwelijk van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets op 23 mei.
  Overlijden van Petronella Carolina van Dokkum op 23 mei, in bloemendaal.
  Geboorte van Johannes Nicolaas Habich op 18 oktober.
1918
  Huwelijk van Frans Visser en Susanna Margaretha Burggraaf op 7 maart, in Amsterdam.
  Overlijden van Jan Lievestro op 7 mei, in Neede.
  Geboorte van Franz Josef Neuy op 17 juni, in Kevelaer (D).
  Overlijden van Catharina Dijkman op 19 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Dirk Jacobus Hoogerbeets op 26 juni, in Haarlem.
  Overlijden van Roelof Rozendal op 14 juli, in Uffelte (Havelte).
  Overlijden van Willem Frederik Bremer op 10 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Emma Cezilia Hoogerbeets op 27 november, in Stuttgart.
1919
  Geboorte van Johanna Geertruida Habich op 11 april.
  Geboorte van Klaas Visser op 21 juli, in Amsterdam.
  Huwelijk van Steven Veldkamp en Alida Hermina Hoogerbeets op 11 september, in Haarlem.
  Overlijden van Aartje den Otter op 29 december, in Amsterdam.
1920
  Huwelijk van Hendricus Albertus Hoogerbeets en Louisa van der Linden op 8 januari.
  Geboorte van Jeanette Johanna Hoogerbeets op 15 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Claas Visser en Lucia Maria Meijer op 15 juli, in Amsterdam.
  Overlijden van Wilhelmina Muyskens op 13 november, in Terschelling.
1921
  Overlijden van Dirk Jacobus Hoogerbeets op 8 februari, in Haarlem.
  Huwelijk van Pieter Sluis en Maria Hoogerbeets op 11 mei, in Haarlem.
  Overlijden van Claas Slootman op 21 juni, in Amsterdam.
1922
  Geboorte van Flora McArthur McLean op 16 februari, in Rothesay Bute.
  Huwelijk van Surier Bronko Boerma en Alida Louisa van Breemen op 23 maart, in Heiloo.
  Overlijden van Willem Johannes Hoogerbeets op 23 maart, in Leiden.
  Geboorte van Berendina Augustina Habich op 2 mei.
  Geboorte van Johanna Petronella Visser op 9 mei, in Amsterdam.
  Huwelijk van Theodor Stork en Emilie Christine Thiessmeier op 24 mei, in Dortmund.
1923
  Geboorte van Anna Hendrika Hoogerbeets op 17 januari, in Velsen.
  Geboorte van Alida Wilhelmina Hoogerbeets op 17 januari, in Velsen.
  Overlijden van Franciscus Johannes Mulder op 26 januari, in Neede.
  Geboorte van Grete Franziska Emilie Stork op 17 maart, in Dortmund (D).
  Geboorte van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets op 29 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Willem Lodewijk Habich op 10 juli.
  Huwelijk van Frederik Molenaar en Hendrika Catharina Hoogerbeets op 18 juli.
  Geboorte van Karl Johannes Neuy op 21 augustus, in Kevelaer (D).
  Geboorte van Merijtje Jannetje Alkema op 4 september, in Texel.
1924
  Overlijden van Lucherdina Slender op 12 augustus, in Noord, Hoogeveen.
1925
  Huwelijk van Johan Carel de Villiers en Maria Catharina Hoogerbeets op 7 juli, in Paarl, Kaap de Goede Hoop.
  Huwelijk van Johan George Hoogerbeets en Aaltje Bertha Lennings op 10 november.
1926
  Overlijden van Alida Renout op 28 mei.
  Geboorte van Wolfgang Stork op 2 juli, in Dortmund.
  Huwelijk van Willem de Haas en Anna Helena Hendrika Visser op 22 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Gertje de Boer op 29 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Ruth Hildegard Kaufmann op 13 augustus.
  Geboorte van Wilhelmus Hoogerbeets op 21 november, in Viersen (D).
  Overlijden van Alida Wilhelmina Kruger op 23 november.
  Geboorte van Mathilde Veuskens op 7 december, in Breyel (D).
  Huwelijk van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij op 23 december, in Haarlem.
