STAMBOOM VAN CLAES (HOOGERBEETS)

91. INDEX VAN DATA

1610
  Geboorte van Claes (Hoogerbeets) in rond 1610 (geschat).
1625
  Doopsel van Willem Frericks Alias 'T Heegt - ten Rule in rond 1625, in Lintelo.
1634
  Geboorte van Jacob Claesz Hoogerbeets in rond 1634 (geschat).
1636
  Geboorte van Aert Claesz Hoogerbeets in rond 1636 (geschat).
1642
  Doopsel van Berent Aan 'T Kleijn Hengevelt in rond 1642, in Lintelo.
1645
  Doopsel van Dercksken Aent Heeght in rond 1645, in Aalten.
1655
  Geboorte van Tames Jacobsz Hoogerbeets in rond 1655 (geschat).
1658
  Doopsel van Annetje Jacobsdr Hoogerbeets op 27 november, in Oostzaandam.
1659
  Doopsel van Pieter Aertsz Hoogerbeets op 12 februari, in Oost Zaandam.
  Huwelijk van Aert Claesz Hoogerbeets en Trijs Pietersdr.
1661
  Doopsel van Willem ten Dam in rond 1661, in Neede.
1663
  Geboorte van Hans Meiles in Wolvega.
1666
  Doopsel van Berent in 'T Heegt Alias Freers op 9 september, in Aalten.
1667
  Geboorte van Jantje Cleis in Wolvega.
1675
  Geboorte van Melchert Tamesz Hoogerbeets in Oostzaandam.
1678
  Doopsel van Lijsken Aan 'T Kleijn Hengevelt in rond 1678, in Lintelo.
1685
  Geboorte van Lourens Jans in Weststellingwerf.
  Geboorte van Tijs Tamesz Hoogerbeets in rond 1685, in Oostzaandam.
1687
  Geboorte van Jacob Tamesz Hoogerbeets in rond 1687, in Oostzaandam.
  Geboorte van Lijsabeth Dirks in rond 1687.
1689
  Geboorte van Geertje Engberts in Weststellingwerf.
  Geboorte van Jantje Wijbes in Weststellingwerf.
  Geboorte van Garment Tamesz Hoogerbeets in rond 1689, in Oostzaandam.
1690
  Geboorte van Grietje Gerrits in rond 1690.
1691
  Geboorte van Pieter Tamesz Hoogerbeets in rond 1691, in Oostzaandam.
1695
  Geboorte van Trijntje Jans in rond 1695, in Oostzaandam.
  Geboorte van Wentje Jans in rond 1695.
1699
  Geboorte van Anne Hanses op 10 april, in Nijelamer.
  Doopsel van Anne Hanses op 16 april, in Wolvega.
  Huwelijk van Berent in 'T Heegt Alias Freers en Lijsken Aan 'T Kleijn Hengevelt op 7 mei, in Aalten.
1703
  Huwelijk van Tames Jacobsz Hoogerbeets en Neeltje Gerrits voor 1703, in (Oostzaandam)).
  Geboorte van Thijsje Peeters in Wolvega.
  Geboorte van Jantje Andries.
  Doopsel van Jantje Andries op 30 september, in Oldeholtpade.
  Huwelijk van Willem ten Dam en Dersken Doorninck in rond 1703.
1708
  Huwelijk van Jacob Ariensz van Spierenburg en Geertruij van Swol op 4 april, in Utrecht.
  Huwelijk van Lourens Jans en Jantje Wijbes in Weststellingwerf.
1709
  Geboorte van Jan Jacobs in Nijeholtpade.
  Huwelijk van Melchert Tamesz Hoogerbeets en Lijsabeth Dirks in rond 1709.
1710
  Doopsel van Meijnsje Claasdr Ijp op 25 mei, in Westzaan.
  Geboorte van Guurtje Cornelis Maasjanne(S) in rond 1710.
  Geboorte van Jan Melchertsz Hoogerbeets in rond 1710.
1711
  Overlijden van Meijnsje Claasdr Ijp voor 1711, in Westzaan.
  Doopsel van Meijnsje Claasdr Ijp op 21 juni, in Westzaan.
  Doopsel van Aaltjen ten Dam op 25 oktober, in Aalten.
  Huwelijk van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Grietje Gerrits in rond 1711.
  Huwelijk van Garment Tamesz Hoogerbeets en Trijntje Jans in rond 1711, in Oostzaandam.
1712
  Huwelijk van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Grietje Muusse.
  Huwelijk van Pieter Tamesz Hoogerbeets en Wentje Jans in rond 1712.
  Geboorte van Gerrit Tijsz Hoogerbeets in rond 1712, in Westzaandam.
  Geboorte van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets in rond 1712, in Oostzaandam.
  Geboorte van Neeltje Pieters Hoogerbeets in rond 1712.
  Geboorte van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets in rond 1712.
1713
  Doopsel van Willem Claasz Ijp op 19 februari, in Westzaan.
  Geboorte van Jan Alberts.
  Doopsel van Sijmon Jacobsz Hoogerbeets op 29 oktober, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maritje Pieters Hoogerbeets op 5 november, in Oostzaandam.
1714
  Doopsel van Maartje Gerrits Kalkovens op 8 maart, in Oostzaandam.
  Doopsel van Neltje Melcherts Hoogerbeets op 12 juli, in Oost Zaandam.
  Doopsel van Neeltje Tijs Hoogerbeets op 2 september, in Oostzaandam.
  Doopsel van Neeltje Garments Hoogerbeets op 27 september, in Oostzaandam.
  Doopsel van Tames Tamesz Hoogerbeets op 11 oktober, in Oostzaandam.
1715
  Overlijden van Meijnsje Claasdr Ijp voor 1715, in Westzaan.
  Doopsel van Meijnsje Claasdr Ijp op 6 oktober, in Westzaan.
  Doopsel van Tames Pietersz Hoogerbeets op 15 december, in Oostzaandam.
1716
  Doopsel van Muus Jacobsz Hoogerbeets op 25 juni, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jan Teunisz Gijsen op 29 oktober, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Aegie Jakobs in rond 1716.
1717
  Doopsel van Albert Hoogerbeets op 31 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Neeltje Tijs Hoogerbeets op 7 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Tamis Hoogerbeets op 14 februari, in Zaandam.
  Geboorte van Derk Zweers op 2 mei, in Hardenberg.
  Geboorte van Mrs. Jan Alberts in Nijeholtpade.
  Doopsel van Neeltje Jacobs Hoogerbeets op 25 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Neeltje Melcherts Hoogerbeets op 28 oktober, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Tijs Tamesz Hoogerbeets en Aagje Klaas na februari.
1718
  Doopsel van Jakop Tijsz Hoogerbeets op 5 juni, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Lourens Jans en Geertje Engberts in Weststellingwerf.
1719
  Geboorte van Jan Tijsz Hoogerbeets in rond 1719.
1720
  Overlijden van Neeltje Garments Hoogerbeets voor 19 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Muijs Jacobsz Hoogerbeets op 21 maart, in Zaandam.
  Doopsel van Neeltje Garments Hoogerbeets op 19 mei, in Oostzaandam.
  Geboorte van Femna Koerts in Zaandam.
1721
  Doopsel van Jan Freers op 14 april, in Aalten.
  Doopsel van Taams Jacobsz Hoogerbeets op 18 mei.
1722
  Overlijden van Taams Jacobsz Hoogerbeets voor 30 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Neeltje Melchers Hoogerbeets op 25 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Dirk Claasz Ijp op 12 april, in Westzaan.
  Geboorte van Marten Lourens in Weststellingwerf.
  Doopsel van Marten Lourens in Nijeholtpade.
  Doopsel van Tamis Jacobsz Hoogerbeets op 30 juli, in Oostzaandam.
1723
  Doopsel van Taamis Garment Hoogerbeets op 8 april, in Oostzaandam.
1724
  Huwelijk van Anne Hanses en Thijsje Peeters op 14 mei, in Wolvega.
  Doopsel van Trijntje Claasdr Ijp op 2 juli, in Westzaan.
  Doopsel van Dirk Melchertsz Hoogerbeets op 26 november, in Oostzaandam.
1725
  Overlijden van Taamis Garment Hoogerbeets voor 1 augustus, in Oostzaandam.
  Overlijden van Tamis Jacobsz Hoogerbeets voor 13 september.
  Doopsel van Tamis Garmentsz Hoogerbeets op 1 augustus, in Oostzaandam.
  Doopsel van Tamis Jacobsz Hoogerbeets op 5 september, in Oostzaandam.
1726
  Overlijden van Dirk Claasz Ijp voor 1726, in Westzaan.
  Doopsel van Dirk Claesz Ijp op 21 juli, in Westzaan.
  Doopsel van Jan Jacobsz Hoogerbeets op 3 oktober, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maritje Melcherts Hoogerbeets op 3 december, in Oostzaandam.
1730
  Geboorte van Zwaantje Annes op 2 maart, in Wolvega.
  Doopsel van Zwaantje Annes op 12 maart, in Sonnega.
  Geboorte van Gerrit Strietman in Germany.
1731
  Doopsel van Jan Jansz Hoogerbeets op 7 januari, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Gerrit Tijsz Hoogerbeets en Aagje Ijsbrants op 13 mei, in Westzaandam.
  Doopsel van Geertruij Dirkse Schuijleman op 26 augustus, in Amersfoort.
  Doopsel van Ijsbrant Hoogerbeets op 16 september, in Westzaandam.
1732
  Overlijden van Grietje Muusse in april.
  Doopsel van Trijntje Jans Hoogerbeets op 20 april, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Sijmon Cornelisz Maasjannes en Trijntje Cornelis Groenendijk op 15 juni, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jacob Tamesz Hoogerbeets en Gerretje Gerrits Haak in september, in Zaandam.
1733
  Overlijden van Jacob Tamesz Hoogerbeets in april.
  Huwelijk van Arien van Spierenburg en Alegonda van Hoften (van Haaften) op 6 mei, in Heerewaarden.
  Doopsel van Jan Cornelisz de Graaf op 24 mei, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jacob Geurtsz Dam en Trijntje van Hoogstraten op 19 juli, in West Zaandam.
  Huwelijk van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Maartje Cornelis Kluft op 9 augustus, in Oostzaandam.
  Doopsel van Dirk Jansz Hoogerbeets op 1 december, in Oostzaandam.
1734
  Doopsel van Guertje Gerritsdr Hoogerbeets op 19 september, in Westzaandam.
1735
  Doopsel van Antje Heijndriks Hoogerbeets op 2 maart, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jan Jacobs en Mrs. Jan Jacobs.
  Huwelijk van Lourens Jans en Jantje Andries in Weststellingwerf.
  Geboorte van Adelheid Schoonburg in Germany.
  Huwelijk van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets en Maartje Gerrits Kalkovens op 23 oktober, in Oostzaandam.
  Geboorte van Johanna Catrina Engels in rond 1735.
  Geboorte van Johannes Caspar Halbach in rond 1735, in Elberfeld, Rheinland (D).
1736
  Huwelijk van Klaas Pietersz Loos en Neeltje Pieters Hoogerbeets op 15 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Lijsje Jans de Vries op 1 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Claas Hoogerbeets op 9 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Lijsbet Cornelis Kales op 27 november, in Oostzaandam.
1737
  Overlijden van Trijntje Jans Hoogerbeets voor 17 maart, in Oostzaandam.
  Doopsel van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets op 8 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Tijs Gerritsz Hoogerbeets op 24 februari, in Zaandam.
  Doopsel van Trijntje Jans Hoogerbeets op 17 maart, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jan Alberts en Mrs. Jan Alberts.