1928
  Overlijden van Anna Helena Hendrika Slootman op 10 april, in Amsterdam.
  Geboorte van Margaretha van Wolferen op 20 april.
  Geboorte van Elfrida Hoogerbeets op 22 juli, in Venlo.
  Overlijden van Maria Christina Neuy op 24 juli, in Kevelaer (D).
  Geboorte van Frederik Wilhelm Hoogerbeets op 11 september, in Haarlem.
1929
  Geboorte van Gerda Hoogerbeets op 25 mei, in Velsen.
  Geboorte van Martinus Gerardus Hoogerbeets op 29 juni, in Haarlem.
  Geboorte van Theodor Stork op 17 juli, in Dortmund.
  Geboorte van Anna Helena Hendrika Visser op 20 november, in Amsterdam.
1930
  Overlijden van Martinus Rozendal op 7 februari, in Hoogeveen.
  Geboorte van Johan George Hoogerbeets op 4 december, in Haarlem.
  Geboorte van Johannes Frederik Hoogerbeets op 30 december, in Groningen.
1932
  Overlijden van Hendrika Mulder op 16 juni, in Neede.
1933
  Overlijden van Albertus Burggraaf op 23 juli, in Baarn.
1934
  Geboorte van Hendrika Louise van Gend op 20 januari.
  Geboorte van Hilda Eveline Loth op 4 februari, in Surabaja.
  Huwelijk van Cornelis Geluk en Alberdina Dirkje Hoogerbeets op 25 april, in 's Gravenhage.
  Geboorte van Carl Eduard Hoogerbeets op 21 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Beatrijs Geluk op 6 november, in 's Gravenhage.
1935
  Geboorte van Anthoinetha Helena Carolina Mathôt op 27 juni, in Haarlem.
  Overlijden van Ludwig Jacob Thiessmeier op 11 juli.
  Overlijden van Frans Slootman op 21 juli, in Amersfoort.
  Overlijden van Sieger Booij op 5 augustus, in De Wijk.
  Huwelijk van Willem Mensink en Nellie Hoogerbeets op 4 september.
1936
  Geboorte van Hermina Gezina Hoogerbeets op 3 september, in Haarlem.
  Geboorte van Madelon Geluk op 23 december, in 's Gravenhage.
1937
  Geboorte van Ann Wijngaarde op 9 januari, in Paramaribo.
  Overlijden van Adriana Renout op 14 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Nicolaas Hoogerbeets op 8 mei, in Haarlem.
  Overlijden van Willem Hoogerbeets op 3 oktober, in Haarlem.
1938
  Geboorte van Antina Alida van Wijk op 15 maart, in Haarlem.
  Geboorte van Wim Mensink op 16 mei.
  Huwelijk van Henk Kaper en Alida Willemina Hoogerbeets.
1940
  Overlijden van Hendrik Renout op 26 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Rombout Hoogerbeets op 29 september, in Haarlem.
  Overlijden van Alida Wilhelmina Hoogerbeets op 27 december, in Velsen.
1941
  Huwelijk van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean op 14 februari.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 31 juli.
  Geboorte van Annie Hoogerbeets op 7 december, in Haarlem.
1942
  Geboorte van Hannie Mensink op 8 maart.
  Geboorte van Margarita Adriana Gerarda van Dijk op 10 maart, in Bruchen.
  Overlijden van Alida Hoogerbeets op 31 maart, in Arnhem.
  Geboorte van Johanna Maria Geertruida van der Hulst op 8 september, in Den Haag.
1943
  Geboorte van Gerrit Willem Nederbragt op 3 augustus, in Bussum.
  Geboorte van Duncan Hoogerbeets op 2 september.
  Geboorte van Edmee Louise Tinkelenberg op 16 september, in Bandung.
  Geboorte van Fred Helge Hoogerbeets op 24 september, in Stuttgart.
1944
  Overlijden van Maria Hartman voor 1944.
  Overlijden van Gerrit Santing op 6 april, in Hoogeveen.
  Geboorte van Helena Maria Weisz op 16 juli.
  Overlijden van Wilhelm Neuy op 10 augustus, in Normandië, Frankrijk.
  Geboorte van Jannie Lamboo op 27 augustus, in Rijnsburg.
  Geboorte van Cornelis Boekensteijn op 30 oktober, in Ter Aar.
1945
  Overlijden van Auguste Runge op 3 april, in Dortmund.
  Overlijden van Franz Josef Neuy op 23 april, in Bremen.
  Huwelijk van Albert Jacobus Loppersum en Alida Willemina Hoogerbeets op 2 augustus, in Haarlem.
  Overlijden van Johanna Renout op 14 oktober, in Haarlem.
1946
  Overlijden van Johanna Petronella Balke op 6 juni, in Amersfoort.
  Geboorte van Benardus Kaaij op 20 juni, in Bergen (NH).
  Huwelijk van Karl Johannes Neuy en Grete Franziska Emilie Stork in Kevelaer, Germany.
  Overlijden van Frederik Molenaar in Zuid-Afrika.
  Geboorte van Jan Albers op 8 oktober, in Naarden.
  Geboorte van Wanda Hoogerbeets op 29 december, in Haarlem.
1947
  Geboorte van Jelka Kovacic op 13 januari, in Maribor.
  Geboorte van Jannetje Mary Hoogerbeets op 10 februari.
  Huwelijk van Ernst van Heeckeren van Walien en Janke Johanneske Hoogerbeets op 16 juli, in Londen (UK).
  Geboorte van Martha Neuy op 24 september, in Kevelaer (D).
1948
  Overlijden van Roelof Giethoorn voor 1948.
  Geboorte van Rombout Hoogerbeets op 14 februari, in Haarlem.
  Geboorte van Gerrit Hoogerbeets op 24 februari, in Sindelfingen.
  Overlijden van Jacobus Johannes Gieske op 19 april, in Raalte.
  Geboorte van Marilene van Heeckeren van Walien op 17 augustus, in Bussum.
  Overlijden van Hendrika Santing op 23 augustus, in Kampen.
  Overlijden van Jan Booij op 24 oktober, in Emmen.
1949
  Geboorte van Marianne Irene Loppersum op 20 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Frans Albertus Visser op 7 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Sonja Froedrich op 14 juli, in Stuttgart.
  Geboorte van Marijke Mulder op 19 september, in Semarang.
  Overlijden van Bartha Santing op 14 december, in Hoogeveen.
1950
  Geboorte van Dirk Johannes Floor op 31 januari, in Geldermalsen.
  Overlijden van Pieternella de Bruijn op 30 september.
1951
  Overlijden van Alida Lucia Hoogerbeets op 18 juli.
  Overlijden van Henriette Weber op 12 augustus, in Kevelaer (D).
  Overlijden van Dirk Jacobus Hoogerbeets op 17 november, in Amsterdam.
1952
  Geboorte van Neeltje Kroon op 1 februari, in Bergen (NH).
  Geboorte van Christine Hoogerbeets op 14 maart.
  Geboorte van Louisa Janette Hoogerbeets op 24 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Johannes Christiaan Habich op 3 september.
  Huwelijk van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen op 26 november.
1953
  Huwelijk van Karl Johannes Neuy en Ruth Hildegard Kaufmann op 2 mei, in Kevelaer.
  Geboorte van Wilhelmina Louise Habich op 30 december.
1954
  Geboorte van Frank Alwin Kooijmans op 27 januari, in Ingen.
  Huwelijk van Eugen Engelberth Hoogerbeets en Grete Franziska Emilie Stork.
  Geboorte van Jan Visser op 11 augustus, in Amsterdam.
  Overlijden van Pieter van Eskert op 6 november.
1955
  Geboorte van Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets op 28 april, in Amsterdam.
  Huwelijk van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hilda Eveline Loth op 19 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Jaap de Vries op 1 september, in Haarlem.
  Geboorte van Margaretha Catharina Habich op 4 september.
  Geboorte van Maurina Anna Maria Monsma op 26 november.
1956
  Overlijden van Johannes Frederik Hoogerbeets op 19 januari, in Haarlem.
  Overlijden van Alberdina van Heerikhuizen op 7 mei, in 's Gravenhage.
  Overlijden van Hermina Gezina Mulder op 2 november, in Haarlem.
  Huwelijk van Johan George Hoogerbeets en Anthoinetha Helena Carolina Mathôt op 6 november.