1738
  Doopsel van Maartje Heijndriks Hoogerbeets op 20 maart, in Oostzaandam.
  Doopsel van Garbrant Claasz Hoogerbeets op 17 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jan Tijsz Hoogerbeets en Meijnsje Claasdr Ijp op 7 september, in Westzaan.
  Doopsel van Rebecca Hendriks Zwerver op 7 december, in Oostzaandam.
1739
  Doopsel van Marchje Jans op 20 januari, in Nijeholtpade.
  Geboorte van Marchje Jans in Nijeholtpade.
  Doopsel van Trijntje Pieters Groenveld op 19 juli, in Westzaandam.
  Doopsel van Guurtje Jansdr Hoogerbeets op 11 oktober, in Westzaan.
  Doopsel van Tamis Jansz Hoogerbeets op 25 december, in Oostzaandam.
1740
  Huwelijk van Jan Cornelisz de Haas en Neeltje Garments Hoogerbeets op 3 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Sijmon Cornelisz Maasjannes en Neeltje Gerrits Snijder op 31 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Teunis Jansz Gijsen op 25 augustus, in Oostzaandam.
  Doopsel van Dirk Heijndriksz Hoogerbeets op 3 november, in Oostzaandam.
1741
  Doopsel van Gerrit Claasz Hoogerbeets op 5 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Jans de Haas op 19 maart, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Markus Pietersz Fons en Neeltje Melchers Hoogerbeets op 14 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Dirk Jansz Hoogerbeets op 2 juli, in Westzaan.
  Doopsel van Simon Gerritsz van de Stadt op 23 juli, in Westzaandam.
  Doopsel van Jan Jacobsz Dam op 12 december, in Oostzaandam.
1742
  Overlijden van Teunis Jansz Gijsen voor 22 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Tamis Jansz Gijsen op 22 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Pieter Jansz Schreur op 18 maart, in Nijeholtpade.
  Geboorte van Pieter Jansz Schreur in Nijeholtpade.
  Doopsel van Maartje Jans Hoogerbeets op 18 november, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maritje Hoogerbeets op 27 november, in Oostzaandam.
1743
  Doopsel van Neeltje Jansdr Hoogerbeets op 12 april, in Westzaan.
  Doopsel van Grietje Jans Gijsen op 23 juni, in Oostzaandam.
  Doopsel van Aaltje Klaas Hoogerbeets op 8 augustus, in Oostzaandam.
1744
  Overlijden van Grietje Jans Gijsen voor 16 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jan Freers en Aaltjen ten Dam op 25 april, in Aalten.
1745
  Overlijden van Tamis Jansz Gijsen voor 19 augustus, in Oostzaandam.
  Overlijden van Trijntje Jans de Haas voor 4 november, in Oostzaandam.
  Overlijden van Lourens Jans in Nijeholtpade.
  Doopsel van Tames Jansz Gijsen op 19 augustus, in Oostzaandam.
  Doopsel van Pieter Marcusz Fons op 14 oktober, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Jans de Haas op 4 november, in Oostzaandam.
  Geboorte van Willem Pietersz Schipper in rond 1745, in Westzaan.
1746
  Doopsel van Trijntje Jans Gijsen op 8 november, in Oostzaandam.
1747
  Overlijden van Tames Jansz Gijsen voor 12 november, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Klaas Hoogerbeets op 22 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Antje Jansdr Hoogerbeets op 9 april, in Westzaan.
  Doopsel van Cornelis Jansz de Haas op 13 april, in Oostzaandam.
  Doopsel van Tames Jansz Gijsen op 12 november, in Oostzaandam.
1748
  Overlijden van Pieter Marcusz Fons voor 1748, in Oostzaandam.
  Doopsel van Pieter Marcusz Fons op 28 maart, in Oostzaandam.
1749
  Overlijden van Trijntje Jans Gijsen voor 23 februari, in Oostzaandam.
  Overlijden van Pieter Marcusz Fons voor 1749, in Oostzaandam.
  Overlijden van Trijntje Jans de Haas voor 16 december, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Jans Gijsen op 23 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Pieter Marcusz Fons op 11 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Cornelis Dirksz Hottentot op 2 juli, in Oostzaan.
  Doopsel van Jan Bedeker Zweers op 9 september, in Hardenberg.
  Doopsel van Joost Klaasz Hoogerbeets op 14 september, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Jans de Haas op 16 december, in Oostzaandam.
1750
  Geboorte van Theodora Wilhelmina Freers op 12 april, in Aalten.
  Huwelijk van Marten Lourens en Zwaantje Annes op 19 april, in Wolvega.
1751
  Overlijden van Neeltje Jansdr Hoogerbeets voor 1751.
  Geboorte van Telle Hambeid in Germany.
  Doopsel van Neeltje Jansdr Hoogerbeets op 15 augustus, in Westzaan.
  Doopsel van Dieuwertje Jans Gijsen op 12 december, in Oostzaandam.
1752
  Doopsel van Melchior Jansz Fons op 23 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Garmet Jansz de Haas op 9 april, in Oostzaandam.
  Doopsel van Risje Jacobs Kool op 20 augustus, in Westzaandam.
  Doopsel van Wompje Hendriks Krijgsman op 2 november, in Oost Zaandam.
1753
  Overlijden van Garmet Jansz de Haas voor 26 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Grietje Samuels Leneveu op 4 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jannetje Jans Gijsen op 25 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Jansdr Hoogerbeets op 29 april, in Westzaan.
  Doopsel van Garmet Jansz de Haas op 26 juli, in Oostzaandam.
  Geboorte van Aeltje Hoogerbeets op 26 december, in Graft.
  Overlijden van Aeltje Hoogerbeets op 26 december, in Graft.
1754
  Doopsel van Evert Marcusz Fons op 25 april, in Oostzaandam.
1755
  Overlijden van Trijntje Jansdr Hoogerbeets voor 1755.
  Doopsel van Dirk Jansz Gijsen op 1 juni, in Oostzaandam.
  Geboorte van Marten Hendriks Houtstra in Nijeholtpade.
  Geboorte van Lammigje Sakes in Maakinga.
  Doopsel van Trijntje Jansdr Hoogerbeets op 19 oktober, in Westzaan.
1756
  Doopsel van Jan Klaasz Hoogerbeets op 22 februari, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jan Cornelisz de Graaf en Trijntje Jans Hoogerbeets op 28 november, in Oostzaandam.
  Doopsel van Cornelis Jansz de Graaf op 12 december, in Oostzaandam.
1757
  Overlijden van Trijntje Jans de Haas voor 2 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Jans de Haas op 2 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jacob Jansz Gijsen op 8 september, in Oostzaandam.
  Doopsel van Stijntje Jans de Graaf op 27 oktober, in Oostzaandam.
1758
  Geboorte van Johannes Hendrik Strietman in Enger, Osnabrück, Germany.
1759
  Overlijden van Cornelis Jansz de Graaf voor 26 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Cornelis Heijndriksz Hoogerbeets en Lijsbet Cornelis Kales op 11 maart, in Oostzaandam.
  Doopsel van Lijsbet Markus Fons op 12 april, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Muijs Jacobsz Hoogerbeets en Geertruij Dirkse Schuijleman op 15 mei, in Amersfoort.
  Doopsel van Cornelis Jansz de Graaf op 26 juli, in Oostzaandam.
1760
  Doopsel van Anne Martens Lourens op 10 februari, in Oldeholtpade.
  Huwelijk van Heijndrik Melchertsz Hoogerbeets en Rebecca Hendriks Zwerver op 11 mei, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Gerrit Tijsz Hoogerbeets en Femna Koerts op 11 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Grietje Hoogerbeets op 23 mei, in Amersfoort.
  Geboorte van Anne Martens Lourens in Wolvega.
  Doopsel van Lijsje Jans de Graaf op 7 september, in Oostzaandam.
  Begrafenis van Gerrit Tijsz Hoogerbeets op 13 oktober, in Oost-Zaandam.
1761
  Overlijden van Cornelis Jansz de Graaf voor 19 december, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maria Heijndriks Hoogerbeets op 4 januari, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Johannes Caspar Halbach en Johanna Catrina Engels op 10 mei, in Oud Diemen.
  Doopsel van Maritje Cornelis Hoogerbeets op 18 juni, in Oostzaandam.
  Overlijden van Melchert Tamesz Hoogerbeets in (Oostzaandam).
  Doopsel van Cornelis Jansz de Graaf op 19 december, in Oostzaandam.
1762
  Overlijden van Melchior Jansz Fons voor 1762, in Oostzaandam.
  Doopsel van Melchert Fons op 16 mei, in Oostzaandam.
1763
  Doopsel van Dirk Hoogerbeets op 9 juni, in Amersfoort.
1764
  Doopsel van Jannetje Jans de Graaf op 19 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maartje Cornelis Hoogerbeets op 19 februari, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Willem Pietersz Schipper en Guurtje Jansdr Hoogerbeets op 15 juni, in Westzaan.
  Huwelijk van Pieter Jansz Schreur en Marchje Jans op 22 juli, in Nijeholtpade.
1765
  Doopsel van Pieter Willemsz Schipper op 24 maart, in Westzaan.
  Huwelijk van Ijsbrant Hoogerbeets en Agatha Holthuysen op 4 mei, in Leiden.
  Geboorte van Aafje Jans.
  Doopsel van Aafje Jans in Wolvega.
  Doopsel van Dirk Hoogerbeets op 8 november, in Amersfoort.
1766
  Huwelijk van Garbrant Claasz Hoogerbeets en Maria Root op 20 april, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jan Jacobsz Dam en Aaltje Klaas Hoogerbeets op 24 augustus, in Oostzaandam.
1767
  Overlijden van Pieter Willemsz Schipper voor 1767, in Westzaan.
  Doopsel van Klaas Garbrantsz Hoogerbeets op 6 februari, in Amsterdam.
  Doopsel van Pieter Willemsz Schipper op 8 maart, in Westzaan.
  Doopsel van Guurtje Willemsdr Schipper op 8 maart, in Westzaan.
  Geboorte van Jochum Douwes Boxma in Tjerkgaast.
  Doopsel van Jacob Jansz Dam op 26 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Gerrit Claasz Hoogerbeets en Trijntje Pieters Groenveld op 17 oktober, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Klaas Jacobsz Kramer en Trijntje Jans Hoogerbeets op 20 december, in Oostzaandam.
1768
  Overlijden van Jacob Jansz Dam voor 13 oktober, in Oostzaandam.
  Doopsel van Agata Cornelia Roos op 17 januari, in Oostzaandam.
  Geboorte van Jacobus Hoogerbeets op 27 mei, in Amersfoort.
  Doopsel van Jacob Klaasz Kramer op 29 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jacob Jansz Dam op 13 oktober, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jan Willemsz Schipper op 27 november, in Westzaan.
1769
  Overlijden van Jan Willemsz Schipper voor 1769, in Westzaan.
  Doopsel van Johanna Maria Gerbrand Hoogerbeets op 2 maart, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Tamis Jansz Hoogerbeets en Lijsje Jans de Vries op 16 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Pieter Gerritsz Hoogerbeets op 15 oktober, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jan Willemsz Schipper op 31 december, in Westzaan.
1770
  Doopsel van Maritje Cornelis Spaans op 6 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Alida Garbrand Hoogerbeets op 26 april, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jan Tamisz Hoogerbeets op 10 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jacobus Hoogerbeets op 27 mei, in Amersfoort.
  Doopsel van Gerardus Hoogerbeets op 17 juni, in Bloemendaal.
1771
  Overlijden van Jan Tamisz Hoogerbeets voor 27 juni, in Oostzaandam.