  Geboorte van Hilde Eveline Hoogerbeets op 23 november, in Amsterdam.
  Geboorte van Willem Lodewijk Habich op 27 november.
1957
  Overlijden van Abraham Hoogerbeets op 2 januari, in Venlo.
  Overlijden van Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets op 15 januari.
  Geboorte van Jan Hoogerbeets op 27 mei, in Stuttgart-Vaihingen.
  Huwelijk van Martinus Gerardus Hoogerbeets en Hendrika Louise van Gend op 6 juli.
  Geboorte van Rity Janissen op 14 september, in Venlo.
1958
  Huwelijk van Wilhelmus Hoogerbeets en Mathilde Veuskens op 15 februari, in kalden-kirchen.
1959
  Geboorte van Werner Michael Hoogerbeets op 14 januari.
  Overlijden van Rombout Hoogerbeets op 10 april, in Haarlem.
  Overlijden van Johannes Christiaan Habich.
  Geboorte van Ingrid Alida Hoogerbeets op 20 december, in Haarlem.
  Huwelijk van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Antina Alida van Wijk op 23 december, in Bloemendaal.
1960
  Overlijden van Johanna Petronella Burggraaf op 11 mei, in Bussum.
  Geboorte van Iko Hoogerbeets op 3 juni, in Amsterdam.
  Overlijden van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets.
  Geboorte van Moneka Craft op 31 juli.
  Geboorte van Monica Brigitta Hoogerbeets op 20 augustus, in Haarlem.
1961
  Geboorte van Elvira Henriette Hoogerbeets op 6 januari, in Tiel.
  Geboorte van Jan van der Wolf op 16 juli, in Haarlem.
  Geboorte van Ramon Hoogerbeets op 17 augustus, in Amsterdam.
  Geboorte van Yvonne Marijke Habich op 11 november.
1962
  Geboorte van Frits Robert Hoogerbeets op 14 januari, in Haarlem.
  Geboorte van Erica Christina Westerman op 4 mei, in Santpoort Noord.
  Geboorte van Jasper Hoogerbeets op 21 augustus, in Vlaardingen.
1963
  Geboorte van Marijnus Waerts op 29 oktober.
  Huwelijk van Cornelis Boekensteijn en Jannie Lamboo op 27 november, in Ter Aar.
1964
  Geboorte van David Burnett op 16 februari.
  Geboorte van Elisabeth Boekensteijn op 12 maart, in Leiden.
  Overlijden van Maria Burggraaf op 5 april, in Zeist.
  Geboorte van Harro Hoogerbeets op 30 mei, in Amsterdam.
  Huwelijk van Carl Eduard Hoogerbeets en Ann Wijngaarde.
  Geboorte van Ingrid Jolanda Hoogerbeets op 7 augustus, in Haarlem.
  Overlijden van Louisa van der Linden op 17 november.
1965
  Overlijden van Hendricus Albertus Hoogerbeets op 8 maart, in Haarlem.
  Huwelijk van Rombout Hoogerbeets en Helena Maria Weisz op 15 april, in Haarlem.
  Overlijden van Johannes N(E)uy op 19 september, in Kevelaer (D).
  Geboorte van Mireille Hoogerbeets op 3 november, in Amsterdam.
1966
  Geboorte van Ronald Boekensteijn op 6 maart.
  Geboorte van Yvonne Veona Burnett op 6 april.
  Overlijden van Elvira Henriette Hoogerbeets op 8 juni, in Tiel.
  Overlijden van Theodor Stork op 13 juni, in Breyell.
  Overlijden van Wolfgang Stork.
  Geboorte van Sicco Hoogerbeets op 25 juli, in Alphen a/d Rijn.
  Overlijden van Maria Kähnert op 12 augustus, in Venlo.
  Geboorte van Margaret Reckers op 10 oktober, in Woodland (California, USA).
  Geboorte van Ronald Valerius Habich op 16 oktober.
1967
  Huwelijk van Johannes Frederik Hoogerbeets en Martha Neuy op 10 maart, in Haarlem.
  Overlijden van Louisa Hoogerbeets in Heemstede.
  Geboorte van Karl André Hoogerbeets op 24 juli, in Haarlem.
1968
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 26 januari, in IJmuiden.
  Huwelijk van Johan George Hoogerbeets en Johanna Maria Geertruida van der Hulst op 26 juli.
  Huwelijk van Gerrit Willem Nederbragt en Marilene van Heeckeren van Walien op 9 augustus, in Huizen.
  Geboorte van Edwin Rombout Hoogerbeets op 23 augustus, in Windsor (Ontario, Canada).
  Geboorte van Bram A.H. de Ruijter op 28 augustus, in Amsterdam.
  Geboorte van Frank Arthur Hoogerbeets op 26 oktober, in Haarlem.
1969
  Geboorte van Gail Christina Burnett op 15 april.
  Geboorte van Priska Summermatter op 6 juni.
  Overlijden van Nicolaas Hoogerbeets in Baarn.
  Geboorte van Jacinthe Alberta Hoogerbeets op 3 juli, in Leiden.
  Overlijden van Nellie Hoogerbeets op 16 september, in Haarlem.
1970
  Geboorte van Helen Denise Hoogerbeets op 24 mei.
  Geboorte van Mike Zbinden op 14 juni.
1971
  Geboorte van Erica Monique Hoogerbeets op 28 januari.
  Overlijden van Susanna Margaretha Burggraaf op 30 maart, in Amsterdam.
  Begrafenis van Susanna Margaretha Burggraaf op 2 april, in Amsterdam, de Nieuwe Ooster.
  Huwelijk van Benardus Kaaij en Neeltje Kroon op 15 september, in Bergen (NH).
  Geboorte van Sven Norman Hoogerbeets op 12 december, in Boeblingen.
1972
  Huwelijk van Johan George Hoogerbeets en Margarita Adriana Gerarda van Dijk op 13 augustus, in Voorschoten.
  Overlijden van Frans Visser op 11 december, in Amsterdam.
1973
  Geboorte van Pauline Denise Burnett op 23 februari.
  Geboorte van Mark Jones op 29 augustus.
  Geboorte van Judith Hoogerbeets op 15 december, in Delft.
1974
  Geboorte van Vivette van Velden op 12 maart, in Rotterdam.
  Geboorte van Collin Johannes Hoogerbeets op 16 oktober.
  Overlijden van Ernst van Heeckeren van Walien op 24 november, in Huizen.
  Geboorte van Karin Bianca Kaaij op 22 december, in Bergen (NH).
  Overlijden van Berendina Augustina Hoogerbeets op 30 december.
1975
  Overlijden van Aaltje Bertha Lennings op 12 maart.
  Overlijden van Johannes Nicolaas Habich op 13 april.
  Geboorte van Maren Hoogerbeets op 24 november, in Boeblingen.
  Huwelijk van Dirk Johannes Floor en Louisa Janette Hoogerbeets op 12 december.
1976
  Huwelijk van Rombout Hoogerbeets en Marijke Mulder op 9 januari, in Deventer.
  Overlijden van Wilhelmina Theodora Hoogerbeets op 19 februari.
  Geboorte van André Visser op 31 mei, in Edam.
  Huwelijk van Jaap de Vries en Hilde Eveline Hoogerbeets op 1 juni, in Haarlem.
  Overlijden van Hendrika Catharina Hoogerbeets op 20 juli, in Zuid-Afrika.
  Geboorte van Greig Dirk Jones op 18 september.
  Geboorte van Barry Niels Kaaij op 22 september, in Alkmaar.
1977
  Geboorte van Sharon Alida Hoogerbeets op 24 maart.
  Geboorte van Sacha Hoogerbeets op 21 juli, in Potgietersrus.
  Huwelijk van Johannes Christiaan Habich en Maurina Anna Maria Monsma op 17 augustus.
  Overlijden van Sophia Johanna Burggraaf op 30 augustus, in Amsterdam.
  Begrafenis van Sophia Johanna Burggraaf op 2 september, in Amsterdam, de Nieuwe Ooster.
1978
  Geboorte van Johan Henk Floor op 1 januari, in Geldermalsen.
  Overlijden van Margaretha van Wolferen op 13 juni.
  Geboorte van Anke Visser op 27 augustus, in Edam.