  Overlijden van Jan Willemsz Schipper voor 1771, in Westzaan.
  Doopsel van Jan Willemsz Schipper op 31 maart, in Westzaan.
  Doopsel van Antje Cornelis Hoogerbeets op 28 april, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Jans Dam op 23 juni, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jan Tamisz Hoogerbeets op 27 juni, in Oostzaandam.
  Geboorte van Hiltje Ijsbrands in Tjerkgaast.
1772
  Geboorte van Sijtje Hoogerbeets op 2 april, in Bloemendaal.
  Geboorte van Guurtje Klaas Kramer op 3 april, in Oostzaandam.
  Doopsel van Guurtje Kramer op 3 april, in Oostzaandam.
  Doopsel van Sijtje Hoogerbeets op 5 april, in Bloemendaal.
  Doopsel van Guurtje Klaas Kramer op 5 april, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Cornelis Dirksz Hottentot en Grietje Sijmons Prins op 24 mei, in Oostzaan.
1773
  Overlijden van Guurtje Willemsdr Schipper voor 1773.
  Geboorte van Guurtje Willemsdr Schipper op 2 maart, in Westzaan.
  Doopsel van Guurtje Willemsdr Schipper op 7 maart, in Westzaan.
  Geboorte van Johanna Leescher in Schuttorf, Germany.
  Geboorte van Anna Margaretha Verdries op 4 juli, in Leeuwarden.
  Geboorte van Maritje Jans Dam op 9 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Anna Margaretha Verdries op 11 juli.
  Doopsel van Maritje Jans Dam op 11 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Simon Gerritsz van de Stadt en Trijntje Klaas Hoogerbeets op 21 november, in Oostzaandam.
  Geboorte van Adrianus Hoogerbeets op 25 december, in Bloemendaal.
  Doopsel van Adrianus Hoogerbeets op 25 december, in Bloemendaal.
  Geboorte van Anna Catharina Pieterse(N) in rond 1773, in Middelburg.
1774
  Doopsel van Jan Klaasz Kramer op 8 juni, in Oostzaandam.
  Doopsel van Jan Kramer op 8 juni, in Oostzaandam.
  Geboorte van Meijnsje Willemsdr Schipper op 18 juli, in Westzaan.
  Doopsel van Meijnsje Willemsdr Schipper op 24 juli, in Westzaan.
  Geboorte van Jan Pieters Schreur op 3 december, in Idzard.
  Geboorte van Jacobus Montenberg in rond 1774.
1775
  Overlijden van Maritje Jans Dam voor 7 januari, in Oostzaandam.
  Geboorte van Maritje Jans Dam op 7 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maritje Jans Dam op 8 januari, in Oostzaandam.
1776
  Geboorte van Guurtje Willemsdr Schipper op 23 maart, in Westzaan.
  Doopsel van Guurtje Willemsdr Schipper op 24 maart, in Westzaan.
  Huwelijk van Joost Klaasz Hoogerbeets en Wompje Hendriks Krijgsman op 9 juni.
1777
  Overlijden van Pieter Willemsz Schipper voor 1777, in Westzaan.
  Overlijden van Trijntje Jans Dam voor 6 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijksaankondiging van Jan Bedeker Zweers en Theodora Wilhelmina Freers op 9 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Dirk Hoogerbeets op 25 mei, in Oostzaandam.
  Geboorte van Grietje Hoogerbeets op 25 mei, in Oostzaandam.
  Geboorte van Klaas Joostsz Hoogerbeets op 28 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Grietje Hoogerbeets op 29 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Dirk Hoogerbeets op 29 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Klaas Joostsz Hoogerbeets op 1 juni, in Oostzaandam.
  Geboorte van Pieter Willemsz Schipper op 9 juni, in Westzaan.
  Doopsel van Pieter Willemsz Schipper op 15 juni, in Westzaan.
  Overlijden van Marchje Jans.
  Geboorte van Trijntje Jans Dam op 6 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Trijntje Jans Dam op 13 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Marten Hendriks Houtstra en Lammigje Sakes op 7 september, in Oldeholtpade.
  Doopsel van Dirk Dirksz Klut op 19 oktober, in Oostzaan.
1778
  Begrafenis van Simon Gerritsz van de Stadt op 13 juni.
  Geboorte van Jantje Martens Houtstra op 28 juni, in Oldeholtpade.
  Doopsel van Jantje Martens Houtstra op 12 juli, in Nijeholtpade.
  Huwelijk van Pieter Marcusz Fons en Grietje Samuels Leneveu op 4 oktober, in Oostzaandam.
  Geboorte van Alida Maria Halbach op 5 december, in Amsterdam.
1779
  Overlijden van Jan Willemsz Schipper voor 1779, in Westzaan.
  Overlijden van Guurtje Willemsdr Schipper voor 1779, in Westzaan.
  Geboorte van Maartje Joosts Hoogerbeets op 14 mei, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maartje Joosts Hoogerbeets op 16 mei, in Oostzaandam.
  Geboorte van Jan Willemsz Schipper op 8 juli, in Westzaan.
  Doopsel van Jan Willemsz Schipper op 11 juli, in Westzaan.
  Geboorte van Klaas Jansz Dam op 19 augustus, in Oostzaandam.
  Doopsel van Klaas Jansz Dam op 22 augustus, in Oostzaandam.
1781
  Geboorte van Maritje Joosts Hoogerbeets op 5 juni, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maritje Joosts Hoogerbeets op 10 juni, in Oostzaandam.
  Geboorte van Maartje Paulus Evelijns in rond 1781.
1782
  Begrafenis van Jan Teunisz Gijsen op 30 maart, in Zaandam.
  Geboorte van Henderik Joostsz Hoogerbeets op 5 oktober, in Oostzaandam.
  Doopsel van Henderik Joostsz Hoogerbeets op 6 oktober, in Oostzaandam.
1783
  Overlijden van Garbrant Claasz Hoogerbeets in Oostzaandam.
  Huwelijk van Jan Klaasz Hoogerbeets en Trijntje Jans Keijzer op 21 september, in Oostzaandam.
  Geboorte van Floris van Koetsveld in rond 1783, in Tiel.
1784
  Overlijden van Klaas Jansz Dam voor 29 augustus, in Oostzaandam.
  Geboorte van Gerrit Zweers op 3 februari, in Amsterdam.
  Geboorte van Roelof van Spierenburg in Tiel.
  Geboorte van Maartje Joosts Hoogerbeets op 22 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maartje Joosts Hoogerbeets op 25 juli, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Cornelis Cornelisz Luijts en Maartje Cornelis Hoogerbeets op 22 augustus, in Oostzaandam.
  Geboorte van Klaas Jansz Dam op 29 augustus, in Oostzaandam.
  Doopsel van Klaas Jansz Dam op 29 augustus, in Oostzaandam.
  Begrafenis van Tamis Jansz Hoogerbeets op 20 oktober, in Oostzaandam.
1786
  Geboorte van Garbrand Joostsz Hoogerbeets op 14 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Garbrand Joostsz Hoogerbeets op 16 februari, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Anne Martens Lourens en Aafje Jans op 21 mei, in Wolvega.
  Geboorte van Maartje Sikkes Fennema op 6 oktober, in Oostzaandam.
  Huwelijk van Melchert Fons en Jantje Henderiks Land op 15 oktober, in Oostzaandam.
1787
  Overlijden van Jan Bedeker Zweers voor 1787, in Amsterdam.
  Geboorte van Jacob van Spierenburg op 22 februari, in Tiel.
  Begrafenis van Pieter Hoogerbeets op 11 juli, in Haarlem.
1788
  Geboorte van Trijntje Cornelisdr Hottentot op 27 augustus, in Oostzaan.
  Doopsel van Trijntje Cornelisdr Hottentot op 31 augustus, in Oostzaan.
1789
  Huwelijk van Joost Klaasz Hoogerbeets en Stijntje Willems Boertjes op 26 juli, in Oostzaandam.
1790
  Geboorte van Maritje Melcherts Fons op 20 januari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maritje Melcherts Fons op 24 januari, in Oostzaandam.
  Geboorte van Willem van Spierenburg op 29 april, in Tiel.
  Huwelijk van Jan Klaasz Hoogerbeets en Agata Cornelia Roos op 17 oktober, in Oostzaandam.
1791
  Doopsel van Maartje Jans Hoogerbeets op 21 augustus, in Zaandam.
1792
  Geboorte van Geertruida Cordes op 25 april, in Axel.
  Overlijden van Aaltjen ten Dam op 13 mei, in Aalten.
  Geboorte van Auke Folkjert Zeijlemaker in Kolhorn.
  Doopsel van Jacob Ablij op 8 juli, in Leeuwarden.
  Geboorte van Neltje Melcherts Fons op 9 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Neltje Melcherts Fons op 12 juli, in Oostzaandam.
  Geboorte van Adriana Hendrika van Stuivenberg op 9 november, in Buren.
1793
  Doopsel van Gijsbert Hendrik van Beem op 18 februari, in Ochten.
  Doopsel van Grietje Jochums Boxma op 8 april, in Tjerkgaast.
  Geboorte van Grietje Jochums Boxma.
  Huwelijk van Dirk Hoogerbeets en Adriana Stoffeline Nieuwenhuizen op 8 december, in Haarlem.
  Geboorte van Cornelis Jansz Hoogerbeets op 14 december, in Oostzaandam.
  Doopsel van Cornelis Jansz Hoogerbeets op 15 december, in Oostzaandam.
1794
  Geboorte van Henderik Melchertsz Fons op 14 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Henderik Melchertsz Fons op 16 februari, in Oostzaandam.
  Doopsel van Geertrui Hoogerbeets op 2 maart, in Haarlem.
  Huwelijk van Jacobus Hoogerbeets en Anna Margaretha Verdries op 5 oktober, in Leeuwarden.
1795
  Geboorte van Neeltje Bakker in Zaandam.
1796
  Doopsel van Ijtjen Berends Zwolsman op 25 maart, in Leeuwarden.
  Doopsel van Johannes Ablij op 15 juni, in Leeuwarden.
  Geboorte van Ijtjen Berends Zwolsman in Leeuwarden.
  Geboorte van Marijke Norbruijs in Leeuwarden.
  Geboorte van Klaas Jansz Hoogerbeets op 30 september, in Oostzaandam.
1797
  Geboorte van Teunis van Spierenburg in Tiel.
  Geboorte van Jeltje Jacobs Hoogerbeets op 16 augustus, in Leeuwarden.
  Geboorte van Marten Annes Lourens op 12 november, in Wolvega.
  Doopsel van Marten Annes Lourens op 19 november, in Wolvega.
  Geboorte van Adrianus Springer in rond 1797, in Avezaath.
1798
  Doopsel van Maria Ablij op 12 oktober, in Leeuwarden.
  Geboorte van Aletta Budinga op 24 december, in Leeuwarden.
  Geboorte van Hobbe Nannes Streekstra op 29 december, in Aalsum op de Streek.
1799
  Overlijden van Klaas Jansz Hoogerbeets voor 26 november.
  Geboorte van Jacobus Muis Hoogerbeets op 15 februari, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Joost Klaasz Hoogerbeets en Maritje Cornelis Spaans op 8 maart, in Oostzaandam.
  Geboorte van Klaas Jansz Hoogerbeets op 26 november, in Oostzaandam.
  Geboorte van Willem Hendrik Montenberg in rond 1799.
  Geboorte van Wijpkje Wouters in rond 1799.
1800
  Geboorte van Wilhelmina Steffering.
  Geboorte van Cornelis Hoogerbeets op 27 juli.
  Doopsel van Cornelis Hoogerbeets op 31 juli, in Oost Zaandam.
  Doopsel van Josina Ablij op 26 november, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Pieter Willemsz Schipper en Maartje Paulus Evelijns in rond 1800, in Westzaan.
  Geboorte van Maria de Wit in rond 1800, in Erichem.
  Geboorte van Hotze Ynses Jonker in rond 1800.
1801
  Geboorte van Willem Hoogerbeets in Diemen.
  Huwelijk van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Alieda Huijberts Pos op 16 juli, in Zaandam.
  Huwelijk van Dirk Hoogerbeets en Johanna van Leeuwen op 25 oktober, in Haarlem.
  Geboorte van Anna de Wit in rond 1801, in Erichem.
1802
  Huwelijk van Gerrit Willemse en Grietje Hoogerbeets op 8 januari, in Amsterdam.
  Huwelijk van Jan Pieters Schreur en Jantje Martens Houtstra op 23 mei, in Nijeholtpade.
  Overlijden van Neeltje Jacobs Hoogerbeets op 25 mei, in Oostzaandam.
  Geboorte van Jacobus Hoogerbeets op 22 augustus, in Haarlem.
  Doopsel van Jacobus Hoogerbeets op 25 augustus, in Haarlem.
1803
  Doopsel van Albert de Wit op 10 februari, in Erichem (Buren).
  Overlijden van Jan Freers op 16 juli, in Aalten.
  Geboorte van Geertruij Hoogerbeets op 8 augustus, in Haarlem.
  Doopsel van Geertruij Hoogerbeets op 14 augustus, in Haarlem.
  Huwelijk van Gerrit Zweers en Alida Maria Halbach op 4 september, in Amsterdam.
1804
  Geboorte van Catharina (Trijntje) Sas op 26 januari, in Buren, Gel.
  Geboorte van Dooratea Willemina Halbach op 27 januari, in Amsterdam.
  Geboorte van Johanna Dorias in Middelburg.
  Geboorte van Maartje Hoogerbeets op 18 juli, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maartje Hoogerbeets op 5 augustus, in Oostzaandam.
  Geboorte van Wompje Hoogerbeets op 8 september, in Oostzaandam.
  Doopsel van Wompje Hoogerbeets op 23 september, in Oostzaandam.
  Doopsel van Maria Antonia Treurniet op 17 oktober, in Hoorn.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 6 november, in Haarlem.
  Doopsel van Johannes Hoogerbeets op 11 november, in Haarlem.
  Geboorte van Arres van Valburg in rond 1804, in Avezaath.
1805
  Geboorte van Catharina Boot op 3 januari, in Midsland.
  Geboorte van Lodewijk Hoogerbeets op 23 november, in Haarlem.
1806
  Geboorte van Johannes Schaefer op 16 maart, in Amsterdam.
  Doopsel van Johannes Schaefer op 4 april, in Amsterdam.
  Geboorte van Jacobus Hoogerbeets op 19 oktober, in Haarlem.
1807
  Geboorte van Johannes Engelbertus Zweers op 31 oktober, in Amsterdam.
  Geboorte van Huybert Hoogerbeets op 24 november, in Oost Zaandam.
  Geboorte van Maaike de Wit in rond 1807, in Erichem.
1808
  Doopsel van Huybert Hoogerbeets op 7 januari.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets.
  Begrafenis van Zwaantje Annes op 3 november, in Oldeholtpade.
1809
  Geboorte van Maartje Hoogerbeets.
  Geboorte van Aaldert van Welij op 26 september, in Weurt.
  Overlijden van Johanna Catrina Engels op 4 november, in Amsterdam.
1810
  Geboorte van Gerrit Willem Zweers op 23 februari, in Amsterdam.
  Geboorte van Hendrik Scheewe op 5 april, in Amsterdam.
  Begrafenis van Marten Lourens op 17 oktober, in Wolvega.
1811
  Geboorte van Francina Christina Stephana Strietman op 21 april, in Baarn.
  Geboorte van Lena Hoogerbeets in rond 1811, in Tiel.
  Geboorte van Cornelis van Hensbergen in rond 1811, in Zoelen.
  Geboorte van Maria van Oort in rond 1811, in Erichem.
  Geboorte van Coenraad Hoogerbeets in rond 1811, in Leeuwarden.
  Overlijden van Pieter Marcusz Fons na 1811.
1812
  Overlijden van Alieda Huijberts Pos op 19 mei, in Zaandam.
  Geboorte van Petrus Zweers op 28 november, in Amsterdam.
  Geboorte van Rijkje van Koetsveld in rond 1812, in Zoelen.
1813
  Huwelijk van Klaas Joostsz Hoogerbeets en Trijntje Cornelisdr Hottentot op 28 maart, in Zaandam.
  Geboorte van Ferdinand Hoogerbeets op 29 mei, in Leeuwarden.
  Overlijden van Jannetje Jans Gijsen op 18 juni, in Zaandam.
1814
  Overlijden van Gerrit Zweers op 2 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Christina Jansen in Amsterdam.
  Geboorte van Liskje Annes de Vries op 12 oktober, in Leeuwarden.
1815
  Overlijden van Cornelis Jansz Hoogerbeets op 25 januari, in Zaandam.
  Huwelijk van Pieter Marcusz Fons en Risje Jacobs Kool op 25 juni, in Zaandam.
  Geboorte van Jannigje van Koetsveld in rond 1815, in Zoelen.
  Geboorte van Nicolaas Arie de Koningh in rond 1815, in Monster.
1816
  Overlijden van Maartje Cornelis Hoogerbeets op 9 juni, in Zaandam.
  Geboorte van Dirk van Gessel op 20 september, in Drumpt.
  Overlijden van Wompje Hoogerbeets op 1 december, in Zaandam.
1817
  Geboorte van Geertrui Hoogerbeets op 12 april, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Willem van Spierenburg en Geertruida Cordes op 7 juni, in Tiel.
  Overlijden van Jantje Martens Houtstra op 14 juli, in Oldeholtpade.
  Overlijden van Lena Hoogerbeets op 21 oktober, in Tiel.
1818
  Geboorte van Aaltje Jans Zandburg in Beets.
  Huwelijk van Jan Pieters Schreur en Ijtjen Berends Zwolsman op 7 oktober, in Weststellingwerf.
  Geboorte van Adriana van Koetsveld in rond 1818, in Zoelen.
1819
  Geboorte van Cornelia Agatha Vink op 15 februari.
  Geboorte van Willemke Arjaans op 18 oktober.
1820
  Overlijden van Huybert Hoogerbeets op 19 januari, in Zaandam.
  Geboorte van Pietje Feenstra op 14 juni.
  Huwelijk van Jacobus Muis Hoogerbeets en Marijke Norbruijs op 10 december, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jacobus Hoogerbeets op 16 december, in Leeuwarden.
1821
  Overlijden van Johannes Caspar Halbach op 11 maart, in Amsterdam.
  Overlijden van Jacob van Spierenburg op 14 april, in Tiel.
  Huwelijk van Hobbe Nannes Streekstra en Aletta Budinga op 13 mei.
  Overlijden van Lodewijk Hoogerbeets in rond 1821, in Leeuwarden.
1822
  Overlijden van Dirk Hoogerbeets voor 12 september.
  Geboorte van Nanne Hobbes Streekstra op 16 juli, in Dokkum.
  Geboorte van Jacob Feenstra op 31 juli.
  Overlijden van Johanna van Leeuwen op 12 september, in Tiel.
  Geboorte van Marinus van Dokkum in rond 1822, in Buren.
1823
  Huwelijk van Marten Annes Lourens en Grietje Jochums Boxma op 11 mei, in Ooststellingwerf.
  Huwelijk van Auke Folkjert Zeijlemaker en Maartje Jans Hoogerbeets op 22 juni, in Zaandam.
  Huwelijk van Willem Hoogerbeets en Wilhelmina Steffering op 28 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 4 oktober, in Leeuwarden.
  Geboorte van Grietje Hoogerbeets op 16 december, in Leeuwarden.
1824
  Huwelijk van Hotze Ynses Jonker en Josina Ablij op 29 mei, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Ynze Jonker op 10 september, in Leeuwarderadeel.
1825
  Overlijden van Theodora Wilhelmina Freers op 22 maart, in Amsterdam.
  Geboorte van Geertruida van Spierenburg op 8 april, in Tiel.
  Geboorte van Anna Jans Schreur op 8 oktober, in Oldeholtpade.
  Geboorte van Dirk Johannes Hoogerbeets op 20 november, in Tiel.
1826
  Geboorte van Grietje Jonker op 5 januari, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Johannes Martens Lourens op 24 maart, in Wolvega.
  Geboorte van Dina Hoogerbeets op 1 april, in Leeuwarden.
  Geboorte van Lodewijk Hoogerbeets op 3 juni, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Floris van Koetsveld en Anna de Wit op 16 juni, in Tiel.
  Huwelijk van Willem Hendrik Montenberg en Johanna Dorias op 14 september, in Middelburg.
  Overlijden van Pieter Jansz Schreur op 20 september, in Nijeholtpade.
  Overlijden van Aafje Jans op 9 oktober, in Oldeholtpade.
  Geboorte van Gerben Hoogerbeets op 16 oktober, in Leeuwarden.
  Overlijden van Dina Hoogerbeets op 19 oktober, in Leeuwarden.
1827
  Geboorte van Dirkje van Koetsveld op 20 februari, in Zoelen.
  Overlijden van Anna Margaretha Verdries op 13 juni, in Leeuwarden.
  Geboorte van Elisabeth Jonker op 26 augustus, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Dina Hoogerbeets op 22 oktober, in Leeuwarden.
  Geboorte van Adrianus van Offerden op 29 december, in Tiel.
1828
  Geboorte van Pieter Gerardus Hoogerbeets op 10 maart, in Tiel.
  Huwelijk van Cornelis Hoogerbeets en Neeltje Bakker op 25 mei, in Zaandam.
  Geboorte van Jan van der Wal in Wirdum.
  Geboorte van Maria van Koetsveld op 9 september, in Zoelen.
1829
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 12 januari.
  Overlijden van Johannes Hendrik Strietman op 13 januari, in Baarn, Utrecht, The Netherlands.
  Geboorte van Jacoba Johanna van Spierenburg op 5 maart, in Tiel.
  Geboorte van Elisabeth Jonker op 1 mei, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Willem Hendrik Montenberg op 29 oktober, in Middelburg.
1830
  Overlijden van Joannes Antoni Treurniet voor 1830.
  Overlijden van Lodewijk Schaefer voor 1830.
  Overlijden van Marten Annes Lourens op 19 januari, in Oldeholtpade.
  Huwelijk van Johannes Schaefer en Maria Antonia Treurniet op 3 maart, in Amsterdam.
  Geboorte van Goosen Reijnders op 4 april, in Tiel.
  Huwelijk van Arres van Valburg en Maaike de Wit op 16 april, in Zoelen.
  Geboorte van Grietje Hoogerbeets in Zaandam.
  Geboorte van Pietje Hoogerbeets op 15 augustus, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jacobje de Swart op 7 oktober, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jenneke van Koetsveld op 9 december, in Zoelen.
1831
  Overlijden van Willem Hendrik Montenberg op 19 april, in Vlissingen.
  Geboorte van Jetske Jonker op 24 april, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Romke Feenstra op 12 oktober, in Leeuwarden.
  Geboorte van Arjaan Hoogerbeets op 19 november.
1832
  Geboorte van Gerrit Muijs in Koog aan de Zaan.
  Overlijden van Trijntje Cornelisdr Hottentot op 9 november, in Zaandam.
1833
  Geboorte van Jacoba Hoogerbeets op 16 maart, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Albert de Wit en Maria van Oort op 7 juni, in Buren.