1979
  Huwelijk van Frank Alwin Kooijmans en Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets op 4 april.
  Geboorte van Mitja Vadim Hoogerbeets op 10 april, in Stuttgart.
  Overlijden van Aaltje Booij op 18 april, in Haarlem.
  Geboorte van Mirella de Vries op 4 juni, in Haarlem.
  Overlijden van Steven Veldkamp in Haarlem.
  Overlijden van Johan George Hoogerbeets op 15 juli.
  Overlijden van Alida Willemina Hoogerbeets op 12 augustus, in Haarlem.
  Overlijden van Pieter Sluis op 29 augustus, in Haarlem.
1980
  Huwelijk van Werner Michael Hoogerbeets en Rity Janissen op 30 mei, in Arcen-Velden.
  Huwelijk van Erik van der Horn en Ingrid Alida Hoogerbeets in Enschede.
  Overlijden van Frederik Wilhelm Hoogerbeets op 19 augustus, in Haarlem.
  Geboorte van Bart de Vries op 16 oktober, in Haarlem.
  Overlijden van Alida Hermina Hoogerbeets op 10 november, in Haarlem.
  Begrafenis van Alida Hermina Hoogerbeets op 13 november, in Haarlem.
1981
  Geboorte van Minke Hoogerbeets op 22 januari, in Kampen.
  Geboorte van Paul Erik Floor op 14 augustus, in Geldermalsen.
  Geboorte van Rene Peter Floor op 14 augustus, in Geldermalsen.
1982
  Overlijden van Janke Johanneske Hoogerbeets op 17 februari, in Blaricum.
  Huwelijk van Jan Albers en Marilene van Heeckeren van Walien op 10 juni, in Laren (NH).
  Geboorte van David Linton Habich op 4 november.
1983
  Overlijden van Martinus Gerardus Hoogerbeets in Haarlem.
  Overlijden van Maria Hoogerbeets op 20 juli, in Haarlem.
1984
  Geboorte van Odin Hoogerbeets op 13 januari, in Stuttgart.
  Geboorte van René Vis in Haarlem.
1985
  Geboorte van Kamiel Desmond Habich op 20 januari.
  Overlijden van Emilie Christine Thiessmeier op 11 maart, in Bad Säckingen.
  Huwelijk van Jan van der Wolf en Elisabeth Boekensteijn op 26 april, in Haarlem.
  Overlijden van Jannetje van der Laak op 5 augustus.
1986
  Geboorte van Maurice van der Wolf op 28 november, in Haarlem.
1987
  Geboorte van Melisa Croes op 5 januari, in Aruba.
  Geboorte van Angela Bergmann op 17 februari, in Enschede.
  Overlijden van Albert Jacobus Loppersum op 10 mei, in Oostrum.
  Geboorte van Michelle van der Wolf op 28 december, in Haarlem.
1988
  Geboorte van Mark Hoogerbeets op 5 februari, in Venlo.
1989
  Overlijden van Johanna Geertruida Habich op 17 april.
  Overlijden van Helena Burggraaf op 20 juli, in Amsterdam.
1990
  Geboorte van Milou Hoogerbeets op 9 januari, in Venlo.
  Overlijden van Milou Hoogerbeets op 9 januari, in Venlo.
  Geboorte van Madelon Elvira Kooijmans op 21 maart, in Tiel.
  Huwelijk van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Edmee Louise Tinkelenberg op 31 juli, in Amsterdam.
1991
  Geboorte van Sanne Hoogerbeets op 19 maart, in Venlo.
  Geboorte van Branko Bergmann op 23 april, in Enschede.
  Overlijden van Eugen Engelberth Hoogerbeets.
  Geboorte van Laura Michelle Hoogerbeets op 29 oktober, in Raamsdonksveer.
  Overlijden van Johanna Hendrika Hoogerbeets op 3 december, in Haarlem.
  Begrafenis van Johanna Hendrika Hoogerbeets op 6 december, in Haarlem.
1993
  Geboorte van Wijnand Alexander Hoogerbeets op 26 augustus, in Aalsmeer.
1994
  Overlijden van Berendina Augustina Habich op 29 april.