  Overlijden van Arjaan Hoogerbeets op 28 augustus, in Leeuwarden.
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 13 september, in Leeuwarden.
  Overlijden van Jetske Jonker op 27 december, in Leeuwarderadeel.
1834
  Geboorte van Fimke Hoogerbeets op 2 april, in Leeuwarden.
  Overlijden van Pietje Hoogerbeets op 27 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Dirkje Adriana van Beem in Buren.
  Geboorte van Jacob Hoogerbeets op 16 oktober, in Tiel.
  Overlijden van Klaas Joostsz Hoogerbeets op 25 november, in Zaandam.
1835
  Geboorte van Jan Antonie Schaefer op 4 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Jetske Jonker op 9 augustus, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Jan Hoogerbeets op 31 augustus, in Leeuwarden.
  Geboorte van Aleida Andernach op 4 oktober, in Tiel.
  Overlijden van Fimke Hoogerbeets op 11 december, in Leeuwarden.
1836
  Overlijden van Jan Klaasz Hoogerbeets op 31 januari, in Zaandam.
  Geboorte van Johanna Brugman op 12 februari, in Schoterland (Fr.).
  Overlijden van Anna Catharina Pieterse(N) op 20 februari, in Vlissingen.
  Huwelijk van Gerrit Willem Zweers en Catharina Boot op 4 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Johanna Wilhelmina Zweers op 17 juni, in Amsterdam.
  Overlijden van Geertrui Hoogerbeets op 21 juli, in Leeuwarden.
  Geboorte van Arjaan Hoogerbeets op 17 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 17 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jacobje Jonker op 7 november, in Leeuwarderadeel.
1837
  Overlijden van Anne Martens Lourens op 17 januari, in Oldeholtpade.
  Geboorte van Willem Frederik Treurniet op 15 februari, in Amsterdam.
  Geboorte van Johanna van Hattem op 16 februari, in Tiel.
  Geboorte van Christina Scheewe op 9 april, in Amsterdam.
  Huwelijk van Willem Gijsbert Hoendervoogt en Geertruij Hoogerbeets op 9 augustus, in Amsterdam.
  Huwelijk van Cornelis van Hensbergen en Rijkje van Koetsveld op 7 september, in Zoelen.
1838
  Overlijden van Maartje Hoogerbeets op 15 februari, in Zaandam.
  Geboorte van Alida Maria Zweers op 30 maart, in Amsterdam.
  Geboorte van Coenraad Hoogerbeets op 2 april, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johanna van Zetten op 19 april, in Rijswijk.
  Geboorte van Willem van der Vlerk op 27 april, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 16 september, in Tiel.
  Geboorte van Tiele Jonker op 24 september, in Leeuwarderadeel.
1839
  Huwelijk van Jacobus Hoogerbeets en Francina Christina Stephana Strietman op 31 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Johanna Elisabeth Geertruida Hoogerbeets op 5 augustus, in Amsterdam.
  Overlijden van Jacobus Hoogerbeets op 8 december, in Leeuwarden.
1840
  Geboorte van Catarinna Zweers op 21 april, in Amsterdam.
  Huwelijk van Nicolaas Arie de Koningh en Jannigje van Koetsveld op 29 april, in Zoelen.
  Geboorte van Bauke Poot op 17 mei, in Leeuwarden.
  Overlijden van Johanna Leescher in The Netherlands.
  Geboorte van Jacob Hendrik van Koetsveld in rond 1840.
1841
  Huwelijk van Aaldert van Welij en Cornelia Agatha Vink op 29 januari, in Dodewaard.
  Geboorte van Pietje Hoogerbeets op 15 februari, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Johannes Engelbertus Zweers en Johanna Witzand op 5 mei, in Amsterdam.
  Overlijden van Jacobus Montenberg op 17 juni, in Vlissingen.
  Geboorte van Jacoba Francina Hoogerbeets op 22 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Ynskje Jonker op 25 juli, in Leeuwarderadeel.
1842
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 3 maart, in Leeuwarden.
  Overlijden van Johanna Wilhelmina Zweers op 9 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Dorothea Wilhelmina Zweers op 6 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Leendert Hoogerbeets op 11 juli, in Tiel.
  Overlijden van Jan Hoogerbeets op 10 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Maria Gerdina de Wit in rond 1842, in Erichem.
1843
  Overlijden van Lodewijk Hoogerbeets op 26 maart, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jan van Valburg in rond 1843, in Zoelen.
1844
  Geboorte van Gerrit Willem Zweers op 4 oktober, in Amsterdam.
1845
  Overlijden van Alida Maria Halbach op 9 februari, in Amsterdam.
  Huwelijk van Nanne Hobbes Streekstra en Grietje Hoogerbeets op 18 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Gijsbertus van Westering op 20 augustus, in Tiel.
  Huwelijk van Johannes Huizinga en Liskje Annes de Vries op 13 november, in Leeuwarden.
1846
  Geboorte van Johanna Hendrika Hoogerbeets op 31 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Aaltje Huizinga op 20 augustus, in Leeuwarden.
1847
  Geboorte van Johannes Age Zweers op 11 maart, in Amsterdam.
  Huwelijk van Hendrik Hoogerbeets en Willemke Arjaans op 16 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Mechtald Menso van Welij op 29 november, in Dodewaard.
1848
  Overlijden van Gerben Hoogerbeets op 1 januari, in Oegstgeest.
  Huwelijk van Marinus van Dokkum en Adriana van Koetsveld op 4 mei, in Buren.
  Geboorte van Jacob Hoogerbeets op 25 juni, in Leeuwarden.
  Geboorte van Hobbe Streekstra in Leeuwarden.
  Geboorte van Anna Huizinga op 11 oktober, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johanna Margaretha Hoogerbeets op 26 december, in Tiel.
1849
  Huwelijk van Johannes Martens Lourens en Anna Jans Schreur op 5 januari, in Weststellingwerf.
  Geboorte van Willem Streekstra op 17 oktober, in Leeuwarden.
  Geboorte van Willem Gijsbert Hoogerbeets op 12 november, in Amsterdam.
1850
  Geboorte van Gerrit Christiaan Zweers op 29 maart, in Amsterdam.
  Geboorte van Maria van Tilburg op 21 april, in Leeuwarden.
  Overlijden van Gerrit Christiaan Zweers.
  Geboorte van Dirk Hoogerbeets op 28 augustus, in Leeuwarden.
  Overlijden van Dirk Hoogerbeets op 7 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Pieter Huizinga op 24 december, in Leeuwarden.
1851
  Huwelijk van Dirk Johannes Hoogerbeets en Geertruida van Spierenburg op 19 april.
  Geboorte van Jan Johannes Lourens op 1 november, in Ter Idzard.
1852
  Geboorte van Dirk Hoogerbeets op 20 februari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johannes Hendrikus Hoogerbeets op 7 juli, in Tiel.
1853
  Geboorte van Immigje Weemstra op 26 februari, in Nijeholtpade.
  Geboorte van Gosuinus Mattheus de Jong op 2 september, in Tiel.
1854
  Overlijden van Jan Pieters Schreur op 20 maart, in Oldeholtpade.
  Geboorte van Wilhelmina Geertruida Hoogerbeets op 18 april, in Tiel.
  Huwelijk van Goosen Reijnders en Maria van Koetsveld op 6 mei, in Tiel.
  Huwelijk van Jacobus Hoogerbeets en Aaltje Jans Zandburg op 11 mei, in Idaarderadeel.
  Geboorte van Koenraad Streekstra op 2 augustus, in Leeuwarden.
  Geboorte van Maria Hoogerbeets op 30 november, in Warga, Idaarderadeel.
1855
  Overlijden van Johanna Dorias op 19 februari, in Middelburg.
1856
  Geboorte van Nn Huizinga op 11 februari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Nn Huizinga op 11 februari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Arjaan Hoogerbeets op 2 maart, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Pieter Gerardus Hoogerbeets en Dirkje van Koetsveld op 10 mei, in Tiel.
  Overlijden van Adriana Hendrika van Stuivenberg op 4 oktober, in Buren.
  Overlijden van Christina Jansen op 16 oktober, in Amsterdam.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 20 oktober, in Tiel.
  Huwelijk van Jan Jeips Bosma en Dina Hoogerbeets op 30 november, in Leeuwarden.
1857
  Geboorte van Anne Hoogerbeets op 1 mei, in Idaarderadeel.
  Geboorte van Dirk Johannes Hoogerbeets op 4 mei, in Tiel.
  Geboorte van Anne Huizinga op 7 september, in Leeuwarden.
  Overlijden van Liskje Annes de Vries op 12 september, in Leeuwarden.
  Overlijden van Maartje Jans Hoogerbeets op 18 december, in Zaandam.
  Geboorte van Petrus Jacobus de Bruijn in rond 1857, in Amsterdam.
1858
  Overlijden van Willem Hoogerbeets op 24 februari, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Johannes Hoogerbeets en Dirkje Adriana van Beem op 28 oktober, in Buren.
  Geboorte van Anna Hoogerbeets op 17 december, in Tiel.
1859
  Geboorte van Trijntje Hoogerbeets op 23 januari, in Buren, Gel.
  Geboorte van Jan van Doesburg op 17 februari, in Tiel.
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 3 maart, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jantje Hoogerbeets op 25 juni, in Idaarderadeel.
  Geboorte van Japikje Hoogerbeets op 25 juni, in Idaarderadeel.
  Geboorte van Catharina Johanna Hoogerbeets op 14 augustus, in Tiel.
  Geboorte van Pieter Gerardus Jacobus Hoogerbeets op 20 oktober, in Tiel.
1860
  Geboorte van Sijke Bosma op 24 april, in Workum.
  Geboorte van Pieter Gerardus Hoogerbeets op 9 mei, in Tiel.
  Huwelijk van Adrianus van Offerden en Jenneke van Koetsveld op 9 juni, in Tiel.
  Geboorte van Clasinus Fredricus Struijs op 28 augustus, in 's Gravenhage.
  Huwelijk van Jan van der Helm en Jacoba Hoogerbeets op 18 november, in Leeuwarden.
1861
  Geboorte van Johan David Ham in Hilversum.
  Geboorte van Elisabeth Jielof op 10 augustus, in Leeuwarden.
1862
  Huwelijk van Ferdinand Hoogerbeets en Sjoukje Rosenberg op 24 februari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Adriana Hendrika Hoogerbeets op 24 april, in Buren.
  Huwelijk van Jan Antonie Schaefer en Christina Scheewe op 30 april, in Amsterdam.
  Geboorte van Florus Hoogerbeets op 4 oktober, in Tiel.
  Geboorte van Gerritje Cornelia Hoogerbeets op 16 oktober, in Tiel.
1863
  Geboorte van Pieter Martinus de Groot in Utrecht.
  Geboorte van Johanna Hoogerbeets op 11 september, in Buren, Gel.
  Geboorte van Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets op 16 september, in Tiel.
  Geboorte van Jan van der Helm op 15 oktober, in Leeuwarden.
  Overlijden van Gijsbert Hendrik van Beem op 26 oktober, in Buren.
  Geboorte van Johannes Mattheus Ophof in rond 1863, in Rotterdam.
1864
  Overlijden van Willem van Spierenburg op 23 april, in Tiel.
  Geboorte van Dieuwke van der Maen op 6 mei.
  Huwelijk van Coenraad Hoogerbeets en Jetske Jonker op 15 mei, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Gerrit Muijs en Grietje Hoogerbeets op 19 juni, in Zaandam.
  Geboorte van Catharina Hoogerbeets op 6 augustus, in Tiel.
  Geboorte van Gijsberta Hendrika Hoogerbeets op 28 oktober, in Buren, Gel.
  Geboorte van Adrianus Cornelis van Zetten in rond 1864, in Zoelen.
1865
  Huwelijk van Willem van der Vlerk en Pietje Hoogerbeets op 28 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Nn Bosma op 3 juni, in Leeuwarderadeel.
  Overlijden van Nn Bosma op 3 juni, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Willem Hoogerbeets op 26 juli, in Leeuwarden.
  Overlijden van Coenraad Hoogerbeets op 5 oktober.
  Geboorte van Gijsbert van Tussenbroek in rond 1865, in Ophemert.
1866
  Geboorte van Maria Christina Schaefer op 19 januari, in Amsterdam.
  Overlijden van Geertruida van Spierenburg op 28 januari, in Tiel.
  Geboorte van Johannes van der Vlerk op 18 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Maria Hoogerbeets in 's Gravenhage.
  Geboorte van Jenneke Hoogerbeets op 27 september, in Tiel.
  Huwelijk van Dirk Johannes Hoogerbeets en Johanna van Zetten op 3 november.
  Geboorte van Hotse Hoogerbeets op 14 november, in Leeuwarden.
1867
  Overlijden van Catharina (Trijntje) Sas op 25 februari, in Tiel.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 18 maart, in Buren, Gel.
  Geboorte van Jacob Johannes Hoogerbeets op 26 maart, in Tiel.
  Geboorte van Willem van der Vlerk op 10 juni, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Leendert Hoogerbeets en Johanna van Hattem op 10 augustus, in Tiel.
  Geboorte van Nicolaas Hoogerbeets op 21 november, in Tiel.
  Geboorte van Johanna Hendrika Hoogerbeets op 13 december, in Tiel.
1868
  Overlijden van Dirk Johannes Hoogerbeets op 4 juni, in Tiel.
  Huwelijk van Gijsbertus van Westering en Johanna Margaretha Hoogerbeets op 13 juni, in Tiel.
  Geboorte van Johan Godfried Krüger.
  Overlijden van Roelof van Spierenburg op 5 juli, in Tiel.
  Overlijden van Jeltje Jacobs Hoogerbeets op 2 september, in Leeuwarden.
  Overlijden van Cornelis Hoogerbeets op 5 oktober, in Zaandam.
  Overlijden van Grietje Jochums Boxma op 23 december, in Oldeholtpade.
1869
  Geboorte van Elisabeth Montenberg op 5 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jan Dirk Hoogerbeets op 30 juni, in Tiel.
  Geboorte van Wilhelmina Adriana Hoogerbeets op 4 augustus, in Tiel.
  Huwelijk van Dirk van Gessel en Maria van Koetsveld op 13 augustus, in Tiel.
  Huwelijk van Johannes Hoogerbeets en Aleida Andernach op 14 augustus, in Tiel.
  Huwelijk van Gerrit Willem Zweers en Johanna Hendrika Hoogerbeets op 2 september, in Amsterdam.
  Geboorte van Johannes Dirk Hoogerbeets op 9 september, in Tiel.
  Geboorte van Maria Schelling op 26 december, in Tiel.
  Geboorte van Johannes Jacobus Hoogerbeets in rond 1869, in Amsterdam.
1870
  Geboorte van Hendrik Petrus Poot op 4 maart, in Leeuwarden.
  Geboorte van Gerrit Willem Zweers op 21 juli, in Amsterdam.
  Overlijden van Maria van Oort op 8 oktober, in Buren.
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 14 november, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Jacob Hoogerbeets en Aaltje Huizinga op 2 december, in Leeuwarden.
  Overlijden van Willem Hendrik Montenberg op 26 december, in Leeuwarden.
1871
  Geboorte van Dirk Johannes van Westering op 22 januari, in Tiel.
  Geboorte van Johan Hoogerbeets op 14 februari, in Tiel.
  Overlijden van Teunis van Spierenburg op 19 februari, in Tiel.
  Geboorte van Wijke Stienstra op 26 juli, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Jacoba Hendrika Hoogerbeets op 3 september, in Tiel.
1872
  Overlijden van Johannes Dirk Hoogerbeets op 1 april, in Tiel.
  Geboorte van Folkert van Althuis op 20 juli, in Huins.
  Overlijden van Gijsberta Hendrika Hoogerbeets op 26 augustus, in Tiel.
  Geboorte van Francina Christina Stephana Zweers op 26 september, in Amsterdam.
  Geboorte van Dirk Johannes Hoogerbeets op 24 december, in Tiel.
1873
  Overlijden van Johannes Engelbertus Zweers op 7 januari, in Amsterdam.
  Geboorte van Liskje Hoogerbeets op 10 januari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Hendrik Jan Hoogerbeets op 9 februari, in Tiel.
  Geboorte van Dina Petronella Edens in rond 1873, in Amsterdam.
1874
  Geboorte van Gijsberta Hendrika Hoogerbeets op 3 januari, in Tiel.
  Geboorte van Coenraad van der Vlerk op 21 maart, in Leeuwarden.
  Overlijden van Johannes Hendrikus Hoogerbeets op 28 juni, in Tiel.
  Geboorte van Jacobus Zweers op 17 augustus, in Amsterdam.
  Geboorte van Leendert van Alphen op 13 oktober, in Tiel.
  Overlijden van Dirk Johannes Hoogerbeets op 16 november, in Tiel.
  Overlijden van Catarinna Zweers op 27 november, in Amsterdam.
  Geboorte van Suzanna Sara de Prinse in rond 1874, in Serooskerke.
1875
  Geboorte van Dirkje Johanna Hoogerbeets op 21 april, in Tiel.
  Overlijden van Jacobus Zweers op 20 mei, in Amsterdam.
  Overlijden van Jacob Hoogerbeets op 15 juni, in Tiel.
  Overlijden van Gijsberta Hendrika Hoogerbeets op 8 augustus, in Tiel.
  Geboorte van Willemke Hoogerbeets op 30 augustus, in Leeuwarden.
  Overlijden van Geertruij Hoogerbeets op 27 oktober, in Amsterdam.
  Overlijden van Hotze Ynses Jonker op 11 november, in Leeuwarderadeel.
  Geboorte van Catharina Zweers op 26 november, in Amsterdam.
  Geboorte van Johannes Antonie van Westering op 28 november, in Tiel.
  Geboorte van Catharina Hoogerbeets op 8 december, in Tiel.
1876
  Overlijden van Geertruida Cordes op 4 februari, in Tiel.
  Overlijden van Jacobus Muis Hoogerbeets op 2 juni, in Veenhuizen (Norg).
  Overlijden van Catharina Hoogerbeets op 7 juli, in Tiel.
  Geboorte van Johanna Hoogerbeets op 2 september, in Leeuwarden.
1877
  Geboorte van Frederika Johanna van Westering op 6 april, in Tiel.
  Geboorte van Jacobus Hendrik Zweers op 20 april, in Amsterdam.
  Huwelijk van Willem Streekstra en Tsjitske Dolstra op 13 mei, in Leeuwarden.
  Overlijden van Dina Hoogerbeets op 23 mei, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Willem Gijsbert Hoogerbeets en Suzanne Jacoba de Jong op 15 november, in Amsterdam.
  Geboorte van Aleida Catharina Hoogerbeets op 29 december, in Tiel.
1878
  Overlijden van Jacobus Hendrik Zweers op 30 januari, in Amsterdam.
  Overlijden van Catharina Boot op 13 februari, in Amsterdam.
  Huwelijk van Jan Johannes Lourens en Immigje Weemstra op 10 mei, in Weststellingwerf.
  Geboorte van Johanna Hendrika Zweers op 14 augustus, in Amsterdam.
  Overlijden van Alida Maria Zweers op 4 september, in Amsterdam.
  Overlijden van Jacoba Hendrika Hoogerbeets op 30 oktober, in Tiel.
  Overlijden van Jacoba Johanna van Spierenburg op 7 november, in Tiel.
  Overlijden van Jetske Jonker op 21 november, in Leeuwarden.
1879
  Geboorte van Leena Johanna Hoogerbeets op 1 januari, in Tiel.
  Geboorte van Michiel Derk van Otterloo op 20 april, in Rotterdam.
  Geboorte van Kornelia Lourens op 8 juli, in Wolvega.
  Huwelijk van Coenraad Hoogerbeets en Dirkje van der Kam op 22 november, in Leeuwarden.
1880
  Geboorte van Alida Jacoba Zweers op 8 maart, in Amsterdam.
  Huwelijk van Arjaan Hoogerbeets en Maria van Tilburg op 15 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johannes Hoogerbeets op 15 juli, in Leeuwarden.
  Geboorte van Andreas Jacobus Bakker op 8 december, in Amsterdam.
1881
  Geboorte van Coenraad Willem Hoogerbeets op 11 januari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 23 januari, in Tiel.
  Overlijden van Willemke Hoogerbeets op 11 februari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Aaltje Huizinga op 1 maart, in Leeuwarden.
  Geboorte van Coenraad Hielkema op 15 mei, in Leeuwarden.
  Overlijden van Jacobus Hoogerbeets op 14 juni, in Amsterdam.
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 2 juli, in Leeuwarden.
  Geboorte van Suzanne Jacoba Zweers op 12 oktober, in Amsterdam.
  Geboorte van Willemke Hoogerbeets op 13 oktober, in Leeuwarden.
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 26 november, in Arnhem.
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 26 november, in Arnhem.
  Overlijden van Suzanne Jacoba Zweers op 7 december, in Amsterdam.
1882
  Geboorte van Maaike Graf in Leeuwarden.
  Geboorte van Joost Post in Tiel.
  Geboorte van Johannes Zweers op 2 oktober, in Amsterdam.
  Geboorte van Trijntje van Westering op 2 oktober, in Tiel.
  Geboorte van Jacobus Zweers op 2 oktober, in Amsterdam.
  Overlijden van Jacobus Zweers op 8 november, in Amsterdam.
  Overlijden van Johannes Zweers op 10 november, in Amsterdam.
  Huwelijk van Jan van Doesburg en Anna Hoogerbeets op 23 december.
1883
  Geboorte van Lydia Hoogerbeets op 9 januari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Cornelis van Doesburg op 2 maart, in Tiel.
  Overlijden van Albert de Wit op 22 maart, in Erichem (Buren).
  Huwelijk van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Jielof op 5 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Gerrit Hendrik van Welij op 21 juni, in Dodewaard.
  Huwelijk van Jacob Hoogerbeets en Feijkjen Buursma op 22 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Willemke Hoogerbeets op 13 december, in Leeuwarden.
1884
  Geboorte van Pieter Gerardus van Doesburg op 24 maart, in Tiel.
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 10 april, in Leeuwarden.
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 25 april, in Leeuwarden.
  Overlijden van Ferdinand Hoogerbeets op 13 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Aleida Hoogerbeets in mei, in Tiel.
  Overlijden van Aleida Hoogerbeets op 7 juni, in Tiel.
  Geboorte van Jacobus Zweers op 14 juni, in Amsterdam.
  Overlijden van Josina Ablij op 13 juli, in Leeuwarderadeel.
  Huwelijk van Willem Borsje en Trijntje Hoogerbeets op 4 september, in Rotterdam.
  Overlijden van Jacobus Zweers op 11 september, in Amsterdam.
  Overlijden van Aaltje Jans Zandburg op 22 september, in Idaarderadeel.
1885
  Huwelijk van Dirk Hoogerbeets en Dieuwke van der Maen op 7 maart, in Leeuwarden.
  Geboorte van Gerardus van Doesburg op 6 april, in Tiel.