  Overlijden van Carl Eduard Hoogerbeets op 19 november, in Eindhoven.
1995
  Overlijden van Johanna Maria Geertruida van der Hulst op 21 juli, in Leidschendam.
  Geboorte van Daan Carl Waerts op 26 juli.
1996
  Huwelijk van Karl André Hoogerbeets en Vivette van Velden op 25 november, in Leens.
  Overlijden van Alberdina Dirkje Hoogerbeets op 29 november, in 's Gravenhage.
1997
  Geboorte van Cilene Yasmine Hoogerbeets op 29 januari, in Groningen.
  Overlijden van Johanna Petronella Visser op 18 april, in Heerhugowaard.
  Huwelijk van Andrew James Crosthwaite en Erica Monique Hoogerbeets op 14 september.
1998
  Geboorte van Jesse Henricus Waerts op 16 februari.
  Overlijden van Karl Johannes Neuy in december, in Kevelaer (D).
1999
  Huwelijk van Edwin Rombout Hoogerbeets en Moneka Craft op 10 februari.
  Overlijden van Moneka Craft op 15 april.
2000
  Overlijden van Willem Lodewijk Habich op 22 april.
  Overlijden van Grete Franziska Emilie Stork op 2 mei, in 't Zand NH.
  Geboorte van Carter Ryan Crosthwaite op 13 oktober.
  Geboorte van Yara Annemee Hoogerbeets op 16 november, in Capelle a/d IJssel.
2001
  Overlijden van Johannes Frederik Hoogerbeets op 26 maart, in 't Zand NH.
  Begrafenis van Johannes Frederik Hoogerbeets op 30 maart, in Schagen.
  Geboorte van Soeraya Yacintha Hoogerbeets op 2 juli, in Haarlem.
2002
  Geboorte van Cas Julian Hoogerbeets op 13 november, in Vlaardingen.
2003
  Overlijden van Heinrich Neuy op 24 maart, in Borghorst (Steinfurt), Deutschland.
2004
  Huwelijk van Edwin Rombout Hoogerbeets en Margaret Reckers op 2 mei.
  Huwelijk van Jasper Hoogerbeets en Karin Bianca Kaaij op 22 december, in Bergen (NH).
2007
  Overlijden van Frederik Wilhelm Hoogerbeets op 18 februari, in Amsterdam.
  Geboorte van Sam de Vries op 18 juli, in Haarlem.
  Overlijden van Gertje de Boer op 24 oktober, in Amsterdam.
2008
  Overlijden van Mathilde Veuskens op 10 juni, in Venlo.
  Huwelijk van Karl André Hoogerbeets en Elisabeth Boekensteijn op 23 augustus, in Spaarndam.
  Overlijden van Wilhelmus Hoogerbeets op 12 september, in Venlo.
  Geboorte van Kai Rombout Hoogerbeets op 11 november, in Lafayette (Colorado, USA).
  Geboorte van Ella Catherine Hoogerbeets op 11 november, in Lafayette (Colorado, USA).
2009
  Huwelijk van Wayne Proctor en Helena Maria Weisz op 5 september.
2010
  Overlijden van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets op 20 april, in Tiel.
  Huwelijk van Bram A.H. de Ruijter en Jacinthe Alberta Hoogerbeets op 23 juni, in Den Haag.
  Huwelijk van Frank Arthur Hoogerbeets en Anke Visser op 20 oktober, in Edam.
  Geboorte van Mark Hoogerbeets op 3 december, in Purmerend.
2011
  Huwelijk van André Visser en Melisa Croes op 13 augustus.
  Geboorte van Tim Hoogerbeets op 20 december, in Zaandam.
2012
  Geboorte van Izaira Visser op 1 februari, in Purmerend.
2013
  Overlijden van Elfrida Hoogerbeets op 31 mei, in Eygelshoven.
2014
  Geboorte van Zavira Visser op 10 februari, in Purmerend.
2015
  Geboorte van Rianne Hoogerbeets op 24 februari, in 't Zand.
  Overlijden van Klaas Visser in Amsterdam.
2017
  Huwelijk van Karl André Hoogerbeets en Jennifer Quirimit in Philippines.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2018
laatst gewijzigd op 24 oktober 2018