  Huwelijk van Hendrikus Antonius Schieveen en Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets op 15 april, in Rotterdam.
  Geboorte van Henricus Jacobus Hoeksema op 18 april, in Amsterdam.
  Geboorte van Willemke Hoogerbeets op 1 juli, in Leeuwarden.
1886
  Geboorte van Tjibbe Mellema op 3 januari.
  Overlijden van Johannes Huizinga op 8 januari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Hendrik Hoogerbeets op 9 januari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Johannes Hoogerbeets op 13 februari, in Tiel.
  Geboorte van Philippus Hoogerbeets op 5 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Dirk van Doesburg op 12 mei, in Tiel.
  Geboorte van Jentje Hoogerbeets op 18 juli, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johanna Hoogerbeets op 25 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Klaaske Hoogerbeets op 22 oktober.
  Huwelijk van Jacobus van de Merwe en Adriana Hendrika Hoogerbeets op 1 december, in Rotterdam.
1887
  Geboorte van Cornelia Hendrika Bothof op 21 januari, in Dordrecht.
  Overlijden van Hendrik Hoogerbeets op 17 maart, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johannes Gijsbert Zweers op 21 maart, in Amsterdam.
  Huwelijk van Petrus Jacobus de Bruijn en Gerritje Cornelia Hoogerbeets op 11 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Wilhelm Johannes van Doesburg op 23 juni, in Tiel.
  Geboorte van Aaltje Dadema in Groningen.
  Geboorte van Gijsbertus van de Merwe in Rotterdam.
  Geboorte van Pieter Johannes Borsje in Rotterdam.
1888
  Huwelijk van Adrianus Cornelis van Zetten en Johanna Hoogerbeets op 11 februari, in Tiel.
  Overlijden van Maria van Koetsveld op 20 februari, in Tiel.
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 25 mei, in Leeuwarden.
  Overlijden van Gerrit Willem Zweers op 23 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Aalbert Christiaan Piket in Rotterdam.
  Geboorte van Willem Hoogerbeets op 3 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johanna van Doesburg op 7 november, in Tiel.
  Geboorte van Adriana Maria van Tiel in rond 1888, in Tiel.
1889
  Geboorte van Jantje Hoogerbeets op 2 januari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Gijsbertus van Westering op 20 februari, in Tiel.
  Huwelijk van Pieter Martinus de Groot en Maria Hoogerbeets op 22 mei, in Utrecht.
  Geboorte van Johanna Maria Bolk in Rotterdam.
  Geboorte van Aukje Hoogerbeets op 13 oktober, in Leeuwarden.
1890
  Overlijden van Pieter Gerardus Hoogerbeets op 25 januari, in Tiel.
  Overlijden van Johan Hoogerbeets op 13 maart, in Tiel.
  Geboorte van Albertus Disser in IJsselmonde.
1891
  Geboorte van Cornelis Dirk Hoogerbeets op 10 maart, in Zoelen.
  Overlijden van Jacobus Hoogerbeets op 27 april, in Idaarderadeel.
  Geboorte van Henri Stempher in Deventer.
  Overlijden van Johannes Martens Lourens op 24 juli, in Ter Idzard.
  Geboorte van Catharina van Doesburg op 11 augustus, in Tiel.
  Geboorte van Gerard Jacobus Zweers op 18 augustus, in Amsterdam.
  Overlijden van Gerard Jacobus Zweers op 13 november, in Amsterdam.
  Overlijden van Pieter Huizinga op 24 november, in Leeuwarden.
  Geboorte van Petronella Muller in rond 1891.
1892
  Geboorte van Willem Hoogerbeets op 22 februari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Annie Hoogerbeets op 15 mei, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Johan David Ham en Johanna Hendrika Hoogerbeets op 19 mei, in Hilversum.
  Huwelijk van Hotse Hoogerbeets en Wijke Stienstra op 25 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jan van Doesburg op 19 augustus, in Tiel.
  Huwelijk van Hendrik Petrus Poot en Maria Christina Schaefer op 1 september, in Amsterdam.
  Overlijden van Johanna Margaretha Hoogerbeets op 20 november, in Tiel.
  Geboorte van Adrianus Cornelis Wielders in rond 1892, in Tiel.
1893
  Overlijden van Florus Hoogerbeets op 17 februari, in Tiel.
  Huwelijk van Gijsbert van Tussenbroek en Catharina Hoogerbeets op 1 juni, in Tiel.
  Overlijden van Jan Johannes Lourens op 11 juli, in Nijelamer.
  Geboorte van Anna van Doesburg op 10 november, in Tiel.
1894
  Overlijden van Willem van der Vlerk op 19 januari, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Hendrik Hoogerbeets en Elisabeth Montenberg op 24 februari, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Johannes Mattheus Ophof en Aaltje Wilhelmina Adriana Hoogerbeets op 30 mei, in Amsterdam.
  Geboorte van Dirkje Adriana Hoogerbeets in Wadenoijen.
  Geboorte van Johannes Jan Bothof in Dordrecht.
  Geboorte van Jacoba Pieternella Alberdina van de Merwe in Rotterdam.
  Geboorte van Jacob Hoogerbeets op 30 juni, in Amsterdam.
  Geboorte van Marth G van der Zee op 26 september, in Rotterdam.
  Huwelijk van Jan van der Wal en Maria Hoogerbeets op 17 november, in Leeuwarderadeel.
1895
  Geboorte van Jetske Hoogerbeets op 31 januari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Fokje Zijlstra op 19 april, in Leeuwarden.
  Geboorte van Cornelis Anthonie Heijkoop in Rotterdam.
  Huwelijk van Johan Godfried Krüger en Jenneke Hoogerbeets op 3 oktober, in Tiel.
  Geboorte van Johanna Sophia van der Weert op 5 december, in Leeuwarden.
1896
  Overlijden van Jacob Johannes Hoogerbeets op 16 februari, in Tiel.
  Geboorte van Willem Hendrik Hoogerbeets op 28 maart, in Amsterdam.
  Huwelijk van Johannes Jacobus Hoogerbeets en Dina Petronella Edens op 6 augustus, in Amsterdam.
  Huwelijk van Leendert van Alphen en Dirkje Johanna Hoogerbeets op 14 november, in Tiel.
  Huwelijk van Clasinus Fredricus Struijs en Gerritje Cornelia Hoogerbeets op 18 december, in Nijmegen.
1897
  Geboorte van Gerrit van Alphen op 12 februari, in Tiel.
  Overlijden van Anna Jans Schreur op 24 februari, in Steggerda.
  Geboorte van Angenieta Krüger in Tiel.
  Geboorte van Catharina Borsje in Rotterdam.
  Overlijden van Dirkje van Koetsveld op 19 augustus, in Tiel.
  Overlijden van Adriana van Koetsveld op 7 september, in Ophemert.
  Geboorte van Wilhelmus Maas in rond 1897.
1898
  Geboorte van Tjerk Hoogerbeets op 23 januari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Jannette Antonia Poot op 21 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Johan van Alphen op 31 juli, in Tiel.
  Overlijden van Willemke Arjaans op 18 augustus, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Willem Hoogerbeets en Suzanna Sara de Prinse op 2 november, in Amsterdam.
1899
  Geboorte van Janke Stoelwinder op 10 mei, in Leeuwarden.
  Geboorte van Adriana Flora van Doesburg op 22 mei, in Tiel.
  Geboorte van Dirkje Krüger op 25 juni, in Delft.
  Overlijden van Dirkje Krüger op 17 juli.
  Overlijden van Johan van Alphen op 9 december, in Tiel.
  Geboorte van Johanna van Alphen op 18 december, in Tiel.
1900
  Overlijden van Adriana Flora van Doesburg op 11 maart, in Tiel.
  Overlijden van Anna van Doesburg op 17 maart, in Tiel.
  Geboorte van Willem van de Merwe in Rotterdam.
  Geboorte van Dirkje Krüger op 1 juli, in Heerjansdam.
  Overlijden van Dirkje Krüger op 23 juli, in Rotterdam.
  Geboorte van Aaltje Hoogerbeets op 30 juli, in Amsterdam.
  Geboorte van Jacob van Althuis op 11 oktober, in Leeuwarden.
1901
  Geboorte van Dieuwke Kikstra op 28 maart, in Leeuwarden.
  Geboorte van Elisabeth Hoogerbeets op 4 mei.
  Geboorte van Johanna Arendina Schroeter in Rotterdam.
  Geboorte van Jenneke van Alphen op 1 september, in Tiel.
  Overlijden van Johanna van Alphen op 12 november, in Tiel.
  Geboorte van Anna Adriana van Doesburg op 13 november, in Tiel.
  Overlijden van Jenneke van Alphen op 22 november, in Tiel.
1902
  Overlijden van Dirk Hoogerbeets op 1 maart.
  Overlijden van Jacob Feenstra op 22 april, in Leeuwarden.
  Geboorte van Dirk Bloothoofd op 1 oktober, in Amsterdam.
1903
  Overlijden van Willem Frederik Treurniet op 17 april, in Amsterdam.
  Geboorte van Lena Dorothea Chevalier op 1 juni, in Soerabaya.
1904
  Huwelijk van Lodewijk Franciscus van Bronswijk en Antje Steenvoorden op 10 februari, in Leiden.
  Huwelijk van Coenraad Willem Hoogerbeets en Kornelia Lourens op 11 mei, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Coenraad Hielkema en Willemke Hoogerbeets op 19 november, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Gerrit Dirk Verbeek en Aleida Catharina Hoogerbeets op 30 november, in Rotterdam.
  Geboorte van Adriana Bernardina Terpstra op 3 december, in Amsterdam.
  Geboorte van Petronella Agatha van Bronswijk op 8 december, in Leiden.
1905
  Overlijden van Grietje Hoogerbeets op 15 februari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Coenraad Hoogerbeets op 28 maart, in Amersfoort.
  Overlijden van Gerrit Muijs op 2 september, in Bloemendaal.
  Overlijden van Pieter Gerardus Hoogerbeets op 21 oktober, in Tiel.
1906
  Overlijden van Jacobje de Swart op 14 januari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Jan Dirk Hoogerbeets op 10 augustus, in Tiel.
  Huwelijk van Tjibbe Mellema en Johanna Hoogerbeets op 17 november, in Leeuwarden.
  Overlijden van Coenraad Hoogerbeets op 21 november, in Leeuwarden.
1907
  Overlijden van Leendert Hoogerbeets op 4 februari, in Tiel.
  Geboorte van Maria Mellema op 5 februari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Maria Mellema op 9 februari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Geertruida Scholten.
  Huwelijk van Joost Post en Leena Johanna Hoogerbeets op 5 oktober, in Tiel.
  Geboorte van Willem Hielkema in rond 1907.
1908
  Overlijden van Jacoba Hoogerbeets op 14 januari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Maria Hoogerbeets op 1 juni, in Utrecht.
  Huwelijk van Hendrik Hoogerbeets en Maaike Graf op 9 juni, in Leeuwarden.
  Overlijden van Pietje Feenstra op 6 oktober, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Andreas Jacobus Bakker en Alida Jacoba Zweers op 5 november, in Amsterdam.
1909
  Overlijden van Willem Hielkema op 13 januari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Johann Veenstra op 26 juli, in Essen-Kray (D).
  Overlijden van Cornelis van Doesburg op 19 augustus, in Tiel.
  Huwelijk van Aalbert Christiaan Piket en Trijntje van Westering op 8 september, in Rotterdam.
1910
  Overlijden van Johan David Ham op 29 maart, in Avereest.
  Huwelijk van Nicolaas Hoogerbeets en Maria Schelling op 22 september, in Tiel.
1911
  Huwelijk van Cornelis Kiestra en Klaaske Hoogerbeets op 3 juni, in Leeuwarden.
  Geboorte van Leendert Johannes Nicolaas Hoogerbeets op 20 december, in Tiel.
1912
  Huwelijk van Gijsbertus van de Merwe en Johanna Maria Bolk op 22 mei, in Rotterdam.
  Huwelijk van Michiel Derk van Otterloo en Johanna Hendrika Zweers op 18 augustus, in Amsterdam.
  Huwelijk van Jan Anne Popma en Willemke Hoogerbeets op 7 december, in Leeuwarden.
1913
  Huwelijk van Albertus Disser en Jacoba Pieternella Alberdina van de Merwe op 26 februari, in Rotterdam.
  Huwelijk van Pieter Johannes Borsje en Aaltje Dadema op 26 november, in Rotterdam.
  Huwelijk van Gerrit Hendrik van Welij en Cornelia Hendrika Bothof op 27 november, in Tiel.
1914
  Overlijden van Jetske Hoogerbeets op 10 oktober, in Leeuwarden.
  Overlijden van Willemke Hoogerbeets op 5 december.
1915
  Huwelijk van Henricus Jacobus Hoeksema en Catharina Zweers op 9 september, in Amsterdam.
1916
  Huwelijk van Philippus Hoogerbeets en Adriana Maria van Tiel op 21 februari, in Arnhem.
  Geboorte van Cornelis Hendriks op 17 maart.
1917
  Overlijden van Grietje Jonker op 28 januari, in Leeuwarden.
  Overlijden van Jan van der Helm op 15 april, in Leeuwarden.
  Overlijden van Johanna van Hattem op 25 augustus, in Tiel.
1918
  Overlijden van Gerrit Willem Zweers op 9 mei, in Zutphen.
  Overlijden van Johannes Age Zweers op 29 mei, in Amsterdam.
1919
  Overlijden van Gerrit Hendrik van Welij voor 1919.
  Overlijden van Adriana Hendrika Hoogerbeets op 16 januari, in Rotterdam.
  Overlijden van Hendrik Hoogerbeets op 11 februari, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Tjerk Hoogerbeets en Janke Stoelwinder op 19 april.
  Huwelijk van Cornelis Dirk Hoogerbeets en Cornelia Hendrika Bothof op 28 mei, in Dodewaard.
  Geboorte van Wille Karel Booms op 14 juni, in Zaandam.
  Huwelijk van Adrianus Cornelis Wielders en Catharina van Doesburg op 2 augustus, in Tiel.
  Geboorte van Hotse Hoogerbeets op 13 december.
  Overlijden van Pietje Hoogerbeets op 19 december, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Willem Hoogerbeets en Petronella Muller op 23 december, in Nijmegen.
1920
  Geboorte van Christina Johanna Hoogerbeets op 26 maart, in Dodewaard.
  Huwelijk van Johannes Jan Bothof en Dirkje Adriana Hoogerbeets op 1 september, in Hilversum.
  Huwelijk van Willem Hendrik Hoogerbeets en Jannette Antonia Poot op 23 september, in Amsterdam.
  Huwelijk van Henri Stempher en Angenieta Krüger op 29 september, in Rotterdam.
1921
  Huwelijk van Willem Hoogerbeets en Johanna Sophia van der Weert op 11 mei, in Leeuwarden.
1922
  Huwelijk van Willem van de Merwe en Johanna Arendina Schroeter op 4 januari, in Rotterdam.
  Huwelijk van Hendrik Hoogerbeets en Fokje Zijlstra op 25 januari.
  Overlijden van Michiel Derk van Otterloo op 7 maart, in Emmen.
  Geboorte van Dirk Johan Hoogerbeets op 30 april, in Harlingen.
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 24 november, in Semarang (Indon.).
1923
  Huwelijk van Wilhelmus Maas en Aaltje Hoogerbeets op 21 juni, in Amsterdam.
  Overlijden van Jacob Hoogerbeets op 17 juli, in Leeuwarden.
  Overlijden van Maria van Tilburg op 19 oktober, in Leeuwarden.
1924
  Overlijden van Mechtald Menso van Welij op 14 januari, in Dodewaard.
  Huwelijk van Dirk Bloothoofd en Adriana Bernardina Terpstra op 20 augustus, in Amsterdam.
  Huwelijk van Jacob van Althuis en Dieuwke Kikstra op 3 september, in Leeuwarden.
  Geboorte van Christine Antonia Hoogerbeets op 10 september, in Bandoeng (Indon.).
1925
  Geboorte van Anna Catharina Sophia Bloothoofd op 4 januari, in Amsterdam.
  Geboorte van Jetske Hoogerbeets in maart.
  Overlijden van Johanna Hendrika Hoogerbeets op 10 juni, in Hilversum.
  Overlijden van Jetske Hoogerbeets op 7 augustus, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Cornelis Anthonie Heijkoop en Catharina Borsje op 2 september, in Rotterdam.
1926
  Overlijden van Jannette Antonia Poot op 14 februari, in Bandoeng (Indon.).
  Geboorte van Willemijntje Geelhoedt op 7 juni.
  Geboorte van Jacobus Wilhelmus Bloothoofd op 15 juni, in Amsterdam.
1928
  Overlijden van Gerrit Willem Zweers op 4 september, in Utrecht.
1929
  Overlijden van Liskje Hoogerbeets op 30 maart, in Leeuwarden.
  Geboorte van Regina Tilly de Braaf op 30 september, in Culemborg.
  Overlijden van Anna Hoogerbeets op 3 oktober, in Tiel.
1930
  Huwelijk van Coenraad Hoogerbeets en Geertruida Scholten op 17 april, in Enschede.
  Geboorte van Helena Bloothoofd op 18 mei.
  Overlijden van Koenraad Streekstra op 5 juni, in Amsterdam.
  Huwelijk van Wiebe van Rossum en Elisabeth Hoogerbeets op 25 augustus, in Leeuwarden.
  Huwelijk van Willem Hendrik Hoogerbeets en Petronella Agatha van Bronswijk op 9 oktober, in Amsterdam.
  Geboorte van Johan Willem Hoogerbeets op 3 december, in Culemborg.
1931
  Geboorte van Gerrit Hoogerbeets op 3 februari.
1932
  Huwelijk van Jacob Hoogerbeets en Marth G van der Zee op 21 januari, in Amsterdam.
  Huwelijk van Johannes Gijsbert Zweers en Lena Dorothea Chevalier op 17 juni, in Mr. Cornelis.
  Geboorte van Elisabeth Tetje Hoogerbeets op 19 augustus, in Amsterdam.
1933
  Geboorte van Willem Coenraad Hoogerbeets op 9 februari, in Amsterdam.
  Geboorte van Wilhelmina Agatha Bloothoofd op 29 mei.
1934
  Overlijden van Arjaan Hoogerbeets op 12 juni, in Leeuwarden.
  Overlijden van Hendrik Hoogerbeets op 24 juni, in Leeuwarden.
1935
  Overlijden van Immigje Weemstra op 12 januari, in Apeldoorn.
1937
  Overlijden van Elisabeth Jielof op 4 oktober, in Leeuwarden.
  Overlijden van Henricus Jacobus Hoeksema op 21 november, in Hilversum.
1939
  Overlijden van Jan van Doesburg op 13 januari, in Tiel.
  Overlijden van Folkert van Althuis op 14 november, in Leeuwarden.
1941
  Geboorte van Johanna Frederika Helmers op 12 februari, in Amsterdam.
  Overlijden van Johanna Hendrika Zweers op 9 mei, in Amsterdam.
  Overlijden van Maria Hoogerbeets op 22 augustus, in Sneek.
1942
  Overlijden van Willem Streekstra in rond 1942, in Amsterdam.
1943
  Overlijden van Hendrik Hoogerbeets op 31 januari, in Huizum.
  Overlijden van Francina Christina Stephana Zweers op 31 maart, in Rotterdam.
  Overlijden van Andreas Jacobus Bakker op 11 november, in Amsterdam.
1945
  Huwelijk van Hotse Hoogerbeets en Anna Catharina Sophia Bloothoofd op 28 december.
1946
  Geboorte van Adriana Elisabeth Hoogerbeets op 9 juni, in Amsterdam.
1948
  Overlijden van Nicolaas Hoogerbeets op 17 mei, in Tiel.
  Overlijden van Maria Schelling na 17 mei.
1949
  Huwelijk van Dirk Johan Hoogerbeets en Willemijntje Geelhoedt op 20 oktober.
  Overlijden van Leena Johanna Hoogerbeets op 31 december, in Tiel.
1950
  Overlijden van Coenraad Hielkema op 1 maart, in Leeuwarden.
1951
  Overlijden van Willemke Hoogerbeets op 15 januari, in Leeuwarden.
  Geboorte van Willem Johan Hoogerbeets op 6 oktober.
1953
  Geboorte van Pieter Willem Abraham Cornelis Hoogerbeets op 7 oktober.
  Overlijden van Catharina Zweers op 22 december, in Laag Keppel.
1955
  Huwelijk van Johan Willem Hoogerbeets en Regina Tilly de Braaf op 7 juli.
1956
  Huwelijk van Johann Veenstra en Anna Catharina Sophia Bloothoofd op 12 december, in Amsterdam.
1959
  Geboorte van Hendrik Hoogerbeets op 10 oktober, in Utrecht.
1960
  Huwelijk van Wille Karel Booms en Anna Catharina Sophia Bloothoofd op 5 april, in Amsterdam.
  Overlijden van Cornelis Dirk Hoogerbeets op 18 juli, in Dodewaard.
1961
  Overlijden van Tjibbe Mellema op 8 juni, in Huizum.
1962
  Overlijden van Coenraad Willem Hoogerbeets op 20 juli, in Amersfoort.
  Overlijden van Cornelia Hendrika Bothof op 5 december, in Dodewaard.
1964
  Overlijden van Kornelia Lourens op 16 juni, in Amersfoort.
  Geboorte van Johanna Hoogerbeets op 7 juli, in Rotterdam.
  Overlijden van Willem Hoogerbeets op 10 oktober, in Leeuwarden.
1970
  Geboorte van Siska Wijke Hoogerbeets op 22 december, in Amsterdam.
1975
  Overlijden van Dirk Bloothoofd op 18 april, in Amsterdam.
1978
  Overlijden van Fokje Zijlstra op 8 februari, in Leeuwarden.
1979
  Overlijden van Jacobus Wilhelmus Bloothoofd op 21 oktober, in Amsterdam.
1980
  Overlijden van Johanna Sophia van der Weert op 3 oktober, in Den Haag.
1981
  Geboorte van Rombout Hoogerbeets op 14 september.
  Overlijden van Dirk Johan Hoogerbeets op 3 december.
1983
  Geboorte van Daphne Hoogerbeets op 1 oktober.
1989
  Overlijden van Cornelis Hendriks op 8 maart, in Leiden.
1993
  Overlijden van Wille Karel Booms op 18 augustus, in Barneveld.
1997
  Overlijden van Johan Willem Hoogerbeets op 4 februari, in Terschelling West.
2001
  Overlijden van Anna Catharina Sophia Bloothoofd op 17 mei, in Nijkerk.
2007
  Overlijden van Leendert Johannes Nicolaas Hoogerbeets op 28 oktober, in Tiel.
2009
  Overlijden van Willem Coenraad Hoogerbeets op 20 februari, in Amsterdam.
2011
  Overlijden van Christina Johanna Hoogerbeets op 2 maart, in Leiden.
  Begrafenis van Christina Johanna Hoogerbeets op 8 maart, in Leiden.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2018
laatst gewijzigd op 22 oktober 2018